Bulletin Mezi Ploty - 4/2020

Page 1

B

BUU LL LL EET TI NI TEEN

N

+ + CHALLENGE

TEEN CHALLENGE

01 | 2020

č.4 2020

svědectví + povzbuzení + informace

svědectví + povzbuzení + informace

účinná pomoc závislým a jejich blízkým

K čemu nám je pokora, ohleduplnost a dobrota? V minulém úvodníku, což bylo po skončení první vlny pandemie, jsem se snažil najít odpověď na otázku, co se strachem a úzkostí ve chvíli, kdy jsme vystaveni nejistotě - ať již ze smrtelného ohrožení nebo z ekonomických důsledků krize. Vypadá to, že nyní, o mnoho více než před 4 měsíci, je odpověď na tuto otázku klíčová. Běžná první reakce na informaci, že náš nebo život druhých je v ohrožení, je strčit hlavu do písku a tvářit se, že se nic neděje. Bohužel díky této reakci se problémy většinou zvětší, protože kvůli sebeklamu nevidíme věci takové, jaké jsou, a jednáme na základě falešné vytvořené skutečnosti. Proto když se věci nezlepšují, naopak zhoršují, máme v druhé fázi pocit, že za to někdo může, a jsme naštvaní. Celá tato strategie sebezáchrany pokračuje hledáním kompromisních řešení a nakonec depresí nebo jinou formou rezignace až (ideálně) k prozření, smíření s realitou a skutečným hledáním odpovědí. Proč to píšu? Všiml jsem si, že ve společnosti narůstá právě ona frustrace, lidé mají různé názory, přou se o ně, někdy velmi nevybíravě. Myslím, že na toto nebezpeční upozorňovali mnozí už v březnu, ale nikdo tomu moc nevěřil, protože zde byla obrovská míra solidarity. Nicméně pandemie se vrátila a s ní i strach, ale také ony strategie, jak mu uniknout. Bohužel je pro psychiku typická první a druhá reakce – popření reality a následný hněv. Obě sice mají relativně pozitivní vliv na momentální psychický stav, ale výsledkem je oddalování skutečných řešení, protože tady nejde jen o naši psychiku. Nedávno jsem četl příspěvek, ve kterém autor vychází z textu apoštola Pavla: „My silní musíme nést slabosti těch, kdo silní nejsou. Nemějme ohled jen sami na sebe, ale každý se snažme vyhovět bližnímu. Usilujme o prospěch a posílení druhých.“ Celé toto Palovo pojednání se týkalo konfliktu mezi zastánci různých táborů uvnitř církve. Jedni „věřili“ a povyšo-

vali se nad druhé, že mohou jíst cokoli bez ohledu na to, co se považuje za čisté, či nečisté. Druzí je naopak za to odsuzovali. Někdo nepovažoval za nutné slavit svátky a považoval to za sílu víry, druhý je za totéž napomínal a odsuzoval. Výsledkem byl zmatek. Přestali se soustředit na to podstatné a začali chránit sami sebe a svou představu světa. Výsledkem byly hádky, nevraživost, neochota a rozdělení na tábory místo: „…nikomu ať nejde o vlastní prospěch, ale o prospěch toho druhého.“ Pavel varoval lidi před nadřazeností a odsuzováním a naopak je nabádal k pokoře, ohleduplnosti a hledání dobra druhého. V praxi jsou to jediné postoje, které nám dovolují hledat společně efektivní řešení jakéhokoli problému. Díky nim se nesoustředíme na sebe. Nebojíme se, že bychom se mohli plést. Nebojíme se, že bychom mohli být zesměšněni. Nelpíme na své pravdě. Nebojíme se, že bychom mohli něco ztratit. Nepotřebujeme nad ničím ohrnovat nos. Dokonce můžeme bez ohrožení vyjádřit svůj názor. Podstatné ale je, že na pozadí všeho je, že: „…nemáme ohled jen sami na sebe, ale jde nám o prospěch a posílení druhých!“ Musím říct, že mě vždy fascinovala ochota křesťanů v prvním století prodávat svůj majetek jen proto, aby neumírali lidé hladem. A je to pro mě do značné míry i povzbuzení do těchto dní. Proč to dělali? Byla to společně nalezená strategie, na které se podílela většina bez ohledu na svá přesvědčení. Jistě jim to dávalo schopnost se v jednotě modlit k Bohu a očekávat jeho vedení. Dokážu si představit „krizový“ výbor, který stál před problémem, soustředěný na to, jak zachránit druhé. Ne jak obhájit své názory či pozice. Pokora – ohleduplnost – dobro druhého jsou klíčem ke schopnosti slyšet Boží hlas, nalézat pravdu a odpovědi na výzvy, které v životě přicházejí. Petr Král, ředitel TCI ČR


