Списание "ГРАДЪТ" - брой 4 | Сгради / Spisanie Gradat

Page 161

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦ А „УНИ ХОСПИТА Л“

Проф. Цоцорков, какво ви мотивира да осъществите такава огромна инвестиция в областта на здравеопазването в родния си град? - Мотивите са много, но личният е моето житейско кредо, че смисълът на човешкия живот е да оставим света по-добър след нас. За всеки човек най-важно е здравето, защото това е основата, върху която се гради всичко останало. Хората от родния ми град – свещения и знаков за България град Панагюрище – несъмнено заслужават такъв проект да бъде осъществен. Доскоро тук имахме на практика една почти фалирала общинска болница с ужасни условия за лечение и работа, остаряла техника и демотивирани лекари и сестри, които се оглеждаха непрекъснато за професионални шансове извън града. Благодарение на мащабната инвестиция работещите в „Асарел-Медет” АД и всички жители на общината и региона вече могат да получат най-висок стандарт на медицинска грижа, а Панагюрище има шанса да привлича пациенти не само от различни краища на страната, но и от чужбина. Действително това е най-голямата инвестиция в българското здравеопазване за последните 25 години и поставя Панагюрище на здравната карта на Югоизточна Европа. Със сигурност това е една хуманна инвестиция, която съчетава в себе си дълбок човешки смисъл, идея за устойчивост и дългосрочна перспектива за развитие не само на здравните услуги, но и на десетки бизнес и житейски сфери. Този проект е нашият пореден пример как с обединените усилия на община, бизнес и държава може да се

ускори решаването на важни за хората проблеми в малките населени места. По този начин в общината се създадоха много добри условия за работа и живот, така че младите хора да не се изселват в големите градове и в чужбина. Това е нашият пример за корпоративна социална отговорност с дългосрочна добавена стойност. Реализацията на този проект освен здравно обслужване на световно ниво носи след себе си нови работни места и възможности за обучение и кариерно развитие, за медицински туризъм от страната и чужбина и нови шансове за малкия и средния бизнес тук и в региона. Но най-важното е, че това е инвестиция в бъдещите здрави, силни и активни поколения. За пръв път в България в сферата на здравеопазването се реализира такъв проект чрез публично-частно партньорство. Каква е стратегическата визия за неговото развитие в следващите 5-10 години? - В "Уни Хоспитал" има медицински експерти по 36 специалности, които работят в 19 стационарни и 8 диагностични клиники. Целият екип надхвърля 700 души. Основната ни цел е развитието на „Уни Хоспитал“ и утвърждаването му като конкурентоспособно и предпочитано от пациентите и техните близки лечебно заведение. Болницата отговаря на европейските стандарти, защото разполага с апаратура от най-висок клас и медицински специалисти, които са водещи в своята област. Стратегическата визия за развитие на „Уни Хоспитал“ е изградена върху комплексното

159

В "Уни Хоспитал" има 19 стационарни и 8 диагностични клиники