Bulletin "Mezi ploty" 2/2020

Page 1

Bulletin

02 | 19

Teen Challenge Účinná pomoc závislým Každý z nás v něco věří. Vzpomínám si, že jako malý kluk jsem nevěřil v Boha, ale díky mojí babičce jsem věřil, že Ježíš byl ten nejúžasnější člověk na zemi. Pokud se někdo z mých kamarádů do něj strefoval, byl jsem se schopen poprat, a to i přestože jsem se lidem věřícím v Boha posmíval. To, v co jsem věřil, se stalo mojí hodnotou a určovalo mé jednání. Proto často přemýšlím o tom, čemu věřím, ale také čemu věříme jako organizace. Vzhledem k tomu, že naše společné hodnoty vytvářejí kulturu, ve které pak žiji nejen já, ale také lidi kolem mě, si je potřebuji ujasňovat, případně revidovat. Apoštol Pavel v listu Filipským k tomu píše toto: „Jestliže je u vás trocha křesťanské snahy druhé těšit, mohu-li čekat trochu láskyplného povzbuzení, dostává-li se nám společně darů Ducha, je-li u vás trocha srdečné účasti, dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude všechny pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní. Nic nedělejte z hašteřivosti nebo touhy po prázdné slávě, ale pokora ať vás vede k tomu, že každý z vás bude druhého pokládat za lepšího, než je sám. Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale všichni se snažte i o to, abyste prospívali druhým. Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš“ To jak smýšlíme, jaké jsou hodnoty, ve které věříme, dělá naše rodiny, přátelství, sbory a organizace místem „Božího království“. Jednou ze silných hodnot Teen Challenge byla vždy vydanost. Díky vydanosti může být na různých místech naší republiky zapojeno do pomoci závislým mnoho dobrovolníků, ale také můžeme být pomocí v rozvoji práce v jiných zemích. Věříme také ve společenství. To, co tvoříme, je více než organizace zaměřená na cíl. Jako rodiny bydlíme s klienty ve středisku. Máme svoje byty, ale i tak kluky potkáváme 16 hodin denně, naše děti vyrůstají v prostředí středisek. Většinou mi lidé vyjadřují „soustrast“ s tím, že to musí být těžké. Jistě, má to své výzvy, ale těžké to není. Vytváříme společenství lidí, kteří jsou vzájemně spojeni láskou k lidem a Bohu. Věříme, že každý člověk se může změnit. Věříme Bohu. Věříme studentům v programu, věříme pracovníkům ve svých rolích, dáváme lidem prostor, aby rozvíjeli své osobní životy a nacházeli smysl pro svůj život. Vzájemně si projevujeme úctu, respekt a vděčnost, abychom nebyli v neustálém vnitřním napětí a naštvanosti z obav, co zas nedobrého na nás přijde. Díky úctě, respektu a vděčnosti jsme schopni vytvářet prostředí, ve kterém se každý cítí vítán. Hodnot, které považujeme za důležité, je mnoho, patří mezi ně otevřenost, pohostinnost, laskavost, čestnost, ale také zvídavost, flexibilita, spolupráce, radost, učenlivost. Jistě bych nalezl další. Tím vším se snažím říct, že zaměření se na budování kultury Božího království má obrovský smysl. Definovat si v týmu hodnoty, pro které má smysl bojovat a pak hledat způsoby, jak je žít, je důležité. Ovlivní to, jak velké a zdravé bude dílo, na kterém se podílíme.

Petr Král

Žije se nám tak dobře, jak dobré jsou naše životní hodnoty


Bližší představení projektu

„Propojená generace“ I ty můžeš být součástí pomoci závislým lidem ve svém nebližším okolí. Pokud znáš někoho ve své rodině, škole, práci, mezi přáteli, kdo hledá řešení pro své problémy, neví, kam se obrátit, povzbuď jej, ať zavolá na linku „Propojené generace“, kde mu pomohou nalézt účinnou pomoc. Naším cílem je aktivizovat křesťany, aby pomohli najít účinnou pomoc dětem, rodičům, přátelům, spolupracovníkům a jejich blízkým, kteří se dostali do problému závislosti. „Chceme dát každému možnost, aby pomohl někomu, koho má rád. Zapoj se, protože dělat dobré věci je snadné.“ Chceme informovat církve ČR o možnosti zapojit se do PG, aby každý křesťan věděl, jak se zapojit a kde získá informace a nástroje pro účinnou pomoc blízkým.

