Page 1

9e jaargang | editie 3 | april 2012

The era of cyberspace Internet: het begin... De doodsteek voor internet Are you in or out?


The brain’s neural networks never stop developing, as our employees soon discover Until quite recently, scientists thought the brain stopped developing after childhood. They now understand that the human mind is more than capable of rewiring as we get older – it just needs the right environment. One such environment is AkzoNobel, the world’s largest coatings and specialty chemicals company. Quite simply, we don’t believe your education should stop with a college certificate. And one of our core values is a commitment to developing the talents of our people. So, at AkzoNobel you will be encouraged, indeed expected, to stretch yourself by acquiring new skills in order to explore new ways of thinking and doing. It’s better for you and it’s better for us. Above all, it’s better for our customers because it helps us to develop the products and solutions they need. If you’d like to keep your mind active for years to come, get in touch with us. www.akzonobel.nl/careers


Martin Traa Hoofdredacteur.

Voorwoord Nullen en enen. Meer niet. Gewoon heel veel nullen en enen die we continu de hele wereld rond sturen. Sterker nog, we hebben van deze nullen en enen een 2e wereld gemaakt. Facebook, Second life, World of Warcraft, dit zijn slechts enkele zeer populaire voorbeelden van waar deze 2e wereld uit bestaat. Er zijn tegenwoordig mensen die zich fijner voelen in de ‘online wereld’ dan in de ‘offline wereld’. Hiervoor is ook al een term voorgesteld: ‘cyberaddiction’. Het is nog geen officiële term, maar de verslaving aan deze 2e wereld is ook nog relatief zeer jong en meer onderzoek moet uitwijzen wat precies de oorzaken en gevolgen zijn. Sinds de globale invoering van het internet in 1995 is het niet meer weg te denken uit de samenleving. Gamen via internet, video bellen met een goede vriend die ergens aan de andere kant van de wereld stage loopt, je google calendar synchroniseren, werken in “the cloud”, tijdens college vast de e-thermostaat van essent hoger zetten zodat het lekker warm is als je thuis komt, zelfs deze lugograaf is online te lezen. Het kan allemaal tegenwoordig. Het internet is niet meer uit ons dagelijkse leven weg te denken. En zeg nou zelf, wat is nu een dag zonder een woordje leggen met wordfeud in de koffiepauze?


DEZE EDITIE 6

Internet: het begin... Het internet is in betrekkelijk korte tijd extreem gegroeid. Ook andere populaire toepassingen zijn door internet ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan e-mail, social media en online handel. Maar ook computervirussen horen bij deze groei. Hoe is dit allemaal begonnen?

11 Are you in or out? The internet from the engineering point of view and the ongoing developments that are made in this area. These developments can be so fast that one day you’re in, and the next day you’re out.

18

Hoeheddegedatgedaan

21

TBK Secretariaat

22

Nieuwe ontwikkelingen

25

Alumnus column

27

Column voorzitter

28

Test: internet dating

32

Vision Groningen - Enschede

34

Vision Helsinki en Tampere


Colofon Copyright op internet

Algemeen

14

De Lugograaf is een uitgave van Technisch Bedrijfskundige Vereniging

Hoe zit het nou precies met het

Lugus en verschijnt vier keer per jaar.

verspreiden van materiaal via internet waar copyright op zit? En welke wetten

Hoofdredactie

wil men wereldwijd hiertegen opstellen

Martin Traa

en hoe gaan die in hun werk?

Redactie Arjen Lammers Jasper Boomer Casper Kranenborg Jefta van Hees Mart Busscher Joep Heusschen Martien Jalink Eindredactie Martin Traa Jochem Pastoor Laurianne Steenkamer Diederik Jan Lemkes Lay-out Daniel Botterweg Marijn van Rooij Vormgeving Johan Stokking Harrie Pieters

Lugus wintersport

36

Druk

Fotopagina

38

Oplage: 700 stuks

Flyeralarm B.V. Maastricht

Adverteren

Eventverslag: BBD

40

Wilt u meer informatie over adverteren in de Lugograaf, dan kunt u contact

TASC intro thema

42

opnemen met Eelco Kuijpers. Tel. 050 363 8490

Column Arjen

43

Excursie Borssele

44

TIMES Sevilla

46

Puzzelpagina

50

bedrijfscontacten@tbvlugus.nl Redactieadres TBV Lugus Nijenborgh 4 9747 AG Groningen tel. 050 363 8490 www.tbvlugus.nl lugograaf@tbvlugus.nl


8

Internet: het begin... Tekst: Mart Busscher

In een kleine veertig jaar tijd is het internet uitgegroeid van een netwerkje tussen 5 pc’s tot een wereldwijd informatiekanaal dat door miljarden mensen wordt gebruikt om absurde hoeveelheden gegevens uit te wisselen. Het Web, van 1969 tot 2012.


ARPAnet

Explosie

DNS

Het internet werd bijna 40 jaar geleden

Het aantal computers dat met het internet

Het domeinnaamsysteem (DNS) van

geboren, toen het Amerikaanse militaire

was verbonden, groeide dramatisch snel.

het internet werd opgezet in 1984, om

apparaat in 1969 geld besloot te steken in

Waar het in het bescheiden begin nog

ingewikkelde IP-adressen te verbinden

een onderzoeksnetwerk dat tot Arpanet

vijf computers op vier universiteiten

met simpel te onthouden namen die

werd gedoopt. Sindsdien is er veel meer

en een onderzoekslab verbond, is het

eindigen op extensies die de oorsprong

met het internet gebeurd dan alleen de

internet tegenwoordig een directe

duiden, zoals .com, .org, .edu, .gov

naamsverandering. Het aantal computers

verbindingsroute tussen meer dan 440

enzovoorts. Voor landen buiten

dat op het internet is aangesloten,

miljoen computers in 2006, en dan zijn er

Amerika waren de Amerikanen zo goed

groeide exponentieel, terwijl het aantal

nog miljoenen meer die internettoegang

aparte landenextensies te reserveren

gebruikers toenam van een handjevol

hebben via afgeschermde adresroutes.

(zoals .nl voor Nederland). In 1998

computerwetenschappers tot 1,5 miljard

werden de domeinnaamregistraties

consumenten. Het netwerk breidde

Het gebruik van internet explodeerde

geprivatiseerd door het US Department

zich uit van de Verenigde Staten tot

vanaf 1995, toen onderzoekers dat cijfer

of Commerce. Sindsdien is de verkoop

vrijwel elke uithoek ter wereld. Maar die

voor het eerst begonnen te registreren.

van domeinnamen vertienvoudigd. Het

populariteit heeft ook een duistere kant:

Hoewel de schattingen uiteenlopen van

.com-domein, dat inmiddels zeker geen

van een gezellig onderzoeksnetwerkje

1 miljard tot 2 miljard gebruikers, is

exclusief Amerikaans bezit meer is, is

is het uitgegroeid tot een broedplaats

iedereen het er over eens dat het Net

nog immer het meest populaire. Het

van criminele activiteiten, van fraude tot

voorlopig nog zal doorgroeien. De

aantal geregistreerde domeinnamen is

identiteitsdiefstal.

wereld heeft tenslotte al bijna 7 miljard

inmiddels naar schatting al een dergelijke

inwoners, en dat betekent dat er nog

200 miljoen in 2011, terwijl de teller van

steeds ruim 5 miljard mensen zonder

het aantal webpagina’s naar verluidt al op

internettoegang door het leven moeten.

de 200 miljard staat.

Het grootste netwerk van computer ter wereld kreeg zijn eerste naam van de militaire tak die zijn geboorte financierde: ‘Arpanet’, naar de Advanced

WWW

Research Projects Agency. Toen het Arpanet in 1969 werd opgezet, verbond

In 1990 introduceerde Tim Berners-Lee

het maar liefst vijf locaties: UCLA

het Wereld Wijde Web als een methode

(de Universiteit van Californië in Los

om informatie in een ‘hypertext-formaat’

Angeles), Stanford University in Palo

op het internet te publiceren. Toen Marc

Alto (Californië), de universiteit van

Andreessen in 1993 de eerste populaire

Santa Barbara (opnieuw Californië), de

webbrowser publiceerde (Mosaic) die

Universiteit van Utah (Salt Lake City)

met dit HTML-formaat kon omgaan,

en technisch onderzoeksbureau Bolt,

ging het snel met het web. Sindsdien is

Beranek and Newman (Cambridge,

het aantal websites en webpagina’s in

Massachusetts - tegenwoordig BBN

een ongelofelijk tempo toegenomen. De

Technologies). Arpanet werd in 1984

meest bezochte webpagina’s wereldwijd

omgedoopt tot het Internet, toen het

op het WWW zijn die van Google, Yahoo

inmiddels 1000 hosts bij universiteiten en

en Youtube.

zakelijke laboratoria met elkaar verbond.

9


10

Apenstaartje (@)

Exabyte

In de herfst van 1971 verstuurde Ray

of de organisatie waar deze persoon

Er is nogal wat discussie over de

Tomlinson het eerste e-mail bericht.

werkte. Tomlinson bestudeerde zijn

hoeveelheid verkeer op het internet, en

Hij werkte destijds als ingenieur bij

toetsenbord, een zogenaamde Model 33

hoe snel het precies groeit. Is het met

het bedrijf Bolt, Beranek & Newman

Teletype, dat toen bijna door iedereen

50% of 60% per jaar? Of misschien wel

(www.bbn.com) en was al bekend

werd gebruikt. Hij zocht een teken dat

100%? In ieder geval is iedereen het er

met technieken rond het internet.

niet in bedrijfsnamen of persoonsnamen

over eens dat de hoeveelheid verkeer

Tomlinson combineerde de functies voor

voorkwam. En dat teken werd de @

sinds 1974 met duizelingwekkende

het versturen van bestanden van een

(apenstaart). Het was ook nog eens het

cijfers is gestegen. Waar in 1974 het

programma met de functies om berichten

teken dat in het Engels “at” betekent,

dagelijks verkeer op het internet al over

te versturen en ontvangen van twee

in het Nederlands zouden wij “op” of

de 3 miljoen datapakketjes heen ging,

andere programma’s, en maakte zo het

“bij” zeggen. Het is een slimme zet van

moeten we inmiddels na de terabytes en

eerste e-mail programma. Hij zegt zelf

Tomlinson, die hij zelf overigens als zeer

petabytes volgens experts gaan denken

dat hij het niet helemaal zeker meer weet,

voor de hand liggend aanduidt.

aan maandelijkse hoeveelheden die

maar hij vermoedt dat de inhoud van dit mailtje “Qwertyuiop” was.

worden uitgedrukt in exabytes, wat Het gebruik van e-mail sloeg enorm

afhankelijk van de interpretatie (decimaal

aan: twee jaar later, in 1973, bestond 75

of binair) 10 tot de 18e of 2 tot de 60e

Een van de beslissingen die hij daarbij

procent van alle verkeer over het internet

is – een bizarre hoeveel dataverkeer, in

moest nemen was de keuze voor een

van toen (ARPAnet) uit e-mail berichten.

elk geval.

teken dat de scheiding zou moeten

Tegenwoordig worden er jaarlijks

aangeven tussen de email naam van

wereldwijd zo’n 100 biljoen e-mails

een persoon en de naam van het bedrijf

verstuurd.


E-Commerce

te houden, omdat het er zo veel werden

aandelen. En die cijfers vallen in het niet

dat het simpelweg niet meer te tellen

bij de 164 miljard spamberichten die

E-commerce (zakendoen op het web)

was.

vandaag de dag dagelijks het web over

ontstond halverwege de jaren ’90, en

gaan. Dat is maar liefst 97% van alle

sindsdien groeit het als kool, zowel

In 2003 gingen er nog 15 miljard

e-mail! Bovendien is in de afgelopen

in totale aantallen verkopen als in

spamberichten over het web – elke

jaren het karakter van de spam-berichten

percentage van alle retail verkopen.

dag. Dat betekent dat op dat moment

veranderd van simpelweg vervelend tot

Sluitende wereldwijde e-commerce

45% van alle emailberichten in feite

ronduit kwaadaardig, vooral door de

statistieken zijn lastig te vinden, maar

ongevraagde verkooppraatjes waren

toename van phishing-pogingen die door

Amerika geeft een aardige indicatie.

voor dingen als medicijnen en vage

spam-berichten worden ingeleid.

Het UC Commerce Department houdt sinds het vierde kwartaal van 1999 e-commerce verkopen bij en geeft een schatting van ongeveer 1,8 miljard dollar dat alleen al in Noord Amerika uitgegeven wordt via het Web. De top drie van aankopen die via het Web plaatsvinden, bestaat volgens hetzelfde onderzoek uit; boeken, kleding en op drie vliegtickets. In Nederland steeg volgens het CBS het aandeel van e-commerce op de totale omzet van 3,4% in 1999 naar 10,8% in 2006.

