19 minute read

Přijď tvé království

TEEN CHALLENGE + 01 | 2020

svědectví + povzbuzení + informace

Za co se modlíte? Co od modliteb očekáváte? Když se učedníci Ježíše zeptali, jak se mají modlit, jeho odpověď byla i pro ně známou modlitbou. Nebylo to něco nového, co by v té době židé neznali. Možná očekávali něco víc, něco speciálního, co by jim poodhalilo tajemství Ježíšových modlitebních úspěchů, možná chtěli vědět, jak se modlit, aby mohli skutečně pomoci těm, kteří to potřebovali. Jejich skutečné motivace neznáme. Co ale můžeme poznat, jsou naše vlastní motivace. Otázka učedníků nicméně poodkrývá jednu podstatnou věc. Za prvé: uvědomovali si, že modlitba je klíčem, za druhé: pochopili, že záleží na tom, jak se modlí. Ježíšova modlitba není nikterak dlouhá, ale když se ji začneme modlit s uvědoměním si, co představují jednotlivé části, zjistíme, že má moc. Už úvod obsahuje víc, než jen těch pár slov: Otče náš, který jsi v nebesích (kým jsi, jaké je nebe, co to znamená, být náš otec, proč tě mohu nazývat otcem), … přijď tvé království…, pro mě jedna z nejtajemnějších částí této modlitby. Modlím se, jak vypadá jeho království, jak jej rozeznám, co to znamená být součástí jeho království. Modlím se ne obecně, ale v souvislosti s vlastní rodinou, službou, přáteli, v souvislosti s životem a lidmi, kteří jsou kolem mne. Když se farizejové ptali Ježíše, kdy přijde Boží království, měli na mysli, kdy přijde král, který je vysvobodí ze zajetí a otroctví Říma. Ježíš jim odpověděl, že království Boží je již mezi nimi. Jejich otázka nebyla špatná, jen jejich představy o tom, jak bude vypadat království, byly mylné. Král už byl mezi nimi. Jeho království přinášelo vysvobození zajatcům, nemocným, odmítaným a opovrhovaným lidem, chudým, zraněným, opuštěným. Když čteme bibli, pak právě o tom jsou všechny příběhy a komentáře k těmto příběhům. Vždy, když se modlíme: „Přijď tvé království,“ voláme po tom, aby se Ježíš stal králem lidských srdcí, aby moc jeho království přinášela svobodu srdce. Vždy při takové modlitbě říkám Otci: „Prosím, přijď a buď součástí mého života.“ O Božím království je v bibli mnoho míst a stojí za to o nich přemýšlet. Jsem rád, že práce Teen Challenge v České republice pomáhá závislým a jejich blízkým nacházet Otce a jeho království. Mám naději, že i tento bulletin vám pomůže vidět jeho království, jak se bez „hluku fanfár“ šíří naší zemí a přináší pokoj, radost a spravedlnost do lidských životů.

I ty můžeš být součástí pomoci závislým lidem ve svém nebližším okolí. Pokud znáš někoho ve své rodině, škole, práci, mezi přáteli, kdo hledá řešení pro své problémy, neví, kam se obrátit, povzbuď jej, ať zavolá na linku „Propojené generace“ tel.: 732 734 623, kde mu pomohou nalézt účinnou pomoc.

„Chceme dát každému možnost, aby pomohl někomu, koho má rád. Zapoj se, protože dělat dobré věci je snadné.“

Služba církvím

Naše týmy stále jezdí s povzbuzením, příběhy studentů a prezentací práce TCI do mnoha sborů různých denominací v naší zemi. Jsme vděční těmto sborům za příležitost. Mnozí z vás, kteří jste měli možnost slyšet naše pracovníky a studenty, jste se stali našimi pravidelnými podporovateli, za což jsme vděční.

Připravujeme

Termíny setkání služebníků, dobrovolníků a přátel TCI

„Den před Pánem“.

