Page 1

1


2

Mừng Lễ Tạ Ơn! Happy Thanksgiving! Vì vậy, hỡi Đức Gia-Vê, tôi sẽ ngợi khen Ngài giữa các dân, và ca tụng danh của Ngài. I will give thanks to You among the nations, O LORD, and I will sing praises to Your name. Tháng 11, 2010

TABLE OF CONTENT

MỤC lỤC

THÁNG 11, 2010 / NOVEMBER, 2010

Vì vậy, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ ngợi khen Ngài Thư Chúc Mừng Lễ Tạ Ơn Sinh Hoạt 8 Miền của Ngài.. các dân, Và ca34tụng danh Thanksgivinggiữa Greetings News from 8 Regions Lá Thư Tổng Tuyên Úy 5 Làm Quen / Get to Know (Thánh Vịnh 18:49) Letter from the General Chaplain

7

Lá Thư Chủ Tịch Trung Ương Letter from the President

6 Thiếu Nhi Thánh Thể và Bạn 8 VEYS and You

21 29 30

Sống Đời Tri Ân Living a Life of Gratitude

9 Sinh Hoạt và Thi Đua 11 Activities and Challenge

32

Kỷ Niệm Về Đất Hứa V, 2010 Coming to the Promise Land 5, 2010

13 Cầu Nguyện theo ý ĐGH 16 Pope’s Intentions and Prayers

33

Chiến Dịch Món Quà Tặng Chúa Campaign-Gift for Baby Jesus

17 Chúc Mừng 18 Congratulations

34

Tin Tức - BCH Trung Ương News from Headquarters

19


3

PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

THƯ CHÚC MỪNG Kính Gửi:

Quý Cha Tuyên Uý và quý Trưởng Trung Ương Quý Cha Tuyên Uý và quý Trưởng Ban Chấp Hành Miền/Liên Đoàn/Đoàn Quý Trợ Uý, Trợ Tá và quý vị Ân Nhân Quý Huynh Trưởng và Đoàn Sinh các cấp

Trích Yếu:

Chúc Mừng Ngày Lễ Tạ Ơn

Kính thưa quý Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, quý vị Ân Nhân, Huynh Trưởng và Đoàn Sinh các cấp, Nhân ngày lễ “Thanksgiving”, ngày lễ Tạ Ơn của nước Mỹ, cùng với quý Cha Tuyên Úy và thay mặt cho Ban Chấp Hành Trung Ương, xin dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa đã thương ban nhiều hồng ân xuống cho Phong Trào. Xin tạ ơn Mẹ Maria và các Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn phù hộ và cầu bầu cho mỗi người chúng ta. Xin tạ ơn quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá, quý vị Ân Nhân và quý Trưởng đã hy sinh quảng đại giúp đỡ Phong Trào và các em Thiếu Nhi trong mọi cách, mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, xin gởi lời tạ ơn đến các Huynh Trưởng đang phục vụ tại các Đoàn Thiếu Nhi mỗi tuần. Mùa lễ Tạ Ơn năm nay, xin kính chúc tất cả mọi thành viên và quý vị ân nhân của Phong Trào một ngày lễ Tạ Ơn tràn đầy phúc lộc và bình an của Chúa Giêsu Thánh Thể. Cũng xin kính chúc tất cả một mùa Vọng tràn đầy thánh đức. Trong tâm tình tạ ơn, xin quý Cha Tuyên Úy và tất cả mọi thành viên cũng không quên cầu nguyện cho những người dân nghèo của miền Trung Việt Nam đang phải chịu đói rét tại quê nhà. Xin quý Cha và tất cả phát động mạnh Chiến Dịch Món Quà Tặng Chúa Hài Đồng (trang 17) để xoa dịu phần nào nỗi khổ của người dân nghèo đáng thương. Chiến dịch băt đầu ngày 28 tháng 11 cho đến hết ngày 26 tháng 12, 2010. Xin chân thành cám ơn và xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria chúc lành cho mọi công việc mà chúng ta đang thực hiện. Thay Mặt Ban Chấp Hành Trung Ương, Kiến thị,

West Covina, ngày 24/11/2010

Lm. Francis Xavier Trần Quốc Tuấn Tổng Tuyên Úy, PT/TNTT/VN/HK

Giuse Đào Văn Đức Chủ Tịch, BCH TU


4

THE VIETNAMESE EUCHARISTIC YOUTH SOCIETY IN THE U.S.A. NATIONAL EXECUTIVE COMMITTEE

THANKSGIVING GREETINGS Attention:

Chaplains and Youth Leaders in the National Executive Committee Chaplains and Youth Leaders in the Regional/League of Charter/Charter Executive Committees Chaplain Assistants (clergy and layperson) and Benefactors Youth Leaders and Youth Members of all ranks

Subject:

Happy Thanksgiving!

Dearest Chaplains, Chaplain Assistants (clergy and layperson), Benefactors, Youth Leaders and Youth Members of all ranks: On this feast of Thanksgiving, in union with all Chaplains and on behalf of the National Executive Committee, I give thanks to God, our Father, for His eternal love and blessings upon the VEYS. Thank you Mary and all the Vietnamese Martyrs for their everlasting blessings and prayers for each and every one of us. With sincere gratitude, I am thankful to all Chaplains, Chaplain Assistants (clergy and layperson), Benefactors, and Youth Leaders for your boundless sacrifices to the VEYS. I extend my deepest appreciation, especially, to all Youth Leaders serving local Charters on a weekly basis. On this Thanksgiving, I wish all VEYS members and benefactors a blessed Thanksgiving filled with Christ Jesus’ love and peace. Also wishing you a holy season of Advent. In the spirit of Thanksgiving, please continue to pray for victims in Central Vietnam suffering from the recent devastating flood. I ask all Chaplains and Youth Members initiate, motivate, and encourage all to partake in the CampaignGift for Baby Jesus (page 18) to help ease the pain of flood victims in our home country. The Campaign will commence on November the 28th and will carry through to the 26th of December, 2010. May Christ Jesus and Mary bless you and bring you peace as you continue to serve God through our actions. On behalf of the National Executive Committee, Attesting,

West Covina, November 24/2010

Lm. Francis Xavier Trần Quốc Tuấn General Chaplain, VEYS/USA

Joseph Đào Văn Đức President, National Executive Committee


5

Tháng 11, 2010

Lá Thư Tổng Tuyên Úy LM Phanxicô Trần Quốc Tuấn Kính thưa:

Quý Cha Tuyên Úy Quý Trợ Úy, Trợ Tá, Phụ Huynh Quý Trưởng và Đoàn Sinh các cấp,

Từ thành phố Atlanta, tôi xin gửi lời chào thăm và chúc sức khoẻ đến tất cả quý Cha, quý Vị, quý Trưởng và quý Đoàn Sinh các cấp. Đồng thời tôi cũng xin mời mọi thành viên của Phong Trào hướng lòng về Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng như ngày Lễ Tạ Ơn vào cuối tháng 11 và cuối Năm Phụng Vụ 2010 này. Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể là một công trình giáo dục tôn giáo và nhân bản dựa trên lòng tin tưởng và tinh thần đã được thể hiện trong Thánh Kinh. Bất cứ hoạt động nào cũng cần được khơi nguồn và dựa trên nền tảng của Thánh Kinh. Đồng thời, Tôn Chỉ thứ Ba của Phong Trào là Tôn kính Các Tháh Tử Đạo Việt Nam, noi gương và nên chứng tá Tin Mừng Chúa Kitô như các Ngài. Chúng ta là con cháu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta phải mạnh dạn và hãnh diện tuyên xưng rằng: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam không phải là những người phản bội quê hương dân tộc khi tin theo một “Đạo Mới” và tin theo một Thiên Chúa tràn đầy tình yêu thương, bác ái và và tha thứ như đặc tính của dân tộc ta là hiếu hoà và hiếu khách. Thực vậy, các ngài bị kết án không phải là tội đồ của cướp của, giêt người, gian tham nhưng chỉ vì khác niềm tin tôn giáo, vì niềm tin của các ngài khác với tư tuởng của Nho Giáo đang là quốc giáo thời đó. Các Ngài cũng không phải là những người chuẩn bị để dẫn đường cho người Pháp đô hộ chúng ta như một vài nhóm qúa khích chủ trương vì các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha và tây Ban Nha đã đến đất nước chúng ta để “giảng đạo” vào thế kỷ thứ XVII. Mãi cho đến giữa thế kỷ XIX thì thực dân Pháp mới xâm chiếm đất nước chúng ta, làm thế nào mà có thể thiết kế một kế hoạch dẫn đường cho người khác trứớc cả hơn 200 năm? Tóm lại, chúng ta cần chịu khó học hỏi lịch sử kỹ lưỡng để hiểu rõ vấn đề và để hiên ngang ngẩng đầu lên xác tín với mọi người rằng: các Thánh Tử Đạo Việt Nam không là tội đồ của quê hương dân tộc và không là những người tiếp tay cho thực dân Pháp để chiếm đóng và đô hộ đất nước chúng ta. Trong tâm tình đó, chúng ta hợp ý với toàn thể Giáo Hội để dâng lên Thiên Chúa lời ca tụng vì những mẫu gương hào hùng của cha ông tổ tiên chúng ta trong đời sống yêu thương, tha thứ, và sẵn sàng chết vì đức tin. Thêm vào đó, là những người công dân Hoa Kỳ, chúng ta cũng hiệp ý với toàn thể dân chúng trên đất nước này để mừng Ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day). Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta dư đầy của cải vật chất trên mảnh đất này với sự giúp đỡ của các thổ dân. Để bày tỏ lòng biết ơn này cách cụ thể, chúng ta hãy dùng cho đúng, đừng phung phí những ơn phúc lành Chuá ban tăng cho chúng ta. Đồng thời, ta cũng phải biết chia sẻ với những anh chị em sống chung quanh ta không những của cải vật chất, nhưng còn là chia sẻ cho họ cả về “Viên Ngọc Quý” là Nước Thiên Chúa nữa. Đức Giáo Hoàng Beneđictô XVI khi đến hoa Kỳ đã dạy chúng ta rằng: “Jesus is the Kingdom of God in person: the man in whom God is among us and through whom we can touch God, draw close to God. Where this happens, the world is saved”. Qua đó, Ngài cũng kêu gọi Giáo Hội Hoa Kỳ cầu nguyện và làm việc tích cực để nước Thiên Chúa được biểu hiện và chia sẻ trên toàn cả đất nước Hoa Kỳ. Trước khi ngừng lời, tôi kính mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam và chúc mừng Lễ Tạ Ơn đến từng Quý Cha Tuyên Úy, Quý Trợ Úy, Trợ Tá, Phụ Huynh, Quý Trưởng và Đoàn Sinh các cấp. Đồng thời tôi cũng nguyện cầu Chúa Giêsu Thánh Thể, vị Huynh Trưởng tối cao của Phong Trào luôn tiếp tục hướng dẫn, thánh hóa và chúc lành cho chúng ta luôn mãi. Thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể Atlanta, ngày 15 tháng 11 năm 2010 Tổng Tuyên Úy Phong Trào TNTT/VN/HK

Lm. Phanxicô Trần Quốc Tuấn


6

Lá Thư Chủ Tịch Trung Ương Trưởng Giuse Đào Văn Đức

Quý cha Tuyên Uý, Trợ Úy, Trợ Tá, Huynh Trưởng, Hiệp sĩ và các em Thiếu Nhi thân mến, Thay mặt Ban Chấp Hành Trung Ương, Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ, con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ vì bao hồng ân Chúa đã ban xuống cho Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể cũng như cho mỗi một thành viên và gia đình. Con cũng xin cảm ơn quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá và quý Trưởng đã quảng đại dấn thân phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc phục vụ các em Thiếu Nhi. Đặc biệt, xin cám ơn đến tất cả các Huynh Trưởng đang hy sinh hướng dẫn và giáo dục các em qua những sinh hoạt Thiếu Nhi mỗi tuần.

cho chúng ta chìa khóa mở mọi kho ơn thánh, nhưng vì không cầu nguyện, chúng ta cố tình ở mãi trong cảnh cơ bần. Thánh Tiến Sĩ về cầu nguyện Anphongsô dạy rằng: “Ai cầu nguyện, chắc được rỗi. Ai không cầu nguyện, chắc sẽ hư mất.”