Propojená generace Věříme, že předat kontakt na pomoc je často tím nejúčinnějším způsobem, jak přinést naději na možnou změnu. Když se podíváte na situaci v České republice tak, jak ji zpracovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, pak je zřejmé, že většina těch, kteří mají problémy se závislostmi (sami závislí nebo jejich „Chceme dát každému možnost, aby pomohl někomu, koho má rád. Zapoj se, protože dělat dobré věci je snadné.“ blízcí), nejsou vidět někde na veřejnosti, ale jsou skrytí v našich rodinách, partnerských nebo přátelských vztazích, pracovních a školních kolektivech, zájmových sdruženích.

Služba církvím

Často jedinou možností pomoci je předat jim kontakt na pomoc. Tonda Tipan propojenagenerace@gmail.com tel: 734 369 120 www.facebook.com/propojenagenerace www.propojenagenerace.cz

info-drogy

Na web stránkách propojené generace vznikla interaktivní mapa s kontakty pro konkrétní regiony.

Naše týmy stále jezdí s povzbuzením, příběhy studentů a prezentací práce TCI do mnoha sborů různých denominací v naší zemi. Jsme vděční těmto sborům za příležitost. Mnozí z vás, kteří jste měli možnost slyšet naše pracovníky a studenty, jste se stali našimi pravidelnými podporovateli, za což jsme vděční.

Pokud máte zájem o týmy, které by ve vašem sboru posloužily, kontaktujte nás na číslech:

Připravujeme

S čím můžete pomoci?

Bod obratu - výcvikový seminář Pokud nám to situace dovolí a budeme moci pořádat společné akce, pak výcvikový seminář pro vedení svépomocných skupin www.livingfree.cz se uskuteční dne:

středisko Šluknov tel.: 775 556 636, středisko Poštovice tel.: 739 524 827 e-mail: tcczech@gmail.com

Dostavba střediska ve Šluknově Podpoř dostavbu klikni

13.11. - 15.11. 2020 ve středisku TCI ve Šluknově

Výstavba areálu výrobny Nes Farma

Cena za stravu a výcvik činí celkem 750 ,- Kč. Už je jen 5 posledních volných míst.

Poštovice

Přihláška

Zjisti více o NesFarmě

Bod obratu Rádi bychom v tomto roce otevřeli další běh výcvikového semináře pro ty, kteří pracují nebo by chtěli pracovat se svépomocnými skupinami. Věříme, že církev může přinést lidem s problémy řešení. Změna v životě člověka často přichází s možností své potíže sdílet s druhými v bezpečném prostředí. Práce ve svépomocné skupině má význam. Seminář je koncipován jako dvoudenní víkendové 02 |

setkání. Teoretická část je zaměřená na porozumění, co je to skupina, jaké jsou principy práce se skupinou, jak takovou skupinu začít (zhruba 30 % času). V nácvikové části semináře pracujeme s konkrétními tématy, aby účastníci kurzu mohli sami na sobě prožít, jak taková skupina funguje a jaký má efekt na sebenáhled (70 % času). Maximální počet účastníků v jednom běhu je 15.


