Page 1

10e jaargang | introductie | juli 2012

Lugograaf

Introductie De eerste weken

TBV Lugus Introductiekamp ‘Neon’


Op 30 augustus vindt de introdag van Technische Bedrijfskunde plaats. Dit is het eerste moment om kennis te maken met de opleiding, je studiegenoten, je mentor, de studieadviseurs en de studievereniging. In de parallelle sessies krijg je informatie om je collegejaar goed van start te kunnen gaan; zoals een rondleiding over het Zernike complex en je schrijft je in voor vakken. De dag wordt door Lugus afgesloten met een borrel en een barbecue.

Rooster Introductiedag Datum: Donderdag 30 augustus Locatie: Natuur- en Scheikunde, Technische Bedrijfskunde Nijenborgh 4 (gebouw X) 9747 AG Groningen Zaal: 5111.0080 Programma: 10.30

Welkomstwoord door de opleiding

11.00 Voorlichting door studieadviseur Spreker: M. Nederveen 11.30 Introductie studievereniging Lugus Spreker: J.A. Smits 11:45 Introductie medezeggenschap & indeling mentorgroepen Spreker: J. Heusschen 12:00 13.00

Lunch & kennismaking met mentorgroep

14.00

Parallelle sessie 3 en 4

15.00

Borrel en barbecue

Parallelle sessie 1 en 2

17.30 Afsluiting Het rooster is ook te vinden op www.tbvlugus.nl


prof. dr. ir. Bart J. Kooi Opleidingsdirecteur

Welkom! Voor je ligt het introductieboekje van de Technisch

Toch moet je de studie niet onderschatten en proberen

Bedrijfskundige Vereniging Lugus. Dit boekje helpt je

vanaf het begin ruim (de meeste) aandacht te geven.

bij de start van de opleiding Technische Bedrijfskunde (TBK) in Groningen. Je hebt je ingeschreven voor de

Zeker met het oog op het Bindend Studie-Advies

opleiding TBK en als opleidingsdirecteur en namens

(BSA) dat, na twee jaar van kracht geweest te zijn,

het TBK bestuur heet ik je van harte welkom. TBK

komend jaar verzwaard wordt, zodat je in één jaar 9

is in de beginjaren na 2002 hard gegroeid en lijkt

van de 12 vakken (eventueel met herkansingen) moet

nu de laatste jaren een stabiele instroom van ca. 110

halen. Dit zal voor veel van jullie relatief hard werken

eerstejaars te hebben. De combinatie van techniek

betekenen. Veel komt op jezelf aan, maar vergeet

en bedrijfskunde spreekt jou en kennelijk ook veel

niet dat er altijd mogelijkheden zijn waarop je terug

anderen aan. Gelukkig is er vanuit de maatschappij

kunt vallen. Bij de studie zijn er bijvoorbeeld in het

ook een dringende behoefte aan wetenschappelijk

begin mentoren (en tutoren), is er een studieadviseur

geschoolde ingenieurs die zowel verstand van techniek

voor de Bacheloropleiding. We hebben ook nog

als management hebben. Het gaat om een subtiel

een eigen TBK-studentenbalie met een hulpvaardig

verschil, maar eigenlijk is de Engelse benaming

secretariaat, maar die gaat (helaas) komend jaar op

‘Industrial Engineering and Management’ die we

in een centrale balie voor de hele faculteit. Maak van

hanteren wat toepasselijker voor de opleiding.

al deze mogelijkheden goed gebruik. Dit boekje, de studievereniging en in feite het hele TBK-team kunnen

De start van een studie, vaak in een stad met een

je helpen bij een succesvolle start van je opleiding.

behoorlijke afstand tot de woonplaats van je ouders, is

Veel succes gewenst!

een grote en belangrijke stap in je leven. Er komt veel op je af en daardoor kan het zijn dat je moeite hebt om

Namens het bestuur,

veel tijd en energie in de studie zelf te steken. Het is heel belangrijk om goede, leuke en in het begin dus vaak nieuwe sociale contacten op te doen en sociale activiteiten te ontplooien. De leuke stad Groningen en de studievereniging Lugus kunnen daarbij een handje helpen.

prof. dr. ir. Bart J. Kooi Opleidingsdirecteur TBK


Colofon Algemeen

Het Introductieboekje is een uitgave van Technisch Bedrijfskundige Vereniging Lugus en verschijnt één keer per jaar. Redactie

Jimmy Smits Beerd-Dries Volkers Tim de Bakker Nick Stoffelsma Iris van Sommeren Scribenten

Jimmy Smits prof. dr. ir. Bart J. Kooi

Inhoudsopgave 6. TBK, de studie Studiegids en rooster Begeleiding

Lay-out

Louise Levenbach Vormgeving

Johan Stokking Harrie Pieters Eindredactie

Iris van Sommeren Met dank aan

Opleiding TBK Introlugi 2012 Druk

Flyeralarm Oplage: 250 stuks Adverteren

Wilt u meer informatie over adverteren in de Lugograaf, dan kunt u contact opnemen met Nick Stoffelsma Tel. 050 363 8490 bedrijfscontacten@tbvlugus.nl Redactieadres

TBV Lugus Nijenborg 4 9747 AG Groningen tel. 050 363 8490 www.tbvlugus.nl bestuur@tbvlugus.nl

10. TBV Lugus Introductie TBV Lugus Organisatie Waar vind je Lugus?

18. Introkamp ‘Neon’ Introductie Wanneer Waar Hoe meld ik mij aan?


2. Rooster introductiedag 3. Welkomstwoord Opleidingsdirecteur 8. Belangrijke gebouwen 9. Informatie over het mentoraat 11. Welkomstwoord 12. Wat doet de TBV Lugus? 14. Alumnus Colum 15. Activiteiten en Logo’s 16. Fotopagina’s 20. Lid worden 21. EducaCie 22. ESTIEM 23. Lustrum 24. Bachelor symposium 25. TaSC en Excursie 26. Commissie Overzicht 27. Activiteiten agenda


6

TBK, de studie Hoe zien de komende jaren er voor mij uit? Waar moet ik naartoe voor mijn colleges? Waar kan ik mijn boeken aanschaffen? Lees dit boekje door, en vind het antwoord op al je vragen!