Jako každý rok, tak i v tomto se chceme pravidelně setkávat, vzájemně se povzbudit, mít prostor pro vzdělávání, předávání informací, svědectví. Budeme rádi, když si tyto datumy již dnes zaznamenáte do kalendářů a přijedete. Všechna setkání budou pravděpodobně ve středisku v Poštovicích.

7.3. Povzbuzení slovem, zprávy a svědectví

13.6. Povzbuzení slovem, zprávy a svědectví

12.9. Tematická konference

5.12. Benefiční vánoční setkání

Bod obratu

02 | Pokud vidíte ve vašem městě potřebu pomoci, ať již závislým nebo jejich blízkým, můžete takovou skupinu otevřít. Bod obratu vám poskytne zaškolení, materiály a také mentoring. Tyto skupiny nejsou nijak vázány na nutnost vedení či propojení s Teen Challenge, ale stávají se autonomní službou místní církve.

Je životně důležité předat správnou informaci

ve správný čas.

Pokud se chceš zapojit do kampaně, napiš nebo zavolej:

Tonda Tipan propojenagenerace@gmail.com tel: 734 369 120 www.facebook.com/propojenagenerace www.propojenagenerace.cz

Pokud máte zájem o týmy, které by ve vašem sboru posloužily, kontaktujte nás na číslech:

středisko Šluknov tel.: 775 556 636, středisko Poštovice tel.: 739 524 827 e-mail: tcczech@gmail.com

„Vzdělávej se pro práci s lidmi“

Otevřeli jsme první ročník vzdělávání v práci s lidmi pomocí principů zážitkové pedagogiky. Vyučujícím lektorem kurzu je Ida Pencová, která vedle vzdělání dlouhodobě pracuje s principy zážitkové pedagogiky. Ačkoli první setkání již proběhlo, je stále možné se dalších zúčastnit. Semináře probíhají jednou měsíčně, vždy v pátek celý den. Forma je maximálně interaktivní s cílem porozumět principům ZP a být schopen je využívat v praxi od práce s dětmi až po práci s dospělými. Cena jednodenního setkání je 200,- Kč.

Termíny dalších setkání jsou: 28.2., 20.3., 24.4., 29.5., 19.6.

Pro více informací o službě Kontaktních center nebo Bodu obratu zde: web: www.livingfree.cz e-mail: bodobratu@gmail.com nebo volejte Petra Krále 777 180 549.

Ve středisku pro muže v Poštovicích k 31.12.2019 bylo 17 studentů. V období listopadu a prosince nastoupilo 10 studentů do programu, 6 odešlo předčasně a 1 ukončil program úspěšně. Zavedli jsme drobnou programovou změnu, ráno po ztišení máme krátkou bohoslužbu s chválou, svědectvím, sdílením, modlitbami a zapojeno je, pokud možno, celé středisko – pracovníci i pomocníci. Přispívá to k dobré atmosféře, studenti mohou silněji vnímat zájem pracovníků o jejich problémy, více se navzájem poznávat. Cílem je naučit studenty vstupovat do Boží přítomnosti, která je uzdravující. Z praktických věcí se nám podařilo vybavit pro studenty novou společensko-sportovní místnost, pracujeme na dodělání sociálního zařízení v prostorech střediska. V rámci Vánoc jsme tradičně pořádali pro okolní vesnice půlnoční bohoslužbu. Realizovali jsme ve spolupráci s Městskou policií ze Slaného na slánských a kladenských středních školách a gymnáziích prevenční přednášky. Jsme vděčni církvím, ve kterých můžeme prezentovat při výjezdech službu Teen Challenge, děkujeme za jejich podporu. Rádi bychom obnovili vozový park auty s kapacitou až 5-7 míst, získali cca 80.000 Kč na dokončení sociálních zařízení ve středisku, úspěšně středisko zkolaudovali. Do střediska pro ženy v Poštovicích nastoupila 1 studentka programu, 1 odešla předčasně. K 31. 12. 2019 byly v programu celkem 4 studentky. Program funguje standardně, někdy se projevuje napětí mezi ženami, které nepříliš dobře zvládají své děti, a těmi, které děti v programu nemají. Snažíme se, aby se napětí změnilo ve vzájemné pochopení. Rádi bychom dokončili rekonstrukci jednoho z pokojů (cca 20.000 Kč). Do střediska pro muže ve Šluknově nastoupilo během posledních dvou měsíců roku 2019 celkem 5 studentů, 1 odešel předčasně, 1 student ukončil úspěšně program a 1 program Re-enter. K 31.12.2019 bylo v programu 10 studentů. Největší skupinu studentů tvoří ti, kteří zde jsou déle než 6 měsíců, je to tedy stabilní skupina. Nicméně někteří z nich nepoznali Krista, a tak jejich motivací pro setrvávání v programu TCI je především zařadit se do běžného fungování ve společnosti. Během listopadu nám bylo umožněno prezentovat službu Teen Challenge ve sboru Církve bratrské a Apoštolské církvi v Brně. Děkujeme za podporu. Pro místní jsme uspořádali tradičně v místní kapli vánoční bohoslužbu, na kterou přišlo přibližně 50 lidí. V rámci prevenčních programů v listopadu na Střední lesnické a sociální škole ve Šluknově a v prosinci na Střední polygrafické škole Rumburk a základní škole ve Varnsdorfu bylo celkem osloveno 184 dětí a dospívajících. Děkujeme za finanční podporu pro novou střechu budov středisek, ještě nám schází k úplné realizaci cca 200.000 Kč. Bůh je Bohem zázraků a milosti.

