Bulletin Mezi ploty -3/2020

Page 1

B

BUU LL LL EET TI NI TEEN

N

+ + CHALLENGE

TEEN CHALLENGE

01 | 2020

č.3 2020

svědectví + povzbuzení + informace

svědectví + povzbuzení + informace

účinná pomoc závislým a jejich blízkým

„Váš nebeský Otec přece ví, co všechno potřebujete.“ I v tomto čase? Myslím, že všichni prožíváme současný stav s očekáváním, co přinese. V médiích slyšíme různé informace. Mluví se o druhé vlně nákazy, mluví se o krizi, která nás zasáhne ekonomicky a ovlivní náš současný životní styl. Některé epidemie nás již ovlivnily. Lhal bych, kdybych řekl, že tyto otázky ve mně nevyvolávají nějakou míru úzkosti, nejistoty, a to jak osobní, tak s ohledem na službu Teen Challenge. Nevím, jak vyřešíme případné potíže, nevím, jak se nás to dotkne. Budeme mít na platy? Najdou se lidé, kteří budou pokračovat ve službě závislým i přes diskomfort, který služba přináší? Budou střediska plná potřebných? Kde vezmeme prostředky na provoz? Do budoucnosti nevidím a tak rád bych věděl, co ji ovlivní, co přinese užitek a co ne, za čím má smysl jít a co naopak opustit. Nejistota a úzkost jsou v životě jedním z největších lidských trápení.

Otázka ale nezní, jak případné potíže, problémy vyřešíme, ale o koho a o co se v životě opíráme. Lidé se vždy snažili svůj život zajistit/zachránit. Někteří bohatstvím, dostatečným množstvím hmotného majetku, vlivnými přáteli, postavením, a nakonec stejně nedošli pokoje, ale jiní „tím, že se chtěli líbit Bohu a prokazovat druhým dobro“. V těžkých a složitých situacích se nebáli o sebe, ale v době hladu prodávali svá pole, aby pomohli chudým, v době moru sloužili nemocným, navštěvovali lidi ve vězeních, byli s truchlícími, slabými, vyvrheli. Takových příběhů je nejen v bibli mnoho. Tito lidé něco ztráceli, opouštěli proto, aby něco jiného získali. Nechci tvrdit, že být bohatý, zajištěný je nutně špatně, ale co způsobí, že jsme schopni zapřít sami sebe? A co tím získáme a proč bychom to vůbec měli dělat? Jednou v noci přišel tajně za Ježíšem Nikodém, člen židovské

velerady. Myslím si, že u Ježíše chtěl najít jistotu v tom, kým Ježíš je, potřeboval vědět, co se to děje, jak je možné, že dělá tolik zázraků a dobra pro druhé bez ohledu na své postavení a ohrožení. Možná taky chtěl, aby i jej Ježíš potvrdil v tom, kým Nikodém byl, že díky jeho postavení může působit „dobro“. Ale možná, že Nikodémovým největším přáním bylo slyšet: „I ty jsi poslán od Boha.“ Místo toho Ježíš Nikodémovi odpověděl, že se musí narodit znova proto, aby viděl Boží království, což jej zmátlo a neuměl si s odpovědí poradit, nerozuměl jí. Sám netuším, jestli bych na jeho místě rozuměl, co tím Ježíš myslí. Do té doby byl Nikodém zvyklý se spoléhat na své rodiče a výchovu, vzdělání, své postavení, toho, čeho dosáhl, tradice, ve kterých žil. K těmto věcem měl vztah, očekával, že mu dají jistotu, a v určitém slova smyslu i dávaly. Do Ježíšova příchodu Nikodém neviděl nikdy tolik zázraků, byl zvyklý, že věci mají svůj řád. Protože řád a pravidla představují Boží království. Najednou však slyší, že Boží království uvidí, když se narodí znova. Komu? Jak? Ježíš mu říká, že když v něm Duch Boží zaseje semeno synovství, pak bude stejně jako později apoštol Pavel moci oslovovat Boha velmi osobně „tatínku“. Stejně jako my říkáme svým dětem: „Neboj se, pojď ke mně, vím o tvých starostech, jsem s tebou, nenechám tě, budu s tebou navždy, postarám se o tebe,“ i náš táta v nebi chce, abychom slyšeli stejná slova od něj a viděli, jak se uskutečňuje Boží království kolem nás. Jsme přece jeho děti a to je podstatou Božího království. Nemusíme znát budoucnost, známe přece jej. V 6. kapitole evangelia Matouše je slovo Otec zmíněno 11x. Petr Král, ředitel TCI ČR