Thánh John Bosco (Don Bosco) khi hấp hối đã để lại cho chúng ta lời trăn trối cuối đời ‘Hãy tôn sùng Thánh Thể và yêu mến Đức Maria’. Trong nhật ký của Á Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, chúng ta cũng thấy được các phương pháp sống thánh thiện của ngài: tôn sùng Thánh Thể, yêu mến Mẹ Maria, sống cầu nguyện, nhất là với những lời nguyện tắt, và tập nhân đức mỗi ngày. Vị thánh trẻ Đaminh Saviô chỉ cho ta con đường sống thánh trong lời hứa khi rước lễ lần đầu là: thà chết chẳng thà phạm tội, siêng năng lãnh nhận bí tích hòa giải và năng rước lễ khi có thể được. Ngay cả vị cố hồng y thân yêu của chúng ta là Phanxicô Xaviê Văn Thuận cũng chỉ “Tôi có một sức mạnh – phép Thánh Thể, Nguyễn rõ cho ta thấy con đường tu đức của ngài: tôi có một sức tôi có một tình yêu – Mẹ Maria, mạnh – phép Thánh Thể, tôi tôi có một bí quyết – Câu nguyện.” có một tình yêu – Mẹ Maria, tôi có một bí quyết – Câu Đức Hồng Y nguyện. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Cảm tạ Chúa đã chúc phúc cho Phong Trào TNTT, đã gởi đến Phong Trào muôn hồng ân để mỗi người góp một bàn tay xây dựng Phong Trào mỗi ngày một tiến cho đến nay. Kể từ ngày thành lập năm 1929 với tên gọi Nghĩa Binh Thánh Thể, Phong Trào TNTT có thể được gọi là một trường đào tạo các vị thánh. Quả thế, nhìn kỹ lại Mục Đích, Nền Tảng, Lý Tưởng, Tôn Chỉ, Mười Điều Tâm Niệm và Các Phương Pháp Giáo Dục, Phong Trào có đủ mọi yếu tố để đào tạo các vị thánh nếu mọi thành viên thực hành những điều Phong Trào đã chỉ cho; dù là việc các em thực hành Mười Điều Tâm Niệm thôi, cũng đủ để các em trở thành thánh như lời Chúa mời gọi: “Hãy nên thánh thiện vì Ta, Thiên Chúa của các ngươi, là đấng Thánh.” Leviticus 19:2. Nghe nói nên thánh, có lẽ nhiều người chúng ta sợ hoặc cho là việc nên thánh chỉ dành cho những bậc tu trì. Nói như vậy là chúng ta đã không nghe lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta phải trở nên thánh thiện như Cha trên trời là Đấng Thánh. Sống thánh là gì, nếu không phải là việc chu toàn bổn phận của ta mỗi ngày. Đừng sợ sống thánh cũng đừng sợ nên thánh. Dĩ nhiên ta không thể sống thánh hay không thể làm bất cứ việc gì nếu ta không có sự trợ giúp của Ơn Chúa, vì Chúa Giêsu đã nói không có Thầy các con không thể làm gì được. Điều quan trọng là chúng ta có quyết định sống thánh và ước muốn nên thánh hay không. Nhiều khi chúng ta phải có niềm mong ước như Thánh Têrêsa là không những trở nên thánh mà còn là trở nên một vị đại thánh nữa.

Khi Chúa đã mời gọi chúng ta nên thánh thì Chúa cũng ban ơn trợ giúp để chúng có thể sống thánh. Nhưng Chúa chỉ ban ơn trợ giúp ấy cho những kẻ cầu nguyện và cầu nguyện bền đỗ. Nơi đây, chúng ta thấy phương châm đầu tiên của Phong Trào là Cầu Nguyện, một trong bốn phương châm Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ. Với phương thế cầu nguyện, Chúa ban

Nói đến Thánh Thể là nói đến Yêu Thương và Hiệp Nhất. Ước mong rằng mỗi một người Huynh Trưởng thể hiện được sứ mạng của của mình là sống yêu thương và hiệp nhất với chúa Giêsu Thánh Thể và với nhau, cùng nhau Sống Ngày Thánh Thể, hướng dẫn cũng như năng thúc dục các em Sống Ngày Thánh Thể. Được như thế thì huynh trưởng mới xứng đáng là những chứng nhân sống động, những thầy dạy Đức Tin và chu toàn 90% bổn phận của Người Huynh Trưởng. Trong nhiệm kỳ 4 năm tới đây, cùng với quý Cha Tuyên Úy của Phong Trào, Ban Chấp Hành Trung Ương mời gọi tất cả cùng trở về với cái gốc, cái căn tính của Phong Trào. Qua đó, chúng ta thực sự sống đúng với ơn gọi của chúng ta trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể đó là Ơn Gọi Nên Thánh và Đào Tạo Các Vị Thánh. Thật vậy, sứ mệnh của người Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể là làm cho đức tin của các em triển nở, mà công việc của người Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể là đào tạo các vị thánh. Cầu chúc quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá quý Huynh Trưởng, quý Hiệp Sĩ và các em Thiếu Nhi luôn an bình và thánh thiện trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể và sự nâng đỡ của Mẹ Maria. TM. Ban Chấp Hành Trung Ương Giuse Đào Văn Đức Chủ Tịch BCH PTTNTT/VN/HK


7

November, 2010

Letter from the General Chaplain Rev. Francis Trần Quốc Tuấn Dearest:

Chaplains Chaplain Assistants (clergy and layperson), and Parents Youth Leaders and Youth Members of all ranks,

From the city of Atlanta, I extend my greetings of good health to all Chaplains, Youth Leaders, and Youth Members of all ranks. In addition, I invite all members of the VEYS to devote your heart towards the Feast of Vietnamese Martyrs and the Feast of Thanksgiving. Both at the end of November and at the end of this Liturgical year. The Eucharistic Youth Society is a Catholic-based educational institution grounded on the faith and spirit embodied in the Bible. All VEYS activities, therefore, have to be based on the foundation of the Bible. Furthermore, the third Principle of the VEYS is to honor the Vietnamese Martyrs, modeling their actions, and be a witness to the Good News. We are descendents of the Vietnamese Martyrs, as such, we must be proud and bravely profess: The Vietnamese Martyrs were not traitors of our country and culture when believing in a “New Religion” and believing in one ever loving God who is generous and forgiving; these are characteristics of our culture. Indeed, they were convicted not because of robbery, murder, or greed, but because of their belief in a different religion. Unlike some extremist groups who advocated for the missionaries from Portugal and Spain to come into our country to “preach” in the 18th century, the Martyrs were heroes that resisted the French domination. The French finally succeeded colonializing our country in the 19th century. How can a plan be designed to show the way for others 200 years ahead of its time. In sum, we need to be cognizant and discipline ourselves to study our history in depth so that we may lift our heads up high and believe this: The Vietnamese Martyrs were not enemies of our country and they did not make way for the French to dominate and colonialize our country. In that spirit, we unite with the Catholic Church to give praise to our Heavenly Father for the heroic examples of our ancestors living through love, forgiveness, and the readiness to sacrifice for faith. As citizens of the States, let us also unite with the people of America to celebrate this Thanksgiving Day. Thanks be to God for the abundance of resources in this country with the assistance of the indigenous people. To express our deepest appreciation in a practical manner, let us treasure these gifts and not squander the blessings God has given us. In the same fashion, let us also share with our neighbors not just the materialistic resources, but also the “precious jewel” which is the Kingdom of God. Pope Benedict XVI on his recent trip to the US has taught us: “Jesus is the Kingdom of God in person: the man in whom God is among us and through whom we can touch God, draw close to God. Where this happens, the world is saved”. Through that, he called on Catholics in the US to pray and work tirelessly so that the Kingdom of God can be present and spread through the US. Before I conclude, I wish all Chaplains, Chaplain Assistants (clergy and layperson), Youth Leaders, and Youth Members of all ranks a Thanksgiving filled with love, happiness, and good health. May Christ in the Holy Eucharist, our Ultimate Youth Leader forever bestow upon us with His guidance, sanctification, and blessings. Yours in the Eucharist Atlanta, November 15, 2010 General Chaplain, VEYS/USA

Rev. Francis Xavier Trần Quốc Tuấn


8

Letter from the President Joseph Đào Văn Đức On behalf of the National Headquarter’s executive Committee, the Vietnamese Eucharistic Youth Society (VEYS) in the United States, I offer thanks to God for the many gifts God has given to the VEYS, as well as the blessings God has given to each VEYS member and their families. I would also like to thank our Chaplains, our Chaplain Assistants, both clergy and laypersons, and Youth Leaders who have generously given their commitment to serving Jesus Christ through their service to the youth of VEYS. In particular, I would like to thank all Youth Leaders sacrifice so much to lead and educate our youth during VEYS activities each week. I am thankful to God for all the blessings he has bestowed upon VEYS, sending to the VEYS the many gifts in which each person contributes a hand in building and furthering the mission of the VEYS. Since its founding in 1929 as Crusades of the Eucharist, VEYS can be called an educational institution, training people to be holy and become saints. Indeed, looking closely at our Mission Statement, Foundation, Ideology, Principles, 10 Vows and the Educational Methods, the VEYS has all the elements to achieve sainthood if every member of the VEYS puts into practice what the VEYS has taught them. Whether it is youths simply carrying out the 10 Vows, it is enough for them to become saints as God says, “Be holy, for I, the LORD your God, am holy.” Perhaps hearing the words, “becoming holy,” causes many of us to be afraid as we often consider being holy, or becoming a saint, is only for those who have a religious calling. In that sense, we do not hear God’s words, inviting us to become holy as our Father in heaven is holy. What is living holy, if not fulfilling our everyday duties? Do not be afraid to live holy, and do not be afraid to become holy. Of course, we cannot live holy, nor are we able to do anything if we do not have the help of the grace of God, as Jesus has said, without Him, we are unable to do anything. What is important is whether or not we decide to live holy and whether or not we desire to become holy. Sometimes, it is necessary for us to desire holiness like Saint Teresa, where not only did she want to become holy, she wanted to become a great saint. When God calls each of us to become holy, He will help us to live holy. However, the fullness of God’s grace will come only to those who pray and pray insistently. In the VEYS, we know our first calling is to Prayer (Prayer, Communion, Sacrifice, and

