Page 1

Portfolie Thomas Benedict Holth


Innholdsfortegnelse

Kontaktinformasjon Thomas Benedict Holth

Arendalsgata 23 0463 Oslo thomas.holth@gmail.com +47 93 24 71 66

4

Habitat Nova diplom

12

Arrondissement 14G

16

Monasterio, Sant Cugat

18

Powerplant NYC

21

India Studio

24

Praktisk arbeid

25

Høyspentmast

25

Papel Plegado


Habitat Nova diplom Hva:

Render:

Rehabilitering av 17 boligblokker fra 1950-tallet i Trinitat Nova, Barcelona, Spania. Lavbudsjettsprosjekt med fokus på gjenbruk av bygningsmasse og materialer.

Katalu nya

Utarbeidet i samarbeid med Asociación de Vecinos Trinitat Nova, som er en lokal organisasjon som kjemper for forbedring av bydelen.

Katalunya Spania

Barcelo

na

o

Rí s

Be Àr ea de Me Ba tro rc po el lit on an a a

e ue l d rq ta la Pa res ero Fo olls C

Foto:

En rekke forlatte bygninger i utkanten av Barcelona

Bygningene er falleferdige, men er fortsatt bebodd.

En fornyingsplan er allerede i gang, men det mangler ressurser...

Eksisterende rehabiliteringsprosjekt er ute av skala i forhold til bydelen.

En av Barcelonas hovedinnfartsårer passerer bydelen.


nerell historie, Barcelona

Statistikk om Trinitat Nova:

Bakgrunn: Trinitat Nova er en gammel arbeiderbydel. Bygget på 1950- og 60-tallet for å huse arbeiderimmigrasjonen til Barcelona fra hele Spania. Disse arbeiderne jobbet under Franco-regimet for lav lønn. Konsekvensene kan fortsatt sees i dag.

stor andel av eldre

arbeidsledighet:

aldersfordeling:

I de siste årene har det kommet en ny generasjon til bydelen. Dette er unge familier medlave inntekter. De kommer på grunn av de lave boligprisene i forhold til resten av Barcelona.

høy arbeidsledighet

En av fire er arbeidsøkende, uten å finne arbeid.

Bydelsorganisasjonen Asosiación de Vecinos Trinitat Nova har kjempet for innbyggernes rettigheter i mange år. Mange bydeler i Barcelona har en slik organisasjon, men i Trinitat Nova er den spesielt sterk og godt organisert. Under kan man se en tidslinje som illustrerer kampen for bydelen gjennom årene.

0 - 14 år

15 - 64 år

65+ år

11,0%

62,3%

26,7%

26,7% 20,7%

av innbyggerne er over 65 år

30,1%

to generasjoner Når ble boligene kjøpt?

av befolkningen har en lønn som er mindre enn eller lik den spanske minimumslønn

før 1960:

etter 1980:

43,3%

45,8%

veldig lav inntekt

lav eller vanlig inntekt

pensjonister

par med barn

kom til Barcelona for å jobbe i industrien

kom til Trinitat Nova pga lave boligpriser

deltagelse:

45,4% 52,6% 53,3%

andel over 65 for Barcelona eller

1 av 3 er pensjonert, enten førtidspensjon eller etter pensjonsalder.

lav gjennomsnittsinntekt

jobber eller søker arbeid hverken jobber eller søker arbeid deltagelsesprosent for Barcelona

deltagelse, etter kjønn:

60,3%

30,6%

av enslige husstander

av husstander med to medlemmer

62,0%

av husstandene har bare en lønnsmottaker

1 av 4 arbeidsledige får økonomisk støtte

61,1%

31,1%

597

[Patronato Municipal de la Vivienda]

1154 X

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

Tidslinje:

fasiliteter

plan general metropolitano (pgm) [ayto]

[Organización Social del Hogar]

Begynnelse av deltakelsesprosess [aa.vv]

grønne zoner

[Instituto Nacional de la Vivienda]

Metroen kommer oppdagelse av

studie av nabolaget [fundación PRONOBA]

naboskapspress

endring i PGM

mangler lydisolering termisk isolering små boliger tilrettelegging for handicappede

kontakt med Marco Marchioni [sosiolog]

legaliseringsprosess [ayto] Park

middels bytetthet

2

1. idékonkurranse for fornyelse av bydelen [R] [ayto & Incasol]

spørreundesøkelse “microurbanismo participativo” [Isabel Martínez Stolke]

deltakelsesworkshop EASW

protest

med støtte fra EU

Vinnerforslaget er tydelig spekulativt

krav fra beboerne

Helsestasjon (CAP de salud) forkastet Plan Especial blir utarbeidet

+studier av bydelen

forslag fra arktitektfirma

grønne områder

FOLKELIG INITIATIV

3

1

Skoler

Arrangerer egen idékonkurranse

POLITISK INITIATIV

gjennomføring av byplan [ayto]

Marked

m2h/m2

mer parker og fasiliteter ny typologi tillates: 6 etasjer

Revurdering av byplandokumenter [ayto]

forslag om utviklingen av:

Fotballbane

folkelig press

klassifisering av bygninger [R]

økning av utnyttelsesgrad; 1,465 m2h/m2 ->

plan comunitario _ [pctn]

siste boligpromotering

karbonatisering

substitusjon av boliger etter klassifisering [R]

midler- [Patronato Municipal de la Vivienda] tidig dårlig organisering-> usammenhengende prosjekter

aluminosis

egen konkurranse [AA. VV] Arkivert uten større effekt

Forhandlinger

DOC. TRINITAT INNOVA 3

1

2

2. idékonkurranse [R] [admon.]

vinnende forprosjekt


Demografisk profil: La Asociación de Vecinos Trinitat Nova sitter på store mengder informasjon om bydelen. Denne informasjonen er benyttet for å skape seg et bilde av de forskjellige husstandene som holder til der. Ut ifra de forskjellige behovene til husstandene er det utarbeidet forskjellige strategier,

Familietypologier: Aleneboende, unge eller middelaldrende 7,1% av totalt

15,5% av totalt

14,4% av totalt

4,6% av totalt

gjennomsnittsalder er 39

gjennomsnittsalder er 77

gjennomsnittsalder, forelder er 62

gjennomsnittsalder er 27

hovedsakelig ungkarer

75% er kvinner

80% er mødre

arbeidsaktiviteten er høy: 93%

boligene er arvet

87% er enker

antall barn per bolig er 1,5

71,6% tjener mindre enn spansk minimumslønn

gjennomsnittsalder, barn er 30

høy inntekt i sammenligning til resten av bydelen, men lav i forhold til resten av Barcelona

én av to personer har inntekt

Par med barn

Eldre par uten barn

32,9% av totalt

5,5% av totalt

4,2% av totalt

gjennomsnittsalder er 68

gjennomsnittsalder, foreldre er 45

gjennomsnittsalder er 60

mannens pensjon er vanligvis eneste boligens eneste inntekstkilde

én forelder arbeider i 46,3% av familiene

består vanligvis av foreldre, barn og barnets partner.