Propojená generace Věříme, že předat kontakt na pomoc je často tím nejúčinnějším způsobem, jak přinést naději na možnou změnu. Když se podíváte na situaci v České republice tak, jak ji zpracovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, pak je zřejmé, že většina těch, kteří mají problémy se závislostmi (sami závislí nebo jejich „Chceme dát každému možnost, aby pomohl někomu, koho má rád. Zapoj se, protože dělat dobré věci je snadné.“

Často jedinou možností pomoci je předat jim kontakt na pomoc. Tonda Tipan propojenagenerace@gmail.com tel: 734 369 120 www.facebook.com/propojenagenerace www.propojenagenerace.cz

info-drogy

blízcí), nejsou vidět někde na veřejnosti, ale jsou skrytí v našich rodinách, partnerských nebo přátelských vztazích, pracovních a školních kolektivech, zájmových sdruženích.

Služba církvím

Naše týmy stále jezdí s povzbuzením, příběhy studentů a prezentací práce TCI do mnoha sborů různých denominací v naší zemi. Jsme vděční těmto sborům za příležitost. Mnozí z vás, kteří jste měli možnost slyšet naše pracovníky a studenty, jste se stali našimi pravidelnými podporovateli, za což jsme vděční.

Pokud máte zájem o týmy, které by ve vašem sboru posloužily, kontaktujte nás na číslech: středisko Šluknov tel.: 775 556 636, středisko Poštovice tel.: 739 524 827 e-mail: tcczech@gmail.com

Připravujeme „Den před Pánem“.

„Vzdělávej se pro práci s lidmi“

Zveme vás na setkání pracovníků, dobrovolníků a přátel služby 12.9. do Poštovic „Evropská konference Teen Challenge“ a pracovní výjezd do Moldávie se nekonaly a jsou přesunuty na příší rok rok

Bod obratu Rádi bychom v tomto roce otevřeli další běh výcvikového semináře pro ty, kteří pracují nebo by chtěli pracovat se svépomocnými skupinami. Věříme, že církev může přinést lidem s problémy řešení. Změna v životě člověka často přichází s možností své potíže sdílet s druhými v bezpečném prostředí. Práce ve svépomocné skupině má význam. Seminář je koncipován jako dvoudenní víkendové setkání. Teoretická část je zaměřená na porozumění, co je to skupina, jaké jsou principy práce se skupinou, jak takovou skupinu začít (zhruba 30 % času). 02 |

V nácvikové části semináře pracujeme s konkrétními tématy, aby účastníci kurzu mohli sami na sobě prožít, jak taková skupina funguje a jaký má efekt na sebenáhled (70 % času). Maximální počet účastníků v jednom běhu je 15. Předpokládáme, že se výcvikový seminář uskuteční během listopadu. Termín a místo bude známo během června, a to na základě předběžného vážného zájmu. Prosím o vyplnění nezávazné přihlášky, čímž vyjádříte váš zájem o účast: Přihláška


Stalo se V červnu jsme se setkali spolu s lidmi z programu z Poštovic v areálu našeho střediska pod širým nebem, slovem nám sloužil vedoucí TCI Poštovice Jirka Zavadzki. Byl to zážitek, po delší době opět společně moci chválit a uctívat Boha, strávit slunečné odpoledne pod korunami stromů při dobrém jídle a ve společenství těch, kdo hledají a milují Boha.

Šluknov

Vyhlášení výjimečného stavu vládou přineslo několik dočasných změn ve středisku. Museli jsme zastavit příjmy nových klientů do programu, ačkoliv jich poměrně velké množství mělo zájem nastoupit. Změnil se režim ve středisku a kluci nemohli jezdit na návštěvy ke svým rodinám. Pro studenty to byl těžký čas. Proto jsme s nimi hodně mluvili o tom, že okolnosti, byť mají na naše životy vliv, by neměly být rozhodující. Pro náš život by mělo být rozhodující to, kým jsme v Kristu a upřený pohled na Ježíše jako měl apoštol Pavel. Povzbuzoval jsem kluky, aby hledali u Hospodina sílu a útočiště. Díky Bohu se nás pandemie nijak výrazně finančně nedotkla. Práce jsme měli dostatek. Bohužel jsme nemohli sloužit ani na ulicích. To způsobilo, že máme v programu pouze 10 klientů, přičemž kapacita je 18 míst. Modlíme se, aby se program naplnil, což se postupně opět děje. Tentokrát jsme nemohli svátky Velikonoční slavit jako obvykle. Alespoň jsme sousedům v Císařském rozdali dárkové balíčky s rouškami a texty povzbuzení.

