Page 1


Van de voorzitter Beste Waardrenners, Het nieuwe jaar is weer begonnen en daarmee ook weer het nieuwe toerseizoen en natuurlijk staan we weer te trappelen van ongeduld om te kijken hoe we de winter zijn doorgekomen door het rijden van de Drie Waardentocht. Het jaar is weer goed begonnen met een gezellige nieuwjaarsreceptie. Iedereen wist weer zijn maatje(es) te vinden en de ervaren kampioenen hebben weer hun trofee ontvangen. De kwaliteit van de bediening en de frequentie van levering van de drankjes zijn nog wel even een onderwerp van bespreking op onze eerstvolgende bestuursvergadering. Dit jaar willen we ook beginnen met wat automatisering door bij de toertochten te gaan werken met “Scan and Go”. Iedereen met een NTFU-lidmaatschap hoeft door het scannen niet meer iedere keer zijn gegevens te noteren en kan dus wat langer van zijn/haar koffie genieten. Ik heb een scanner ‘te leen’ opgehaald in Veenendaal om te kijken of het programma goed werkt. Omdat later dit jaar betere scanners beschikbaar komen die ook van de telefoon kunnen scannen, hebben we de scanners te leen totdat de nieuwe scanners er zijn. Ook is er nieuws te melden op het gebied van de website. Jan Willem de Lange gaat de website beheren. Jan Willem heeft in de ICT gewerkt en is goed op de hoogte van de elektronische communicatiemiddelen. Hij gaat zo een groot deel van de taak van onze steun en toeverlaat Sjouke Aukema overnemen en de ‘baby van Sjouke’, voeden en beheren. Natuurlijk is dit in overleg gegaan met Sjouke, die nog wel de technische kant blijft verzorgen b.v. een e-mailadres aanmaken etc. Verder heb ik Ariën Noordegraaf gevraagd om zich beschikbaar te stellen voor versterking van ons bestuur en tot onze vreugde heeft hij daarin toegestemd. Natuurlijk moet hij volgens de procedure eerst benoemd worden in de komende jaarvergadering. Ik ben ervan overtuigd dat we met Ariën een goede bestuurder van een jongere generatie binnenhalen De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019

1


die goed op de hoogte is van de nieuwe sociale media. Bovenstaande wil natuurlijk niet zeggen dat jullie zich niet meer beschikbaar zou kunnen stellen voor een bestuursfunctie, jullie reacties zijn en blijven van harte welkom. Omdat we het nu toch over moderniseren hebben, kan ik nog melden dat de GPX-files van de toertochten een week van tevoren op de website van De Waardrenner worden gezet, zodat eenieder die dit wil zijn navigatiemiddel naar hartenlust kan laden om zo alvast wat voorpret van de tocht kan opdoen. Ik word op 16 februari a.s. weer uitgezonden voor een vrijwilligersmissie in Pakistan voor enkele weken. Helaas en dat spijt mij enorm, kan ik dan niet op de jaarvergadering aanwezig zijn. Gelukkig hebben de overige bestuursleden direct verklaard mijn taak op de vergadering te zullen overnemen. Dit geeft toch maar weer aan dat we een fijn en goed bestuur hebben. Jullie allen wil ik vragen aanwezig te zijn op de jaarvergadering om de bestuursleden te steunen en zeker ook is het meer dan de moeite waard om naar de gastspreker te luisteren die deze avond een mooi verhaal zal houden. Verder wens ik voor iedereen een fantastisch wielerseizoen! Paul Schouten Van de redactie Voor u ligt de eerste editie van het clubblad van onze vereniging van het nieuwe jaar 2019. Opnieuw een blad met daarin de nodige informatie om het fietsen weer tot een belevenis te maken. Zoals gebruikelijk gaat onze voorzitter van start met zijn voorwoord waarin o.a. de ‘Scan and Go’ aan de orde komt. Ook onze vereniging ontkomt niet aan de voortschrijdende automatisering op dit gebied. We zijn benieuwd hoe e.e.a. zal gaan functioneren. Moet zeker gaan lukken, dit project! Van lieverlee gaat Sjouke toch meer afstand nemen en wordt Jan Willem de nieuwe websitebeheerder. Er wordt ook nog even teruggeblikt op onze 2

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019


nieuwjaarsbijeenkomst met de gebruikelijke huldigingen van onze kilometervreters. Dit alles omlijst met een aantal foto’s van onze hoffotograaf Herman Visser. Ook dit jaar waren weer veel Waardrenners te gast op de afsluitingsavond van de Wooningzesdaagse. Zij kregen een mooie wieleravond voorgeschoteld.

Naast gebruikelijke schema’s van Adri Boele, Wim Verwaal en Ruud Clerinck lezen we dat Kees Gelderblom, samen met Annie den Ouden, op pad geweest zijn om het onderkomen voor het jaarlijkse familieweekend aan een ‘keuring’ te onderwerpen. In dit nummer laat Ruud Clerinck zijn ‘sterrittenhart’ spreken. In ‘De doorgeefpen’ maken we nader kennis met Arie Mallegrom en in een interview met ons clublid, clubsponsor en adverteerder Willem Dubbeldam maken we nader kennis met zijn bedrijf WD Trading B.V. Onze voorzitter, Paul Schouten, neemt ons mee op zijn voorbereidingen voor de komende toertochten t.w. de ‘Drie Waardentocht ‘van zaterdag 9 maart en de ‘Flierefluiterstocht’ van zaterdag 6 april 2019. Kortom weer mooie tochten om naar uit te zien. Echter voordat de tochten verreden worden hebben we eerst nog de jaarlijkse ledenvergadering die voor maandag 18 februari a.s. in Amicitia op het programma staat en om 20.00 uur begint. De jaarstukken heeft u reeds met de vorige editie van ons clubblad ontvangen. Het zou mooi zijn om ook op deze plaats weer veel clubleden te ontmoeten. Mede namens Carla wens ik u veel leesplezier! Gijs Zwijnenburg De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019

3


Inhoudsopgave Van de voorzitter Van de redactie Inhoudsopgave Wij feliciteren en verwelkomen Terugblik op de nieuwjaarsbijeenkomst + overzicht van de gereden km’s Terugblik Wooning zesdaagse Familieweekend 2019 door Kees Gelderblom Het begin van het einde door Ruud Clerinck Sterritten door Ruud Clerinck Clubritten op de zaterdagen door Adri Boele Clubritten op de woensdagen door Wim Verwaal Voortuitblik Drie Waardentocht door Paul Schouten De doorgeefpen door Arie Mallegrom Interview met Willem Dubbeldam van WD Trading B.V. Vooruitblik Flierefluiterstocht door Paul Schouten Colofon

Aanvullende informatie: Het Clubblad in 2019 verschijnt op:

17 april 26 juni 23 oktober

pag. pag. pag. pag.

