Page 1

AJUNTAMENT DE VILAPLANA Informe de resultats Mandat 2007-2011

Marรง de 2011


AJUNTAMENT DE VILAPLANA Informe de resultats - Mandat 2007-2011 Benvolgut, benvolguda, Com a responsables actuals del govern de l’Ajuntament, i dipositaris de la vostra confiança a l’hora de gestionar-lo durant el present mandat 2007-2011, en tot moment hem prioritzat el compliment del nostre compromís electoral d’informar periòdicament al veïnat. D’aquesta forma, tot el poble pot fer un seguiment conjunt dels objectius polítics i propostes d’actuació plantejades durant la campanya electoral, constatar-ne l’evolució i l’actuació desenvolupada des d’aleshores i, si cal, definir-los de nou partir de les necessitats i la voluntat popular. Hem vingut realitzant assemblees amb el veïnat dues vegades l’any, però aquesta darrera correspon a la valoració dels quatre anys de mandat. Per tant, és el moment per a fer un balanç complet i analitzar amb detall la feina feta durant aquests quatre anys de govern a l’Ajuntament. Durant aquest trajecte han sorgit dificultats i entrebancs que hem solucionat, uns amb més encert que altres, però han estat molt positius per al conjunt dels vilaplanencs i vilaplanenques. Això però, no hauria estat possible si no hagués comptat amb l’esforç i la dedicació de les persones que he tingut en tot moment al meu costat. El 27 de març vam fer a la Sala Parroquial la conferència oberta a tot el veïnat en què vam exposar amb detall els resultats de la gestió realitzada pel govern de l’Ajuntament durant aquest mandat. Volem donar a conèixer als veïns i a les veïnes el treball realitzat amb tota normalitat pel govern de l’Ajuntament durant aquest període de temps i, per tal que pugueu llegir, analitzar i revisar-ne el contingut amb més detall i més temps, us faig arribar aquest exemplar en el qual trobareu el contingut de la conferència realitzada el diumenge 27 de març i que va portar per títol Informe de resultats - Mandat 2007-2011. Estic convençut que, com tots els temes del nostre poble, serà del vostre interès. Cordialment,

Tomàs Bigorra i Munté Alcalde Vilaplana, 28 de març de 2011

2


AJUNTAMENT DE VILAPLANA Informe de resultats - Mandat 2007-2011 Objectiu: L’informe de resultats té per objecte presentar i donar a conèixer de primera mà als vilaplanencs i vilaplanenques els resultats de la gestió política realitzada per l’actual equip de govern de l’Ajuntament durant el mandat 2007-2011. L’informe està estructurat en 10 àrees temàtiques que agrupen tot el conjunt de l’activitat de la gestió de l’Ajuntament. En cadascuna de les àrees es van desenvolupant les actuacions principals i més significatives, que van acompanyades d’imatges gràfiques, pressupost i subvenció quan correspon. Les àrees temàtiques són: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Finances Administració Ocupació i Treball Joventut Cultura i Esports Educació Turisme Medi Ambient Actuacions a la Mussara Inversions 1. Millora de camins 2. Obres en carrers 3. Obres en immobles 4. Obres en instal·lacions 5. Diverses 6. Projectades

3


AJUNTAMENT DE VILAPLANA Informe de resultats - Mandat 2007-2011 1.

Finances

Préstec •

Capital pendent d’amortitzar (préstecs antics) = 149.786,70€

Any obertura

Concepte (per pagar què?)

Import

Nou dipòsit d’aigua

107.017,70€

Façana església

59.956,54€

Refinançament préstecs antics*

133.531,81€

2009

Total

300.506,05€

*Refinançament = 149.786,70€ - 16.254,89€ (Cap. IX del Pressupost) = 133.531,81€ •

