Page 1

8e jaargang | editie 3 | mei 2011

Filosofie Filosofie voor beginners Business ethics Wetenschapsfilosofie


Een geboren consultant? Towers Watson is een interessante en uitdagende organisatie om je carrière te beginnen. ’s Werelds grootste multinationals kijken onze high potentials aan om belangrijke business issues voor hen te tackelen.

smar t phone

Scan deze

QR code met je

Benefits | Risk and Financial Services | Talent and Rewards werkenbijtowerswatson.nl


Laurianne Steenkamer Hoofdredacteur

Voorwoord Stoïcijns zijn, stoïcijns

gingen ervan uit dat niets willekeurig

Zonder filosofie heeft het leven weinig

doen, stoïcijns klaarkomen;

gebeurt en dat er geen toeval bestaat.

zin. Zonder filosofie zou er geen reden

Wanneer alles een reden of een oorzaak

zijn om te leven. Wanneer je alles in je

heeft, hangt dus alles met elkaar samen.

leven zonder reden zou doen, zou het

Niets in de wereld gebeurt zonder dat

leven saai, eentonig en nutteloos zijn..

dit zijn uitwerking heeft op iets anders.

Zonder filosofie zouden er bijvoorbeeld

Vermoedelijk waren de stoïcijnen dus de

ook geen bedrijven zijn. Het eerste

eersten die hun filosofie als een systeem

wat een zelfstandige ondernemer zich

beschouwden. Een goed voorbeeld is dat

moet afvragen is, wat de reden van het

een stoïcijn ooit beweerde dat wanneer

bestaan van zijn onderneming is. De

er één druppel wijn in de oceaan wordt

filosofie van het bedrijf is essentieel

geworpen, dit overal in de kosmos zijn

binnen een bedrijfsplan. Filosofie is dus

gevolgen heeft, hoe klein die ook zijn.

ook voor een TBK’er van belang. Vaak

het kan allemaal! Deze uitspraken horen, lezen of roepen we vaak genoeg hier in Nederland, maar weet men eigenlijk wel waar deze term op slaat?

is de relatie lastig te vinden, maar die

Na snel een kijkje te hebben genomen in de examenbundel van Latijn van mijn

Het levensmotto van de stoïcijnen is

broertje herinnerde ik het mij allemaal

kortgezegd dat een mens van niemand

weer. De ellenlange Latijnse teksten

afhankelijk is, behalve van zijn eigen

Inmiddels al nieuwsgierig geworden

vertalen over zogenaamd belangrijke

ratio. In die tijd was de gedachte dat

naar belangrijke filosofen, filosofische

mensen met een zogenaamde

een mens alleen gelukkig kon zijn

stromingen en het belang van filosofie

belangrijke opvatting over het leven.

wanneer hij of zij zich niet (volgens

binnen het bedrijfsleven?! Sla dan snel

Al snel kwam ik bij het gedeelte

mij) liet beïnvloeden door gevoelens

deze pagina om en geniet volop van het

over de stoïcijnen. Een stoïcijn leeft

van pijn, verdriet, vrees of genot, maar

lezen van deze editie en van misschien

naar de Stoa, een praktische leer uit

juist wanneer hij zijn leven uitsluitend

wel de vele discussies die deze editie zal

Griekenland. Hij besteedt vooral

baseert op zijn eigen ratio. Echter

doen opbloeien.

aandacht aan de manier waarop mensen

binnen onze maatschappij wordt nu

moeten handelen en wat van ons gedrag

juist gestimuleerd om naar anderen te

Namens de redactie wens ik je veel

goed en slecht is. Volgens de stoïcijnen

luisteren, juist wel je emoties te uiten

leesplezier!

is elk mens rationeel door zijn of haar

en te zeggen wat je voelt. Goed te zien

goddelijke ratio en alles in de wereld

is dus dat de filosofie van nu totaal

om ons verloopt ook rationeel. Ze

verschilt van die van eeuwen geleden.

wordt in deze editie verduidelijkt.


Colofon Algemeen De Lugograaf is een uitgave van Technisch Bedrijfskundige Vereniging Lugus en verschijnt vier keer per jaar. Hoofdredactie Laurianne Steenkamer Redactie Arjen Lammers Jasper Boomer Casper Kranenborg Jefta van Hees Mart Busscher Joep Heusschen Martien Jalink Lay-out Daniel Botterweg Marijn van Rooij Druk Flyeralarm B.V. Maastricht Oplage: 750 stuks Adverteren

6

Filosofie voor beginners

Filosofie roept bij de meesten het beeld op van oude mannen met baarden, peinzend over problemen waar ze nooit uitkomen, maar eigenlijk is filosofie een van de meest nuttige en interessante dingen.

Wilt u meer informatie over adverteren in de Lugograaf, dan kunt u contact opnemen met Maarten van der Vegte. Tel. 050 363 8490 bedrijfscontacten@tbvlugus.nl Redactieadres TBV Lugus Nijenborgh 4 9747 AG Groningen tel. 050 363 8490 www.tbvlugus.nl lugograaf@tbvlugus.nl

16 Wetenschaps filosofie Als er een studie is die interessant is voor wetenschapsfilosofen, dan is het wel TBK. Aangezien wij werken op het grensvlak van techniek, politiek, wetenschap en maatschappij is wetenschap zoals wij dat bedrijven in een lastig parket gewikkeld.


Business ethics

11

Filosofie is te verdelen in een aantal onderwerpen. Zo zijn filosofen bezig met de verklaring van de wereld zoals we die zien, de logica; wanneer iets ‘waar’ is en de ethiek; wat is ‘goed’.

Nieuwe ontwikkelingen 28 De wereld barst van de nieuwe ontwikkelingen. Zo bestaat het toilet 2.0 sinds kort tijd en is fotograferen in 3D heel normaal tegenwoordig.

22

TaSC

24

Column Voorzitter

25

Gelijk krijgen

30

Sjaarzenpagina

32

Test

34

Eventverslag IEM-project

36

IEM-project Philips

37

Quotes

38

Eventverslag Wintersport

40

Foto’s

43

Bain & Company

44

Column Arjen

45

Eventverslag BBD

46

ESTIEM

50

Puzzel


8

Filosofie voor beginners Tekst: Jasper Boomer

Waarom? Veel lezers zullen waarschijnlijk wel denken: “Waarom filosofie? Ik doe een technische opleiding waarmee ik mij bezig houd met getallen die een absolute waarde hebben, die je kunt uitrekenen met de goede formule en waarover niet valt te discussiëren. Waarom zou ik me bezig houden met iets als filosofie?” “Waarom?” is een goede vraag, de vraag waar het eigenlijk allemaal ooit mee begon. Mensen kregen het in de loop van de geschiedenis steeds makkelijker met overleven door handig gebruik van hun grote herseninhoud en vrije handen, dat ze tijd over hadden om over van alles en nog wat na te denken. Want natuurlijk kan je in de collegebanken blijven zitten, leren voor je tentamen, uiteindelijk je diploma halen en dan gaan solliciteren voor een goede baan, zoals het de meeste tbk-ers vergaat, maar sta je er ooit wel eens bij stil waarom je dit pad volgt?


Filosofie roept bij de meesten het beeld op van oude mannen met baarden die urenlang in een stoffig kamertje bezig zijn met het overpeinzen van problemen

9

waar ze nooit uitkomen. Door dit beeld wordt het vaak geassocieerd met ‘saai’ en ‘zinloos’. Maar eigenlijk is de filosofie een van de meest nuttige en interessante dingen waar een mens zich mee bezig kan houden. De menselijke geest is simpel gezegd gebouwd om problemen op te lossen. Vroeger was dat ook hard nodig. Constant was het een probleem om voedsel en water te vinden en om niet opgegeten te worden door een leeuw. Tegenwoordig is het overleven zelf zoals al gezegd niet zo’n probleem meer. Althans voor de meeste mensen. Maar de werking van onze hersenen is in al die jaren nog steeds niet veel veranderd. Nu zijn het echter andere problemen die opgelost moeten worden. Je moet een goede opleiding krijgen, dan moet er een hypotheek betaald worden en

Na al deze beschrijvingen klinkt filosofie

hier getracht een glimp te geven van de

je moet ook nog eens aan je pensioen

waarschijnlijk nog steeds als iets heel

rijke historie van de filosofie. Voor een

denken. Doordat je op deze manier de

abstracts, wat het misschien ook is.

echte beschrijving van de ontwikkeling

hele tijd bezig bent met van doel naar

Maar om toch concrete voorbeelden

van de westerse filosofie wordt de

doel springen, heb je eigenlijk weinig

te geven die kunnen helpen met de

lezer verwezen naar de vele boeken

tijd om te stoppen en na te denken over

vraag: “Waarom zou ik als technisch

die hierover geschreven zijn. In plaats

waarom je dit eigenlijk allemaal doet.

bedrijfskundige iets van filosofie moeten

daarvan een korte beschrijving van drie

En wanneer je dit dan gaat doen kun je

weten?” volgt hier een kleine les in de

filosofen, Één uit de oudheid, één uit

tot een aantal beangstigende conclusies

geschiedenis van de filosofie

de middeleeuwen en één uit de recente

komen. Er lijkt helemaal geen doel te zijn in het leven, uiteindelijk is het afgelopen

Geschiedenisles

en nog veel later zal zelfs niemand

geschiedenis.

Socrates (circa 469 BC–399 BC)

meer herinneren wie je eigenlijk was.

In de begintijd van de universiteiten

Deze onvermijdelijke conclusie is een

was filosofie een versie van de huidige

Bij het horen van het woord filosofie

dergelijke afschrikking voor veel mensen

propedeuse. Elke student hield zich eerst

hebben veel mensen al gelijk een

dat ze op dit punt gelijk stoppen met

een jaartje bezig met de filosofie voordat

associatie met Socrates of in ieder

nadenken over de betekenis van dit alles

hij verder ging studeren. Tegenwoordig

geval oude Grieken die met een toga

en hun aandacht weer volledig richten

is deze traditie verdwenen maar

aan op de Atheense Acropolis staan te

op hun alledaagse problemen. Maar de

bestaat filosofie nog wel als een studie

discussiëren. Hoewel Socrates niet per se

filosofie leert ons dat het niet erg is om

op zichzelf. Omdat menig technisch

de grondlegger is van de filosofie, is hij

twijfels te hebben, dat onzekerheid goed

bedrijfskundige hierdoor wat achterloopt

wel een van de belangrijkste invloeden

is en juist datgene wat we niet weten

wat betreft algemene kennis van de

geweest in de hedendaagse Westerse

interessant is.

geschiedenis van de filosofie, wordt

filosofie.


Wel is zijn invloed minder direct geweest dan men in eerste instantie zou denken. Er zijn namelijk geen teksten

10

gevonden van Socrates’ hand. De enige overleveringen die we hebben van de

“Een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard om geleefd te worden.” -Socrates (circa 469 v.C. - 399 v.C.)

persoon Socrates zijn de geschriften van zijn bekendste volgeling: Plato. Socrates

wat vrij normaal was, besloot Socrates

niet zijn best had gedaan om Socrates

wordt in Plato’s teksten beschreven als

de uitspraak te aanvaarden en het

te bevrijden. Maar Socrates wist door

een man die constant in dialoog is en

doodsvonnis te laten voltrekken. Plato

slim redeneren, zoals hij altijd deed in de

op deze manier tot de kern probeert te

geeft in het boek ‘Crito’ de redenering

dialogen van Plato, zijn gesprekspartner

komen.

weer van Socrates om dan maar de

te overtuigen van het feit dat het beter is

gifbeker in plaats van ballingschap te

om de wet te volgen, aangezien Athene

kiezen.

hem al zoveel heeft gegeven in zijn leven

Het meest bekende verhaal over Socrates is waarschijnlijk dat over zijn dood. Socrates werd ter dood veroordeeld

Crito was namelijk erg bezorgd over de

omdat hij volgens het Atheense

gedachte dat als hij niet zou helpen om

gerechtshof de jeugd verpestte met zijn

Socrates te laten ontsnappen. Hoewel

ideeën. In plaats van te pleiten voor

iedereen wist dat dat goed mogelijk

ballingschap in plaats van de dood,

was, men het hem zou verwijten dat hij

en het dus immoreel zou zijn om niet de wet te volgen.

Michel de Montaigne (1533-1592) Michel de Montaigne (volledige naam Michel Eyguem de Montaigne) was een Franse edelman, die na een kleine 40 jaar het leven te hebben geleid zoals dat van een edelman in die tijd verwacht werd, inclusief politieke carrière, dat leven de rug toekeerde en introk in een groot landhuis. In dat landhuis besloot hij een boek te schrijven wat later bekend zou worden als de essays of ‘Les Essais’. In dit boek onderzocht Montaigne heel simpel gezegd zichzelf. Geen steen liet hij onomgedraaid, zelfs zijn meest basale lichamelijke functies neemt hij onder de loep, iets wat in die tijd nog wel shockerend over kon komen. Een ander onderwerp wat veel in ‘Les Essais’ terugkomt is de dood. Montaigne beschrijft bij veel van zijn onderwerpen hoe hier mee om werd gegaan in andere culturen en in de geschiedenis. De dood is voor veel filosofen een fascinerend onderwerp, en Montaigne had hier ook weer een unieke kijk op. Zijn werk blijft nog steeds veel besproken, voornamelijk omdat het zo


leesbaar geschreven is. Je hoeft geen

had hij zijn hele verdere leven last van

In 1889 had Nietzsche een fatale

enkele voorkennis te hebben van filosofie

gezondheidsproblemen. Wel merkte

inzinking, vermoedelijk door zijn ziekte.

om ‘Les Essais’ te kunnen lezen. Dit feit

hij dat de berglucht hem goed deed, en

De 10 jaar dat daarop volgde leefde hij

resoneert ook mooi met de gedachte dat

zodoende trok hij zich terug in een klein

afgesloten van de wereld terwijl zijn

filosofie niet slechts iets is voor geleerden

dorpje in de Zwisterse Alpen waar hij

geest het begeven had.

maar juist voor de ‘gewone man’.

zijn meest bekende werken schreef.