1 2 4 5

pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.

7 12 13 16 17 18 20 24 25 30 36 39

28 augustus 11 december

Kopij 10 werkdagen voor uitgifte inleveren, te laat aangeleverde kopij gaat naar het volgende nummer. Bij voorkeur per e-mail: redactie@tcdewaardrenner.nl of c.boheemen@upcmail.nl Wij danken u vast voor uw bijdrage.

4

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019


Jarigen in februari, maart en april 2019 5 februari 8 februari 10 februari 13 februari 14 februari 24 februari 25 februari 25 februari 27 februari 27 februari 1 maart 5 maart 7 maart 17 maart 20 maart 21 maart 22 maart 23 maart 24 maart 26 maart 29 maart 6 april 7 april 16 april

Gijs Paul Marco Piet Dikkie Marco Jean-Paul Jan Jan Hans Rob Piet Sonja Erwin Wim Harry Arco Richard Jan Willem Ernst Leo Rob Jacques Henk

Zwijnenburg Klomp Meijerink Hans van der Bas-Treure Elderhorst van Gemeren de Jong van Dam van der Kleij van den Heuvel Rozendaal Hagenbeek-Jacoby Zwijnenburg Havelaar Dekker Melchers van Schaaik de Lange Sluijs Reijm de Bruin van der Meer Burger

We verwelkomen als nieuw lid per 1 januari 2019: Willie van Lier en Toos Melgers- Slooff uit Krimpen aan den IJssel. Voorts hebben per 1 januari 2019 Wim Kok en Dikkie v.d. Bas-Treure hun lidmaatschap opgezegd en omgezet in een donateurschap van onze vereniging, waarvoor hartelijk dank!

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019

5


6

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019


Tourfietsclub De Waardrenner huldigt kilometerkampioenen Uit de IJssel-en Lekstreek citeer ik onderstaand artikel van Jan J. Timmer: Het is en blijft een mooie traditie bij Tourfietsclub De Waardrenner: de jaarlijkse uitreiking van de prijzen aan de grootste kilometervreters van de vereniging. Zaterdag vond de huldiging weer plaats tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de streekclub in partycentrum Amicitia te Lekkerkerk. Carla van Boheemen mocht zich - niet voor het eerst in haar lange loopbaan als 'pedaleuze'- laten huldigen als kilometerkampioen. De inwoonster van Rotterdam-Nesselande slaagde er in liefst 18.547 geregistreerde fietskilometers onder haar wielen te laten wegrollen! Ook Herman Dam uit Bleskensgraaf mag je gerust een 'tourfietsfenomeen' noemen. Hij bracht het tot 15.408 kilometer en won het jaarklassement bij de heren. Degene met de meeste NTFUritten was Jan de Jong uit Krimpen aan den IJssel. De beker voor de gereden tijdrit was voor Erik HerlĂŠ uit Berkenwoude. Alle kampioenen kregen hun beker met de bijbehorende bloemen overhandigd door Waardrenner-voorzitter Paul Schouten.

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019

7


Voor en na de nieuwjaarsreceptie wordt er uiteraard ook volop gefietst! "Het winterseizoen is alweer over de helft", vertelt pr-man Adri Boele. "Elke woensdag is er een club rit vanaf restaurant De Loet bij Lekkerkerk en elke zaterdag vanuit My Healthclub te Krimpen aan den IJssel. De afstanden? Gemiddeld zo'n 80 km, maar dat is ook afhankelijk van het weer. Ook op woensdagen wordt er gefietst. "Dat gebeurt in twee groepen bestaande uit rustige rijders en de wat snellere fietsers. Bij beide groepen rijdt een ervaren voorrijder op kop. Zo'n minder snelle groep hebben we ook op zaterdag; die vertrekt vanaf de Hooiberg aan de Loet vlakbij het kanoverhuurbedrijf in Lekkerkerk. Ook is er voor de hele snelle mensen de mogelijkheid om deel te nemen. Allen met voorrijders. En er zijn leden die er met elkaar per mountainbike op uit trekken." Daarnaast houdt De Waardrenner zich bezig met bijzondere ritten, waaronder een Eifel-rit in augustus en het familieweekend in september. Ook de 100 Engelse Mijlen en een dagje Utrechtse Heuvelrug en een tocht van ca 240 km (Capelle-Kapelle-Capelle) staan op het programma. Daarnaast starten in april de dinsdagavondritten, met twee groepen, op donderdag de ritten op de gewone fiets en in maart de sterritten. Nieuw is de tijdrit voor snelle renners op donderdagavond vanaf april. Voor meer informatie: www.tcdewaardrenner.nl. 8

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019


De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019

9


Het was opnieuw een gezellig samenzijn. De voorzitter schreef daar al iets over in zijn voorwoord. Een bijeenkomst waarbij naast de huldiging van de kilometerkampioenen ook door de voorzitter nog even werd teruggeblikt op het afgelopen jaar. Een vereniging staat of valt met de inzet van vrijwilligers. En die zijn er, ook bij TC De Waardrenner. Zonder hen zou de vereniging niet kunnen functioneren. Op velerlei wijze en bij zoveel diverse activiteiten namen zijn hun plaats in en gaven hun krachten aan onze vereniging waarvoor Paul hen, namens het bestuur, héél hartelijk heeft bedankt. Hij spreekt de wens uit dat ook in dit pas begonnen jaar het bestuur weer op hen kan rekenen. Tijdens de nieuwjaarbijeenkomst zien we hem al weer langs de vele tafels lopen om zijn overzichten uit te delen aan de vrijwilligers die ook in 2019 weer zijn ingedeeld op de startbureaus en andere activiteiten. Ook onze hoffotograaf Herman Visser is niet meer weg te denken bij TC De Waardrenner activiteiten. Vele plaatjes worden door hem geschoten. Op de website van onze club heeft u die al kunnen bewonderen en een aantal staan ook in dit clubblad afgedrukt. Uiteraard bent u natuurlijk nieuwsgierig door wie en hoeveel kilometers in het afgelopen jaar zijn verreden. U vindt het overzicht hierna vermeld. Gereden kilimeters in het seizoen 2017 - 2018 Naam Dames m/ Trim Toertocht Totaal v km. km. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Boheemen C.A. van Smit D. Smidt I. Groenewegen-Schaling L. Gelderblom-Paters R.A.M. Groot-Burger C. de Verkaik A. Broere-v.d. Waal J. Hagenbeek Jacoby S Dronkers R.