Šluknov Aktuálně je v programu 12 studentů. Během prázdnin poměrně dost kluků odešlo předčasně, nicméně však stejný počet nových studentů do programu nastoupil. Panuje tu skvělá atmosféra. Sešla se parta kluků, kteří jsou hladoví po Bohu. Moc dobře se s nimi pracuje ve skupině a jako tým jsme tím velmi povzbuzeni. Dodává nám to novou sílu a radost do služby. Tato skupina, která se stabilizovala, je také dobrým podhoubím pro nově příchozí studenty. To považujeme za velmi důležité a doufáme, že se středisko naplní novými studenty.

Naší touhou (a teď už i vidinou) je dostavba střediska. Vzhledem k tomu, že se zrekonstruovala střecha, je možné pokračovat dál v dostavbě půdních prostor. Tyto mají sloužit jako pokoje pro naše studenty. Je nutné udělat nové protipožární schodiště, podlahu, příčky místností, sociální zařízení do jednotlivých pokojů a vše zateplit. Odhadovaná cena rekonstrukce je okolo 850 000 korun. Chceme rekonstrukci začít pomalu budovat z vlastních zdrojů, ale opět uvítáme vaši podporu – finanční i praktickou. Pracovní výjezd do Holandska Naši pracovníci a studenti mohli opět vyjet do Holandska na stavební misijní cestu pomoci vybudovat další obchod, ve kterém pracují lidé vracející se z vězení, a taky nové prostory pro studenty programu TC. Beseda s rodiči V září jsme byli pozváni na besedu na výjezd SAS pro rodiny s dětmi. Mohli jsme mluvit s matkami v nelehké životní situaci, v jejichž rodinách jsou často i závislí lidé. Sdíleli jsme vlastní příběhy a snažili jsme se předat vlastní zkušenosti a rady do jejich konkrétní situace, případně na koho se mohu obrátit. Vyučování o financích M. Camfrlová, naše ekonomka, vede vyučování o financích se studenty. Kluci jsou z jejího vyučování nadšení, ženský pohled je pro kluky také velice důležitý. Bohužel nám aktuální situace nedovoluje uskutečnit více výjezdů do církví, a tak se potkat s mnohými z Vás. Jediný výjezd v září byl do BJB ve Zlíně. Kázal Toník Tipan a zároveň představoval projekt Propojené generace. Jakub, jeden se studentů se sdílí svým zážitkem:

Rekonstrukce střechy Během prázdnin jsme díky velké podpoře dárců a pomoci pracovního týmu převážně z Českého Těšína mohli realizovat rekonstrukci střechy stodoly. Je neuvěřitelné, co vše se stihlo za 6 dní práce. Nyní dokončujeme poslední detaily a střecha bude kompletně hotová. Vysbírat se podařilo bezmála 700 000,- Kč, téměř přesně tolik, kolik jsme nakonec na materiál potřebovali. Všem velmi děkujeme za podporu! Bez Vás by se to nepovedlo. Rekonstrukce půdního bytu Současně pod střechou rekonstruujeme již od května t.r. byt pro rodinu služebníků se dvěmi malými dětmi, která již dva roky žije spolu s rodiči a jejich synem v jedné domácnosti. Velmi si vážíme jejich věrnosti a ochoty i v těchto bojových podmínkách sloužit ve středisku. Ke konci měsíce se již budou stěhovat do nového, z čehož máme velkou radost. Dostavba střediska - nové pokoje pro studenty

„Minulý týden v sobotu jsem se poprvé s Lukášem (spolustudent programu) modlil. Pak i v neděli. V pondělí jsem se definitivně rozhodl následovat Ježíše, a tak jsem v modlitbě vyznal své hříchy a řekl: „Ježíši, chci tě následovat!“ Poté mě začaly přepadat zlé myšlenky. Všechno bylo špatně, nic nemělo smysl. Měl jsem chuť odejít z programu. To trvalo celý den. Během večerní přípravy na skupinové vyučování jsem vyprávěl Lukášovi, co se mi dělo. Ten mi potvrdil, že mě jen ďábel pokouší. Myslel jsem si to taky, ale neměl jsem sílu to zvrátit. Ale v okamžiku, kdy jsem to pojmenoval a vyznal, mě polil takový klid a pokoj, jaký jsem ještě nezažil. Myslím si, že to byl Boží dotek. Nálady a pocity, které jsem prožíval před tím, vnímám jako pokus ďábla stáhnout mě zpět, když tušil, že o mě přichází. Nyní toužím být pokřtěný Duchem svatým.“ | 03