‘Filosofie is leren te sterven’

-Michel Eyguem de Montaigne (1533-1592)

Deze voorbeelden vormen samen natuurlijk nog maar een kleine selectie van de filosofen die gerekend kunnen worden tot de westerse filosofie.

Het woord “Übermensch” is ook van

Daarnaast is er ook nog de oosterse

de hand van Nietzsche. Alleen bedoelde

filosofie, wat weer een onderwerp

hij hiermee niet een ras zoals de nazi’s,

op zichzelf is. Uiteindelijk draait het

Nietzsche werd geboren in een dorpje

maar meer een term voor de volgende

bij filosofie niet om het kennen van

vlakbij Leipzig. Hij was de zoon van een

fase van de mensheid die hij voor ogen

zoveel mogelijk boeken en termen van

pastoor en leek goed op pad te zijn om

had. Hij zag de huidige vorm van de

beroemde en minder beroemde filosofen,

in de voetsporen van zijn vader te treden

mensheid als een soort tussenfase naar

maar om op een nieuwe manier tegen

toen hij begon aan zijn studie theologie

een nieuwe, betere versie met minder van

dingen aan te kijken en toe te kunnen

aan de universiteit van Bonn. Maar na

de fouten die in de meeste mensen nog

passen op je eigen leven.

3 jaar studeren verloor hij naar eigen

wel aanwezig zijn.

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

zeggen zijn geloof en stopte met zijn studie. In plaats daarvan ging hij zich bezighouden met de filosofie, iets wat hij de rest van zijn leven zou volhouden. Nietzche heeft later zelfs gezegd dat de twee grootste zonden in een leven alcohol en godsdienst zijn: beiden zijn volgens hem een manier om te ontsnappen aan de werkelijkheid, een manier om het rationele denken uit te schakelen die veel mensen aangrijpen in tijden van moeilijkheden. Hij vond juist dat de moeilijkheden in het leven, de echte verschrikkingen, noodzakelijk zijn voor de mens. Juist door de diepe dalen worden de pieken pas echt gewaardeerd. Het was vanwege deze gedachte dat hij mensen die hun toevlucht zochten in drank en godsdienst in slechtere tijden zo verachtte. Tijdens zijn leven kampte Nietzsche zelf met lichamelijke ontberingen. Hij leidde waarschijnlijk, hoewel dat nooit bewezen is, aan syfilis, wat hij had opgelopen in zijn studententijd. Hierdoor

11


12

“Dat wat me niet doodt, maakt me sterker.” -Friedrich Nietzsche(1844-1900)

Daarom Filosofie is niet een manier om tot een

Daarnaast kan filosofie een verrijking

Of je nou uiteindelijk filosoof gaat

antwoord te komen op alle vragen van

zijn van elke carrière en van je hele

worden of gewoon je leven wil verrijken,

het leven, maar meer een levenswijze

leven. Hoewel filosoferen over alledaagse

filosofie is iets waar ieder mens eigenlijk

waarbij men constant bewust is van zijn

onderwerpen ‘tijdverspilling’ lijkt voor

mee bezig zou moeten zijn.

acties en constant voor zichzelf nadenkt

veel carrièretijgers, is het constant

en twijfelt aan dingen die veel mensen

afvragen van de wegen die je inslaat de

‘gewoon’ of ‘normaal’ vinden. Bij een

enige manier om te voorkomen dat je

studie als technische bedrijfskunde is

vastroest in gewoontes, die nergens toe

het vaak nodig om ‘out-of-the-box’ te

leiden.

denken. Dit kan alleen door te twijfelen aan de gebaande paden en normen.


13

Business ethics Tekst: Arjen Lammers

Filosofie is te verdelen in een aantal onderwerpen. Zo zijn filosofen bezig met de verklaring van de wereld zoals we die zien. Daar hoort ook bij de analyse van de regels die gelden voor wetenschappelijk onderzoek, zoals objectieve perceptie. Het tweede onderwerp waar filosofen mee bezig zijn is logica. Dat betreft de regels van argumentatie en wanneer een argument ‘waar’ is, bijvoorbeeld. Ten slotte is er nog de ethiek. De vraag wat ‘goed’ is en wat men zou moeten doen in bepaalde situaties. Ook voor bedrijven en instellingen is er voldoende reden om zich af te vragen wat ‘goed’ is. Een introductie in de ethiek is eigenlijk al een complete collegecyclus waard. Een eerste verdeling is tussen deontologische en teleologische ethiek.


Deontologisch en teleologisch De eerste splitsing is tussen doel (telos) en intentie (deon).

14

Iedereen kan zich hier wel iets bij voorstellen. Is iemand die het goed bedoeld, maar jammerlijk mislukt moreel verkeerd bezig? Voor veel mensen is het toch begrijpelijk om de bedoelingen van iemand mee te rekenen in de bepaling van een moreel oordeel. Bij een misdrijf bijvoorbeeld wordt ook meegerekend of de dader een andere bedoeling had. Er zit verschil tussen moord en doodslag, en er bestaan zaken waarbij noodweer of andere redenen de verdachte hebben vrijgepleit. De meeste mensen vinden dit ook een goede praktijk. Intenties zijn immers de enige factoren waar we zeker over zijn. Gevolgen zijn vaak lastiger

Verantwoordelijkheid

te voorspellen. Aan de andere kant, gevolgen zijn wel weer de dingen waar we in de wereld mee om moeten gaan. Iemand kan

In de film ‘fight club’ heeft de protagonist eerst als baan dat hij

je met de beste bedoelingen onder een trein werpen, dat maakt

moet bepalen wanneer een autobedrijf een zogenaamde recall

het niet per se moreel juist. Voor bedrijfsethiek staat eenzelfde

moet doen. Dit lijkt een behoorlijk immoreel plan. Echter,

vraag centraal: gaat het om de bedoelingen of om de gevolgen?

met een beetje inlevingsvermogen kunnen we een soortgelijk scenario opstellen. Stel dat er twee autofabrikanten zijn, A en

A new car built by my company leaves somewhere traveling at

B. Fabrikant A doet een onderzoek en daaruit blijkt dat er, voor

60 mph. The rear differential locks up. The car crashes and burns

€100 miljoen een aanpassing gedaan kan worden die 4 levens

with everyone trapped inside. Now, should we initiate a recall?

redt. Dat zijn erg hoge kosten en het bedrijf besluit het niet te

Take the number of vehicles in the field, A, multiply by the

doen. De auto’s zouden immers onverkoopbaar duur zijn. Bedrijf

probable rate of failure, B, multiply by the average out-of-court

B doet geen onderzoek en dus ook de aanpassing niet. Beide

settlement, C. A times B times C equals X. If X is less than the

bedrijven hebben dezelfde gevolgen (i.e. 4 doden), maar toch

cost of a recall, we don’t do one (Fincher, 1999).

zijn we geneigd bedrijf A als meer immoreel te beschouwen. Immers, zij weten dat ze een gevaarlijk product afleveren. Aan de andere kant, we weten allemaal ook dat auto’s niet het meest veilige product ooit zijn en alles is een trade-off tussen rijkwaliteit, prijs en gevaren. De werkelijkheid is dus soms dat een bedrijf een onmogelijke beslissing moet nemen, waarbij de gevolgen dodelijk zijn. Maar het verschil tussen A en B is toch dat bij bedrijf A ook de bedoeling nog meegenomen moet worden. Hier zien we dus een mooi voorbeeld van een geval waar intenties meespelen in het bepalen van het ‘goed’ handelen van een bedrijf. De vraag of een bedrijf dus bewust mag kiezen een dergelijke selectie te maken is natuurlijk lastig. Het lijkt alsof hier sprake is van een bizar en omstreden voorbeeld, maar ook hier kunnen we een nuance toebrengen.


De afweging of het toegestaan is te experimenteren op mensen

‘eerlijke producten’ te verkopen op een ‘bewuste manier’.

met medicijnen of nieuwe procedures, is nooit zonder gevaar.

Dat klinkt natuurlijk fantastisch, maar wat bedoelen ze hier

Hoewel alle betrokkenen geïnformeerd worden, is het niet

nou precies mee? Als we de body shop moeten geloven, gaan

meteen goed te praten wanneer er iets fout gaat.

ze bewust om met het milieu als hulpbron. En ze zijn tegen dierproeven (BodyShop). Dat laatste klinkt op het eerste gezicht

Tot zo ver de intenties, nu de consequenties. Want we hebben

prijzenswaardig. Maar een ethicus zou geen ethicus zijn, als

net aangetoond, zij het in beperkte mate, dat bedrijf A zich meer

deze claim niet ten minste op een repliek zou stuiten. Er van uit

verantwoordelijk moet voelen dan bedrijf B, ondanks dat de

gaand dat een complete uitleg van een groot aanbod aan ethische

gevolgen hetzelfde zijn. Maar de gevolgen zijn uiteindelijk wel

theorieën te veel zou worden voor één artikel, moet worden

waar de wereld op moet leven. Kan een bank die onbezonnen

volstaan met de vraag: mag je mensen in gevaar brengen door

leningen uitgeeft aan consumenten moreel juist bezig zijn,

het testen van make-up, of moet eerst een dierproef worden

omdat het idee is dat deze personen wellicht wel terug kunnen

gedaan om de veiligheid te garanderen? We begrijpen allemaal

betalen en het geld kunnen gebruiken? Vooral de laatste jaren is

dat dierproeven voor nieuwe medicijnen beter zijn dan een test

het ethische karakter van banken in het nieuws gekomen. Want

op mensen. Sterker nog, genetische therapie op mensen is zo

banken wisten dat ze geld leenden aan groepen die het niet terug

verafschuwd in onze maatschappij dat dierproeven de enige

kunnen betalen. Uiteindelijk is ook gebleken dat banken niet

mogelijkheid zijn. Dus wat de body shop doet is eigenlijk

de verantwoordelijkheid hadden voor de leningen. Ondertussen

een bedrijfsprofiel opstellen dat voldoet aan de onschuldige

beloven alle banken beterschap, maar of het ook werkelijk zo zal

werkelijkheid die we allemaal graag zouden willen zien. Maar

zijn...

we weten ook, wanneer we rationeel denken, dat dierproeven en

Business ethics als bedrijfsprofiel

kinderarbeid misschien wel noodzakelijke kwaden zijn. De body shop kan dus wellicht rekenen op een extra goed imago en de bijbehorende hype van sociaal bewuste klanten, maar

Niet alle bedrijfsethiek speelt zich af in de sfeer van leven

feitelijk kunnen ze alleen het excellente imago hebben omdat de

en dood beslissingen. Bijvoorbeeld ‘the body shop’, onder

rest van de wereld nog gebruik maakt van de ‘slechte’ zaken als

vrouwen bekender dan mannen. Deze organisatie tracht

kinderarbeid.

15


Conclusie 16

Als het samengevat moet worden, is bedrijfsethiek een lastig

maar de bedoelingen waren evenmin nobel te noemen. Voor de

onderwerp. In principe is het mogelijk voor elk bedrijf een

body shop is het een kwestie van het hebben van een unique

bepaalde ethische theorie te vinden en die toe te passen op hun

selling point. Het blijft immers een commercieel bedrijf.

eigen gang van zaken. Maar wanneer het puntje bij het paaltje komt, is er maar ĂŠĂŠn ding dat er echt toe doet. Dat je als bedrijf

Wat dat betreft blijft bedrijfsethiek dus puur een verkooppraatje.

zijnde je imago kunt verkopen aan de consumenten. Of daarbij

De wet bepaalt wat wel en niet mag (bijvoorbeeld dierproeven

het doel of de gedachte centraal staat is afhankelijk van de

zijn best aan wetten onderhevig), maar daarbuiten bepaalt toch

doelgroep die je probeert te bereiken. Voor bankiers is het een

vooral de markt hoe ethisch een bedrijf is. Wanneer een bedrijf

complex verhaal. We weten dat ze in eerste instantie niet moreel

meer moet betalen om een image op te bouwen dan het oplevert,

juist bezig zijn geweest. De gevolgen waren ook desastreus,

dan zal het bedrijf snel failliet gaan. En daarom is het toch vooral een spelletje tussen consumenten en wat ze bereid zijn te betalen voor dat beetje goede gevoel.


Zelf proberen? Wanneer je zelf wilt proberen of je ethisch consistent bent, probeer dan eens de website: www.philosophyexperiments.com. Op deze website worden enkele scenario’s geschets en wordt je gevraagd wat je zou doen. Daarna wordt gekeken of je ook consequent bent in je oordeel of dat je misschien anders zou handelen dan je in eerste instantie zou denken.

Bibliografie BodyShop. thebodyshop.nl. [Online] Body Shop. [Cited: April 8, 2011.] Fincher, David. 1999. Fight Club. Fox 2000 Pictures; Regency Enterprises, 1999.

17


18

Wetenschapsfilosofie Tekst: Casper Kranenborg

Technische Bedrijfskunde: alfa of gamma? Feit of fictie? Als er een studie is die interessant is voor wetenschapsfilosofen, dan is het wel technische bedrijfskunde. Aangezien wij werken op het grensvlak van techniek, politiek, wetenschap en maatschappij is wetenschap zoals wij dat bedrijven in een lastig parket gewikkeld. Waar de beta-wetenschappen vooral fenomenen proberen te verklaren en de alfa-wetenschappen de werkelijkheid beschrijven, doen wij beide. We wisselen zodoende constant ons hinkende been af. Sterker nog, als TBK-er moet je kunnen ontwerpen, beschrijven, verklaren en interpreteren. Er zijn al boekenkasten vol geschreven over hoe verklarende wetenschappen (zoals natuurkunde) wordt bedreven evenals hoe het zou moeten. Eenzelfde verhaal geldt voor beschrijvende wetenschappen. Deze studies leiden zelf tot hevige debatten over de rollen die de personen binnen deze wetenschappen moeten vervullen. Maar wat is een TBK-er dan precies? Een alfa of een gamma? Wetenschapsfilosofen lopen ook constant tegen dit soort vragen aan. In wat volgt zal ik daarom een voorbeeld van een probleem van een wetenschapsfilosoof laten zien (zonder deze uiteraard sluitend op te lossen). Sinds mensheugenis wordt er geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is een feit en waarin verschilt deze van niet-feiten?