v v v v v v v v v v

14.724 8.770 2.355 2.235 2.765 1.871 926 0 0 90

Aantal TEP gerelateerde tochten: Jan de Jong H. Dam Ruud Clerinck 10

3.823 670 6.226 2.245 0 741 1.103 355 250 0

58 54 46

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019

18.547 9.440 8.581 4.480 2.765 2.612 2.029 355 250 90


Pos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Naam Heren Dam H. Both J. Sluijs E Nijkerk A. Boele A. Jong J.F. de Oosterom R. Oostlander A. Jong W. de Gelderblom C. Schouten P. Nobel W. Langen L. de Breughem J Roozendaal P. Werken A. v.d. Bouman M Groene P. de Dam W. van Groenewegen A. J Scholten Burger H. Dubbeldam W. Clerinck RG Groot A. de Boer N.A. den Kentie C.M. Meer J. v.d. Hofsteenge J Koldenhof P. Verkerk J.M. Zwijnenburg G. Rademakers F. Broere W.C.

m/v Trim km. m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

12.018 3.342 12.120 11.725 11.215 8.135 10.662 10.940 8.915 7.250 7.192 7.535 5.695 7.030 6.635 6.900 6.662 6.090 4.945 2.242 3.414 3.042 2.916 567 1.871 762 1.952 1.390 895 948 860 707 460 0

Toer km 6.390 10.760 411 375 540 3.595 818 0 670 1.525 838 0 1.550 0 375 0 0 0 0 2.440 330 622 0 2.293 741 1.506 0 0 165 0 0 45 0 355

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019

Totaal 18.408 14.102 12.531 12.100 11.755 11.730 11.480 10.940 9.585 8.775 8.030 7.535 7.245 7.030 7.010 6.900 6.662 6.090 4.945 4.682 3.744 3.664 2.916 2.860 2.612 2.268 1.952 1.390 1.060 948 860 752 460 355 11


Winnaar Tijdrit 2018……………………… Erik Herlé Terugblik op de Wooningzesdaagse dinsdagavond 8 januari 2019 Onze secretaris stuurde de leden van onze toerclub de vorige maand een mail met de mededeling dat opnieuw toegangskaarten beschikbaar werden gesteld door 36cycling, de leverancier van onze clubkleding. Bijna 60 kaarten kon Richard, na opgave van de leden, aanvragen. Deze aanvraag werd gehonoreerd en dus gingen dinsdagavond 8 januari ’s avonds veel leden + aanhang naar de tijdelijke wielerarena van Rotterdam nl. “Ahoy”. Bij de ingang kregen we op deze slotavond een programma in onze handen gedrukt waarbij met grote koppen werd vermeld: ‘Ahoy krijgt waanzinnige apotheose’! En hier was geen woord van gelogen, zo konden we na afloop wel vaststellen. Het werd een schitterende avond met veel inzet en strijd om de punten en zeker om de uiteindelijke plaats in het algemeen klassement te bepalen. Maandagavond stond nog niets vast. In de top 5 zat alles dicht bij elkaar en het zou deze avond nog alle kanten op kunnen gaan. Je voelde en je zag het dat de rappe mannen zich deze avond spaarden voor het laatste onderdeel die om 21.30 uur van start ging: De finale van de Wooning Koppelkoers. En het werd echt een spektakel van de bovenste plank! Team 3 - het koppel Terpstra en Boudat hebben vanaf het begin de koers volledig gecontroleerd maar moesten ook flink aan de bak om de verwoede pogingen van het koppel Havik Stroetinga de kop in te drukken en dat leverde prachtige strijd op. Kortom het was genieten om te zien hoe diep renners kunnen en moeten gaan om hun 1e plaats vast te houden en te verdedigen. Ongekende snelheden werden gereden en hartslagen van 180 was bijna gewoon. Kortom, we kunnen terugzien op een mooie avond baanwielrennen die voor ons als leden van TC De Waardrenner mogelijk werd gemaakt door 36cycling, waarvoor onze dank! Gijs Zwijnenburg 12

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019


Familieweekend 2019 TC de Waardrenner Ook voor 2019 hebben wij weer namens TC De Waardrenner een familieweekend gepland. We gaan deze keer richting de Achterhoek en hebben een mooi hotel weten vast te leggen. Het hotel ligt vlak bij het Gelderse dorpje Almen, in de Berkelvallei van de mooie Achterhoek. Het hotel grenst aan het een natuurgebied de Venhorst. Almen ligt nabij de Hanzesteden Zutphen en Deventer en de plaats Lochem. Een prachtig gebied om heerlijk te fietsen. Het weekend is gepland van vrijdag 27 t/m zondag 29 september 2019. De kosten van het arrangement bedraagt € 129,00 per persoon. (Incl. toeristenbelasting en reserveringskosten). Het arrangement bestaat uit 2x overnachting – 2 x ontbijtbuffet – 2x een dinerbuffet. Er is bij aankomst/ontvangst koffie/thee. Info Hotel Het stijlvolle hoofdgebouw op het uitgestrekte landgoed dateert van 1911 en heeft ooit dienstgedaan als ziekenhuis en sanatorium. Tijdens de renovatie zijn de karakteristieke elementen behouden gebleven. De twee moderne hotelgebouwen bevinden zich in de parktuin. Totaal zijn er 114 hotelkamers welke modern zijn ingericht en voorzien van alle comfort. Op de website van het hotel www.ehzerwold.nl kunt u alle info over het hotel bekijken en er is de mogelijkheid om een virtuele rondleiding te maken. Info Parkeren en stalling fiets Er is voldoende parkeergelegenheid aan de achterzijde van het hotel, maar laat gerust de koffers even in de auto als je gaat inchecken, de receptie bevindt zich namelijk in het hoofdgebouw aan de voorzijde. Er is op het buitenterrein een grote overdekte fietsenstalling aanwezig. De e-bikes kunnen worden gestald in het koetshuis, waar ook voldoende oplaadpunten aanwezig zijn. Beide stallingen worden in de avond afgesloten. Huur van fietsen Er is de mogelijkheid tot huur van fietsen. De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019

13


Aanmelden voor deelname Opgeven voor deelname aan het familieweekend doe je door € 50,00 per persoon als voorschot over te maken op het rekeningnummer van onze vereniging. Opgeven voor deelname uiterlijk 28 februari 2019. Het resterende bedrag € 79,00 per persoon moet uiterlijk 31-8-2019 betaald zijn. Uiteraard mag het gehele bedrag ook in één keer worden overgemaakt. Het bedrag overmaken op RABO-rekening: NL92.RABO.0361.9208.22 van TC De Waardrenner onder vermelding van “familieweekend + naam”. Invulling van het weekend De organisatoren zullen ook nu weer trachten voor alle drie de dagen een fiets- en een bezichtigingsprogramma samen te stellen. Uiteraard laten we eenieder vrij om zelf te kiezen, echter met z’n allen fietsen en iets bezoeken is wel zo leuk. Voor diegenen die met de racefiets naar het hotel willen komen, de afstand is ca. 140 km. In augustus/september zullen wij nog nadere informatie verstrekken over vertrektijden en het programma. Hotel Landgoed Ehzerwold Ehzerallee 14 7218 BS Almen Tel: 0575-431143 www.ehzerwold.nl Note: Zorgt u zelf eventueel voor een reisannuleringsverzekering!! De organisatie van het weekend is in handen van Kees Gelderblom en Annie den Ouden.

