Page 37

ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТ ЪП, БУРГАС

35

ВАЖНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕКТОР "ТРАНСПОРТ" Съществуваща жп гара Нов жп терминал Нов автобусен терминал Морски терминал 1 за градски фериботни връзки и яхти (180 яхти) Морски терминал 2 за каботажно плаване с 5 корабни места Морски терминал 3 за международна яхтена марина с около 400 яхти Морски терминал 4 за международен круизен терминал с 1+1 корабни места Яхтклуб – учебна база за деца и юноши за ветроходни спортове ВАЖНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИЯ СЕКТОР Международен конгресен център Атракционен и научноизследователски център за контрол и изследване на Черно море Търговски сгради, офиси Офис комплекс в зоната на конгресния център Хотелски комплекс в зоната на конгресния център Търговска зона и офис комплекс Музей на Бургас, корабоплаването и навигацията

"Зона за обществен достъп – Бургас" АД е търговско дружество с управител представителят на ДППИ в Бургас. Учредители на дружеството са: "Български държавни железници" ЕАД ДП "Национална компания железопътна инфраструктура" "Пристанище Бургас" ЕАД ДП "Пристанищна инфраструктура" Община Бургас Предметът на дейност на дружеството е проектиране, изграждане и експлоатация на интермодален терминал и зона за обществен достъп в град Бургас, като дружеството не може да упражнява пристанищни услуги по смисъла на ЗМПВВППРБ. Седалището му е в град Бургас.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you