Allereerst wordt met een feit vaak iets

Een van de meest voorkomende

bedoelt wat geen waardeoordeel in

problemen van deze tweede interpretatie

zich heeft, het is geen theorie, noch

is het probleem van inductie. Dit betekent

een hypothese. Dat dit zich echter

dat er geen deductische conclusie kan

op een glijdende schaal bevindt, zal

worden getrokken of dit feit nu ‘echt’

duidelijk worden uit de volgende

een feit is. Stel, ik zeg: alle zwanen zijn

bespreking. Het woord ‘feit’ kan op

wit. Dan is dit eenvoudig te weerleggen

twee manieren worden geïnterpreteerd.

door één niet-witte zwaan te vinden en

Als een contingente stelling die waar

aan te tonen. Een derde interpretatie van

is, of een niet-contingent iets. Een

feiten is, dat een stelling naar waarheid

voorbeeld van het eerste is: ‘Persoon

is gekoppeld aan zijn object. Dus ‘een

x is seropositief’. Dit is misschien wel

zwarte vogel van x centimeter en kleur y

waar, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn.

groot is een z’, waardoor de beschrijving

Een voorbeeld van het tweede is: 2+2 =

van een object dus correspondeert met

4. Ongeacht wat voor situatie men zich

het object zelf.

kan voorstellen, deze stelling is altijd waar. Dit onderscheid tussen contingent

De discussies over feiten wordt vaak

en universeel leidt tot drie manieren

gekoppeld aan een discussie over

hoe mensen over feiten denken. Ten

kennis. Een feit is immers een vorm

eerste kan je een ‘feit’ zien als iets wat

van kennis. Dat over kennis veel is

‘de waarheid’ aantoont. Een voorbeeld

gezegd, gefluisterd en gezwegen moge

hiervan is de al genoemde zin 2 + 2 = 4.

duidelijk zijn aan de hand van het ‘feit’

Ten tweede wordt een feit ook wel gezien

dat de filosofie dit onderzoeksdomein

als de meest stabiele uitleg, datgene wat

een eigen naam heeft gegeven, namelijk

het dichtst in de buurt komt van waar,

epistemologie. In de volgende paragraaf

de hypothese die de verschijnselen het

zal ik een begrip uit de epistemologie en

beste verklaart, etc. Feiten bestaan niet

wetenschapsfilosofie toelichten aan de

volgens dit perspectief, maar worden

hand van een technisch bedrijfskundig

gemaakt. Sociaal constructivisme is

concept.

weer opgedeeld in twee kampen. Aan de ene kant vinden we de zwakke

Paradigma’s

variant, terwijl zich aan de andere kant de radicale variant van sociaal

Een belangrijk verschijnsel waar

constructivisme bevindt. De lichte

technisch bedrijfskundigen mee te maken

variant is, volgens ‘the view that human

hebben, zijn de zogenaamde paradigma’s.

representations of reality — either

Een paradigma is een conceptueel

linguistic or mental representations —

raamwerk waarbinnen wetenschap

are social constructs’ (Goldman, 2006).

wordt bedreven. Op dit moment is Lean

De radicale variant zegt zelfs dat niet

Manufacturing (LM) een onderwerp

alleen de representaties, maar ook de

binnen technische bedrijfskunde wat

objecten waar de representaties naar

als voorbeeld van een paradigma kan

verwijzen sociale constructies zijn. U zult

fungeren. LM houdt in dat er wordt

het onderhand wel merken, een feit is

gekeken naar de organisatie als geheel,

lastig te definiëren, aangezien een simpel

waarbij alle processen moeten bijdragen

woord als ‘feit’ vele interpretaties, met

aan waardevermeerdering voor de

elk hun eigen problemen heeft.

klant. Alle processen die niet aan deze doelstelling voldoen worden beschouwd

19


Conclusie 20

als verspilling en worden geprobeerd

Management. Het fundament van LM

Binnen TBK staan we zeker niet los

tot een minimum te beperken. Dit is

bleek echter op een gegeven moment een

van de alfa- of de betawetenschappen.

de harde kern van het LM-paradigma.

‘blackbox’ - iets waar niet meer over

Sterker nog, we zijn waarschijnlijk

Thomas Kuhn, een filosoof die vooral

gediscussieerd moet worden wil, men

net zo onderhevig aan al die

bekend is geworden aan het eind van

LM serieus nemen.

wetenschapsfilosofische kritieken en

de 20e eeuw, analyseert wetenschap

visies. Of TBK nu gebaseerd is op

vanuit een sociologisch perspectief.

Als er op een gegeven moment echter

feiten genereren, problemen oplossen,

Hij stelde dat er drie periodes zijn met

teveel signalen worden afgegeven

hypothese toetsing of dat bedrijfskundige

betrekking tot een paradigma waarin

dat hulphypothesen de kern niet meer

wetenschap allemaal maar gezwets is dat

wetenschap wordt bedreven. Ten

kunnen beschermen - dus dat mensen

niet met de werkelijk correspondeert, is

eerste is er de voorwetenschappelijke

ook aan de kern van LM beginnen te

lastig te zeggen. Ik zou iedereen echter

periode, waarin er een paar mensen

twijfelen - breekt een derde periode

willen aanraden om goed na te denken

zijn die een idee hebben, maar als ze

van wetenschap aan. Kuhn noemt

voordat men begrippen als hypothese of

er met anderen over spreken heerst er

dit abnormale wetenschap, hetgeen

theorieën gebruikt in het vervolg. Het ligt

vooral verwarring over terminologie,

een wetenschappelijke revolutie kan

namelijk vaak niet zo voor de hand als

uitvoering, de methodologie, etc. In

veroorzaken. In deze periode gaan

men denkt, er zitten vele haken en ogen

het geval van LM zal dit bijvoorbeeld

(vaak jonge) mensen de blackbox van

aan die niet altijd even goed begrepen

gebeurt zijn bij de uitleg wat nu precies

LM proberen te openen of hun horizon

worden.

verspilling is, of wat waardetoevoeging

verbreden door iets compleet anders te

is. Kortom, iedereen had zijn eigen idee

proberen wat niet meer in het straatje

over wat nu precies LM is. Zodra al deze

van LM past. Dit leidt er uiteindelijk toe

meningsverschillen zijn opgelost ontstaat

dat er een verschuiving is van het ene

er een harde kern of een fundament

paradigma naar een volgende, doordat

van wat nu precies de inhoud van een

beide paradigma’s niet meer met elkaar

paradigma is en breekt een periode van

te rijmen zijn. De anomalieën van het

normale wetenschap aan. Eigenlijk wordt

oude paradigma zijn te groot geworden,

er nu een hypothese geformuleerd die

dus de kern van het paradigma wordt

met allerlei hulpstellingen in stand blijft.

verworpen. Een historisch voorbeeld

In tijden van normale wetenschap wordt

hiervan is de verschuiving van het idee

nu geprobeerd om deze hulphypothesen

van een platte aarde naar het idee van een

te ontkrachten of te verifiëren, om de

ronde aardbol. Ook de relativiteitstheorie

hypothese te toetsen. In het geval van

of de evolutietheorie zijn bekende

LM betekende dit dat er artikelen over

‘hypothesen’ die niet meer pasten in

verschenen waarin LM een begrip werd

een voorgaand paradigma. Kort door

en waarin verschillende personen met

de bocht genomen betekent deze derde

een vaststaande terminologie discussies

periode dat de fundamenten van LM in

met elkaar konden voeren. Alleen

twijfel worden getrokken.

anomalieën, oftewel problemen die betrekking hebben tot de hulphypothesen worden nog onderzocht. In het geval van LM is bijvoorbeeld lang onderzocht hoe de schijnbare tegenstelling tussen sneller, goedkoper en beter kon worden opgelost. Een ander voorbeeld is hoe Just-In-Time kon worden gekoppeld aan Total Quality


21

Ruimte

om te d

enken

Bronnen: Van Hees, M., E. de Jonge, L. Nauta (2003), Kernthema’s van de filosofie, Amsterdam: Boom Mulligan, K. (2007) Facts, geraadpleegd van de Stanford Encylopedia of Philosophy op 03-03-2011. Goldman, A. (2006) Social Epistemology, geraadpleegd van de Stanford Encyclopedia of Philosophy op 01-04-2011.

Verder lezen? Kuhn, T. (1963) The Structure of Scientific Knowledge, Chicago: University of Chicago Press. Popper, K. (1958) The logic of scientific discovery, London: Taylor & Francis Ltd. Latour, B. (1999) Science in Action, Boston: Harvard University Press Shapin, S. and Schaffer, S. (1985) Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the experimental life, Princeton University Press Feyerabend, P. (1983) Against Method,


22

Verenigingsnieuws

Illustratie: Marijn van Rooij


23

Technology and Society Congress pri•va•cy [prajvesie] de; v(m) de mogelijkheid om in eigen omgeving helemaal zichzelf te zijn.

Met de razendsnelle uitbreiding van het internet wordt de

Privacy blijft uiteindelijk een erg breed begrip, maar wij beogen

scheidslijn tussen de persoonlijke omgeving en de buitenwereld

als commissie een invulling die een Technische Bedrijfskunde

steeds fijner. Zo fijn zelfs dat soms het verschil er niet lijkt te

student waardig is. Waarnodig zullen de lezingen dieper in gaan

zijn. Wat is de plek van privacy in een samenleving als deze? Dit

op de technische details, zonder daarin verdwaald te raken en het

is de vraag waar TaSC 2011 zich over zal buigen.

overzicht te verliezen.

Mensen zijn sociale wezens en daarom is het niet

TaSC is natuurlijk meer dan alleen lezingen. Afsluitend zal er

verbazingwekkend dat wij dankbaar gebruik maken van het

natuurlijk vel gediscussieerd worden en het is de bedoeling dat

internet om relaties en vriendschappen te onderhouden. Vaak

jij je stem laat horen. Het debat zal worden ingeleid door de heer

gebruiken wij hier gratis oplossingen voor die op het internet

Kowsoleea, wellicht wel Nederlands bekendste slachtoffer van

alom beschikbaar zijn. Echter voor niets komt de zon op, luidt

identiteitsfraude. Het gehele verhaal, opgeschreven door Peter

het aloude Hollandse spreekwoord.

de Graaf, journalist van de volkskrant, is nu al te lezen in deze editie van de Lugograaf.

Als tegenprestatie voor veel van deze diensten op het internet wordt de gebruiker gevraagd om vaak persoonlijke, gegevens te

Voor de echte Lugianen zijn er natuurlijk kroketten geregeld en

delen met de aanbieder van de dienst. Daarmee dringt het internet

ook de borrel mag je natuurlijk niet missen.

binnen in onze persoonlijke levenssfeer en komt het hele begrip van privacy steeds meer onder druk te staan.

Voor inschrijvingen en actuele informatie nodigen wij je graag uit te kijken op de website: www.TaSC-Groningen.nl

Echter het verzamelen van persoonlijke gegevens op het internet kan natuurlijk ook voor nobele zaken worden ingezet, zoals het bestrijden van criminaliteit en terrorisme. Zo kunnen incheck procedures op luchthavens ingekort worden door gebruik te maken van biometrische identificatiemethoden. Pasjes kunnen overbodig worden gemaakt door voortaan de vingerafdruk als identificatie middel te gebruiken. Zo zijn er nog meer voorbeelden op te noemen.


HOOFDDORP ‘Mijn naam komt al vijftien jaar ten onrechte voor in de informatiesystemen

24

van politie en justitie. Een harddrugscrimineel heeft in 1994 bij een aanhouding mijn naam opgegeven. Sindsdien zit ik in de systemen. De identiteitsfraude is al vanaf het begin bekend bij de overheid, maar ze hebben er niets mee gedaan. Ik heb ontzettend veel brieven geschreven naar allerlei instanties. Politie en justitie beloofden steeds dat mijn naam zou worden gezuiverd, maar dat gebeurde niet.

TaSC artikel Tekst: Ron Kowsoleea ‘Ik ben diverse keren aangehouden

overheid slaagt er maar niet in om

hadden aangehouden mijn naam had

en in de boeien geslagen, op straat

al die belastende informatie die ten

opgegeven. Het bleek de drugsverslaafde

door de politie of op Schiphol

onrechte op mijn naam staat, op de

en crimineel Imro C. te zijn, die

door de marechaussee. Ik word

echte naam van die crimineel te zetten.

mij kende van de lagere school in

gezien als een drugscrimineel, met

Donderdag heeft minister Hirsch Ballin

Paramaribo. Hij is de neef van een vriend

gevarenclassificatiecode 2. Ik ben

excuses aangeboden. Zijn ambtgenoot

van me. Eind 1993 zijn we nog een week

aangehouden als ongewenst vreemdeling,

van Binnenlandse Zaken heeft alle

met elkaar opgetrokken. Ik wist niet dat

terwijl ik toch gewoon een Nederlands

politiekorpsen aangeschreven om de

hij in duistere zaakjes zat. We hadden

paspoort heb. De FIOD is met de

informatiesystemen op te schonen. Ik

ontzettend veel lol. Toen kon ik nog niet

politie bij me binnengevallen, met 35

hoop dat het eindelijk goed komt.

bevroeden hoeveel ellende ik van hem

man, omdat ik drugsgeld zou hebben

zou krijgen.

witgewassen. Het is om gek van te

‘Het begon allemaal in 1994. Ik woonde

worden.

in Rotterdam en kreeg opeens een

‘Op het politiebureau is proces-verbaal

dagvaarding om te verschijnen voor

opgemaakt dat Imro C. zich voor

‘Ten tijde van die inval zat de crimineel

de rechter in Amsterdam. Ik zou voor

Ron Kowsoleea heeft uitgegeven. De

die zich voor mij uitgaf in de gevangenis.

een drugsdelict zijn aangehouden

crimineel heeft dat ook bekend. Ik heb

Dan moeten ze toch weten dat er iets

door de Amsterdamse politie, bureau

aangifte gedaan en voor het onderzoek

niet klopt als ik als verdachte gewoon

Warmoesstraat. Ik was stomverbaasd. Ik

meegewerkt door een vingerafdruk en

thuis zit? Na elke actie kwamen ze er

wist nergens van.

een foto te laten maken. Op advies van de

snel achter dat ze het mis hadden. Dat

politie en de advocaat van Imro C. ben ik

er sprake was van identiteitsfraude en

‘Ik ben naar het politiebureau aan de

ook naar de rechtszitting gegaan. Anders

persoonsverwisseling. Soms boden ze

Warmoesstraat gegaan. Ik zie nog de

bestond het risico dat ik bij verstek werd

excuses aan, meestal niet. Een officier

verbijstering op het gezicht van de

veroordeeld.

van justitie heeft zelfs voorgesteld dat

politieagent die bij de balie zat. Hij

ik dan maar een andere identiteit moest

was namelijk dezelfde politieman die

‘Het was een bizarre vertoning voor de

aannemen. Dan was ik van de ellende af.

mij enkele weken daarvoor zou hebben

rechtbank. Is dit meneer Kowsoleea,

Maar dat is toch de omgekeerde wereld?

opgesloten wegens dat drugsdelict.

vroeg de rechter. Ja, het is meneer Kowsoleea, maar het is niet de

‘Het is echt Kafka. Zo omschrijft de

‘Hij zag meteen: dat klopt niet. Toen

Kowsoleea die is aangehouden, zei de

Nationale Ombudsman dat ook. De

kwamen ze erachter dat de man die ze

advocaat, dit proces gaat niet over hem.