Proběhl další seminář s Idou Pencovou na téma „Jak využít přístupy zážitkové pedagogiky v poradenství“.

Se studenty jsme podnikli 3 denní zátěžák po lesích v okolí.

Stále pokračujeme s rekonstrukcí střediska, kde stavíme nový byt, a 10. 8. začneme opravovat střechu na jedné z budov, abychom mohli v příštím roce dokončit celé středisko a konečně zkolaudovat. Budeme moc rádi, když se zapojíte prakticky dary či stavební pomocí. V rámci podnikání a dalšího rozvoje služby jsme vstoupili do nového projektu „Továrna“. Dlouhodobě jsme vnímali, že nás Bůh vede, abychom získali nové prostory pro podnikání a službu. Je pro nás obrovským svědectvím o tom, že Bůh jedná. Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, jsme na koupi nových prostor získali celou potřebnou částku 2,2 mil. Je to pro nás obrovským svědectvím a povzbuzením. Projekt Továrna bude potřebovat další podporu, ale již dnes můžete vidět, co se připravuje. továrna info klikni | 03


Tom z Poštovic ději, kterou dává sám Bůh. Když jsem s Tomášem začal otevřeně hovořit o jeho psychickém stavu, jeho dosavadních pokusech se léčit a o našich možnostech, odpověděl, že jinde už mu v podstatě pomoc odepřeli a žádná snaha nebyla nic platná. Povídali jsme si dále a došel jsem k závěru, že jeho stav je důsledkem zneužívání návykových látek a pokusíme se s tím pracovat. Naše spolupráce stojí na poznání pravdy, na důvěře a z jeho strany ochotě spolupracovat a nechat se vést.

Když jsem jednoho dne ráno přišel do střediska, v kanceláři byl mladý muž, kterého přivezli z kavárny z Teplic. Na stole ležela hromada lékařských zpráv a po přečtení jsem pochopil jedno. Jsme schopni mu s tolika diagnózami popisujícími jeho problematický psychický stav vůbec pomoc? „Bože, myslím, že to není v našich silách,“ honilo se mi hlavou a tlak odpovědnosti za život člověka, kterému mám říct, že nemůžeme pomoci, na to nestačíme, potřebuje odbornou péči, je opravdu velký. Nicméně vím jedno. Každý člověk, který projde branou našeho centra, je pro nás výzvou a věřím, že Bůh ho sem nepřivedl náhodou. Naším úkolem je lidem dávat Boží lásku a přivést je k na-

Během programu jsem pochopil Tomovu složitou minulost i přítomnost, ale vím jedno: je to super kluk, vděčný, bojující, zodpovědný. Bylo úžasné vidět, jak se vždy ponořil do studia Božího Slova a všech projektů, jak se nevzdával a jak v něm roste loajalita, vděčnost a zodpovědnost. Na konci března dokončil program a stal se pomocníkem v našem centru. Je mým dobrým přítelem. Jsem za něj Pánu velmi vděčný. To, kde je dnes a kde byl v době, kdy ho přivezli do střediska… to je zázrak. V podstatě bez léků, bez sklonů k relapsu. Vím, že Tom je člověk, který miluje Pána a touží sloužit lidem. Potřebuje velmi naše modlitby a zejména rodinu, kterou se mu snažíme být. Jiří Zavadzký - vedoucí TCI Poštovice

Dáša z Poštovic

S čím můžete pomoci?

Dáša byla v programu dlouhou dobu, zápasila a stále zápasí s dlouhodobými zdravotními problémy. Po ukončení programu spěchala za svým mužem a do nového bytu ve Frýdku-Místku. Jsme rádi, že její rozhodnutí projít programem napomohlo uzdravení jejich manželství. Podporovali jsme je jako pár a i díky naší pomoci se jim podařilo zvládnout společně krizi, kterou procházeli. Ve Frýdku-Místku je už také čekají v církvi. Společenství věřících je pro první kroky absolventa programu zásadní. Projevení zájmu, přijetí, budování důvěry a nových vztahů, to jsou jedny z věcí, které mohou pomoci upevnit člověka na jeho nové cestě. Víme, že Boží ruka je nad jejím životem a věříme, že se jim bude dobře dařit ve všem novém, co Pán pro ně přichystal.