Technische Bedrijfskunde (TBK) aan de Rijksuniversiteit Groningen duurt in totaal vijf jaar: na een driejarige bacheloropleiding volgt een tweejarige masteropleiding. Tijdens de studie ligt de nadruk op het leren aanpakken en oplossen van praktische problemen in het bedrijfsleven. Dat gebeurt vanuit een technisch wetenschappelijke achtergrond. Tijdens je vijfjarige studie volg je zowel technische als bedrijfskundige vakken en practica. De opleiding TBK in Groningen onderscheidt zich van andere TBK opleidingen in Nederland doordat ze de meest technische is. Technische Bedrijfskunde aan de RuG kenmerkt zich door de nadruk op multidisciplinariteit. Het kunnen omschakelen tussen bedrijfskundig en technologisch perspectief is een

belangrijke vaardigheid van een TBK ingenieur. De opleiding richt zich op de gehele cyclus van het oplossen van problemen. Zowel het diagnosticeren, het formuleren van oplossingsrichtingen, het ontwerpproces en het komen met de uiteindelijke praktisch toepasbare oplossing. Ook is er veel aandacht voor het leren gebruiken van softwarepakketten, elektronische literatuurbronnen en voor het ontwikkelen van kosten en tijdsbesef. Dat maakt de studie breed, en dit is precies waar de arbeidsmarkt om vraagt. Met ingang van het tweede jaar maak je een keuze uit de drie afstudeerrichtingen die de opleiding Technische Bedrijfskunde biedt: - Productietechnologie en logistiek (PTL); - Biotechnologie (BT); - Proces- en producttechnologie (PPT).


Wat deze richtingen precies inhouden leer je in het eerste studiejaar. Na het behalen van je bachelor, kun je in dezelfde discipline een mastertitel halen waarna je als bedrijfskundig ingenieur (ir.) door het leven gaat.

Studiegids en rooster In de studiegids staat allerlei nuttige informatie over de studie, waaronder het Onderwijs- en Examenreglement (OER). Een elektronische versie van de studiegids staat op de TBK website (www.rug.nl/tbk). Een geprinte versie wordt op de eerste studiedag uitgereikt. Het rooster kan tevens op de TBK website gevonden worden. Dus kijk gerust eens rond. Tijdens de introductiedag zullen de mentoren je precies uitleggen welke websites belangrijk zijn. Je hoeft je overigens nog geen zorgen te maken over het inschrijven voor vakken en tentamens. Dit doe je samen met je mentor op de introductiedag. Over het bestellen van boeken is verderop in dit boekje meer te lezen.

Begeleiding In het begin is altijd alles wennen en helemaal nieuw. We zullen jullie helpen om deze periode zonder problemen door te komen. Jullie mentor zal jullie vooral in het begin actief begeleiden. De ervaring leert ons dat nieuwe studenten in het begin nog wel eens vast willen lopen. In eerste instantie zal je het meest in aanraking komen met je mentor. Dit is een ouderejaars student die je vooral het eerste blok begeleidt waar nodig. Meer hierover vind je op pagina 9 van dit boekje. Verder heeft de opleiding zich ten doel gesteld makkelijk aanspreekbaar te zijn voor iedereen. Dit is

mogelijk, gezien de grootte van de studie. Er zijn een honderdtal eerstejaarsstudenten plus enkele instromers in de hogere jaren, die al elders een opleiding hebben gevolgd. Mocht je een probleem hebben dan is er een onderwijsbalie die als ‘eerstelijnsaanspreekpunt’ fungeert. Zij kunnen je helpen met veel voorkomende problemen. Komen jullie er niet uit, of is er een specifiek probleem, dan kunnen zij een afspraak maken met de studiecoĂśrdinator en/of studieadviseur.

7


Belangrijke gebouwen: 8

X: Nijenborgh (Natuur- en Scheikunde) V: Bernoulliborg W: Tentamenhal (binnen ook Collegehal) H: WSN (Economie en Bedrijfskunde J: Zernike gebouw (Economie en Bedrijfskunde) E: Sportcentrum ACLO (Tennishal voor tentamens) Y: TBV Lugus en Secretariaat TBK

5111

Y


Informatie over het mentoraat Op het moment dat je gaat studeren loop je tegen een hoop dingen aan. Waar moet je heen? Wat neem ik mee naar een tentamen? Om je niet helemaal in het diepe te gooien, kom je in een mentorgroepje terecht. Dit groepje bestaat uit acht ĂĄ tien eerstejaars studenten. Aan een groepje wordt een ouderejaars Technische Bedrijfskunde-student gekoppeld. Hij of zij zal je zo goed mogelijk proberen om je op weg te helpen en waar zo nodig je vragen te beantwoorden. De eerste kennismaking met je mentor zal op de facultaire introductiedag zijn. Deze zal plaatsvinden op 30 Augsutus a.s. Op deze dag leer je meteen je mentor groep kennen en word je geĂŻntroduceerd en geholpen met het begin van je studie. Je zal met enig materiaal aan de slag gaan om je nog beter voor te bereiden op vijf jaar Technische Bedrijfskunde.

