22 minute read

Bulletin Teen Challenge - Mezi ploty 2/2020

Je známé pořekadlo, že na zem jsme přišli nazí, stejně jako z ní nazí odejedeme. Jinými slovy, cokoliv si za svůj život na zemi nashromáždíme, zůstane na zemi. A přesto veškeré boje, hádky, spory jsou vedeny právě proto, abychom měli jistoty. Naší snahou je zajistit si bezpečí před zimou, hladem, neomezenou svobodu a také vážnost u druhých. Hromadíme proto do svých „sýpek“ zásoby na zítřek, snažíme se urvat co nejlepší pozici, abychom nemuseli nikoho poslouchat. To vše s vírou, že nám zajistí jistotu a bezpečí. Mojžíš, který vyrůstal na dvoře faraóna jako syn jeho dcery, velkou část svého života zažíval právě takovéto „jistoty“. Když ale dospěl, odmítl se nazývat synem faraónovy dcery a vybral si raději být součástí zotročeného lidu Izraele. Odmítl bezpečí a moc pramenící ze svého postavení a přijal zahanbení a nejistotu. Mojžíš je součástí vybraných příkladů víry v listu Židům. Otázka zní: „Ztratil Mojžíš své jistoty a bezpečí? Ztratil své postavení?“ Díky možnosti číst celý příběh víme, že ne. Naopak on svou jistotu našel. Věděl, že Bůh má pro něj mnohem více! (Žid 11.24-26) Každý z nás, a nejen jednotlivci, ale také služby, potřebujeme mít svou jistotu. Bez jistoty je naším rádcem často existencionální úzkost, strach, který nás nutí jednat sebezáchranně a často zbrkle. Nechceme prožívat nepohodu a začneme se spoléhat na pozice, pozemské vztahy, prostředky. Pravdou je, že se často dostáváme do situací a výzev, které jsou nad naše schopnosti a možnosti. Koneckonců Mojžíš se také musel postavit před faraóna a neměl v ruce kromě „hole“ nic. Musel se postavit před moře, za zády měl faraónovo nepřátelské vojsko. Musel čelit situaci na poušti, když Izraelitům došlo jídlo a voda. A přesto je na konci celého příběhu popsáno, jak Izraelitům během 40 let na poušti nezpuchřely boty a šaty se nerozpadly, jak se dostali přes moře a co musel zažít faraón proto, aby propustil celý Izrael. Ačkoli neměl Mojžíš nic, měl vše. Jsem moc rád, že „nic“ neznamená nula. Během let v TC jsme čelili a čelíme mnoha situacím. Náš cíl se nezměnil. Stále věříme, že evangelium je mocí Boží k záchraně těm, kdo věří. Naši pracovníci vedou druhé ke svobodě, ať už jsou to děti v dětských centrech nebo dospělí ve střediscích pro závislé. Stále voláme závislé k vydání života Bohu. A stále jako bychom začínali od začátku. Nemáme jistoty ani v příslibu prostředků na službu, ani v množství spolupracovníků. Jedinou jistotou, kterou máme, je Jeho slovo, o které je možné se opřít. Při pohledu zpátky vidím ohromné množství zachráněných, vidím ty, kteří s vydaností slouží druhým, vidím, že jsme vždy měli co „do úst“, že jsme dokončili a stále pracujeme na dokončování našich středisek. Vidím, že i naše omyly a chyby Bůh přetavuje v požehnání. Z mé zkušenosti to vše stojí na slyšení Boha a poslušnosti Jeho slova. Ono + k nule je důvěrný vztah s Tím, kdo mluví. Otázka totiž nestojí: „Z čeho naplníme Boží vůli,“ ale: „Jak naplníme Boží vůli?“

Petr Král, ředitel TCI ČR

Advertisement

Propojená generace

Díky pozvání z různých církví, například CB Třinec-Lyžbice, AC Zábřeh na Moravě, KS Jablonec, AC Plzeň, AC Olomouc a dalších jsme mohli sdílet vizi Propojené generace. Stále věříme, že jsou to jednotliví křesťané, kteří mohou přinést dobrou zprávu o účinné pomoc těm, kteří mají problémy spojené se závislostmi.