Poštovice

V letních měsících nastoupili do programu 4 noví studenti, Během léta i studentky programu TCI v Poštovicích byly s pracelkem jich je 15.

covnicemi střediska na „zátěžáku“, výletech, oslavily narozeniny. Ve středisku získaly prostor pro učebnu, další společenskou místnost pro sport a hernu pro děti. Potřebujeme do budoucna rozšířit ubytovací prostory, kde by mohly být matky s dětmi v chráněném prostředí a měly své soukromí.

Snažíme se studenty povzbuzovat v jejich rozhodnutí žít život ve svobodě od návykových látek, a pokud mají rodiny a děti, snažíme se motivovat celou rodinu a zapojit. Ve středisku bychom rádi vybudovali hřiště na nohejbal a volejbal. To, jak studenti tráví svůj volný čas, je velmi důležité proto, aby byl dostatečně uspokojivý i bez pomoci návykových látek a aby v něm mohli studenti rozvíjet své dovednosti a získali zodpovědný a příznivý postoj ke svému zdraví a životnímu stylu. Proto jsme také v létě uspořádali dva zátěžové pochody – výlety, jezdili se se studenty koupat ke splavu…

Bůh se stará...

*

V měsíci září jsme se ve středisku sešli k tradičnímu Dni před Pánem*. I když nás vzhledem k současné situaci nebylo tolik jako obvykle, byli jsme povzbuzeni svědectvími o Božím vedení a zázracích, které mezi námi dělá. Dále pokračujeme v procesu realizace prací související s kolaudací budov a projektem Nes Farmy. Ve spolupráci s firmou ADW jsme provedli vzorkování našich pozemků s cílem udržet půdu pro plodiny v dobrém stavu. Uvítali bychom pomoc v péči o naše ovocné stromy a keře, radou i prakticky. Rádi bychom začali s projektem „Adoptuj studenta“, o kterém jsme se již zmiňovali posledně. Potřeba zázemí pro studenty, kteří nemají své rodiny, nemají se kam po programu vrátit, je akutní. Děkujeme sboru CBH Praha a sboru AC Most za jejich ochotu se do tohoto projektu zapojit. 04 |

...opravdu to můžeme velmi silně v poslední době zakoušet. Přes veškeré ztráty, které problém s Covidem přinesl, děkujeme Bohu za Jeho péči a věrnost a starost o naše středisko. Sestra Marja z TC z Holandska se ozvala se zájmem prezentovat projekt Nes Farmy a získala pro nás podporu v hodnotě 4 000,- Euro. Sestra Dellanis ze Spojených států nemohla nakonec přijet, ale zaslali 1 700,- USD na projekt sociálních zařízení v mužském středisku. Po návštěvě bratří z AC Most se bratr Kozic rozhodl nás podpořit částkou 10 000,- USD na projet dostavby a rekonstrukce mužského střediska. Další a další se nás rozhodují podporovat a chtějí přijet pomoc. Za to jsem Bohu a všem velmi vděčný. Před svou dovolenou jsem dal středisku výzvu, abychom se čtrnáct dní modlili za křest v Duchu svatém pro studenty. Když jsem se vrátil z dovolené, modlitby zčásti opadly. Přijel však sloužit bratr Kozic s bratry z AC Most, studenti přicházeli na výzvu a modlili jsme se za ně. Bůh jednal a mnozí z nich přijali křest v Duchu svatém i s darem mluvení v jazycích. Sláva Bohu! Víme přece, že křest Duchem svatým je velikým požehnáním a darem, který nám pomáhá, když jsme slabí, který je mocí Boží k životu dle Boží vůle. -Jiří Zavadzki, vedoucí TCI Poštovice -