Kavárny TCI ČR V období října až prosince 2019 oslovil poštovický tým kavárny TC Praha na Žižkově celkem 181 osob. Z toho se opakovaně setkal s 5 závislými na alkoholu, kteří žijí na ulici a nechtějí prozatím svůj životní styl změnit. TC kavárna v Havířově, kde slouží věrně manželé Novotní, ve spolupráci s M. Malinou realizovala přednášku o drogách na VOŠ. Zapojili se do pravidelné služby vyučování základů v romské komunitě na Šumbarku, chodí mezi bezdomovce v Armádě spásy a prezentují Teen Challenge během návštěv ve vězení v Heřmanicích a Ratiboři. TC kavárna Zábřeh na Moravě sloužila v tomto období celkem 11 závislým a 6 rodinným příslušníkům. Navázali spolupráci se sociálním úřadem a výchovným ústavem v Šumperku.

Slavnostní prosincové setkání „Den pře Pánem“ v Poštovicích Slavnostní setkání pracovníků, dobrovolníků a přátel ve Šluknově

Svědectví DC Brno S čím můžete pomoci?

Letos v dubnu jsme začali pracovat s rodinou, která se potýká s mnoha problémy (žijí na ubytovně, starší děti jsou umístěny do dětského domova apod.). Celá rodina velmi stála o to, aby děti, které nyní žijí v dětském domově, mohly být na Vánoce doma. Toto se opravdu podařilo – zakoupili jsme předem jízdenky a tatínek děti z dětského domova v Kroměříži a Bojkovicích přivezl na Vánoce domů. Během Vánoc maminka předčasně porodila. Obrátila se na nás prosbou o pomoc, neboť sociální pracovnice z porodnice nechtěla propustit novorozenou holčičku domů. Již dříve maminka vyjadřovala obavu, aby mohla mít miminko po porodu doma, neboť její starší dceru (dnes již tříletou) umístili po porodu bez souhlasu matky na tři měsíce do Chovánku. Slíbili jsme jí, že uděláme vše pro to, aby se situace neopakovala. Po naší intervenci u sociálního pracovníka z OSPOD, s nimiž spolupracujeme a máme u nich dobré jméno, se maminka s novorozenětem domů na Vánoce dostala. Pro všechny zúčastněné to byl opravdový zázrak.

