Bulletin Mezi Ploty 1_2021

Page 1

„To ti kladu na srdce, synu Timoteji, ve shodě s prorockými slovy, která byla o tobě pronesena, abys jimi povzbuzen bojoval dobrý boj a zachoval si víru i dobré svědomí, jímž někteří lidé pohrdli, a tak ztroskotali ve víře“. 1 Tim. 1:18-19 Když jsme v roce 1994 začínali službu TC, netušil jsem, co vše nás čeká. Četl jsem příběh Davida Wilkersona, kde v knize Dýka a Kříž popisuje, jak oni začínali s prvním střediskem pro závislé v Brooklynu. Jak často nevěděli kudy kam, jak neměli dostatek a jak se v těchto chvílích spoléhali na Boží zaopatření. Musím říct, že na počátku služby byla moje víra v Boží zaopatření velmi malá. Tak nějak jsem spoléhal na to, že to bude jednodušší. Během let jsem také viděl mnoho lidí, kteří svou službu končili právě v dobách, kdy přišla krize, nebyly prostředky nebo k dosažení cíle bylo potřeba vynakládat mnoho vlastních obětí a nemohu říct, že bych sám v takových pokušeních nikdy nebyl.


Jedno jsem se nicméně naučil, k dosažení cíle potřebuji věrnost a vytrvalost. Věrnost chápu jako vlastnost, díky které můžu pokračovat v tom, co jsem přijal za své i přesto, že v danou chvíli nevidím konce. Když vytrvám, pak mohu vidět výsledky. Apoštol Pavel říká Timoteovi, aby bojoval dobrý boj, na základě prorockých slov, která o sobě slyšel. Jinými slovy říká: „nevzdávej se a snaž se dosáhnout toho, co ti bylo svěřeno, protože mnozí se vzdali, když to začalo být těžké, ztratili víru ve vlastní povolání, vykašlali se na to, co jím říká svědomí a proto nikdy neviděli to, co jim bylo slíbeno“. Podstatné pro Pavla bylo, aby Timoteus svůj život zakládal na slovech, která o něm byla řečena, jimi byl povzbuzen a v síle těchto slov pokračoval v úsilí budování církve. Pokud čteme listy Timoteovi, pak ale víme, že to neměl lehké, musel snášet lidi v opozici, různé hádky a spory, často o hloupostech a nejen to. Naše služba je jako běžet maraton. Kdo nikdy neběhal, nepochopí jak je možné, že někdo je schopný takovou vzdálenost zvládnout, vzdorovat vyčerpání, nepřízni počasí, terénu, vlastním pochybnostem. Maratoncem se člověk nerodí. Musí přijmout výzvu, začít běhat, ale zároveň trénovat s maximálním úsilím, aby až se postaví na start maratonu, doběhl. Musí znát cíl, ale i když jej zná, i tak jsou na trase chvíle, kdy to bolí a něco ve vás říká: „vzdej to“. V takových chvílích si pak říkám, ještě kousek, ještě kousek až nakonec vidím cíl nadohled. Našim cílem je zasáhnout evangeliem lidi bojující se závislostí, jejich blízké, rodiče, partnery, děti. Vše co děláme, směřuje k tomuto cíli. Děláme podobné věci jako Timoteus, vyučujeme lidi, často řešíme různé spory, hádky, špatné návyky, návraty lidí k závislosti. Někdy je skutečně těžké čelit této realitě, zvlášť v dobách, kdy se navíc nedostávají prostředky. Někdy nás frustrace z toho, že nevíme, jak dál může ochromit. A samozřejmě, v těchto chvílích se projevuje i naše vlastní nedostatečnost, vyplývají na povrch naše nedokonalosti, slabosti. A právě tehdy, potřebujeme vědět, proč má smysl pokračovat a nevzdat to. Mně k tomu pomáhá zodpovědět si na tyto otázky. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Neztratil jsem z očí cíl, ke kterému směřuji? Neztratil jsem jistotu v tom, že jsem pověřený k cíli směřovat vše své úsilí? Nepřestal jsem hledat zdroje (sílu, prostředky, vědomosti, dovednosti)? Mám kolem sebe stále lidi, kteří mně podporují? Neztratil jsem dobré svědomí? Nenechal jsem v sobě vyrůst hořkost, sebelítost? Nezapomněl jsem čerpat v osobním životě ze vztahu s Bohem?

PODÍVEJTE SE NA SVĚDECTVÍ Z PŘEDVÁNOČNÍHO SETKÁNÍ SLUŽEBNÍKŮ TCI ČR


Středisko ve Šluknově

Ve středisku ve Šluknově je 15 studentů v programu. Před vánocemi jsme dokončili část půdního prostoru pro služební byt a dále pokračujeme s prostorem, kde budou pokoje pro 15 studentů. Tím bude středisko dokončené a my budeme po letech moci zkolaudovat. Měli jsme také slavnostní ukončení studenta v programu, který zůstává pracovat v naší firmě www.tcprofi.com . V praxi máme v posledních měsících více studentů, než jsme schopni přijmout, takže někteří musí čekat. Na help-lince také uslyšíte od nového roku Tondu Tipana, který vám nebo vašim blízkým pomůže s nástupem. Kontakt se nezměnil: 732 734 623 nebo helplinetc@gmail.com Před námi je: - V únoru pokračování v rekonstrukcích střediska (položení nových podlah pro přestavbu půdy stodoly na pokoje studentů - Vytvoření týmu pro službu závislým na ulicích ve Šluknovském výběžku - Vybudování kotelny a sociálního zázemí pro připravované dílny v novém objektu Továrna