„Chceme dát každému možnost, aby pomohl někomu, koho má rád. Zapoj se, protože dělat dobré věci je snadné.“

Věříme, že předat kontakt na tuto pomoc je často tím nejúčinnějším způsobem, jak přinést naději na možnou změnu. Když se podíváte na situaci v České republice

tak, jak ji zpracovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, pak je zřejmé, že většina těch, kteří mají problémy se závislostmi (sami závislí nebo jejich blízcí), nejsou vidět někde na veřejnosti, ale jsou skrytí v našich rodinách, partnerských nebo přátelských vztazích, pracovních a školních kolektivech, zájmových sdruženích. Často jedinou možností pomoci je předat jim kontakt na pomoc. info-drogy

Tonda Tipan - propojenagenerace@gmail.com tel: 734 369 120 www.propojenagenerace.cz

Služba církvím

Naše týmy stále jezdí s povzbuzením, příběhy studentů a prezentací práce TCI do mnoha sborů různých denominací v naší zemi. Jsme vděční těmto sborům za příležitost. Mnozí z vás, kteří jste měli možnost slyšet naše pracovníky a studenty, jste se stali našimi pravidelnými podporovateli, za což jsme vděční.

Pokud máte zájem o týmy, které by ve vašem sboru posloužily, kontaktujte nás na číslech:

středisko Šluknov tel.: 775 556 636, středisko Poštovice tel.: 739 524 827

Připravujeme

Jako každý rok, tak i v tomto se chceme pravidelně setkávat na Dnech před Pánem, vzájemně se povzbudit, mít prostor pro vzdělávání, předávání informací, svědectví. Budeme rádi, když si tyto datumy již dnes zaznamenáte do kalendářů a přijedete. Všechna setkání budou pravděpodobně ve středisku v Poštovicích. 13.6., 12.9. 5.12.

Bod obratu

Rádi bychom v tomto roce otevřeli další běh výcvikového semináře pro ty, kteří pracují nebo by chtěli pracovat se svépomocnými skupinami. Věříme, že církev může přinést lidem s problémy řešení. Změna v životě člověka často přichází s možností své potíže sdílet s druhými v bezpečném prostředí. Práce ve svépomocné skupině má význam. Seminář je koncipován jako dvoudenní víkendové setkání. Teoretická část je zaměřená na porozumění, co je to skupina, jaké jsou principy práce se skupinou, jak takovou skupinu začít (zhruba 30 % času).

V nácvikové části semináře pracujeme s konkrétními tématy, aby účastníci kurzu mohli sami na sobě prožít, jak taková skupina funguje a jaký má efekt na sebenáhled (70 % času). Maximální počet účastníků v jednom běhu je 15. Předpokládáme, že se výcvikový seminář uskuteční během listopadu.

Termín a místo bude známo během června, a to na základě předběžného vážného zájmu. Prosím o vyplnění nezávazné přihlášky, čímž vyjádříte váš zájem o účast:

V případě zájmu: Petr Král 777 180 549

Stalo se v Šluknově

Do střediska ve Šluknově nastoupilo během ledna a února 9 studentů a v současné době je jich 16. Čtyři z nich se po vyznání víry v Ježíše v lednu nechali pokřtít. Byli na výletě v Jetřichovicích a vyšlápli si na kopec Klíč. Cesta na vrchol byla náročná a zledovatělá. Byť bylo zataženo, z vrcholu je ohromil nádherný pohled. Kluci si mohli uvědomit, že cesta k cíli není jednoduchá, ale stojí za to bojovat a nevzdat se, protože cíl je opravdu krásný. Mimo běžné aktivity střediska proběhlo 7 preventivních přednášek na školách a 4 výjezdy do církví s prezentací Teen Challenge.

Připravujeme se na rekonstrukci střech střediska, na kterou nám stále ještě chybí 200.000 Kč, také na zrekonstruování dalších prostor pro bydlení pracovníků a studentů.