Imro C. was niet aanwezig, hij zat op

‘In 2001 begon het weer. Ik werd op

het politiebureau in Wilnis. De rechter

Schiphol aangehouden, op weg naar

begreep er niets van, en heeft de zaak

Engeland. Weet u hoeveel vliegtuigen

‘Het is geen pretje om steeds te worden

maar aangehouden.

ik wel niet heb gemist? Altijd word je

aangehouden, bij de McDonald’s of op

eruit gehaald door de marechaussee.

Schiphol. En dat de piloot dan zegt dat

‘Maar daar bleef het niet bij. Ik werd

Soms moest je een uur wachten, soms

het vliegtuig is vertraagd omdat passagier

verschillende malen gebeld door de

ging je de cel in. Ik wapperde met het

Kowsoleea zonet is aangehouden op

Amsterdamse politie dat ik aangifte

politiedocument over de identiteitsfraude,

verdenking van drugshandel. In 2005

moest komen doen, omdat er weer

maar dat vonden ze een verouderd vod.

werd ik op last van de rijksrecherche

misbruik was gemaakt van mijn naam.

In november 2003 escaleerde het, toen ik

gearresteerd. Een justitiemedewerker

Ik kreeg bekeuringen en dagvaardingen

met een delegatie naar Suriname wilde

bleek strafrechtelijke informatie van mij

voor zwartrijden. Ik ben zelfs met

reizen en op Schiphol als ongewenste

te hebben aangeboden. Ik zou geen vaste

de politie naar het Gemeentelijk

vreemdeling werd gearresteerd. Ik was

woon- en verblijfplaats hebben.

Vervoersbedrijf geweest. Er is zelfs de

het zo zat, zo ontzettend boos, ik ging

afspraak gemaakt dat ik, Ron Kowsoleea,

niet vrijwillig mee. Gaandeweg zag

‘In 2007, nadat ik weer op Schiphol

me altijd kan legitimeren. Want Imro C.

de marechaussee dat ze de verkeerde

was aangehouden, heb ik een klacht

kon zich nooit legitimeren, en er werd

man hadden. Toen hebben ze me maar

ingediend bij de Nationale Ombudsman.

blijkbaar nooit gecheckt of hij wel de

aangehouden wegens belediging. Er is

In het rapport, dat donderdag is

juiste naam opgaf.

zelfs een rechtszaak over geweest, omdat

gepubliceerd, wordt bevestigd dat ik al

ik iemand klootzak had genoemd. De

jaren het slachtoffer van identiteitsfraude

rechter heeft me gelukkig vrijgesproken.

ben. En dat de overheid er maar niet in

‘Later heeft de politie mij een bewijs meegegeven dat mijn identiteit werd

was, dan liep ik toch niet vrij rond?

slaagt om de informatiesystemen op te

gebruikt door Imro C., met zijn foto erbij.

‘Kort daarvoor, in oktober 2003, was de

Daar heb ik altijd mee gereisd. Een hele

FIOD mijn huis in Krimpen aan de IJssel

poos ging het goed. Tot ik in 1999 werd

binnengevallen. Dat was heel heftig. Een

‘Mijn bedrijven verkeren in surséance

aangehouden bij een verkeerscontrole.

hoop kabaal, een hoop politieagenten.

van betaling. De ombudsman wil

Ik zou ongewenst vreemdeling zijn

Ik werd gearresteerd voor lidmaatschap

bemiddelen om een schadevergoeding

en moest mijn straf uitzitten. Ik werd

van een criminele organisatie, handel in

vast te stellen. Het ministerie van Justitie

in de boeien geslagen en afgevoerd

drugs, witwassen van drugsgeld, valsheid

heeft ooit vijfduizend euro aangeboden,

in een politiebusje. Je kunt je er geen

in geschrifte en heling. Dat was een

maar dat staat in geen enkele verhouding

voorstelling van maken wat dat met je

traumatische ervaring, vooral ook voor

tot de schade die ik en mijn gezin hebben

doet, als je niks gedaan hebt. Je wordt

mijn dochtertjes van 3 en 7, en voor mijn

geleden.

gefouilleerd en in een cel gezet. Meneer,

vrouw. En ik hen maar zeggen: ik ben

dat ben ik niet. Ja meneer, dat zeggen ze

niet wie jullie denken dat ik ben.

allemaal.

schonen.

‘Er zijn zijn meer slachtoffers van identiteitsfraude. Imro C. gebruikte wel

‘Die inval had ook een geweldige impact

zes verschillende namen. Het wordt hoog

‘Toen ze doorhadden dat ze fout zaten,

op mijn woonomgeving. We voelden ons

tijd dat de informatiesystemen van politie

werd ik vrijgelaten. Ik was zo boos! Ik

door de buurt met de nek aangekeken.

en justitie worden opgeschoond en beter

ben in Amsterdam nog op zoek gegaan

Dus zijn we maar verhuisd. Ook zakelijk

gecontroleerd, dat is de moraal van het

naar Imro C. Als ik hem gevonden had,

kreeg ik steeds meer last. Ik had een

verhaal. Maar de overheid neemt het

dan had ik hem echt iets aangedaan.

handelsbedrijf en een groothandel in

nog steeds niet serieus. En daar kan ik

Ik heb om opheldering gevraagd bij

farmaceutische producten. Je wordt

ontzettend boos om worden.’

de politie. Ze zeiden dat ze mijn naam

geconfronteerd met mensen die geen

hadden verwijderd uit de systemen, maar

zaken meer met je willen doen. Ze horen

Bron

dat bleek niet het geval te zijn.

dat de politie en FIOD bij je langs zijn

www.volkskrant.nl (artikel: Onschuldig,

geweest, dat je een crimineel bent. Maar

maar steeds in de boeien, door: Peter de

mensen, zeg ik dan, als ik zo’n crimineel

Graaf)

25


26

Diederik Jan Lemkes Voorzitter TBV Lugus

Column voorzitter ‘Bedrijfscijfers zijn als een bikini. Ze geven een interessant beeld, maar de spannende delen blijven verborgen.’ Burton Malkiel, de beleggingsprofeet slaat hiermee de spijker op z’n kop met twee vliegen ertussen. Wat is het leuk de cijfers te kennen. Echter is het nog veel leuker om het ontstaan ervan te begrijpen. Zeker als je bedenkt dat de vaak mannelijke bestuurder(s) de bikini moet(en) creëren of uitkiezen, komt al snel het argument naar boven om meer vrouwen in een bestuur aan te stellen. Om deze ietswat gedurfde uitspraak

aangemoedigd is uitdagender dan het

voor songwriting en totale beheersing

binnen een hoofdzakelijk uit mannen

volgen van de regels. Draaiboeken zijn

van zijn instrument en bijhorende gear

bestaande vereniging enigszins te

daarmee dan ook de vloek en zegen

is en zal hij een van mijn voorbeelden

nuanceren: positieve discriminatie,

waarmee een bestuur dient te leven.

blijven. Zo, is het voornemen een

daar ben ik absoluut geen fan van.

pleidooi voor een muzikale held te

Samenstelling van het bestuurlijke team

Ondanks de vaak grote drukte, heb ik

moet bij voorkeur een afspiegeling zijn

toch opvallend veel tijd kunnen besteden

van de werkelijkheid. Een bestuurlijk

aan mijn grootste hobby. Gitaar spelen

Willekeurige stukjes tekst die zo vlak

orgaan dat log wordt, zodra de echte

en knutselen aan alles wat erbij hoort.

voor het einde van mijn bestuursjaar toch

drive om te excelleren ontbreekt,

Ook in drukke periodes, nuchter of niet,

een geheel vormen. Een verzameling van

men zichzelf al de beste vindt, of

wist ik mijn weg, waarschijnlijk vaak tot

een aantal zaken die ik heb geleerd, of

misschien wel de simpelste reden:

ergernis van mijn huisgenoten, naar de

constateringen die nog een keer op papier

zodra er overheidsgeld mee gemoeid is.

hoek van mijn kamer maar al te vaak te

moesten. Hoewel terugkijken eigenlijk

Voorbeelden uit het bedrijfsleven te over.

vinden. Afleiding kan zo simpel zijn.

pas achteraf mag, meestal in de vorm

Toch is me een uitzondering het meeste

houden bij deze ook ingewilligd.

van het voor- of nawoord in de laatste

bij gebleven: de universiteit. Behaalde

John Mayer. Een van mijn muzikale

ALV-stukken, schatte ik de kans dat een

resultaten in het verleden bieden geen

helden die minimaal één keer terug

dergelijk stuk gelezen werd hier het beste

garantie voor de toekomst, maar een

moest komen in de Lugograaf. Veelal

in.

bestuurder met historisch besef is wel

afgeschilderd als de man met zoetsappige

degelijk beter dan een iemand met alleen

liedjes waar tanden spontaan van

Wil ik afsluiten met de vraag uit mijn

oog voor de toekomst.

uitvallen en trommelvliezen van

eerste Lugograaf column: zou de

knappen door schreeuwende vrouwen

kwaliteit van mijn teksten gedurende het

Werken in een omgeving van

op de achtergrond is juist hij een van

jaar zou verbeteren? Kijk en vergelijk.

georganiseerde chaos waar genoeg

de personen die mijn inziens de Pop en

Aan mijn slechte uitspraken op de

bewegingsvrijheid is en oordelen

Blues eindelijk weer dichter bij elkaar

quotepagina kan het in ieder geval niet

op basis van gezond verstand wordt

heeft gekregen. Met een geniaal gevoel

hebben gelegen.


27

Gelijk krijgen Tekst: Arjen Lammers

Gelijk. Wie het heeft, wil het van de daken schreeuwen. Wie het niet heeft, is toch vaak overtuigd van wel. Daar zit dan meteen ook de tweestrijd. Een eeuwenoude strijd waar het recht van de sterkste nog altijd opgaat. Of om Nietzsche te parafraseren: “Alle dingen zijn onderhevig aan interpretatie. Welke interpretatie ‘juist’ is op een gegeven moment is een gevolg van macht en niet van waarheid.” Beetje uit het verband getrokken wellicht, maar de inhoud is onverminderd bruikbaar. Daar gaat de rest van dit artikel dan ook over; over de ‘macht’ om je gelijk te krijgen, overtuigen en de mogelijke methoden om via een andere weg toch je zin door te drukken. Er zijn genoeg boeken en artikelen over dit onderwerp geschreven om een bibliotheek mee te vullen en de komende paragrafen gaan ook zeker niets toevoegen aan dit onderwerp, maar een overzicht of passende samenvatting moet er wel in zitten.


28

Het eerste idee dat we moeten overkomen, is dat de wereld een

te verliezen. In plaats daarvan is het vaak beter je te richten op

lief oord is, waar iedereen zich aan de regels houdt. De wet

mensen in je groep die het in ieder geval een degelijk voorstel

bepaalt wat mag en wat niet, maar binnen het kader dat door

vinden en bereid zijn te luisteren. Overtuigen van de groep begint

de wet geschetst wordt, is iedereen vrij te doen wat hij of zij

met één voor één, zoals ook te zien is in de film “12 angry men”.

wil. Deze veronderstelling is niet nieuw. Machiavelli zal niet de

Probeer altijd voor ogen te houden, dat je niet iedereen hoeft te

eerste zijn geweest die het zo beschreef, maar zijn naam is wel

overtuigen om toch je gelijk te krijgen. Soms zijn er bepaalde

synoniem geworden met machtspolitiek. Machtspolitiek speelt

groepen(je baas, de investeerders) die uiteindelijk de beslissing

ook op kleinere schaal, binnen bedrijven een belangrijke rol.

nemen. Al je energie verspillen aan personen die niet overtuigd

Soms zijn begrippen anders en moet je bepaalde zaken ruimer

willen worden of die je niet hoeft te overtuigen is zonde.

interpreteren, maar de kern blijft hetzelfde. Gelijk krijgen vereist een ruimere opvatting van wat wel en wat niet mag. Centraal

Een vervolg op de voorgaande stap is, dat je niet in een openbaar

blijft echter wel staan, dat je koste wat kost, je reputatie moet

overleg je gelijk haalt, maar per persoon; stuk voor stuk bij de

bewaken. Als je gelijk krijgt, maar vervolgens geen vrienden

koffieautomaat. Dit is beter voor jezelf aangezien je niet direct

meer over hebt, dan is het toch zonde geweest van de moeite.

wordt aangevallen door iedereen om je heen. Ook heb je de

Gelijk krijgen moet je dus ook ‘gegund’ zijn, anders is het een

mogelijkheid beter te worden, doordat je jezelf voorbereidt op de

loze overwinning.

vragen die je al eerder hebt gehoord.