i 17,6% av familien jobber begge

gjennomsnittlig husholdningsstørrelse er 5,4 medlemmer

det er gjennomsnittlig 3,7 medlemmer per hjem

bare én av tre personer har inntekt

de fleste hjem består av 2 personer de er vanligvis brødre, søstre eller kusiner lav inntekt

gjennomsnittsboareal per person er 9,8m2

gjennomsnittsboareal per person er 12,9m2

Demografi:

individual, young or middle aged

To enslige sammen

Flerfamiliehusholdning

15,8% av totalt

inntektene er generelt lave

Familietypologi

Ungt par (til 34 år) uten barn

Enslig forelder med barn

Aleneboende, over 65 år

Arkitektonisk strategi: Antall personer per bolig

Antall boliger

Strategi

Totalt antall personer

Rehabilitering

32

Ny bolig for ung person

32 (7,1%) 1

32

Rehabilitering for eldre

individual, above 65 years

70

70 (15,5%) 1

70

Rehabilitering for lite bofelleskap

33

Rehabilitering for eldre

single parent with children

65 (14,4%)

Rehabilitering og utvidelse for familie

older couple without children

65

181

21 (4,6%) 2

32

Ny bolig for ung person

2,8

young couple (to 34 years) without children

21

41

Rehabilitering for eldre

71 (15,8%) 2,1

71

149

couple with children

Rehabilitering og utvidelse for familie 3,7

148 (32,9%)

148

548

Rehabilitering og utvidelse for familie

couple with children with other persons

25

25 (5,5%) 5,4

non-descendants in same home

Ny bolig

19 (4,2%)

totalt: 450

gj.snitt: 2,5

2,1

25

134

40

totalt: 1195

Rehabilitering for lite bofelleskap

19


Byplan, fase 1:

Midlertidige boliger

Byplan, fase 2:

Gjenbruksstasjon

Skal benyttes av familiene For lokalt gjenbruk av dimens rehabiliteringen av verse varer. Forbundet boligene foregår. med verkstedet kan man finne nye bruksområder for gamle ting.

Byplan, fase 3:

Verksted

Vannsystem

Rehabilitering

Planteskole

Parselhager

Kompostanlegg

Rehabilitering

Benyttes gjennom rehabiliteringen av bydelen, blant annet til å produsere soveromsmodulene, Knyttes opp mot gjenbruksstasjonen.

Det går en underjordisk vannåre gjennom bydelen. Dette vannet brukes til vanning før det allikevel skal ut i elva.

Boligene rehabiliteres. Det er nok midlertidige boliger til å rehabilitere 72 leiligheter om gangen. Det tilsvarer 2-3 bygninger.

Skal først og fremst brukes til skogplanting av Parque Natural de Collserola, men også får å gjøre bydelen grønnere.

Det er totalt 54 parselhage. De kan spe på med mat og eventuelt inntekt til de familiene som trenger det mest.

Et lite kompostanlegg behandler organisk avfall fra parselhagene, planteskolen og boligene for å produsere gjødsel.

Til slutt blir rehabiliteringen av boligene ferdig og de midlertidige boligene konverteres til hybler. Trær Trær fra den lokale planteskolen gir skygge og senker den urbane temperaturen.


1. Eksisterende bygning:

2. Elementer fjernes:

3. Rehabilitering:

4. Flytte inn:

4. Beplantning:

Eksisterende leiligheter er små,

Åpninger forstørres inntil hva

Stillaset kan beboes etter

Klatreplanter brukes som

mørke, kalde om vinteren og varme

som er mulig med en bærende

behove og ønsker fra familiene.

solskjerming. Clematis Viticella

om sommeren. Prosjektet retter på

teglvegg.

brukes på sørfasaden, fordi den

disse problemene gjennom små,

mister løvet og slipper sollyset

lavkost-tiltak.

forbi om vinteren. Hedera Helix brukes på øst- og vestfasader.

Bærekonstruksjon består av bærende vegger av tegl med et prefabikert bjelkelag spent imellom.

Nye trapp- og heisetårn legges til

Et stillas bygges rundt bygget.

Boksen er laget i forskalings-

Clematis viticella

på utsiden av bygget.

Det fungerer som arbeidsstillas

plater, og designet slik at det blir

høyde: 3 m

under rehabilitering og

minst mulig avkapp.

Bjelkene er laget av sement med

gjenbrukes som bærende

kalsiumaluminat og bjelker utsatt for

75

leiligeheten.

årene.

feller løv om høsten

,2

konstruksjon for utvidelse av

fuktighet har blittt skadet gjennom

bredde: 1 m

125

klimatisk toleranse: delvis

250

75

skygge i morgen og kveldssol

100

25

500

veldig motstandsdyktig

25 50

50 50

Bjelkelaget

50

3250

klatreplante

50

2500

50

125

,2

500

250

500

0

60 mm hampisolasjon i vegger og

brukes til pergolaer og til å dekke

25

250 200

100

0

125,2

250

2500 225

vegger

500

gulv og 100 mm i taket, vil redusere

500 200

0

0

brukes på sørvendt fasade

125,2

92,5

varmetapet med nesten 90 %.

1/200

100

500

50

50 25 150

Bygningene er fra før uisolerte.

Areal: Rom

Areal

Stue

13.9 m²

Kjøkken

2.5 m²

Bad

2.2 m²

Soverom

5.4 m²

50

Skadede bjelker

Hedera Helix

på bad, kjøkken og utsiden, fjernes.

3250

høyde: 20–30 m

5x

3420,1 Wh/m2

386,1 Wh/m2

eviggrønn 2350

3250

3500

klimatisk toleranse: tåler alt fra skygge til full sol

Varmetap gjennom vegger, gjennom året

leilighet, Trinitat Nova: 50,1 m2

Soverom

5.9 m²

Inngang

3.8 m²

Gjenværende

sosialbolig, Oslo: 91,0 m2

Gang

2.9 m²

konstruksjon.

540 540

tiltrekker seg dyreliv, insekter og

540

2350

500

540 540

3250

540

fugler. kan dekke vegger eller bakken

120

40

540

Soverom

540

8.7 m²

540

2350

540 540

brukes på øst- og vestvendt

3250

540

Balkong

4.8 m²

Totalt

50.1 m²

fasade

1000

125,2

60

500

2350 3250


Materialer, konstruksjon: diagonalt rør [dp] diagonalt rør > MEKA-48 stillaselement [dp] > St-44 Ø48,3 x 3,2mm stålrør med stillaselement strekkfasthet > MEKA-48 på 27kg/mm2 > St-44 Ø48,3 x 3,2mm > komponentene er stålrør med strekkfasthet forsinket med et på 27kg/mm2 beskyttelseslag påer > komponentene minimum 75 micron forsinket med et > tilgjengelige lengder beskyttelseslag på A: 1500, 2000 minimum 75 micron B: 700, 1000, 1300, 1500, > tilgjengelige lengder 2000, 2500, 3000v A: 1500, 2000 B: 700, 1000, 1300, 1500, 2000, 2500, 3000v