Stále probíhá sbírka na rekonstrukci střech střediska TC ve Šluknově. Celková částka nutná pro realizaci je zhruba 560.000,-. Střechy budeme realizovat během srpna a je stále možné na ně přispívat na účet 923 098 309/0800 var symbol 180 180. Pokud byste se rádi zapojili prakticky (jste tesař, klempíř, ale i jinak zručný řemeslník) ozvěte se koordinátorovi proStřecha jektů Staškovi Bockovi: 731 504 343. Středisko v Poštovicích potřebuje auto ideálně 5 místné. Pokud nám s tím můžete jakkoli pomoci, budeme moc rádi. Středisko pro ženy v Poštovicích hledají dobrovolnici na práci ve středisku - alespoň 1 den v týdnu. Dětské centrum Brno potřebuje pro svou službu dobrovolníky.

04 |


Byla obviněna

Služba dětských center

Představujeme jeden z příběhů, se kterými se můžete ve službě Dětského centra v Brně setkat. Vloni na konci června přišla do dětského centra mladá maminka, která se nedávno přistěhovala z Chomutova do Brna na blízkou ubytovnu s partnerem a svými čtyřmi syny (8, 4, 1 a půl a 8 měsíců). Její nejstarší syn začal chodit do odpoledního klubu a ona přišla s přáním začít s námi spolupracovat. Když jsme spolu podepisovaly smlouvu, dozvěděla jsem se, že první syn se jí narodil ve třinácti letech. Navštívila jsem ji také na ubytovně, překvapilo mě, že děti měly doma hračky (na tomto místě nezvyklé) a maminka s nimi jednala laskavě, na děti nekřičela. Domlouvaly jsme se, co spolu budeme řešit, ale než se naše spolupráce stačila rozběhnout (viděly jsme se třikrát), dozvěděla jsem se z telefonátu sociální pracovnice OSPOD, že maminka je ve vazbě, starší synové u její matky v Břeclavi a nejmladší osmiměsíční syn byl propuštěn z nemocnice po těžkém úrazu hlavy. Klientka byla obviněna z těžkého ublížení na zdraví. Okamžitě jsem věděla, že ji mám ve vazbě navštívit. Nevěděla jsem, jak se tam dostanu, ale Pán Bůh přede mnou otevíral dveře a já jsem ji skutečně druhý den mohla navštívit ve vazbě. Hodinu jsme spolu mohly o samotě mluvit. Tyto návštěvy se opakovaly každých čtrnáct dnů. Začali jsme podporovat také její maminku, která se starala o děti. Maminka byla na počátku těhotenství, pracovníci věznice ji motivovali k potratu, hodně jsme spolu o děťátku mluvily a ona se rozhodla potrat odmítnout. Rodinu jsme podporovali pravidelnými návštěvami maminky ve vazbě, jednáním s OSPOD, věznicí a spoluprací s advokátem. Společně s advokátem jsme mamince věřili, že skutečně neví, jak zranění jejího syna vzniklo. Její partner krátce po jejím umístění do vazby odjel zpět do Chomutova, nepřebíral poštu od soudu a k jeho jednání se nakonec nedostavil. V lednu jsme podpořili maminku peněžitým darem, darovaným kočárkem a výbavičkou pro miminko, aby mohla být po porodu se svým děťátkem ve věznici Světlá nad Sázavou. 14., 15. a 22. května probíhalo jednání krajského soudu, navrhovaný trest se pohyboval v rozmezí 8 - 16 let. Na návrh státní zástupkyně mě soudce předvolal jako svědka. Mohla jsem hovořit o naší spolupráci s obžalovanou a možnostech naší podpory pro ni a její rodinu. Za maminku jsme se od začátku její vazby pravidelně s celým týmem modlili, při návštěvách ve vazbě jsme hodně mluvily o odpuštění, naději, maminka mi psávala z věznice dopisy, kde vyjadřovala naději, že ji Bůh slyší. Při zasedání soudu mluvil soudce o přehodnocení obžaloby na pokus o vraždu a společně s advokátem jsme prožívali reálně dopady z rozsudku, který bude vynesen. Návrh obžaloby zněl 8- 16 let, soudce hovořil i o doživotí. O týden později soud zasedal znovu a věděli jsme, že tentokrát bude vynesen rozsudek. Znovu jsme mohli prožít, že Pán Bůh jedná, i když my nevidíme žádný posun v situaci. Při čtení rozsudku zbavil soudce maminku obžaloby a s okamžitou platností ji propustil z vazby. Mohla se i se svojí tříměsíční dcerkou vrátit domů za svými dětmi. Moc děkovala za modlitby a vyjadřovala vděčnost za podporu a blízkost. Jitka Opálková - vedoucí DC Brno