Hoe komen we op die plek waar iedereen ons gelijk geeft,

Tot dusverre is er vooral uitgelegd HOE je gelijk kan krijgen. Stel

al was het maar omdat we zo slim waren? Één van de meest

dat het niet lukt, of je hebt wel gelijk gekregen, maar ze doen er

beproefde methoden is de indirecte suggestie. Om je plannetje

ook weer niets mee. Dit is misschien wel de lastigste fase in het

er door heen te krijgen, kan het vaak beter werken wanneer je

vergaderproces. Je argumentatie is opgebruikt, de kaarten zijn

met wat indirecte hints een leidinggevende het idee kan laten

gespeeld. Dit is waar de meeste mensen ophouden en het dus tijd

‘bedenken’. Een idee dat je zelf bedenkt is immers gemakkelijker

word je te onderscheiden. De eerste optie is om je plan enigszins

te accepteren dan een idee dat iemand anders je voorlegt.

aan te passen en onder een nieuwe naam opnieuw in te dienen.

Commentaar geven is eenvoudig, je plannen verdedigen een

Dit werkt het beste als de eerste bezwaren niet te groot waren.

stuk lastiger. Hoe kun je echter subtiel zijn? Ook hier zijn geen

Houd er wel rekening mee dat hetzelfde plan er toch anders uit

uniforme regels voor afhankelijk van je publiek, de status die jij

moet zien met een wezenlijke verandering om toch de schijn

hebt ten opzichte van de te overtuigen persoon en het soort plan

van nieuwigheid te wekken. Een tweede optie is wat duisterder.

dat je hebt. Begin vooral met het schetsen van een probleem waar

Hierbij moet je gebruik maken van ‘retorische’ trucs die veel

een ‘bepaalde’ oplossing heel goed op werkt. Dit zou dus jouw

weg hebben van chantage. Of je zoiets wilt toepassen, is geheel

oplossing moeten zijn.

aan jou. Een beproefde techniek in het arsenaal van een gehaaide debater is het ‘valse dilemma’. Hierbij stel je het publiek(of de

Stap twee: vergeet niet dat je grootste tegenstander niet per se

vergadering) voor een keuze. Of ze accepteren je plan, óf de

degene is, die je moet overtuigen. Vaak ben je niet de enige in

hel breekt los. Het kan geen kwaad om hier je toehoorders een

een groep en is het uiteindelijk een gezamenlijke beslissing. Van

zware keuze voor te leggen, sterker nog het werkt in je voordeel.

nature zouden de meeste van ons het opnemen tegen de grootste

Probeer wel geloofwaardig te blijven; waarschuwen voor een

tegenstander van onze plannen. Als hij om is, dan zal de rest

alien-invasie kan wel averechts werken. In feite is dit een soort

wel volgen, toch? Het leidt echter vaak tot een welles-nietes-

chantage, aangezien gezegd wordt: “Dit óf gevolgen die je niet

spelletje waar je evenveel kans hebt de discussie te winnen als

wilt.” Het is wel een ‘hail Mary pass’, dus zorg voor een goede timing. Veel mensen houden er ook niet van gechanteerd te worden, dus laat het niet blijken.


Voor enkelen zal dit een vervelende suggestie zijn, maar er zijn nu eenmaal veel factoren die beslissingen be誰nvloeden. Zelfs factoren die niet binnen ons bereik liggen. Om een specifiek voorbeeld te geven: er is ooit onderzoek gedaan of mensen zouden helpen wanneer iemand voor ze struikelt en allerlei papieren laat vallen. Wat blijkt? Als de proefpersonen(zonder dat ze het wisten) eerder een euro hadden gevonden, waren ze vrijwel allemaal bereid te helpen. Andersom, wanneer iemand niets had gevonden, was slechts een kwart bereid de hulpbehoevende te assisteren. Wat is nu de relevantie hiervan voor jou als je je gelijk probeert te halen? Het bovenstaande voorbeeld illustreert, dat iemand die tegen jouw plan is misschien wel helemaal niet tegen is. Misschien is hij of zij echter tijdelijk niet in de juiste stemming om je plan te accepteren. Concluderend kunnen we stellen, dat gelijk hebben niet alleen afhangt van de manier van argumenteren. Je moet strategisch je punten overbrengen, niet direct al je sterke argumenten op tafel leggen en rekening houden met je publiek. Waardoor laten ze zich overtuigen, wat zijn de uiteindelijke factoren waarover beslist wordt en wat zijn de omstandigheden? Het probleem is dat generieke regels niet bestaan aangezien elke discussie anders is. Heb een ultiem doel, doe een beroep op de emotie van je publiek, maar wat voor emotie? Woede, liefde of angst? Het kan allemaal. Als afsluiting kunnen we alleen stellen dat je alleen beter wordt door te oefenen, door te blijven proberen en door nieuwe opvattingen te vinden als de discussie niet jouw kant op valt. Het zijn niet de sterkste die overleven, maar diegene die zich het beste aanpassen aan de situatie.

illustratie: Nietzsche

29


30

Nieuwe Ontwikkelingen Tekst: Martien Jalink

Gooi ’t in de afvalbak?

Hippe postzegel

Wie kent het niet: je hebt net genoten van je wekelijkse

Postzegelverzamelaars zijn brildragend, saai, allergisch voor

fruitinfuus in de vorm van een smakelijke banaan maar zit

frisse lucht, verduiveld hoog begaafd, en het liefst de hele dag

toevallig in een Syntus trein. Dat betekent: het komende halfuur

bezig met, het laat zicht raden, hun postzegelverzameling. En oja,

nergens de mogelijkheid om die eeuwig vervelende schil waar

brieven posten is voor oma’s. Twee alledaagse vooroordelen waar

je nu mee in je handen zit weg te gooien en dus frommel je hem

eigenlijk al lang niemand meer aan twijfelt. Postorderbedrijven

enige expertise in het spleetje tussen jouw eigen stoel en die

als TNT en Sandd keken vol afschuw toe hoe alternatieven als

van het nietvermoedende oma’tje naast je. Zit je niet in de trein

E-mail, Twitter, Facebook, Hyves, Chatroullette, LinkedIn,

maar is er ondanks verwoede pogingen toch geen vuilnisbak te

Habbo, en voor de laatbloeiers ook nog Superdudes nieuwe,

bekennen in de wijde omtrek? Dan verdwijnt het gele goedje

goedkopere en snellere communicatiewegen vormden.

met een ferme armzwaai in het nabijgelegen bosje om aan een uitputtend ontbindingsproces te beginnen. Tsja, dat is het enige

TNT post slaat echter terug, en hoe! Ze komen met de

lot van de treurige banenschil buiten de uitgemolken uitglijgrap

‘augmented reality postzegel’(toegevoegde werkelijkheid).

die inmiddels al lang niet leuk meer is.

Wanneer een code op deze postzegel voor een webcam wordt gehouden op een speciale website, verschijnt een 3D-beeld van

Wetenschapper Gustavo Castro brengt hier echter verandering

ontwerpen van Nederlandse architectenbureaus. Trots als we

in. In zijn onlangs gepubliceerde onderzoek ontdekte hij de

zijn op de creaties van het vaderland. En dat allemaal met de

bruikbaarheid van deze nutteloos geachte bananenschillen.

bedoeling om het ouderwetse brievengepost weer hip te maken.

Hij nam de schillen mee naar huis en vond een zeer bruikbare

Het is hopen voor TNT dat het een beetje aanslaat en de allang

toepassing. Via verschillende zuren die zich in de schil bevinden

verfoeide brievenbus iets van zijn oude glans herwint.

kunnen zware metalen aan de schil gebonden worden. Op deze

www.gummo.nl

manier wordt kostbaar drinkwater ontdaan van zijn schadelijke metalen. Het is duurzaam, het is goedkoop en het werkt beter dan de gangbare methodes. De vraag is echter op welke schaal het ‘gele filter’ toepasbaar blijkt.


Toilet 2.0 In tijden van snelle technologische ontwikkelingen waar zelfs koelkasten en andere huishoudelijke apparatuur

31

geschroomd worden, bleef het toilet, op enkele Japanse exoten na, tot op heden onaangetast. Maar ook die moet er nu aan geloven. Een paar creatievelingen bij Inax hebben zich namelijk uitgeleefd en zij komen met het ‘Integrated Toilet’.

twee lenzen in plaats van één te bespeuren is. En hier zit ook gelijk het geheim waarmee het 3D-effect gecreëerd wordt: door simultaan twee beelden vanuit een net iets andere hoek te schieten. Op het display kun je de foto’s in 3D bekijken, maar mocht je in het bezit zijn van een 3D-televisie of monitor, dan kun je de beelden ook via de hdmiaansluiting in het groot aan iedereen laten zien. Naast 3D-foto’s kun je met deze camera ook ‘gewone’ foto’s schieten met een Kom je in de buurt van de high-techt pot, wordt het deksel automatisch voor je geopend en gaat de toiletbrilverwarming aan. Handig tijdens Hollandsche koude winters. En mocht het allemaal een keer wat langer duren is dat geen reden voor verveling. Met ingebouwde verwisselbare SD-geheugenkaart lezer beluister je tijdens je grote en kleine boodschap gemakkelijk je favoriete

maximale resolutie van 5 megapixel. . Ook filmpjes schieten op 720p @ 30 fps is mogelijk. Daarnaast kan de camera dienst doen als mediaspeler en e-reader. Prijs: 300 euro. www.rcp-technik.com

PSPhone

muziek. Ook schoonmaken zal voortaan tot het verleden behoren.

Sony Ericsson heeft onlangs de Xperia Play, ofwel ‘Playstation

De pot reinigt zichzelf automatisch na elk bezoek en voorziet

Phone’, gelanceerd. Het is een combinatie tussen een smartphone

bovendien de ruimte van de broodnodige verfrissing door middel

en een draagbare spelcomputer. Samen met de lancering zijn er

van de ingebouwde ioniserende luchtverfrisser. Het toilet doet

zestig spellen beschikbaar gemaakt voor het apparaat. Door een

tevens dienst als bidet. Maar al deze luxe kent ook doordachte

samenwerking met ruim 20 uitgevers hoopt Sony Ericsson snel

functies. Is het toilet niet in gebruik, dan schakelt het over op

meer spellen te bieden. Dus vergeet Angry Birds en synoniemen.

sluimerstand wat het energieverbruik drastisch reduceert. En

Nu begint het échte gamen. Nu alleen nog wachten op een

kom je in een donkere nacht naar het toilet gewaggeld, dan gaat

smartphone die een afstandsbediening functie heeft.

gewoon de sfeerverlichting aan zodat je doel goed zichtbaar

www.sonyericsson.com/play/

wordt. Voor $7350,- ben je trotse eigenaar van dit futuristische toilet. Maar wees er snel bij en zorg dat je niet naast de pot piest, want er worden maar honderd stuks van gemaakt. www.inax-usa.com

3D-fotocamera Langzaam maar zeker begint 3D steeds meer zijn weg naar de woonkamer te vinden. Eén van de eerste, betaalbare fotocamera’s die gebruikt maakt van 3D technologie is de Power Flex 3D Camera van het Duitse Rollei. Op het eerste gezicht verschilt deze camera weinig van andere camera’s, behalve dan dat er


32

Het sjaarzen perspectief Tekst: Joep Heusschen

Joepie, als jij nou eens eens een stukje schrijft met iets in de trant van ‘Het sjaarzen perspectief ofzo’, aldus de lieftallige eenkoppige hoofdredactie. Prima, ik heb nu in ieder geval een titel en iets dat de naam ‘richtlijn’ eigenlijk niet eens zou mogen krijgen.

Sjesus pa, zijn we er nou nog niet? Hoeveel treinen denk je dat dit zijn? Vier? Vijf? Vast niet heel directe verbindingen allemaal en met het meest recente prestatieniveau en de diskloktische managers bij de NS biedt dat ook niet al te veel hoop. Twee uur in de auto, voetjes op het dashboard en ja, eindelijk doemde daar de schilderachtige skyline van het pittoreske Groningen op aan de horizon en net boven mijn grote teen zag ik ‘m zijn intrede maken; de Martinitoren. Vanaf de ring meteen het centrum en de eerste verbazing ingeknald: grachten? Hebben ze hier grachten? Die hebben ze in Amsterdam en Utrecht, maar in Groningen?


Mijn kamertje was groter dan gedacht, de vriend van wie ik de

van meerdere kanten op het hart gedrukt: ‘Doet, geloof me nou

kamer overnam, had hem liefkozend beschreven als ‘hol’, maar

maar, dat ‘studeren’ kost je klauwen met geld’. Als geluk bij een

nu met het zonnetje erop leek dat reuze mee te vallen. De rest van

ongeluk had ik onder het motto ‘saaier dan dit wordt het écht

deze eerste dag als Groninger stond bol van de Ikea, de Mama

niet’ zowaar nog bijna de neiging gekregen om zin te hebben in

Mini en het houtje touwtje knutselwerk.

het studeren. Deze erbarmelijke gevoelens wist ik echter op tijd te onderderdrukken waardoor in gezonde toestand kon worden begonnen aan het ‘echte leven’. De wittebroodsweken waren naar elke verwachting op zin minst te betitelen als onwennig. Met het oog op ‘zo vaak mogelijk de snooze aandrukken’ moest de snelste route naar de uni worden uitgestippeld. Er werd onderzoek gedaan naar de goedkoopste buurtsuper, uitbundig gebruik gemaakt van het overschot aan nachtleven en tussendoor werd er zo nu een dan een boek open gedaan. De studie viel helaas wat tegen; 90 procent mannen, 5 procent vrouwen en van de rest ben ik er na 7 maanden nog steeds niet zeker van. Inhoudelijk was het echter best te behappen

Mijn kamer was ‘slaap klaar’ en mijn motivatie reizende. Wat mij

qua tempo en niveau, dus bleef er genoeg tijd over voor de al

betreft mocht het eerste jaar nu echt beginnen. Ik was echter nog

eerder genoemde essentiële zaken.

niet een keer op de universiteit geweest, laat staan Zernike. Ik kende in Groningen alleen de weg van de Ikea naar mijn kamer

Met nog maar een paar maanden en één volledig blok voor de

en weer terug. De KEI-week bood uitkomst. Een week lang

boeg is het tijd voor een tussenbalans. Een balans waarbij elke

nieuwe mensen, nieuwe gewoontes, grote slaaptekorten, nieuwe

boekhouder zijn vingers bij af zou likken: louter positief. Het is

kroegen en minder lekker bier. Wat wil een student in spé nog

mooi, het is leuk, het is prachtig en tussen de stukken door nog

meer? Juist ja, studeren! Nu helemaal, nu Groningen behalve heel

leerzaam geweest ook. Misschien dat de studie niet helemaal is,

ver ook nog heel gezellig bleek te zijn en mooi met die grachten.

wat ik er van verwachtte maar dat komt nog wel. Er wordt in ieder geval aan meer dan genoeg criteria voldaan om te zeggen:

Na de behaaglijke KEI-week nam ik een week de tijd om

‘Hier blief ik den kummende poar joar nog wul’ om het maar is

achter het beeldscherm van mijn baas wat bij te slapen en zo de

op zijn vertrouwds achterhoeks te zeggen, want ja, waar je roots

broodnodige pegels bij te kunnen schrijven. Mij was namelijk

liggen, liggen je roots!