A A

B B

> St-44 Ø48,3 x 3,2mm stålrør med stillaselement strekkfasthet > MEKA-48 på 27kg/mm2 > St-44 Ø48,3 x 3,2mm > komponentene er stålrør med strekkfasthet forsinket med et på 27kg/mm2 beskyttelseslag påer > komponentene minimum 75 micron forsinket med et > tilgjengelige lengder beskyttelseslag på 500 mm - 75 3,0micron kg minimum 1000 mm - 5,2 kg > tilgjengelige lengder 2000 mm--3,0 9,6kg kg 500 mm 3000 1000 mm - 14,2kg 5,2 kg 2000 mm - 9,6 kg 3000 mm - 14,2kg

[s]

[l]

[rrp]

[hp] [rrp]

[pcbb] [hb]

[es]

[HT20]

[rrp]

[hb]

[hp] [rrp]

[HT20]

detalj, forbindelsesledd mellom søyler og bjelke

[hp] [HT20] [hp]

[rp] [vp]

detalj, forbindelsesledd mellom søyler og bjelke

[rp] [rp]

[vp] [rp] [vp]

[vp]

hule teglstein [hb] hule teglstein > hovedelement [hb] i

[pcbb]

[st] [c]

[es] [HT20] [rrp]

diverse koblinger [st],[c],[s] diverse koblinger [st],[c],[s] > MEKA-48 stillaselement

> flens av heltre, og steg av limtre > forskalingselement > vekt: 5Kg/m flens av heltre, og steg > = 5,0 kNm avMz limtre > Qzul 11,0 kN vekt: = 5Kg/m > Mz = 5,0 kNm > Qzul = 11,0 kN

[st] [c]

bygninger > hviler på bærende bjelkelag i eksisterende vegger bygninger > hviler på bærende vegger

trebjelke HT-20 [HT20] trebjelke HT-20 > forskalingselement [HT20]

[s]

[rrp]

> St-44 Ø48,3 x 3,2mm stålrør med strekkfasthet på > MEKA-48 stillaselement 27kg/mm2 > St-44 Ø48,3 x 3,2mm stålrør > komponentene med strekkfastheter påforsinket med et beskyttelseslag på 27kg/mm2 minimum 75 micron > komponentene er forsinket > tilgjengelige lengder:på 700, med et beskyttelseslag 1000, 1300,751500, 2000, 2300, minimum micron 2500, 3000. > tilgjengelige lengder: 700, 1000, 1300, 1500, 2000, 2300, 2500, 3000.

forsterket bjelke [rp] forsterket > MEKA-48bjelke stillaselement [rp]

200

100

290 290

bærende vegger; > katalanske hovedelement i dimensjoner bærende vegger; > katalanske dimensjoner

90 90

140 140

bjelke [l]

40

bjelke [l]

> lokal furu > alle dimensjoner tilgjengelige > lokal furu > alle dimensjoner tilgjengelige

40 31 200 31 200

6’’ 6’’

80

3’’

80

3’’

ekspansjonsbolt [es] ekspansjonsbolt [es]stål > galvanisert

resirkulerte gummiklosser [rrp] resirkulerte > laget av kasserte bildekk [rrp] gummiklosser

> St-44 Ø48,3 x 3,2mm stålrør med strekkfasthet på > MEKA-48 stillaselement 27kg/mm2 > St-44 Ø48,3 x 3,2mm stålrør > komponentene med strekkfastheter påforsinket med et beskyttelseslag på 27kg/mm2 minimum 75 micron > komponentene er forsinket > tilgjengelige dimensjoner; med et beskyttelseslag på høyde: 20075 mm minimum micron lengde:1000 mm - 7,5 kg > tilgjengelige dimensjoner; 1500 mm høyde: 200- 11,5 mm kg 2000 mm - 15,7 lengde:1000 mmkg- 7,5 kg 2500 1500 mm - 20,5 11,5 kg 3000 2000 mm - 24,5 15,7 kg 2500 mm - 20,5 kg 3000 mm - 24,5 kg

200

100

> St-44 stål > forbinder strukturen, med seg MEKA-48 stillaselement selv og med > St-44 stål eksisterende bygning > forbinder strukturen, med seg selv og med eksisterende bygning

vertikalt rør [vp] vertikalt rør > MEKA-48[vp] stillaselement

[l]

prefabrikerte betongbjelker [pcb] prefabrikerte betongbjelker [pcb] > bjelkelag i eksisterende

horistontalt rør [hp] horistontalt rør [hp] > MEKA-48 stillaselement

> tilgjengelige mål, ytre diameter: 3/8", > galvanisert stål 1/2", 5/8", 7/8", 1". > tilgjengelige mål, ytre diameter: lengde: 3/8", 1", 1 -5/8", 9/16", 2", 1". 2 - 17/32", 3 - 3/16" 1/2", 7/8", lengde: 1", 1 - 9/16", 2", 2 - 17/32", 3 - 3/16"

> forbundet med “polyurethane resinbildekk > laget av kasserte elastomer” > forbundet(EPDM) med > absorberer små “polyurethane resin bevegelser (vibrasjoner elastomer” (EPDM) and deformasjoner) > absorberer små > mange dimensjoner bevegelser (vibrasjonerer tilgjengelige and deformasjoner) > mange dimensjoner er tilgjengelige

Materialer, ytre lag: bioglass-paneler [bgs] bioglass-paneler > laget av resirkulert [bgs] glass, varmet og forbundet under trykk, > laget av resirkulert uten av farge, glass,bruk varmet og fyllstoff eller noe annet forbundet under trykk, > største uten brukpanelstørrelse: av farge, 2800 x 1250 fyllstoff eller mm, noe annet tykkelse mm > største20/23 panelstørrelse: > vektx per m2 med 2800 1250 mm, 20mm tykkelse: ca 60 kg tykkelse 20/23 mm > varmeledningsevne vekt per m2 med ved 64ºC: 1,04 W/m K kg 20mm tykkelse: ca 60 > varmeledningsevne ved 64ºC: 1,04 W/m K

[nbcs]60mm + [tfb] [nbcs]60mm + [tfb]

naturlig forbundet korkplate [nbcs] naturlig forbundet > granulert kork som er korkplate [nbcs]

[nbcs]60mm + [tfb]

2000

2000

1250

1250

[nbcs]60mm + [tfb] [tfb] + [nbcs]120mm + [tfb] [tfb] + [nbcs]120mm + [tfb]

[bgs]

[nbcs]60mm + [tfb]

[bgs] + [rrp] [bgs] + [rrp]

[nbcs]60mm + [tfb] [nbcs]60mm + [tfb]

[tfb] + [rtp]120mm + [tfb] [tfb] + [rtp]120mm + [tfb]

[tfb] + [rtp]120mm + [tfb] [tfb] + [rtp]120mm + [tfb]

[tfb] + [nbcs]120mm + [tfb] [tfb] + [nbcs]120mm + [tfb]

[Egp] [Egp]

[tfb] + [nbcs]120mm + [tfb] [tfb] + [nbcs]120mm + [tfb]

[nbcs]60mm + [tfb]