Bedreiging In 1988 verscheen de eerste worm ten tonele: de Morris Worm wist 10% van alle op internet aangesloten computers uit te schakelen (zijnde 6000 van de 60.000), waarmee het niet alleen de eerste, maar procentueel gezien tot op de dag van vandaag ook een van de zwaarste aanvallen ooit is geweest. Desalniettemin worden vandaag de dag honderden bedriegende aanvallen ingezet op internetgebruikers. Het is zelfs zo erg dat het Computer Emergency Readiness Team in Amerika (US-CERT) het in 2004 heeft opgegeven nog langer het aantal gerapporteerde individuele incidenten bij

11


12

Social Media

vaak ingezet voor illegale praktijken.

kunnen opslaan van een vriendenlijst,

Het werd voornamelijk een plek om

financiële drempels, e.d.) Dergelijke

Er wordt vaak gezegd; ‘social media

computervirussen, instructies voor

websites zijn in tegenstelling tot sociale

is zo oud als de weg naar Rome.’ Wie

hacking en phreaking en pornografisch

media sites namelijk (in meer of mindere

zegt dat het eerste initiatief stamt

materiaal te delen.

mate) gesloten.

naast. De eerste vorm van social

Door velen worden datingwebsites

Het in 1997 gelanceerde Six Degrees

media ontstond in 1978 en inmiddels

gezien als de eerste echte sociale

was het eerste moderne sociale netwerk.

kennen we veel verschillende vormen.

netwerken. Vanaf het moment dat mensen

Gebruikers hiervan konden een profiel

Sociale media (Engels Social media)

online konden, waren ook dergelijke

aanmaken en vrienden worden met

is een verzamelbegrip voor online

websites te vinden. Op deze websites

andere gebruikers. Deze vorm van

platformen waar de gebruikers, zonder

was het veelal mogelijk voor gebruikers

interactiviteit, social web application

of met minimale tussenkomst van

om profielen aan te maken (vaak met de

style, werd later bekend en zeer populair

een professionele redactie, de inhoud

mogelijkheid om een foto te plaatsen, in

onder de noemer Web 2.0. De eerste

verzorgen. Tevens is er sprake van

ookwel uploaden genoemd) en om met

piek in deze ontwikkeling ontstond

interactie en dialoog tussen de gebruikers

andere gebruikers in contact te komen.

met Friendster (omstreeks 2002/2003)

onderling. Het eerste systeem om een

Deze veronderstelling is echter niet

en werd gevolgd door MySpace (2004

dialoog aan te gaan met elkaar komt ook

geheel juist. Een datingsite mist namelijk

– 2006) en daarna door Hyves (2004

uit de laat 70’er jaren. Het Bulletin Board

een aantal essentiële functies die bij een

– heden), Twitter (2006-heden) en

Systeem (of BBS) werd veel gebruikt

sociaal netwerk website horen. (Denk

Facebook (2007 – heden).

in de ‘underground’ communities en

hierbij aan: een uitgebreid profiel, het

uit 1999 zit er aardig wat jaartjes


13

Are you in or out? Tekst: Ming Cao

-- Interplay between the Internet and social lives Sometimes it is difficult to distinguish the Internet, the world-wide computer networks, from the Web which is the collection of interlinked hypertext documents accessible through the Internet. When we say, “We are using the Internet”, most of the time we refer to the fact that we are browsing through the Web either reading emails or looking for useful information at different websites. One of the reasons for such somewhat “abuse” of terms is that, for common people, the Internet is less a technical entity anymore, but rather an integral component of our daily lives. In the past decade, the Internet and the Web have changed our social behavior dramatically. So instead of discussing the structure of the Internet, as I have been invited to write this article for, from a pure technical point of view, I will put it into the context of the interplay between our social lives and the changes of the structures of the Internet and the Web.

Ming Cao is currently an assistant professor of Discrete Technology and Production Automation at the Research Institute of Industrial Technology and Management with the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the University of Groningen, the Netherlands. Starting from February 2012, he teaches the course “Modeling and Analysis of Complex Networks” for the 2nd year bachelor students in the TBK program.


in the Internet. This is partly due to the existence of hubs in the network and also the links between those computers that are physically close to each other.

14

Computer scientists are designing a new generation of routing protocols to facilitate higher information throughput and more robust mechanisms against malicious attacks. Although what I just described is just a glimpse into the fascinating structures Fig. 1. The Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET),

of the Internet and the Web, it is already

the origin of the Internet, in December 1970 (Image from [1])

evident that rich research questions

In the 1970’s, the Internet, called

structures have intriguing properties

can be asked about the modeling and

ARPANET at that time, had only thirteen

such as scale-free, easily navigable,

analysis of these complex networks and

nodes (See Fig. 1 below) and even

and robust to random disturbances and

furthermore how to improve and even

adding e-mail services to it was just

attacks. Third, people with various

revolutionize them. Indeed, considerable

an afterthought. So it might well be a

technical backgrounds carry out their

research efforts have been made along

surprise to the founders of the Internet to

work at different layers of the networks.

this line. But it might be more interesting

see how the Internet and the Web have

Electrical engineers work at physical

to ask as common users what we can

grown in the past years. One may wonder

layers while software developers are

gain by looking more carefully into the

whether it is just a coincidence that the

happy with working at the application

structures of such networks.

Internet as well as the Web becomes

layer. The decoupling in fact prevents

one of the most complex, large-scale,

potential conflicts between developments

For the general public, one may enjoy

engineered systems (See Fig. 2 below).

for fundamentally different functional

a friendlier network culture. Using

There are several critical structural

purposes.

the Internet and exploring the Web are becoming necessity and thus they

features of those networks that contribute to their success. First, they incorporate

I also want to point out that there is

should become enjoyable experiences.

heterogeneous nodes and links. For the

an increasing interest using graph

Smartphones and tablet computers

Internet, the nodes can be a powerful

theory to study the structures of the

with wireless connections are making

Google data storage server or an outdated

Internet and the Web. Researchers are

the Internet more ubiquitous than

personal computer in a remote village in

especially interested in identifying those

ever. Blogging, twittering and instant

Africa; the links can be backbone optical-

“emerging” network-level topological

messaging are making the Web inherently

fiber connections between North America

features that may serve to design better

attached to social networks. Hence, it’s

and Europe or an awkwardly set up

protocols and algorithms running in

better to maintain the self-organized

Ethernet connection in the playroom of a

those networks. Here, by “emerging” I

stable structures of such networks while

kindergarten. As a result, they encourage

mean the fact that some properties of the

thinking more about how more reliable

self-innovation while inheriting past

networks are not designed beforehand,

and searchable information can be

developments and thus nurture stable

but rather emerges simply because

conveniently disseminated to people who

growth. Second, they evolve following

of spontaneous, local constructions.

are using the networks.

local distributed actions. There are sets

For example, the routing structure of

of universal protocols and standards for

the Internet as depicted in Fig. 2 has

For college students, one may chase the

routing, exchanges of information, etc.,

surprising “small-world” properties and

opportunities of identifying or realizing

but there is no centralized control over

the average path-length between any pair

the next Google or Facebook. Although

when, where and how new nodes and

of nodes in the graph is extremely short

too much entrepreneurship thinking can

links can be added. The resulted network

considering the vast number of nodes

sometimes become a distraction from


into the Dutch electric power grids, one can calculate clustering coefficients and identify the vulnerable areas that are prone to blackout failures. All I’m saying is that the Internet and the Web provide perfect examples showing the complexity of large-scale, multidimensional, temporally and spatially evolving systems. The viewpoints that help you understand such systems better can be suited for the attacking of other challenging complex systems in the future. After all, the multi-disciplinary, cross-border thinking is fundamental in the field of industrial engineering and management. So why not to take the network-science angle to reexamine something that you think you are so familiar with like the Internet and the

Fig. 2. Routing paths through a portion of the Internet.

Web?

(Image from Wikipedia)

course work, it is worth trying to work

There is a concept in network analysis

In high-tech industries or innovation-

with some close friends to run after some

called “clustering coefficient”, which

oriented developments in general, trends

seemingly crazy ideas while you are still

roughly speaking is the likelihood of a

change so fast that one day you are in

students. But you might find it beneficial

node’s neighboring nodes themselves

and the next day you are out. In this area,

to first understand what the PageRank

are also connected. When analyzing

I wonder whether there is some lasting

algorithm is supporting all those magic

the structures of the Internet, one

technique that once you have your hands

searching results provided by Google or

can calculate clustering coefficients

on it you will benefit from it in the rest

how the dynamic processes of network

and explore how tightly it is locally

of your life. Maybe it is the way to gain

evolution can be described for social

connected; when studying balances

insight into the ever-evolving structures

groups on Facebook. After all, there

in social groups in a company’s

of the Internet and the Web. Are you in

are key technical factors besides luck

management team, one can calculate the

or out?

explaining for those urban legends.

clustering coefficient to find out how efficient information can get propagated;

For TBK students, well, things become

when investigating the potential of

complicated if you know what I mean.

introducing renewable energy sources

Bronnen [1] F. Heart, A. McKenzie, J. McQuillian, and D. Walden. APRANET Completion Report. Bolt, Beranek and Newman, 1978

15


16

Copyright op internet Tekst: Arjen Lammers

De doodsteek voor internet De laatste tijd is men in de politiek druk bezig geweest met het aanpakken van websites die het delen en downloaden van films en spelletjes mogelijk maken. De meest recente poging van de politici is een wereldwijde overeenkomst die voluit de Anti-Counterfeiting Trade Agreement heet oftewel ACTA. Dat zou een internationaal verdrag moeten worden waarin allerlei landen afspreken dat mensen die auteursrecht schenden vervolgd kunnen worden. Protesten hiertegen vanuit de bevolking hebben ertoe geleid dat er voorlopig nog niet over gestemd is en dat het verdrag nog niet geratificeerd is. Maar wat zijn de historische gronden en argumenten om copyright in te stellen? En hoe veranderd internet onze kijk op auteursrechtenbescherming? Want deze laatste golf van auteursrechtbescherming komt voornamelijk voort uit een late reactie vanuit de platenmaatschappijen en filmstudio’s op de vrijheid van internet.


17

Achtergrond van de discussie Auteursrecht is een lastig begrip als je er over nadenkt. Hoeveel moet eigen

vandaan hebt gehaald, is er niets aan de hand. Dat maakt de discussie ook erg lastig.

(DMCA) staat toe dat beelden door consumenten gebruikt mogen worden, al

werk zijn voordat het een nieuwe tekst

Want nu komt de werkelijke situatie aan

mag het niet tot winst leiden. Maar omdat

is? Als je een boekenreeks schrijft over

het licht. Eén van de meest illustrerende

filmmaatschappijen hier niet tevreden

Brodo die de ketting van macht moet

voorbeelden van doorgeslagen copyright

over zijn, hebben ze nu een nieuw

wegbrengen naar het verre land Dordor,

komt van Clay Shirky (via ted.com)

project: SOPA en PIPA.

dan kon het nog wel eens leiden tot

waarin hij het verhaal vertelt van een

copyrightschending. Intuïtief voelt dat

bakkerij die een soort zelfbedrukte

SOPA & PIPA

ook goed, maar mag je bijvoorbeeld

taarten verkocht. Kinderen konden

De “Stop Online Piracy Act”, kortweg

wel dit verhaal voorlezen aan je kleine

hun eigen tekening aanleveren en dan

SOPA, en de “Preventing Real Online

neefje dat op bezoek komt? Mag je wel

‘printte’ de machine de afbeelding op een

Threats to Economic Creativity and

inspiratie uit films halen en zinnetjes

suikerlaagje. En wat tekenen kinderen

Theft of Intellectual Property Act”,

als “frankly, my dear, I don’t give a

graag? Disneyfiguurtjes, tekenfilmhelden

wat dan weer staat voor PROTECT

damn” gebruiken? Dat vinden we dan

en dat soort copyrightbeschermde

IPA, of kortweg PIPA, zijn de grootste

vaak wel weer oké, dus er is wel iets te

materialen. Daarom is de winkel gestopt

bedreigingen voor de internetvrijheid

zeggen voor het delen van informatie. We

met het aanbieden van deze mogelijkheid

vandaag de dag. Deze twee

schrijven ook vaak wetenschappelijke

aan kindertjes. Het gekke is echter dat

wetsvoorstellen zijn in de Amerikaanse

artikelen met bronnen, en zo lang je

dit in principe dit niet strafbaar was.

senaat (voorlopig) gestrand, maar ze zijn

maar aangeeft dat je je informatie elders

De Digital Materials Copyright Act

ook nog niet definitief weggestemd.


18

Bereken je eig

en boete!

De zaak “Capito

l vs. Thomas”

is de eerste zaak waarin een plat enmaatschappi oon aanklaagde j een voor een jury vo or het downloa De zaak is opm den van liedjes erkelijk, want . Jammie Thomas -Rosset werd sc aan het illegaa huldig bevond l downloaden va en n vierentwintig liedjes. Daarvoo instantie een bo r kreeg ze in ee ete van $222,0 rste 00, oftewel $9 ,250 per liedje. meer en tijdens Later werd dat het derde proces meer en (na hoger bero ep) bedroeg de $1,500,000. And schade voor Ja erhalf miljoen mmie dollar! Voor vi erentwintig lie $62,500 en dat djes. Dus per lie is knap veel. D dje e zaak is nog st eeds niet klaar ‘supreme cour en gelukkig he t’ gezegd dat zo eft de ’n boete dispro portioneel is en $54,000 mag zi dat het maximum jn, ofwel $2,250 bedrag per liedje. Wat nog steeds knap doen: denk bij veel is. Leuk om jezelf eens na ho te e veel liedjes je illegaal op je co kijk even wat jij mputer hebt staa zou moeten be n en talen! individuele pers

Deze wetten gaan verschrikkelijk ver

zonder proces vooraf. Eigenlijk wordt

in hun mogelijkheid om het internet

daardoor voor het eerst het principe

plat te leggen. In principe maakt het

van “onschuldig tot het tegendeel

niet zo veel uit welke wet je neemt, de

bewezen is” omgedraaid.