Kees Gelderblom 0180-846462

Annie den Ouden Telefoon 0180-681207

cgelderblom@upcmail.nl w.den.ouden@hotmail.com

14

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019


Luijten Installatietechniek Verlengde Luijtenstraat 4, 2941 CH Lekkerkerk

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019

15


HET BEGIN VAN HET EINDE Toen ik het voorwoord las in het clubblad van oktober 2018 kwam bij mij weer de gedachte: ‘Het is weer hetzelfde liedje’. Alle aandacht gaat naar de tochten, clubritten en wordt daarover lovend gesproken. Echter de activiteit die in stand wordt gehouden door enkele medeleden * wordt zelden genoemd nl. de sterritten. * Cees den Besten / Ruud Clerinck / Dick van der Ende/ Jan Hofsteenge / Jan de Jong (de stempelaars). 3 Jaar geleden heb ik al eens een stukje geschreven over de sterritten om deze onder de aandacht te krijgen. Let wel: wij zijn nog één van de weinige verenigingen die de sterritten verzorgt! Wat zijn sterritten: Sterritten zijn individuele fietstochten/toerfietsevenementen waarbij de route zelf wordt bepaald. Onderweg haalt men controlestempels (*) bijvoorbeeld bij een benzinestation. Op een vastgestelde plaats en op of tussen vastgestelde tijdstippen wordt het toerboekje afgestempeld en afgetekend voor de totaal gereden afstand. (*) Wij zijn van mening dat u fietst voor uw plezier. Wanneer u geen controlestempels heeft stempelen wij uw boekje op de gebruikelijke wijze af. De zondag sterritten zijn jaren geleden begonnen met als stempelplaats Langerak (Café-Rest. Lekzicht). Toenmalige deelnemers zullen nog wel weten dat het zeer druk was aan de tafel waar de boekjes werden afgestempeld. Ook werd diverse malen hiervandaan de wielertocht Langerak-Langerak-(Langerak) gereden. De laatste keer een tweedaagse over 540 km op 10 en 11 juni 1988. Na sluiting van dit horecabedrijf is de stempelplaats verhuisd naar Eetcafé de Dam te Nieuwpoort waar we enkele jaren hebben gezeten om daarna uit te wijken naar onze huidige standplaats Restaurant De Loet te Lekkerkerk. Helaas moeten we, ook nu constateren dat het aantal deelnemers dalende is tot een vaste groep deelnemers. Ook kenden we nog de niet meer bestaande dinsdagavondsterrit met als vaste stempelaar Herman Visser te Krimpen aan de Lek in Café Schippers. 16

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019


“Het begin van het einde’. Zo begint het eerste deel van het boek en hoorspel “De Triffids”. Gaan de sterritten die kant op? Is het nog wel zinvol de sterritten te handhaven. Voor enkele jaren is deze vraag gesteld aan het bestuur en was deze (toen) van mening van wel om het sociale karakter. De leden die nu voornamelijk hun gezicht laten zien, komen voor het afstempelen van hun fietstocht in het toerboekje en/of het “zondagspraatje, de to-do van de zondag, even bijpraten. Komt men niet op de fiets dan komt men met de auto. Het aantal deelnemers bedraagt de voorbije jaren gemiddeld 250 per jaar over 32-35 sterritdagen, waarbij de opkomst zeer afhankelijk is van het weer. De deelnamekosten bedragen € 0,50. Leden van Tourclub De Waardrenner kunnen gebruik maken van een stempelkaart waarbij men kans maakt op een waardebon. Het bestuur van Tourclub De Waardrenner stelt hier - al jaren - 3 waardebonnen voor beschikbaar: 1 waardebon van € 25,00 voor een kaart met 10 stempels 1 waardebon van € 35,00 voor een kaart met 18 stempels 1 waardebon van € 45,00 voor een kaart met 25 stempels (volle kaart). De verloting vindt plaats op de nieuwjaarsreceptie. Ondanks dat onze sterritten niet in het TEP staan worden de sterritten afgestempeld in het NFTU Toerboekje en worden meegeteld bij de toertochtkilometers. STERRITTEN Café-Restaurant “De Loet” Kerkweg 279 Lekkerkerk In het Hart van de Krimpenerwaard aan de N210 Elke zondagmorgen (m.u.v. vakantieperiode “De Loet”) Maart/Oktober tussen 10.00 en 11.30 uur Op 3 maart 2019 starten we met het sterritseizoen 2019 en zien u graag (weer) aan onze stamtafel. Ook kunt u bij de stempelaar van dienst terecht (alleen op zondagochtend, zie hierboven) voor een nieuw toerboekje of aanschaf van een fietstrimboekje. Namens de stempelaars, Ruud Clerinck De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019

17


RESTAURANT “DE LOET” – LEKKERKERK STEMPELADRES VOOR DE STERRITTEN VAN TOERCLUB DE WAARDRENNER ELKE ZONDAG IN DE PERIODE MAART T/M OKTOBER VAN 10.00 TOT 11.30 UUR (m.u.v. vakantieperiode “De Loet”) ROOSTERPERIODE 03-03-2019 T/M 28-04-2019 DATUM 03 MAART 10 MAART 17 MAART 24 MAART 31 MAART 07 APRIL 14 APRIL 21 APRIL * 28 APRIL * EERSTE PAASDAG

STEMPELAAR RUUD CLERINCK DICK VAN DER ENDE JAN DE JONG JAN HOFSTEENGE CEES DEN BESTEN RUUD CLERINCK DICK VAN DER ENDE JAN DE JONG JAN HOFSTEENGE