[bgs]

paneler av resirkulert kartong paneler av [rtp] resirkulert kartong > fiberplater laget av [rtp] opprevede og sammenpressede > fiberplater laget av kartonger opprevedebelagt og med PET sammenpressede > brukt til veggpaneler kartonger belagt med og PETsom termo-akustisk isolasjon > brukt til veggpaneler og som termo-akustisk isolasjon

bundet sammen av sitt eget lignin gjennom > granulert korkbaking som ermed høy varme og høyt bundet sammen avtrykk. sitt eget > varmeledningsevne: lignin gjennom baking0,041 med Kcal.m/m2. ºC.høyt trykk. høy varme og > tetthet: 160-180kg/m3 varmeledningsevne: 0,041 > varmereduseringsindeks: Kcal.m/m2. ºC. 43,8dB > tetthet: 160-180kg/m3 > cannabsorbering i forhold varmereduseringsindeks: til volum: mindre enn 3% 43,8dB > tilgjengelige tykkelser: 20, cannabsorbering i forhold 25, 30, 40,mindre 50, 60 mm. til volum: enn 3% > tilgjengelige tykkelser: 20, 25, 30, 40, 50, 60 mm.

resirkulerte gummiklosser [rrp] resirkulerte > laget av kasserte bildekk [rrp] gummiklosser

50

> forbundet med “polyurethane resinbildekk > laget av kasserte elastomer” > forbundet(EPDM) med > absorberer små “polyurethane resin bevegelser (vibrasjoner and elastomer” (EPDM) deformasjoner) > absorberer små > mange dimensjoner bevegelser (vibrasjonererand tilgjengelige deformasjoner) > mange dimensjoner er tilgjengelige

50

2240

2240

1220

1220

1000 1000

500 500

trelags forskalingsplater trelags [tfb] forskalingsplater > platene[tfb] er lim i vekslende treretning for hvert lag er lim i > platene > værbestandig vekslende treretning for > atilgjengelige hvert lag dimensjoner; > værbestandig tykkelse: 27mm > atilgjengelige bredde: 500mm dimensjoner; lengde: 1500, tykkelse:1000, 27mm 2000, 3000 mm bredde: 500mm lengde: 1000, 1500, 2000, 3000 mm

Eurodur vindu [Egp] Eurodur vindu [Egp] på 58 > vindustykkelse mm med galvanisert stålforsterkning > vindustykkelserundt på 58 hele kammeret mm med galvanisert > lydisolasjon: 33-40dB stålforsterkning rundt > U-verdi: 1,8 W/m2 K hele kammeret > lydisolasjon: 33-40dB > U-verdi: 1,8 W/m2 K

frame

frame

leaf

leaf


Tegninger, rehabilitert boligblokk Tegninger av en bygning etter at rehabiliteringen er fullført. Planene til alle leilighetstypologiene. Planen over hele blokka er bare et forslag ettersom planen til hver leilighet bestemmes ut ifra hvilke type familie som bor der. Noen boligblokker utvider seg andre veien. En slik plan kan sees nederst. Prinsippet er det samme. ▲ plan, 1:200 Rehabilitering og utvidelse for familie Rehabilitering for eldre Rehabilitering for lite bofelleskap

▲ fasade og snitt, 1:200 ▼ plan, utvidelse andre veien, 1:250

▼ tverrsnitt, 1:200


Tegninger, “midlertidig” bolig Tegninger av midlertidige boliger. Under rehabiliteringen fungerer de som midlertidige boliger, men etterpå blir de konvertert til faste hybler.

▼ isometri, forside og bakside av bygget

Ny bolig for ung person

▲ plan, 1:200 ▼ snitt og oppriss, 1:200

◄ tverrsnitt, 1:200


ARRONDISSEMENT 14G _ Manifiesto Arrondissement 14G Hva

Hvor

Hovedstrategier

¿Dónde?

Et urbanismeprosjekt i bydelen Gentilly rett på sørsiden av Périphérique, Paris’ trafikkerte ringvei.

Périphérique er den gamle bymuren til Paris, og har sterke kulturelle konnotasjoner. Historisk er det den gamle bymuren. Périphérique er der ARRONDISSEMENT 14G _ Manifiesto Paris slutter og forstedene begynner. Gentilly er en av disse forstedene. Det befinner seg rett sør for det kjen¿Dónde? te Cité Universitaire, studentbyen med kjente prosjekter av blant annet Le Corbusier og Marinus Dudok.

Prosjekt for å regenere naturlig vannsystemer i Gentilly

-dagens situasjon: a

EU støtter gjennom direktiv 2003/3B/CE promoteringen av alternative drivstoff og kjøretøy N

Hvitbok, reglement 443

grense 130gCO2/km

13

23 %

4% .

186

Økologisk har prosjektet undersøkt urbanjordbruk, konstruerte våtmarker, regnvanngjenvinning og biogass.

a

12 %

1%

30 % 110

(fase final)

potenciadores

(fase intermedia)

17

%

CO2-ekvivalenter / kjøretøykm for for forskjellige transportmetoder

sector primario actividades de integración reducción del tráfico domesticación del blvd

¿Para qué?

Prosjektet utforsker også alternative transportmetoder, noe som kulminerte i bybilprosjekt basert på biogass.

%

¿Por qué?

potenciadores

2020 -> 95gC02/km

89%

memoria histórica reapertura de la bièvre transformación definitiva blvd

Dette prosjektet søker å styrke identiteten ved å forsterke elementer som er spesielle for Gentilly. Hovedstrategien er å gjenåpne en elv som har blitt dekket over.

lette kjøretøy

- gjennomåpning av elva Le Bièvre - installasjon av regnvannsystemer

7% trailere 12

4,2

4,1

3,8

0

Source : RATP

4% motorsykler

Distribusjon av motoriserte forflytninger for hele Ile-de-Franceregionen.

memoria histórica reapertura de la bièvre transformación definitiva blvd

(fase final)

RER

potenciadores

(fase intermedia)

-alternativer:

sector primario actividades de integración reducción del tráfico domesticación del blvd

potenciadores

N

¿Para qué?

forbundet med utnyttelse av organisk avfall

- rensing av avfallsvann med konstruerte våtmarker i nærheten av elva.

BIO-bil-sentral

biodrivstoff

a forbundet med genering av fornybar energi 0

¿Qué?

RER

km

El-bil-sentral

bildeling, organisert gjennom internet

Libro blanco reglamento 443

1

2

3

egen fil

estrategia BIOphérique

estrategia ReBièvre

Proyecto de implantación de intercambiadores con sistemas sostenibles de combustión en automóviles

La UE apoya en sus políticas (directiva 2003/3B/CE) la promoción de combustibles y vehículos alternativos

-”biodrivstoffstasjon” -”velib” -”park & ride”

www

memoria histórica reapertura de la bièvre transformación definitiva blvd

(fase final)

potenciadores

(fase intermedia)

sector primario actividades de integración reducción del tráfico domesticación del blvd

elektrifisering

Proyecto de regeneración de los sistemas acuíferos en Gentilly 0 km

89%

1

2

3

4

5

estrategia ReBièvre

Vehiculos ligeros

7% camiones 4% motocicletas

17

%

Équivalences en grammes CO2 / voyageur.km

23 %

13

%

¿Qué?