Chceme získat dobrovolníky v konkrétních krajích, okresech a městech, kteří se stanou koordinátory zprostředkování účinné pomoci.

V současnosti se snažíme intenzivně pracovat na nástrojích kampaně PG. První vlaštovkou jsou prozatímní stránky www.propojenagenerace.cz, kde si můžete stáhnout vizitku na help linku. Naším cílem je vybudovat síť těchto linek, aby pomoc byla co nejdostupnější. Chceme také vytvořit youtube kanál, který bude úzce spojený s tématy, které řeší závislí nebo jejich blízcí. Pokud se chceš zapojit do kampaně, napiš nebo zavolej:

Tonda Tipan propojenagenerace@gmail.com 734 369 120

Nový vedoucí v Poštovicích Jirka Zavadzký byl v devadesátých letech jedním z prvních studentů v programu TC. Poté chvíli sloužil ve středisku v Tyře pod vedením Ivana Vlachynského.

nástrojem pro jejich vysvobození, uzdravení a obnovu jejich životů, kdy je patrné, že Bůh je ten, kdo je vysvobodil, uzdravil a obnovil. Chci vidět studenty po programu, že jsou plní víry a odhodláni poslouchat Písmo, které pečlivě studují a poslouchají. Se ženou jsme byli třináct let mimo službu TC, ale byla to škola Boží pro naši rodinu a příprava pro následující službu. Kolem roku 2012 jsem intenzivně prožíval touhu více sloužit ztraceným – zejména závislým lidem, ke kterým jsem měl vždy lásku a porozumění. Přes to, že jsem intenzivně sloužil ve sboru, vnímal jsem, že Bůh naše životy vede dále, zejména ve službě závislým – nakonec jsem v roce 2013 začal se služnou závislým na ulicích a opět jsem začal spolupracovat s TC. V roce 2015 jsem porozuměl, že nás Bůh chce posunout ve službě dál, a tak jsme se rozhodli pro službu ve středisku. Tak jsme opustili vše na Moravě a odstěhovali se do Poštovic.“

V současné době je vedoucím střediska v Poštovicích. Spolu se svou ženou, která je zodpovědná za pokladny středisek, ale především za vybudování projektu Nes Farma, mají syna a dvě dcery. Snem Jirky je rozvíjející se středisko plné studentů v programu a sehraný tým služebníků se společnou vizí. Sám říká: „Toužím, aby program byl pro studenty

Jirka svůj volný čas věnuje vedle rodiny také rybaření a fotografii. Rád by si zajel, když bude možnost, zarybařit nebo zalovit do nějaké divoké přírody.

02 |

Prosíme, modlete se za Jirkovo zdraví a moudrost při vedení střediska, které je v současné době extrémně zatíženo finančními výzvami. Modlete se také za jeho rodinu! Děkujeme


Stalo se Do středisek ve Šluknově a Poštovicích v měsících 07 – 08 2019 nastoupilo celkem 17 studentů, předčasně odešlo 8 studentů programu TCI, aktuální stav studentů ve střediscích je 28 mužů a 4 ženy s 2 dětmi.

Během prázdnin také proběhly akce dětských center: V Praze to byl tábor na Seči, ve Šluknově evangelizační akce a příměstský tábor a v Brně víkendové akce. Jsme moc rádi, že přijeli sloužit přátelé z King’s Kids v čele se Svaťou z Olomouce a další služebníci. Díky

V kontaktních centrech a na ulicích jsme pravidelně sloužili minimálně jednou týdně v 10 městech zhruba 300 závislým v mnoha případech do kaváren přicházeli pravidelně.

Výjezd do Moldávie 18. až 30. června do mužského centra Teen Challenge ve Falsety. Naším cílem bylo zrekonstruovat střechu, která byla ve velmi špatném stavu, a pomoci navýšit kapacitu střediska vytvořením podkroví. Na výjezdu se podíleli bratři z apoštolské církve a Teen Challenge. Vedoucím akce byl Stašek Bocek. Zbourat střechu a postavit novou, s prostorem zhruba 60 metrů čtverečních, se nám povedlo za 10 dní. Každý den jsme pracovali 14 hodin.