RESERVE JAN DE JONG JAN HOFSTEENGE CEES DEN BESTEN RUUD CLERINCK DICK VAN DER ENDE JAN DE JONG JAN HOFSTEENGE CEES DEN BESTEN RUUD CLERINCK

CLUBRITTEN OP DE ZATERDAGEN. VERTREK VANUIT MY HEALTHCLUB KRIMPENERBOSWEG 4A KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Vanaf nu vertrek om 09.30 uur Groep B 9 februari Schoonrewoerd 16 februari Oud Vuren 23 februari Laatste winterrit naar Puttershoek Vanaf nu vertrek om 09.00 uur afstand ca 125 km Groep B 2 maart 9 maart 16 maart 23 maart 30 maart 6 april 18

1e Zomerrit naar Leimuiden DRIEWAARDENTOCHT (zie elders in clubblad) Fort Bakkerskil Oostvoorne Hoek van Holland/Wassenaar FLIEREFLUITERSTOCHT (zie elders in clubblad) De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019


Vanaf nu vertrek om 08.30 uur Groep B 13 april ‘s lands Bakkie Zuidland 20 april Bloesemtocht vanuit Zeeland o.l.v. Han den Engelsman 27 april Amstelkade Vanaf zondag 3 maart kan je weer een sterrit rijden en stempelen in café-restaurant “De loet”. Woensdagmorgen zie elders in clubblad. Op zaterdag Hooiberggroep C (bericht via Kees, zelfde vertrektijd) Zaterdag groep A berichten via Arco. Vertrek My Health club. Vertrektijd en locatie als groep B. Vanaf dinsdag 2 april beginnen de avond ritten. 2 groepen A zeer snel en B snel. Vanuit My Health club om 18.30 uur Op donderdag 4 april vertrekt een groep vanaf parkeerplaats bij de Surfplas om 19.00 uur. Info via Arco: Vanaf 4 april beginnen de Bredeband tochten weer vanuit My Health club om 09.30 uur. Vragen of suggesties??? Bel me of mail adri.boele@gmail.com Namens het bestuur, Adri Boele 0180-518532 of 06-14238738

De fietsenzaak van krimpen aan den IJssel B. van der Velden Tweewielers

IJsselstraat 33, 2922 AR Krimpen aan den IJssel, 0180-767 298 De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019

19


Clubritten op de woensdagen Vertrek vanuit de Loet om 9.30 uur. Afstand ca. 70 km. (ligt aan het weer) 13 februari De Posthoorn - Achthoven 20 februari Camping de Koekoek Tienhoven 27 februari Skibaan Zoetermeer (laatste winterrit) Vanaf nu vertrek om 9.00 uur vanuit de Loet Afstand circa 80 km. ( ligt aan het weer ) 6 maart 13 maart 20 maart 27 maart 3 april 10 april 17 april 24 april

Het kleine Brughuis Meerkerk Klein Giethoorn Mac. Donalds - Hoogvliet Oud Vuren De Beuk - Puttershoek De eerste aanleg Nieuwkoop De Zwaan - Schoonrewoerd De Hooiberg - Schipluiden

Vragen of suggesties ?? graag via app. of mail wimverwaal@outlook.com tel: 06-10383942

20

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019


De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019

21


22

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019


Organiseert op zaterdag 9 Maart 2019 DE

Info: www.tcdewaardrenner.nl

Start:

Sporthal “De Boog” 2923 LA, Krimpenerbosweg 2b, Krimpen a/d IJssel Bij de start een kopje koffie gratis soep voor alle deelnemers !!!! aangeboden door: Vrije toertocht over Start tussen :

Plieger Sport en Slingerland Fietsen. 45-75 125 km (via knooppunten) 09:30-10:30 uur (45 km) 9:00-10:00 uur (75-125 km) 75-125 km groep vertrekt om ± 9:15

Postbus 4079, 3006 AB Rotterdam Fascinatio Boulevard 768 - 772, 2909 VA Capelle a/d IJssel

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019

23


Drie Waardentocht - zaterdag 9 maart 2019 Het kriebelt weer zo voor aan het seizoen, dus goed dat de eerste toertocht er aan komt. De driewaardentocht gaat eerst voor alle afstanden richting Algerabrug (wie kent hem niet?). De 45 km gaat dan door de fietstunnel naar Capelle aan den IJssel, waar niet zoveel historie van bekend is omdat het een zo genaamde “groeigemeente” is maar waar wel de wielrenners Gerrit van de Ruit en Nick Viergever vandaan komen. Deze konden daar volop trainen in de achterliggende polders. Vervolgens gaat het over Klein Hitland naar Moordrecht met zijn prachtige veertje. Op vakantie in Oostenrijk ving ik een gesprek op van een man die bij een autotochtje stomverbaasd was dat hij bij een pontje vooruit moest oprijden en er achteruit weer af. Moordrecht zei ik meteen en het was raak. Vervolgens fietsen zij op hun gemak richting Gouderak en via het Beijersewegje naar Stolwijk, waar men in het ‘Wapen van Stolwijk’ kan gaan genieten van een kopje koffie. De 75 km en de 125 km rijders gaan de Van Brienenoord brug beklimmen en rijden dan gezamenlijk over Bolnes en Ridderkerk naar Hendrik Ido Ambacht waar warempel het officiële plaatselijk dialect “Ambachts” wordt gesproken. Het dorp is gelegen in de Crezéepolder en de Zwijndrechtse

24

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019


waard en wordt in het noorden begrensd door de dode rivierarm het Waaltje en in het oosten door de Noord. Dan gaat de rit via Papendrecht naar de koffiestop in Natuur en Vogelwacht “De Alblasserwaard”. Bij knooppunt 76 bij Giessenburg gaan de 75 km rijders via o.a. Ottoland naar de pont bij Groot Ammers om via De Loet (zie afbeelding) naar de door Slingerland Fietsen aangeboden erwtensoep (startpunt). De 125 km rijders maken dan nog een mooi rondje over Noordeloos en Meerkerk waar de door Plieger Wielersport gesponsorde erwtensoep klaar staat in de Sporthal van Meerkerk. Vervolgens na het kanaal over de Blankenbergbrug naar Nieuwegein naar de voormalige nederzetting in de buurt van kasteel IJsselstein die in 1279 in het bezit kwam van Gijsbrecht van Amstel die zich daarna Gijsbrecht van IJsselstein liet noemen. Dan is het nog even doortrappen naar Montfoort, Oudewater en Hekendorp waarna al fietsend de Krimpenerwaard wordt ingereden. Over Stolwijk en De Loet is het dan op naar het beginpunt van de rit. Paul Schouten De doorgeefpen door Arie Mallegrom…………………. Mijn naam is Arie Mallegrom, ik woon intussen alweer 20 jaar in Capelle aan den IJssel. Ik ben geboren en getogen in de Hoeksche Waard (Oud-Beijerland). Na mijn dienstdienst in Ermelo en Ossendrecht begonnen in het onderwijs. We hebben na ons huwelijk gewoond in Rijssen (Twente) en Woerden. Na ruim 20 jaar Basisonderwijs ben ik nu werkzaam in het Voortgezet Onderwijs als docent Aardrijkskunde. Ik heb een dubbele studie gedaan. In mijn vrije tijd heb ik ook Pedagogiek/Onderwijskunde gestudeerd. In praktijk heb ik dat vooral gebruikt voor begeleiding van collega’s en leerlingen en om cursussen te geven. Het opschuiven van de De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019