ACTA en recente protesten Het nadeel van SOPA en PIPA is dat ze in de V.S. zijn bedacht en

mechanismen erachter zijn ongeveer hetzelfde. Daarom gaan we uit van

Er schuilt echter nog een addertje

dat ze dus eigenlijk ook alleen op

SOPA, maar de basis is hetzelfde

onder het gras: het linken naar

in Amerika gehoste sites toegepast

voor PIPA. SOPA geeft bedrijven en

een website die “illegaal” plaatjes

kunnen worden. Maar er is ook

personen de mogelijkheid om iedere

publiceert, is voldoende om op zwart

een internationale variant bedacht,

website die linkt naar copyrighted

gezet te worden. Zelfs één link in één

de Anti-Counterfeiting Trade

materiaal uit de netdatabase te halen.

comment in een YouTube-filmpje is

Agreement (ACTA). Nog een

Dat wil zeggen, er is een database

voldoende om het hele adres van het

acronym waar niemand om gevraagd

waarin alle internetadressen staan,

web te halen.

heeft. ACTA is op dit moment nog

zoals www.bol.com. Dat adres typ

niet volledig geratificeerd en in

je in je browser en dan kom je op

februari waren er nog protesten in

je website uit. Maar SOPA geeft

Amsterdam en de rest van Europa.

bedrijven de mogelijkheid om een

Deze ACTA zou de wereld een

website uit dit adresboek te halen,

extra juridisch orgaan opleveren,


19

dat zou opereren naast de Verenigde

een geheel nieuwe invulling van onze

Naties, de Wereldhandelsorganisatie

maatschappij. Een heel betoog over

en de Wereldorganisatie Intellectuele

“web 2.0” en “social media” en dat

Eigendom. Dat zou dus een extra

soort populaire, maar holle woorden,

orgaan opleveren dat de mogelijkheid

is ook niet nodig om te begrijpen dat

heeft om zelfs tegen deze andere

een belangrijke voorwaarde voor al

instituten in te gaan, omdat ze geen

deze voordelen het hebben van een

verantwoording schuldig zijn.

vrij en neutraal net is. Maar is het delen van films dan ook noodzakelijk

Dat is ook de reden dat men ACTA ook

voor dit ideaal van een vrij net? Dan

wel SOPA aan de steroïden noemt. Het

wordt het een moeilijkere, en andere,

geeft bijna oncontroleerbare macht aan

discussie. Dan moet je het hebben

de organisatie die dus toezicht moet

over de basisfunctie van een computer

houden op copyright op het internet.

die in essentie die van een “digitaal

Principiële bezwaren

kopieerapparaat” is. Dat wil zeggen, een computer moet nou eenmaal bits en bytes opslaan en dupliceren, dat

Netneutraliteit is erg belangrijk voor de

is waar je het apparaat voor gekocht

opkomst van internet en het delen van

hebt.

informatie met anderen heeft geleid tot

Het internet van morgen Wat gaat er precies gebeuren wanneer deze wetten en verdragen van kracht worden? Er is de kans op allerlei rechtszaken tegen iedereen die iets deelt of download, maar het kan ook leiden tot het sluiten van websites zo “gewoon” als Google en Facebook. Er zal voor die tijd echter wel een tegenreactie komen. De jeugd zal vast op tijd protesteren...


20

Hoeheddegedatgedaan Tekst: Jefta van Hees

Google PageRank Google. Wat in 1997 begon als ‘web crawler´ Backrub, een zelfstandig project van twee studenten Informatica aan Stanford University, is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf van wereldformaat. Vandaag de dag heeft Google een marktwaarde van bijna 200 miljard dollar. Met onder andere Google Earth, Maps, Android, Chrome, YouTube en Mail is het dienstenpakket in de loop van de tijd enorm uitgebreid. Maar het grote succes van Google is toch te danken aan de zoekmachine. Al in 1998 werd Google door PC Magazine vermeld als de beste zoekmachine. Ze schrijven dat Google ‘griezelig goed is in het retourneren van extreem relevante resultaten’. Het geheim achter dit succes is het unieke algoritme dat Google gebruikt om de resultaten te filteren en te ordenen. Maar hoe zit dit in elkaar?


Tegenwoordig wordt steeds vaker

PageRank is een zeer ingewikkeld

De PageRank formule is niet heel

aangenomen, dat als iets niet op de eerste

en uitgebreid algoritme. Inmiddels

ingewikkeld. Een beperking is echter

pagina van Google te vinden is, het dan

zijn er wereldwijd zo’n 150 miljoen

wel, dat de PageRank van een pagina

ook niet bestaat. Dit is natuurlijk onzin,

domeinnamen geregistreerd, samen

afhankelijk is van de PageRank van een

maar veel bedrijven steken er een hoop

goed voor ongeveer 20-60 miljard

andere pagina. Dit kan het best worden

tijd en moeite in om met hun website bij

webpagina’s. Deze moeten allemaal door

geïllustreerd aan de hand van een

de bovenste zoekresultaten te komen.

Google geïndexeerd en gerankt worden.

voorbeeld. Stelt u zich het geval van twee

Hierbij is kennis aangaande het algortime

pagina’s voor, die naar elkaar linken.

dat de volgorde van de zoekresultaten

Omdat we zo al vrij snel door de bomen

Verder is er geen sprake van inkomende

bepaald natuurlijk van groot belang.

het bos niet meer zien, is het verstandig

links. Als nu de PageRank van pagina

Dit algoritme heet de ‘PageRank’. In

deze schaal iets te verkleinen. Stel je

A nu opnieuw wordt berekend, wordt

tegenstelling tot wat veel mensen denken

voor je woont in Noord-Korea en hebt

gebruik gemaakt van de PageRank

heeft de naam van dit algoritme niets te

slechts toegang tot 4 overheidspagina’s

van pagina B. Deze heeft echter ook

maken met ‘page’, het Engelse woord

(A, B, C en D). Om te beginnen hebben

een inkomende link, en moet dus ook

voor pagina. Het is namelijk vernoemd

deze vier pagina’s dus elk een PageRank

opnieuw bepaald worden. De nieuwe

naar de bedenker en mede-oprichter van

van 0,25. Stel dat pagina’s A, B en C

PageRank van pagina A wordt dus

Google: Larry Page. Het idee hierachter

met een link verwijzen naar pagina D.

berekend op basis van onnauwkeurige

is dat informatie op het web geordend

De pagerank van pagina D wordt dan

(oude) data, en is dus onnauwkeurig.

kan worden naar de populariteit van de

natuurlijk hoger dan die van A, B en C.

Ditzelfde geldt voor pagina B. Dit

link waarachter de informatie te vinden

Als een persoon willekeurig doorklikt zal

probleem kan worden opgelost door

is. Met andere woorden, hoe vaker

deze automatisch bij pagina D uitkomen.

iteraties te gebruiken, dus de berekening

er verwezen wordt naar een bepaalde

De pagerank wordt in deze versimpelde

meerdere keren te herhalen. Door middel

link, hoe hoger deze te vinden is in de

weergave dus 1. Dit is natuurlijk een

van 50 iteraties kan een nauwkeurige

PageRank. Hierbij wordt uitgegaan van

zwaar versimpelde weergave van de

waarde worden bepaald.

willekeurigheid. Anders gezegd kan

werkelijkheid.

de PageRank ook omschreven worden als ‘de kans dat een persoon door

De werkelijke formule van Page ziet er

willekeurig klikken op de betreffende

als volgt uit:

pagina terechtkomt’. Deze wordt dan ook uitgedrukt in een getal tussen de 0 en de 1 en de som van alle PageRanks is gelijk aan 1, zoals dat bij kansen gewoonlijk is. Bij een PageRank van 0,2 is de kans dus 20% dat een persoon, als

T1...Tn zijn pagina’s die verwijzen naar

deze willekeurig op een link klikt, wordt

pagina A. C(T) is gedefinieerd als het

doorverwezen naar deze pagina.

aantal uitgaande links op pagina T. De variabele d is de dempingsfactor, de variabele die rekening houdt met het feit dat iedereen op een gegeven moment zal stoppen met klikken. Over het algemeen wordt voor deze variabele de waarde 0,85 genomen. Ook zien we in de formule, dat hoe hoger de PageRank van de site waar de link op te vinden is, hoe zwaarder deze factor meetelt. Ook het aantal links op die pagina is dus van belang.

21


22

Inmiddels is het allang niet meer

resultaten geranschikt worden door

Dit is natuurlijk lang niet alles. Naar

zo dat Google de volgorde van de

naar de links tussen de zoekresultaten

verluidt gebruikt Google een slordige

zoekresultaten puur en alleen baseerd

te kijken. Nadat de zoekopdracht is

200 algoritmes om de uiteindelijke

op de PageRank. Uit de patenten blijkt

voltooid, wordt de PageRank forumule

pagerank (niet PageRank) te bepalen.

dat Google in 2003 begonnen is met

uitgevoerd onder de resultaten. De

Dit aantal zal zich naar verloop van

het verfijnen van de methode, maar

pagina waarnaar het meest verwezen

tijd uit blijven breiden, zodat wij met

aan te nemen is dat dit al veel eerder is

wordt door de overige pagina’s in de

hetzelfde gemak voor u onze artikelen in

begonnen.

resultaten wordt als eerste weergegeven.

de Lugograaf kunnen blijven schrijven.

Er zijn verschillende manieren waarop

Hilltop algoritmes maken onderscheid

Ik kan hier nog veel meer over vertellen,

Google probeert de volgorde zo

tussen ‘experts’ en ‘authorities’ op het

maar ik zal het hierbij laten. Vergeet

representatief mogelijk te houden,

web. Een expert is een pagina die veel

echter niet: als iets niet op de eerste

onder andere door te variëren met de

doorlinkt naar andere pagina’s. Een

pagina te vinden is, is de kans groot dat

dempingsfactor of gebruik te maken

authority is juist een pagina waarnaar

het niet bestaat.

van Hilltop algoritmes en de ‘Local

veel verwezen wordt door experts. De

Rank’. Deze laatste twee zijn onder

resultaten worden geranschikt op basis

andere ontwikkeld door Krishna Bharat.

van de match tussen de zoekopdracht en

Local Rank is een algoritme dat lijkt

de beschrijvende tekst voor de links (de

op PageRank. Het zorgt ervoor dat alle

‘naam’ van de link’).

Bronnen: www.google.nl; zoektermen: bedrijfsgeschiedenis, PageRank, Hilltop, Local Rank Brin, S. and Page, L. (1998), “The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine”, Stanford University


23

TBK Secretariaat Tekst: Karen Meyer en Annette de Wit

De meeste studenten kennen ons wel maar voor de nieuwkomers zullen we ons toch nog eens voorstellen. Wij zijn Karen Meyer en Annette de Wit en bemannen samen de Onderwijsbalie en het secretariaat TBK. Karen is onder andere verantwoordelijk

Annette is o.a. verantwoordelijk

voor alle front office werkzaamheden.

voor de secretariĂŤle ondersteuning

Bij haar kun je terecht voor het maken

van het Dagelijks Bestuur,

van afspraken bij de studieadviseurs en

de Opleidingscommissie, de

overige stafleden, het aanvragen van je

Examencommissie, het aanstellen van

afstudeercolloquium, het reserveren van

studentassistenten, de bulaanvragen en

het vergaderkamertje en al het andere

het organiseren van de buluitreiking.

wat je te vragen hebt. Vergeet daarbij niet eerst de studiegids te raadplegen. Daar staat al heel veel informatie in.

Je kunt ons bereiken via het telefoonnummer 050 363 8430, via het e-mailadres sectbk@rug.nl of persoonlijk bij de Onderwijsbalie TBK.


24

Nieuwe ontwikkelingen Tekst: Martien Jalink

Batterijwissel in vijf minuten ‘De duur van het opladen van een batterijpakket is het enige probleem van een elektrische auto’, zegt Shai Agassi, een Israëlische ingenieur en de oprichter van Better Place. Het Amerikaans-Israelisch bedrijf wil de doorbraak van de elektrische auto bewerkstelligen en bouwt daartoe in Denemarken twaalf batterijwisselstations met robots die een batterijpakket van een elektrische auto vervangen. Dit jaar komt een dusdanig systeem op Schiphol om daar de batterijen van elektrische taxi’s te verversen. De Franse autofabrikant Renault bouwt elektrische auto’s die hiervoor geschikt zijn. Met genoeg oplaadpunten is de oplaadmogelijkheid het probleem meestal niet, aangezien de meeste auto’s minder dan 150 km per dag rijden en meer dan twintig uur per dag stil staan. Ze kunnen dus meestal op hun gemak opladen. Alleen op lange afstanden breekt de oplaadtijd, die zelfs met een snelladers minimaal een kwartier duurt, de elektrische auto op. Agassi realiseerde zich dat de enige manier om consumenten in een elektrische auto te krijgen is door het probleem van het opladen op te lossen. Het moment waarop de ondernemer zijn gedachtengang veranderde van het verbeteren van het oplaadproces naar het vervangen van de batterijen in zijn geheel, wordt door Agassi ook wel het Eureka-moment van Better Place genoemd. Vervolgens ontwierp het bedrijf een autobrug met daaronder een robot die in vijf minuten een pakket batterijen verwisselt. Agassi wil een wereldwijde infrastructuur opzetten met wisselstation die duurzaam opgewekte elektriciteit leveren. Het doel van Better Place is namelijk niet minder dan de wereld van zijn aardolieverslaving afhelpen. Zelfs met relatief dure zonne- of windelektriciteit wordt autorijden alsnog goedkoper, rekent hij voor. Een elektrische auto gebruikt volgens Agassi ongeveer een cent aan elektriciteit per kilometer. Een conventionele zuinige auto (1 op 20) verbruikt in Nederland negen eurocent per kilometer aan benzine. ‘Een bedrijf dat een netwerk met oplaadpunten bouwt, heeft een lucratieve business in handen’, aldus Agassi. Hij schat zijn idee zo lucratief in dat het idee zo winstgevend zou kunnen worden, dat het de elektrische auto’s van klanten zou kunnen subsidiëren. Hij vergelijkt dit met het businessmodel van telecombedrijven, die gratis mobiele telefoons weggeven aan mensen die een tweejarig contract tekenen. De eerste tests worden uitgevoerd in Israël, Denemarken en Hawaï. In Denemarken bouwt het bedrijf op dit moment twaalf batterijwisselstations. Op dit moment rijden zestig testauto’s rond in Israël en veertig in Denemarken. http://www.betterplace.com/