Představujeme

Jmenuji se Antonín Tipan a v Teen Challenge Šluknov jsem 13 let, z toho necelé dva roky v programu TCI. Sem jsem přišel jako člověk, který neměl žádnou naději. Vlastně jsem ani nevěděl, co čekat. Jediné, co jsem opravdu věděl, že už nechci žít na ulici. Vzpomínám si, jak jsem byl na kavárně TC v Plzni a kamarád Honza mi říkal: „Tondo, v takovém stavu jsem tě ještě nikdy neviděl.“ V té době jsem žil na ulici a foukal toluen. Když jsem pak odešel z kavárny a zase foukal, najednou mě jeho slova zastavila a já se sám sebe ptal: „Takhle chceš žít napořád?“ Výsledkem bylo, že jsem nastoupil do programu ve Šluknově. V programu jsem byl dotčen Ježíšem a vím, že moje životní nastavení se hodně změnilo. Ježíš mi mnohokrát a mnohými způsoby pomohl. A dodnes vzpomínám na určité situace, kdy se ke mně Bůh přiznal. Ale nebylo vždy vše jednoduché. Mnohé věci začaly modlitbou a končily dřinou. Někdy jsem

04 | Další pracovní výjezd do Moldávie, kde dlouhodobě pomáháme s projekty místnímu Teen Challenge je opět před námi. V současnosti se to týká dokončení půdní vestavby ve středisku pro závislé muže. Zapojit se můžete finančně na čísle: 104 110 73 27/5500 s poznámkou MOLDÁVIE. Celkový rozpočet projektu je předpokládán 280.000,- a datum pro realizaci je začátek dubna.

Stále probíhá sbírka na rekonstrukci střech střediska TC ve Šluknově. Celková částka nutná pro realizaci je zhruba 560.000,-. K dnešnímu jsme získali 190.000,- a máme také přislíbeno kolem 10.000USD (200.000,-Kč). Střechy budeme realizovat během srpna a je stále možné na ně přispívat na účet 923 098 309/0800 var symbol 180 180. Pokud byste se rádi zapojili prakticky (jste tesař, klempíř, ale i jinak zručný řemeslník) ozvěte se koordinátorovi projektů Staškovi Bockovi: 731 504 343. Střecha

Středisko v Poštovicích potřebuje auto ideálně 5 místné. Pokud nám s tím můžete jakkoli pomoci, budeme moc rádi.

prohrál a pak jsem musel sebrat všechnu svou sílu, vstát a zkusit to znovu. Díky Bohu jsem vždy tuto sílu našel. Těch už skoro jedenáct let po programu uteklo jako voda a každý staršího ročníku ví, jak rychle čas utíká. Jeden můj dobrý kamarád řekl: „Život je jako toaletní papír, napřed to jde z ruličky pomalu, a pak je to hned pryč.“ Jsem Ježíši vděčný za mnoho a mnoho věcí. Není zde místo, abych o všem psal. Ale chci zmínit alespoň několik z nich. Vrátil mi moji rodinu, která se mnou skoro deset let nemluvila. Dal mi přátele, na které se mohu spolehnout a se kterými mohu dělat věci, které mě činí šťastným. Dal mi práci, ve které nacházím smysl a stala se součástí toho, kým jsem. A dal mi také úžasnou ženu Ditu a dvě dcery, které opravdu miluji. Bůh je Bohem splněných slibů a já plně věřím, že každý slib, který promlouvá do našeho života, se dříve nebo později stane skutečností. Je ještě mnoho věcí, které bych chtěl ve svém životě posunout. To, co pomohlo změnit můj život, byla jednoduchá otázka Honzy v kavárně. Někdy stačí málo. Možná nevíš, jak druhému pomoci, to ale neznamená, že to neví Ježíš. Co může udělat prakticky každý, je stát se součástí Propojené generace a svým blízkým dát kontakt na ty, kteří mohou pomoci. Mně to kdysi zachránilo život.

Antonín Tipan učitelem, poradcem v TC ve Šluknově, provádí prevenční přednášky na školách, jezdí do církví v ČR, kde prezentuje službu Teen Challenge a projekt Propojené Generace, je vedoucím stanice sboru AC Hosana ve Šluknově.