Svědectví - „Bůh mluví“

Martin je v programu 3 měsíce a v lednu stvrdil své rozhodnutí následovat Ježíše křtem ve vodě. Toto jsou jeho slova: „Rozhodl jsem se postit, abych věděl, co po mě chce Bůh, až ukončím program. První den půstu ke mně Bůh nijak nemluvil, a tak jsem se rozhodl pokračovat v půstu ještě další den. Během dne se nic zvláštního nestalo. Až na večerní bohoslužbě, kdy měl slovo Honza Mašek, se něco stalo (Honza před sedmi lety dokončil program, nyní má svou rodinu a slouží v TC). Honza během kázání sdílel i svá svědectví ze života s Bohem. Vtom Bůh ke mně promluvil, ať se teď nestarám o budoucnost, že je již připravená, že se mám momentálně soustředit na sebe a na program. A tak se teď nezabývám příliš tím, co bude, ale tím co je tady a teď přede mnou za výzvy, které chci zdolat.“ Mnohdy jsou brzdou změn našich studentů jejich vlastní představy o budoucnosti. Často si kladou otázku, co bude dál. Má smysl v programu pokračovat? Změní se opravdu něco? Jak se vůbec může něco v mém životě změnit? Co mění skutečně jejich budoucnost, je zrak upřený s důvěrou na Krista, který vede krok za krokem. Změnu může zajistit i změněný obraz vnímání sebe sama. Proto je důležité odpoutat se od svazující minulosti a vykročit s vírou do „neznáma“. Modlete se prosím s námi za studenty, aby nežili v naivních – lživých představách, ale aby uviděli pravdu, dokázali pojmenovat klíčové věci, které potřebují ve svých životech změnit, a měli vůli a sílu to změnit. Aby našli ve svých životech zdravé motivy pro další život.

Program v Poštovicích

Do programu v Poštovicích nastoupila jedna studentka, v současnosti je v programu 5 žen. Stále je vnímána silná potřeba získat dobrovolníky pro práci ve středisku. Jde o trávení společného času se studentkami 1x týdně odpoledne. Snažíme se vytvářet rodinnou atmosféru. Pro studentky je velikou motivací pro změnu jejich života touha být opět se svými dětmi, které jim byly z důvodu špatné péče odebrány. V důsledku dosavadního způsobu života nejsou schopny finančně zajistit sebe ani své děti. Pokud mají sankci na dávku hmotné nouze, nemohou platit alimenty, splácet dluhy, hrozí jim vězení, přestože nastoupily do programu TCI. Prosíme, modlete se za moudrost, ať víme, jak v takových situacích jednat s úřady a jak získat finanční prostředky.

V současnosti je v programu v Poštovicích celkem 18 studentů. Studenti programu jsou motivovaní, atmosféra ve středisku je příznivá. Starší studenti se aktivně podílí na službě kavárny v ulicích Teplic a Prahy. Od nového roku intenzivně pracujeme na realizaci kolaudace budov ve středisku, významným způsobem nám pomáhají sourozenci v Kristu ze severní Moravy, zakresluje se veškerá elektřina, projektují se výrobní prostory pro NesFarmu. V mužském středisku vyměňujeme okna v pokojích studentů a postupně je připravujeme na komplexní rekonstrukci. Také Pepík Z. nám významně pomohl s opravou a kontrolou našich aut pro hospodářskou činnost. Jsme velmi vděčni. Byli jsme na výjezdech ve sborech BJB a CB, jsme povzbuzeni zájmem o spolupráci a podporu.