DNA-reader De complete DNA-code van een mens lezen in een kwartier. Genen lezen met een goedkope usb-stick waarin je wat DNA druppelt. Nog dit jaar wordt het mogelijk. Al die futuristische dingen waarover we het al jaren hebben, staan nu opeens voor de deur. Amper twintig minuten duurde de presentatie. Maar zij die erbij waren tijdens het congres voor ‘Advances in Genome Biology and Technology’ in februari dit jaar op het tropische eilandje Marco Island bij Florida, verlieten de congreszaal overrompeld en verbluft. Het was dan ook niet niks wat het Britse bedrijf Oxford Nanopore in Florida ontvouwde. Het spin-off bedrijf van de universiteit van Oxford wil nog dit najaar een systeem op de markt brengen om supersnel en goedkoper dan ooit DNA-codes te lezen. Gebaseerd op een techniek warbij het DNA razendsnel door een minuscuul gaatje wordt getrokken,’alsof je heel snel een sliert spaghetti opslurpt’, zoals Oxford Nanopore-topman Gordon Sanghera het verwoordde. Het bedrijf wil voor laboratoria en ziekenhuizen een apparaat zo groot als een koelkast op de markt brengen, dat het volledige DNA van een mens in een kwartier tijd en voor amper 1.500 euro kan aflezen. Ter vergelijking: het eerste complete mensengenoom in kaart brengen kostte haast 3 miljard euro, en duurde van 1990 tot 2003. Nog spectaculairder is de MinION van Oxford Nanopore. Deze groot uitgevallen usb-stick van nog geen 700 euro kan kleinere strengen DNA analyseren. Simpel een kwestie van aansluiten op een computer, DNA erin en even later verschijnt de genetische ‘blauwdruk’ van de ziektekiem of het plantje in kwestie op het scherm. De Oxford Nanopore MinION DNA Sequencer maakt gebruikt van een miniscule biomechanische zeef waardoor de gehele DNA streng wordt getrokken. Deze manier is gebaseerd op die van de Amerikanen Daniel Branton en David Deamer uit de jaren negentig. Op de gaatjes van de ‘zeef’ zit een eiwit gemonteerd, waar doorheen een tunneltje loopt van een paar miljoenste millimeter breed –de nanoporiën uit de bedrijfsnaam van Oxford Nanopore-. Het geheel rust in een bad met een zoutoplossing. Door hier stroom op te zetten gaan de zoutdeeltjes door de poriën stromen. Wanneer er een groot molecuul langs komt is dat te zien in de meetresultaten: de stroom zoutdeeltjes wordt dan iets onderbroken. Zo is het ook zichtbaar wanneer een DNA sliert door de nanoporien glipt. Iedere DNA-letter onderbreekt de stroom zoutdeeltjes op een andere manier. Zo geven de metingen een uitslag waaruit de lettervolgorde van de DNA-streng af te lezen is. A, T, G, C, T, A, G, C, G -en dat drie miljard keer-. En nu maar hopen dat je geen aanleg hebt voor een zeldzame ziekte, anders zou het afsluiten van een verzekering nog wel eens moeilijk kunnen uitpakken. http://www.nanoporetech.com/

25


CERN update Volgens onderzoeksinstituut CERN stapelt zich het bewijs dat

26

neutrino’s niet sneller kunnen gaan dan de snelheid van het licht. Enige tijd geleden werd tijdens metingen vastgesteld dat neutrino’s snelheden boven die van het licht haalden. Bij een herhaling van het experiment waarbij deze claim gedaan werd, gedroegen neutrino’s zich volgens de geldende natuurwetten. Europese wetenschappers hebben bij het Gran Sasso-laboratorium in Italië een nieuw experiment gedaan, genaamd Icarus- met neutrino’s met als doel om het Opera-experiment van vorig jaar te herhalen en de daarbij behaalde resultaten te toetsen. Tijdens het Opera-experiment van vorig jaar, waarbij neutrino’s ondergronds van het CERN-lab naar dat van Gran Sasso gestuurd werden, was de uitslag dat de neutrino’s zestig nanoseconden sneller arriveerden dan op basis van de lichtsnelheid verwacht mocht worden. Dit resultaat zou een grote impact hebben op de natuurwetten aangezien volgens de relativiteitstheorie van Einstein niets sneller kan reizen dan het licht. De resultaten van vorig jaar leidden tot heftige discussies waarbij het onderzoek in twijfel werd getrokken en vele redenen voor de vreemde uitkomst aangedragen werden. “Het Icarus-experiment is een belangrijke crosscheck gebleken van de anomalie die Opera vorig jaar opleverde”, aldus Carlo Rubia, Nobelprijswinnaar en woordvoerder van het project. Op basis van de metingen concluderen hij en zijn collega’s dat de neutrino’s niet sneller dan het licht reisden. “Het bewijs stapelt zich op dat het Opera-resultaat een gevolg is van een meetfout”, geeft Sergio Bertolucci, onderzoekshoofd van CERN toe. http://public.web.cern.ch/public/

Samsung Galaxy Beam Onlangs heeft Samsung tijdens de Mobile World Congress de Galaxy Beam gelanceerd. De op Android 2.3 gebaseerde smartphone kan 720p video’s maken en ze via een ingebouwde projector op een 50 inch scherm projecteren. Dit is niet de eerste keer dat Samsung geprobeerd heeft een telefoon met dergelijke techniek op de markt te brengen. In 2010 bracht Samsung een vergelijkbaar product op de markt. “De technologie is nu in een dusdanig volwassen stadium aangelangd dat de tijd rijp is om een nieuw model te introduceren” aldus een woordvoerder van Samsung in Barcelona. De telefoon bevat een projectorapplicatie waardoor het selecteren van data en activatie van de projectie binnen enkele stappen mogelijk is. Naast de projector heeft de Galaxy Beam gemiddelde hardware specificaties. Het apparaat draait op een 1 GHz dual-core processor met 8GB opslagruimte en een extra MicroSD slot. Het 4-inch beeldscherm heeft een resolutie van 800x400 pixels. Volgens Samsung is de projector fel genoeg om zelfs buiten te gebruiken. “De Samsung Galaxy Beam geeft mensen de vrijheid om alles wat belangrijk voor hen is onmiddellijk te delen met vrienden en familie” aldus Simon Stanford van Samsungs Telecommunications and Networks afdeling. “Met de Galaxy Beam kunnen mensen de inhoud van hun smartphone delen met de mensen om hun heen, door hem te gebruiken als een pocket projector ontstaan gedeelde ervaringen –of dit nu het kijken van een film is, vakantiekiekjes kijken of een spontane presentatie.“ De telefoon zal in juli op de Zweedse markt komen met een geschatte adviesprijs van €420. www.samsung.com


De lente komt eraan, de bomen worden weer groener, de bloemetjes gaan bloeien en voordat al dat nieuwe leven begint, is het tijd om eerst terug te blikken op het eerste half jaar van mijn werkende leventje bij Philips in Drachten.

Alumnus column Tekst: Monique Huiskes Sinds 1 september 2011 ben ik begonnen

Een andere reactie is de vraag of de fabriek

Sinds 1 februari ben ik ‘gepromoveerd’

als Supply Trainee bij de scheerapparaten

in Drachten binnenkort niet zou gaan

naar projectleider met als taak het uitrollen

fabriek van Philips. Voor sommigen

sluiten, omdat het niet meer rendabel zou

en nastreven van de planning voor Value

van jullie bekend van excursies, voor

zijn om in Drachten verder te produceren.

Stream Mapping over de gehele fabriek en

anderen onbekend. De standaard reactie

Het mooie aan de vestiging in Drachten

doe ik een Greenbelt op het verbeteren van

die ik krijg is natuurlijk: wat moet jij met

is dat alle werknemers eigenwijs zijn en

een deelproces bij een productielijn.

scheerapparaten? Nou, in die zin gebruik

het pionier zijn nog altijd in hun bloed

ik de scheerapparaten die ze in de fabriek

hebben. Dit komt erop neer dat de strijd

Vanuit TBK kan ik alle Lean kennis

maken natuurlijk niet, maar ik heb ook

tegen lagelonenlanden in volle gang is

nu goed gebruiken, maar tevens kennis

mannelijke collega’s die zich liever nat

en de shaver niet alleen in kwaliteit en

uit mijn ‘meest favoriete vakken’ POC

scheren. Wat dat betreft is het dus echt

aanzien beter af is in Drachten, maar ook

en PPB. TBK blijkt hier weer in vele

geen probleem.

prijsconcurrerend zal zijn in een aantal jaar.

opzichten een zeer goede opleiding om een stevige basiskennis te verkrijgen.

De reden waarom het mij wel aantrok

Genoeg promotie, ik zal nu even

om bij deze vestiging van Philips te

uitleggen wat ik allemaal mag doen als

Intern heb ik de training gevolgd voor

gaan werken is het feit dat hier staal,

Supply Trainee. Ik ben begonnen op de

Lean Leiderschap en het uitvoeren van een

kunststof en batterijen de voornaamste

afdeling Industrial Cost Engineering. Hier

Greenbelt met de DMAIC methode wat

grondstoffen zijn, die omgevormd

mocht ik mee helpen denken wat Lean

echte handvaten geeft die direct van belang

worden tot een compleet scheerapparaat.

Manufacturing met behulp van Value

zijn voor het uitvoeren van mijn werk.

Alle processen zijn dus in huis, met de

Stream Mapping oplevert voor de fabriek

benodigde geavanceerde robotcellen en

en hoe je dit inzichtelijk kunt maken. Wat

Mijn traineeship zal ongeveer drie jaren

speciale spuitgietmachines. Fabrieken

mij opviel is dat bij een fabriek als deze

duren, waarbij ik drie verschillende

zoals deze zijn schaars in de hele wereld.

Lean Manufacturing zoals bij Toyota en

functies zal bekleden. Ik mag zelf

Daarbij zijn er verschrikkelijk veel

Scania toch net iets lastiger te realiseren

richtingen aangeven en hoop dat ik de

competenties in huis, dus veel uitdaging

lijkt. Ware het niet alleen al omdat het geen

komende twee jaar nog wat met mijn PT

op 1 plek.

auto is en de processen dus niet 1 op 1 te

achtergrond mag doen en met innovaties

kopiëren zijn.

bezig mag gaan.

Mocht je vragen, opmerkingen of interesse hebben dan kun je mij mailen op monique.huiskes@philips.com.

27


28

Verenigingsnieuws


29 Maarten Zoomers Voorzitter TBV Lugus

Column voorzitter Tot slot, de laatste

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” Ghandi Eindigen is altijd lastig. Componisten, schrijvers en regisseurs

de deur uitliep. Hun gepassioneerde en bevlogen HR directeur

kunnen je hier alles over vertellen. Dat laatste akkoord, die

hield ons een spiegel voor. Kijk nou eens waar je echt voor bent

verassende plotwending of dat fenomenale eindshot. Dat alles

gegaan in het leven, vroeg hij ons. Haal je die momenten voor de

blijft je vele malen beter bij dan die eerste onzekere noot, het

geest waarin het misschien af en toe tegenzat maar je toch door

proloog of het voorzichtige openingsshot.

ging. Ga op zoek naar je passie, je visie. Zodra je die gevonden hebt, zodra je dat ene ‘aha’ moment gehad hebt, dan pas weet je

Hoe vaak zegt men wel niet dat het begin het lastigst is om er

waar je echt voor leeft.

dan vervolgens achter te komen dat iets goed eindigen oneindig veel lastiger is. Eindigen als je klaar bent, iets afsluiten betekent

Maar wat is nou dat ene, dat belangrijke stukje dat ik dit jaar heb

eigenlijk dat het vervolmaakt moet zijn. Ergens klaar mee zijn

meegekregen? Dat is het besef dat je alleen echt iets kan bereiken

kan namelijk iedereen, maar het daadwerkelijk eindigen is een

als je er volledig voor wil gaan. Als je je er gepassioneerd en

heel ander verhaal.

zonder remmingen in stort, alleen dan is the sky daadwerkelijk the limit. Dit geldt voor alles in het leven, en niet alleen voor je

En nu is het dan zover, de laatste paar weken trekken

verovering uit de Blauwe Engel.

onrustbarend snel aan me voorbij. De muziek zwelt aan, ‘the plot thickens’ en het slot nadert. Een onvoorstelbaar jaar loopt

Leef daarom elke dag alsof het je laatste zou zijn. Er is immers

tegen zijn einde. Een jaar waarin we allemaal heel veel geleerd

nog genoeg tijd om dingen te doen waar je geen zin in hebt of

hebben. En ook al ben ik ervan overtuigd dat de ervaring in het

waar je niet volledig voor wil gaan. Zelfs met aangescherpte

onderhandelen met bedrijven, het organiseren van evenementen

BSA’s, langstudeerdersboetes en de harde knip moet je als student

en het aansturen van commissies later zeker goed van pas komt.

niet vergeten dat je maar één keer studeert. Probeer er daarom het

Eigenlijk heb ik in dit jaar maar één ding echt geleerd.

maximale uit te halen! Want leren is zoveel meer dan alleen je college en tentamen, je leert pas echt door te leven. Dus leef alsof

Het lastige met leren is echter dat je vaak niet doorhebt dat je

je morgen zou sterven maar leer alsof je eeuwig zou leven.

aan het leren bent. Voor mij viel het kwartje eigenlijk pas toen ik gisteren in het kader van het EBT project bij Schneider Electric

Want eindigen is altijd lastig.


Weg met Google, jij bent wat ik zoek. Internet en bijbehorend datingfenomeen. 30

Test: internet dating Tekst: Joep Heusschen

Dat internet onze levens heeft veranderd mag een understatement heten. Internet is een van de grootste drijfveren van de hedendaagse maatschappij. Het heeft invloed op bijna alle aspecten van ons hedendaagse doen en laten. Je bekijkt er welk weer het wordt, ziet dat het een zonnige dag belooft te worden, en bestelt binnen twee klikken direct even dat o-zo-hippe shirtje met halflange mouwtjes dat je overmorgen graag wilt dragen. Hierna wordt je door een van je vele social media vrienden getipt over het feest dat je dit weekend toch echt niet missen mag ‘omdat iedereen er naar toe gaat’. Hop, staat genoteerd in je volgelopen Google agenda. Zo gaat het dag in dag uit. Social media is uitgegroeid tot het equivalent van herkenning en is hét medicijn tegen de angst om buiten de boot te vallen en alleen over te blijven. Vroeger draaide het om het juiste schoeisel, de nieuwste walkman of dat dat ó zo hippe kapsel. Tegenwoordig ben je helemaal de bom als jouw facebook status update de magische grens van 100 likes heeft behaald. Mensen zijn echter bij lange na niet verzadigd met alleen het

‘XOXO’ net even wat minder warm aanvoelt dan de ‘live-versie’

etiket “(h)erkend”. We willen veel meer dan dat. We zijn op

hiervan. Webcammen biedt deels uitkomst doordat je dan in

zoek naar affectie, genegenheid, inclinatie, we willen verliefd

ieder geval kan zien dat de ander het meent en niet gedurende

zijn, we willen houden van, maar het liefst nog willen we dat er

zijn liefdesverklaringen aan jouw adres zijn bordje stampot naar

van ons gehouden wordt. Toegegeven: opa’s, oma’s, vaders en

binnen zit te hakken. Ook dit blijkt in de praktijk echter niet

moeders doen op dat gebied een aardige duit in het liefdevolle

voldoende voor ons bodemloze hartje en zijn niet te stoppen

zakje, maar dat is niet wat we bedoelen. Hier hebben we echter,

drang naar liefde. Virtualiteit is leuk, maar we blijven iets missen.

vernuftig als we zijn, een passende oplossing voor gevonden.