Dětská centra v Brně, Praze a Šluknově sloužila celkem zhruba 140 dětem a mladým lidem a 30 rodičům dětí navštěvujících centra. Pravidelné programy probíhaly standardně. Jsou především zaměřeny na práci s dětmi, mládeží, ale i na rodinné příslušníky.

Během podzimních měsíců zorganizovalo CDM Praha pro děti několik akcí, mezi nimiž nechyběla oblíbená přespávačka, výlety po přírody, prosincový Mikuláš a Vánoční besídka, na které si děti připravily program, jež měl velký úspěch. V říjnu se 8 mládežníků s pracovníky centra připojilo k víkendové akci Podzimky pořádané Křesťanským společenstvím. Mimo volnočasových aktivit (sport, výtvarné činnosti, hra na hudební nástroje atd.), do kterých se svou pomocí zapojují teenageři, je velmi žádaná a potřebná pomoc při doučování dětí.

Děkujeme za podporu církvím CB Vinohrady, CB v Soukenické Praha 1 a CB v Dejvicích, kde byla prezentována činnost CDM.

Každý měsíc DC Brno podporuje 20 rodin potravinovou pomocí. Terénní práci v rodinách, které mají své členy ve vězeních, mají problémy sehnat zaměstnání, mají děti umístěny v dětských domovech, nebo mají problémy se závislostí, měsíčně věnovali 50 hodin. Tři z rodin s rodiči ve výkonu trestu byly podporovány ve spolupráci s organizací Mezinárodní vězeňské společenství.

Během podzimních měsíců se DC Brno zapojilo do potravinové sbírky, zúčastnilo se dvoudenní akce Národní dny prevence, kde byly rozdávány knihy Dýka a kříž a kde byla odborná veřejnost a studenti středních škol informováni o službě Teen Challenge. Předvánoční čas byl věnován nácviku vánočních vystoupení a vyrábění vánočních předmětů. Díky projektu Krabice od bot ve spolupráci s baptistickým sborem z Křídel centrum získalo vánoční dárky pro děti. Děkujeme dále za spolupráci a pomoc mládeži Connect Youth, členům podnikatelského klubu BforB a majitelce cestovní kanceláře, díky jejímuž finančnímu daru děti vyrazily na poznávací výlet do Prahy. Nemůžeme nezmínit podporu Apoštolské církve v Brně, díky níž se centrum pokračuje v rekonstrukci prostor pro předškolní klub dětí. Ve spolupráci s hnutím 24/7 byly v prostorech centra uspořádány oslavy židovských svátků za účasti asi 50 přátel a vedení z mesiánského sboru z Ukrajiny.

Arménská maminka, která s úlevou prohlásila, že již nemusí bydlet v azylovém domě. (Brno)

Dívčí klub, kam pravidelně 1x týdně dochází cca 7 dívek, jež se učí domácím pracem, věnují se výtvarné činnosti... (Šluknov)

Second hand party uspořádala Brněnská Conect Youth pro DC Brno

„Záchrana životů. To je to, o co Ježíši jde.“

Ode dnů, kdy můj otec David Wilkerson spával v autě, na nehostinných ulicích New Yorku, s touhou přinést Ježíše gangům a závislým, až do dnešních dní a nového desetiletí, Ježíš stále zachraňuje životy. Od roku 1958 se ale mnoho změnilo. Po celém světě máme nové střediska, nové metody práce, nové materiály a nové způsoby jak získáváme prostředky na službu. Možnosti, které máme, jsou úžasné, ale některé věci se nezměnily a ani se nezmění. Jednou z nejdůležitějších věcí v TC, která se nemění, je potřeba vášnivé, neutichající modlitby. Nemám na Jsem povzbuzen...