UNITED Challenge V rámci hudebního festivalu UNITED jsme mluvili s mnoha lidmi o tom, jak se zapojit do kampaně projektu „Propojená Generace“.

KRISTFEST Z poražených se stanou vítězové. To bylo i naše poselství v programu na hlavním podiu s bývalými studenty Teen Challenge, kteří kdysi byli závislí a dnes žijí již mnoho let s Ježíšem, který změnil hru jejich života. (Tonda Tipan, Jakub Anderle, František Novotný, Roman Povala a Martin Poslušný)

Studenti z Poštovic se vydali na 50 kilometrový zátěžový pochod Kokořínskem

Letos byl festival rozdělen do tří za sebou jdoucích týdnů. V prvním týdnu na festivalu věnovanému tématu Gamechangers sloužil Petr Král na téma „Klíčové principy pro změnu“V posledním týdnu věnovaném rodinám sloužili manželé Ivan a Lidka Vlachynští na témata spojené s výchovou a rodinnými vztahy.

| 03


Plánujeme Čtyřikrát ročně se setkávají služebníci TCI, studenti programu a dobrovolníci na setkáních zvaných Den před Pánem. V září bude další z nich, tentokrát na téma Jak účinně pomáhat. Zvaný je každý, kdo by se rád zapojil do služby závislým nebo jen dozvěděl o tom, co je účinná pomoc. Více naleznete po otevření tohoto linku: Konference pozvánka

Na první týden v říjnu 2019 je naplánovaný výjezd do Moldávie. Tento tým bude dodělávat vnitřek podkroví, bude složený z pracovníků a studentů ze Šluknova a Poštovic. Předpokládaná cena materiálu je odhadována na 6000 eur, v tuto chvíli už máme od dárců 4000 eur. Výjezdy do mnoha církví různých denominací

Zpráva ze střediska Teen Challenge Šluknov

Modlitby mají vliv

Služba církvím

Momentálně máme v programu 14 kluků. Většina z nich do programu přichází jako nevěřící. Což je pro nás velkou výzvou. Toužíme po tom, aby kluci hladověli po Bohu a scházeli se na modlitbách. Chceme, aby to vycházelo z jejich vlastní touhy. Často k tomu kluky povzbuzujeme. Delší dobu se nikdo ze studentů moc nemodlil, byli bez šťávy a pasivní. To mělo negativní vliv na celkovou atmosféru ve středisku i na pracovníky. Teď se to, ale prolomilo a chodí se modlit skupinka 7 kluků. Jsem moc povzbuzen z toho, když vidím, jak se kluci společně modlí. Dokonce i kluci, kteří se ještě před týdnem nemohli snést, se nejenže spolu modlí, ale dokonce říkají jeden o druhém, že to je celkem fajn chlapík. Před deseti lety jsem absolvoval program. Přišel jsem také jako nevěřící. Do programu jsem se šel jen schovat. Velký vliv na změnu mého života a nakonec i můj vztah z Bohem měli spolustudenti, kteří byli Bohu blízko a scházeli se na modlitbách. Věřím, že si je Bůh použil k tomu, abych uvěřil. Nebýt toho, s největší pravděpodobností bych nepoznal Ježíše a byl bych stále v zajetí závislosti.

Naše týmy stále jezdí s povzbuzením, příběhy studentů a prezentací práce TCI do mnoha sborů různých denominací v naší zemi. Jsme vděční těmto sborům za příležitost. Mnozí z vás, kteří jste měli možnost slyšet naše pracovníky a studenty, jste se stali našimi pravidelnými podporovateli, za což jsme vděční.

Jakub Anderle 04 |

Pokud máte zájem o týmy, které by ve vašem sboru posloužily, kontaktujte nás na číslech: středisko Šluknov tel.: 775 556 636, středisko Poštovice tel.: 739 524 827 e-mail: tcczech@gmail.com

Bod obratu Pokud vidíte ve vašem městě potřebu pomoci, ať již závislým nebo jejich blízkým, můžete takovou skupinu otevřít. Bod obratu vám poskytne zaškolení, materiály a také mentoring. Tyto skupiny nejsou nijak vázány na nutnost vedení či propojení s Teen Challenge, ale stávají se autonomní službou místní církve. Pro více informací o službě Kontaktních center nebo Bodu obratu zde: web: www. livingfree.cz nebo volejte Petra Krále 777 180 549.