Svědectví - Jarda z Poštovic

Jedním ze studentů našeho programu je Jarda. Dokončil program v prosinci loňského roku. Když přijel do programu poprvé, po čtrnácti dnech odešel. Nedovedl přijmout fakt Boží existence a byl ve svých názorech ovlivněn nejen minulostí v závislosti na různých návykových látkách, ale také názory, kterými jsou dnes lidé běžně ovlivněni. „Není možné, že Bůh existuje a je dokonce Stvořitelem. Nerozumím tomu, jak Bůh může mít rád mě a ostatní lidi, když se děje ve světě tolik zlého a On to dopustí.“Pravdou je, že svým životem a závislostí na drogách velmi ublížil rodičům, zejména svému otci, který z toho vážně onemocněl. Okradl o peníze své kamarády, kteří mu důvěřovali, ztratil byt, práci a spoustu dobrého, co v životě měl. Celkem mladý, energický a inteligentní muž, který nejčastěji spoléhal sám na sebe a stále hledal, jak si užít života. Nakonec se ocitl v prostředí ulice mezi lidmi a v situacích, ve kterých, už nechtěl být a nevěděl, jak dál.Není jednoduché prolomit začarovaný kruh. Jarda odchází z programu a má za to, že to zvládne. Jede do jiné komunity, kde poruší pravidla a je vyloučen. Drogy brát nechce, ale neví, jak dál... Snad se dočká pomoci v psychiatrické léčebně? Nakonec se však znovu objeví, jak se říká „rozsekaný“, v našem středisku. Začíná znovu s jiným postojem. Rozumí, že bez uznání svých hříchů, bez pokory, bez pomoci druhých a zejména Boží se nikam nedostane. A začne opravdově volat k Bohu. Bylo možné i přes různé překážky vnímat, že je z něj nový člověk, který se setkal s Bohem a má naději v novou budoucnost. Úspěšně dokončil program, zapojil se jako pomocník, jezdí pravidelně na kavárnu do Teplic, spolupracuje a buduje vztahy se sbory v Teplicích. V rámci našeho programu je pomocí pro naše studenty na středisku i na externích pracovištích. Všichni si ho chválí a my z toho máme radost. Rodiče Jardovi opět věří, podporují ho. S rodinou máme skvělé vztahy, společně fandíme rybaření a trávíme spolu čas i na rybářských výpravách. Měl příležitost setkat se i s bývalými kamarády, domluvit se na náhradě způsobené škody a omluvit se. I oni jsou rádi, že Jarda je zpět, a ten jim s radostí svědčí, co Bůh učinil v jeho životě.Koncem března nás Jarda opustí a bude mi chybět. Ale je to správné, aby šel dál a postavil se v životě na vlastní nohy. V jednom sboru CB Teplice našel svou rodinu bratří a sester.Přeji mu za nás všechny, aby ho Pán neustále provázel, aby obstál ve všem, co ho čeká. Modlíme se, aby ho Pán požehnal novým domovem a rodinou, aby s ním setrvával v Jeho záměrech.Je to radost být u toho, co Bůh buduje z trosek v lidském životě, jak se rozhojní milost tam, kde hřích jen devastoval. Mám naději, že jednoho dne budu mít tu čest Jardu oddat, ale to už jsou jen takové mé sny...

Jiří Zavadzký - vedoucí TCI Poštovice

Představujeme

Už od nástupu do programu jsem věděla, že chci pomáhat ztraceným. Přivedla mě k tomu vděčnost za mou vlastní záchranu a radost z toho, že další mohou být zachraňováni. Věděla jsem, že mě baví studentkám vysvětlovat různé věci a vyučovat je, být jim nablízku, a při čtení Božího slova jsem vnímala, že jsem povolána k těmto věcem. Mou zodpovědností ve středisku je hlavně starost o studentky a vyučování, ale také výjezdy do církví. Ráda jezdím i na ulice v Praze a modlím se za kavárnu v Chomutově. Vidím ztracené lidi v tomto městě a myslím, že by bylo fajn začít práci tam. Toužím vidět místní sbory, jak samy vedou kavárnu a my můžeme jet do dalšího města…

Lada v současnosti studuje střední školu a po jejím dokončení přemýšlí o dalším studiu. Ráda také hraje na kytaru a zpívá. Má dceru, za kterou pravidelně jezdí. Její příběh můžete vidět zde: Příběh Lady

S čím můžete pomoci?

- Pracovní pomoc v Moldávii

Další pracovní výjezd do Moldávie (pouze odložen z důvodu karantény), kde dlouhodobě pomáháme s projekty místnímu Teen Challenge je opět před námi. V současnosti se to týká dokončení půdní vestavby ve středisku pro závislé muže. Zapojit se můžete finančně na čísle: 104 110 73 27/5500 s poznámkou MOLDÁVIE. Celkový rozpočet projektu je předpokládán 280.000,- a datum pro realizaci je začátek dubna.