9

Er zullen een aantal vaste bijeenkomsten met je mentor plaats vinden. In het begin iets regelmatiger, later loopt dat af. Je mentor is vaak tegen precies dezelfde problemen aangelopen, en kan je daarmee gemakkelijk helpen. Als je mentor het niet weet, kan hij/zij jou wel vertellen waar je heen moet met je vragen. Naast het studeren is er natuurlijk ook tijd voor wat ontspanning. Zo zal je nog een keer gaan eten met alle mentoren en eerstejaars.


10

TBV Lugus


Word lid en mis het introkamp niet!

11 Jimmy Smits Voorzitter TBV Lugus

Welkomstwoord Allereerst wil ik jullie van harte welkom heten bij de studie Technische Bedrijfskunde en hopelijk bij onze studievereninging TBV Lugus. Voor je ligt een speciale editie van ons verenigingsblad ‘de Lugograaf’. In deze editie, die in samenwerking met de opleiding is opgesteld, vind je alle benodigde informatie om een goede start te maken met je studie. Na drie weken lang hard werken zijn jullie geslaagd voor jullie eindexamens en klaar voor de volgende stap. Wanneer je van de middelbare school naar de Universiteit gaat, verandert er in een zeer korte tijd heel veel. Dit betekent ondere andere verhuizen naar een andere stad, op kamers gaan, zelfstandig worden en beginnen aan een compleet nieuwe studie.

Tijdens je gehele studieperiode zorgt Lugus voor zoveel mogelijk ondersteuning. De door ons georganiseerde boekenverkoop zorgt er niet alleen voor dat je op tijd de juiste boeken hebt, dit wordt ook aangeboden tegen een aantrekkelijke prijs. Daarnaast wordt er studieondersteunend materiaal zoals onder andere samenvattingen aangeboden. Ook zullen er extra bijlessen worden georganiseerd voor de vakken die doorgaans als moeilijk worden ervaren zodat jullie zo goed mogelijk zijn voorbereid op de tentamens. Lugus organiseert elk jaar een breed scala aan activiteiten, om te beginnen met het introductiekamp begin september. Dit jaar alweer de tiende editie, genaamd Neon. Het introductiekamp is de ideale manier om meteen al je nieuwe studiegenoten voor het aankomend academisch jaar te leren kennen. We hopen dan ook dat het weer net zo’n succes zal worden als vorig jaar.

Naast een maandelijkse borrel zullen er verscheidene feesten en andere sociale acitiviteiten plaatsvinden. Tevens worden er trainingen, lezingen, excursies en een bedrijvenmarkt georganiseerd om jezelf te ontwikkelen en te oriënteren op je toekomst. Eens in de vijf jaar viert elke vereniging een heel groot feest, een Lustrum, zo ook Lugus. Eind september viert Lugus haar tiende verjaardag. Dit betekent 4 dagen lang één groot feest. Het thema van het tweede Lustrum is the Green Dream – Lugus 2 to the top. Jij hebt de unieke kans hier bij te zijn! Kortom, Lugus is een vereniging waar je zeker lid van wilt worden. Ik hoop jullie na de vakantie allemaal te zien bij introkamp of in het ‘Lugushok’. Namens het bestuur, Jimmy Smits Voorzitter TBV Lugus


12

TBV Lugus Introductie ‘Lugus’ is de Romeinse verbastering van de Keltische god ‘Lugh’. Deze was god van de ambachten en de handel. Hij was zeer belangrijk voor bijvoorbeeld de smeden. In de vroege historie stond de god ‘Lugus’ al voor de combinatie van handel en techniek, maken en verkopen. Vanzelfsprekend is dit geheel van toepassing op de studie Technische Bedrijfskunde. Hier ontdek je alle aspecten die verbonden zijn aan het ontwikkelen van een product. Zowel de technische als de bedrijfskundige kant. De drie letters TBV voor de naam Lugus staan voor Technisch Bedrijfskundige Vereniging, welke bestaat uit de studievereniging (enkel toegankelijk voor studenten Technische Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen), alsmede een alumnivereniging waar oudleden TBK te Groningen lid van kunnen worden.

TBV Lugus TBV Lugus is opgericht in 2002 door een aantal actieve studenten en is inmiddels bijna de grootste studievereniging van de faculteit. In ‘no time’ zijn er verschillende activiteiten, commissies en feesten opgezet. Ook verzorgt de studievereniging voor haar studentleden de studieboeken, dictaten, en heeft het een database met oude tentamens en samenvattingen.

Dit alles kun je inzien via de website van TBV Lugus, mits je lid bent geworden van de vereniging. Op dit moment ligt het verenigingsblad van Lugus, de Lugograaf, voor je. Dit exemplaar is een speciale introductieversie, maar normaal gesproken staan hier populaire artikelen in over ons vakgebied. Verder is er altijd genoeg ruimte voor verenigingseigen materiaal. Ieder lid ontvangt de Lugograaf vier keer per jaar. Ook de Almanak kan ieder lid verkrijgen via de vereniging, om op die manier altijd de contactgegevens van je studiegenoten bij de hand te hebben. Het arsenaal aan sociale, educatieve, internationale en carrièregerichte activiteiten stellen we even kort voor verderop in deze Lugograaf.

Organisatie In het begin zal je met name in aanraking komen met het bestuur. Zij regelen de dagelijkse gang van zaken, communiceren met externe partijen en controleren de commissies. De commissies worden ingevuld door de actieve leden die dit vrijwillig doen. Voorbeelden van commissies zijn de introcommissie ‘Introlugi’ of bijvoorbeeld de ‘ITcie’ die de website beheert. Tijdens het introkamp zal je meer horen over de verschillende commissies


en hoe je je hiervoor kunt aanmelden. Er zijn immers elk jaar nieuwe commissieleden nodig.

