Page 1

Handleiding voor het opstellen van een Spiritueel CV Eerste stappen bij het vinden van een baan die past bij je spirituele ontwikkeling

Theo Buijsrogge Spiritueel Ondernemers Netwerk


Handleiding voor het opstellen van een Spiritueel CV

versie 2.1

www.SpiritueelOndernemersNetwerk.nl SpiritueelOndernemersNetwerk.ning.com Š 2009

Š2008 Spiritueel Ondernemers Netwerk

2/16


Handleiding voor het opstellen van een Spiritueel CV

Inleiding Dit document is een handleiding voor het opstellen van een Spiritueel CV. Het Spiritueel CV is een toevoeging op het traditionele CV om voor jezelf en een potentiële werkgever optimaal richting te geven aan je werkzaamheden. De introductie geeft een beknopte toelichting van de elementen die in een Spiritueel CV van belang zijn. Daarna volgt een stappenplan met vragen waarmee die elementen kunnen worden ingevuld. Een voorbeeld van een Spiritueel CV geeft je de laatste hints zodat je daarna het sjabloon voor het Spiritueel CV moeiteloos kunt invullen.

Introductie Ieder mens is in essentie een spiritueel wezen dat op aarde is met een bestemming. Iedereen wordt in het leven met veel situaties geconfronteerd waardoor hij leert en groeit in bewustzijn en daar uiting aan geeft (bewust zijn). Toch heeft het leven voor ieder mens een andere betekenis; zijn er andere dingen die het leven zinvol maken, die hem energie geven en die zijn passie aanwakkeren. Anders gezegd iedereen heeft een ander levensdoel (’soul purpose’, ziel-intentie). Daarnaast heeft iedereen bij zijn geboorte specifieke kwaliteiten en talenten mee­ gekregen. Werken met die talenten geeft energie en plezier en de tijd vliegt voorbij. Andere dingen die daar niet op afgestemd zijn kosten juist energie en gaan moeizaam (de tijd kruipt voorbij). Talenten zijn jouw gereedschappen om je levensdoel vorm te geven. Ten slotte handelt iedereen vanuit bepaalde waarden. Bepaalde activiteiten spreken een persoon juist daarom aan en andere totaal niet. Voor een zinvol, succesvol, gelukkig en gezond leven is het dus belangrijk dat men met zijn talenten invulling geeft aan zijn levensdoel. Op welke manier men daar invulling aan geeft noemen we iemands missie. Bij uitvoering van die missie worden zijn waarden als van zelf uitgedragen. Deze vier elementen (levensdoel, missie, talenten en waarden) bepalen ook de essentie van organisaties. Elke organisatie heeft een bepaalde doelstelling, die bepaalt welke waarde ze creëert voor haar stakeholders. Een organisatie heeft ook onderscheidende talenten, die bepalen wat de kracht van de organisatie is. Door vanuit die kracht, dat talent te opereren hoeft zij niet op te boxen tegen concur­ renten, maar kunnen alle collega-bedrijven zichzelf zijn. Men gaat dus uit van ver­ trouwen in eigen kunnen. Ten slotte opereert elk bedrijf vanuit bepaalde waarden, die keuzes, prioriteiten en werkwijzen bepalen. Bij matching van mensen en functies in organisaties wordt traditioneel met name gekeken naar competenties. Kennis, ervaring, vaardigheden en gedrag worden in beeld gebracht en getoetst aan het functieprofiel. Deze traditionele manier van matching gaat aan de hiervoor beschreven zaken volledig voorbij. De gevolgen zijn bijvoorbeeld een gesloten organisatiecultuur met weinig innovatie, ontevreden medewerkers, conflicten, 9 tot 5 mentaliteit, hoog ziekteverzuim, groot personeelsverloop en veel burn-outs. ©2008 Spiritueel Ondernemers Netwerk

3/16


Handleiding voor het opstellen van een Spiritueel CV Voor een werkelijk goede matching moet echter verder worden gekeken, naar de essentie van mensen en organisaties: wie ze werkelijk zijn. Het gaat dan om de spirituele dimensie, die dieper gaat dan kennis, ervaring, gedrag en vaardigheden. Deze dimensie brengen we in beeld in een zogenaamd “Spiritueel CV”. Het Spiritueel CV bestaat uit twee hoofdonderdelen: •Spirituele ontwikkeling Wat is jouw definitie van spiritualiteit? Je geeft een korte beschrijving van de spirituele ontwikkeling die je doorgemaakt hebt en wat dat voor je betekend heeft. Ten slotte hoe je spiritualiteit toepast in jouw leven en werk. Jouw spirituele ontwikkeling resulteert in een groter zelfbewustzijn. Wie je bent en hoe en wat je wilt zijn. Daarover gaat het tweede onderdeel: •Jouw SuccesKompasTM Je levensdoel, talenten, missie en waarden zijn jouw kompas waarop je moet varen. Wij noemen dit daarom het SuccesKompasTM.

Naarmate je groeit in bewustzijn zul je je meer bewust zijn hoe jouw “Succes­ KompasTM” is afgesteld en hoe je dat kunt gebruiken. Het Spiritueel CV is dus ook niet een statisch gegeven, maar een hulpmiddel om in het Nu jouw ‘weg’ te kunnen bepalen. Omdat voor organisaties succes ook bepaald wordt door het volgen van hun SuccesKompasTM, wordt het matchen van ‘aanbod’ en hun ‘vraag’ voor beide partijen meer en meer noodzakelijk om duurzaam te ondernemen met passie en plezier.

©2008 Spiritueel Ondernemers Netwerk

4/16


Handleiding voor het opstellen van een Spiritueel CV

verder in dit document:

Stappenplan voor het opstellen van een Spiritueel CV. A. Spirituele ontwikkeling B. SucceskompasTM 1. vaststellen Levensdoel 2. vaststellen Talenten Hulpopdracht talenten opsporen

3. vaststellen Missie 4. vaststellen Waarden Hulpopdracht bepaling van persoonlijke waarden

Afrondende tips Voorbeeld Spiritueel CV Sjabloon Spiritueel CV

Š2008 Spiritueel Ondernemers Netwerk

5/16

Handleiding Spiritueel CV  

Eerste stappen bij het vinden van een baan die past bij je spirituele ontwikkeling