25


pensioengerechtigde leeftijd betekent voor mij dat ik nog wel een jaartje of vier mag werken. Mijn jeugd bracht ik door in Oud-Beijerland, veelal langs de rivier. Jullie weten natuurlijk allemaal wélke rivier dat is. Fietsen is namelijk Aardrijkskunde bedrijven. Om je heen kijken, veranderingen zien in stad en landschap, praten daarover en al pratend en fietsend veel feiten horen van medefietsers. Ik geniet daar nu vijf fietsjaren, vooral in de zomer, van. Als kind wat net kon fietsen trok ik er al op uit. Ik wilde de Barendrechtse brug weleens van dichtbij zien. Via Goidschalxoord en Heinenoord richting Blaaksedijk. Best wel een link tochtje, ook in die tijd. De bussen van de RTM hadden toen nog hun overstaphalte voor de hele Hoeksche Waard op de Blaaksedijk. Eenmaal dit doel bereikt wilde ik ook treinen zien. Dát kenden we niet in de Hoeksche Waard. Dus toog ik naar Barendrecht. Mijn echte wielrenhistorie begint bij ‘De Waardrenner’, begin 2014. Toch zijn enkele wapenfeiten van voor die tijd het vermelden waard. Begin jaren ’90 heb ik een (ruim genomen) rondje IJsselmeer gedaan. Vanuit Woerden met de zwaar beladen dikke-banden-fiets, via landelijke fietsroutes vooral, eerst richting Veluwe. We verdwaalden al in Utrecht en kregen in de buurt van Amerongen een enorme wolkbreuk over ons heen. Alles was zó nat dat we niet eens op een camping ons tentje konden opzetten. Vervolgens hebben we ons rondje gemaakt. Je komt er dan bijvoorbeeld achter dat N-wegen en fietspaden soms meer noordzuid lopen dan oost-west. Dit werd met name in Drenthe en Friesland één grote zigzagrit. Op de laatste dag in de laatste kilometers kregen we nóg een wolkbreuk en donderbui over ons heen. Een uurtje later stonden we druipend op de keukenmat. Nog zo’n tocht vanuit Woerden was het plan om naar Marseille te fietsen. Die rit bestaat echt. Ik had vanuit de fietsvakantiewinkel in 26

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019


Woerden en mooi boekje en een uitgepijlde route naar het zuiden. Heen met de fiets, terug met de fietsvakantie bus. Zo gingen wij blijmoedig op weg. Met de weer zwaarbeladen fiets, wij allen sinds de vorige rit twee jaar ouder, richting Maastricht in twee etappes. Met een koude, maar strakke noordwester wind in de rug, lukte dat prima. Die jongens fietsten intussen dagelijks 35 km naar school. Nu had paps het soms moeilijk …. Vanuit het zuiden van Limburg doken we na overnachting in Eijsden de Ardennen in. Eerste teleurstelling: de taal. In de eerste, beste supermarkt bleken de Belgen alleen maar Frans te spreken. Dat vonden de jongens maar niks. Intussen was de wind gaan liggen en was het gaan motregenen. Met een ware doodsverachting reden de jongens de heuvels van de Ardennen af, naar na en tijdens het naar boven klimmen was het natuurlijk hijgen en klagen. Na enkele beklimmingen en levensgevaarlijke afdalingen, met ook nog eens een nat wegdek, deden we een camping aan. Het regende nog steeds, de voorspellingen waren dusdanig dat het blééf regenen, na flink wat katte kwaad ook nog op de camping, na te hebben vastgesteld dat we ook in drie dagen weer naar huis konden fietsen, na te hebben gesuggereerd dat één van de jongens zijn verjaardag dan tenminste thuis kon vieren bij mams, besloten we terug te keren. De route in omgekeerde volgorde terug volgen bleek niet mogelijk. Stond niet in het boekje …. Ons terugrit deden we zo lang als mogelijk langs Maas en Julianakanaal. Een prachtig stukje Nederland. Jaren later. Limburg en Eifel bleven trekken. Met een collega uit Krimpen zouden we naar de Moezel gaan fietsen en vervolgens erlangs. Slapen deden we in B&B’ s. Althans dat was de bedoeling. Het eerste B&B hadden we afgesproken. In Krimpen verloor mijn collega als eerste pret zijn, bijzonder onkundig vastgemaakte, weekendtas al. In Dordt was hij toch wel een beetje moe, na de Moerdijkbrug had hij druivensuiker nodig en toen we arriveerden in Hilvarenbeek waren we heel veel omgereden kilometers en vele uren verder. Volgende dag richting Vaals. Onderweg eindelijk een goede spin gekocht. Best mooi fietsen, De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019