Služba dětských center CDM PRAHA Součástí aktivit našeho centra není jen zábava, výlety, kterých bylo během prázdninových měsíců uspořádáno několik, ale také potravinová pomoc, vzdělávání, výtvarné činnosti a sdílení se s Božím slovem, společné chvály a modlitby. V červenci se konal, mimo běžné pravidelné aktivity, každoroční oblíbený letní tábor, kde se nás sešlo celkem 52 dětí včetně dobrovolníků. V září jsme uspořádali „fotbalovou přespávačku“ pro menší chlapce a navštívili jsme sbor CB v Liberci, který nás finančně podporuje a kde jsme měli možnost prezentovat naši službu.

navá srdíčka a dal nám nová, čistá, do kterých pak přijde bydlet. V průběhu povídání jeden chlapeček řekl, že by taky chtěl, aby mu Pán Ježíš dal čisté srdíčko, a hned se za to i pomodlil a poprosil Pána Ježíše za nové srdíčko. Další setkání jsme s dětmi opakovali, co pro nás Pán Ježíš udělal a jiný chlapeček řekl, že ví, že má špinavé srdíčko. Tak jsem mu řekla, že může poprosit Pána Ježíše, aby mu ho očistil a chlapec se hned začal modlit a poprosil, aby mu Pán Ježíš očistil jeho srdíčko. Měli jsme z toho velkou radost a modlíme se, aby v nich Pán dál jednal. -Daniela Urbanová, vede klub předškoláků -

V těchto dnech Bůh jedná s dětmi.

�a

začátku září začalo navštěvovat centrum velké množství dětí. Dokonce více než dřív. Modlil jsem se a ptal: „Proč nám, Bože, posíláš tolik dětí? Jaký je Tvůj záměr?“ O pár dní později jsem v noci nemohl spát a Bůh mi ukázal, že nám děti posílá proto, aby mohly být připraveny na čas, kdy se neuvidíme a nebudou moci slyšet svědectví a chválit Boha a aby se jich co nejvíc mělo příležitost rozhodnout následovat Ježíše. Na další klubové setkání přišlo mnoho dětí do klubu poprvé, mohl jsem dětem opět vysvětlovat evangelium a Bůh s dětmi nadpřirozeně jednal. Více než dvacet se jich ten den rozhodlo činit pokání a přijmout Ježíše jako svého Pána a Spasitele. V následujících týdnech jsme děti učili, jak mít osobní čas s Bohem, kde si mohou pustit chvály a biblické příběhy, aby mohly nadále poznávat Boha, i když se nebudou moci pravidelně s námi scházet v dětském centru. - Pavel Bukáček, vedoucí CDM Praha -

DC BRNO Během prázdninových měsíců docházelo 3x týdně do předškol-

ního klubu Klíček pouze asi 5 dětí. Chodili jsme na dětská hřiště, navštívili Zoo, byli na hradě Špilberk a na výstavě motýlů. Pro školní děti jsme uspořádali dva třídenní pobyty v přírodě, výlety, kurz vaření. Pro některé z nich byl pobyt v přírodě první zkušeností s pobytem mimo domov. Těchto aktivit se zúčastnilo 25 dětí. Pokračovali jsme v práci s rodinami, celkem jsme strávili 52 hodin prací s rodinami v terénu. Podpořili jsme dvě rodiny, které mají děti v dětském domově, aby mohly přijet na prázdniny domů, a jednu rodinu, kde je maminka ve věznici a část dětí v pěstounské péči u příbuzných v Ostravě. Rodiny jsme také podporovaly potravinovou a materiální pomocí díky spolupráci s Potravinovou bankou.