Capital pendent d’amortitzar a 31/12/2010: 279.041,34€

4


AJUNTAMENT DE VILAPLANA Informe de resultats - Mandat 2007-2011

Ingressos

Impostos directes

Llicències d’obres

Taxes i altres ingressos

Transferències corrents

Transferències i subvencions

Préstecs a termini

Total

Mandat 1999-2003

159.461,00€

44.304,34€

235.932,21€

369.762,00€

605.074,71€

169.763,66€

1.584.297,93€

Mandat 2003-2007

273.224,79€

39.930,35 €

397.918,76€

611.919,53€

403.049,75€

77.315,42€

1.803.358,60€

Mandat 2007-2010

281.225,65€

64.840,36 €

465.821,38€

1.151.285,81€

1.658.711,36€

300.506,00€

3.922.390,56€

Comparativa d'ingressos* 1.800.000 € 1.600.000 € 1.400.000 € 1.200.000 € 1.000.000 € 800.000 € 600.000 € 400.000 € 200.000 € 0€

Mandat 1999-2003

Mandat 2003-2006 Mandat 2007-2010

Total Capítol I Impostos directes

Total Capítol II Llicències d'obres

Total Capítol III Taxes i altres ingressos

Total Capítol IV Transferències corrents

Total Capítol VII Transferències i subvencions

Total Capítol IX Préstecs a termini

* Comparativa entre exercicis pressupostaris tancats.

5


AJUNTAMENT DE VILAPLANA Informe de resultats - Mandat 2007-2011

Despeses

Personal

Béns corrents

Per interessos

Transferències corrents

Inversions

Amortització dels crèdits

Total

Mandat 1999-2003

238.396,57€

467.906,85€

379,77€

114.128,28€

565.792,69€

72.121,45€

1.458.725,62€

Mandat 2003-2007

403.909,01€

591.331,82€

23.627,62€

95.247,40€

663.235,82€

39.749,44€

1.817.101,11€

Mandat 2007-2010

631.483,75€

802.541,76€

42.530,52€

150.832,16€

2.041.952,10€

203.761,19€

3.873.101,48€

Comparativa de despeses* 2.000.000 €

1.500.000 €

1.000.000 €

Mandat 1999-2003 Mandat 2003-2007

Mandat 2007-2010

500.000 €

0€ Total Capítol I Personal

Total Capítol II Béns corrents

Total Capítol III Interessos

Total Capítol IV Transferències corrents

Total Capítol VI Inversions

Total Capítol IX Amortització dels crèdits

6

* Comparativa entre exercicis pressupostaris tancats.


AJUNTAMENT DE VILAPLANA Informe de resultats - Mandat 2007-2011

Mandat

Ingressos

Despeses

1999-2003

1.586.282,43€

1.458.725,62€

2003-2007

1.803.358,60€

1.817.101,11€

2007-2010

3.922.392,74€

3.873.101,48€

Comparativa entre mandats* 3.900.000 € 3.600.000 € 3.300.000 € 3.000.000 € 2.700.000 € 2.400.000 € 2.100.000 € 1.800.000 € 1.500.000 € 1.200.000 € 900.000 € 600.000 € 300.000 € 0€

1999-2003 2003-2007 2007-2010

Ingressos

Despeses * Comparativa entre exercicis pressupostaris tancats.

7


AJUNTAMENT DE VILAPLANA Informe de resultats - Mandat 2007-2011 2. Administració •Oficialització dels símbols municipals (l’escut i la bandera) . •Legalització de les captacions d’aigua. • Pla Director de servei de subministrament d’aigua potable. • Pla Director d’adequació de la il·luminació exterior. • Adhesió a la plataforma de tramitació electrònica, e-govern, de la Diputació de Tarragona. • Modificació puntual núm. 1 del POUM. Alineació de vials. • Modificació puntual núm. 2 del POUM. Modificació de l’art. 269 sobre les construccions en sòl no urbanitzable. • Conveni amb Localret per la compra centralitzada dels serveis de telecomunicacions. • Conveni amb l’Arquebisbat de Tarragona per la cessió d’ús de la Planeta, a cost zero. •Pla d’assistència i suport en matèria de Protecció Civil de la comarca del Baix Camp (en procés de revisió). • Ajut a entitats benèfiques: Càritas 2010, 2000€. Campanya de Càritas 2011: donació d’oli Soldó. • Adhesió al pla de polítiques de dones del Baix Camp 2008-2011.

