Page 27

"ВЪ ЗДУШНИЯТ К АНА Л" НА РОТЕРД АМ

ИДЕЯТА PERMANENT TEMPORALITY означава да държиш хората будни, да събуждаш любопитството им за новите неща, да бъдат близо до събитията и да участват в тях. Дайте на хората пространство за собствената им изява и ще видите какво мислят, как реагират. "ZUS СТУДИО" е основано от Елма ван Боксел и Кристиян Кореман. Те инициират градския проект за Ротердам през 2011 г.

25

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура / Spisanie Gradat  

Списание "ГРАДЪТ" - брой 6 | Инфраструктура Spisanie Gradat