Středisko v Poštovicích

Jsem povzbuzen tím, jak se obě střediska v Poštovicích rozvíjejí. Do týmu v ženském středisku přibyla Radka a je velkou posilou. Zároveň víme, že Lada bude v průběhu prázdnin končit a tak hledáme novou pracovnici, která by ji plně zastoupila. Během posledních měsíců intenzivně pracujeme na dokončení stavebních úprav mužského střediska, tak abychom mohli kolaudovat. Zcela jsme rekonstruovali kuchyň a také postavili nové sprchy, záchody a šatnu pro studenty. Během posledních měsíců jsme měli také slavnostní ukončení několika studentů v programu, kde je nyní 13 studentů a 5 pomocníků, což jsou studenti, kteří po programu zůstávají na nějaký čas jako pomocníci. Získali jsme také nového partnera pro podnikání a můžeme spolu s ním budovat malou dřevařskou dílnu, díky které budeme moci získávat prostředky na chod programu. 733 788 788 nebo tcpostovice@gmail.com

Před námi je: - Rekonstrukce apartmánu kvůli havárii vody - Rozjíždíme projekt na výsadbu jedliček, který by měl přinést prostředky na provoz ženského střediska - Kolaudace mužského střediska - Získání stavebního povolení pro areál provozovny www.nesfarma.cz


Projekt „TOVÁRNA“

Jsme vděčni Bohu a také všem partnerům tohoto, pro nás neuvěřitelného díla, za dary, rady, modlitby. Přes potíže se nám podařilo celou koupi uskutečnit a továrna je zapsaná v katastru jako majetek TCI ČR. Před koncem roku jsme mohli přestěhovat naše stroje a nářadí do nových prostor. Nyní se na nich intenzivně pracuje, tak aby dílny mohly přijmout první zakázky. Bohužel se při pracích na demolicích těžce zranil náš spolupracovník Honza, který je nyní v nemocnici. Prosím modlete se za jeho zdraví. I přesto věříme, že nové prostory budou sloužit svému účelu a mnoho studentů zde najde pracovní příležitost. Jsme také moc vděčni jednomu ze studentů v programu, který umí zakreslovat plány, takže můžeme vše připravit pro budoucí projekt. Vešli jsme také v jednání s městem a potencionálními nájemci. Našim cílem je, aby velká část továrna v budoucnu sloužila veřejnosti. Před námi je: - Rádi bychom do poloviny roku zrekonstruovali zázemí pro pracovníky, zavedli nové topení. Jsme moc rádi za naše přátele, kteří přijedou kotelnu vybavit novými kotly a rozvody. - Připravit projektovou dokumentaci pro budoucí rekolaudaci - Stále potřebujeme získat prostředky na zatékající střechu. Pokud budete chtít pomoci finančně nebo prakticky, obraťte se na Toma Kačera: 603 912 464


Co se nám podařilo: - Vydali jsme první dva příběhy. Budeme moc rádi, když budete kanál propojené generace šířit na svých sociálních sítích, webových stránkách, prostě kdekoli, kde bude moci povzbuzovat druhé - Vytvořili jsme tým pro natáčení videí kampaně PG - V mnoha krajích již fungují kontaktní telefony pro pomoc Co potřebujeme: - Bohužel stále nemůžeme dokončit stavbu webových stránek PG, náš programátor to dělá dobrovolně a je vytížen vlastními zakázkami. Rádi bychom toto co nejdříve dokončili, tak aby kampaň PG mohla plně fungovat. Mapa pomoci však je plně funkční!

NOVÉ SVĚDECTVÍ NATOČENÁ STORY316 TONDA

TOMÁŠ

MILAN

PETR


Pokud měla a má pandemie Covid 19 vliv na nějakou ze služeb TCI ČR, pak to byla bezesporu dětská centra v Praze a Brně, které musela mít po většinu roku služby zavřené a hledat jiný způsob, jak dětem sloužit. V Pražském dětském centru Pavel nahrával dětem pravidelně slovo povzbuzení a rozjel online skupinku. V centru v Praze i Brně se pravidelně pomáhali rodinám skrze potravinovou pomoc. V Brně i Praze i nadále pomáhali dětem se školní přípravou a také díky nadaci Terezy Maxové získali v Brně pro děti počítače pro online výuku. V Brně také stále probíhala předškolní příprava dětí.

PRAHA

BRNO


MODLI SE Za ty, kteří v naší zemi spadli do pasti závislostí, a za ty kdo jim pomáhají.

ZAPOJ SE Hledáme stále dobrovolníky. Pokud se chceš zapojit do práce TCI ČR, kontaktuj nás

DARUJ Rozhodni se pravidelným nebo jednorázovým darem podporovat službu Teen Challenge mezi závislými

TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL ČR I tcczech@gmail.com I 777 180 549 I www.teenchallenge.cz I č.ú. 104 110 73 27/5500