4%

RER

límite 130gCO2/km 2020 -> 95gC02/km

.

186

30 %

4,2

4,1

3,8

0

Source : RATP

-alternativas:

12 %

1%

110

12

estrategia BIOphérique

strategi ReBièvre

N

Prosjekt for å innføre et transportsystem med bærekraftige ¿Para qué? drivstoffsystemer for kjøretøy

Gentilly er preget av mangel på ur¿Por qué? ban planlegging med store kontraster i skala. Alt fra små eneboliger og kafeer til enorme bolig- og kontorblokker, ofte rett ved siden av hverandre.

potenciadores

anifiesto

strategi BIOphérique

Distribución de los desplacamientos motorizados en la region Ile-de-Fance.

estrategia BIOphérique

estrategia ReBièvre

-levantamiento de la rivière de la Bièvre

4

5

- systematisk urbanjordbruksprosjekt


Fasediagram

Syklusanalyse

Fase 1 regnvann

biogass

de første urbane hagene blir dyrker gjennom åpne kurs

grønn vegg

BIO

phé

riq

ue

rent vann

gjødsel

mat

drikkevann

avløpsvann

egen sykkelfil

nedbør og relativ fuktighet

!

bevissthetskampanje

org.avfall

100%

ny funksjoner: kollektivt verksted for urbanjordbruk + bar i Cité Universitaire

50% !"#" $"#"

strategi biophérique

nedbør: 606,9 mm/år klima: temperert/fuktig ETP, juli: 2,8125 mm/dag

gjenåpningsfest!

gjenåpning av La Bièvre

egen sykkefil

er

r

er

mb se

de

r

be

mb

ve

no

st

be

to ok

li

gu

ju

em

au

se

pt

l

i

r

ni

ma

ju

ri

ma

ap

ar

ua

nu

br

fe

ja

rs

0%

lager, verksted og informasjonssenter

urbanjordbruk i offentlig områder i nærheten av elva

strategi ReBièvre

mulig regnfanging per m2 i juli: 48,45 l/m2 eller 1,56 l/m2/dag

Fase 2 CH 4

avløpsvann fra bedrifter: 3 PE/100m2

avløpsvann fra boliger: 5 PE/bolig

avløpsvann fra skoler: 0,2 PE/elev sykehus: 4 PE/seng

mineralfilter: - sand 2/5 - karbon 2/5 - kompakt grus 1/5

CH 4

bildeling, organisert gjennom internet “Vélib’-bil”. Biogass-biler til leie. Bybilprosjekt

Biogassanlegg, første fase

un francés tira: 528 kg residuos/año vannføring, avløpsvann, Gentilly: 4352,8 m3/dag

naturlig reservoar: innsjø

pionerprosjekter i urbanjordbruk med støtte fra bydelen Gentilly

compuesto, residuos:

filtrering

Regnvannsgjenvinning; ikke nok med bare vann fra tak -> gjenvinning av regnvann på veien til vanning

residuos vegetales

strategi biophérique

escombros volúmen no incinerable metales

urbanjordbruk på deler av offentlig grønne områder

incinerables madera otros

organisk avfall: 253,6 kg/år/person innbyggertall, Gentilly: 17.230 filter

privat eiendom

offentlig eiendom

organisk avfall generert per år: 4 369 164 kg/år

cisterne

leie til enkeltpersoner

dråpevanning

regnvannsgjenvinning, mindre boligblokker

regnvannsgjenvinning, offentlig bygg

leie til kollektiv

privat eiendom (Cité)

15-20% mat, 80-85% org. avfall

strategi ReBièvre

rekreasjon, pedagogisk bruk

28.000 m2 med konstruerte våtmarker er nok til å rense alt avløpsvann i Gentilly

en ku generer: 12 kg møkk/dag som blir 2340 liter eller 2,34 m2 biogass

aubergine squash issalat melon potet paprika tomat gulrot

kapasiteten på biogassanlegget økes for å klare å behandle all organisk avfall i Gentilly biogass-stasjon

grønn parkering og prosjekter for å øke porøsiteten til bydelen

0,7875 0,85 0,7375 0,7375 0,8 0,75 0,7875 0,7875

3,23 2,67 2,81 2,81 3,23 2,95 3,23 2,95

20 20 8 6 3 10 20 5

v gr ann øn fa ns ng ak in , g m2 pe r

gr øn ns ak

CH 4

p te rod t, uk kg tiv /m i2

CH 4

K co c, ef si fi ng ci le en c t ro p N ho D, l/ v, va m2 m nn m, be -

Fase 3

1,20 1,08 1,32 1,32 1,18 1,29 1,20 1,20

La Bièvre

produsert biogass: 655 375 m3/año produsert energi: 14 745 929 MJ/año

Markedet i Gentilly. Innbyggerne kan selge det de produserer selv til hele Paris.

strategi biophérique

nok til: ca 350 coches med biogassforbruk: 8,53 km/m3 hvis de kjører: 16000 km/år

0,3-0,9m

gråvann

La Seine

renset vann

EPDM Geotekstil

fordampning

opprettelse av konstruerte våtmarker for å rense avfallsvann

færre forurensende gasser

internt bruk

privat eiendom (bedrift)

kollektiv eiendom (nabokollektiv)

cisterne

regnvannsgjenvinning, industri og større bedrifter

regnvannsgjenvinning, større boligblokker

strategi ReBièvre

La Mer


inca

ReVievre

Utregning av overflate for konstruert våtmark

Sentralt i vannstrategien, ReVievre, en parque Paplo Picasso

dimensjoner, korresponderende soner for Le Bièvre (avløpsvannsystem)

er gjenbruk av regnvann og konstruperteneciente a la zona verde. erte våtmarker for rensing av vann. Hovedhendelsen for å skape interesse rundt det er å grave frem en elv som renner i rør under bydelen. Navnet er en sammensetning av La Bièvre, bielven som renner gjennom bydelen, og ”revivre”, som betyr å gjenoppstå.

13

y

13

00

gn

sv

70

2

1

øp

11

0m

re

vl

m2

50

m

0 00

(a

00

m2

97

ut

00

00

#

ar

ns

m2

ea

ys

te

10

m)

40

00

l

(m

2)

m2 93

60

0m

2

80

60

0m

67

2 68 9

Takene i bydelen ble differensiert etter størrelse på bygning og hvilke type eierskap det hadde. Forskjellige strategier ble angitt etter hvilke type tak. For eksempel har offentlige bygninger et mer omfattende system, mens private hjem kan få et enkelt system med lavt vedlikehold.

"

et

an

00

00

m2

0m

60

0m

2 650 0

0m

50

2 55 9

total overflate, konstruerte våtmarker, Gentilly:

00

m2 42

90

0m

2

28.000 m2 x 0m

Grøntområder langs bydelens elv ble kartlagt for å undersøke om de kunne romme konstruerte våtmarker for å rense alt avfallsvann i bydelen.