Velmi silným zážitkem prázdninových aktivit s dětmi byl chlape-

V druhé půlce září jsme předškolákům vyprávěli příběhy o Pánu Ježíši, o tom, že je náš zachránce, že přišel, aby očistil naše špi-

ček, který se ohromně bál vejít do vody do koupaliště, přestože hloubka vody byla pouze 40 cm. Zjistili jsme, že se ještě nikdy nebyl koupat a velmi se bál „velké vody“. Když ale viděl ostatní děti, jak si vodu užívají, cákají se, smějí se, začal se osmělovat. Nejprve jsme na sebe trochu cákali, pak dali do vody nohy, pak šli do vody za ruku pro hozený míček a skončilo to tak, že řádil, sice opatrně, ale po krk ve vodě s ostatními. I to je cílem naší služby - zprostředkovat dětem, které nemají v životě příležitosti, nové zážitky, dodávat odvahu poznávat svět. -Jitka Opálková – vedoucí DC Brno| 05


Kavárny TCI I v letních měsících působily týmy TC kaváren v ulicích a místech jednotlivých měst České republiky, aby přinesly naději ztraceným lidem. A tak tedy letem světem Českou republikou: V ústecké kavárně v uplynulém období minimálně 2 lidé v modlitbě žádali Ježíše, aby jim pomohl změnit jejich život. V Teplicích jenom v minulém týdnu TC streetworkeři oslovili okolo 30 lidí a jeden člověk nastoupil do programu. Zároveň je zde na obzoru nová spolupráce s mladými zapálenými křesťany z místního sboru Církve bratrské. Pro vážnou covid situaci v Praze pražská kavárna vyráží sloužit do okolních menších měst. V Zábřehu se Mirek se svým týmem mohli aktivně účastnit každoročního jarmarku, na kterém veřejnosti prezentovali Teen Challenge. Následně tady začali službu jedné rodině, která prochází těžkou životní situací. V Havířově Fanda s Mirkou slouží několika závislým i jejich rodinám. Fanda má nemocné nohy, tak často slouží alespoň telefonicky. Vedoucí těšínské kavárny Jarda F. se v současné době

zotavuje po nešťastném úrazu. Dalibor, muž, kterého Jarda těsně před oním úrazem poslal do střediska ve Šluknově, zde nyní upevňuje svůj vztah s Bohem. Před pár dny mi Dalibor řekl, že věří, že ho Ježíš vede, aby nechal vyrobit propagační propisky (Dalibor má poměrně vysokou nemocenskou, tak si to může dovolit:), které bychom mohli rozdávat lidem na kavárně... Tak to bylo několik ochutnávek Božího jednání ze služby kaváren. Věřím, že i v Brně, Ostravě, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Liberci, České Lípě, Mostu a na mnoha dalších místech naší země v nás a skrze nás Bůh konal svoje dílo. Děkujeme všem za modlitební i jinou podporu naší služby. Zakončím slovy apoštola Pavla: „Nemohu jinak, než chválit Boha a děkovat mu, že svou mocí v nás pracuje a dokáže s námi vykonat nekonečně víc, než se odvážíme prosit i jen ve snu. Chvála Bohu za Ježíše! Chvála Bohu za Jeho církev! Chvalte ho lidé všech dob!“

Problémy?

Kavárna Zábřeh Za poslední dva měsíce bylo naše kontaktní centrum Zábřeh hned 2x požehnáno úžasnou příležitostí prezentovat službu Teen Challenge mezi veřejností. Celé to začalo někdy na jaře, kdy jsem brouzdal internetem a hledal různé organizace s podobným cílem jako my. Mám vizi o spojování organizací a lidí napříč profesemi a organizacemi, jednak z důvodu vzájemného obohacování informacemi, ale i o vzájemné praktické pomoci. Narazil jsem na brněnskou organizaci, která si říká Nadační Fond Abbigail Williams. Po nějakou dobu jsem je sledoval, jejich stránky, příspěvky a videa, a když jsem neviděl nic závadného, kontaktoval jsem je a popsal jim, kdo jsme, co děláme a proč to děláme. Uběhlo několik týdnů a byl jsem k nim pozván do Brna. Výsledkem bylo navázání profesionálních a osobních vztahů a jako třešničku na dortu se mnou natočili asi 30 minutové video, které je možné shlédnout na Facebooku i na Youtube. Vnímám to jako nejen evangelizační prostředek a prezentaci služby Teen Challenge, ale i příležitost sdělit velkému počtu lidí, jak mě osobně Bůh uzdravil a vrátil do života. Ve chvíli, kdy píši tento článeček, se chystám na svou zítřejší druhou návštěvu do Brna a těším se, že to opět bude k oslavě našeho Pána. Další příležitost jsme dostali v září, kdy se ve městě Zábřeh konal každoroční jar06 |