Hier is bijna altijd iemand van het bestuur of een commissie te vinden. Je kunt hier onder het genot van een gratis bakje koffie/thee even socializen met Waar vind je je studiegenoten. Ook kun je Lugus? hier een complete snackmaaltijd verorberen, en op z’n tijd een TBV Lugus heeft haar pilsje drinken. Voor aanvang van eigen ruimte in het TBKhet introductiekamp zullen we gedeelte van het Natuur- en verzamelen bij het ‘Lugushok’. Scheikundecomplex. Dit is in De route binnen het gebouw gebouw 5117, het Nijenborgh naar het Lugushok zal duidelijk gebouw, op de tweede verdieping aangegeven zijn. in kamer 221. Adres: Kamer 5117.0221 Nijenborgh 4 9747 AG Groningen Tel.: 050 363 8490

13

Informatie: Actuele informatie Opmerkingen en vragen

www.tbvlugus.nl Bestuur@tbvlugus.nl

Bestuur Jimmy Smits, Voorzitter Tel.: +31 611959811 Voorzitter@tbvlugus.nl

Beerd-Dries Volkers, Secretaris Tel.: +31 649728960 Secretaris@tbvlugus.nl

Tim de Bakker, Penningmeester Tel.: +31 628997234 Penningmeester@tbvlugus.nl

Iris van Sommeren, Commissaris Intern en Educatie Tel.: +31 617693446 Intern@tbvlugus.nl

Nick Stoffelsma, Commissaris Bedrijfscontacten Tel.: +31 648235446 Bedrijfscontacten@tbvlugus.nl

Van links naar rechts: Iris, Beerd-Dries, Jimmy, Tim, Nick


Op 1 april 2011 ben ik gestart als “Associate Consultant” bij het bedrijf

14

OC&C Strategy Consultants; het begin van mijn werkende leven, of zoals sommigen beweren, het begin van het einde.

Een baan is voor de meeste Lugianen een logisch vervolg op de studie, zo gold dat ook voor mij toen ik in 2003 begon met Technische Bedrijfskunde. Op dat moment was TBK een veilige keuze; deels techniek, deels bedrijfskunde, ik kon nog alle kanten op. Naarmate de studie vorderde kwam het moment waarop ik weer moest gaan kiezen dichterbij. Dit is waarschijnljik een punt waar jij, nu of binnenkort, ook tegenaan loopt. Daarom zal ik in dit stuk proberen te omschrijven wat mijn baan inhoudt en wat mijn dagelijkse bezigheden zijn, zodat je meer inzicht krijgt in de mogelijkheden en zo een betere keuze kunt maken.

Alumnus Column Tekst: Jeroen Vetter Bij OC&C geven we advies aan cliënten op strategisch niveau,

Dit heb ik gedaan op basis van het aantal mensen dat nodig is om

we werken projectmatig en doen dit in projectteams van

een winkel rendabel te draaien binnen een bepaald gebied. Door

gemiddeld 3 á 4 consultants. Ik vermoed dat dit je niet veel zegt

naar bestaande, succesvolle winkels te kijken heb ik het aantal

daarom zal ik vanaf nu vanuit mijn eigen ervaring spreken. Op

mensen berekend en met behulp van het aantal inwoners per

het moment van schrijven werk ik een half jaar als Associate

postcodegebied was het mogelijk om plekken aan te wijzen waar

Consultant en heb ik vier projecten afgerond (~80%), een aantal

nog ruimte was voor winkels. Op dit moment worden er aan de

weken “client development” werk gedaan (~10%), en aan

hand van deze analyse panden gekocht waar nieuwe winkels van

verschillende trainingen deelgenomen (~10%).

deze cliënt in worden gevestigd. Enorme impact dus!

Onze partners zijn constant in gesprek met potentiële cliënten

Naast het werk heb ik ook verschillende trainingen gevolgd.

en op het moment dat onze hulp nodig is komt daar een project

Tijdens de trainingen leer je basisvaardigheden zoals bijvoorbeeld

uit voort. Om deze gesprekken voor te bereiden wordt vooraf

finance, presenteren en projectmatig werken. De trainingen zijn

onderzoek gedaan en dat is het client development werk. Hierbij

vaak in het buitenland, in mijn geval in Londen en Chicago, en

kan, afhankelijk van de cliënt, worden gekeken naar verschillende

deze volg je samen met buitenlandse collega’s.

dingen. Bijvoorbeeld veranderingen in de markt waar de cliënt zijn activiteiten op moet aanpassen of groeimogelijkheden voor

Tot nu toe bevalt mijn baan erg goed, ik leer ontzettend veel,

de cliënt. Om dit in kaart te brengen wordt gebruik gemaakt van

krijg een hoop bedrijven te zien en ik werk samen met slimme

openbare informatie en ervaring van OC&C.

en gedreven mensen. Veel van de onderwerpen die ik tegenkom raken aan TBK, veel ook niet. Toch denk ik dat TBK een goede

Het belangrijkste onderdeel van mijn baan bestaat uit

voorbereiding is op deze baan omdat je, net zoals in de studie,

projectwerk, hierin werken wij aan oplossingen voor een cliënt.

vaak cijfermatig bezig bent met praktische problemen.

Ik werk altijd aan één project tegelijkertijd. Ter illustratie zal ik een voorbeeld geven van een analyse die ik heb gedaan voor een

Mocht je vragen, opmerkingen of interesse hebben dan kun je mij

retail bedrijf. Zij wilden weten hoeveel ruimte er nog was om

een e-mail sturen op jeroen.vetter@occstrategy.nl

nieuwe winkels te openen, aan mij de taak om dit uit te rekenen.