27


maar o, o, die collega. Geen heuvel meer op te krijgen en maar klagen en willen drinken en stoppen enz. De accu ging geheel leeg. Leuke bijkomstigheid was, hij las en sprak als docent Duits goed Duits, dat hij er in Aken achter kwam, dat we, volgens hem, voor een prikkie met de trein én met onze fietsen, naar Trier konden rijden. Zogezegd, zo gedaan. Trier maakte als prachtige historische stad alles goed. B&B’ s waren lastig te vinden of vol. Dus maar weer wat verder rijden of in een hotel. Maar langs de Moezel fietsen, stroomafwaarts, richting Koblenz, was een waar genot. Na een week werden we weer opgehaald door mijn vrouw. Eenmaal zittend in de auto kreeg m’n collega zijn spraak weer echt terug en waren de stoere verhalen niet van de lucht. En nu, 2019, mijmer ik over mijn zesde fietsseizoen bij De Waardrenner. Ik zie er weer naar uit. Moet het wel eerst wat warmer worden. Nu nog even schaatsen en skiën en als het even kan lezen. Ik zie uit naar de kameraadschap die ik intussen toch wel een heel mooi kenmerk vind bij De Waardrenner. Naar de verhalen, soms, onderweg als je uurtje of vijf, zes op de fiets zit. Van het om me heen kijken terwijl ik planten en vogels zie waarvan ik me weleens afvraag of anderen die ook wel zien …. Ik zie uit naar het rijden door een enorme diversiteit aan landschappen. Graag maak ik een compliment naar de diverse clubleden die voor de ritten zorgen. Wát een variatie brengen zij aan in de ritten. Voor mij is het elke keer weer mijn vak Aardrijkskunde in de praktijk. Of ik weer op excursie ga. De mooiste rit van het jaar vind ik overigens de tocht De Flierefluiter. Heerlijk fietsen door dat door en door Hollandse landschap richting Noordwijk en dan langs allerlei plassen weer terug. Een ander sterk punt is dat er ook aanbod in mogelijkheden is voor de verschillende leeftijden en maten van sportiviteit. Voor jongeren zo tussen 15 en 25 jaar is het aanbod wat kariger en minder aantrekkelijk denk ik weleens. Eigenlijk alleen de dinsdagavond als ik het goed heb. Ik realiseer me dat ze ook op de andere dagen welkom zijn. Ik hoop dat ik nog een flink aantal jaren deel uit mag maken van TC De Waardrenner. Ik geef de pen door aan Hans Griffioen.

28

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019


De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019

29


Interview met Willem Dubbeldam, eigenaar van WD Trading B.V., clublid TC De Waardrenner en sponsor van onze vereniging Als ik dinsdagmorgen 29 januari jl. de van der Giessenweg in Stormpolder inrij, op de fiets natuurlijk, voor een interview met mijn vriend Willem Dubbeldam van WD Trading B.V., wordt de aandacht al snel getrokken door een groot spandoek, bevestigd aan het hekwerk voor zijn bedrijfspand: ‘Oude metalen zijn geld waard’. Direct valt de bedrijvigheid op. Zojuist is van een vrachtauto een vracht oude metalen gelost en de crew neemt de gelegenheid te baat om even te poseren voor een vorkheftruck waarbij het opsteken van de bekende duim het waarborgteken is dat zij het bij WD Trading B.V. goed naar hun zin

hebben! Dat is een goed signaal denk ik, als ik op deze morgen het kantoor van Willem Dubbeldam instap waarbij mij direct opvalt dat Willem de wielersport verbindt met zijn bedrijfsactiviteiten. Dit vraagt om nader uitleg……… en terwijl Willem een heerlijk kopje koffie serveert steekt hij 30 De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019


deze morgen direct van wal. Vlot en goed van de tongriem gesneden begint hij zijn verhaal. Gestart als boekhouder bij de firma Heuvelman aan de IJsseldijk, oude Krimpenaren weten nog wel dat dit metaalverwerkingsbedrijf destijds was gevestigd tegenover de oude begraafplaats in het Boveneind. Al vele jaren geleden verhuisde dit bedrijf naar ’s Gravendeel. Als jongen van 22 jaar kwam hij daar in 1971 in dienst. Werd de boekhouder van het bedrijf en werkte bij Heuvelman tot het jaar 1985. Een groot Duits staalbedrijf genaamd Klöckner, werd de nieuwe eigenaar van Heuvelman staal. Willem, die intussen veel expertise had opgebouwd, niet alleen met cijfertjes maar ook in en met de omgang met het materiaal wat werd verhandeld en ‘verschroot’, stapte in datzelfde jaar over naar een ander Duits bedrijf nl. Thyssen staal. Hier ging hij zich internationaal bezighouden als coördinator en later als leidinggevende met de verscheping van metaalafval vanuit de Rotterdamse haven naar andere landen in de wereld. Grote zeeschepen kwamen met enige regelmaat het ingekochte en de verwerkte oude metalen, veelal van grote metaalbedrijven en scheepswerven in onze regio en soms ook ver daarbuiten, ophalen om deze te verschepen naar grote smelterijen elders in Europa. Wellicht heeft de recycling gedachte van de huidige WD Trading B.V. in deze periode al ‘postgevat’ bij Willem, zo realiseerde ik mij later.

De opgedane kennis van en over Ferro en non-ferro metalen werd De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019

31


steeds groter. De veelzijdigheid in zijn werkzaamheden, verbreedde zijn horizon en als ‘oud-boekhouder en dus bekend met de centjes’ waagde hij het erop om in 1996 te starten met een eigen bedrijf: WD Trading B.V.. Klein begonnen in een pand aan de van Maerlandtweg, eveneens in de Stormpolder en alweer vele jaren groter gegroeid naar een bedrijf aan de van der Giessenweg met een oppervlakte van ruim 1800 m2. De intentie bestaat om nog verder te groeien maar het verkrijgen van

vergunningen e.d. is een wat ‘storende factor’ in de verdere plannen die Willem met zijn bedrijf heeft. Twee jaar geleden is zoon Bert in de zaak gekomen en medeaandeelhouder geworden van WD Trading B.V. Gelet op de leeftijd van Willem, op weg naar 71 jaar, streeft hij ernaar om beetje bij beetje af te bouwen zodat zoon Bert op deze wijze kan groeien naar het volledig overnemen van de zaak van zijn vader. WD Trading B.V. is zowel in Krimpen als in de regio een goed bekend staan bedrijf. Ook menig Mkb’er en vele particulieren weten de weg naar de van der Giessenweg te vinden. Immers oude metalen zijn geld waard! Met enige trots wijst Willem op de twee prachtig ingelijste certificaten: ISO 90012015 en 14001-2015 afgegeven voor: ‘het inzamelen, verwerken en opslaan van ferro en non-ferro metalen en elektronica en de uitvoering van demontageklussen, datavernietiging en (bedrijfs-)opruimingen’. Wanneer ik deze morgen de loods inloop om hier en daar een foto ‘te 32