Het schouderklopje, het bemoedigende knikje, de ‘ik snap hoe

Middels verschillende codes en sneltoetsen kun je virtueel aan

jij je voelt’ blik, het erotisch getinte knipoogje, de knuffel; we

de ander duidelijk maken hoeveel je om diegene geeft. Het

blijven met een leegte achter.

enige probleem hierbij is dat een liefdevol virtueel knuffelkusje


Zoals een beroemde geleerde vast wel eens gezegd heeft; ‘leegtes

Om deze lastige doch prangende vragen te beantwoorden stort

zijn er om gevuld te worden’, en dat is precies wat er gedaan

ik me in de wereld van het internetdaten. Onder het pseudoniem

wordt. Het bloed stroomt op plaatsen waar het niet gaan kan via

Frans Hendricksen (neutraler kon het niet naar mijn idee) zal ik

de reguliere sites en zal andere wegen naar zijn ‘Rome’ vinden.

me mengen tussen de hitsige pubers en wanhopige 50+-ers, want

Internet biedt opnieuw soelaas. Een eenzame ziel kwam al snel

ja, zo breed is het publiek inmiddels.

na de opkomst van het ‘wereld wijde web’ met dit overhypte fenomeen. Datingsites bieden meer dan sites als Facebook

Virtueel schoolplein

en Hyves, maar vragen daarvoor ook meer, meer gegevens welteverstaan. Ze bieden een platform voor de, in veler ogen

Ik begin mijn avontuur op Badoo.nl. Deze website, door mijn

luie, vrijgezellen onder ons. Vrijgezel zijn betekent in de virtuele

tipgever toepasselijk omschreven als ‘virtuele hangplek’, is

wereld overigens niet meer dan iemand die zich al dan niet

niet alleen geschikt voor het vinden van een echte ‘date’, met

terecht voordoet als vrijgezel middels desbetreffende hokje aan

romantisch kaarslicht en meer van dat soort overschatte gadgets.

te vinken bij de ‘profielschets’. Er kan niet blind vanuit worden

Badoo is er namelijk ook om gewoon ‘lekker bij te kletsen’ of om

gegaan dat dit ook daadwerkelijk betekent dat een dergelijk

nieuwe vrienden te maken. Omdat ik me tot op dat moment geen

persoon in zijn of haar dagelijks leven, al dan niet wetmatig, niet

enkele voorstelling kan maken bij het online vrienden maken en

aan iemand verbonden is.

geen idee heb wat ik me moet voorstellen bij ‘lekker kletsen’ met

De wondere wereld van het internet daten.

wildvreemde mannen van veertig neem ik de proef op de som. Ik trek de stoute handschoenen aan en maak een profiel aan op deze veelbelovende website.

Iedereen kent het fenomeen van het invoeren van bepaalde

Tot dusver gaat het soepel; ik geef mijn valse naam op, wijzig

persoonsgegevens gedurende bijvoorbeeld het aanmaken van

de twee letters van mijn eigenlijke postcode en zoek op Google

een emailadres. Het betreft meestal een vrij korte en eenvoudige

naar een geschikte straatnaam. Het lastige deel blijkt hierna pas

procedure waar niet heel veel meer wordt gevraagd dan een voor-

te komen. Ik wordt gevraagd om mezelf te omschrijven en staar

en achternaam. Kwestie van invoeren, bevestigen, wat vreemd

vijf minuten doelloos naar het lege kader op mijn beeldscherm.

getypte woorden vertalen, en klaar is Kees. Om iemand te leren

Ik bedenk me hoe ik dit het beste doe zonder argwaan te

kennen is echter meer nodig dan alleen een oppervlakkige

wekken en tegelijkertijd interessant overkom bij mijn potentiele

kennisgeving van iemands bestaan. Datingsites zijn op zoek

nieuwe vrienden of ‘dates’. Na tien minuten backspacen en

naar je persoonlijkheid, je karaktertrekken, je hobby’s, je gekke

hershrijven ben ik meer dan tevreden. Direct wordt de volgende

trekjes, je irritaties; je exacte zelfbeeld wordt middels ellenlange

gewetensvraag op me afgevuurd in de vorm van in te vullen

vragenlijsten boven tafel gehaald. De vraag is hoe betrouwbaar

interesses. Ik kraak mijn hersenen en houd het oppervlakkig en

en manipulatief deze gegevensstroom is. Kan iemand zich beter/

luchtig. De rest van de ‘persoonlijke informatie’ blijk ik heel

anders voordoen en daardoor zijn normaliter eeuwig verborgen

eenvoudig over te kunnen slaan zonder dat ik liefkozend op de

gebleven droomdate ontmoeten? Matchen datingsites karakters

typende vingers wordt getikt. Hierna moet ik nog enkele keren

of koppelen ze niet meer dan twee overeenkomstige voorkeuren?

duimendraaiend wat zaken bevestigen en akkoord gaan

31


32

met wat zaken die ik toch nooit lees. Het hele proces neemt

nauwelijks onderdrukken als ik weer op een profiel beland van

eigenlijk minder tijd in beslag dan vooraf verwacht. Na goed en

een in mijn ogen totaal misplaatste stripfiguur. Zo bevind ik me

wel vijftien minuten strompel ik dus wat schichtig en verlegen

na een tijdje op de pagina van een stevige vrouw van achterin de

het virtuele schoolplein op. Ik merk al snel dat het willekeurig

vijftig. Ze voelt zich echter ‘nog lang geen vijftig en ziet er ook

aanklikken van voorbijschietende profielfoto’s niet per se leidt

nog zeker niet zo uit’ is haar eigen niet te misverstane oordeel.

naar dat waanzinnige topmodel. Binnen enkele secondes bevind

Giechelend klik ik verder. Ik heb genoeg gezien, Badoo is leuk,

ik me op profielpagina’s van wat ik schaar in de categorieën

maar niet voor mij als undercover lover in spe.

‘vertwijfelde vaders’ en ‘terneergeslagen tantes’. Ik vraag me af wat deze verschrompelde veertigers denken te bereiken met hun

Als het om daten gaat

weinig verhullende foto’s. Ik blijf het antwoord schuldig op de vraag waarom deze mensen geen enkele moeite hebben gedaan

Tijdens het Badoo debacle ben ik na het horen van mijn intenties

om te verhullen dat te tand des tijds ook hun verlaten voorkomen

door verschillende mensen op diverse andere datingsites

had weten te vinden. Tot leuke gesprekken leidde deze eerste

gewezen. Vooronderzoek bleek overbodig, het aanbod werd me

kennismaking overigens niet. Lichtelijk ontdaan meld ik me af

zo in de schoot geworpen, vaak vanuit onverwachte hoek. Lexa.nl

en houd me vast aan de bekende uitdrukking ‘na regen komt

was een site die in mijn ogen wel erg vaak boven kwam drijven.

zonneschijn’, want vandaag had het gestormd.

Ik liet me verrassen door de vele superlatieven die deze site rijk was. ‘Beste date garantie’ en ‘grootste datingssite van Europa’

Twee weken later ben ik mijn Badoo account eigenlijk alweer

wekten mijn interesse. Miniscuul onderzoek van de fotootjes op

vergeten. Misschien ontbrak het aan de drang om vol goede

de hoofdpagina leerden mij dat eindbazen hier niet toegelaten

moed het schoolplein weer op te stappen. Misschien ook

waren. Er zat niets anders op dan de proef op de som te nemen en

omdat ik twee weken lang heb lopen dubben over wat voor

ook hier een profiel aan te maken.

een briljant wachtwoord ik ook alweer had gekozen voor het speciaal aangemaakte email adres. Na deze lange absentie blijkt

Na het invullen van de gewoonlijke persoonsgegevens begint

de roep om informatie echter alles behalve te zijn afgenomen.

het echte werk, Fransie123 wordt mijn weinig sexy nickname. Ik

Ik tref welgeteld veertien mailtjes aan die mij allen enigszins

word er op geattendeerd dat een volledig ingevuld profiel leidt

verbazen. Vijf van deze mailtjes melden mij dat er een jonge

tot tien keer meer bezoekers. Om dit experiment een gedegen

dame (leeftijdscategorie 18-27) graag met mij wil chatten, of

kans van slagen te geven besluit ik braaf alles in te vullen. Of ik

beter nog, ‘mij wil leren kennen’. De andere negen attenderen me

open sta voor een relatie? Ik ken Frans’ libido inmiddels en ja,

stuk voor stuk op het feit dat ik pas zes procent van de mogelijke

die kan wel een relatie gebruiken. Mijn eigen relatiestatus ‘houd

informatie verstrek op mijn profielpagina. Ik heb zoals gezegd

ik voor mezelf’, een keuze mogelijkheid die bij elke stelling

wat over mezelf en mijn interesses verteld maar heb ‘Gone in 60

mogelijk is. Ik ben de kwaadste niet dus kies bij ‘Persoonlijkheid’

seconds’ bijvoorbeeld nog niet toegevoegd aan ‘favoriete films’.

voor ‘Gevoelig’ en ‘Humorvol’ en vraag me hardop af wie er

Daarnaast vraag ik me af wie er gebaat is bij de invulsuggestie

in vredesnaam kiest voor ‘Bezitterig’ en ‘Achterdochtig’, laat

‘vandaag wil ik zingen in de regen’, ik kan helaas niet zingen

staan ‘Veeleisend’. Zoek dan gewoon een goede baksteen uit als

en het regent niet maar had het anders zeker overwogen,

je je eigen glazen in wilt gooien, is Carglass ook weer blij. Bij

alleen al omdat het kan. Ik besluit kennis te maken met de vijf

uiterlijke kenmerken houd ik zoveel mogelijk de foto van Brad

geïnteresseerde dames. Waarschijnlijk heb ik ergens onverhoopt

Pitt in gedachten. Blauw-grijze ogen, half lang blond haar. Bij

het hokje ‘gameverslaafd’ aangevinkt, want ik krijg vijf flinke

lichaamsbouw kies ik voor ‘Atletisch’, alleen omdat ‘Anabooltje’

eindbazen voorgeschoteld. Ik probeer meer van hun foto’s te

niet tot de keuzemogelijkheden behoort. De rest van mijn profiel

bekijken maar dit wordt mij helaas ontzegd. Ik heb namelijk zelf

vul ik zo neutraal mogelijk in om een zo breed mogelijk publiek

nog geen foto van toegevoegd en bij Badoo geldt: voor wat, hoort

te trekken. Wederom betrap ik mezelf hier en daar op een

wat. Ik kan er jammer genoeg niet rouwig om zijn en ga op zoek

gefronste wenkbrauw, onder andere als ik zie dat ‘rollerbladen’

naar wat ik schaar onder ‘appetijtelijke dame’. Ondanks het feit

wordt beschouwd als ‘beoefende sport’. Is er ook maar één

dat hier ongeveer 170 miljoen mensen rondwandelen blijkt dit

zelfrespecterende twintiger die dat nog serieus neemt?

lastiger dan gedacht. Zeker ook omdat ik dus alleen de eigenlijke profielfoto mag bekijken, en die is niet bij iedereen, hoe zal ik

Later dan gehoopt kom ik aan bij het onderdeel dat ik echt

het zeggen, even gunstig. Hier en daar kan ik een solide glimlach

interessant vind. ‘Over mijn date’; ik hoef alleen maar de


kenmerken van mijn droomvrouw in te vullen (inclusief schatten

waarbij mijn oprechte interesse wordt gewekt. Probleem is dat als

hoe zwaar ze is) en ze wordt automatisch voor me uitgezocht.

ik ze dan echt wil leren kennen, ik direct een acceptgiro’tje van

‘Help ons om jouw perfecte matches te vinden’, nou met alle

€9,95 onder het zalmneusje gedrukt krijg. Voor dat bedrag mag ik

plezier. Wat mij betreft is ook háár lichaamsbouw ‘Atletisch’, is

dan overigens wel een hele maand lang zien hoe de perfecte man

ze tussen de 1.60m en 1.80m, weegt ze zon zestig kilo (ik vind

van mijn potentiële dates eruit ziet.