31


31

Activiteiten, Logo´s Sinds het eind van het studiejaar ’07-’08, heeft de TBV al haar activiteiten en commissies onder enkele logo’s geschaard. Op deze manier is het direct duidelijk wat voor activiteit het betreft en voor welke activiteit een commissie zich inzet. De meeste spreken voor zich, maar we zullen op deze pagina kort uiteenzetten welke activiteiten onder welk logo vallen.

Carrière

Onder het logo carrière vallen alle carrière georiënteerde activiteiten. Deze activiteiten geven meer inzicht in je eventuele toekomstige werkomgeving. Tijdens activiteiten als de Bèta Bedrijvendagen, zijn vele grote bedrijven vertegenwoordigd. Op deze wijze kun je een beter inzicht krijgen in wat deze bedrijven doen en wat ze te bieden hebben. Grote namen als Shell, Unilever, Accenture, Philips en KPN zullen aanwezig zijn bij deze evenementen.

Educatief

Bij de categorie Educatief horen alleen educatieve activiteiten van Lugus, alsmede de boekenverkoop. Een voorbeeld is: een symposium over een technisch-wetenschappelijk onderwerp, waar in de politiek heftig over gediscussieerd wordt. Afgelopen jaar hadden we hiervoor het onderwerp ‘Transport’, waarbij enkele vooraanstaande politici en professoren acte de présence gaven. Verder zullen er dit jaar weer eerstejaars werkgroepen worden opgezet waarin men gezamenlijk kan werken aan de zogenoemde ‘struikelvakken’. Samen met de samenvattingen en tentamens van onze website gaat het vaak gewoon de eerste keer goed.

Sociaal

Onder het logo Sociaal vallen alle feesten, borrels, sportieve en andersoortig sociale activiteiten van Lugus. Enkele voorbeelden zijn: de eerstejaarsborrel, de apres-tentamenborrel, het karten en een voetbaltoernooi. Maar ook het beruchte ‘idioot op de boot’-feest en de gloednieuwe skireis waar je voor studentvriendelijke prijzen met 25-30 man de skipistes onveilig maakt. Als lid van Lugus kun je naar al deze activiteiten, gratis of tegen een kleine bijdrage.

Excursie

De bus staat voor de categorie Excursie. Vanuit de vereniging worden regelmatig bedrijven bezocht die interessant zijn voor studenten TBK in verschillende jaargangen en richtingen. Er wordt ook ieder jaar een driedaagse excursie gehouden. Zo zijn we vorige jaren bijvoorbeeld naar Grolsch, Ten Kate, KPMG, Corus en KPN geweest.

Internationaal

De categorie Internationaal is vanzelfsprekend weergegeven met een vliegtuig. TBV Lugus is lid van ESTIEM, het Europese netwerk van TBK-studies. Al deze studies hebben een eigen ‘Local Group’ die elk jaar een leuke week organiseert voor buitenlandse studenten. Als Lugus en ESTIEM-lid kun je hierheen voor een fractie van de normale prijs. Ook is er vorig jaar voor het eerst het IEM-project georganiseerd, een drieweekse studiereis naar China.

Media

De categorie Media omvat het magazine van de vereniging, de Lugograaf, en ook de commissie die de website beheert: de ITcie. De Lugograaf komt 4 keer per jaar uit voor alle leden en één keer in de vorm zoals je hem nu voor je hebt: de introlugograaf. De Lugograaf bevat naast informatieve artikelen betreffende het thema van die Lugograaf ook een gedeelte met verenigingsnieuws.

15 15


16


17


18

Introkamp ‘Neon’ Introductie

vrienden voor het leven te ontmoeten.

De commissie IntroLugi, die dit jaar bestaat uit 5 eerstejaars, organiseert het introductiekamp met als thema ‘Neon’. Voor de enkele die de studie aandurven zonder scheikundige voorkennis, Neon is het tiende atoomnummer en daarom gekozen tot het thema van het tiende tbk-introkamp! Dit kamp zal een weekend worden, dat je nooit meer zult vergeten. Of, de eerst volgende ochtend al niet meer kan herrineren...

Wat wij duidelijk willen maken is dat dit kamp geen ontgroening of iets in die richting is. Dit kamp wordt gewoon een gezellig kamp met en voor eerstejaars, het bestuur van de vereniging en enkele ‘belangrijke’ ouderejaars. We hebben leuke activiteiten bedacht, zodat iedereen elkaar gemakkelijk en op een leuke manier leert kennen. Wij hopen dat je, nadat je dit boekje hebt gelezen, je zo snel mogelijk aanmeldt voor dit introductiekamp! En dan zorgen wij dat je er geen spijt van zult krijgen!

Het doel van het introkamp is op een intensieve, gezellige manier je studiegenoten, het huidige bestuur en andere Lugianen te leren kennen. Wonen en studeren in een geheel nieuwe stad is natuurlijk een grote stap in je leven. Vaak zul je dan ook behoefte hebben aan wat steun van je studiegenoten en dit kamp is dus een uitgelezen kans de juiste mensen voor jouw aankomende studententenleven te gaan ‘regelen’. Het aantal studenten dat de studie Technische Bedrijfskunde volgt is nog niet groot maar groeit jaarlijks gestaag. Dit kan in je voordeel werken wanneer je wilt integreren in de vereniging. Je zult snel de gezichten onthouden en zij zullen de jouwe niet vergeten. Binnen Lugus kan je een hele gezellige studententijd hebben waarbij je genoeg leuke activiteiten en borrels hebt met gezellige mensen. Dit kamp kun je zien als een flinke duw in de rug om je studiegenoten te leren kennen en misschien wel je

Heb jij bepaalde allergieën of ben jij niet in staat om naar het kamp te fietsen? Geef dit dan even door in een email naar bestuur@tbvlugus.nl

Wanneer Het kamp zal dit jaar plaatsvinden van vrijdag 31 augustus t/m zondag 2 september a.s. Op vrijdag word je om 13.00 verwacht in het Lugushok, X 5117.0021, het Zernike. We zullen met z’n allen naar Appelscha fietsen voor het introkamp. Zorg er dan ook voor dat je een goede fiets bij je hebt. Neem ook voor de vrijdag je eigen lunch pakketje mee. Zondag gaan we rond 11 uur weer terug zodat jullie weer op tijd in Groningen zijn en genoeg tijd hebben om je op te frissen en voor te bereiden op je eerste collegedag.