Okradli mně, svlíkli do naha a zbili

Jmenuji se Petr, je mi 37 let. Momentálně žiji ve Šluknově v Teen Challenge, kde se už 4 měsíce léčím se závislostí na pervitinu. Dříve jsem žil vcelku spokojený obyčejný život. Měl jsem manželku, syna, kterému bude teď 20. září patnáct let. Ze začátku manželství jsme se měli vcelku dobře, jak z finanční stránky, tak i z té lidské. Můžu říct, že jsem měl vlastně úplně všechno, co jsem chtěl. Potom přišlo pár krizí a skoro po devíti letech přišel i rozvod. Ten jsem nějak nezvládal a ubíjel jsem se v samotě. Jednou jsem potkal mého známého, se kterým jsem se dal do řeči, až jsme se dostali k drogám. Říkal mi, že o někom ví, kdo drogy má, nebo s nimi obchoduje a jestli chci, tak že mi něco přinese. V duchu jsem si řekl, ženatý jsem byl, dítě už mám a rozvod ten už jsem taky zažil, ale drogu, tu jsem ještě nezkusil. No a tak jsme se domluvili, že se druhý den sejdeme a on mi něco přinese. To se taky stalo a ze začátku to bylo fajn, ale po nějaké době začaly docházet peníze, protože jsem všechno utrácel jen za drogy. Od té doby to se mnou šlo z kopce. Po nějakém čase jsem přišel o práci, kvůli drogám jsem do ní nechodil pravidelně a nakonec jsem tam nechodil už vůbec. Přišel jsem o bydlení o syna a skončil na ulici. Tam mi nezbývalo nic jiného, než začít krást, abych si na ty drogy mohl nějak vydělat. Chodil jsem do velikých obchodních center, kde jsem kradl jídlo, oblečení a nářadí. Drogy jsem nakonec začal také prodávat. Jednoho dne jsem si přisednul ke čtyřem narkomanům do auta, dva z nich jsem znal, protože jsem myslel, že ode mě chtějí nějaké

drogy koupit. Drogy chtěli, ale bez peněz. Odvezli mě k lesu, kde mě okradli, svlíkli do naha a zbili. To byla poslední kapka, kdy jsem si řekl a dost a uvědomil si, že takhle už dál žít nechci. Přemýšlel jsem, co budu vlastně dělat a vzpomněl jsem si, že mám jednoho známého, který je křesťan a který mi vždycky říkal, že kdybych potřeboval někdy nějakou pomoc, tak ať neváhám a zastavím se. Já váhal a docela dost dlouho, ale nakonec jsem se odhodlal a navštívil ho. Ten den byl pátek, to si přesně pamatuji. Když jsem mu vylíčil svoji situaci, vzal telefon, vyřídil pár hovorů, nechal mě přes víkend u sebe a hned v pondělí jsme vyrazili do Šluknova do Teen Challenge. Vlastně jsem úplně nevěděl, do čeho jdu. Nikdy jsem ještě v žádné komunitě nebo léčebně nebyl, ale říkal jsem si, že to určitě nemůže být horší než doposud. Každopádně teď vím, že to bylo to nejlepší, co jsem mohl udělat. Když jsem nastoupil do programu, tak jsem v Boha nevěřil, ale po týdnech a hlavně díky pracovníkům, poradcům (Tondovi) jsem si uvědomil, že vlastně nechci nic jiného než uvěřit. Uvěřil jsem, nechal jsem se dokonce i pokřtít, což byl pro mě neskutečný a nepopsatelný zážitek. Dnes vím, že to, co jsem dřív dělal, byl v Božích očích hřích, a já jsem mohl přijmout odpuštění. I když je to zatím jen chvilka, tak vím, že se můj život určitě dost zásadně změnil, nebo aspoň přemýšlení, chování a tak. Uvědomuji si a vím, že odkud jsem vyšel, tam se už nikdy nechci vrátit. Nebylo by to pro můj budoucí život určitě dobře. Díky Bohu ale vím, že mám naději a po skončení programu můžu začít žít zase ten normální slušný život úplně od začátku někde jinde a díky Ježíši vím, že mám i naději, abych obnovil nebo se aspoň pokusil obnovit vztahy s mým synem. Za to jsem Bohu vážně vděčný. Uvědomuji si, že Bible mé trápení nazývala tmou a Ježíš je v Bibli nazván světlem. S Ježíšem přišlo do mého života světlo a pravda. | 05