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019


schieten’ wordt het afgeven van deze certificering heel nadrukkelijk onderstreept. Hier wordt inderdaad – de daad bij het woord – gevoegd! Teruggekeerd op het kantoor wordt mijn blik direct gevangen door het ingelijste wielertricot in de Nederlandse driekleur. Deze hangt pontificaal in zijn kantoor. Wielrennen, toerfietsen daar heeft Willem wat mee, zo zal blijken. Ook onze TC De Waardrenner is voor hem geen onbekende. Want naast zijn lidmaatschap, is hij ook financiële sponsor van velerlei activiteiten van onze vereniging. Vaste sponsor van de mooie ‘Oude Maastocht’ en de Brede bandengroep. Adverteerder in het clubblad en de kosten van het jaarlijkse toerprogramma neemt hij voor zijn rekening. Al pratende komen de herinneringen boven van de vele fietstochten van weleer……. Heeft dit toch met onze leeftijd te maken? Mooie herinneringen aan de vele toertochten van onze club, maar ook de vele tochten daarbuiten. De jaarlijkse BDU-toertochten, de Batavus toertochten Midden-Nederland, de Mergelland 2-daagse in Zuid-Limburg, de Ronde van Vlaanderen met 260 km op de teller. Onze fietsvakanties naar Rome, op Mallorca, het Sauerland, Rondje Zuiderzee en de LF1 route van Boulogne-Sur-Mer naar Krimpen etc. etc. Die afstanden……. zegt hij, dat is geweest. We hebben ervan genoten en kijken daar met veel plezier op terug. Ik kan dit alleen maar beamen. Maar we blijven wel fietsen……………zo stellen we samen vast. Want fietsen is en blijft gezond ook al rijden weer geen 150 of 160 km meer op een dag! We hopen, ook als vereniging, nog vele jaren ‘plezier’ van WD Trading B.V. te mogen hebben. Voor meer info www.wdtrading.nl. Gijs Zwijnenburg

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019

33


34

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019


Organiseert op zaterdag

6 april 2019 de

Info: www.tcdewaardrenner.nl gratis kopje koffie bij inschrijving

Start:

Het Hooghe Water, Groenendijk 48, Capelle a/d IJssel Vrije toertocht over 40-75-125-175 km (uitgepijld) Start tussen :

09:30-10:30 uur (45 km) 08:30-10:00 uur (75-125km)groep ± 8:45 08:00-08:30 uur (175 km) groep 8:15

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019

35


De flierefluiterstocht 2019 De Flierefluiterstocht is een van onze mooiste tochten vind ik. Naast prachtige polders, plassen en meren en bollenvelden kan men ook nog gaan genieten van onze mooie kuststreek. Holland op zijn best. Vanuit Restaurant ‘t Hooghe Water in Capelle aan den IJssel, gaan we richting Oud Verlaat richting de Rottemeren . De Rottemeren zijn een verbreding van de Rotte, ontstaan na de drooglegging van de omliggende polders waarbij het als hoge boezem ging functioneren. De 47 km fietsers gaan koffiedrinken bij Stadsboerderij De Weidebloem om vervolgens over het mooie Bentwoutpad, Moerkapelle en Zevenhuizen richting Nieuwerkerk aan den IJssel te gaan waarna het eindpunt voor een lekkere versnapering in zicht komt. De 75 km rijders gaan voor de koffiestop in Clubhuis Avanti, eerst over Weipoort (zie foto) een buurtschap van Zoeterwoude en die bestaat uit een lange weg langs de Vliet. Over Hazerswoude wordt dan Alphen aan den Rijn bereikt, waar met de koffie al kan ruiken. De 125 km en de 175 km rijders gaan naar de deftige buurten van Wassenaar om vervolgens door te trekken naar het vissersdorp Katwijk aan Zee. Via die prachtige weg door de duinen komt men dan in Noordwijk aan Zee aan waar men de eerste sporen van bewoning in de 20e eeuw v. Chr. aantrof. In 847 kwam daar de monnik Jeroen van Noordwijk aan waar hij een kapel bouwde en missiewerk deed. Helaas werd hij gevangengenomen door de 36

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019


Noormannen en gemarteld en onthoofd. Ter ere van hem werd Noordwijk een bedevaartsoord. Hier staat ook de koffie klaar voor de 125 km rijders bij Rest Zonneweelde. De 175 km rijders gaan koffiedrinken in Café De Ruigenhoek en omdat onze ruige rijders niets liever doen dan ook nog via het kopje van Bloemendaal te rijden, fietsen zij over De Zilk, Vogelenzang de sjieke buurten in van Bloemendaal. Via Zandvoort komen zij weer in Café Rest. Zonneweelde waar zij opnieuw zich kunnen laven. Dan kunnen deze mannen en vrouwen samen met de 125 km rijders gaan genieten van de bollenvelden en niet te vergeten naar Leeghwaterbuurt oftewel tegenwoordig Buitenkaag aan de mooie Kagerplassen waar men ook van die mooie kapitale jachten kan bouwen. Het gaat verder over mooie streken van Rijpwetering, Hoogmade en Hazerswoude naar Moerkapelle. Dan zit de fietspret er alweer bijna op want na Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan den IJssel moet men weer verplicht afstappen om zich af te melden bij ’t Hooghe Water” waar de vermoeide rijders zoals gebruikelijk vriendelijk worden ontvangen door hun mederijders en de organisatie. Paul Schouten

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019

37


Restaurant 't Hooghe Water Groenedijk 48 | 2904 LB Capelle aan den IJssel |

www.hooghewater.nl | mail@hooghewater.nl | T (010) 4426305

38

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019


Samenstelling bestuur Voorzitter: Paul Schouten, voorzitter@tcdewaardrenner.nl 06-20466237 Secretaris: Richard van Schaaik, secretariaat@tcdewaardrenner.nl 0180-324676 Penningmeester en ledenadministratie: Ina de Jong 0180-682122 penningmeester@tcdewaardrenner.nl Overige bestuursleden: Adri Boele o.a. clubritten en PR adri.boele@gmail.com 0180-518532 Jan de Jong o.a. routes janfdejong@hetnet.nl 0180-682122

Clubblad: Gijs Zwijnenburg, Carla van Boheemen, Jan en Ina de Jong en een heel legertje bezorgers/bezorgsters. TC de Waardrenner Contactadres: Tijm 49, 2925 SP Krimpen aan den IJssel Rabo NL92RABO0361920822 t.n.v. TC de Waardrenner (Krimpen aan den IJssel) email: info@tcdewaardrenner.nl Contributie 2019 TC de Waardrenner Afdracht NTFU

€ Hoofdlid Jeugdlid M-lid Gezinslid Donateur

19,54 19,54 3,07 15,90 -

Verz. NTFU

Totaal NTFU

Lidmaatschap Waardrenner

15,75 15,75 15,75 -

35,29 35,29 3,07 31,65 -

31,86 15,90 31,83 13,25 15,00

Contributie met machtiging

€ 67,15 51,19 34,90 44,90 n.v.t.

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019

Contributie zonder machtiging

€ 68,65 52,69 36,40 46,40 n.v.t.

39


40

De Waardrenner Jaargang 36 – februari 2019


Profile for TCdeWaardrenner

Clubblad februari 2019  

Clubblad februari 2019  

Advertisement