L’Ajuntament va donar a Càritas 600€ en oli Soldó per la Campanya de Recollida d’Aliments

8


AJUNTAMENT DE VILAPLANA Informe de resultats - Mandat 2007-2011 3. Ocupació i Treball • Pla d’ocupació 2007. Per la contractació d’un peó durant 6 mesos per a la realització de treballs diversos, vam rebre una subvenció de 10.501,14€ del Departament Treball de la Generalitat. • Pla d’ocupació 2008. Per la contractació d’un peó durant 6 mesos per a la realització de treballs diversos, vam rebre una subvenció d’11.886€ del Departament de Treball de la Generalitat. • Pla extraordinari d’ocupació 2010 del Departament de Treball. Contractació d’un treballador durant 6 mesos, subvencionat al 100%. • Taller d’ocupació d’energies renovables 2008. Per la realització d’aquest taller, impulsat per l’Organisme Autònom de Desenvolupament Local de la Diputació, es va rebre una subvenció de 317.401€ pel Departament de Treball de la Generalitat.

9


AJUNTAMENT DE VILAPLANA Informe de resultats - Mandat 2007-2011 4. Joventut • Casal de Joves. Aquesta inversió ha suposat un cost de 26.000€, i s’ha rebut una subvenció de la Diputació de 16.000€. •Pla Local de Joventut. La redacció del pla ha comptat amb una subvenció de 4.000€ de la Secretaria de Joventut de la Generalitat. • Creació del Centre de Joventut. La contractació d’un dinamitzador juvenil, mancomunat amb diversos pobles, ha rebut una subvenció de 12.000€ de la Secretaria de Joventut de la Generalitat. •Pla de Joventut 2010-2011. Per l’aplicació de polítiques de joventut, s’ha comptat amb una subvenció de 12.346€. • Adhesió al servei Busdenit per a joves. • Casal d’Estiu i Casal de Nadal. Subvencionat per l’Ajuntament de Vilaplana.

10


AJUNTAMENT DE VILAPLANA Informe de resultats - Mandat 2007-2011 5. Cultura i Esports • Nit de poesia i música a la Mussara “La lluna de la Mussara” (2009-2010). • Recuperació de l’Aplec de Sardanes a la Mussara (2009-2010). • Exposició Lluís Companys: Polític fins a la mort (Juliol 2010). • Restauració del quadre de la Pietat, Verge dels set dolors, realitzat pel Taller de Restauració de la Diputació, amb cost zero per l’Ajuntament • Col·laboració en l’organització del Campionat de Catalunya de curses d’orientació a la Mussara (Desembre 2007). • Col·laboració en l’organització de la Copa Catalana d’orientació a la Mussara (Juny 2008). • Organització de la Cursa de muntanya Vilaplana - La Mussara (2008-2009-2010).

11


AJUNTAMENT DE VILAPLANA Informe de resultats - Mandat 2007-2011 6. Educació • Consolidació i manteniment de l’Escola Bressol de 0 a 3 anys. • Compromís i suport a l’Escola CEIP Cingle Roig Concepte /any AMPA PLÀSTICA GAS ELECTRICITAT TELÈFON ALARMES MANTENIMENT FESTA ZER NORD ALTRES

TOTALS

2005 1.609,18 € - € 776,85 € 235,15 € 219,78 € - € 54,04 € - € 2.895,00 €

2006 4.878,80 € 1.656,00 € 1.078,33 € 500,00 € 167,29 € - € 312,45 € 120,00 €

2007 5.095,11 € 1.889,73 € 1.097,44 € 791,07 € 507,96 € 143,26 € 472,15 € 33,00 €

2008 2009 2010 5.030,88 € 5.416,29 € 5.463,70 € 2.016,00 € 2.267,81 € 2.439,00 € 3.254,64 € 2.896,28 € 2.940,56 € 1.785,46 € 1.849,35 € 1.964,01 € 543,53 € 580,12 € 535,04 € 461,40 € 701,39 € 550,08 € 2.986,52 € 1.376,76 € 1.952,41 € 150,00 € 550,80 € 700,00 € 513,06 € 2.000,00 € 1.480,32 € 8.712,87 € 10.029,72 € 16.741,49 € 17.638,80 € 18.025,12 €

TOTALS SUBVENCIÓ TOTAL 27.493,96 € 27.493,96 € 10.268,54 € 6.161,12 € 4.107,42 € 12.044,10 € 12.044,10 € 7.125,04 € 7.125,04 € 2.553,72 € 2.553,72 € 1.856,13 € 1.856,13 € 7.154,33 € 1.317,00 € 5.837,33 € 1.553,80 € 1.553,80 € 3.993,38 € 1.480,32 € 2.513,06 € 74.043,00 € 8.958,44 € 65.084,56 €

6.000,00 € 5.000,00 € 2005 2006 2007 2008 2009 2010

4.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 1.000,00 € - € AMPA

PLÀSTICA

GAS

ELECTRICITAT

TELÈFON

ALARMES

MANTEN.