33


34

Test: Algemene kennis Tekst: Mart Busscher In deze test borduren we voort op het stukje algemene ontwikkeling dat een mens doorgaat in zijn verschillende levensfasen. Algemene ontwikkeling is een benaming voor de algemene kennis en intellectuele vaardigheden die men niet direct voor het eigen vakgebied nodig heeft.

Om dit te testen onder de TBK-ers zijn er een aantal vragen uit

•  Wat zijn de drie primaire kleuren van licht?

verschillende invalshoeken bedacht om zo een klein beeld te

Antwoord TBK-er: Groen, rood en blauw. Ik weet iets!

vormen van de algemene kennis. Hieronder staan de vragen met

Licht is dan uv of hoe heet dat? Ultraviolet.

de desbetreffende af en toe zeer intelligente antwoorden.

Ik ben kleurenblind. Wat een rare vraag. Licht heeft toch geen primaire kleuren? Doe maar rood, vind ik wel mooi. Violet,

•  Wat is de hoofdstad van Libie? Antwoord TBK-er: Met een t.. ja dat weet ik wel.

mangaan. Dat waren er al 3 toch? Correct antwoord: rood, blauw en geel

Ja eh pff, natuurlijk weet ik dat wel. Ik ben er niet helemaal bij vandaag. Is niet Benghazi, die andere. .(5 minuten verder)

•  Wie is verantwoordelijk voor achternamen?

ik kom er niet op.

Antwoord TBK-er: Meneer achternaam.

Correct antwoord: Tripoli

De vader van het kind. Gemeente? Oh vroeger? Weet ik niet.

Wie ging eerder dood Martin Luther King of John F. Kennedy? Antwoord TBK-er: Martin, toch? Een gok, doe maar Kennedy. Correct antwoord: Martin Luther King

Correct antwoord: Napoleon


• 

In welk jaar werd de euro ingevoerd (in munten en briefgeld) in Nederland? Antwoord TBK-er: 2000 ingevoerd in 2002 geen gulden

35

meer 2002, toch? 2000….2 ofzo? Correct antwoord: 2002

•  In welk dorp stonden de kernreactoren in Japan? Antwoord TBK-er: Fuki-fuku-shima...

•  Uit hoeveel vakjes bestaat het periodiek systeem?

Goed!

Antwoord TBK-er: Ooooh.. geen idee. 80!

Correct antwoord: Fukushima.

96

(vanuit de ledenkamer: fukushima? Is toch een joint-

De volledige? 148

venture met toyota?)

Correct antwoord: 118

Oh god.. weet ik echt niet Hiroshima?! Nee! Heb ik ook niet echt meegekregen, toen waren we namelijk

•  Heeft een dierlijke cel wel of geen celwand?

op wintersport.

Antwoord TBK-er: Geen Geen celwand

•  Waar zijn Hiroshima en Nagasaki bekend door gewor-

Doe maar eh, wat kut dat ik dit allemaal niet meer weet. Uit-

den?

eindelijke antwoord: zie binas.

Antwoord TBK-er: Geen idee, waardoor dan? Ik zeg

Correct antwoord: Geen.

toch steeds.. ik ben niet slim. Geen idee!

•  Hoeveel wetten van Newton zijn er?

Van die atoombom.

Antwoord TBK-er: drie

Kernreactorenrampen, nee kernreactor met aardbev-

Drie, twee, drie!

inkje enzo.

3 denk ik.

Correct antwoord: Eerste stad aangevallen door

Correct antwoord: Drie.

kernbom.

•  Hoeveel jaar zit de koningin al op de troon?

•  Wie er in de regering?

Antwoord TBK-er: Jezus! 40 jaar ofzo weet ik veel! Als ik

Antwoord TBK-er: 2de kamer

maar anoniem blijf, vind ik alles best!

Ministers en staatssecretarissen of is juist het kabinet?

Dertig jaar.

Ik haal ze ook altijd door elkaar.

Ergens in de 50. (commissie weet het antwoord zelf eigenlijk

Kabinet met koningin.

niet, blijkt nu.. question master denkt zelf na.. maar weet het

Staatssecretarissen

ook niet precies) Correct antwoord: 31 jaar

Zoals er uit de vragen blijkt, is de algemene kennis van een TBK-er niet altijd om over naar huis te schrijven.

•  In welk jaartal viel Hitler Polen binnen?

Gelukkig speelt een enige zelfkennis hierin wel een rol.

Antwoord TBK-er: 1939, 1940 is de oorlog begonnen, maare

Over het algemeen is de kennis toch van een redelijk

1939.

niveau. Dit is slechts een indicatie, wat wel duidelijk is,

1942, 1940, 1939!

is dat Technische Bedrijfskunde een wetenschappelijke

Zal wel 38 of 39 geweest zijn.

studie en dus er mag aangenomen worden dat het met de

Correct antwoord: 1939!

hersencapaciteit van een TBK-er wel goed zit! De vraag is alleen of deze capaciteit altijd juist benut wordt……….

Wie zit er in het kabinet? Antwoord TBK-er: 1e en 2de kamer Ministers, staatssecretarissen. Meer niet toch Ministers en de koningin


36

Eventverslag IEM-project Tekst: Arthur Brouwer en Rik Schuppers 2011 Na een half jaar hard werken aan de consultancy case voor diverse bedrijven was voor de deelnemers van het IEM-project de tijd gekomen om de vruchten van het harde werk te gaan plukken. Op de vroege zondagochtend werd er op Schiphol verzameld voor een onvergetelijk avontuur in BraziliĂŤ. Vanwege het Chinese succes van IEM Project 2009 lag de lat hoog voor deze editie.

Het was de derde (klopt dit wel? Ik ken China en Brazilie, wat is de derde? IEM is geen EBT) editie en zoals altijd was het IEM project geen snoepreisje. Er moest professioneel gewerkt worden en alle capaciteiten werden gecombineerd. Sommige deelnemers zagen het als een oefening, anderen als een test en weer anderen als een verbreding. Zelfs op locatie werkten de studenten door. Bijna de helft van de dagen stond er namelijk een bedrijfsbezoek op het programma. Waar werkten de studenten aan? Tijdens het voorbereidende traject hebben ze onder begeleiding van Dhr. Jonker een cursus over sustainability gevolgd. Iedere student had zijn eigen sector waarlangs de meetlat van sutainability gelegd werd. Er zijn onderzoeksvragen opgesteld waarvan de antwoorden in BraziliĂŤ zijn gezocht. Terug in Nederland werden de resultaten gepresenteerd.


De reis in Brazilië was een goede combinatie tussen educatie,

De highlights zijn bij deze genoemd maar de sfeer mag niet

cultuur en vrije tijd. Zo hebben we in Sao Paulo de chaos

onderbelicht worden. Het is fantastisch om te zien hoe een groep

ervaren van een van de grootste steden ter wereld met een strak

studenten van TBK Groningen op deze manier studievoortgang

programma. We hebben compleet verzorgde dagen gehad van

boekt. ’s Ochtends vroeg om zeven uur de bus naar een bedrijf,

Avery & Denison en Arcadis en we hebben mooie bedrijven

’s middags nog even enthousiast de copacabana opfleuren en ’s

bezocht als TNT en Scania. We hebben het wereldwonder van

avonds met zijn allen naar een restaurant om de bediening gek te

de watervallen van de Iguacu mogen beschouwen en hebben

maken. Het waren drie mooie weken waarhiernaar (vind ik rare

de grootste stuwdam ter wereld bezocht waar we tijdens een

verbetering/aanpassing) terugkijkend van gezegd mag worden

technische rondleiding het geheel van binnen hebben bekeken.

dat het IEM Project 2011 weer een groot succes was. Uiteraard

De reis vervolgde naar Rio de Janeiro waar we met z’n allen naar

had dit niet gekund zonder de ondersteuning van de opleiding en

de halve finale tussen de twee grootste voetbalclubs van Rio de

Lugus. We hopen dat de deelnemers veel geleerd hebben en dat

Janeiro zijn geweest. Een wedstrijd als deze is vergelijkbaar met

we deze editie als een succes mogen beschouwen.

de WK finale in Nederland: Een stadion gevuld met de energie van 30.000 keer Braziliaanse gekte.

Met Braziliaanse groet, Ernst Erik Boer Rosalie Volbeda Floris Zaadnoordijk Steven van Rijn Rik Schuppers Arthur Brouwer

Ook hebben we onder leiding van Ibiss een volle dag besteed in de sloppenwijken, waar we ervaringen en herinneringen hebben opgedaan die niet in een verhaal zijn te schetsen. De drie weken zijn in stijl afgesloten in een van de hipste wijken van Rio de Janeiro waar we een onder het genot van een glas whisky en een sigaar na een fantastisch diner de reis nog eens nabesproken hebben. En dat alles vergezeld met drie weken lang volle zon en tropische temperaturen.

37


Om acht uur ’s ochtends stonden de deelnemers van IEM project 2011 in de rij voor de bus naar Drachten. Een uur later werden we ontvangen met koffie en thee in een grote zaal, welke

38

speciaal was opgezet ter ere van 60 jaar Philips Drachten. Mooi Philips verlicht en een high tech sfeertje wat onze deelnemers wel aansprak. De dag werd geopend door de site manager van de locatie. Drachten valt onder de divisie ‘Consumer Lifestyle’. Deze divisie haalde vorig jaar een omzet van dertien miljard euro, met een medewerkersbestand van 1500 personen. Ruim zeshonderd (HBO/WO) van hen houden zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe technologieën en producten. Een groot deel van de werkzaamheden staan in verband met het ontwikkelen en produceren van Philips shavers. Daarnaast ontwikkelen ze tal van andere Consumer Lifestyle-producten, zoals baard- en haartrimmers, stofzuigers, Senseo-koffiezetters, PerfectDraft-thuistaps en de Wake-up Light.

IEM-project Philips Tekst: Arthur Brouwer 14 januari De ambitie bij Drachten is groot. Ze willen een fabriek van

doorwisselsysteem hadden onze deelnemers volop de tijd om al

wereldklasse zijn en alle processen optimaal inrichten. Dit

hun vragen over het bedrijfsleven en Philips te stellen.

werpt zijn vruchten af. Onlangs heeft het management van Philips Consumer Lifestyle namelijk besloten om een deel van

Hierna werd in de presentatiezaal door verschillende

de productie van China naar Drachten te verplaatsen. Reden

productiemanagers een uitleg gegeven over verschillende

hiervoor is dat de fabriek dermate efficiënt is dat dat opweegt

cases die door onze IEM’ers zouden worden opgelost. Zo

tegen de hogere loonkosten in Nederland. Een duidelijk teken dat

werden er groepjes verdeeld over kanban/voorraadbeheer,

Philips Drachten op de juiste weg is.

een pauzeprobleem (sociale aspecten vs efficiency) en een leveranciersprobleem. Ieder groepje kreeg een aparte werkplek

Na een goed verhaal waren we allen erg enthousiast gemaakt om

om dit probleem uit te werken. Hierna volgden de presentaties en

eens te kijken wat Philips Drachten zo groot maakt. In groepjes

de resultaten werden nauwkeurig opgeschreven op de noteblocs

van negen IEM’ers kregen we een rondleiding in vogelvlucht

van de productiemanagers. Dit was voor onze deelnemers

door de fabriek. Het viel ons op dat ze in een ver stadium zitten

leuk om hun kennis in de praktijk te zien werken en goed voor

van de productietechnologieën die in onze studie behandeld

Philips om een beeld te bouwen van onze studenten. Een enkele

worden, maar dat er ook nog een hoop verfijnd kon worden. Ook

deelnemer heeft nog een stage weggesleept… Na alle presentaties

waren we verbaasd dat werkelijk ieder apparaat dat de fabriek uit

was het tijd om de dag af te sluiten met een drankje en vele goede

ging getest werd door een speciaal opgeleide mevrouw. Zij zat in

hapjes.

een hokje van amper 2 m2¬, om te luisteren naar het geluid van de tandwieltjes van de apparaten. Geen enkel apparaat zou haar

Een geslaagde dag, welke precies in het straatje van het IEM

werkplek met een defect verlaten.

project past: Aanvulling op de theorie uit onze studie en de gelegenheid tot het openen van onze ogen voor wat het

Na de rondleiding was het tijd voor een goed georganiseerde

bedrijfsleven ons later te bieden heeft.

lunch, alwaar de gelegenheid was om met high-potientials, managers en projectleiders van Philips te praten. Met een

Met vriendelijke groeten van IEM project 2010/2011


39 Omdat er ‘in de wandelgangen’ een hoop verteld wordt wat eigenlijk niet door de beugel kan, vind je hier alweer de tweede versie van de Quotepagina. Ook dit maal trappen we de pagina af met de beruchte uitspraak van onze secretaris Joël: “Quotes kun je niet citeren” Heb jij ook een mooie quote? Stuur ‘m op naar bedrijfscontacten@tbvugus.nl.