0m

0m

0m

13

39

26

0m

0m

65

52

0m

78

0m

91

70

11

00

13

m

m

m

m

m

40

10

30

14

60

15

elveløp

14000

7500

disponibelt areal 1200

Isometri, park med konstruert våtmark

areal krevd av konstruerte våtmarker

Disponibelt areal langs elva La Bièvre

granulært medie

kollektive hager

0,3-0,9m

innløp

EPDM geotekstil

utløp

snitt, konstruerte våtmarker

innsamling av organiske avfall

ARRONDISSEMENT 14G _ Directrices ReBièvre Catalogo de espacios libres en Gentilly.

// Hoja de cálculo de agua potencial & consumo

Régimen de propiedad - Modelo de agricultura - Gestión del agua (captación)

kanal

m

j mo ord de br ll uk s-

Calcula tu agua potencial

ys te

?

va nn s

j sk ord ap ei sf er or ho d

Vannstrategi u ty rba po ne lo gi er

zona

Render

offentlige hager

superficie, cubierta (m2)

oppsamling av regnvann

ejemplo tipo de cubierta

Enebolig

individuell, privat

privat dyrking og matauk

inclinada con tejas 0,75-0,9 plana con baldosas lisas 0,5 plana con grava 0,4-0,5

type

N

factor, filtro 0,9

lluvia anual, Paris

Boligblokk

kollektivt (nabokollektiv)

privat og kollektiv dyrking

superficie, cubierta cubierta inclinada con tejas filtro lluvia anual

64 m2 0,8 0,9 619 mm/año

agua captado

28 500 l/año 78 l/día

septikktank

619mm

type

y x

Kommersiell drift eller kooperativer

Consumo

ornamental hage

Industri/bedrift

privat (bedrift)

type utleie av jord på vegne av lokale myndigheter

teknisk hjelp til jordbrukskollektiver

onfiguración de humedales Offentlige inst.

offentlig

Consumo, litros de agua/persona/día beber: 1% preparación de comida: 6%

1,5l 8,5l

total, alimentación:

7%

10l

lavar coche, regar: fregar platos: lavar ropa: sanitarios: bañar, duchar: otras cosas:

6% 10% 12% 20% 39% 6%

8,5l 14l 17l 28l 55l 8,5l

total, sanitarios y limpieza: 93%

130l

total:

140l

100%

sykkelfil Typha Latifolia

Phragmites Australis

consumo por día si incluimos consumo fuera de casa: 200l/día

type

consumo por una familia frances media de 4 miembros por año: 150 m3, que son 411 l por día.

El agua consumido de lavar coche, regar, lavar ropa y fregar platos no sube tanto en relación con el consumo de una vivienda de una persona.

Iris Pseudacorus

Sistemas de gestión de agua por tipología.

tipo

A

tipo

C

sistema de captación filtro para quitar hojas etc.

sistema de captación filtro para quitar hojas etc. tuberia que se conecta al canalón

biofiltro de arena tuberia que se conecta al canalón

cisterna

0

1

2

5km

Cyperus Alternifolius

Leuciscus leuciscus

Rutilus rutilus

Tinca tinca


-espacio público: adhesión directa -espacio colectivo (empresa/entidad): ·% de ganancia de la venta de biocarburante. ·si participan, equipo y mantenimiento gratis (”alquiler”) y también un equipamiento asociado a la central. -espacio colectivo (bloque viv.): no adhesión · -espacio privado: no adhesión

central BIO-coche

semilla de colza

aceite de colza

biodiesel

esterificación

aceite de girasol

girasol trigo

hidrólisis y fermentación

remolacha azucarera

etanol

paja residuos de madera

hidrógeno

madera cultivada

gasificación

dimetiléter metanol

Biopherique

biodiésel

transesterificaciÓn de ácidos grasos que pueden ser de soja, colza, palma, girasol, jatropha y aceites usados de freiduría.

bioetanol

fermentación y destilación de azúcares vegetales, remolacha, caña de azúcar y cereales

Transportplan

Los biocombustibles de 2a generación, que se encuentran actualmente en desarrollo y presentan mejoras potenciales significativas en cuanto al uso eficiente del suelo productivo, eficiencia energética y los costes de producción.

gasóleo sintético

residuos orgánicos residuos cloacales

digestión anaeróbica

biogas

BTL

(Biomass to Estos combustibles son conocidos también como sintéticos Liquid), obteniéndose a partir de gasificación de residuos orgánicos (dimetiléter, metanol, gasóleo sintético y biogás) y digestión anaeróbica (biogás) de biomasa y cultivos vegetales.

fuente: UNED.Sostenibilidad del transporte por carretera

El proceso que nosotros llevaremos a cabo será la digestión anaeróbica, ya que los procesos de gasificación aún no han sido desarrollados en su totalidad, y el volúmen de residuos cloacales y orgánicos es mucho mayor que el que pueda obtenerse de semilla de colza y girasol, que dado el clima de la región de Ile de France, son cultivos poco habituales.

Isometri

Biopherique er en urbanjordbruk- og biogass-strategi. Navnet er en Análisis sam- global périphérique: movilidad & cinturón verde. Posibles localizaciones para las centrales-intercabiadores. mensetning av bio i biogass, og Peripherique, som er ringveien rundt Paris. reguleringskasse

Den andre hoveddelen av prosjektet er den grønne delen. Hovedelementene er utvikling av urbanjordbruk i hele bydelen og bygging av et biogassanlegg for å prosessere organisk avfall.

reguleringskasse 50

0

100cm

hevertsystem 1,00m

1,4” rør med minimumslengde på 1m

hovedadkomstveier til Paris metro buss RER (tog)

trerørsystem

El-bil-sentraler

Biogassanlegget gir drivstoff til ”Velib Voiture”. Velib er Paris’ bysykkelordning. Velib Voiture er et bybilprosjekt for pendlere drevet av lokalt produsert biogass.

vanningskanal

sekundærkanal

vanntett membran EPDM

terraplén med våtmarksplanter

BIO-bil-sentraler

vannuttak

maksnivå, vannstand

sekundærkanal

vanningskanal

overløpsvern

reguleringskasse

grunnmaterialer regulerende demning

organisk masse mur av stampejord overløpsrør

N

sand

primærkanal

plantefilter

kull

bod

semikompakt grus reguleringskasse

Fixed-dome plant with suspended dome. 1 Mixing pit, 11 Fill pipe, 2 Digester, 21 Digester rendering, 3 Gas holder, 31 Entry hatch, 32 Cas cover, 33 Seal coating, 34 Dome foundation, 35 Dome masonry, 4 Displacement pit, 41 Outlet pipe, 42 Overflow, 43 Cover, 5 Gas pipe (Source: BEP Tanzania 1987/ OEKOTOP) Kartlegging av transportnoder rundt Périphérique

dunker for organisk avfall

semikompakt leire ECOcreto eksisterende vanntett asfalt

Análisis superficie fértil disponible en el área de Gentilly

eksisterende kalkholdig jordlag reguleringskasse brakkmark

Render vanningsrenner

sekundærkanal

reguleringskasse

innsamling av organisk avfall

0 km

1

2

3

4

5

Tras analizar las superficies que bordean el boulevard Périphérique en la zona de la estación de RER, decidimos posicionarnos al otro lado de la carretera, dentro de los límites de la Cité Universitaire, que al ser una entidad relacionada con la educación, es especialmente adecuada para el tipo de proyecto un tanto experimental que se propone, además de contar con un área muy extensa. biogasspumpe