Poradenství

„Touha po úniku“ zátěž nemusí vycházet pouze ze stresujících situací, ve kterých musíme čelit novým a neočekávaným potřebám adaptace, ale také z traumatizujících zkušeností, které k tomuto světu neodmyslitelně patří. Zjednodušeně řečeno toužíme po pomoci, hledáme místo, kde bychom mohli odpočinout. Bohužel často se tím místem nestává vztah s druhým, a především s Bohem, ale úniková strategie. Místo abychom s druhým sdíleli svou zátěž, hledáme prostředky úniku, sebeklamu. Nakonec zjistíme, že se přejídáme, nebo naopak vůbec nejíme, hledáme sílu v drogách, zapomenutí v alkoholu, kupujeme si druhé penězi, zažíváme vzrušení v sexuálních aktivitách mimo manželský vztah atp. Každý z nás má potenciál být závislý. Pravděpodobně každý také ve svém životě zažil chvíle, kdy potřeboval nějak uniknout z reality. Bohužel to nejde, tedy alespoň ne tak, aby realitu bylo možné vymazat. Jde ji pouze překonat. Ježíšova slova volají: „Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ Většina situací se dá zvládnout skrze pomoc druhých. I v těch pro nás těžko pochopitelných se ukazuje, že je tady řešení, že je někdo, kdo má moc a záleží mu na nás.

„Kdo je závislý člověk, který už nepotřebuje pomoci?“

Významný psycholog 20. století Maslow seřadil lidské potřeby do pyramidy (Pyramida). Od potřeby zabezpečit si jídlo, teplo až po potřebu v tomto světě něco znamenat. Při bližším zkoumání těchto potřeb zjistíme, že v podstatě jakýkoli lidská potřeba se může stát předmětem nutkavé touhy, či závislosti. Jsou dobře popsány nezdravé závislosti spojené se stravou (anorexie, bulimie), potřeba mít vztahy, být milován (závislost na člověku, spoluzávislost), závislosti spojené s potřebou uvolnění nebo naopak vzrušení, potřebou mít smysl života, cítit vlastní potřebnost, potřebou „vědět“ (patologické hráčství, závislost na počítačových hrách, závislost na pornografii, závislost na psychotropních látkách). Každý z nás se potýká se stresujícími situacemi, ve kterých na nás leží zátěž. Ta z dlouhodobého hlediska, pokud není nikde kompenzována, může vést k úniku do aktivit destruktivních pro člověka i jeho prostředí. Mění jeho sebeobraz, vztahy, hodnoty atd. Když Ježíš vedl své učedníky, aby nesli břemena jedni druhých, poukazoval na potřebu člověka sdílet zátěž s někým druhým. Tato 06 |

Možná je to tak, že my sami dnes řešíme nějakou situaci útěkem, hledáme řešení v zapomenutí nebo změně vnímání reality. Naše jednání nám přináší další problémy, ale nejsme si jistí, zda by se dalo nazvat závislostí nebo problémem, který nás ovládá, svazuje. následujících několik otázek může pomoci odpovědět na otázku, jestli potřebujeme my sami pomoc, ale mohou být také jednoduchým testem v pastorační práci. Mohou pomoci definovat, v jaké fázi problému se člověk nachází. Jednoduše řečeno, o jakou míru popírání a utajování (problémů, jednání) před blízkými jde. Cesta ven je spojená s odtajněním a hledáním toho, kdo ti tvá břemena pomůže nést… To, co dělám, dělám tajně? Můžu projít testem otevřenosti, nebo něco před rodinou či přáteli skrývám? Vzdaluje mně to, jak jednám, od rozhodnutí pro Krista? Vyjadřuje mé jednání lásku k druhému? Snažím se skrze toto jednání utéct před svými pocity? Má toto jednání nějaký negativní důsledek na mě nebo na druhé? Jaký?