FESTA ZER N.

ALTRES

12


AJUNTAMENT DE VILAPLANA Informe de resultats - Mandat 2007-2011 7. Turisme • Senyalització de recorreguts i d'itineraris turístics “Rutes per Vilaplana”, amb l’edició d’una guia. El cost de l’actuació ha estat de 16.368,85€, amb una subvenció del 100% de la Direcció General de Turisme de la Generalitat. • Edició del llibretó “A peu per Vilaplana” i del tríptic cost de 8.000€ amb una subvenció de la Diputació de 5.255€. • Edició del plànol de Vilaplana amb un cost de 1.600€ i amb una subvenció de 1.150€. •Senyalització turística de Vilaplana. Aquesta actuació és inclosa al Pladetur del Baix Camp i subvencionada al 100% per la Direcció General de Turisme de la Generalitat. Es complementa la senyalització amb una subvenció de la Diputació de 8.659€ • Plafó panoràmic de la Serra de la Mussara. Col·locat a la plaça de la Riba amb un cost de 888€ i una subvenció de la Diputació de 622€.

13


AJUNTAMENT DE VILAPLANA Informe de resultats - Mandat 2007-2011 8. Medi Ambient • Recuperació del camí de les Tosques (2a fase). Amb un cost de 29.900€ i una subvenció de la Diputació de 18.000€. • Àrea de lleure de la font de les Creus amb un cost de 23.759,32€ i una subvenció de la Diputació de 15.253,38€. • Creació de l’àrea de lleure del nou dipòsit d’aigua amb un cost de 27.189€ i una subvenció de 18.030€ de la Diputació. • Neteja de la llera dels barrancs de Vilaplana, actuació realitzada i finançada per l’Agència Catalana de l’Aigua. • Adhesió al conveni Roba Amiga per a la recollida de roba usada. Cost zero. • Conveni per regular l’encàrrec de gestió del servei de recollida d’oli domèstic vegetal usat. • Arranjament i restauració dels biòtops aquàtics de les basses i les fonts naturals dels municipis de l’Albiol i Vilaplana. Projecte per al 2011 de l’Organisme Autònom de Desenvolupament Local de la Diputació amb un pressupost de 90.000€

14


AJUNTAMENT DE VILAPLANA Informe de resultats - Mandat 2007-2011 9. Actuacions a la Mussara • Consolidació de l’església de Sant Salvador de la Mussara, amb un pressupost de 180.000€, subvencionat amb 90.000€ pel Departament de Cultura de la Generalitat i 90.000€ de la Diputació i cost zero per a l’Ajuntament. • Senyalització del poble de la Mussara, realitzat pel Taller Baix Camp, fruit del projecte de recuperació de l’entorn de la Mussara amb cost zero per l’Ajuntament. • Neteja i desbrossat de la Mussara amb una subvenció de la Diputació de 13.150€. • Millora i ampliació de l’aparcament del refugi.

• Avantprojecte d’ordenació, planificació i estratègia del pla d’usos de la Mussara, realitzat per Simbòlic amb un cost de 2.700€ i una subvenció de la Diputació de 2.070€. • Depuradora del refugi de la Mussara, amb un cost de 54.554,82€ realitzada i pagada al 100% per la Diputació.