Waar

Paklijst voor het kamp

Dit jaar gaan we naar een kampeerboerderij in het altijd pittoreske Appelscha, gelegen bij een bos in Friesland.

• Slaapzak • Onderlaken en kussensloop • Kussen • Een (oud) wit t-shirt • Oude kleren / kleren die vies mogen worden • Genoeg schone kleding • Regenkleren • Handdoek • Zwemkleding • Pakje kaarten • Twee dobbelstenen • Zaklamp • Lunchpakket voor de eerste dag • Als je rookt: sigaretten of stoppen • Theedoeken • Sportkleren • Toiletartikelen • Standaard dingen voor een weekend weg

Het adres van de kampeerboerderij is: Groepsaccommodatie Nijsingh Tilgrupsweg 5 8426 SN Appelscha

Hoe meld ik mij aan? Om je aan te melden voor het kamp moet je inloggen met je unieke code (welke je in de bijgevoegde brief kunt vinden) op de webstie www.tbvlugus.nl. Je hoeft geen lid te zijn van Lugus om mee te mogen op het kamp. Mocht het aanmelden niet lukken, stuur dan een mail naar bestuur@tbvlugus.nl Het kamp zelf kost 35 euro. Dit zijn de kosten voor maaltijden, bijbehorend drinken, activiteiten en onderdak. Snacks, bier, fris en wijn zijn niet inbegrepen. Er zal een streeplijst worden bijgehouden die later zal worden verrekend via een machtiging. We doen ons best de extra kosten zo laag mogelijk te houden.

Omdat we jullie spullen naar de locatie zullen brengen, verzoeken wij je om een niet al te grote tas mee te nemen.

19


TBV Lugus

20

Technische Bedrijfskunde

Lid Worden Wat kost het? Om lid te worden van de studievereniging Lugus dien je in te loggen met je unieke code op de website www.tbvlugus.nl. Op de website zie je meteen meer informatie, en een speciale link voor de eerstejaars TBK. Het lidmaatschap kost eenmalig slechts 25 euro, en blijft geldig voor je gehele studieperiode. Deze 25 euro heb je er zo weer uit als je je studieboeken bestelt via Lugus.

MSDNAA Daarnaast is het mogelijk om via de website van TBV Lugus de nieuwste en veel gebruikte software gratis te downloaden. Het door Lugus ingevoerde systeem ‘MSDNAA’ wordt gebruikt door veel TBK studenten om o.a. altijd up to date te zijn met de nieuwste Windows!

Aanmelden via Internet Om je aan te melden voor het introductiekamp ‘Neon’, de boekenverkoop en om lid te worden van TBV Lugus, moet je inloggen op de website www.tbvlugus.nl. Bij dit introductieboekje is een brief gevoegd met daarin jouw unieke code. Wanneer je de website bezoekt, zul je meteen een scherm aantreffen, speciaal voor de nieuwe lichting eerstejaars Technische Bedrijfskunde.

Hier staat een link vermeld, die je moet aanklikken. Er volgt nu een logisch stappenplan dat je zelf even moet doorlopen. Je hebt hiervoor je unieke code nodig! In het kort dien je de volgende stappen te ondernemen: • Inloggen m.b.v. unieke code • Akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden • Lid worden van Lugus • Aanmelden voor Introductiekamp ‘Neon’ • Mogelijkheid om je wachtwoord te wijzigen Alleen als je lid wordt van Lugus, kun je hierna telkens met jouw studentnummer (met een ‘s’ ervoor, bijv. s1234123) en wachtwoord inloggen op de site! Als je lid wordt van TBV Lugus kun je onder ‘opties’ je persoonlijke gegevens controleren, je aanmelden voor de boekenverkoop en activiteiten, en een foto van jezelf uploaden. Tevens heb je nu toegang tot de tentamenbank van TBV Lugus. Het is belangrijk dat je adres klopt zodat je de Lugograaf ontvangt. Voor vragen of problemen kun je e-mailen naar itcie@tbvlugus.nl of bestuur@tbvlugus.nl.


Ook dit jaar organiseert TBV Lugus weer een boekenverkoop voor haar leden. Als aankomend eerstejaars student is het natuurlijk hartstikke handig, dat je niet zelf voor je boeken hoeft te zorgen. Daarnaast biedt studievereniging Lugus je een grote korting, waarmee we altijd het goedkoopst zijn! Door deze korting heb je je lidmaatschap meteen terugverdiend.