1

TAP F QP2011 LA VILLE DU PÉRIPHÉRIQUE. PARIS

biogasstank

GRUP Q

Clara del Cerro Gutiérrez Thomas Benedict Holth

lagerkum

oppsamling av biogass

substitusjonstank gjæringstank


Monasterio, Sant Cugat Hva

Render

Oppgave: å skape en ny inngang til et gammel kloster i Sant Cugat, Catalonia, Spania. Program: utstillingslokaler, ny administrasjon og redesign av nærliggende uteområder. Klosteret brukes i all hovedsak til turisme. Forslaget definerer plassen foran klosteret på en sterkere måte og prøver å løse et problem med at klosteret er plassert noe bortgjemt. Prosjektet ble kursets beste prosjekt.

Konseptdiagrammer Movement in museum space.

Program try to revive cloister.

N

New wall defines the space.

New entrance is created between cloister and new building. Et volum plasseres på nordsiden for å ikke okkupere solfylte områder.

Eksisterende museum flyttes ut av kloster for å frigjøre rom.

Ny inngang med tilgang fra plass foran kloster og fra nordside.

En vegg definerer plassen foran klosteret bedre.

Nye innganger til klosteret perforerer nordveggen.

The abadio is provided two new entrances. Towards Placa d’Octavià, and Placa Augusta. A new lobby are placed between the two entrances.

Eksisterende rom i klosteret taes i bruk som museumsrom og kafé.

Del av bygning ved klosteret fjernes for å bedre eksponere plassen foran klosteret.


Tegninger

▲ perspektiv, interiør

▲ tverrsnitt ▼ tverrsnitt

▲ plan, første etasje


Powerplant NYC Hva

Konsept

Solanalyse

Manhattan, New York.

10 000 m2 næring, bolig, kontor og kultur

En analyse av solinnstråling over et tre-dimensjonalt grid.

Solenergipotensialet på tomten.

Definerer takoverflaten.

Denne overflaten vil aldri være i skygge. Det er et landskap hvor solen alltid skinner.

Mål: en bygning som produserer mer energi enn den bruker med fokus på solenergi. Konseptuelt prosjekt om solenergi og solen. Utforsket parametrisk modellering og optimalisering.

1. Solanalyse. Gir en overflate som det alltid solen vil skinne på.

▲ Diagram, solinnstråling over romlig grid ▼ Diagrammet laget som en modell. Et sollandskap

Vant prisen for ”Fremragende bruk av datagrafikk” på AHO Awards.

2. Plasser perforerer bygning og bringer aktivitetet inn i kvartalet.

Solåpninger Solåpningene er definert ut ifra et program som ekstruderer en form ut ifra en konveks flate. Formen er det volumet som solen trenger for å skinne direkte på flaten under et gitt tidsrom. Det kan være en vårmorgen, ettermiddag midtvinters, eller en sommerkveld.

3. Solåpninger definert etter tid på året og tid på døgnet plassene skal ha sol.

På denne måten kan man kontrollere veldig presist når solen skal skinne på plassene. Det kan gjøres helt nøyaktig med hensyn på hvilken tid på dagen i til hvilken tid på året.

4. Solåpningene overflaten.

perforerer

Noen plasser for sol til lunsjtider, slik at de som jobber der kan nyte lunsjen sin i sollys. Noen tar solen inn om morgenen, til forskjellige tider på året. Noen tar inn den lave vintersolen når den skinner mellom to blokker i nærheten. Noen henter inn kveldsolen på sommeren.

▲ En kjegleform ekstrudert ut ifra en firkant. Kjeglen definerer hvilket fritt rom firkanten trenger for å motta direkte sol innenfor et gitt tidsrom.

Kultur Bolig

▼ Diagram, plasser på bakkeplan og når de har direkte sol.

Næring

tid: 17.1-18.1 tid: 9.9-10.8 mnd: 6.0-7.0 mnd: 8.0-9.0

tid: 7.8-8.7 mnd: 7.0-8.0

Kontor

tid: 12.0-13.2 mnd: 6.0 tid: 9.4-10.4 mnd: 6.0

tid: 7.9-8.6 mnd: 7.0-8.0

tid: 9.8-11.7 mnd: 9.0-10.0

tid: 7.7-8.7 mnd: 7.0

tid: 12.0-13.2 mnd: 9.0-10.0 tid: 9.4-10.8 mnd: 8.0-10.0

tid: 13.1-14.7 mnd: 11.0-13.0

5. Program.

tid: 9.4-10.4 mnd: 9.0-11.0

tid: 8.5-9.5 mnd: 6.0

tid: 8.3-9.2 mnd: 9.0

tid: 10.6-11.8 mnd: 6.0

tid: 8.0-9.6 mnd: 9.0-10.0

tid: 11.0-13.0 mnd: 9.0-10.0


Modell

Render

Solcellepaneler Ved hjelp av Grasshopper ble det laget et system for å distribuere solcellepaneler utover overflaten. Panelene er fordelt med et rutenett. Høyden på panelet bestemmes slik at det er størst mulig, men at det ikke skygger for panelet bak. Sett fra solens vinkel danner panelene en kontinuerlig overflate, men sett fra en annen vinkel ser man hvert enkelt panel. Systemet gjør at panelene fordeler seg som en skog på en åsside.

Utregninger av energiproduksjon:

▲ Solcellepaneler sett fra solen i sør

▲ Simulering av energiproduksjon gjennom et år i Ecotect. Jo lysere, jo mer energi per kvadratmeter.

▼ Solcellepaneler sett fra sør-øst

Antall solcellepaneler: 4 578 ▼ Grasshopper-definisjon som genererte solcellepanelene.

Total overflate:

8 268 m2

Strømproduksjon per år:

1469 MWh

Som er nok til

2400 boliger


Plan og snitt

housing

office

retail storage parking

▲ Plan, 5. etasje, 1:2000

housing

office

retail storage parking

culture

retail storage parking

▲ Tverrsnitt, 1:2000

▲ Plan, 1. etasje, 1:2000


India Studio Hva

Shade shelter, forprosjekt

Shade shelter, workshop, Dehradun, India

Prosjektet bestod av tre deler: et forprosjekt til et ”shade shelter” i Norge, en fire ukers workshop i India og et avsluttende prosjekt i Norge.

En lite skyggeskjul basert på Theo Jansens ”Strandbeest”. Rotering av hele mekanismen om en akse endrer skjulet fra å være åpen, delvis åpen til lukket.

Workshop på et universitet i Dehradun, India i samarbeid med indiske studenter.