15


AJUNTAMENT DE VILAPLANA Informe de resultats - Mandat 2007-2011 10. Inversions 10.1. Millora de camins • Camí de les Valls. La pavimentació de la baixada de la font de les Creus ha tingut un cost 8.597,26€, amb una subvenció de 6.000€ del Consell Comarcal del Baix Camp. • Recuperació de l’antic camí dels Garrigots a la Torre. Aquesta és una millora realitzada a petició del veïns. 10.2. Obres en carrers • Pavimentació i serveis de la plaça de Pau Casals. El pressupost de l’obra ha estat de 75.000,68€ i ha comptat amb ajut de 63.750€ del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat, el que representa un 85% de subvenció. • Pavimentació i serveis del carrer del Dr. Fleming. El pressupost de l’obra, 45.474,08€, ha rebut un ajut de 38.653,63€ del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació, xifra que representa un 86% de subvenció. • Pavimentació i serveis del carrer Jaume I. El pressupost de l’obra és de 104.022€. Ha rebut una subvenció de 63.000€ i 4.509€ provinents de contribucions especials. • Pavimentació i serveis del carrer Major (3a fase). El pressupost és de 64.836€ i ha rebut una subvenció del PAM de la Diputació de 61.594,91€ 16


AJUNTAMENT DE VILAPLANA Informe de resultats - Mandat 2007-2011 10.3. Obres en immobles • Reforma de la coberta del magatzem municipal. El cost de l’obra, 8.746,14€, ha comptat amb una subvenció de la Diputació de 7.966,10€. • Construcció del mur de la pista poliesportiva. El cost de l’obra, 48.609€, ha comptat amb una subvenció de la Diputació de 39.860€. • Reforma dels vestidors municipals. El cost de l’obra, 108.494€, ha estat finançada al 100% pels Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL) 2009. • Restauració de la façana principal de l’església de Vilaplana. El cost de l’obra, 109.956,54€, ha estat subvencionat amb 50.000€ per la Diputació i 17.000€ pel Departament de Cultura de la Generalitat.

17


AJUNTAMENT DE VILAPLANA Informe de resultats - Mandat 2007-2011 10.4. Obres en instal·lacions •Nou emmagatzematge de gas i canalització (3a fase). El cost ha estat de 65.180,07€ i ha comptat amb una subvenció de la Diputació de 39.100€. • Nou pou d’aigua al magatzem municipal. Ha costat 23.000€ i ha rebut una subvenció de 16.334€ de la Diputació.

• Nou dipòsit d’aigua potable. El pressupost d’aquesta obra és d’1.081.669,17€. El 95% està subvencionada de la següent manera: 63,32% del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat (684.950€), el 30,08% de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’1,60% del PAM de la Diputació. L’Ajuntament ha aportat el mínim obligatori (5%). • Adequació de l’enllumenat públic (1a fase). El cost, 65.838€, està subvencionat al 100% pel FEIL 2010.

18


AJUNTAMENT DE VILAPLANA Informe de resultats - Mandat 2007-2011 10.5. Diverses •Aparcament públic la Planeta, amb capacitat per a 50 vehicles. El cost de la inversió ha estat de 30.000€, amb subvenció de la Diputació de 15.000€. • Construcció d’una escullera de protecció a la rasa de la Bàrbara. El cost ha estat de 3.157,12€ i ha rebut una subvenció de 2.800€ de la Diputació. •Pavimentació asfàltica dels aparcaments municipals de la Planeta, el Cingle Roig i el Camí d’Alforja i senyalització de places. Realitzat per la Diputació. 10.6. Projectades • Adequació de l’enllumenat públic (2a fase). Pressupostat en 142.423€, amb una subvenció del PAM de la Diputació de 34.369,49€. • Adquisició d’un vehicle pick-up. Pressupostat en 17.000€, amb una subvenció de 14.825,55€ del Departament de Governació. • Construcció del nou consultori mèdic. • Climatització i insonorització de la sala del Casal Vilaplanenc (inclosa al PUOSC 2012) amb un pressupost de 189.010€ i una subvenció del Departament de Governació de 109.000€. • Reforma de la cuina del Casal. Té un pressupost de 18.574€ i una subvenció de la Diputació de 8.633€.

• Reparació del mur de contenció de la plaça del Cementiri. Aquesta obra té un pressupost de 81.549€ i una subvenció del PUOSC de la Generalitat de 73.394€. 19

Informe de Resultats - Mandat 2007-2011  

Informe de resultats del mandat 07-11 de l'Ajuntament de Vilaplana