Petr Král


Kde a jak nám můžete pomoci TCI Poštovice Pro středisko v Poštovicích hledáme projektanta, potřebujeme pomoci se zakreslením skutečného stavu budov pro rekolaudaci a také vytvořit stavební plány provozu Nes Farmy s detailním popisem vybavení, osvětlení, odvětrání, vytápění, zásobování pitnou vodou, odpady, spolu s technickou zprávou a popisem záměru naší činnosti. To vše pro účely schválení Krajské hygienické stanice, stavebního úřadu a hasičů. Můžete získat informace o produktech naší NesFarmy, které následně můžete sami zakoupit nebo nabízet ve vašem sboru, a tím přispějete na službu TC. Více na Gabriela Zavadzká 739 524 826 nebo NesFarma TCI Šluknov Ve šluknovském středisku pro muže je na příští rok plánována rekonstrukce střešních krytin, které jsou již za hranicí životnosti. Podpořit nás můžete finančně na zakoupení střešní krytiny, trámů a oken na vestavbu vikýřů pro další etapu rekonstrukce podkroví bývalé stodoly. Můžete nám finančně přispět: Daruj Kontaktní centra TCI Práce na ulicích v rámci našich kontaktních center je založena především na dobrovolnících. Stále potřebujeme nalézt lidi ochotné sloužit závislým a jejich blízkým. Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte nás! Místa, kde již kavárny působí,

naleznete na stránkách: www.teenchallenge.cz/strediska/ kavarny-kontaktni-centra Hledáme pracovníky do střediska TCI Stále hledáme věřící ženu nebo křesťanský manželský pár pro službu v ženském středisku. Nabízíme plat (pro ženu), ubytování, práci v dobrém kolektivu. Pracovní zařazení je dle zkušeností a vzdělání. Jedná se o práci se ženami ve středisku, vedení při pracovních aktivitách, vedení skupin a vyučování, dle zkušeností poradenství. Pracovní doba je flexibilní, velmi podobná práci ve zdravotnictví. V případě zájmu volejte vedoucímu střediska Jiřímu Zavadzkému 739 524 827. Vzdělání v oboru sociální práce, pastorační péče, psychologie, praktické teologie je přínosem, nikoli podmínkou. Také prosíme o zaslání CV na: tcczech@gmail. com Finanční podpora Pravidelným darem pomůžete zajistit fungování středisek a pomoc závislým: Mnoho studentů programu TCI nemá žádné prostředky na zaplacení pobytových nákladů (jídlo, energie a provozní náklady 4700,-). Měsíčně je to výpadek zhruba 30-50 tisíc. Celkové náklady přepočtené na jednoho studenta v programu, zahrnující také platy služebníků a další provozní náklady, jsou 20.500,-/měsíčně (při kapacitě cca 17 studentů tedy zhruba 350.000,-)

Ano věděla jsem... „Na Bodu obratu je skutečně vidět, že ho vytvářeli lidé, kteří milují Krista a kteří rozumí lidem, závislostem, poutům, obranným mechanismům… Ano, věděla jsem, že v některých oblastech mám stále ještě problémy, že ještě nejsou věci, které Bůh mohl cele uzdravit, ale objevila jsem i to, že těch problémů je mnohem více. Čeho si na Bodu obratu a na lektorech vážím, je to, že člověk může rozpoznat svoje zranění a bolesti, ale to není vše, zároveň s tím dostane i odpověď na to, jak s tím dál jednat, aby mohl být uzdraven. A další úžasná věc je, že jsem tam mohla vnímat, že Bůh skutečně jedná, dotýká se člověka a dává východisko do každé situace. Naučila jsem se také více rozumět druhým lidem a rozumět více problematice závislosti, ale také spoluzávislosti.“ Monika

Odkazy na naše sociální média

Poštovice

Šluknov

| 07


Teen Challenge Účinná pomoc závislým

Modli se. Za ty, kteří v naší zemi spadli do pasti závislostí, a ty, kteří jim pomáhají

Zapoj se. Pokud se chceš jakkoli zapojit do práce TCI, kontaktuj Národní kancelář

Daruj jedním klikem. Rozhodni se pravidelným nebo jednorázovým darem podporovat práci TCI mezi závislými

Daruj

tcczech@gmail.com, Bc. Petr Král 777 180 549 www.teenchallenge.cz, č.ú. 104 110 7327/5500