-Jan Mašek, vedoucí kaváren TCI ČR -

mark. Náš sbor tam má dva stánky. Jeden pro prezentaci 41.ph Royal Rangers a druhý, kde samotná AC Zábřeh nabízí odpočinek a občerstvení v podobě zákusku a kávy nebo čaje, to vše zdarma s posezením. Bratr pastor mi nabídl účast a já neváhal. Službu na tomto stánku konali i mí věrní parťáci manželé Janovi a tak jsme službu lidem mohli spojit s prezentací Teen Challenge. Ty nejlepší rozhovory paradoxně nezačaly u Boha, ale třeba u toho, jestli se lépe nakupuje v Hrušce nebo Albertu. Výsledkem onoho rozhovoru byl kontakt s rodinou, která v loňském roce přišla o dceru kvůli alkoholizmu. Dostali knihu Dýka a kříž a s členy rodiny vedu dál rozhovory, protože věřím, že Bůh se jim chce skrze tuto událost dát poznat. Co se týče jednotlivých služebníků – dobrovolníků na KC Zábřeh, tak můžeme říci, že všichni 3 (já i manželé Janovi) prožíváme nejen určité výzvy a boje, ale hlavně požehnání. Kristýna s Martinem se brzy stanou rodiči. Oni sami a to, že je mám po svém boku, je pro mě obrovské svědectví a požehnání. Já sám prožívám obrovskou výzvu a požehnání. V srpnu jsem byl jmenován starším sboru AC Zábřeh. „Víme pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou.“ (Římanům 8:28) -Marek Přikryl-

Znáte nějaké křesťany, kteří nejsou šťastní? Kdy naposledy jste slyšeli, jak si křesťan stěžuje na problém, se kterým se setkal? Bůh jasně slibuje svým dětem úplnou radost. Tak proč je tolik křesťanů nešťastných, otrávených a tak nějak nepříjemných? Co by se mělo změnit ve tvém životě, abys mohl říct: „Můj život je plný čisté radosti!“ Boží cesta k úplné radosti je popsána v Jakubovi 1,2-4: „Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.“ Zapamatoval jsem si tyto verše před 25 lety, ale když jsem se na ně nedávno znovu podíval, získal jsem nový náhled. Cesta k čisté radosti nespočívá v tom, že nebudeme mít problémy – cesta k Boží čisté radosti je, pokud čelím svým problémům. Mnoho lidí žije ve falešné víře, že kdyby měli méně problémů, byli by šťastnější. Ale tento názor jasně odporuje jednoduché pravdě Božího slova. Jaké jsou naše typické reakce na problémy? Ignorujeme je Popíráme je Utíkáme z nich Odůvodňujeme je Viníme z nich někoho jiného – nepřátele, přátele, sousedy, členy rodiny či ďábla. Modlíme se a žádáme Boha, aby je odejmul... klikni a čti dále


Modlitební potřeby • Stále se modlíme za zázraky a moudrost v zajištění prostředků na službu. • Všichni naši služebníci potřebují moudrost jak sloužit všem těm, kteří přicházejí do našich programů se závislostí na drogách, alkoholu a jiných problémech, které je ovládají, ale také za sílu a moudrost ve službě na ulicích nebo dětem v dětských centrech TC. • Modlíme se za ty, kteří se zavážou k pravidelnému modlitebnímu času, věnovanému službě a konkrétním služebníkům TC. • Do programů přicházejí většinou lidé bez víry v Ježíše. Modlíme se, aby se jich evangelium dotklo a oni nalezli důvod pro změnu svých životů a sílu odpustit sobě i druhým. • Modlíme se také za to, aby nalezli praktické místo v některé z církví v ČR, až ukončí programy.