Boekenverkoop EducaCie Genoeg redenen om je boeken dus bij Lugus te bestellen en daarmee automatisch lid te worden van onze vereniging. Hieronder vind je de boekenlijst voor het eerste semester van het eerste jaar. Je kunt je boeken bestellen via de website (www.tbvlugus.nl). (Zie voor meer informatie de vorige pagina; onder het kopje ´Aanmelden via Internet´) Stroom je in het 2e of 3e jaar in, dan kun je de boekenlijst voor het betreffende jaar vinden op onze website. Hier kun je tevens deze boeken bestellen. Let wel op! Bestel voor 16 augustus 2012 je boeken via de website, anders kunnen we niet garanderen dat je op tijd je boeken ontvangt. Mocht je als eerstejaars je boeken niet voor 16 augustus besteld hebben, neem dan zo snel mogelijk contact op met penningmeester@tbvlugus.nl. De bestelde boeken kun je afhalen op 4 en 5 september in het DT-lab naast het ‘Lugushok’.

Blok 1:

Blok 2:

Orientatie TBK 1

Statistiek en Stochastiek

Data en processen

Structuur en moleculen

Calculus

Supply Chain Operations

21


22

ESTIEM Wil je meer van Europa zien? Wil je meer dan alleen reizen? Wil je in contact komen met buitenlandse TBK Studenten? Lugus organiseert in het begin van september een exchange. Lekker een paar dagen weg naar Aachen om andere technische bedrijfskundigen uit Duitsland te ontmoeten!

Spreek ons even aan in het voorbijgaan of stuur ons even een mailtje (estiem@tbvlugus.nl), dan zit jij over een paar weken gezellig in Aachen.

Lugus is aangesloten bij ESTIEM. ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) is een internationaal netwerk van alle Technisch Bedrijfskundige studenten in Europa. Elke week wordt er wel ergens in Europa een activiteit georganiseerd door een zustervereniging van Lugus. Op deze manier kun je gedurende het jaar verschillende dagen weg meepakken. Hierbij gaat het voornamelijk om het leren kennen van de stad, cultuur en de lokale studenten, maar er zijn ook wat serieuze (academisch georiÍnteerde) evenementen. Bij elk event is er ’s avonds tijd voor de nodige ontspanning! De ESTIEM commissie voor het komend jaar zal verschillende activiteiten organiseren. We willen twee exchanges organiseren: de eerste is exclusief voor eerstejaars en zal vrij snel na het begin van het jaar plaatsvinden. Daarnaast zijn er nog vele andere evenementen, dit is te zien op www.estiem.org. |

De ESTIEM commissie 2012-2013: V.l.n.r.: Sjoerd, Jelle, Robbert, David, Mark, Ellen.

See you in Europe!


23

Lustrum TBV Lugus viert komend jaar haar 10 jarig bestaan, ook wel IIe Lustrum genoemd. Om deze mijlpaal groots te vieren, organiseert Lugus van 19-22 september a.s. activiteiten en feesten! Jullie als beginnende TBK studenten willen wij hier graag bij betrekken. Het is de kans om makkelijk en snel veel mensen te leren kennen binnen je eigen jaar en de hele vereniging. Op het programma staat onder anderen een tripje naar de enige olympische wildwaterbaan van Nederland! Hier kun je laten zien dat je de topper bent in raften, indoor surfen, body boarden en vele andere wildwatersporten. Verder is er elke avond gezorgd voor een goed gevuld programma met zeer leuke spelen zoals een biercantus, themafeest en Gala. Het Gala is volledig afgekocht wat betekent dat bier, wijn EN binnenlands gedestilleerd gratis te verkrijgen zijn! Feest met ons mee en meld je aan voor het IIe Lustrum der TBV Lugus! Leer andere lugianen kennen en neem deel aan de gave activiteiten die voor jullie georganiseerd zijn. Je kan je aanmelden via onze website: www.lustrumlugus.nl Hier staat ook een volledig overzicht van alle activiteiten te lezen met precieze informatie over de hoe en wat.

Het is mogelijk om een passe-partout te kopen voor 85 euro, hiermee meld je je in ĂŠĂŠn klap aan voor alle activiteiten. Dit bespaart je niet alleen gedoe maar ook nog eens 30 euro! Om de pijn nog verder te verzachten is er een spaarplan opgezet. Dit houdt in dat je nu je passe-partout koopt maar deze in een periode van 3 maanden tijd betaalt. Het kost je dus nog geen 30 euro per maand en de afschrijving wordt gedaan d.m.v. automatische incasso. Je hebt er dus geen omkijken naar! Wij hopen jou te zien tijdens om lustrum en wensen je veel succes met je eerste studiejaar! De lustrumcommissie


24

TBK Bachelor Symposium Beste Eerstejaars! Wij zijn de Technisch Bedrijfskundig Bachelor Symposium commissie. We hebben afgelopen jaar het TBK bachelor symposium georganiseerd. Aankomend jaar zal het TBK bachelor symposium opgezet worden in juni en gekoppeld zijn aan het vak ‘TBK Methodologie en Ontwerp’. Voor het symposium zullen verscheidene alumni en andere sprekers uit het bedrijfsleven afreizen naar Groningen om jullie meer te vertellen over de mogelijkheden die Technische Bedrijfskunde biedt.

Wij kijken er al naar uit en we hopen dat we jullie net zo enthousiast kunnen maken over TBK. Maar vooralsnog een gezellig introweekend! Groetjes, Ruben Zwetsloot Bert Hoogeboom Mareike Bruehl Wietse de Vries

Voorzitter Penningmeester Secretaris Sprekers

Ook zullen we jullie wat meer informatie geven over de richting die jullie in het tweede jaar kunnen kiezen. De mogelijke richtingen zijn: Proces- en Producttechnologie (PPT), Productietechnieken & Logistiek (PTL) en Biotechnologie (BT). Om de dag niet alleen interessant, maar ook leuk te houden kunnen jullie kiezen uit drie verschillende cases. Hiermee gaan jullie zelf in groepjes aan de slag en er kan er natuurlijk maar een de beste zijn! Achteraf zal een borrel zijn, hierbij heb je de mogelijkheid nog even met de sprekers en almuni na te praten. vlnr: Bert, Mareike, Wietse en Ruben.