- Sbírka na rekonstrukci střech střediska TC ve Šluknově

Stále probíhá. Celková částka nutná pro realizaci je zhruba 560.000,-. Střechy budeme realizovat během srpna a je stále možné na ně přispívat na účet 923 098 309/0800 var symbol 180 180. www.tcsluknov.cz/clanky/projekty/projekt-dostavby-strediska.html

Pokud byste se rádi zapojili prakticky (jste tesař, klempíř, ale i jinak zručný řemeslník) ozvěte se koordinátorovi projektů Staškovi Bockovi: 731 504 343.

- Osobní auto do Poštovic

Středisko v Poštovicích potřebuje auto ideálně 5 místné. Pokud nám s tím můžete jakkoli pomoci, budeme moc rádi.

Svědectví - Matkou v programu

Minulý rok nastoupila do programu Dana, které chybělo jen několik týdnů do porodu. Prošla si v životě nejednou tragédií, a tak se snadno stala závislá na návykových látkách. Začala hledat pomoc poté, co jí umřela máma a ona těhotná už dále život nezvládala.Několik týdnů po nástupu do programu se jí narodila krásná a zdravá Kristýnka. Je úžasné vidět mladou ženu s velmi pohnutou minulostí, jak doslova objevuje a učí se rozvíjet mateřské city k dítěti. Přesto to bylo pro Danu velmi těžké období, projevovaly se symptomy toxické psychózy a s kombinací hormonálních změn bylo situaci emočně těžké zvládat. Chvílemi to zvládala, povzbuzovali jsme ji, modlili se s ní a učili ji, aby spoléhala v těžkých situacích na Boha.Během pár měsíců se však dostala do bodu, kdy jsme se rozhodovali, zda ji i s dítětem propustíme z programu. Nejsou to nikdy lehká rozhodnutí, ale pokud to situace vyžaduje, musíme je udělat. Cílem je chránit bezpečí a zdravý rozvoj dítěte. Spolupracujeme s OSPOD a soudci, kteří v konečném důsledku o osudu dětí rozhodují a za jejichž intervence jsme se rozhodovali o dalším postupu. Po rozhovorech se studentkou a pracovnicemi OSPOD jsme navrhli, že pokud bude chtít dítě umístit do náhradní péče, bude to pro ně v současné chvíli lepší. Daně dáme příležitost v programu pokračovat. Nakonec se sama rozhodla, že dá dceru do náhradní péče, a požádala nás, aby mohla v programu zůstat. Chtěla naši pomoc, přestat brát drogy a doufala, že jí Bůh pomůže, aby se jednou mohla plnohodnotně starat o své dítě.Vyhověli jsme. Pravdou je, že bez velké bolesti v srdci se to neobešlo, ale dočasná ztráta, se kterou se musí každý den Dana vyrovnávat, ji nakonec motivuje. Začala intenzivně spolupracovat. Před sebou má stále mnoho výzev a těžkých překážek, ale má víru v Boží pomoc. Je si vědomá, kolik toho v životě pokazila a ztratila. Má touhu, má víru, v srdci zároveň bolest, ale rozhodla se to nevzdat. A my to také nevzdáváme a máme naději, že jednoho dne z ní bude dobrá máma.Na závěr nemohu opomenout zmínit, že jsme potěšeni pozitivními vyjádřeními odborníků a úřednic, které nás často navštěvují v rámci kontrol a šetření. Jsou rády, že pomáháme ženám s dětmi, a nadšené z prostředí, ve kterém děti a mámy ve středisku TCI jsou. Spolupracujeme s OSPOD a soudci, kteří v konečném důsledku o osudu dětí rozhodují a za jejichž intervence jsme se rozhodovali o dalším postupu. Po rozhovorech se studentkou a pracovnicemi OSPOD jsme navrhli, že pokud bude chtít dítě umístit do náhradní péče, bude to pro ně v současné chvíli lepší. Daně dáme příležitost v programu pokračovat. Nakonec se sama rozhodla, že dá dceru do náhradní péče, a požádala nás, aby mohla v programu zůstat. Chtěla naši pomoc, přestat brát drogy a doufala, že jí Bůh pomůže, aby se jednou mohla plnohodnotně starat o své dítě.Vyhověli jsme. Pravdou je, že bez velké bolesti v srdci se to neobešlo, ale dočasná ztráta, se kterou se musí každý den Dana vyrovnávat, ji nakonec motivuje. Začala intenzivně spolupracovat. Před sebou má stále mnoho výzev a těžkých překážek, ale má víru v Boží pomoc. Je si vědomá, kolik toho v životě pokazila a ztratila. Má touhu, má víru, v srdci zároveň bolest, ale rozhodla se to nevzdat. A my to také nevzdáváme a máme naději, že jednoho dne z ní bude dobrá máma.Na závěr nemohu opomenout zmínit, že jsme potěšeni pozitivními vyjádřeními odborníků a úřednic, které nás často navštěvují v rámci kontrol a šetření. Jsou rády, že pomáháme ženám s dětmi, a nadšené z prostředí, ve kterém děti a mámy ve středisku TCI jsou.