• Modlíme se za sbory, které by je po programech chtěli přijmout a poskytnout jim další etapu v učednickém procesu. • Stále usilujeme o možnost sloužit ve vězeních službou Bodu obratu (www.livingfree.cz), modlíme se za ty, kteří vězňům slouží, aby mohli tyto skupiny ve vězeních otevřít. • Modlíme se za spolupracovníky, kteří by nám pomohli prakticky s webovkami TC a Propojené generace. • Modlíme se za naše podnikatelské aktivity: • www.TCProfi.com a www.PeakProof.com Stále hledáme zákazníky tak, aby oba projekty profitovaly a přinášely prostředky do služby a možnosti pomáhat studentům programů. • Modlíme se za finanční podporu služby v Izraeli • Modlíme se za aktuální situaci v naší zemi...

Bůh je Bohem zázraků - „továrna“ V minulém bulletinu jsem psal o možnosti koupit nové budovy pro podnikání a službu ve Šluknově. Musím říct, vývoj tohoto projektu je pro mě absolutně neuvěřitelný. Někdy v listopadu minulého roku jsme s Tomem Kačerem měli pocit, že nás Bůh vede, abychom opustili současné prostory, kde máme dílny. Vnímali jsme, že nám říká: „Vyjděte, posvěťte se, vezměte svoje nástroje, nespěchejte, jsem to Já, kdo je na počátku a budu i na konci.“ Když to zkrátím, v únoru jsme se byli podívat na jedno z míst, kam bychom mohli případně dílny přestěhovat, ale majitel chtěl 2,5 mil. Kč. Polilo mně horko vědomím, že na uhrazení takové částky absolutně nemáme. Mirek W., jeden z rady Teen Challenge, nicméně našel v blízkosti jiný objekt násobně větší (za stejnou cenu) a zeptal se nás, zdali bychom o něm uvažovali. Moje první reakce byla, „to je moc velké sousto…“ Přesto nás Mirek požádal, ať se sejdeme, modlíme a hledáme Boží vůli. Po diskusích a modlitbách v týmu vedoucích TC jsme všichni měli jasno, že je to pro nás cesta, kterou se vydat. Ale vůbec jsme netušili, kde a jak na koupi nemovitosti získáme prostředky. Shodli jsme se však, že pokud vnímáme, že to je Boží vůle, je to celé v jeho režii a pak na nás není, abychom se tím stresovali. Celý proces měl několik stádií, koupi musela schválit národní rada TC, po ní rada církve. Stalo se. Stále jsme ale neměli zdroje na zaplacení, přesto jsme se setkali s majiteli, dohodli se a stanovili termín podpisu smlouvy s tím, že prostředky budou uloženy do úschovy. Neuvěřitelné se stalo realitou. V den podpisu smlouvy jsme měli veškeré prostředky na koupi k dispozici a složené. Vím, že se jedná o budovu a ne o lidské životy. Ale věříme, že je darem od Boha, který, jak toužíme, bude sloužit nejen podnikání, ale také službě lidem ve městě. Nyní se modlíme a přemýšlíme nad dalšími kroky. Budova potřebuje mnoho oprav a také projektovou dokumentaci, která bude odpovídat budoucímu účelu. Na tomto místě bych měl poděkovat těm, kteří se nechali Bohem použít a jsou součástí tohoto Božího díla, ale nechtějí být zveřejněni. V každém případě musím říct, že jste více než dárci, jste spolupodílníci na záchraně lidských životů… Děkujeme. továrna info klikni

-Petr Král, ředitel Teen Challenge Int. ČR-

Odkazy na naše sociální média TCI Poštovice

TCI Šluknov

| 07


Teen Challenge

Účinná pomoc závislým

Modli se.

Za ty, kteří v naší zemi spadli do pasti závislostí, a ty, kteří jim pomáhají

Zapoj se.

Pokud se chceš jakkoli zapojit do práce TCI, kontaktuj Národní kancelář

Daruj jedním klikem.

Rozhodni se pravidelným nebo jednorázovým darem podporovat práci TCI mezi závislými

Daruj

tcczech@gmail.com, Bc. Petr Král 777 180 549 www.teenchallenge.cz, č.ú. 104 110 7327/5500