Apostolic Work). With Prayer, God gives us the key to opening the treasure of sainthood. If we do not pray, we remain in a state of poverty. The Doctor of the Church, Saint Alphonsus taught us about prayer: “Whoever prays shall be saved, whoever does not pray shall be lost.” On his deathbed, Saint John Bosco left us his last words encouraging us to respect the Eucharist and love Mother Mary. In the diary of Pope John XXIII, we also saw the methods of how he lived holy: Eucharistic adoration; love our Lady; live in prayer, especially short prayers; and practice the virtues every day. The young saint, Saint Dominic Savio, showed us the way to live holy in the promise of the Holy Eucharist: to rather die, than to sin, diligently receiving the Sacraments of Reconciliation and Holy Communion when possible. Even our beloved cardinal Francis Xavier Nguyễn Văn Thuận taught us to see the path of his spirituality: I have one strength – the Eucharist; I have one love – Mary, our Mother; I have one secret – to Pray. To speak of the Eucharist is to speak of Love and Unity. It is my hope and wish that every VEYS Youth Leader is able to live their calling of living the life of love and unity with Jesus in the Eucharistic and with each other, together, living the Eucharistic Day, as well as instructing and urging youths to live the Eucharistic Day. To do so is to be worthy of being living witnesses, to be teachers of the Faith and fulfill 90% of our duty as Youth Leaders. In the next four years of this term, along with our Head Chaplain of the VEYS, the National Executive Committee invites each one of us to return to our roots, the true identity of the VEYS. Through that, we will truly live our calling through the VEYS, which is the calling to become holy and to train our young people to become saints. The calling of VEYS Youth Leaders is to help grow the faith of our youths, and it is through our responsibilities as Youth Leaders that our young people will become saints. Best wishes to our Chaplains, Assistant Chaplains, Youth Leaders, Knights of the Eucharist, and all VEYS youth, to always be at peace and to be holy in the love of Jesus in the Eucharist and the support of Mary, Mother of God. Joseph Đào Văn Đức

President, National Executive Committee VEYS/USA


9

Tháng 11, 2010

Sống Đời Tri Ân Lm. JBT Phaïm Quoác Höng, CSsR. Cuối năm, vào Thứ Năm tuần thứ tư trong tháng mười một, dân chúng Hoa Kỳ lại hân hoan mừng Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day). Đây là ngày lễ dân tộâc đáng yêu nhất tại Hoa Kỳ, vì nó chứa đựng tinh thần tạ ơn là tinh thần căn bản của Kitô giáo. Nhìn lại một năm sắp qua với biết bao ơn lành hồn xác, chung cũng như riêng, mỗi người tín hữu chúng ta không khỏi cảm thấy lòng trào dâng một niềm tri ân yêu mến sâu xa đối với Thiên Chúa và Mẹ Maria. Làm thế nào để sống đời tri ân, để đáp đền trong muôn một lòng Chúa thương yêu? Sau khi đã trải qua bao thăng trầm của cuộc sống con người, Thánh Vịnh Gia cũng đã từng có những cảm nhận như thế và đã dạy ta cách sống đời tri ân với những lời sau: Tôi đã tin cả khi mình đã nói: “Ôi nhục nhã ê chề!” Đã thốt ra trong cơn hốt hoảng: “Mọi người đều giả dối!” Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ Vì mọi ơn lành Người đã ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ Và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, Trước toàn thể dân Người. Đối với Chúa thật là đắt giá Cái chết của những ai trung hiếu với Người. Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ, Tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, Xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn, Trước toàn thể dân Người, Tại khuôn viên đền Chúa, Giữa lòng ngươi, hỡi Giêrusalem (TV 115, 10-19). Dưới ánh sáng đức tin Công Giáo, khi đọc Thánh Vịnh trên ta sẽ nhận biết rằng hành động tri ân của Thánh Vịnh Gia nơi hai câu “Con sẽ nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầâu thánh danh Đức Chúa” (13) và “Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn và kêu cầu thánh danh Đức Chúa” (17) được thể hiện trong đời sống mỗi tín hữu Chúa Kitô qua việc chuyên cần sốt sắng tham dự Thánh Lễ và chuyên chăm cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi.

Thật vậy, không có hành vi tạ ơn nào đối với Thiên Chúa tốt đẹp hơn việc “nâng chén mừng ơn cứu độ” hay “dâng lễ tế tạ ơn” ; nghĩa là việc cử hành hay tham dự Thánh Lễ. Vì nơi Thánh Lễ, chúng ta dâng lên Thiên Chúa hy lễ và tâm tình tạ ơn tuyệt hảo của chính Chúa Kitô, Con Một yêu dấu của Người, để rồi chúng ta được đón nhận lại cũng chính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Nguồn Mạch mọi ơn lành hồn xác, một ân huệ trỗi vượt trên mọi ân huệ khác. Điều này lại càng rõ hơn khi chúng ta biết rằng nguyên ngữ Hy Lạp của “Thánh Thể” là “eucharistia”, nghĩa là “tạ ơn”. Vì trong cả 4 trình thuật - Phúc Âm Thánh Matthêu, Marcô, Luca và thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô - về việc Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể, chúng ta đều đọc thấy “Người cầm lấy bánh trên tay tạ ơn…” Chính Chúa Giêsu đã làm gương và dạy ta phải sống và lớn lên trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Nếu Thánh Thể là trung tâm, là nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Công Giáo, thì tâm tình và thái độ căn bản phải có nơi mỗi tín hữu phải là tâm tình và thái độ yêu mến biết ơn. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu thường nói: “Tất cả đều là hồng ân”. Vì thế, trong kinh tiền tụng của mỗi Thánh Lễ, Hội Thánh dâng lên Chúa lời nguyện này: “Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con”. Tác giả sách Gương Chúa Giêsu cũng bày tỏ tâm tình tri ân ấy như sau: “Xin dạy con hiểu thánh ý Chúa, biết cần cù và kính cẩn tưởng nhớ trăm ngàn ơn Chúa ban - chung cũng như riêng - để con cảm tạ Chúa cho xứng đáng. Con biết và thú thực, dù chỉ biết ơn cho xứng đáng trong muôn một, con cũng hoàn toàn bất lực. Đứng trước mọi ơn Chúa ban cho con, con thấy mình


10

thấp bé quá! Và khi suy đến đức quảng đại Chúa, trí con lu mờ trứơc cái cao cả ấy. Mọi cái con cĩ trong tâm hồn cũng như ngồi thân xác - bất luận thuộc phạm vi nội hay ngoại, tự nhiên hay siêu nhiên, tất cả đều là ơn bởi tay Chúa. Nĩ là bấy nhiêu tiếng tuyên dương lòng đại độ, đức hiền từ và quảng tâm Chúa đã ban nó cho con” (Q. III, Ch. 22). Và “Con lấy gì đền đáp ơn trọng đại, đức bác ái sâu dầy này? Con không thể dâng lễ vật nào đẹp lòng Chúa, bằng dâng trót lòng con và khăng khít kết hiệp cùng Chúa” (Q. IV, Ch. 13). Người vô thần suy cho cùng chính là người vô ơn, vì họ đã phủ nhận Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên họ, gìn giữ họ và là nguồn sống của họ. Và việc “kêu cầu thánh danh Đức Chúa” là gì nếu không phải là việc lần chuỗi Mân Côi; trong đó, nơi từng kinh Kính Mừng, Thánh Danh Giêsu được nhắc đến như nguồn mạch mọi ơn lộc hồn xác! Các thánh Giáo Phụ gọi Danh Thánh Giêsu là bản tóm gọn toàn bộ Phúc Âm, và bí quyết để được cứu rỗi và nên thánh chính là kêu cầu Danh Thánh Giêsu không ngừng. Nếu nơi Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ cử hành Thánh Lễ để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa và ghi nhớ tình yêu tận tuyệt của Người; thì tại Fatima, khi Mẹ Maria đã dạy chúng ta phải siêng năng lần hạt Mân Côi, Mẹ cũng nhắm cùng mục đích ấy, vì tất cả các mầu nhiệm Kinh Mân Côi đều quy hướng về Chúa Giêsu. Khi đọc Kinh Mân Côi, ta kêu cầu Danh Thánh Chúa Giêsu với đôi môi của Mẹ, chiêm ngắm Chúa Giêsu với đôi mắt của Mẹ, yêu mến Chúa Giêsu với trái tim của Mẹ và ôm ẵm Chúa Giêsu bằng đôi tay của Mẹ. Kinh Mân Côi giúp ta dọn mình tham dự Thánh Lễ cách trọn vẹn và tiếp tục kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể trong đời thường để biến đời ta thành “Thánh Lễ nối dài”. Thánh Anphong Liguori viết rằng, khi Thánh Vương Đavít nhận mình là “con của nữ tì Ngài”, Vua Thánh đã tỏ bày ước muốn được sự bầu cử của Mẹ Thiên Chúa sau này. Vì vậy, không có cách tôn thờ nào đẹp lòng Chúa hơn là hiệp lòng với Mẹ mỗi khi tham dự Thánh Lễ cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi. Như vậy, việc sùng mộ Thánh Lễ và Kinh Mân Côi chính phương thức tuyệt hảo do chính Chúa và Mẹ dạy ta thực hiện để giúp ta sống và lớn lên trong lòng tri ân yêu mến đối với Chúa, trung thành và bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa. Hơn nữa, chính lòng sùng mộ Thánh Lễ và Kinh Mân Côi đã là dấu chỉ tỏ tường của những người được Chúa chúc phúc và gìn giữ họ khỏi bao tai ác phần hồn, phần xác.

Một tín hữu Chính Thống Giáo người Nga, tác giả ẩn danh của tác phẩm tu đức Con Đường Người Hành Hương bàn về việc cầu nguyện liên lỉ với lời nguyện “Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con” như phương thức tuyệt hảo để được cứu rỗi và nên thánh, đã kể lại câu truyện sau để cho thấy việc trung thành kêu cầu Danh Thánh Chúa và Mẹ giúp ta tránh khỏi bao điều tai hại: Khi còn nhỏ Agaphonik được cha mẹ đạo đức dạy mỗi ngày đọc một Kinh Kính Mừng trước một linh ảnh của Đức Mẹ. Anh đã trung thành đọc khi còn sống gần cha mẹ. Nhưng khi lớn lên, anh sống riêng và bận tâm về những việc trần thế nên bắt đầu lơ là và cuối cùng bỏ hẳn việc đọc kinh Kính Mừng. Một buổi chiều tối nọ, một người lạ mặt đến gặp anh và tự xưng là một ẩn sĩ ở Phabaid. Ông nói rằng ông đã có một thị kiến trong đó ông được lệnh đến để trách mắng anh vì đã bỏ đọc Kinh Kính Mừng để tôn kính Mẹ Thiên Chúa. Agaphonik đã trình bày các lý do cho việc bỏ đọc kinh của anh: Đã bao năm anh trung thành đọc kinh nhưng anh đâu thấy ích lợi gì đâu? Vị ẩn sĩ nói với anh: “Anh thật là người mù tối và vô ơn! Anh nên nhớ bao lần lời kinh đó đã giúp anh thoát khỏi rắc rối và rủi ro. Anh có nhớ khi anh còn nhỏ anh đã được cứu thoát khỏi chết đuối cách lạ lùng không? Anh có nhớ là bao nhiêu người láng giềng của anh đã phải chết vì bệnh dịch trong khi anh được thoát chết? Anh có nhớ là có lần anh và người bạn đi cùng xe và khi xe bị lật bạn anh bị gẫy chân còn anh không hề hấn chi? Anh còn nhớ là lúc người bạn anh đang trẻ khỏe bỗng nên tiều tụy gầy yếu trong khi anh vẫn an mạnh không?” Và cứ thế, vị ẩn sĩ kể thêm những mẫu truyện khác trong đời Agaphonik và kết luận: “Hãy biết rằng anh đã thoát được những rủi ro đó nhờ sự bảo vệ của Mẹ Thiên Chúa do lời nguyện vắn tắt đó đã giúp anh mỗi ngày nâng hồn lên với Chúa. Vậy anh hãy trung thành đọc kinh và đừng trễ nãi nữa. Hãy tiếp tục chúc vinh Nữ Vương Thiên Đàng, và Mẹ sẽ tiếp tục bảo vệ anh.” Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết sống đời tri ân Chúa qua việc noi gương Mẹ say yêu kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể và cùng Mẹ chuyên cần chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Giêsu nơi Phép Lần Hạt Mân Côi. Amen.