Jiří Zavadzký - vedoucí TCI Poštovice

Povzbuzení - „Jak bezúhonnost - integrita ovlivní službu“

Jerry Nance, president Global Teen Challenge

Jerry Nance, president Global Teen Challenge

„Jednou ze základních charakteristik vedoucího je integrita - bezúhonnost. „

V Teen Challenge definujeme integritu jako „žít a pracovat s vytříbeností“. Vytříbenost je naše očekávání i cíl. Jak můžeme vést ostatní a očekávat, že studenti (učedníci, zaměstnanci), kteří vstoupí do našich programů, uvidí Ježíše, pokud nebudeme jednat vytříbeně, bezúhonně? Přísloví 20: 7 říká: „Spravedlivý žije bezúhonně, blahoslavení jsou jeho synové po něm“. Ježíš mluvil o činech a slovech, to dosvědčovalo kým je a naznačuje, že to, jak jednáme a co říkáme, odráží to, co se děje v našich srdcích. Naše slova a naše činy odrážejí naši integritu. Slovem „vytříbenost“ popisujeme očekávání, která máme od těch, kteří jsou vedoucí, ale nejen od nich. Jeden ze slovníků vysvětluje, že „vytříbenost“ je stav, či kvalita odrážející výjimečnost; to, že je něco lepší než obyčejné.“ Jiní to popisují jako něco, v čem jeden „vyniká, má neobyčejné vlastnosti, nebo jako vysokou kvalifikaci“. Jako milovníci Ježíšovi a jeho služebníci máme být lidé vytříbenosti. Neznámý autor jednou řekl: „Každá práce je autoportrétem osoby, která ji dělá. Podepišme tedy svou práci vytříbeností. “ Líbí se mi tento citát, protože nás vede k zodpovědnosti za to, co děláme a jaký výsledek vytvoříme. Musíme myslet na to, jaký obraz chceme, aby po nás zůstal, to jak si nás budou lidé pamatovat, to, jací jsme byli vedoucí. Zdali vše, co děláme, odráží naši integritu, bezúhonnost, vytříbenost. Je to výzva pro nás všechny. V hebrejštině slovo „integrita“ znamená úplnost, morální nevinnost nebo dokonalost; je to přesný opak kompromisu. Aristotel prý řekl: „Jsme to, co opakovaně děláme. Vtříbenost tedy není jeden akt, ale zvyk. “

Proč je integrita důležitá?

1. Integrita určuje, kým jsme.

Když na vás někdo myslí, nevyhnutelně přemýšlí o tom, zda máte integritu. V některých kulturách slovo silně odkazuje na vaši upřímnost. Lidé chtějí vědět, jestli jste „opravdoví“. Integrita také určuje to, jak budeme reagovat v konkrétních situacích. Když čelíme různým okolnostem, je to naše vnitřní integrita , která určí pro co a jak se budeme rozhodovat, či dobře či špatně. Pokud nemáme integritu, pak máme duchovní problém, protože Bůh chce, abychom byli spravedliví. Nedostatek integrity může poškodit naše svědectví. Málokdo poslouchá toho, na koho se nelze spolehnout, na toho, kdo má nedostatek integrity osobnosti. Lidé se dívají na vedoucí jako na příklad a model k následování. Chtějí vidět někoho, komu mohou důvěřovat a vidět jeho zbožnost před očima.