CDM PRAHA Naše činnost během března a dubna byla značně omezena, ovšem hned jak začalo uvolňování protiepidemických opatření, skupinka teenagerů spolu s několika dobrovolníky začala 3x týdně chodit hrát fotbal, jednou týdně probíhaly skupinky a uskutečnili jsme výlet za Prahu do lomu Velká Amerika. Každé úterý jsme rozváželi potřebným rodinám jídlo z Potravinové banky. Byl nám přidělen grant MHMP v oblasti prevence kriminality a výjimečný grant 10 000 od nadace Albert vztahující se k aktuální situaci.

DC BRNO Fungovali jsme v režimu nouzového stavu. S rodinami jsme udržovali telefonickou komunikaci. Pokračovali jsme v tzv. korespondenční službě dětem - každý týden jsme pravidelně distribuovali na ubytovnu Pohoda, do domu prostupného bydlení na Francouzské 42 a dětem z předškolního klubu obálky s tiskopisy a pracovními listy s předškolní přípravou. Nadace Terezy Maxové schválila všech šest žádostí o notebook pro děti z vybraných rodin. Uvědomujeme si důvěru nadace a vnímáme ji jako velké povzbuzení i závazek. Podpořili jsme dvě rodiny, které zasáhla krize (velký propad příjmů kvůli OČR) a pomohli jim vyřídit žádost u nadace Patron dětí. Podporovali jsme díky dodávce v rámci partnerství v projektu Potravinové banky 30 rodin. Během května jsme postupně začali zahajovat běžnou činnost, během níž jsme se snažili motivovat a podporovat vzdělání dětí. Je pro nás velkou radostí, že všechny děti z předškolního klubu by měly v příštím školním roce pokračovat v hlavním vzdělávacím proudu. | 05


Poštovice Také Marcel, kterého znám ještě z dob, kdy jsme spolu v Brně brali drogy, je v podstatě zázrak. Je, jak sám říká, už z něj dědek, ale díky Bohu je zachráněn a může žít normální život. Pomáhá nám na farmě a modlíme se, co bude dále.

V období posledních tří měsíců povzbuzujeme studenty zasažené celosvětovou problematikou Covidu-19, aby se učili důvěřovat Bohu. A pokud bych měl zhodnotit, co přinesl Covid do našich životů? Budu upřímný, na konci si chvilková úleva od zaběhlého životního rytmu, kdy jsme zpomalili nebo se skoro během tohoto období zastavili, vzala svou daň v podobě tenze navíc. Odkryl slabší místa v systému zajištění programu, kdy jsme se domnívali, že máme vše skvěle nastaveno. Určitá míra pocitu klidu a bezpečí byla rázem pryč. Jak nyní zajistit a dohnat ztráty, které nejsou malé v různých oblastech naší služby? Díky Bohu nás tato situace však nakonec posílila, přitáhla pozornost k hledání nových pohledů a řešení. Krize nás vede k jistému přehodnocení a pomáhá nám zaměřit se i na další zdroje pro chod střediska a plánované projekty. V rámci projektu Nes Farmy (která může být jedním ze zdrojů příjmů pro provoz středisek) a zkolaudování budov střediska pokračujeme jak na úřadech, tak v pracovních činnostech. Řešili jsme havárii přívodu pitné vody, obnovujeme kanalizační systém.

Dva z našich studentů úspěšně ukončili program. Tomáš i Marcel zůstávají nadále v Poštovicích. Tom je skutečnou pomocí a oporou ve službě. Věnuje studentům hodně času, a to při pracovních činnostech, ale i v jejich volnu.

06 |

Pravdou je, že tito muži nemají rodiny, nemají domov, nemají se kam vrátit a před námi je výzva, jak jim pomoci.