11

November, 2010

Living a Life of Gratitude & Thanksgiving Lm. JBT Phaïm Quoác Höng, CSsR. At the end of the year, during the last Thursday of November, people in the United States celebrate Thanksgiving Day. It is this day that Americans love most, as this day encompasses and signifies a day of thankfulness, an attribute fundamental to Christianity. Looking at how another year has come to pass, it has been a year filled with blessings, from individual to shared blessings. As Christians, it is impossible to not feel a deep humbleness, a feeling of thanksgiving for those blessings that God and Mary, the mother of Jesus, have given us. How then, are we to live a life of thankfulness, to respond to God’s love? After many years of living a difficult life, the author of the Psalms had many thoughts and revelations about how to live a life of humbleness and thankfulness. He writes: I have believed, therefore have I spoken; but I have been humbled exceedingly. I said in my excess: Every man is a liar. What shall I render to the Lord, for all the things that he has rendered to me? I will take the chalice of salvation; and I will call upon the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord before all his people: Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. O Lord, for I am your servant: I am your servant, and the son of your handmaid. You have broken my bonds: I will sacrifice to you the sacrifice of praise, and I will call upon the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord in the sight of all his people: In the courts of the house of the Lord, in the midst of you, O Jerusalem. (Psalm 116: 10 – 19) Under the guiding lights of the Catholic Church, when reading this Psalm, we recognize the thankfulness and gratitude in these two sentences, “I will take the chalice of salvation; and I will call upon the name of the Lord” (13) and “I will sacrifice to you the sacrifice of praise, and I will call upon the name of the Lord” (17); and it is in these sentences that as Christians, we can live our lives zealously by attending Mass and growing spiritually by praying the Holy Rosary. Indeed, there is no action of thankfulness towards God that is more beautiful than by “tak[ing] the chalice of salvation” or “sacrifice[ing] to you the sacrifice of praise”; which is then, the action of attending Mass. As it is in the Mass that we offer to God our sacrifices and our thanks, which is made fully possible through the sacrifice of our Lord Jesus Christ, the loving son of God the Father, that we are able to receive the Body and Blood of Jesus Christ. He is the source of all blessings, a gift of grace rising above all others. This becomes more apparent in the definition of the Greek word for “Eucharist,” “eucharistia,” which means “thanksgiving.” As it is in the 4 retellings of Jesus’ establishment of the Sacrament of the Eucharist – the Gospel according to Saint Matthew, Mark, and Luke and the first letter from St. Paul to the Corinthians – we read, “He took the bread and gave thanks…” It is Jesus Christ himself, who became a role model and taught us to grow and live the life of thanksgiving to God. If the Eucharist is the source and the summit in our lives as Catholics, then as believers, our feelings and attitudes must be one of love, care, and gratitude.


12

The author of the book “The Imitation of Christ” also expresses this feeling of gratitude: “Let me understand Your will. Let me remember Your blessings – all of them and each single one of them – with great reverence and care so that henceforth I may return worth thanks for them. I know that I am unable to give due thanks for even the least of Your gifts. I am unworthy of the benefits You have given me, and when I consider Your generosity my spirit faints away before its greatness. All that we have of soul and body, whatever we possess interiorly or exteriorly, by nature or by grace, are Your gifts and they proclaim Your goodness and mercy from which we have received all good things (Book III, Chapter 22). And “What return shall I make to the Lord for this love, this grace so boundless? There is nothing I can give more pleasing than to offer my heart completely to my God, uniting it closely with His.” (Book IV, Chapter 13). For all who do not believe in God are ungrateful. They deny Him, the one who created them, kept them, and breathed into them life. What is to “call upon the sacred name of God” if it is not praying the Holy Rosary; where in each Hail Mary, the Holy Name of Jesus is mentioned and prompted as a vessel of gifts to the soul! The Fathers of the Church called the Holy Name of Jesus to be that of the entire Gospel, and that the secret of salvation and sainthood to be crying the Holy Name of Jesus relentlessly. If the location of the Last Supper is where Jesus Christ taught his disciples to celebrate Mass, to recall Jesus’ sacrifice and to remember his eternal love, then it is in Fatima, when Mary taught us to diligently pray the mysteries of the Holy Rosary, which brings our focus on Jesus Christ. When praying the Rosary, we call upon and speak the Holy Name of Jesus with Mary’s lips, contemplate Jesus with Her eyes, love Jesus with Her heart, and embrace Jesus with Her hands. The Rosary helps us to prepare ourselves to attend mass fully, to continue to unite intimately with Jesus, in the Eucharist daily. So that our daily lives become a “Mass that never ends.” Saint Alphonsus Liguori wrote that when King David accepted himself to be “the child of the handmaid of the Lord,” he expressed his desire to have the intercession of Mary, Mother of God, later on. As a result, no way is more beautiful in worshipping God then by uniting our hearts with Mary when attending mass, and praying the Holy Rosary.

Therefore, the devotion of the Mass and the Rosary is the complete way that God and Mary themselves have taught us, to help us grow and live a life of gratitude and love towards God, to be loyal and strong in the grace of God. Even more, a devotion to the Mass and the Rosary is a sign of those God has blessed and continues to protect from the evils of the soul and the flesh. A Russian Orthodox, who was an anonymous author of the religious work, The Way of a Pilgrim and The Pilgrim Continues His Way, discussed continuous prayer with the words, “My God, have mercy on me” as the perfect way for salvation and sainthood. The author tells the following story to show the faithfulness of calling upon the Holy Name of Christ and Mary to help us avoid disaster: Agaphonik’s devout parents had taught him from childhood to stand daily before the icon of the Mother of God and to recite the prayer Hail Mary. He did this every day. Then as an adult, he went to live alone and became so overwhelmed by life’s cares and worries that he recited this prayer less frequently, until finally he stopped praying it altogether. One evening, he took in a pilgrim for the night, who informed him that he was a hermit from the Thebaid and that he had seen a vision that had directed him to go to Agaphonik and to reprimand him for neglecting the prayer to the Mother of God. Agaphonik explained that the reason for his neglect was that after praying it for many years, he had seen no benefit in doing so. Then the hermit said to him, “Think back, O sinful and blind one, how many times did this prayer help you and save you from misfortune? Remember your adolescence – how you were miraculously saved from drowning? Don’t you remember when that contagious epidemic sent many of your neighbors to their graves, while you remained healthy? And don’t you remember when you were riding with your friend, and you fell out of the carriage? He broke his leg, yet nothing happened to you. And don’t you know that a man of your acquaintance, who was once young and healthy, is now an invalid, while you remain in good health and suffer nothing?” After reminding Agaphonik of many more such incidents, he finally said: “You should know that you were spared in all those incidents through the patronage of Mary, the Mother of God for that brief prayer, through which you daily roused your soul toward union with God… forge ahead and do not stop glorifying the Queen of Heaven through this prayer, and she will continue to protect you.” O Mary, Mother of God, teach me how to live the life of gratitude to God, through the imitation of your intoxicating love with Jesus Christ in the Eucharist. And with You, devote and contemplate the mystery of Jesus in the recitation of the Holy Rosary. Amen.


13

Tháng 11, 2010

Kỷ Niệm Về Đất Hứa V, 2010 Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường

Khác với 3 lần đại hội Về Đất Hứa (II, III và IV) trước do Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức. Đại Hội Về Đất Hứa V, 2010 lần này không còn thấy có màu khăn hồng tung tăng trong khuôn viên đại học Chapman, chỉ thấy khăn quàng màu đỏ, trắng và tím: Huynh Trưởng, Trợ Tá, Trợ Uý và Tuyên Uý. Lý do là vì Phong Trào phải chấp hành theo các luật lệ về leadership của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đối với các đoàn thể trẻ và các ràng buộc về tuổi vị thành niên (dưới 18 tuổi). Nội Quy Tu Chính 2009 cũng xác định chỉ có huynh trưởng chính thức mới được tham dự mà thôi. Mặc dù tình hình kinh tế của Hoa Kỳ trong mấy năm qua không mấy sáng sủa với tình trạng thất nghiệp ngày một gia tăng. Giới sinh viên thì bị cắt giảm lớp học và vấn đề tài chánh cũng gặp khó khăn rất nhiều và là vấn nạn chung trên toàn quốc Hoa Kỳ. Vậy mà số tham dự cũng đạt được tổng cộng 845 tham dự viên, trong đó có 30 Tuyên Uý, 22 Trợ Uý, 37 Trợ Tá, 718 Huynh Trưởng và số còn lại là các thành phần quan khách. Đó cũng là nhờ vào sự hợp tác rất tích cực của các thành viên trong Ban Tổ Chức. Thêm vào đó là BTC đã liều mình “offer” cho những ai ghi danh sớm thì chỉ đóng có $180 thay vì $250. Ngay cả kế hoạch tổ chức và việc vận động tham dự cũng đã được tận dụng tối đa với các kỹ thuật hiện đại (high-tech) nhất như: Facebook, youtube, online video, truyền thanh và truyền hình …million thanks to Ban Truyền Thông, Ban Kỹ Thuật Webteam và các Chủ Tịch Miền. Mặc dù cũng đã từng tham dự trực tiếp vào việc tổ chức 3 lần đại hội VĐH trong những năm qua tại Hoa Kỳ. Nhưng có lẽ lần VĐH V này tôi nhận thấy một số điểm khác biệt và những nét độc đáo trong sự hoà nhịp của 3 thế hệ huynh trưởng trong Phong Trào: (1) Sinh ra, trưởng thành và hấp thụ nền giáo dục tại Việt Nam và hiện còn sinh hoạt, số này còn rất ít; (2) sinh ra tại Việt Nam, trưởng thành và hấp thụ nền giáo dục tại Hoa Kỳ, số này khoảng 20% là còn sinh hoạt; (3) sinh ra tại Hoa Kỳ, số huynh trưởng này chiếm đại đa số ngày nay. Đó chính là mối ưu tư lo lắng của Ban Tổ Chức khi phải thiết lập chương trình, phác hoạ hình thức và nội dung tổ chức của đại hội sao cho phù hợp với hoàn cảnh bây giờ đối với đại đa số thành phần trẻ. Ngay cả các thành viên trong Ban Tổ Chức cũng được nhiều sự cộng tác của các thành phần trẻ, hăng say và nhiều tinh thần sáng tạo. Cũng vậy, khác với hồi VĐH III, 1998, VĐH IV 2004. Tôi cũng đã có mặt ở Chapman trước 1 ngày để lo chuẩn bị mọi thứ cũng như lo đón tiếp các phái đoàn đến sớm. Năm đấy phải thức trắng đêm không ngủ trước ngày khai mạc vì phải lo sắp xếp và hướng dẫn chỗ nghỉ qua đêm mà các phái đoàn đến nhiều giờ khác nhau. Do đó khi đến giờ khai mạc mệt muốn xỉu! Lần này kinh nghiệm hơn và cũng được các huynh trưởng giúp nhiều hơn, nhất là vợ chồng