‘onder de 40 kilo toch wel erg radicaal) en nee, wat mij betreft is ze niet getrouwd. Ik zoek een alleenwonende, romantische vrouw

Elke dag dat ik me aanmeld krijg ik mijn ‘matches van vandaag’

met een kinderwens. Benieuwd wat ze hiervan maken.

voorgeschoteld die over het algemeen inderdaad overeen komen op de standaard interesses. Verder rijzen mijn twijfels als ik zie

Ik kan aan het werk. Binnen enkele seconden vliegen de

dat ik bij ‘jouw matches’ nog 473 tabbladen heb te gaan. Zo heel

aanbevelingen van vrouwelijk schoon me om de nek. Ik moet

precies zullen die matches dus niet zijn, of ik onderschat mezelf

helaas constateren dat ze voor de foto’s van de voorpagina aardig

en blijk de droomman van menig vrouwlijk schoon te zijn. Ik wil

wat gedrochten weg gefilterd hebben, al is het aanbod beter dan

mezelf echter niet overschatten en ga er van uit dat Lexa toch

voorheen. Misschien had ik mijn interessegrens lager moeten

vooral heel graag iemand aan mij wilt koppelen en mij nog veel

leggen dan de gekozen dertig jaar, want ik bevind me nu tussen

liever een zogeheten membership aansmeert. Dat gaat helaas niet

de acht- en negentwintigjarigen die hun aanbod breed wilden

gebeuren, ik heb mijn conclusies namelijk al getrokken. Internet

houden. Hier en daar komen wat echter toch wel degelijk wat

daten is niks voor mij.

aantrekkelijke glimlachjes voorbij. Geduldig lees ik de vaak karig ingevulde profielen door om te kijken of er iets is waarover

Er gaat niets boven de Tap Internet daten is een waar fenomeen. Miljoenen mensen over de hele wereld maken gebruik van verschillende sites om nieuwe vrienden en relaties op te doen. Websites die meer nog dan Facebook, Hyves en Twitter gericht zijn op het opdoen van nieuwe mensen. In mijn ogen schieten de websites hun doel voorbij. Het is leuk om de aangeboden ‘matches’ te bekijken en te beoordelen op hun zelfbeeld en bijgevoegde foto’s. Helaas geldt in veel gevallen nog het ouderwetse ‘voor wat hoort wat’ waardoor een hoop informatie achterwege blijft voor de wanbetalers. Helaas, want het zou zo veel meer plezier opleveren als ik wat verder mocht gluren. Dates of nieuwe kennissen leverde het mij in ieder geval niet op. Misschien omdat ik de markt betrad onder een weinig vleiend pseudoniem. Misschien ook omdat ik niet wanhopig genoeg op zoek was naar die ene grote liefde of nieuwe

ik een eventueel gesprek kan beginnen. Helaas, de meesten zijn

beste vriend. Waar het ook fout ging, internet daten is het niet

minstens net zo neutraal geweest als ik in hun omschrijvingen

geworden voor mij. Geef mij maar een taai avondje ouderwets

en met iemand die een ‘spontane’ partner zoekt is het lastig een

barhangen in ‘El Taperino’, daar doe ik meestal meer dan genoeg

gesprek aan knopen. Wat me het meest opvalt is mijn eigen

intieme contacten op. Moet ik alleen zorgen dat ik ze vanaf nu

kieskeurigheid. Een spellingsfoutje mag, maar ‘ik wordt’ doet de

niet meer allemaal als ‘Tap meisje’ opsla in mijn super hippe

muis al snel naar het ‘volgende’ knopje bewegen. Daarbij vraag

smartphone.

ik me af of de spiegels de afgelopen twintig jaar uitverkocht zijn geweest als ik zie hoeveel onderkinnen en hangbuikjes zichzelf nog ‘volslank’ durven te noemen. Er zitten er een paar tussen

33


34

Vision Groningen - Enschede Tekst: Susan Smith

Crisis and Change management Corporate Crisis, quo vadis?

Van zondag 4 tot zaterdag 10 maart heeft L(ocal)G(roup) Groningen in samenwerking met LG Enschede een Vision georganiseerd. Een Vision is een ‘seminair’ waarbij er ongeveer twintig ESTIEMers een kleine week lectures & workshops volgen, maar daarnaast ook de cultuur van het organiserende land leren kennen.

Op 4 maart mochten wij zes Turken, drie Spanjaarden,

Na een korte nacht begon maandag het programma met een

drie Portugezen, vier Duitsers, drie Grieken en één Poolse

introductie van Torben (van het centrale Visionteam), waarna dhr.

verwelkomen in het zonnige Groningen. Het event begon ’s

Eijbergen zijn lecture over onder andere hoe scenarioplanning bij

avonds, waarbij de SjaarCie (bestaande uit David Tempel, Christa

kon dragen aan het ‘begrijpen’ van bedrijven begon.

van der Veen en Mark Kremer) een avondvullend programma had georganiseerd. Na een goede maaltijd in de Enzo was het plan om

Hierna was het tijd voor een bedrijfsbezoek; aan Nedcoat

een alternatieve citytour te doen, dit plan viel helaas letterlijk in

welteverstaan. Dit is een bedrijf dat zich bezig houdt met

het water.

oppervlaktebehandelingen van metaal. Zeer interessant, vooral omdat er een kijkje op de werkvloer werd genomen.

Er werd echter niet getreurd; de ESTIEMers werden meegenomen naar de Negende Cirkel waar ze een mooie avond

Het diner werd genuttigd in café ‘de Sleutel’ om vervolgens

beleefden (ze waren wel enigszins verbaasd over de emmertjes en

richting De Holm te gaan voor een avondje speeddaten. Er

de intense stank overigens).

werden huwelijksaanzoeken gedaan, er werd gedanst op tafels. Kortom: een geslaagde avond.


Dinsdag 6 maart was het daarom aanpoten voor de ESTIEMers,

De volgende dag stond iedereen (behalve lost guy Jimmy S.)

er stonden namelijk twee lectures/workshops op het programma.

paraat op het station om te vertrekken richting Enschede. Veel

De eerste werd gegeven door dhr. Reezigt die zijn kennis deelde

mensen gebruikten deze trip om even een powernap te doen, om

over de verschillen van geplande/plotselinge veranderingen,

na ruim 2,5 uur aan te komen in het gebied waar men Grolsch

‘readiness and resistance’ tegen veranderingen en de importantie

drinkt. Tijd om te relaxen was er niet; vrijwel direct na aankomst

van communiceren.

werd er een lecture gegeven door dhr. Ezeani over geplande & onverwachte ‘change’ en modellen over de ‘crisis’.

Dhr. Houben had weer een andere visie over ‘Crisis and Changemanagement’, zijn workshops gingen o.a. over de

LG Enschede had daarna een alternatieve citytour gepland, de

importantie en de rol van topmanagement, financiële systemen en

ESTIEMers kregen namelijk een rondleiding door Roombeek

banken.

(het gebied dat twaalf jaar geleden is getroffen door de vuurwerkramp). Het weer zat echter niet echt mee, waardoor de ESTIEMers na een interessante maar natte Roombeektour blij waren met een snelle hap in de snackbar. Het avondprogramma stond in het teken van de ‘International Night’ waarbij ieder land een eigen tafel tot zijn beschikking had om daarop eten&drinken uit te stallen van zijn/haar eigen land. Het programma begon donderdag met een workshop van dhr. van Lambalgen over het ‘venture lab’ waar de

Het volgende dat op het programma stond was de verschoven

ESTIEMers erg enthousiast over waren. Dat waren ze echter

citytour van zondag. De ESTIEMers werden opgedeeld in

ook over het bedrijfsbezoek aan VDL in Almelo, een bedrijf

groepen, waarbij ze foto’s kregen van locaties in de binnenstad.

dat systeemintegraties van mechatronische (sub)systemen en

Op de plaats waar de foto was gemaakt stond iemand van LG

modules voor OEM’s van hightechkapitaalgoederen realiseert.

Groningen, waar ze een opdracht moesten doen en daarvoor

Die avond werd er op de campus een Cocktailparty XXL

letters kregen (waarvan een woord gevormd moest worden). Een

gehouden, wat wederom een mooie avond werd.

leuke en alternatieve manier om de stad te leren kennen. Toen brak de laatste dag aan: na de laatste lecture van prof. Enigszins verkleumd ging de groep daarna uiteen in vier

Schiele over o.a. lange termijnvisies van bedrijven was de Final

kleine groepjes, die verspreid door de stad ‘local dinner’

Conference, waarbij de hele week geëvalueerd werd. Het hele

hadden. Er werd o.a. boerenkool gekookt, wat de ESTIEMers

event werd afgesloten door het galadiner en een avondje feesten

verbazingwekkend gewoon lekker vonden. Daarna was het tijd

in Enschede-city. Het was een topweek!

voor schnapps en de laatste avond in Groningen. Het Golden Fust was de place to be, om aan het einde van de avond af te dalen

ESTIEM LG Groningen wil alle hosts, SjaarCie, het bestuur der

naar de Blauwe Engel...

TBV Lugus en verder iedereen die op één of andere manier heeft bijgedragen hartelijk bedanken, zonder jullie was het niet zo’n succes geworden! See you in Europe!

35


36

Vision Helsinki en Tampere Tekst: Jelle Dikker Zoals jullie allemaal weten is ESTIEM de Europese organisatie

ochtends volgehouden in de hot tub midden in de sneeuw, lekker

voor Industrial Engineering en Management studenten. Estiem

pilsen en brute verhalen vertellen. Ik lag er toen helaas al af.

bestaat uit Local Groups, zo heb je in Nederland de Local Groups Eindhoven, Enschede en Groningen. In totaal zijn er 66 door

Ook wel wat bijzondere indrukken opgedaan. Finnen van een

heel Europa. In bijna ieder Europees land zijn er één of meerdere

jaar of 50 massaal zien omvallen (face first) van de drank. Als

Local Groups.

niemand daar van opkijkt kun je toch wel spreken van een cultuurverschil . Wat zou er van Finland zijn geworden als pilsies

Iedere Local Group organiseert eens of meerdere keren per

geen 5 euro maar bijvoorbeeld maar 1 euro per stuk hadden

jaren een event, waarvoor andere Estiemers zich dan kunnen

gekost?

opgeven als ze mee willen. Het werkt vrij eenvoudig: je kijkt op de kalender welk evenement je het meest aanspreekt (er zijn

Al met al hebben we dus een fantastische week gehad en ons

verschillende soorten events) en of je dan kan. Mark, Nienke en

prima vermaakt! Het was wel een beetje jammer dat wij Nienke

ik hadden ons opgegeven voor een weekje Finland.

na een zeker moment niet meer gezien hebben omdat ze toen alleen nog maar oog had voor haar Russische vlam. Vraag Nienke

Maargoed, wat doe je daar dan? Nou: wat bedrijfsbezoeken,

er maar eens naar als je haar tegenkomt. Ik heb gehoord dat er op

wat colleges (interessant!) en alles wordt een beetje aan elkaar

korte termijn een wederzien in Rusland zal zijn en ik betwijfel

gelijmd met lekker eten, leuke feestjes en veel drank. Best wel

of we Nienke daarna ooit nog terugzien of dat ze voorgoed

winnen dus.

emigreert naar een klein dorpje op 18 uur rijden van Moskou.

Maar, er zijn ook echte uitdagingen tijdens zo’n week: ik heb

Om dan nog even af te sluiten: de hele week heeft ons circa 400

Mark een keer naar huis moeten tillen. Door de sneeuw, ook dat

euro de neus gekost. Dat is goedkoper dan een week skiën en

nog. We hebben een nacht doorgebracht in een bruut chalet in de

natuurlijk veel mooier(hier zit alles in). Daarbij is Finland relatief

Finse natuur. Je moet je daarbij het volgende voorstellen: eerst

duur, dus duurder dan dit voor een week wordt het niet. Ik ben

een halfuur maximaal eraf gaan in een snikhete sauna en daarna

in Oktober een week naar Budapest geweest en dat kostte 250

verplicht in een of ander uitgehakt wak in een bevroren meer

euro. Inclusief vlucht, biertjes en andere borrels in de bruutste

springen(is koud). Vervolgens heeft Mark het nog tot half tien ’s

clubs , verblijf en eten. ESTIEM is dé manier om een keer een goedkoop en leuk weekje weg te doen. Dus hop allemaal naar die ESTIEM site en schrijf je zelf ook in voor een volgend event!


22 - 27 30 - 3

Vision | Vienna

Crisis and Change Management

€ 230,-*

Ruhrpott - Melt the Pott!

€ 90,-*

Activity Week | Dortmund

AGENDA

MAY

JUNE 1-7 2-5

Brain Trainer | Ankara € 230,-* Exchange | Aachen Groningen visits Aachen! € 75,-*

JULY 3-8

Activity Week | Karlsruhe Remember 50! Fächerstadt

€ 75,-*

* Deze prijs is een indicatie inclusief vervoer, verblijf en eten


38

Lugus wintersport Tekst: Reinoud Blom

Vrijdag 9 maart was het dan zover. Met 8 sjaars, 12 losers, 16 ouwe lullen, de skicie en nog een aantal ‘ver rek het’ leden stapten we in de bus om in een luttele 18 uur naar Joue du Loup te rijden. Tot een kleine 20 kilometer voor aankomst hadden we nog nauwelijks een sneeuwvlok gezien, wat ons enigszins zorgen baarde over de condities in Joue du Loup.

Nadat iedereen lekker was uitgerust van Vanaf het moment dat we met z’n allen

de ‘chille’ busreis was op zondag een

de bus uit gekicked werden, begon de

welkomsfust een feit. Elk appartement

zon volop te shinen. Door onze grote

had van de skicie 6 liter berenburg

vriendin Brenda (de rest van de week

gekregen, waarbij het eerste thuisvatje

niet meer gezien) werden we ontvangen

op zondagavond al redelijk leeg was.

en naar de receptie begeleid, waar de

Dit in combinatie met gratis bier bij de

uiterst behulpzame en vriendelijke

Vie bar garandeerde een vrolijke avond

receptioniste niet heel erg behulpzaam

die voor sommigen wat minder vrolijk

noch vriendelijk was. Eenmaal in de

eindigde. Ik noem geen namen, LOI en

Vie voor alle skipassen en lesvouchers

Scarface. De meesten gingen maandag

ontmoetten we ook Tim, onze tweede

weer heerlijk fris de piste op, sommigen

reisleider, die later in de week ook wel

hebben alleen de prullenbak (of een

Henk werd genoemd.

vergiet) gezien.