Quotepagina “We gaan alle hoeren testen”- Laurianne over de nieuwe test

“Ervaring: 10!” – Ruben Zwetsloot

“Die homo’s zijn wel vrijbuiters” – Laurianne Steenkamer

“Ömer wat doe je hier?” “Ja, mooi zijn (incl. knipoog)” – Ömer Arslan

“Ik ga maar eens moeilijk veel geld uitgeven aan een grote beurt” – Diederik Jan Lemkes

“Ja, hier zit een gat maar ik ben te lui om te naaien” – Laurianne Steenkamer over kapotte kleding

“Groter dan mij, dat is toch gewoon goed?” – Jarno Pons

“Je bent nooit te oud om een biertje te komen drinken” – Peter Boersma

“Gebaren tolk, leuk.. In welke taal dan?” – Ilse Beldman

“Even mijn zonnebril af, dan worden mijn ogen bruiner” – Ilse Beldman

“Ik wil later een Audi. Een man met een Audi” – Suzanne Bouwman

“OMG ik heb echt een derde oog, zo kan ik niet naar de kokomo” – Ömer Arslan

“Ik heb Bram leren op- en aftrekken” – Ilse Beldman

“Hee Ilse, we kunnen best HOER worden, is een goede bijbaan!” – Suzanne Bouwman


40

Eventverslag wintersport Tekst:Bert Hoogeboom maart 2011

Je kijkt er een half jaar naar uit maar voor je weet is het alweer voorbij: de jaarlijkse wintersport. Dit jaar, om het aantal man/vrouw een beetje recht te trekken maar natuurlijk vooral voor de gezelligheid, gezamenlijk met de studievereniging van Communicatie Wetenschappen. Met 65 man sterk vertrokken we 11 maart naar Saint Sorlin D’arves.

Om half 2 ’s middags zou de bus vertrekken vanaf Groningen

worden. Er werd al voldoende gemaxd en gezongen, waarbij de

centraal. De meesten waren ruim op tijd aanwezig, waardoor er

bekende après-ski hit ‘Sterrenstof’ meerdere malen uit volle borst

nog tijd genoeg was om te kijken wie er nog een plekje overhad

gezongen werd. Hierna vielen de meesten als een blok in slaap

in zijn/haar bagage voor een pot rode kool of een zak pasta. Dit

om te dromen over de witte bergen en pistes bestrooid met een

alles om maar te voorkomen het allemaal te moeten kopen in de

lekkere laag poedersneeuw.

dure franse supermarktjes. Op een paar incidenten na, Jeroen en de bus (die door een aantal De gadget die de SkiCie dit jaar verzorgd had, bestond uit

keer af te slaan een toeterende file veroorzaakte van volgepakte

een tasje met een trui en een fles Berenburg. Dit laatste vond

Husk-bussen), kwamen we op zaterdagochtend veilig aan in

meteen gretig aftrek: het beloofde een erg gezellige busreis te

het pittoreske Saint Sorlin D’arves. Het was heerlijk weer en


de groene heuvels lachten ons tegemoet. Nadat we ons gezellig

te verbranden op het terras in La Toussuire. Hier kon genoten

met 200 mensen tegelijk om konden kleden in het bagagedepot,

worden van een geweldig uitzicht, namelijk een stel ervaren

stond het ontbijt al voor ons klaar in de Yeti-bar. Toen de eerst

Lugianen in rokkostuum op de piste.

baguette van de week soldaat gemaakt was, werden de liftpassen uitgedeeld en konden de pistes onveilig gemaakt worden.

De laatste dag brak alweer aan. Het sneeuwde en het was erg mistig op de piste. Veel mensen hielden het dan ook voor gezien

’s Avonds werden de sleutels van de appartementen uitgedeeld

terwijl anderen juist alles uitrokken en in badkleding nog een

en na enige moeite met een kamerindeling die op het laatst

laatste keer de piste bedwongen.

veranderde, kon iedereen zijn appartementje betreden. Om 21.00 uur was het happy hour in de yeti-bar; halve liters voor 2,5 euro.

Na een snelle hap bij de lokale pizzatent vertrok om 6 uur de bus

Niemand liet dit natuurlijk aan zich voorbij gaan.

terug naar Groningen. De reis terug verliep een stuk rustiger dan de heenreis. Iedereen was zo waar moe van het skiën en après-

Na een nacht ‘goed’ geslapen te hebben, waren de eersten alweer

skiën. Er werd nog wat gepraat en gedronken en nog één keer

vroeg op om baguettes en pains au chocolat te kopen. Sommige

schalde Sterrenstof door de speakers waarna de meesten uitgeput

beginners moesten namelijk al om 9 uur op de piste staan voor

in slaap vielen om in Nederland weer wakker te worden.

de eerste les. De meesten stonden echter ook vrijwillig zo vroeg op om de eerste lift te pakken. De pistes waren ’s ochtends goed, maar begonnen rond het middaguur steeds papperiger te worden. Rond een uur of 3 ontstonden er grote boogels, afgewisseld met ijsplaten waar menig snowboarder hard over uitgleed. Gelukkig ging er het gerucht dat er voor woensdag 30 centimeter werd voorspeld…

Woensdag begon het inderdaad te sneeuwen en de dagen daarna waren de pistes evenals het weer top. Donderdag om 12 uur ’s middags stond de snow-barbecue gepland. Een aantal personen kwam al bezweet de yeti-bar inlopen. Na een uitputtende off-piste ervaring moest er namelijk nog enkele kilometers naar de bar gelopen worden. De door Sportura verzorgde stukken vlees met stokbrood vonden dan ook gretig aftrek. Vrijdag zaten de lessen erop en konden ook de beginners een afdaling naar La Tousuirre wagen. Niets is lekkerder dan na een paar goede afdalingen met een hot-dog in de hand lekker

Namens de SkiCie, bedankt voor de mooie vakantie!

41


PEOPLE. PASSION. RESULTS.

Start with the belief that nothing is impossible. Ontdek strategy consulting en ontmoet Bain & Company. Werk zelf gedurende 1 dag aan een case uit de praktijk. BAIN STRATEGY ACADEMY - 17 juni 2011 Aanmelden via www.bain.nl/strategyacademy Sluiting inschrijving 3 juni


Veel studenten hebben interesse in een baan in de strategy consulting, al is het vaak lastig een concreet beeld te krijgen van de werkzaamheden die een consultant verricht. Bart van den Akker studeerde Technology Management in Groningen en is nu Senior Associate Consultant bij Bain & Company. Hij geeft ons een kijkje in het dagelijks leven van de strategy consultant, en legt uit waarom hij hiervoor gekozen heeft

.

Bain & Company Wat doe je als starter bij Bain?

een lange termijn groeistrategie. Ons werk richt zich niet alleen

Waarom heb je voor de consultancy gekozen in plaats van bijvoorbeeld een investment bank of een traineeship bij een multinational?

op de vraag “wat te doen” maar ook op “hoe dat dan te doen”.

Natuurlijk heb ik mij tijdens mijn studie goed georiënteerd op

Bain helpt CEO’s en topmanagers bij het nemen van besluiten over complexe strategische vraagstukken, zoals het bekijken van de haalbaarheid van een fusie of overname, of het bepalen van

diverse mogelijkheden door het bijwonen van bedrijfspresentaties en Als startende consultant maak je vanaf de eerste dag volwaardig

business courses. Wat mij vooral aansprak aan de consultancy is de

onderdeel uit van het team. Je bent betrokken bij het uitdenken

enorme variatie in het werk, zonder dat het oppervlakkig wordt. De

van de gehele oplossing en het uitvoeren van analyses die deze

opdrachten verschillen iedere keer zowel wat betreft het onderwerp

oplossing onderbouwen. Daarnaast werk je intensief samen met

als de industrie. Hierbij duik je telkens diep in de inhoud om de

de cliënt om ervoor te zorgen dat veranderingen breed gedragen

industrie en het probleem goed te doorgronden. Deze variatie vind je

worden en het resultaat blijvend is.

volgens mij nergens zo sterk als in strategy consulting.

Kun je een voorbeeld geven van een case waar je aan gewerkt hebt?

Waarom heb je voor Bain gekozen?

Ongeveer een jaar geleden, dus toen ik net een jaar bij Bain

top. Dat brengt brede (internationale) carrière mogelijkheden

werkte, heb ik gewerkt aan een private equity case in de online

en interessante opdrachten met zich mee. Bovendien spreekt de

markt. In dergelijke projecten creëren wij, vaak in enkele

onderscheidende aanpak van Bain me aan: een uiterst pragmatische

weken, een goed beeld van een bepaalde industrie en de positie

aanpak en focus op resultaat. Maar de doorslag in mijn keuze voor

van een bedrijf daarin. Dit doen we dan in opdracht van een

Bain gaven toch de mensen: enthousiast, informeel, energiek en

investeringsmaatschappij die overweegt een bod uit te brengen op

ondernemend, kortom: erg leuk om mee samen te werken!

dat bedrijf. In deze case was ik verantwoordelijke voor het gehele

Binnen de strategy consulting behoort Bain tot de wereldwijde

bedrijven in verschillende landen. Ik heb de enquête opgesteld en

Hoe ziet jouw toekomst bij Bain eruit?

deze laten vertalen, de onderhandelingen met het enquêtebureau

Ik ben meerdere keren voor opdrachten in het buitenland geweest

dat de enquête afnam gevoerd en het team in India aangestuurd

en heb het erg leuk gevonden op deze manier kennis te maken met

dat de resultaten geanalyseerd heeft. Op basis van deze resultaten

verschillende werkculturen. Daarom heb ik ervoor gekozen gebruik

kregen we een goed beeld van de perceptie van het bedrijf in

te maken van een van de vele internationale mogelijkheden die

de markt. Dit heeft uiteindelijk een cruciale rol gespeeld in de

Bain biedt door een half jaar voor ons kantoor in New York te gaan

investeringsbeslissing van het private equity fonds.

werken. Over een paar weken is al mijn eerste dag daar!

proces rond de enquête die wij hielden onder enkele honderden

45


46 Arjen Lammers Columnist

Column Arjen Concentratieprobleem

Ondanks dat ik al jaren een column heb, is het niet altijd duidelijk of ik iets nou prettig vind of niet. Dat komt doordat ik alle kleine irritaties opmerk en uitvergroot tot het formaat van een olifant. Ik doe dit zelfs met meer toewijding dan een aan cocaïne verslaafde chimpansee die een soortgenoot vlooit. Maar ja, ik ben dan ook een criticus. Goed, het is dus niet duidelijk of ik iets leuk of niet leuk vind. Jullie raken vast afgeleid door al die sexy huisgenoten die voorbij lopen, waardoor wellicht de samenvatting aan het eind wat minder aandacht krijgt. Daarom maak ik het dit keer wat eenvoudiger: ik heb een hekel aan geluidjes tijdens tentamens.

We kennen het allemaal, tijdens

Maar ja, zoiets doe je niet, dat zou

tentamens (maar ook in de bioscoop)

onsympathiek zijn.

zit je altijd, maar dan ook altijd, precies schuin voor de persoon met het blikje

Het erge was dus, dat ze na ongeveer

klaar mee dat mensen met afleidende

fris en recht voor de persoon die last

anderhalf uur ophield. Dat leidde bij mij

eigenschappen tijdens tentamens nog

heeft van de ‘sniffels’. Zo ook mijn

tot nóg meer frustratie. Het klinkt gek,

aanwezig zijn.

laatste tentamen. Ik zat schuin voor

maar ik was er dus aan gewend geraakt,

de *SNIFF*-meister van de ochtend.

had het niet meer geregistreerd, tot het

Daar moeten ze maar een quarantaine

Dat ging dus om de vijf minuten van

moment dat ze er mee ophield. Daar zit

zaal voor maken of twee tentamenhallen

*SNIFF* en dat maakt het erg lastig je

dan bij mij ook meteen de grootste bron

instellen, waar iedereen die z’n

te concentreren. Gelukkig bleef het soms

van ergernis. Als je er dan toch mee kan

stilte norm niet kan halen, in wordt

meer dan zeven minuten stil, waarna een

ophouden; doe dit dan meteen!

opgesloten. Maar ja, met de huidige

simpele provocatie van de persoon voor

gebouwenproblemen van de RuG kon dat

me (die ook af en toe *SNIFF* deed)

Zonder meteen nostalgisch te worden,

nog wel eens lastig worden. Dus blijft

ging ze weer vrolijk verder. Het ging zo

maar in mijn jeugd werd door mijn vader

het een concentratieprobleem. Meditatie

ver dat ik serieus zat te overwegen één

gezegd: “En nu is ’t genoeg, je stopt er

schijnt een oplossing te zijn, maar als dat

van mijn tentamenblaadjes in stukjes te

mee!”. Niet doen, was ook geen optie

zo interessant is als het lijkt, dan lijkt het

scheuren en die in haar neus te proppen.

meer. Dus samengevat ben ik er echt

op *bleeaarrgh*.


Alweer de 24e BètaBedrijvenDagen waren dit jaar een groot succes. Mede dankzij onze opdringerige spam middels flyers, chocolaatjes, stickers, de sociale media en de BètaBedrijvendagenCommissie was het deelnemersaantal enorm. Uiteraard kunnen we ook niet ontkennen dat de verloting van een Ipad en een Netbook onder de deelnemers wanneer zij één of twee dagen aanwezig waren zijn vruchten heeft afgeworpen. Er waren maar liefst 400 inschrijvingen waarvan een groot aantal Lugianen.

Eventverslag BBD Tekst: Karlijn Cazemier 22 & 23 februari Dinsdag 22 februari begon voor de deelnemers met een heerlijk

Voor het bestuur verliep de eerste ochtend wat chaotisch door het

ontbijtje op de al jaren gebruikte prachtlocatie, Het Kasteel.

ontbreken van een groot aantal van juiste naambadges. Echter

Hierna waaide alle deelnemers uit naar de verschillende zalen

stonden we na dit moment de rest van de twee dagen op scherp.

waarin bedrijfspresentaties, cases en persoonlijke gesprekken

We hebben gewacht op een mogelijke tegenslag of stressmoment,

plaats vonden. Tijdens een bedrijfspresentatie stelt een bedrijf

maar dat heeft op zich laten wachten tot het eind van de borrel op

zich voor en is er ruimte voor vragen van de studenten. Bij een

de tweede dag toen de laatste ronde plots werd aangekondigd: “Is

bedrijfscase werd er een probleem, die een afspiegeling van de

het bier nu al op?”. Nee, het bier was niet op, maar wij studenten

werkelijkheid is, opgelost in groepen. Op deze manier leerden de

zijn natuurlijk geen Kasteelbier gewend, dus heeft het personeel

deelnemers het bedrijf op erg interactieve en informele manier

van Het Kasteel moeten besluiten om ons iets eerder naar huis te

kennen. De individuele gesprekken waren één op één gesprekken

sturen.

tussen master studenten en een bedrijf. Het kan gezien worden als interesse gesprek waarin beide partijen elkaar beter leren kennen.