14

Trưởng Ngọc Khánh và Gioan nên mọi việc thấy nhẹ nhàng hơn. Ban Đưa Đón cũng khôn ngoan đưa ra lịch trình đưa đón nhất định vào một số giờ trong ngày mà thôi nên các nơi đã lo mua vé máy bay phù hợp với lịch trình đưa đón. Sau một buổi chiều setup và trang trí trong auditorium và bên phía phòng ngủ, dù việc còn nhiều nhưng cũng phải tạm ngưng để rủ các Cha và một số HT đến nhà hàng Tân Cảng nhậu một chầu đồ biển thật đã đời trước khi phải chịu đựng mấy ngày ăn các món ăn “quốc tế” trong Chapman. Sau đó lại nhảy lên xe cùng với Cha Tổng Tuấn, Cha T.U Đại Hội Trần Anh Vũ, Đức Ông Phương chạy xuống bãi biển thăm các HT từ các Miền đến sớm được BCH Miền Tây Nam đón tiếp ngoài bãi biển thơ mộng của Nam Cali. Thế rồi ngày khai mạc cũng đã đến. Các Khối và các Ban đã có mặt từ buổi sáng Thứ Năm ngày 01 tháng 7, 2010 để chuẩn bị mọi thứ trước giờ khai mạc. Vất vả nhất có lẽ là Ban Âm Thanh, Ánh Sáng do 2 Trưởng Hưng và Randy cùng với sự trợ giúp tích cực của Trưởng Trí Bill lo setup bên trong auditorium và phía bên ngoài sân cỏ; Ban Ghi Danh dưới sự điều động của Trưởng Ngọc Khánh, Gioan cùng với sự trợ giúp của các HT Liên Đoàn Ra Khơi mặc dù đã sắp xếp mọi thứ từ đêm hôm trước, vậy mà đến giờ check-in cũng khá vất vả với nhiều món quà kỷ niệm rất đặc biệt từ Cha Tuyên Uý Đại Hội Trần Anh Vũ mang về từ Italy để tặng cho các tham dự viên VĐH V. Ban Tổ Chức họp nhau vào buổi trưa để duyệt lại lần chót chương trình. Cũng may nhờ có bánh mì và nước uống từ Trưởng Quỳnh Anh Ban Ẩm Thực và Trưởng Phan Bắc Hà Tổng Thủ Quỹ mang tới nên BTC vừa gặm bánh mì vừa họp. Trong lúc đó Ban Tiếp Tân dưới sự điều động của BCH Miền Tây Nam lo đón tiếp các phái đoàn bên ngoài courtyard của residence hall. Mỗi người được Ban Tiếp Tân choàng cho một vòng hoa. Từ khắp 8 Miền đất nước Hoa Kỳ rộng lớn, từ Úc Châu, Việt Nam và Canada. Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá và Huynh Trưởng gặp nhau tay bắt mặt mừng dù có khi chưa một lần gặp mặt. Thật may mắn cho Ban Tổ Chức (BTC) lần này là đã đón tiếp được Cha Phaolô Nguyễn Văn Thảnh, nguyên là Tổng Tuyên Uý của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại Việt Nam từ năm 1964 đến năm 1974. Tưởng cũng nên biết, dịp VĐH IV năm 2004 kỷ niệm 75 năm thành lập TNTT, Cha Thảnh cũng đã nộp đơn xuất cảnh sang tham dự cùng với một số Huynh Trưởng kỳ cựu của Phong Trào nhưng cuối cùng đã không đi được. Lần này, dù sức khoẻ thật yếu kém sau hai lần mổ thập tử nhất sinh, nhưng Cha ao ước được sang tham dự như là một lần cuối cùng trong đời để gặp gỡ các HT và muốn được chứng kiến tận mắt sự trưởng thành của PT/TNTT Việt Nam tại Hoa Kỳ theo như các email của Cha gởi sang. Dù đa số thành phần HT trẻ không hề biết đến Cha nhưng tất cả đã dành cho Ngài sự đón tiếp nồng nhiệt và lòng biết ơn đến vị Cựu Tổng Tuyên Uý đã có công rất lớn với Phong Trào. Ngoại trừ Cha Giuse Vũ Đức Thông, nguyên Tổng Tuyên Uý TNTT tại Việt Nam từ


15

năm 1974-1975 đã từ lâu mất liên lạc; ngoài vị đương kim Tổng Tuyên Uý PT/TNTT/VN tại Hoa Kỳ là Cha Francis Trần Quốc Tuấn, đại hội VĐH V được sự hiện diện của 3 vị Cựu Tổng Tuyên Uý, đó là: Cha Phaolô Nguyễn Văn Thảnh, Đức Ông Francis Phạm Văn Phương và Cha Gioan Baotixita Chu Vinh Quang.

VĐH V cũng được may mắn đón tiếp Cha Giuse Nguyễn Tiến Lộc thuộc Dòng Chúa Cứu Thế bên Việt Nam đến với đại hội. Cha Tiến Lộc nổi tiếng là “người yêu lý tưởng” của giới trẻ Việt Nam và tất cả giới trẻ Việt Nam đều là “người yêu lý tưởng” của Cha. Cám ơn Cha Tiến Lộc đã tạo cho bầu khí Đêm Hội Ngộ thật phấn khởi và đầy ý nghĩa trong bài hát “Tạ Ơn Đời, Tạ Ơn Người”. Có tham dự mới thấy sức sống mãnh liệt, niềm hăng say phấn khởi cộng thêm những tiếng hò reo không biết mệt từ ngày khai mạc cho đến ngày bế mạc của VĐH V đã tạo cho bầu khí của đại hội lần này vô cùng sống động. Đó cũng là vì đa số thành phần Huynh Trưởng tham dự đều là những người trẻ sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, còn được gọi là “thế hệ thứ ba” của Phong Trào. Sáu năm mới có một lần. Và mỗi lần đại hội là lại thêm nhiều khuôn mặt mới trong Phong Trào. Hình thức và nội dung tổ chức có thể hơi khác biệt tuỳ theo hoàn cảnh, môi trường và thành phần tham dự viên. Nhưng tinh thần sống của người Huynh Trưởng TNTT không thay đổi. Dù hình thức hoặc phương tiện kỹ thuật có khác đi chút ít nhưng cũng không thể đi ra ngoài khuôn khổ và truyền thống của Về Đất Hứa cũng như không thể vượt ra ngoài Tôn Chỉ, Mục Đích và Đường Hướng Giáo Dục của Phong Trào TNTT. Dĩ nhiên trong bất cứ mọi tổ chức như thế sẽ không thể tránh khỏi các sơ xuất và thiếu sót khi mà các thành viên BTC mỗi người một nơi, mỗi người đều có những bận bịu riêng và hoàn cảnh sống riêng để lo, nhưng đã cố gắng đóng góp một bàn tay để lo cho đại hội. Và chắc hẳn phần lớn các tham dự viên đều thông cảm cho những thiếu sót hoặc sơ xuất đó. Ước mong sao tinh thần, chủ đề và ý lực của mỗi lần Đại Hội Về Đất Hứa sẽ vẫn luôn sống động trong mỗi người Huynh Trưởng, cho dù ở bất cứ lứa tuổi nào hoặc trong bất cứ vai trò nào hoặc trách nhiệm nào trong gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể.

Hẹn gặp nhau lần tới. Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường


16

November, 2010

Coming to the Promise Land V, 2010 Joseph Nguyễn Đình Mạnh Trường

Despite the challenging economic times and the change in the qualifications to attend the 2010 Coming to the Promised Land 5 Convention, from July 1 to 5, 2010, Chapman University in Orange, California, was packed with 845 VEYS participants who traveled to this year’s event. This year was also the first time ever that the conference had three generations of VEYS members in attendance. There were those who had grown up in Vietnam, those who were born in Vietnam but grew up in the United States, and those who were born and raised in the United States. This generation span left a wonderful challenge for the Event Planning Committee to find creative ways to engage and involve everyone in the Conference. This year’s Conference was honored to welcome Father Phaolô Nguyễn Văn Thảnh, our former Head Chaplain (1964-1974), which was a special way to bring together the generations. Father Thảnh had always dreamed of attending a Promised Land Convention in the United States. Despite his weak health, he made the journey from Vietnam this time, and in a speech he gave at the Convention, he reminded us all of the heart of what VEYS is all about and encouraged us to keep Jesus in the Eucharist as our focus. The Convention began in earnest with a unique Passover ceremony, which lead into the opening festivities. Nearly 900 participants gathered on the front lawn of the main auditorium and celebrated the opening of the convention. From there, the Activities Committee helped to fill the weekend with music, singing, dancing, sports and competitions. There were entertainment shows performed by every region each night. One late night was especially welcomed by the younger generations as they danced the night away to Christian music. During mealtimes and break times, there were entertainment competitions that featured the talents of our many VEYS members. The committee even coordinated a fun swimming competition as part of the activities. The Spiritual Committee coordinated our daily Masses for the weekend, with full participation from every region in the highpoints of our spiritual journey during the Convention through their beautiful singing as part of the Mass choir. The night of Eucharistic Adoration was especially touching as nearly 900 VEYS members kneeled solemnly in the Holy Presence of Jesus. It was a moment of inspiration that touched the hearts of our VEYS members as they made a commitment to love Jesus in the Eucharist even more. The event was a success and only those in attendance can attest to the spirit of unity and enthusiasm that our VEYS youth leaders, chaplains and assistant chaplains (lay persons and clergy) have for their calling to “Follow Me” as Jesus has called them to. Hopefully the spirit of the Convention is still with those who attended, and we look forward to seeing you at the Promised Land Convention 6!!


17

Chiến Dịch Quà Tặng Chúa Hài Đồng Trong mấy tuần vừa qua chúng ta đã được rất nhiều thông tin về những trận bão lụt khủng khiếp xảy ra tại miền Trung ở quê nhà. Những trận lụt vừa qua đã gây không biết bao nhiêu là đau khổ và thiệt hại cho quê hương chúng ta. Họ đã trải qua những cơn nước lụt dâng cao làm thiệt hại mùa màng, nhìn thấy nhà cửa mình bị nhổ khỏi nền trôi dạt đi và bây giờ họ phải xây dựng lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng. Họ sẽ phải làm gì để tránh những cơn buốt lạnh khi màn đêm buông xuống mổi tối? Những em bé sẽ phải ôn bài như thế nào với những quyển tập vỡ đã bị nhàu nát trong nước lụt? Miếng cơm manh áo họ sẽ phải tìm được nơi đâu? Nếu những hình ảnh ấy là Chúa Hài Nhi thì quý Trưởng sẽ cảm thấy sao? Vì vậy, đây chính là lúc mà Quý Trưởng cùng các em có thể biểu lộ tình thân ái và giúp đỡ các nạn nhân qua Chiến Dịch-Món Quà Tặng Chúa Hài Đồng. “Vì ta đói, các ngươi cha ta ăn; ta khát, các ngươi cho ta uống” Matthew 25:35-36. Cùng với những lời cầu nguyện cho tất cả nạn nhân bão lụt, Ban Chấp Hành Trung Ương xin tha thiết mời gọi Quý Trưởng và các em hãy rộng tình giúp đỡ bằng cách tham gia Chiến Dịch-Món Quà Tặng Chúa Hài Đồng với phương cách góp tiền lẻ (coin drive). Chiến dịch sẽ băt đầu ngày 28, tháng 11 cho đến hết ngày 26, tháng 12, 2010. Phương Cách Tham Gia và Thi Đua Mỗi Đoàn thực hiện một bình lớn chứa coins và trang trí theo ý nghĩa của chiến dịch. Xin đăng hình của bình trên Facebook và tag “PTTNTTVN HK” với tên Đoàn và Miền để được chấm điểm. Hình nào được “like” nhiều nhất sẽ được đăng trong báo Hướng Tâm Lên kế tiếp. Hạn Chót & Chấm Điểm: Hạn chót để được đăng hình của bình trên Facebook là Chúa Nhật, 12/19/2010. Chấm phiếu sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, 12/20/2010. Đoàn nào thu được số tiền nhiều nhất sẽ được tặng $100.00 mỹ kim để bỏ vào bình lớn của Đoàn đó và được đăng trong bản tin Hướng Tâm Lên. Fly-weight = Những đoàn dưới 100 đoàn sinh và Huynh Trưởng Middle-weight = Những đoàn giữa 200 và 300 đoàn sinh và HT Heavy-weight = Những đoàn trên 300 đoàn sinh và Huynh Trưởng Bonus: Khi Văn Phòng nhận được số tiền thu được từ từng đoàn, Văn Phòng sẽ tổng cộng lại số tiền thu được từ các Đoàn theo Miền và chia ra theo số Đoàn tham gia để lấy số trung bình của số tiền thu được. Miền nào thu được số tiền trung bình nhiều nhất sẽ được công nhận và đăng trong bản tin Hướng Tâm Lên. Xin gởi tiền thu về địa chỉ Văn Phòng: Văn Phòng TNTT VN HK Chiến Dịch Món Quà Tặng Chúa Hài Đồng 7711 Garden Grove Blvd. Garden Grove, CA 92841 Với tổng số tiền quyên được từ các đoàn, tất cả sẽ được chuyển cho các nạn nhân bão lụt Việt Nam. Xin cảm ơn Quý Trưởng sẽ cùng đóng góp bàn tay xoa dịu nỗi khổ đau của những nạn nhân bão lụt và sẽ cùng chia sẽ tình thương với những anh chị em nghèo hèn và đói khổ của chúng ta. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria chúc phúc lành cho mọi công việc mà chúng ta đang thực hiện.