2. Naše integrita potěší Boha.

1Par. 29:17 říká: „Vím, Bože můj, že zkoumáš srdce a miluješ upřímnost.“ Bůh má potěšení z těch, kdo ho následují, těch, kteří jsou Kristovými učedníky. Když jej pozorně následujeme, pak neztrácíme směr. Bůh vidí srdce a zná motivy našich srdcí. Ví, jestli se upřímně snažíme prolomit návyky minulosti a sledovat jeho cesty. S vedoucími pracuji více než 40 let a mám všechny možné druhy zkušeností, některé dobré jiné horší. Jedna z mých největších radostí, jako vedoucího, je práce s lidmi, kterým není co vytknout. Jsem vždy rád, když mohu svěřit členům týmu odpovědnosti, protože vím, že své úkoly budou plnit dokonale. Možnost spolehnout se a důvěřovat svým spolupracovníkům je velkým Božím požehnáním. Když jsou členové našich týmů bezúhonní a důvěryhodní, tak to potěší Boha, ale i nás jako vedoucí.

3. Bezúhonnost člověka je potvrzována slovy a skutky.

Pokud jsme čistí v srdci, pak můžeme být také čistí v jednání. Díky integritě je naše každodenní jednání v souladu s hodnotami našeho srdce. Naše modlitba by měla znít: „(kéž) jsou ti příjemná slova mých úst, stejně jako rozjímání mého srdce, Hospodine, má skálo a můj vykupiteli!“ (Žalm 19:14 KJV). Vedoucí jsou neustále sledováni svými spolupracovníky, studenty, dárci a komunitami kolem. Naše životy jsou řadou obrazů, které si lidé pamatují. Často naše slova opakují a připomínají nám to, co viděli a slyšeli, a to může být děsivé… Budou mít naše slova a skutky pozitivní dopad, nebo jich budeme později litovat? Vím, že jsem v průběhu let udělal i řekl věci, které nebyly naplněny vírou, a přál bych si, abych je nikdy neřekl či udělal. Naštěstí, „čas je náš přítel“. Obnova integrity spočívá v obnovení víry ve slova naděje, v uvědomění si a vyslovení svých chyb, které na své cestě můžeme udělat všichni. Všichni hřešíme a nedosahujeme Boží slávy, děkujeme však Bohu za jeho milost. Vedoucí jsou neustále sledováni svými spolupracovníky, studenty, dárci a komunitami kolem. Naše životy jsou řadou obrazů, které si lidé pamatují. Často naše slova opakují a připomínají nám to, co viděli a slyšeli, a to může být děsivé… Budou mít naše slova a skutky pozitivní dopad, nebo jich budeme později litovat? Vím, že jsem v průběhu let udělal i řekl věci, které nebyly naplněny vírou, a přál bych si, abych je nikdy neřekl či udělal. Naštěstí, „čas je náš přítel“. Obnova integrity spočívá v obnovení víry ve slova naděje, v uvědomění si a vyslovení svých chyb, které na své cestě můžeme udělat všichni. Všichni hřešíme a nedosahujeme Boží slávy, děkujeme však Bohu za jeho milost. Stále se modlím, aby moje skutky a moje slova přinesly Bohu slávu. Chci žít důsledný život, který svědčí o Boží dobrotě a milosti. Naším cílem musí být vždy vytříbenost a bezúhonnost - integrita. Ta je rozhodující v jakékoli kultuře. Ve světě s tolika problémy je pro nás nesmírně důležité, abychom byli muži a ženy, kteří bezúhonně podporují pravdu a spravedlnost.

Modlitební potřeby

• Stále se modlíme za zázraky a moudrost v zajištění prostředků na službu.

• Všichni naši služebníci potřebují moudrost jak sloužit všem těm, kteří přicházejí do našich programů se závislostí na drogách, alkoholu a jiných problémech, které je ovládají, ale také za sílu a moudrost ve službě na ulicích nebo dětem v dětských centrech TC.