Zoals hierboven al duidelijk is geworden; de dagen zijn voorbij gevlogen. De bedrijven waren gelukkig erg tevreden en van jullie

Woensdag 23 februari had dezelfde indeling als de eerste

hebben we veel positieve reacties gekregen, dus gaan wij ervan

dag, maar waren er veelal andere bedrijven aanwezig. Naast

uit dat het evenement is geslaagd. De maanden voorbereiding

de bedrijven, waar het in oorsprong tijdens deze beide dagen

vol amicale telefoongesprekken met bedrijven, bedenken van

om draait, waren er natuurlijk ook aanwezig: broodjes kroket,

promotie mogelijkheden, creatief boekhouden (nee, natuurlijk

massages, professionele foto’s, curriculum vitae check,

niet) en vooral veel lol, hebben geleid tot iets waar we, denk ik

uitgebreide lunch en ontbijt en uiteraard de borrel waarop dit

met trots op terug mogen kijken.

jaar een ware “Corona-tafel” was gepresenteerd. Zoals het hoort, waren de meeste van jullie strak in pak, netjes geschoren en ook

Dan rest mij alleen nog jullie te bedanken, als best

nog behoorlijk op tijd! De verschillende bedrijfspresentaties

vertegenwoordigde studievereniging van de genodigden, voor

en casussen zaten goed vol en de meeste studenten die een

jullie aanwezigheid en medewerking. Mocht dit verhaal je hebben

individueel gesprek aandurfden, hadden zich goed voorbereid

geïnspireerd, schroom dan niet om contact met ons op te nemen

tijdens onze sollicitatietraining.

en solliciteer zelf voor het BètaBedrijvenDagen bestuur!

47


48

Vision Stockholm Tekst: Daniel Botterweg & Matthijs Driever februari 2011

Na een hoop flauwe excuses hadden we al onze moed bij elkaar geraapt om toch iets met ESTIEM te gaan doen. Eenentwintig februari was het zo ver. Onze voorbereiding was niet zo goed. Dat bleek al snel toen we boven Zweden vlogen. Het kwam gewoon niet in ons op dat de witte vlakte, die we zagen vanuit het vliegtuig, sneeuw was, in plaats van zout of zandvlaktes. Het eerste uur na de landing waren we, zacht uitgedrukt, een beetje chagrijnig. Maar dit verdween als sneeuw voor de zon toen we met onze host kennis maakten. Eva, echt een schatje. Er waren echter drie zware tegenvallers. Ten eerste had ze een vriend. Ten tweede sliepen we maar voor één nacht in haar penthouse, omdat we een dag eerder waren aangekomen. Ten derde moesten we onze eerste ochtend meteen om 6 uur op staan…


Na een korte nacht werden we naar onze uiteindelijke slaapplek

management en bedrijfscultuur kwamen hier aan bod. Iedereen

gebracht, een hostel op een boot. Daar ontmoetten we ook meteen

gaf zijn ideeën hierover. Na deze (oprecht) interessante lezing

een deel van de andere deelnemers en een paar mensen van de

en discussie gingen we de stad in op city tour. Wij hadden het

organisatie. Drie van de deelnemers, uit Sint Petersburg, kenden

oude centrum de vorige dag al gezien, maar dit keer kregen we

we al. Een tijdje geleden waren zij namelijk hier in Groningen

er ook nog een mooi praatje bij. Tijdens deze rondleiding werd

op bezoek geweest. Na een hoop geknuffel kregen we een kaart

ons nogmaals duidelijk hoe slecht we waren voorbereid. Iedereen

van Stockholm in onze handen geduwd en zijn we de stad gaan

had terecht dikke schoenen en handschoenen aan, terwijl wij op

verkennen. Ondanks de vrieskou is Stockholm met al z’n water

onze nette dunne schoentjes liepen zonder handschoenen. Hierna

en mooie gebouwen een schitterende stad!

gingen we terug naar de campus en kregen nog een korte lezing voordat we met het avondprogramma begonnen. Dit bestond uit

’s Avonds was bijna iedereen aangekomen en begon het

een zogenaamde sittning. Hier maakten we kennis met de hele

programma op de campus. Technische Bedrijfskunde heeft

groep Zweden die betrokken waren bij de Vision, ongeveer 20

daar namelijk een eigen bar. Hier hadden we bijna elke dag

man. Deze avond stond vooral in het thema van elkaars cultuur

ontbijt, lunch en avondeten en het feesten begon hier ook bijna

leren kennen door middel van zingen, spelletjes en drinken.

altijd. We waren uiteindelijk met mensen uit Spanje, Frankrijk,

Uiteraard eindigden we in de stad.

Duitsland, Polen, Rusland, Finland, Turkije en Portugal. Na het eten en drankspelletjes zijn we nog de stad in gegaan. Hier werd

De volgende dag begon met een lange workshop. Hier zijn

meteen duidelijk dat de verhalen over bierprijzen absoluut niet

we vooral bezig geweest met het oefenen van presenteren

gelogen zijn. Een biertje kostte minstens 6 euro. Van tevoren veel

en speechen. Hierdoor leerde de groep elkaar nog wat beter

drinken dus. Hierdoor waren we gelukkig minder bewust van de

kennen en werd de groep wat hechter. Vervolgens gingen we

temperatuur die nacht, deze bedroeg namelijk -20°C.

naar de faculteit van architectuur, die is uitgeroepen tot het lelijkste gebouw van Stockholm. Hier kregen we een lezing

Woensdag werd het serieus, de eerste dag dat we aan de

over de invloeden die een werkplek kan hebben op de prestaties

slag moesten. Het begon met een introductielezing over het

van iemand. Schijnbaar maakte de groep hier een nogal

onderwerp wat de hele week centraal stond, “Leadership through

ongeïnteresseerde en vermoeide indruk, waardoor het volgende

engagement”. Het ging vooral over de manier waarop mensen

programma onderdeel werd vervangen door een power nap.

betrokken (engaged) kunnen raken of zijn bij een team met bijbehorend doel. Begrippen als motivatie, teamspirit, faciliteiten,

49


kregen om te eten en drankspelletjes te spelen. Nu zagen we ook voor het eerst hoe de studenten daar echt wonen en leven. Die avond zijn we naar een grote club waar we voor het eerst

50

veel leeftijdsgenoten. Bovendien waren we heel blij dat het eindelijk een keer niet high-class was en het stappen een beetje op Groningen leek. De laatste dag stond in het teken van de “Final”. Het was eigenlijk de bedoeling dat ieder groepje drie uur de tijd kreeg om een presentatie te maken en te geven. Het zou een samenvatting Die avond gingen we op bedrijfsbezoek bij BCG. Dit is een groot

moeten zijn over wat we die week hebben opgestoken over

internationaal consultancy bureau. We hebben hier samen met

het thema. Maar de leiding had al in de gaten dat niemand

Zweedse lokale studenten in groepjes een case opgelost en een

meer in staat was om hier serieus mee bezig te gaan door

korte presentatie gegeven. Daarna wachtte er een luxueus drie

de vermoeidheid. In plaats van de presentaties hebben we

gangen menu op ons, inclusief een grote plas wijn. Terwijl wij

gediscussieerd over het thema en de hele week.

dus heel hard aan het drinken waren, was BCG druk bezig met het rekruteren van toekomstige werknemers. Die avond was de

We sloten de week af met een uitgebreid gala diner. Ook hierbij

clubbin’ night en gingen we naar een super mooie tent. Net zoals

waren veel lokale studenten aanwezig en er was weer een plas

de vorige avonden was dit wel echt een high-class tent.

wijn. Tijdens dit diner merkte je dat we een behoorlijk hechte en leuke groep waren geworden. De sfeer was top, die avond

Vrijdag kakte iedereen een beetje in en konden we niet erg

hebben we met z’n allen op de campus de week behoorlijk hard

serieus bezig met de workshop die we die dag kregen. Door de

afgesloten. Deze nacht was bijna iedereen lam. De volgende dag

extreme vermoeidheid waren wij juist erg melig en lui. Gelukkig

ging iedereen weer met het vliegtuig naar huis, inclusief wij. We

gingen wij die middag naar een museum. In dit museum stond

kwamen, door laksheid, als laatste in het vliegtuig aangekakt en

een oud opgedoken schip, waar we 2 uur lang naar mochten

zijn weer terug naar Nederland gevlogen.

kijken. Wij hadden dit echter na vijf minuten al gezien en hebben vervolgens uitgebreid gebruik gemaakt van de koffiemachine.

Ondanks een gemiddelde van iets meer dan vier uur slaap per

Die avond gingen we in groepjes bij de lokale studenten eten.

nacht, was het echt een super chille week! Voor zo weinig geld

Dit was vooral heel erg geslaagd omdat we nu uitgebreid de tijd

reizen met ESTIEM is echt een aanrader!


Let op: de deadline voor inschrijving is 1 maand van te voren!

May

1-6 Vision Groningen 1-8 Europe 3D Hanse, Bremen & Hamburg 5-13 Activity week, Porto-Aveiro 19-22 Sensation White & Activity week, Belgrade 23-28 Vision Final Conference, Istanbul

June

5-11 Activity week, Ilmenau 9-12 Activity week, Famagusta

July

6-11 Activity week EXIT 2011, Novi Sad

July-August

31-14

Summer Academy, Belgrade

12-17 14-28

ESTIEM college Summer Academy, Istanbul

August


52

Hierbij de puzzelpagina, wie de onderste puzzel weet op te lossen en deze mailt naar: lugograaf@tbvlugus.nl maakt kans op een bioscoopbon ter waarde van 12.5 euro!

Puzzelpagina Tekst: Joep Heusschen

Pionnen plaatsen: Gegeven is een rooster van 7 × 7 stippen. Je mag op elke stip een pion neerzetten. Maar er mogen nooit vier pionnen zijn die de hoekpunten van een rechthoek vormen. Dat wil zeggen: als je twee verticale en twee horizontale lijnen neemt, dan mogen niet alle vier de snijpunten bezet worden door een pion. In de figuur zie je een situatie waarbij het fout gaat. Wat is het maximale aantal pionnen dat je kunt plaatsen?

Van A naar B Op hoeveel manieren kun je via de zwarte paden van hoekpunt A naar hoekpunt B lopen, als je niet tweemaal langs het hetzelfde punt mag komen? Je hoeft dus niet via een kortste weg te lopen.

Satéprikker Een rechthoekig blok kaas is verdeeld in 4 × 5 × 6 gelijke kaasblokjes. Een sateprikker prikt door het blok kaas via een lichaamsdiagonaal. Hoeveel kaasblokjes zitten aan de sateprikker vastgeprikt?


Agenda Mei 17 mei

TaSC

29 mei

Voorzittertraining

23 mei

Lugus/Francken Jamsessie

24 mei

Eind ALV

26 mei

Inhousedag Optiver

31 mei

Overdrachts ALV

7 juni

iedere woensdag

Op 17 mei vindt het grootste TBK congres plaats. Het thema van de dag is “Privacy or piracy, waar ligt de grens?”. Dit thema sluit goed aan op de grote problematiek betreffende het veel voorkomende verdwijnen of verliezen van vertrouwelijke gegevens. Schrijf je snel in via de website!

Speciaal voor de voorzitters van Lugus-commissies zal er een vergadertraining worden georganiseerd. Afsluitend zal er een kleine borrel op het Lugushok plaatsvinden. Samen met Francken (studievereniging Natuurkunde), die ieder jaar een succesvolle jamsessie heeft, zullen we 23 mei aanstaande in Jazzcafe De Spieghel een open podium avond organiseren. Dus, speel je een instrument of lijkt het je gewoon leuk onder het genot van een biertje van de kunsten van je studiegenoten te genieten? Schrijf je dan snel in! Kaarten kosten 2 euro, maar deze zullen bij aankomst worden omgezet in enkele consumpties.

Tijdens deze ALV zal het derde trimesterverslag en het gehele jaarverslag van TBV Lugus gepresenteerd worden. Wil je inspraak hebben in het wel en wee van de vereniging, dan is dit het moment!

Optiver heeft ons uitgenodigd op hun kantoor in Amsterdam voor een inhouse dag. Gedurende deze dag staat het bedrijf centraal. Er worden onder andere theoriën over trading en IT besproken. Schrijf je nu in via de site!

De overdrachts- ALV van bestuur ‘11-’12, hierin zal het kandidaatsbestuur haar beleidsplan presenteren en jullie de kans gunnen hier op te reageren. Tijdens deze ALV zullen de kandidaten worden ingehamerd en zal er naderhand natuurlijk de gelegenheid zijn om deze te feliciteren.

HP

Op 7 juni gaan wij naar HP in Amstelveen. De dag zal bestaan uit een bedrijfspresentatie, rondleiding, case en afsluitend een borrel. De winnaars van de case krijgen allemaal persoonlijk een laptop! Meld je snel aan via de site, vol = vol!

WoMiBo

Tijdens de wekelijkse WoMiBo zal een spelcompetitie plaatsvinden met voor de winnaar iedere week een leuke pijs. Kom dus iedere woensdagmiddag naar het Lugushok voor de spelcompetitie onder het genot van een hapje en een drankje.


W W W.G A A A N . N U

© 2011 KPMG N.V., alle rechten voorbehouden.

Bas Huiskens, 28 jaar Adviseur KPMG IT Advisory “Tijd voor een break in de cursus: ff de boys van #advisory wegtikken #tafelvoetbal!”

Voor 24/7 updates over werken bij Audit of Advisory, check de KPMG-bloggers op www.gaaan.nu

Lugograaf 8.3  

Lugograaf 8.3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you