Dinsdag in het funpark met de skicie pakte niet heel erg goed uit. Na de derde backflip poging van Rianne werd de landing wel gehaald, maar

39

helaas kon de knie het niet aan en kwam de sneeuwscooter om een ritje met Ri te maken. ’s Avonds feest in de Vie bar: C’est la Vie. Helaas betekende dit voor Rianne een avondje op de bank. Op de bank van de buren wel te verstaan nadat de skicie haar had buitengesloten. Om haar lekker in bed te kunnen leggen gingen twee leden van appartement Koning even terug naar de Crête du Berger waarna de Franse buurman zo vriendelijk was om zijn tafel uit te lenen voor een goede sleepartij. De tafel heeft dit avontuur helaas niet overleefd, maar de twee Lugianen waren natuurlijk wel

’s Avonds is het hele gezelschap gaan

Op de terugweg, na een goede film

zo schappelijk de tafel weer in elkaar te

racletten, gevolgd door een laatste

gevolgd door een verbijsterend slechte

zetten. Niets aan de hand.

avondje in de Vie. Omdat de laatste dag

film, heeft iedereen heerlijk liggen

en een lange busreis voor de boeg was,

tukken tot we weer bij de AC in

Woensdag werd roekeloos switch

heeft iedereen het verstandig aangedaan

Nederweert werden gewekt voor een

boarden Tim fataal en na een zachte val

met alcohol, met als hun lichtende

heerlijk ontbijt.

met een harde landing is toch de banaan

voorbeeld de voorzitter van de skicie.

maar even gebeld. ’s Avonds was de Vie

Dankzij zijn gematigde drankgebruik

We willen iedereen bedanken voor alle

Bar Lugiaans terrein, waarbij iedereen

stond hij ’s ochtends weer fris op om

onzin en tot volgend jaar!

in zijn mooiste regenboogoutfit losging.

voor de laatste keer 50 stokbroden bij de

Donderdagavond was er opnieuw feest

bakker te halen.

bij de Vie, waarbij enkele Lugianen met het vrouwelijk schoon in de bar hebben geïntegreerd. Vrijdag was het tijd om de beste trucs uit de kast te trekken, een big air bag was afgehuurd waarop alle sprongen en salto’s geprobeerd konden worden zonder risico van verwonding. Later werden deze sprongen ook op een echte schans uitgeprobeerd, wat voor Tim helaas resulteerde in nogmaals gaan met de banaan. De dag werd afgesloten met een gezellige borrel bij huize Koning met bier, knakworsten en 22 baco.

Knuffels, kusjes en lebbers van de skicie.


42

Eventverslag: BBD Tekst: Louise Levenbach Bijna een jaar lang heeft het Bèta Bedrijvendagen bestuur zich hard ingezet om de Bèta Bedrijvendagen 2012 succesvol te laten verlopen. De 25e editie was een knallend succes, met een record aan deelnemers en veel positieve reacties. Niet alleen waren er veel Lugianen aanwezig, ook heeft Sjoerd Huisman de Ipad gewonnen! De weken voorafgaand aan de Bèta Bedrijvendagen zal

muismatten en flyers, werden chocolaatjes en mandarijnen

het niemand zijn ontgaan: 6 en 7 maart zouden de Bèta

uitgedeeld. De in het licht geroepen Bèta Bedrijvendagen

Bedrijvendagen plaatsvinden. Overal hingen posters, lagen

Commissie heeft het bestuur geholpen bij het werven van deelnemers. Op de promotiedag waar verschillende kermisattracties paraat stonden om menig bètastudent te enthousiasmeren. Ondanks het feit dat het weer tegen zat, heeft het toch zijn vruchten afgeworpen: een record aan aantal inschrijvingen! Dinsdag 6 maart om 09:00 was het dan zover: de 25e editie was gestart! Zoals afgelopen jaren werden de Bèta Bedrijvendagen gehouden in Het Kasteel. Bedrijven en bètastudenten kwamen


gedurende twee dagen samen om aan de toekomst van beide

woensdag was er de hele dag een bedrijvenmarkt: hier stonden

partijen te werken. Enkele frisse vogels waren vroeg aanwezig

de hele dag verschillende bedrijven open voor vragen en hadden

om te kunnen genieten van het aangeboden ontbijt, alsmede

allerlei gadgets paraat. Op deze markt kon een student een

om kans te maken op de welbegeerde iPad. Gedurende de

professionele pasfoto laten maken en zijn/haar curriculum vitae

dag konden studenten door middel van bedrijfspresentaties,

laten checken. Op woensdag was er een lezing waarbij uitgelegd

workshops, gesprekken en business lunches in contact komen

werd wat Biomimicry is: de wetenschap en de kunst van het

met potentiële werkgevers en konden bedrijven in contact

nabootsen van de beste biologische ideeën in de natuur om

komen met potentiele werknemers. Bij de bedrijfspresentaties

menselijke problemen op te lossen.

stelde de bedrijven zich voor en was er ruimte voor vragen vanuit de studenten. Tijdens de workshops werden cases,

Woensdagmiddag, 17:00. Het einde van de Bèta Bedrijvendagen

probleemschetsen die de werkelijkheid weerspiegelden op een

2012 was in zicht. Nadat het bestuur werd bedankt, de Ipad

interactieve manier opgelost in groepen. Bij de individuele

werd uitgereikt (gewonnen door TBK’er Sjoerd Huisman) en het evenement werd afgesloten, was het tijd voor de afsluitende borrel met een overvloed aan corona’s en champagne. Zowel de bedrijven als studenten hebben het evenement positief beoordeeld en er mag dus geconcludeerd worden dat het een bijzonder succesvol evenement was waar met trots op teruggekeken mag worden! Mocht je geïnteresseerd zijn om dit evenement volgend jaar te organiseren, schroom dan niet om contact op te nemen met het Lugus of Bèta Bedrijvendagen bestuur!

gesprekken was het voor studenten mogelijk om één op één in contact te komen met een recruiter van een bedrijf om vragen te stellen over bijvoorbeeld stageplekken, afstudeeropdrachten en/of een baan. Voor de studenten die waren geselecteerd voor een gesprek was er vooraf een sollicitatietraining, om de laatste tips&trics te krijgen en zich optimaal voor te bereiden. Bedrijven als TNO, McKinsey, Accenture en Akzo Nobel waren aanwezig. Elk bedrijf presenteerde zich op een unieke manier wat veel diversiteit met zich mee bracht. Op dinsdag was de randprogrammering een workshop en inloopsessie van ‘How to look Bètah’, waarbij studenten advies kregen over de do’s and don’ts met betrekking tot kleding. Verschillende studenten kregen persoonlijk advies over welke kleding ze wel of niet moesten dragen en welke kleur goed paste bij de kleur van diens ogen. Ook was er een goochelaar die menig student versteld deed staan met mooie kaarttrucs. De aroma’s in de zuurstofbar hielpen om je bewustwording te zuiveren, het concentratievermogen te verhogen en het lichaam in balans te brengen. Zowel dinsdag als

43


44

The Power of Technology TASC intro thema Tekst: Denise Tijsterman

Het kan je niet zijn ontgaan dat het Technology and Society

Waar vroeger het zwaard ter hand werd genomen om een

Congress (TaSC) steeds dichterbij komt. In de vorige editie

oorlog uit te vechten, heeft de huidige generatie genoeg aan een

van de Lugograaf is het thema onthuld namelijk: ‘The power

joystick. Met de vorming van een ’digitale taskforce’ bewijst de

of technology’. In deze editie zal de inhoud van de dag nader

krijgsmacht dat het menens is met de veldslag op het internet.

worden besproken.

Wie handig is met een toetsenbord kan oorlogen ingrijpend beïnvloeden. Ga maar eens na wat er gebeurt als een tegenstander

Het congres vindt plaats op 24 mei, in het Forum Images. De

kans ziet om in je systeem te komen en de aanvraag van munitie

focus deze dag komt te liggen op Defensie. Met trots melden wij

kan beïnvloeden?

dat Luitenant-Generaal Schnitger en Luitenant-Kolonel Marten “Jimi” Hendriksma gaan spreken over wat technologie binnen

Luitenant-Generaal Schnitger heeft op 9 maart 2012 het

Defensie betekent.

commando gekregen over de Nederlandse Luchtstrijdkrachten. Daarvoor was hij als directeur Defensieplanning betrokken bij de

Daarnaast wordt over een aantal weken ook de derde spreker

oprichting van het Commando Cyberstrijdkrachten. Hij zal deze

bekend gemaakt. Ben jij geïnteresseerd in de ervaringen en

dag uit de doeken doen in hoeverre het leger zich met het digitale

kennis van drie specialisten op het gebied van techniek en

netwerk bezighoudt.

Defensie? Wil je jouw kennis testen in één van de drie uitdagende cases? Meld je dan vanaf 1 mei aan voor het TaSC evenement

Luitenant-Kolonel Hendriksma, Hoofd CLSK F-35 Transitie

2012.

Team, zal meer inzicht geven in de ontwikkeling van de JSF. Deze ‘fighter’ bevat de nieuwste

Forum Images is dit jaar uitgekozen als locatie voor het congres. Een aantal jaar geleden is Images

technologieën en zou iedere

verhuisd van de Poelestraat naar een oude Camera bioscoop aan het Hereplein. Deze oude bioscoop

concurrent moeten kunnen

is voor de verhuizing omgebouwd tot een nieuw en boeiend cultuurgebouw. Naast een authentieke

vervangen. Hoe zit deze

bioscoopzaal uit de jaren 60 heeft Images een aantal filmzalen en een grote multifunctionele

machine in elkaar en waarom

zaal. In het film café op de eerste etage zal tijdens de middagpauze een uitgebreide lunch worden

is er zoveel politieke discussie

geserveerd. Na afloop zal hier ook de afsluitende borrel worden gehouden. Forum Images is naast

rondom de ontwikkeling van dit

bioscoop van de betere cult films daarom de perfecte locatie voor het aankomende congres.

toestel?


45 Arjen Lammers Columnist

Column Arjen

De natuurlijke selectieprocedure werkt niet altijd. Wanneer

overgave. Dit kan op den duur niet goed gaan. Oorspronkelijk

de verkeerde prikkels worden aangeleerd, kan een diersoort

was deze prikkel een goed idee, immers, wanneer er weinig

zichzelf verkeerd specialiseren. Neem de pauw, die kip met een

suiker aanwezig is, dan is het jagen op suiker een goed idee.

grote staart. Aanvankelijk werkt de selectie van de vrouwtjes:

Maar wanneer je vervolgens een overvloed aan suiker hebt, krijg

mannetjes met een grote staart hebben voldoende voedsel

je een perverse prikkel en gaat het systeem naar de knoppen.

en kunnen, ondanks de extra aandacht, toch ontsnappen aan roofdieren. Wat er echter gebeurde, is dat oorzaak en gevolg

Wat gaan we hier aan doen? Ik zou zeggen: niets! We zitten

worden omgedraaid. Een sterke pauw kan een grote staart

immers met een zogenaamde ‘bejaardenberg’ en dat zorgt er

kweken. Maar een grote staart geeft niet aan dat de pauw sterk

voor dat we nu niet genoeg geld voor de pensioenen hebben.

is. Op een gegeven moment slaat zoiets door en krijg je een

Echter die toekomstige dikkerdjes van de middelbare school gaan

evolutionair falende kip.

(hopelijk) geen gebruik maken van hun pensioen en dan komt dat geld ten goede aan de generatie voor hen, de onze. Mocht dat

Zoiets gebeurt ook met de kindjes die ik om tien uur ’s ochtends

niet zo zijn, dan is in ieder geval onze generatie aan de macht

zie lopen naar de AH om een snackje te halen. Energydrink en

en dan kunnen we die wetten gewoon invoeren. Dan moeten

chips, chocola of koekjes. Dan kun je je toch niet concentreren?

we wel de stemhokjes vernauwen, maar wat zou dat een leuke

Dan vertoon je meer hyperactief gedrag dan een cocaïne-

situatie worden! We lachen wel om de dikke Amerikanen met

snuivende baviaan die aan het vlooien is. En om twaalf uur gaan

hun ‘gehandicaptenkarretjes’, omdat ze niet meer kunnen lopen,

ze vol aan de frikandelbroodjes en andere vettigheid. De link met

maar we zijn hard op weg om zelf ook zo’n land te worden. De

de pauw is als volgt: de mens is van nature geprogrammeerd om

helft van de Nederlanders is te dik en tien procent heeft obesitas.

de in de natuur zeldzame voedingsstoffen, i.e. vet en suiker, het

En daarmee scoren we nog relatief goed in Europa, dus wat dat

liefst te proeven, want dat helpt ons om te overleven. Evenzo

betreft zijn we nog volop in de race voor ‘gezondste’, moderne

proeven we zuur en bitter, wat een eerste, ruwe ingeving is

economie. En bovendien: wie bepaalt eigenlijk wat overgewicht

om te zeggen dat fruit nog niet rijp is. Dus zijn die kindjes

is?

geprogrammeerd om vet en suiker te willen en dat doen ze vol


46

Excursie Borssele Tekst: Ruben Zwetsloot en Laurianne Steenkamer

Slechts een selectie van de mensen die zich hadden aangemeld voor de excursie naar de kerncentrale, stond donderdag 16 februari op het Groninger station. Deelname aan dit evenement was zo gewild, dat het bestuur noodgedwongen was alleen ouderejaars deel te laten nemen. Dit was terecht ook! Na de drie uur durende reis van Groningen naar Breda en een

op, omdat de groep er uitgehongerd uitzag. Ze was een zeer

wandelingetje van twee minuten kwam de groep aan in het

hartelijke, lieve vrouw, die werkelijk alle tafels vrijwel alleen

hostel. Het hostel was al geheel in de sfeer van Carnaval. Het

heeft bediend met een grote glimlach.

had veel weg van een groot studentenhuis. De kamerverdeling verliep soepeltjes en al snel werd opnieuw de benenwagen gepakt

Na het eten wilden de Lugianen meteen door naar het

naar het restaurant. Het restaurant was Brabants gezellig. Bij

uitgaansleven van Breda. De gehele groep onder leiding van

binnenkomst moest men hun voor-, hoofd- en nagerecht kiezen

Leendert-Jan stapte een willekeurige, compleet lege kroeg

van de gerechten die vermeld stonden op een groot krijtbord. De

binnen. Leendert liep in een rechte lijn naar de barman en vroeg

Brabantse gastvrouw nam alle bestellingen met een lekker tempo

of het bier 1 euro werd als een groep van 30 man hier een aantal uren zou blijven. De barman had zijn kroeg nog nooit zo vol zien staan, dus dit vond hij dan ook totaal geen probleem. De bar had zelfs een DJ, die graag Tapperij-hitjes wilde draaien op verzoek. Beter kan het niet! Een aantal uurtjes later op de avond ging men door naar de volgende tent. Daar hadden Eveline en Laurianne de brandslag per toeval ontdekt. Voor men het wist had Eveline de brandslang uitgerold en gericht op de groep en Laurianne de kraan opengedraaid. Louise en Maarten kwamen naar binnen gestormd met de mededeling dat er water onder de deur vandaan kwam.