Atmosféra ve středisku pro ženy je pozitivní, studentky jsou motivované zejména tím, že některé mají výhled získat zpět do péče děti. I když studentky nejsou neustále obklopeny pracovnicemi a v rámci dne a aktivit je značná odpovědnost na nich, což přináší mnohdy různé problematické situace, učíme se to vždy zvládnout. Vzniklé problémy využíváme jako nástroj k růstu. Velmi uvítáme pomoc ženy dobrovolnice, která by byla ochotna trávit ve středisku se ženami jeden den v týdnu nebo i celý víkend v měsíci. Pracovní aktivity jsou zaměřeny na produkci NesFarmy a chov slepic, chystáme se rekultivovat slepičí výběh. Byly jsme na výjezdu v KS v Liberci a bylo to pro nás požehnáním, těšíme se na spolupráci. Jiří Zavadzký - vedoucí TCI Poštovice


Modlitební potřeby • •

• • Stále se modlíme za zázraky a moudrost v zajištění prostředků na službu. • Všichni naši služebníci potřebují moudrost jak sloužit všem těm, kteří přicházejí do našich programů se závislostí na drogách, alkoholu a jiných problémech, které je ovládají, ale také za sílu a moudrost ve službě na ulicích nebo dětem v dětských centrech TC. • Modlíme se za ty, kteří se zavážou k pravidelnému modlitebnímu času, věnovanému službě a konkrétním služebníkům TC. • Do programů přicházejí většinou lidé bez víry v Ježíše.

• • •

• •

Modlíme se, aby se jich evangelium dotklo a oni nalezli důvod pro změnu svých životů a sílu odpustit sobě i druhým. Modlíme se také za to, aby nalezli praktické místo v některé z církví v ČR, až ukončí programy. Modlíme se za sbory, které by je po programech chtěli přijmout a poskytnout jim další etapu v učednickém procesu. Stále usilujeme o možnost sloužit ve vězeních službou Bodu obratu (www.livingfree.cz), modlíme se za ty, kteří vězňům slouží, aby mohli tyto skupiny ve vězeních otevřít. Modlíme se za spolupracovníky, kteří by nám pomohli prakticky s webovkami TC a Propojené generace. Modlíme se za naše podnikatelské aktivity: www.TCProfi.com a www.PeakProof.com Stále hledáme zákazníky tak, aby oba projekty profitovaly a přinášely prostředky do služby a možnosti pomáhat studentům programů. Modlíme se za finanční podporu služby v Izraeli Modlíme se za aktuální situaci v naší zemi...

V ulicích měst.. Služba v ulicích měst v posledních měsících nebyla možná. Koncem června dobrovolníci vyrazili shlédnout ulice v Ústí nad Labem. Když se postávající individua ujistili, že služebníci nejsou vymahači dluhů, vyvinul se ze setkání příjemný rozhovor. Přesto máme pozitivní zprávu. Janu Maškovi, vedoucímu Kavárny Ústí nad Labem, který spolupracuje se střediskem TCI ve Šluknově a jež je bývalým klientem programu, se narodil vytoužený syn. Tady jsou jeho slova: 21. 5. se mi narodil syn. Den poté jsem večer seděl v obýváku a pouštěl jsem si video, které mi manželka poslala z porodnice. Jeníček tam tak pohekává a nejistě se rozhlíží. Je jasné, že bude ještě dlouhou dobu závislý na svých rodičích. Koukal jsem na to video pořád dokola a byl jsem v tu chvíli zase jednou doslova přemožený tím, jakou milostí mě Bůh zahrnuje v tom všem, co mi dává a svěřuje. Vím, že nemluvím jen za sebe, když prohlásím, že to, kde jsme byli a kde jsme teď, co máme, není nic jiného než Boží velkorysý projev jeho milosti a lásky k nám. -Jan Mašek, vedoucí TC Kavárny Ústí nad Labem-

Odkazy na naše sociální média TCI Poštovice

TCI Šluknov

| 07


Teen Challenge

Účinná pomoc závislým

Modli se.

Za ty, kteří v naší zemi spadli do pasti závislostí, a ty, kteří jim pomáhají

Zapoj se.

Pokud se chceš jakkoli zapojit do práce TCI, kontaktuj Národní kancelář

Daruj jedním klikem.

Rozhodni se pravidelným nebo jednorázovým darem podporovat práci TCI mezi závislými

Daruj

tcczech@gmail.com, Bc. Petr Král 777 180 549 www.teenchallenge.cz, č.ú. 104 110 7327/5500


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.