Den innledende oppgaven var forberedelse til workshop’en i India. Det var å designe et lite ”shade shelter”. Workshop’en ble en dynamisk prosess mellom norske og indiske studenter. Vi bygget en paviljong på universitets campus. Den beskrives på siden ”praktisk arbeid”. Det avsluttende prosjektet er et bibliotek og forskningsstasjon med bomoduler for ti forskere eller studenter. Prosjektet ble nominert til hele fire priser på AHO-Works: ”Excellence for excellence in architectural computer graphics”, ”Prize for use of colour in architecture”, ”Excellence in professionalism” og ”Excellence in the use of wood”.

Bygget for det meste av teglstein som var til overs i forbindelse med byggingen av et universitetsbygg, men også med sammenbundet bambus, betong, armeringsjern, fallskjermsnor og utrolig mange planter.


Prosjekt, AHO

Kollasj

Kollasj

Prosjektet tilbake på AHO ble innledet med en serie kollasjer som ble utgangspunkt for materialvalg og -sammensetning, samt ideer til romforløp.

Render, interiør


Tegninger Prosjektet består av et bibliotek med auditorium med fem bo-moduler festet til seg. Hyllene i biblioteket står på skinner og kan flyttes for å danne forskjellige typer rom. Vegger og gulv er av komprimert jord. Tak av to lag korrugerte, gjennomskinnelige plastplater med en himling av stoff slik at solen kan lyse gjennom i løpet av dagen.

N

Designet er inspirert av kollasjene som igjen er inspirert av mine forventninger og mitt møte med indisk kultur.

▲ plan, 1.etg ▼ tverrsnitt

▲ plan, 2.etg ▼ fasade


Praktisk arbeid Invernadero

Frei Otto-kran

Studentprosjekt på ETSAV, Barcelona.

En kran basert på en idé av Frei Otto, som han aldri bygde.

Bærekonstruksjon under av stillaselementer. Oppå står drivhuselementer kledd med polykarbonat- og OSBplater. Isolert med Gutex trefiberplater. Utvendig gangvei i en trekonstruksjon. Veldig gøy arbeid, alltid med en liten grillfest til lunsj!

En 6m lang fjærstålstang i midten med en serie vinger med jevne mellomrom. Vingene er forbundet med stålvaier som går helt ned til en styrekonsoll på bunnen. Ved å manipulere konsollen kan man bøye krana som man vil. Til og med S-former var mulig. Gruppearbeid på AHO.


Høyspentmast

Papel Plegado

Hva

Hva

Inspirert av spiralsporene i et boblekammer man bruker til å spore partikler ble denne høyspentmasten designet. Den består av seks spiraler tvunnet rundt hverandre og danner et regulært sylindrisk rutenett. Dette gjør det mulig å modulisere masten til mange like stålmoduler.

En papirmodell brettet av et 50 x 70 cm ark. Basert på et heksagonalt rutenett. Ved hjelp av en spesiell bretteteknikk får man arket til å bli tre-dimensjonalt.


CV Kontaktinformasjon

Utdanning

Arbeidserfaring

Ferdigheter

2006-2012 Master i arkitektur på Arkitekthøyskolen i Oslo (AHO). Diplomprosjekt om sosial boligbygging, materialgjenbruk og urbanisme.

HØSTEN 2012 Skisseprosjekt for Vikingsskipmuseet for utredning av en midlertidig utvendig sommerbutikk

Snakker engelsk og spansk flytende

2010/2011 Utveksling gjennom Erasmus på Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) at Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Barcelona 2003 - 2005 Fysikk og filosofi på Universitetet i Oslo

Thomas Benedict Holth Arendalsgata 23 0463 Oslo thomas.holth@gmail.com +47 93 24 71 66 født 25. mars 1983

2002/2003 Sunnhordland Folkehøyskole, Musikklinje med gitar som hovedinstrument

2010 - 2012 Deltidsjobb på Vikingskiphuset på Bygdøy i butikken og entreen. 2009 OG HØSTEN 2010 Studentassistent på biblioteket på AHO

Kan grunnleggende programmering i Java og VB.

VÅREN

2009 Jobbet på Straumøy Gard, en økologisk gård med sosiale prosjekter mot skoleelever og psykisk utviklingshemmede. Gårdsarbeid, snekring og arbeid med barn. HØSTEN

2009 Ekstravakt på rehabiliteringsavdelingen på Sofienbergsenteret, Grünerløkka, Oslo

SOMMEREN

2002 Ferdig med almennfag på Møglestu Videregående Skole, Lillesand

Jeg behersker godt disse programmene: Revit, AutoCAD, Photoshop, Illustrator, InDesign, Rhino, Grasshopper, Sketchup, 3D Studio Max, Sketchup, Office (Libreoffice) + en hel del andre programmer

2008 OG VÅREN 2009 Studentassistent på datasalen på AHO. Kursing og generell hjelp med dataproblemer.

HØSTEN

2007 Jobbet hos Biong Arkitekter under konkurransen for ny hoppbakke på Holmenkollen, Oslo. Prosjektet fikk 4. premie blandt 103 innleverte prosjekter.

JUNI

2006 TIL HØSTEN 2007 Ekstravakt for Adamstuen hjemmesykepleie

FRA VÅREN

2005 TIL HØSTEN 2007 Støttekontakt for en gutt med psykiske vansker

FRA VÅREN

2003 TIL VÅREN 2004 Telefonintervjuer på TNS Gallup, Oslo

FRA HØSTEN

2003 Servitør på Sanden Mat og Vinhus, Lillesand.

SOMMEREN

2002 Ekspeditør på Brekkestø Landhandel, Brekkestø, Lillesand.

SOMMEREN

2001 Ekspeditør på Storkiosken, Lillesand.

SOMMEREN

Gikk med Lillesandsposten fra jeg var 13 til jeg var 16 år.

Interesser MUSIKK. Jeg spiller gitar, banjo, el-gitar, munnspill og noe piano. Har nettopp startet et bandprosjekt. KLATRING.

Klatrer ute når jeg kan og inne når jeg må.

BOKBINDING.

Lager bl.a. mine egne notatbøker.

Annen erfaring 2005 OG VÅREN 2006 i landsbyer i Chiapas, Mexico, gjennom en solidaritetsbrigade i organisasjonen Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG). Arbeidet besto i å bo i en landsby og rapportere til en menneskerettighetsorganisasjon (Frayba) om bl.a. trusler fra politi, militære eller paramilitære. I en landsby lagde vi en skole, for barna hadde ingen. HØSTEN

FREDSOBSERVATØR

Det ble etterfulgt av informasjonsarbeide der vi blant annet organiserte solidaritetsfestivalen. Jeg var musikksjef. Vi klarte å booke artister som Gatas Parlament og Mari Boine. Senere jobbet jeg med å ta ut nye personer til solidaritetsbrigader i andre land som Nicaragua og El Salvador. Arbeidet besto i å lese gjennom søknader, foreta intervjuer og velge ute en gruppe på ti personer, i tillegg til annet administrativt arbeid i forhold til brigadene. PRAKTISK ERFARING fra diverse byggeprosjekter (se portefolie), båtmekking og malejobber.

Portfolie /// Thomas Benedict Holth  

Thomas Benedict Holths portfolie.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you