47

Al snel werd de brandslang opgeborgen en klaagde iedereen over

Fukushima drama te voorkomen, werd hem ook een Lugus-

natte schoenen, die ze de volgende dag opnieuw aan moesten

lidmaatschap aangeboden. Hij voelde zich helaas genoodzaakt

trekken. De groep is geĂŤindigd in een grote discotheek waar de

om dit te weigeren, gezien het feit dat hij geen student is. Na

carnaval sfeer al zeer aanwezig was.

de presentatie was het tijd voor een klein kopje koffie, waarna de tour door de kerncentrale zelf begon. Nadat de nodige

De volgende dag moest men zich om half 9 alweer melden in de

beveiligingsmaatregelen waren getroffen, konden we naar binnen.

bus. Echter had ĂŠĂŠn iemand hier wat moeite mee. Nadat iedereen

Eerst moesten we een lift instappen, tot een hoogte van meer dan

eenmaal aanwezig was en de broodjes waren gearriveerd, kon de

15 meter, en nadat iedereen een helm, pak en schoenbeschermers

busreis en het ontbijt beginnen.

aanhad, moesten we eerst door een soort sluis. Dit komt doordat de druk in de centrale net iets onder een atmosfeer is en op die

De tour begon bij de verwerking van het kernafval. Dit gebeurde

manier de centrale bereikt kan worden. Vervolgens kregen we het

in de buurt van de kerncentrale, maar niet op het terrein zelf.

bad te zien, waar de kernsplitsing plaatsvindt.

Na een korte presentatie over het bedrijf begon de rondleiding. Tijdens de rondleiding werden apparaten meegenomen om de

Nadat de laatste groep de kerncentrale mocht bewonderen, stapte

straling te meten. Alles stond bij het opslag in het teken van

de gehele groep snel de bus in richting het centraal station van

veiligheid. Aan het einde van de rit bleek dat we meer straling

Breda. Sommigen bleven in Breda om carnaval te gaan vieren en

zouden hebben opgelopen van het zonlicht, dan dat we door de

anderen pakten de trein naar Groningen of thuisthuis. Al met al

straling van het kernafval hebben gekregen. Vervolgens kregen

een leuke en leerzame ervaring!

we een welkome lunch voorgeschoteld en nadat deze was verwerkt, stapten we weer de bus in, om nu de kerncentrale zelf te bekijken. Eenmaal aangekomen werd de groep opgesplitst in twee kleinere groepen, waarvan er een eerst een presentatie kreeg, terwijl de andere groep alvast de rondleiding had. De presentatie begon zeer verrassend, de presentator begon zijn presentatie namelijk met een stukje over Lugus. Hiermee had hij al onze harten gewonnen en hing iedereen aan zijn lippen. Terwijl hij vertelde over alle stappen die zijn ondernomen om een Nederlands


48

TIMES Sevilla Tekst: Maarten Zoomers

Maandag 20 februari was het dan zover. Rond 12 uur verzamelden Jeroen, Melvin, Eelco en ik op Schiphol. Aangezien enkele dagen voor vertrek toch wat gezonde spanning op was gekomen, hadden we besloten maar wat vroeger te verzamelen zodat we, voor de zekerheid, op Schiphol nog wat extra laatste voorbereidingen konden treffen. Na Roger Federer met zijn chick en kinderen weggestuurd te hebben uit de lounge waar wij graag aan de slag wilden, stortten we ons op de bergen papier met tips en tricks voor cases en leerden we daarnaast nog wat bruikbare modellen uit ons hoofd. Een belangrijke opmerking die we hierbij wel willen plaatsen, is dat de bergen papier voornamelijk afkomstig waren uit colleges die onze concurrenten gewoon als onderdeel van hun curriculum kregen.


Na de nodige koppen koffie en blikjes chocomel moesten

de taalbarrière meteen al problematisch bleek, reden we dan

we ons dan toch echt naar de gate begeven. Iedereen die wel

eindelijk Sevilla binnen. Met wat creatief rijgedrag van Jeroen

eens gevlogen heeft, is vast bekend met de onwaarschijnlijke

(achteruit een eenrichtingsweg in mag gewoon!) kwamen we

toevalligheid dat altijd net als jij met je groep door de douane

keurig voor de deur van ons hostel uit.

moet een volledige Airbus A380 met Chinezen je te vlug af is. Na een halfuurtje gniffelend schuivelen (alle chinezen

Met een timing waar je u tegen zegt, kregen we het voor elkaar

droegen namelijk de meest creatieve mondkapjes), waren we

om precies in de speech van de Local Responsible naar binnen te

dan eindelijk door de douane en konden we ons naar de gate

lopen. Na een korte introductie, en het inzetten van het ESTIEM

begeven. Aangezien we met high class maatschappij Transavia

lied, was voor ons de Times Semi Final dan toch echt begonnen.

vlogen, hield dit in dat we eerst een halve marathon konden lopen

Aangezien de volgende morgen meteen aan een case begonnen

voordat we eindelijk bij gate 87 aankwamen. Niets is fijner dan

moest worden, dook iedereen op tijd zijn bed in.

opgewacht worden door gerespecteerd oud-voorzitter Lennart Rommens die in het kader van zijn afstuderen zoveel mogelijk

De volgende morgen stonden we op tijd op, want een gedegen

passagiers gps trackers meegeeft om te kijken waar ze nou

ontbijt op een terrasje in de Spaanse zon was volgens ons ook

allemaal uithangen tussen het inchecken en boarden.

gewoon onderdeel van het ‘integreren met de locals’. Uiteindelijk was het dan toch echt zo ver en werden we door onze

Na van Lennart afscheid genomen te hebben, stapten we in het

persoonlijke assistent naar de universiteit begeleid. Na een korte

vliegtuig, op weg naar de zon, het koude Nederland achter ons

rondleiding werden we in een zaaltje gezet waar we de komende

latend. Een aantal, voor Jeroen en mij enigszins oncomfortabele,

drie uur aan onze case zouden werken. Toch wel enigszins

uren later klapten (ja klapten, bedankt Transavia!) we neer op

tegen onze verwachtingen in bleek het te gaan om een typische

Spaanse bodem. Na onze hippe Ford Fiesta opgepikt te hebben

Harvard Business Case die voornamelijk een bedrijfskundige

bij de verhuurder begon onze ‘roadtrip’ van Malaga naar Sevilla.

en economische grondslag had. Het te voeren beleid van een

In dit geval hield roadtrip in dat we tweeënhalf uur lang over

Spaanse supermarktketen met betrekking tot het uitkeren van

een onverlichte snelweg reden, waarbij we elke keer dat we

bonussen aan haar medewerkers is immers niet bepaald een

bergop reden onze snelheid angstwekkend snel zagen dalen.

typisch TBK onderwerp.

Na een uitgebreid diner bij de plaatselijke Burger King, waar

49


50

Het was dus even schakelen maar uiteindelijk bleek ook hierbij

over de economische crisis en de manier waarop de Spaanse

dat niet de daadwerkelijke kennis over het onderwerp maar juist

overheid hier het beste op in kon spelen. Een vrij uitdagende

de procesmatige kant van het oplossen van een case de grootste

vraag om in krap 3 uur een antwoord op te geven. Zeker als

rol speelde.

je bij het doornemen van al het cijfermateriaal elke keer steil achterover slaat. Ik noem een werkloosheid van 22,8% en een

Drie uur later lag er een oplossing waarmee de raad van bestuur

stelsel waarbij werklozen nog 6 maanden lang bijna driekwart

van onze opdrachtgever in onze ogen zeker wat zou moeten

van het gemiddelde Spaanse loon uitbetaald krijgen. Let wel; het

kunnen. Niet alleen hadden we een advies gevormd over

gemiddelde loon, als je dus een slecht betaalde baan had was het

het bonussenbeleid. Daarnaast hadden we een groeistrategie

in sommige gevallen voordeliger om je maar gewoon te laten

uitgestippeld waarmee ze zich in de toekomst alleen nog maar

ontslaan.

sterker in de markt zouden kunnen plaatsen. Na onze oplossing aan de jury gepresenteerd en toegelicht te hebben, zat de eerste

Na ook de uitwerking van deze case aan de jury gepresenteerd te

case dag er alweer op. Na wat welverdiende tapas en ‘emmertjes’

hebben, zat ook de tweede case dag erop. Na met enkele andere

bier was het tijd voor het gezamenlijke diner in een plaatselijke

teams wat nagepraat te hebben, boden onze Spaanse vrienden

kroeg. Er werd nog wat nageborreld, maar aangezien het eerste

aan om ons naar de rivier te rijden om daar in de zon nog wat

team de volgende dag al om half 9 moest beginnen en wij als

te drinken en, hoe idyllisch, de zon te zien ondergaan. Terwijl

tweede aan de beurt waren ging iedereen braaf naar bed toe.

wij in het zonnetje aan de rivier zaten, stonden de Spaanse señorita’s ondertussen in de keuken om voor ons een echte paella

De tweede dag begon vroeg en dit keer waren we minder verrast

te bereiden. Om te vieren dat alle cases achter de rug waren zijn

toen we een Harvard Business Case voor onze neus kregen. De

we diezelfde avond vervolgens naar een kroeg helemaal aan de

waarschuwing van de vorige dag, die stelde dat het vandaag

andere kant van Sevilla gegaan om eens goed af te sluiten. Het is

nog pittiger zou worden, was gegrond. De case ging in dit geval

ons nog steeds niet geheel en al duidelijk waarom hiervoor per se


51

een kroeg gekozen moest worden die op ruim 35 minuten lopen

verschil tussen de top en de rest. Toen de top 3 bekend gemaakt

van het hostel lag. Zeker gezien het feit dat deze kroeg, voordat

werd, werd Ghroningggheeeen helaas als eerste genoemd wat

wij daar met een enorme groep binnenkwamen, net zo leeg was

betekende dat we als derde waren geëindigd. Het als derde

als die op kruipafstand van het hostel.

eindigen, werd ruimschoots goedgemaakt door het feit dat de Finnen tweede werden en dit bijzonder slecht trokken. Een

De volgende morgen begon het programma met een wandeling

Fin die rekent op winst en vervolgens tweede wordt is de

door Sevilla en een bezoek aan het Koninklijke paleis van

personificatie van teleurstelling.

Sevilla. Na wat geluncht te hebben, hebben we vervolgens het Plaza de España (bekend van Wie is de Mol) nog even verkend

Na een fantastische afsluitende avond in één van dé clubs

om daarna weer richting het hostel te vertrekken en ons te

in Sevilla zat de Times Semi Final er voor ons weer op. Een

verkleden voor het gala diner waar de uitslag bekend gemaakt

fantastisch evenement, bedankt LG Sevilla!

zou worden. ’s Avonds was het grote moment dan eindelijk daar, na de bekende introducerende praatjes van universiteitsmedewerkers, sponsoren en organisatoren werd de uitslag gepresenteerd. In totaal hadden negen teams deelgenomen aan de halve finale. Volgens de jury was het een lastige keuze en zat er een groot


52

Stuur het goede antwoord naar: lugograaf@tbvlugus.nl Onder de juiste inzendingen wordt een bioscoopbon verloot.

Puzzelpagina Tekst: Martin Traa 09-03-12

Math Square

Probeer de ontbrekende cijfers in te vullen, zowel de rijen als de kolommen zijn wiskundige vergelijkingen. Gebruik de cijfers 1-9 om de

Puzzel

vergelijkingen kloppend te maken. Elk cijfer mag slechts ĂŠĂŠn keer gebruikt worden. Denk om de standaard rekenregels; vermenigvuldigen komt voor optellen enzovoort. Succes!

Try to fill in the missing numbers. Use the numbers 1 through 9 to complete the equations. Each number is only used once. Each row is a math equation. Each column is a math equation. Remember that multiplication and division are performed before addition and subtraction.

Solution

Created by Puzzlemaker at DiscoveryEducation.com


Agenda April/Mei 18-25 april 1 mei 1 mei 8 mei 22 mei

24 mei

24 mei

25-27 mei

30 mei

European Business and Technology Project In deze week reizen 30 Lugianen af naar Istanbul om bedrijven te bezoeken, cases op te lossen en culturen te vergelijken.

Actie! activiteit

Voor de Bestuursbekendmakingsborrel zal de Actie! een activiteit organiseren. Op de website vind je hier meer informatie over.

Bestuursbekendmakingsborrel

Ben jij benieuwd wie er komend jaar in het bestuur van Lugus zit? Kom dan naar de borrel, met uiteraard een gratis fust en happen.

Masters of Engineering Lecture

Een masterspecifieke lezing in het Feithhuis aangeboden door Shell met aansluitend een borrel en een uitgebreid luxe diner op CV selectie.

Labfeest

Beleef de Nijenborgh by night op dit feest op locatie. Vorig jaar een groot succes met o.a. lasergamen, karaoke en een cocktailbar.

TaSC

Het grootste TBK congres zal plaatsvinden in Forum Images. Het thema is ‘The Power of Technology’ en onder dit thema kunnen verschillende lezingen en workshops worden bijgewoond. Schrijf je snel in!

IEM-bestemmingsbekendmakings borrel

Op de borrel na TaSC zal de IEM commissie de bestemming bekendmaken voor het IEM-project 2013.

Actieve Leden Weekend

Speciaal voor onze actieve leden organiseert de Actie! het alom bekende en befaamde ALW, met dit jaar als bestemming Borger.

Eind Algemeen Leden Vergadering

Tijdens deze ALV zal het bestuur het derde trimesterverslag en algehele jaarverslag presenteren. Wil jij inspraak hebben in het wel en wee van de vereniging? Kom dan langs en spreek je stem uit!

Activiteiten Facebook en Gmail

Mis nooit meer een activiteit van Lugus, importeer dan nu de TBV Lugus jaarkalender in je Google Agenda: jaarkalender@tbvlugus.nl. Ook kan je ons volgen op twitter en vergeet de Lugus facebook groep niet!


Jouw studievereniging wil het je zo voordelig en makkelijk mogelijk maken. Dus hebben ze een boekenleverancier die daarbij past.

Jouw studievereniging werkt nauw samen met studystore. En dat heeft zo z’n voordelen. Doordat we snugger te werk gaan, kunnen we jouw complete boekenpakket snel aanbieden tegen een scherpe prijs.

Lugograaf 9.3  

Lugograaf 9.3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you