06 | Jsem rád, že i já mohu být součástí úžasné práce, pomáhat lidem, kteří se chtějí ve středisku Teen Challenge pokusit zbavit se svých závislostí, které jim ničí život. Jsem rád, že i pro tuto oblast služby platí, že budeme povzbuzeni vírou jedni druhých, takže se velmi často stává, že odcházím ze střediska velmi povzbuzen. Určitě jsem povzbuzen těmi, kteří veškerý svůj čas věnují „studentům“, dávají sami sebe Ježíšiovi, kterému slouží z celého srdce. Pomáhají těmto lidem stát se lidmi charakteru, pomáhají jim objevovat cestu k Bohu a pomáhají jim, jak bylo řečeno, zbavit se jejich závislostí. Ale jsem povzbuzen i samotnými „studenty“ Teen Challenge. Víte proč? Když vidíte konkrétního člověka, který odejde ze střediska, nějaký čas je ve světě a znovu ho vidíte ve středisku a víte, že se vrátil a chce začít znovu, protože ví, že tudy vede cesta k plnohodnotnému životu. To vás dojme. Nebo ten, kterému je 64 let a chce dát dohromady svůj život, protože jako alkoholik selhával na celé čáře. Ptám se, „v tomhle věku chceš ve svém životě změnu, chceš poznat Krista? V tomhle věku?“ To vás sebere celého. Nebo ti, kteří

mysli pouze „modlitbu za jídlo“, modlitbu na začátku porady nebo modlitbu za vedení programu. To o čem mluvím, je modlitba, kdy jsme přemoženi na kolenou a s pláčem voláme k Bohu za ztracenou generaci! Mnoho mladých lidí umírá díky závislostem, rodiny jsou rozděleny kvůli drogám, matky pohřbívají své děti. Máme důvod být na kolenou. V této době je modlitební „komůrka“ tou nejdůležitější místností v našich domech a střediscích.

„Máme důvod být na kolenou. V této době je modlitební „komůrka“ tou nejdůležitější místností v našich domech a střediscích.“

Pro toto nové desetiletí nám mohou přímluvné modlitby dát sílu pro nová vítězství a výzvy, pomohou nám zasáhnout mnoho nových lidí mocí evangelia. Modli se, aby nám Bůh Eliáše ukázal svou moc, která překoná to, co jsme viděli v minulosti. A začni hned…

-Garry Wilkerson, prezident World Challenge

Psáno pro 40 dní modliteb Global Teen Challenge www.globaltc.org

se během programu dostávají do reptání, neposlušnosti a vzpoury, odcházejí ze střediska, aby se po pár letech vrátili s pokorou a prosbou, aby znovu na jejich životy měli vliv Boží služebníci, tak to vás odrovná. Velkým povzbuzením jsou pro mě i ti, kteří na té své cestě obnovy poznají Ježíše, vydají mu svůj život a chtějí se nechat pokřtít. To vás naplní vděčností. Sláva Bohu! A tak každý týden na mě čeká ve středisku Teen Challenge Ten, kterému rád sloužím, s kterým si rád povídám o životech lidí, kteří hledají pro své životy smysl. Vím, že jedině Ježíš může způsobit to, o čem jsem tu krátce psal, a jsem mu za to vděčný.

- Pavel Vašát,pastor sboru AC Hosana Varnsdorf

Jsme rádi za dlouholetou službu Pavla. Je pravda, že mezi studenty TC jsou i ti, kteří se vracejí vícekrát. Samozřejmě se ptáme, jestli jsme my sami v naší práci s nimi neudělali chyby, ale zároveň každý kdo byl v zajetí nějaké závislosti, ví jak nesnadné je ji překonat. I z tohoto důvodu naše dveře pro ty, kteří opakovaně selhali, nejsou zavřené. Vždy věříme, že jejich snaha se opřít o Krista je opravdová. Dokud žijí mají naději!

Modlitební potřeby

Stále se modlíme za zázraky a moudrost v zajištění prostředků na službu. Všichni naši služebníci potřebují moudrost jak sloužit všem těm, kteří přicházejí do našich programů se závislostí na drogách, alkoholu a jiných problémech, které je ovládají, ale také za sílu a moudrost ve službě na ulicích nebo dětem v dětských centrech TC. Modlíme se za ty, kteří se zavážou k pravidelnému modlitebnímu času, věnovanému službě a konkrétním služebníkům TC. Do programů přicházejí většinou lidé bez víry v Ježíše. Modlíme se, aby se jich evangelium dotklo a oni nalezli důvod pro změnu svých životů a sílu odpustit sobě i druhým. Modlíme se také za to, aby nalezli praktické místo v církvi někde v ČR, až ukončí programy.