25

Excursie

TaSC

Elk jaar kiest de Excursie commissie een mooie locatie in Nederland om gedurende een meerdaagse reis interessante bedrijven te bezoeken.

Technology and Society Congress (TaSC) is het jaarlijks terugkerende evenement voor Technische Bedrijfskundigen.

Met een groep van 40-50 studenten blijven we drie dagen op locatie. Naast het bezoeken van bedrijven zullen we ook verschillende culturele en sociale activiteiten organiseren om er een leuk en uitdagend geheel van te maken.

Het congres zal een brug slaan tussen de technologische ontwikkelingen en de invloed hiervan op de maatschappij. Afgelopen editie stond in het teken van ‘The Power of Technology’.

Dit jaar zal er weer een drie-daagse reis plaatsvinden.Het belooft een excursie te worden waarin zowel industriĂŤle als consultancy bedrijven binnen de TBK-richtingen aan bod komen. Uiteraard zal er ook tijdens de excursie een aantal sociale activiteiten worden georganiseerd. Dus wordt er gekozen voor leuke steden die door ons, Lugianen, onveilig gemaakt kunnen worden! Wanneer meer informatie bekend is over de bestemming, de bedrijven en de activiteiten zal dit op de website worden vermeld.

De dag zal begonnen worden met een aantal spekers die door middel van een presentatie een beeld geven van een conrete toepassing van het onderwerp van het congres binnen hun bedrijfsleven. Hierop volgend zullen de deelnermers worden opgesplitst in verschillende groepen. Deze groepen zullen ieder aan een andere case, aangeleverd door een van de sponsoren, werken. Na een uitgebreide lunch zullen de cases worden gepresenteerd en vervolgens zal er aansluitend een debat met een van de gastpstrekers gevoerd worden. Afgelopen jaar is de dag afgesloten met een borrel en een walking dinner.


26

TBV Lugus

Technische Bedrijfskunde

Commissieoverzicht Actie! Commissie waarmee gedurende een jaar vele activiteiten en borrels/feesten georganiseerd.

IntroLugi Commissie waarmee het introductie kamp voor eerstejaars wordt georganiseerd.

EBT-Project Commissie die zich bezig houdt met het organiseren van een reis naar een stad in Europa, waarbij bedrijven worden bezocht en cases worden behandeld.

ITcie Commissie die de website faciliteert en onderhoud en de daaraan gekoppelde programmatuur en sub websites.

ESTIEM Commissie die zowel contact persoon is binnen het Europese TBK-netwerk als zelf activiteiten organiseert, zoals een case competitie en een activiteiten week.

Excursie Commissie die een driedaagse excursie naar verschillende bedrijven organiseert.

IEM-Project Commissie die zich twee jaar bezig houdt met het organiseren van een drieweekse intercontinentale reis voor master studenten. De reis heeft een hoog educatieve en formele vorm.

Lugograaf Commissie die ervoor zorgt dat vier keer per jaar de Lugograaf, het magazine van de vereninging, wordt vrijgegeven.

SkiCie Commissie die de jaarlijkse skireis van de vereniging organiseert. TaSC Commissie die zich bezig houdt met alle aspecten van het organiseren van het jaarlijkse TBK congres (Technology and Society Congres). TBK Bachelor Symposium Commissie die het TBK Bachelor Symposium organiseert. Hierbij komen alumni en sprekers vertellen aan de hand van een thema wat TBK voor hen betekent en wat de studenten kunnen verwachten wanneer zij het werkveld betreden.


Agenda September 2012 31-2 september

3 september

4-5 september

10 september

10 september

10 september

14 september

19-22 september

Introkamp Neon

Voor de eerstejaars zal dit jaar het Introkamp het thema Neon hebben, met als slogan ‘Periodiek in je element’.

Opening Academisch Jaar

Op 3 september zal traditiegetrouw het academisch jaar worden geopend bij het Academiegebouw.

Boekenverkoop/Commissie infromatiemiddag Op 4 en 5 september is het mogelijk om je bestelde boeken op te halen. Daarnaast zal er een informatiemiddag zijn voor de eerste commissieronde van het jaar.

Eerstejaarseten

Speciaal voor de eerstejaars is er een diner georganiseerd, om het begin van het collegejaar te bespreken en informeel met mentoren samen te komen.

Actie! Activiteit

Tussen het eerstejaarseten en de eerstejaarsborrel zal de Actie! een leuke activiteit organiseren.

Eerstejaarsborrel

De eerste borrel van het jaar staat in teken van de eerstejaars! Benieuwd naar de nieuwe lichting Lugianen? En al je studiematen bijpraten over de vakantie? Kom dan naar de borrel!

Sluiting Commissiesollicitaties

In deze eerste commissieronde is het mogelijk te solliciteren voor de volgende commissies: Actie!, Introlugi, SkiCie en TBKBs.

IIe Lustrum: the Green Dream

Het tweede lustrum is daar! 4 dagen lang zullen de afgelopen 10 jaar in de spotlight staan. Met verschillende (sportieve) activiteiten, cases, stickeractie, diners, feesten, een gala en nog veel meer beloofd het een fantastische week te worden! Een pass-partout aanschaffen is mogelijk, ook is het mogelijk hier een spaarplan voor op te stellen. Voor meer informatie kijk je op de website: lustrum.tbvlugus.nl

27 27


Neon

Introkamp 2012-2013 Christa Ellen Herman Daan Sjoerd

Introductie Lugograaf  

Introductie Lugograaf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you