18

Campaign-Gift for Baby Jesus In recent weeks, news of the ravage flood in our beloved Central Vietnam received international attention. The devastated flood caused by heavy rains in our home country brought on significant sufferings and loss to those in poverty. The overflow of water crippled countless crops and destroyed innumerable homes, leaving our fellow brethren with essentially nothing to survive. Now, they must rebuild their lives with just their empty hands. How will they keep themselves insulated from those bitter cold nights? How will the children study and write with books and notebooks saturated with water? Where can they find a simple meal and warm clothing to get through the day? If these images were that of Infant Jesus, how would you response? With that said, this is the opportunity for us to express our love and kindness to victims of the flood by participating in the CampaignGift for Baby Jesus: “For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink” (Mathew 25:35-36). Along with the prayers for all flood victims, the National Executive Committee earnestly invites all Youth Leaders and youth members to open your hands and help the unfortunate by participating in the Gift for Baby Jesus Campaign via the coin drive. The Campaign will commence on ovember the 28th and will carry through to the 26th of December, 2010. How to Participate and Join the Competition: 1) By Charter-create a large coin bottle and decorate it in accordance with the intention of the campaign. 2) Post the coin bottle’s picture on Facebook and tag “PTTNTTVN HK”. Please include the Charter and Region’s name in the picture to be judged. The picture with the most “like” will feature in the next Hướng Tâm Lên newsletter. Deadline & Voting: The deadline to post picture of your bottle on Facebook is Sunday, 12/19/2010. The voting will begin on Monday, 12/20/2010. 3) The Charter with the most contribution collected in each category of total number of youth members will be recognized with a trophy and featured in the next Hướng Tâm Lên newsletter. a. Light-weight: Charters with less than 100 total youth members and youth leaders. b. Middle-weight: Charters between 200 and 300 total youth members and youth leaders. c. Heavy-weight: Charters with more than 300 youth members and youth leaders. Bonus: The Region with the highest percentage of participation rate by Charter will also be recognized and featured in Hướng Tâm Lên newsletter (the total number of Charters participated in a Region divided by the total number of Charters in that Region). Please send proceeds to: VEYS Headquarters Campaign-Gift for Baby Jesus Campaign 7711 Garden Grove Blvd Garden Grove, CA 92841 The total contributions collected from the Charters will be delivered to flood victims in Central Vietnam. Once again, we sincerely invite all Chaplains, Chaplain Assistants (clergy and layperson) and all Youth Leaders to lend a hand, ease the pains and sufferings of the flood victims, and share the love with our brothers and sisters in our homeland. May Christ Jesus and Mary bless you and bring you peace as you continue to serve God through this campaign.


19

Tháng 11, 2010

Ban Chấp Hàng Trung Ương 2010-2014 Mission Statement Thánh Hóa Bản Thân để Nên Thánh – Santify ourselves to be holy “Be holy, for I, the LORD your God, am holy" (Leviticus 19:2)

Goals Đối với các Đoàn Sinh, giúp các em: Hiểu biết, xác tín, yêu mến và sùng kính Thánh Thể qua việc siêng năng xưng tội, tham dự Thánh Lễ và rước lễ, tăng lòng khao khát viếng thăm hay tham dự chầu Thánh Thể Yêu mến Mẹ Maria qua việc thi hành 3 mệnh lệnh Fatima: Cải thiện đời sống, tôn sùng mẫu tâm và siêng năng Lần Hạt Mân Côi. Đối với các Thành Viên Lãnh Đạo phục vụ, mời gọi sống: Yêu thương và hiệp nhất với nhau để cùng đồng hành với Phong Trào và Giáo Hội. Hiểu biết những căn bản của Phong Trào và giáo lý của Giáo Hội Công Giáo; tham gia học hỏi Thánh Kinh và chia sẻ Lời Chúa để thăng tiến đời sống nội tâm và hướng dẫn các em trong đời sống đức tin. ACTION PLAN 2011

Year Đề Án:

Tiêu chuẩn kiến thức Thánh Kinh (CTTT)

Đoàn Sinh & Huynh Trưởng

Đời Sống Nội Tâm:

Sống ngày Thánh Thể Dâng Ngày Dâng Đêm Rước Lễ Thiêng Liêng

Châm Ngôn:

Cầu Nguyện bằng lời nguyện tắt

Huynh Trưởng

Tham gia học hỏi Kinh Thánh và chia sẻ Lời Chúa Liên Kết với nhau trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc cầu nguyện cho nhau.

2012 Đề Án:

Tiêu chuẩn kiến thức Thánh Thể (CTTT)

Đời Sống Nội Tâm:

Siêng năng xưng tội Hiểu biết và siêng năng tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ

Châm Ngôn:

Rước lể cách sốt sắng

Nắm vững Giáo Lý Công Giáo Kết Hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể và Hiệp Nhất với anh em qua việc từ bỏ mình và tha thứ cho nhau.

2013 Đề Án:

Tiêu chuẩn kiến thức Phong Trào & Chuyên Môn (CTTT) Đời Sống Nội Tâm:

Hiểu biết, xác tín, mến yêu và sùng kính Thánh Thể Khao khát và siêng năng viếng hay tham dự Chầu Thánh Thể

Châm Ngôn:

Hy sinh thời giờ đến với Chúa Thánh Thể Nắm vững Căn Bản của Phong Trào (NQ chương I) Luyện tập những đức tính nhân bản và nhân đức

2014 Đề Án:

Đại Hội Thánh Thể

Đời Sống Nội Tâm:

Hiểu biết, yêu mến và tôn kính Mẹ Maria, Người đưa dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể Thực thi 3 mệnh lệnh Fatima: Ăn năn đền tội, tôn sùng mẫu tâm, lần hạt mân côi Châm Ngôn:

Làm Tông đồ qua việc cầu nguyện Tận Hiến cho Mẹ Maria


20

November, 2010

Kế Hoạch và Đề Án Khối Quản Trị Thăm viến và nối kết 8 Miền Tăng cường sự tham gia của HT với Phong Trào qua: Những chương trình thi đua Siêu Nhiên & Tự Nhiên Những chiến dịch TNTT annual Scholarship Facebook “PTTNTTVN HK” Báo Hướng Tâm Lên Song Ngữ Hướng Tâm Lên TV Thành lập database cho các thành viên của Phong Trào Tìm kiếm những nguồn tài trợ cho Đại Hội Nghiên cứu và soạn a “TNTT Đại Hội Operation Manual” Kế hoạch gây gũy toàn quốc hằng năm để giúp các em TNTT không may mắn và thiếu thốn tại Việt Nam Tiếp tục maintain và update portal tntt.org; wiki.tntt.org; tube.tntt.org; elearning.tntt.org; estore.tntt.org Soạn sổ tay Phụng Vụ Sa Mạc cho các sa mạc Cấp 1, 2, và 3, và tài liệu Chầu Thánh Thể (hợp tác với Khối Nghiên Huấn) Thành lập thư viện online với những tài liệu sinh hoạt, ca hát, điệu vũ, and praise and worship

Lịch Sinh Hoạt BCHTU & Tin Sa Mạc, 2011 *Dec. 3, 2010-Họp Ban Thường Vụ Trung Ương, St. Louis, MO *Dec. 10-12 Sa Mạc Huấn Luyện Trợ Tá, Atlanta, GA Liên lạc Tr. Nguyễn Việt, MĐN, gte890w@gmail.com *Feb. 25-27, Sa Mạc HLHT Cấp 1, Long Beach, CA Liên lạc Tr. Phạm Cương, LDRK, MTN, acmp29@yahoo.com *March 18-20, Sa Mạc HLHT Cấp 1 & 2 Thiếu, Montreal, Canada Liên lạc Tr. Lê Triết, Canada, mtle8@yahoo.ca *March 24-27, Sa Mạc HLHT Cấp 1, Oklahoma City, OK Liên lạc Tr. Hoàng Bính, MN, bhoang117@aol.com *April 28, 2011-Họp Ban Nghiên Huấn Trung Ương, Atlanta, GA *June 2-5, Sa Mạc HLHT Cấp 1 & 2 Nghĩa, New Hampshire, VT Liên lạc Tr. Hoàng Dương, MĐB, duonhoang007@gmail.com *June 9-13, 2011-Sa Mạc HLHT Cấp 3; Fort Worth, TX Liên lạc Tr. Ngọc Nga, TU, mtmimosa@gmail.com *June 15-19, 2011-Sa Mạc HLHT Cấp 3; Milwaukee, MI Liên lạc Tr. Ngọc Nga, TU, mtmimosa@gmail.com *Aug. 16-21, 2011-Sa Mạc HLVSC & HLVTC, Escondido, CA Liên lạc Tr. Ngọc Nga, TU, mtmimosa@gmail.com *Sept. 2-5, 2011, Sa Mạc HLHT Cấp 2 Ấu, Houston, TX Liên lạc Tr. Bính Hoàng, MN, bhoang117@aol.com

Khối Nghiên Huấn Survey thăm dò những nhu cầu huấn luyện nơi các Đoàn-Miền Đáp ứng những nhu cầu Sa Mạc HLHT cấp 1,2, và 3 Đáp ứng những nhu cầu Sa Mạc Chuyên Đề (Phụng Vu, Thánh Thể, Lãnh Đạo, và Sinh Hoạt) Hoàn Tất Dự Án “Đẩy Mạnh Hiệu Quả CTTT ĐS Phase I & II- Tiêu chuẩn kiến thức Thánh Kinh; Thánh Thể, Phong Trào & Chuyên Môn Hoàn Tất Dự Án Thi Đua CTTT cho HT và ĐS; Hướng về ĐH Thánh Thể Hoàn Tất Cẩm Nang “Hành Trình Thiêng Liêng” cho Sa Mạc Đoàn, Cấp 1, 2, & 3 Hoàn Tất Cẩm Nang, “Phụng Vụ Trong Sa Mạc” cho Sa Mạc HLHT (Hợp tác với UV Phụng Vụ) Tiến hành dự án “Kỹ Thuật Hóa Hành Chánh Huấn Luyện Huynh Trưởng Toàn Quốc” Hoàn Thành Dự Án “Thống Nhất Tổ Chức và Tài Liệu Tổ Chức Ngày Tĩnh Huấn Hiệp Sĩ” với Cha TU Ngành HS và UV HS

Thông Tin tnttinfo@googplegroups.com Xin vui lòng sữ dụng egroup này để chúc mừng, chia buồn, thông báo, và chia sẽ tài liệu chung với tính cách xây dựng mà thôi. Mọi than phiền hoặc ám chỉ riêng, xin vui lòng email trực tiếp với người đối tượng. Egroup này sẽ được moderated. *Lưu ý: tnttnet@googlegroups.com sẽ không còn hữu hiệu nữa bắt đầu ngày hôm nay. Nguyên do, hầu hết khi chúng ta gởi email đều thông tin qua cả hai (tnttinfo & tnttnet). --- --- -Facebook Phong Trào online: “PTTNTTVN HK” Sẽ đăng những thông tin, hình ảnh sinh hoạt, và nốt kết --- --- -Child Abuse Reporting & Reference Check Xin liên lạc trực tiếp với Tr. Giuse Đào Văn Đức daovaduc@yahoo.com nếu quý Trưởng nghi ngờ và muốn báo cáo một Trưởng nào lạm dụng trẻ em, hoặc dò xem một HT nào đó có lịch sữ lạm dụng trẻ em hay không.