• Modlíme se za ty, kteří se zavážou k pravidelnému modlitebnímu času, věnovanému službě a konkrétním služebníkům TC.

• Do programů přicházejí většinou lidé bez víry v Ježíše.

Modlíme se, aby se jich evangelium dotklo a oni nalezli důvod pro změnu svých životů a sílu odpustit sobě i druhým.

• Modlíme se také za to, aby nalezli praktické místo v církvi někde v ČR, až ukončí programy.

• Modlíme se za sbory, které by je po programech chtěli přijmout a poskytnout jim další etapu v učednickém procesu.

• Stále usilujeme o možnost sloužit ve vězeních službou Bodu obratu (www.livingfree.cz), modlíme se za ty, kteří vězňům slouží, aby mohli tyto skupiny ve vězeních otevřít.

• Modlíme se za spolupracovníky, kteří by nám pomohli prakticky s webovkami TC a Propojené generace.

• Modlíme se za naše podnikatelské aktivity:

• www.TCProfi.com a www.PeakProof.com Stále hledáme zákazníky tak, aby oba projekty profitovaly a přinášely prostředky do služby a možnosti pomáhat studentům programů.

• Modlíme se za finanční podporu služby v Izraeli

• Modlíme se za aktuální situaci v naší zemi...

"V ulicích měst..."- Práce kontaktních center

Během ledny a února sloužilo v ulicích Prahy 1x týdně 8 dobrovolníků a 2 pracovníci. Oslovili 134 osob, 4 z nichnastoupily do programu TCI. V ulicích Ústí nad Labem a Krásného Března oslovili dobrovolníci a pracovníci 80závislých, 15 jich přichází na setkání kavárny pravidelně, jeden nastoupil do programu.

Ústí nad Labem - svědectví

Ke konci minulého roku jsme jednou pozvali na kavárnu skupinku pěti mladých Romů (12-15 let). Oni skutečněpřišli, a protože kromě nich dorazili už jen tři naši „štamgasti“, udělali jsme kavárnu v prevenčním duchu. Mluvilijsme si o tom, co znamená být opravdovým chlapem. Kluky to s námi bavilo a chtěli přijít znovu. Tehdy na kavárněbyly i dvě místní dobrovolnice, Kejša a Nikoleta. Ty spolu se služebníkem našeho týmu Romanem klukům nabídly,že můžou přijít ještě před kavárnou, ta je přece jen primárně pro lidi, kteří už mají problém se závislostí. Kluci dalšípondělí přišli a přivedli i mladší sourozence. Další pondělí pak přišli už jen ti sourozenci se svými kamarády. A takse stalo, že už třetí měsíc ve stejných prostorách v čase před naší kavárnou probíhá dětský klub, kam pravidelnědochází okolo deseti dětí. Než vyrážíme na street, máme možnost se s nimi vidět. Nedávno jsme byli svědky, jakděti seděly u stolu a jeden „malej romáček“ louskal biblický text o Mojžíšovi, jak vede izraelský národ Rudýmmořem. A ostatní děti ho mlčky poslouchaly. Měl jsem velkou radost. A když přemýšlím o naší kavárně a jejímstěhování z centra do Krásňáku a brzy možná zpět do centra, jsem rád, že ať se hneme kamkoliv s touhou přiblížitlidi k Bohu, není žádná naše práce zbytečná.

Modli se. Za ty, kteří v naší zemi spadli do pasti závislostí,a ty, kteří jim pomáhají

Zapoj se. Pokud se chceš jakkoli zapojit do práce TCI,kontaktuj Národní kancelář

Daruj jedním klikem. Rozhodni se pravidelnýmnebo jednorázovým darem podporovatpráci TCI mezi závislými

www.darujme.cz/projekt/960

Na Facebooku našich středisek můžete nalézt aktuální informace přidejte se k nám!

Poštovice - www.facebook.com/Teenchallenge.cz

Šluknov - www.facebook.com/strediskopromuze

Propojená generace - www.facebook.com/propojenagenerace

tcczech@gmail.com, Bc. Petr Král 777 180 549 www.teenchallenge.cz, č.ú. 104 110 7327/5500