Motivační konference - Jak účinně pomáhat

Page 1

Ne všichni závislí jsou rozhodnutí nastoupit léčebné programy, zároveň jejich rodiče, partneři, přátelé jsou jejich životním stylem zasaženi a potřebují poradit, nalézt i pro sebe řešení. Může se stát kavárna TC nebo místní sbor nástrojem účinné pomoci? Cílem jednodenní konference je představit efektivní možnosti služby závislým a jejich blízkých. Především se chceme zaměřit na způsoby práce s motivací ke změně a možnostmi práce se závislými nebo jejich blízkými skrze svépomocné skupiny.


Dopolední program 10:00 – 10:30 Úvodní slovo (P. Ministr) 10:30 – 11:15 Pět věcí, které nás v životě motivují ke změně. (Petr Král) 11:15 – 12:00 TC talk (H. Mašek, R. Maroš, P. Ministr)

Přestávka na oběd 12:05 – 13:00

Odpolední program 13:00 – 13:45 Jak pracovat se skupinou závislých a spoluzávislých v kavárnách TC a církevních sborech. (V. Markovová) 13:45 – 15:00 TC talk (J. Franek, I. Vlachynský, V. Markovová)

Registrace