21

è H a ù M i ơ ư T i u V

Thường khi nghĩ tới mùa hè, có những hình ảnh mặt trời, mùi thịt nướng và những ngày nghỉ ngơi … và dù rằng có các Đoàn TNTT nghỉ hè, có thể là các huynh trưởng sẽ nói những tháng mùa hè là bận rộn nhất trong năm. Năm nay các trưởng, quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá đã hy sinh rất nhiều giờ để chuẩn bị và tổ chức các trại hè, sa mạc huấn luyện, và các đại hội cho những thành viên của Phong Trào. Qua những sinh hoạt đặc biệt mùa hè này, Chúa Giêsu Thánh Thể đã ngự vào tâm hồn các trưởng và các em trong những lúc vui cười của những sinh hoạt này.

Summertime brings sunshine, the smell of BBQ, relaxing vacation time … and though many Charters take a “summer break” from regular sinh hoạt, most TNTT members will say that summer is the busiest season of all. This year was no exception as youth leaders, chaplains and assistant chaplains spent thousands of hours preparing for the annual summer camps for the kids, training camps for leaders and special conferences for members. Lives were touched by the presence of Jesus in the Eucharist and smiles were aplenty as TNTT members laughed, loved and learned together about what it means to be in TNTT and a child of God.

Trung Đông hiệp nhất yêu thương, Các Đoàn thân thiết chung đường sông pha Kéo nhau học hỏi Tháng Ba, Tĩnh Tâm Huynh Trưởng cả 3 ngày liền Frere Phong giảng thuyết triền miền,Nghe thập hấp dẫn, cả Miền hăng say Đề tài nói thật là hay, Tràn trề sức sống cả 3 ngày liền. Tiếp đến là Bổn Mạng Miền, Các Em kéo đến về Miền Thủ Đô Mừng Kính Thánh Saviô, Tưng bừng ca múa hoan hô cùng cười Ăn chơi học hỏi vui tươi, nhưng không quên mất Đại Hội Tháng 5. Đại Hội Thiếu Nghiã Trung Đông, Cộng thêm Hiệp Sĩ cho đông đông Người Các Em ghi danh qúa trời, nên thiếu chỗ ngủ, mọi người thân hơn Huynh Trưởng hết sức trông nom, dồn hết sức lực trong 3 ngày liền Các khoá học hỏi triền miền, duới sự hướng dẫn cuả Miền Trung Đông Tháng muời lại họp Hội Đồng, đúc kết khuyết điểm trong năm vừa rồi Ưu điểm thì có qúa trời, cố gắng tiếp tục để Miền tiến sâu Hội Đồng Lãnh Đạo cùng nhau, bàn về chi tiết năm sau làm gì. Không cần biết phải làm chi, hãy tin vào Chúa, dắt dìu Trung Đông Mỗi ngày mỗi lúc càng đông, thực thi tôn chỉ Phong Trào Thiếu Nhi.

r

Our Summe


22

Dưới sự hỗ trợ của qúy Cha Tuyên Úy và Ban Chấp Hành Miền, gần 200 tham dự viên đã về tham dự đại hội VDH trong tháng 7 vừa qua . Đặc biệt năm nay là lần đầu tiên Phong Trào đã thay đổi điều kiện tham dự theo Nội Quy 2009. Và trong cả năm trước đã có rất nhiều Dự Trưởng đi tham dự các huấn luyện Huynh Trưởng cấp 1 và trước khi ghi danh cho Đại Hội đã tích cực thi hành bài hậu sa mạc và được thăng cấp lên Huynh Trưởng. Tại Miền Tây không là gần 60 trưởng được thăng cấp dưới sự hỗ trợ của qúy Cha Tuyên Úy và Ban Chấp Hành Miền.

Tin Mừng Từ Miền Tây Miền Tây hân hoan đón mừng và cảm tạ Cha Vincente Nguyễn Đình Truyền đã hy sinh đáp lời mời gọi để phục vụ Phong Trào trong chức vụ Tuyên Úy Miền Tây. Trong Thánh Lễ tối thứ Bảy ngày 16 tháng 10 năm 2010, Cha Phó Tổng Tuyên Úy Quản Trị Phanxicô Xavie Nguyễn Thanh Bình đã thay mặt cha Tổng Tuyên Úy trao bổ nhiệm thư cho Cha Truyền. Ban Chấp Hành (BCH) Miền Tây rất vui mừng có cha Tuyên Úy mới để cùng đồng hành với BCH. Phong Trào xin tri ân Cha Nguyễn Trọng Hiếu, cựu Tuyên Úy Miền Tây, đã linh hướng và đồng hành với BCH trong thời gian qua.

To prepare for their journey to the Promised Land (Đại Hội Về Đất Hứa) the region held a fundraiser event in early summer. The event was a collaboration of all the charters in the region, and they raised enough money to cover transportation and food for 200 region members to travel to the Conference in Southern California, as well as $3,000 to help the National Headquarters support the Conference.


23

We hosted Sa Mạc Tin Yêu 8 (HLHT Cấp 2 ngành Nghĩa) with 40 sa mạc sinh and Samaritanô 31 (Sa Mạc Trợ Tá) with 10 sa mạc sinh. The event was hosted by Đoàn Anrê Dũng Lạc in Kansas City, Missouri from June 16-18, 2010. The training resides near a large lake which resembles the Sea of Galilee where Jesus began his ministry. The calming environment of the first training day is followed by a severe thunderstorm with wind gusting up to 80mph, forcing us to relocate to the church’s basement. Despite environmental havocs, the sa mạc sinh were able to acquire many important skills from Ban Huấn Luyện.

(Lửa Thiêng Chúa đến bến hồ Galilê, trỉ có thiêu vài con cá để nướng …. “Hãy thả lưới bên hữu thuyền, thì các ngươi sẽ được. Vậy, các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nổi không thể kéo lên nữa.” Gioan 21:6)

Hình Ảnh Đại Hôi Nghĩa Hiệp

The previous sa mạc are followed by Sa Mạc Dấn Thân 10 (HLHT Cấp 1) with 100 sa mạc sinh and more than 40 huynh trưởng and huấn luyện viên. Đoàn Anrê Trần Anh Dũng graciously accepted to host this event in Detroit, Michigan on August 20-22, 2010. This event has attracted sa mạc sinh from every đoàn in miền Trung and other đoàn from miền Đông Nam and Trung Đông. The sa mạc sinh walked away infused with energy and renewed loved for Jesus. They are eager to serve and lead the youths closer to God. In July 2010, Miền Trung hosted the first-ever Đại Hội Nghĩa Hiệp in Phong Trào history. The event brought together nearly 350 Hiệp Sĩ and Nghĩa Sĩ from across 17 states in the region for 3 days of faith, fun and friendship. In addition, nearly 100 Huynh Trưởng served as chaperones and event helpers for the event. The theme of the conference was “Let Your Light Shine,” and the focus of everything was to help the youths learn to love, know and defend their faith. During the conference, the youths heard from special speakers, including Tim Staples (a well-known apologetics), Trưởng Đaminh Hoàng Công Thái Dương (Phó Chủ Tịch Quản Trị, Trung Ương) and Trưởng Têrêxa Đinh Ngọc Nga (Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn, Trung Ương). Here’s what some of the youth attendees had to say about the event: “Speakers were my favorite part of the conference. Meeting other Nghĩa/Hiệp from other đoàn and states was a good experience also. The Spirit Crew definitely was very uplifting”; “I loved meeting new people and making new friends. [I like] seeing how everyone got close really fast because we were all there for the same reason. [Also] Becoming close to people who care about you in such little time is wonderful proof that God exists through them.”

Tin Vui Từ Miền Trung Miền Trung hân hoan đón mừng và cảm tạ cha Giuse Phạm Ngọc Thi, S.C.J., đã hy sinh đáp lời mời gọi để phục vụ Phong Trào trong chức vụ Tuyên Úy Miền. Cha Thi đã long trọng đảm trách chức vụ là Tuyên Úy Miền Trung trong thánh lễ tối thứ Bảy ngày 25 tháng 10, 2010. Cha Phó Tổng Tuyên Úy Quản Trị Nguyễn Thanh Bình đã thay mặt cha Tổng Tuyên Úy trao bổ nhiệm thư. Cha Thi, một linh mục thuộc dòng Thánh Tâm, rất yêu mến giới trẻ và tràn đầy nhiệt huyết để phục vụ và hướng dẫn Phong Trào. Cha đã hy sinh thời gian để đến với tất cả các sinh hoạt của miền trong năm qua. Cha cũng âm thầm phục vụ các anh chị em huynh trưởng trong những sa mạc và luôn mang nụ cười. Cha đã thu hút được các trưởng qua hành động và lòng yêu mến Thánh Thể. Các anh chị em huynh trưởng đều nhớ đến cha khi nghe điệu hát “Bless the Lord, my soul…..” Miền Trung rất may mắn được những vị tuyên uý tài năng và thánh thiện đã hướng dẫn miền trong những năm qua. Trong niềm hân hoan, chúng con cũng không quên lòng mến yêu của cha P.X. Nguyễn Thanh Bình, SVD, đã hướng dẫn miền trong 5 năm qua. Cha đã giúp miền thăng tiến và ngày càng lớn mạnh qua tinh thần phục vụ và long yêu mến Thánh Thể. Dọng nói ngọt ngào và truyền cảm của cha đã thu hút giới trẻ và thuyết phục các phụ huynh cho con em đến với Phong Trào. Chúng con chúc mừng cha với chức vụ mới để phục vụ Phong Trào và hướng dẫn chúng con gần với Chúa hơn.


