Page 35

ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТ ЪП, БУРГАС

Територията на пристанище Бургас-изток беше доскоро затворена за обществен достъп. Решението за отварянето й за граждани е обект на дългогодишни проучвания, като по-сериозен тласък на този процес се дава с проекта "Супер Бургас". През 2010 г. е направено предпроектно проучване за Зона за обществен достъп, а през 2011 г. – изменение на Подробния устройствен план. От 2014 г. на територията на "Пристанище Бургас" ЕАД е обособена Зона за обществен достъп. 79 дка са

освободени от товарно– разтоварна дейност и са предназначени за яхтинг, пасажерско обслужване и рекреация, но зоната в първия ù етап на реализация обхваща от първо до четвърто корабно място. Общият обхват на разработката е направен върху територия от около 580 декара, основно обхващащи терени от пристанище Бургас, жп възел Бургас и централната градска част на града.

33

В Зоната за обществен достъп е разположена Морска гара Бургас, предназначена за обслужване на круизни кораби. Най-старият пристанищен склад – "Магазия 1", вече е обновен, носи името Морски център и в него ще бъдат обслужвани пътниците от крайбрежното плаване – до остров Света Анастасия, до останалите морски общини и разходки в залива. Вече е избран изпълнител на конгресния център и център за изследване на Черно море, изграждането му предстои. Паралелно с обектите в зоната се благоустрои територията, подготвен и проект за рехабилитация на вълнолома в Бургас, който ще бъде осветен и ще има пешеходна алея. Построен е и Брегови център. Осигурена е транспортна интермодалност и връзка жп гара Бургас – автогара "Юг" – Морска гара. Идеята е крайбрежната зона да стане вторичен градски център, и то не само през летния сезон.

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you