• Modlíme se za sbory, které by je po programech chtěli přijmout a poskytnout jim další etapu v učednickém procesu. • Stále usilujeme o možnost sloužit ve vězeních službou Bodu obratu (www.livingfree.cz), modlíme se za ty, kteří vězňům slouží, aby mohli tyto skupiny ve vězeních otevřít. • Modlíme se za spolupracovníky, kteří by nám pomohli prakticky s webovkami TC a Propojené generace. • Modlíme se za naše podnikatelské aktivity: • www.TCProfi.com a www.PeakProof.com Stále hledáme zákazníky tak, aby oba projekty profitovaly a přinášely prostředky do služby a možnosti pomáhat studentům programů. • Modlíme se za finanční podporu služby v Izraeli

V ulicích města..

Co se může stát, když procházíme ulicemi města Ústí nad Labem? Během měsíce října jsme přestěhovali zázemí kavárny z centra, z „domečku“, do bývalého objektu Corso ve čtvrti Krásné Březno. I tyhle prostory máme každý pondělní večer propůjčené od místní AC. Měl jsem trošku obavy, jestli „klientela“ z centra bude schopna, ochotna docházet takovou dálku. Je to asi 4 zastávky trolejbusem. V ulicích Krásného Března jsme sloužili v podstatě každé pondělí. Během necelých tří měsíců jsme oslovili kolem 50 lidí, 99 procent z nich má romský původ. Na kavárnu nám pravidelně dochází mezi 3 až 10 lidmi, většina je právě z centra a 2 muži jsou z nově oslovených tady v „Krásňáku“. Naše obvyklá street trasa vede i opravdu „zlou“ ulicí. Myslím, že většina lidí se jí raději vyhýbá. Je to poměrně rušná ulice, kde postávají hloučky Romů, možná na někoho čekají, možná jenom nemají co dělat. Jiní na sebe pokřikují z ulice do oken domů a evidentně řeší nějaké obchody. Za dobu, co tudy chodíme, jsme oslovili několik lidí, ale nesetkali jsme se zatím s příliš nadšenými reakcemi. Jedno pondělí jsme procházeli tímto místem a stali jsme se svědky ošklivé scény, kdy se spolu rvali kluk s holkou, mladý pár, u toho na sebe řvali hnusné nadávky. „Ježíši, dej milost,“ jsem potichu pronesl a vykročili jsme směrem k nim. „Čau lidi, můžeme vás na chvíli vyrušit?“ oslovil jsem je. Pak jsme s nimi poměrně dlouho mluvili o tom, kým jsme bývali v minulosti a jak Bůh změnil naše životy. O lidském sobectví a Božím milosrdenství. Zdálo se, že je naše poselství zaujalo a přislíbili, že se přijdou podívat na kavárnu. Rozloučili jsme se s nimi a pokračovali dál. Asi o půl hodiny později jsme se tudy vraceli zpět. Oni dva stáli na stejném místě a mluvili spolu, nečekaně normálním pohodovým tónem. Na kavárnu zatím nedorazili, ale v to pondělí jsme, věřím, v tu pravou chvíli mohli přinést trochu z Božího království do temnoty těch dvou mladých lidí.

-Jan Mašek, vedoucí TC Kavárny Ústí nad Labem-

Teen Challenge Účinná pomoc závislým

Modli se. Za ty, kteří v naší zemi spadli do pasti závislostí, a ty, kteří jim pomáhají

Zapoj se. Pokud se chceš jakkoli zapojit do práce TCI, kontaktuj Národní kancelář

Daruj jedním klikem. Rozhodni se pravidelným nebo jednorázovým darem podporovat práci TCI mezi závislými

Daruj

tcczech@gmail.com, Bc. Petr Král 777 180 549 www.teenchallenge.cz, č.ú. 104 110 7327/5500