24

The Southeastern region has been very blessed to have had no major tropical storm or hurricanes this past summer. Our biggest blessing was the establishment of St. Andrew Dung Lac Charter, Sarasota along with the reestablishment of Saint Don Bosco Charter, Louisiana. Our summer kicks off with the Journey to the Promise Land National Convention. We definitely rocks the house and had a wonderful time and experience. The theme of the convention really hits home for a lot of us. To know God clearly - To love God intimately - To serve him full heartedly - To follow him faithfully. Two weeks after the National Convention, we have a successful Youth-Leadership Training in Atlanta, Georgia. The weather was HOT but the spirit was high. We were blessed to have Cha Thi, Trưởng Đức, Trưởng Dương, and Trưởng Mai with us. We are forever grateful for their hard work and dedications. Elsewhere, all the Charters in the State of Florida have their third annual Unity Camp. It definitely was an amazing camp and it still resonates on the youth facebook pages. Mùa hè qua, Miền Đông nam đã rất may mắn được được tránh khỏi những thiên tai thường gây ra bởi những cơn bão tố và bão nhiệt đới. Phước lành lớn lao nhất là việc thành lập của Đoàn Andrê Dũng Lạc tại Sarasota và việc tái thành lập của Đoàn Don Bosco tại Louisiana sau 6 năm tan rã vì bão tố Katrina. Mùa hè đã khởi đầu bằng cuộc hành trình Về Đất Hứa IV toàn quốc. Mọi thành viên trong Miền đã rất nhiệt thành, hăng say, tận tình tham gia và vui vẻ tiến bước theo tiếng gọi “Để biết Chúa tỏ tưởng-Để yêu Chúa thắm thiết-Để phục sự Chúa hết cả tâm hồn-Để theo Chúa một cách trung tín. Hai tuần sau khi cuộc hành trình Về Đất Hứa, Miền đã thành công mĩ mãn trong những buổi Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I và Cấp II nganh Hiep Si tại Atlanta, Georgia. Mặc dù thời tiết nóng nực, tinh thần của tất cả mọi người đều rất cao. Chúng tôi rất hân hạnh vì sự trợ giúp của Cha Thi, Trưởng Dương, và Trưởng Mai trong những buổi huấn luyện này. Chúng tôi rất cảm kính những sự nhiệt tình và tinh thần hy sinh của những Huấn Luyện Viên đã không ngừng hăng say phục vụ. Riêng các đoàn trong tiểu bang Florida đã cùng nhau tụ họp lại trong trại Trại Hiệp Nhất III được tổ chức hàng năm. Những ngày trại đã liên kết những Đoàn trong Florida từ các Huynh Trưởng đến các em và vẫn còn tiếng vang vọng trên trang facebook của mọi người.


25

Vào đầu mùa hè, Miền Đông Bắc đã hân hoan ra mắt hai đoàn mới trong miền. Chúc mừng hai đoàn và nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể giúp cho đoàn càng ngày càng lớn mạnh!!

Đoàn Thánh Bernadette tại Randolph, Massachusetts

Đoàn Thánh Giuse tại Deer Park, New York


26

Vào mùa hè tại Cedar Hill, Texas, Miền Nam đã tổ chức Đại Hội Thánh Thể Miền Nam Kỳ II (Manna II) vào ngày 03 Tháng 09 Năm 2010 đến ngày 05 Tháng 09 Năm 2010. Đại hội này chỉ tổ chức bốn năm một lần, và năm nay đã có 12 đoàn của Miền Nam về tham dự và tổng số tham dự viên là 384 người gồm có qúy Linh Mục Tuyên Úy Miền, quý Trợ Úy cùng các HLV, HT, HS, NS, TN và AN từ các đoàn trong Miền. Đặc biệt năm nay có sự hiện diện của Tr. Giuse Đào Văn Đức từ Trung Ương và Trưởng Têrêsa Lưu Thụy Mai từ Miền Đông Bắc. Trong 3 ngày Đại Hội đã có những Thi Đố Vui cho các em Ấu Nhi & Thiếu Nhi hoàn toàn bằng Tiếng Việt, kiệu Thánh Thể & Chầu lượt (chầu luân phiên) tôn Thờ Chúa Giêsu Thánh Thể xuyên đêm, và các trưởng đã bầu cử và tuyên hứa Tân Ban Chấp Hành Miền Nam.

Đại Hội Thánh Thể Miền Nam Kỳ II (Manna II) Chủ Đề Đại Hội: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người” (Ga 15:10) Mục Ðích: 1) Họp mặt các thành viên Thiếu Nhi Thánh Thể Miền Nam – Hoa Kỳ. 2) Tạo cơ hội gặp gỡ kết thân với nhau, học hỏi, vui choi lành mạnh, và chia sẻ Lời Chúa, cũng nhu gặp gỡ Chúa Giêsu qua bí tích Thánh Thể. 3) Phát triển phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể tại địa phương và khắp nơi. 4) Góp phần phát triển giáo xứ, cộng doàn về mặt giáo dục tâm linh cho thanh thiếu niên. 5) Góp phần phát triển cộng dồng Việt Nam về mặt giáo dục thanh thiếu niên. 6) Bảo tồn văn hóa và truyền thống Việt Nam.


27

Mỗi năm, MTB cùng với PT/TNTT mừng kính lễ Mình và Máu Thánh Chúa, cũng là bổn mạng của MTB. Mấy ngày trước ngày lễ, trời mưa không ngừng nên đã khiến nước ngập lụt khu khuôn viên nhà thờ. Sáng ngày Chúa Nhật, các trưởng đã thức dậy thật sớm để tới nhà thờ, kẻ sắn quần người săn áo, múc nước đổ đi để sân được khô cho mọi người có chỗ sinh hoạt. Cảm động và ý nghĩa nhất là lúc rước kiệu Thánh Thể. Trời bắt đầu mưa trở lại nhưng mọi người vẫn vui vẻ và hăng hái sắp hàng đi rước kiệu Thánh Thể chung quanh khuôn viên nhà thờ. Hồng ân của Thiên Chúa tuôn đổ xuống cho con người qua nhiều hình thức đặc biệt khác nhau. Một mùa hèvui và nhiều ý nghĩa nhất trong năm 2010 vì có Đại Hội Về Đất Hứa V. Chúng con phải hoan hô tinh thần thật cao qúi của Cha TU Miền và Cha phó TU Nghiên Huấn Miền. Một gìa, một trẻ đã dắt theo gần 100 đứa con, đứa bay đứa lái, tới tham dự Đại Hội. Cha TU Miền là một trong những người đầu tiên đăng ký tham dự Đại Hội, một thách thức và cũng là cách động viên cho đàn con nhanh chân đăng ký theo Ngài. Sau những ngày tháng vất vả lo chuẩn bị và tham dự Đại Hội VDH V, thế nhưng khi về đến nhà, ai nấy lại bắt tay ngay vào những sinh hoạt cho mùa hè như tổ chức trại Đoàn, trai cho ngành, sa mạc Tông Đồ ĐTĐP, và picnic cho các em. Ngoài ra, mỗi năm, các Đoàn trong MTB còn tham gia vào Hội Chợ Vui Hè của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam. Ngoài những đóng góp trong phần văn nghệ, các Trưởng còn làm những gian hàng trò chơi. Đặc biệt là các gian hàng ăn uống thật hấp dẫn qua tài nấu nướng của quí vị phụ huynh, Trợ Tá, các Sơ, và cả các Trưởng nữa. Người TNTT không chỉ dừng chân trong những sinh hoạt TN nói trên. Mỗi năm, các Đoàn còn tổ chức những buổi gây quĩ để giúp cho các trẻ em nghèo tại Việt Nam, Campuchia, và Châu Phi.

Mùa xuân năm 2010 vừa qua, MTB đã tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 Lửa Hồng XVI và Sa Mạc Huấn Luyện Trợ Tá Samaritano XXIX tai Camp Lakeview, WA. Sa mạc đã có trên 100 sa mạc sinh. Đáng ca ngợi nhất đó là sự tham dự của trên 40 quí vị Trợ Tá. Nhiều quí vị Trợ Tá cao niên lần đầu tiên tham dự sa mạc. Đêm ngủ không tròn giấc vì xa chồng, nhớ con nhưng sáng sớm khi nghe hiệu còi vẫn nhanh nhẹn thức giấc. Thật đáng qúi những tấm gương hy sinh cao cả ấy. MTB Xin được cảm ơn chân thành đến qúi Cha và ban HLV TU: Cha Vũ đã bay từ Roma tới MTB để làm TU sa mạc Cha Thy đến từ Wisconsin để giúp huấn luyện Trợ Tá Tr. Linh, HLV cao cấp đến từ CA Tr. Dương, HLV trung cấp đến từ Miền Đông Bắc


28

One of the biggest events of the summer that MTN attended was Đại Hội Về Đất Hứa 5. Having the event in our own back yard at Chapman University in Orange, CA, MTN attended DH VDH 5 in full force, with representatives from every Liên Đòan! The overall turnout for the event was big, bringing in almost 900 Truong’s from across the nation and even a few from other countries such as Canada, Australia, and Vietnam. Before the event, several MTN members were involved with the organization process, registration process, packaging and distribution of raffle tickets, design and preparation of the banners and signs, and hosting and transportation of attendees from the airport. One MTN member, Tr. Martin Hoài Nguyễn, won the t-shirt design contest and his design was eventually worn by every attendee. As the event started, MTN assisted Trung Uong with check-in, welcoming other Miens that came to attend the event and taking charge of security. We even put together a spirit team that placed lei’s around each individual while welcoming them to Đại Hôi. With the multiple events and activities that were held during Đại Hội, each Miền showed what they had to offer, from their talents of acting, singing and dancing to showing their creative side. During the entire event, spirits were high and together we all bonded, cheered, sang, prayed, and even danced to represent for MTN. MTN was involved in multiple activities throughout Đại Hội. Dances, skits, sports events, and even a fashion show. With the fun events and activities comes the moments of prayer and meditation. Mass was held every morning, and our own MTN choir sang for one of the masses. We also joined in a beautiful and holy night of adoration.

Đại Hội comes around once every 6 years. All of the events and activities are brought to the event from each individual mien. Their hard work and dedication shows the strength of Thiếu Nhi not only among their mien but across the nation. MTN was honored to have been apart of another Đại Hội to bring everyone closer together and closer to God. We look ahead to Đại Hội VDH 6!


29

Want to be featured in an upcoming edition? Just respond to the same questions as you see in these profiles and email your responses and a photo of yourself in TNTT uniform, and you may be in our next edition! Email tntt.htl@gmail.com. Name: Giuse Đào Văn Đức Rank: Huấn Luyện Viên Cao Cấp Đoàn: Têrêsa Hài Đồng Giêsu, West Covina, CA Liên Đoàn/Miền: Ra Khơi/Tây Nam Years in TNTT: 16 TNTT has helped me…To know, to love and to serve God more. Other Family Members in TNTT: Tr. Cecilia Đào Nguyễn Thanh Tâm (wife) Tr. Vincent Đào Nguyễn Vincent (son) Tr. Andrew Đào Nguyễn Andrew (son) Favorite TNTT activity: Teaching. To teach is to learn a hundred fold. To teach is to know. To know is to love. To love is to serve. I am passionate about TNTT because … of Jesus Favorite Bible verse: I live, but not I, Christ lives in me. Prayer that I say daily: Act of Contrition. Please help me to know you Lord and to know myself. Know you to love you more. Know myself so that I may always put my trust in you. Name: Teresa Đinh Ngọc Nga Cấp : Huấn Luận Viên Cao Cấp Years in TNTT: 22 years Đoàn: Teresa Hài Đồng; Miền: Tây How has TNTT helped me? John 13:13-17 Other family members in TNTT: Tr. Phạm Đình Minh Trung (husband) Ấu Nhi Phạm Ngọc Tri Ân (daughter) Ấu Nhi Phạm Hoàng Minh Quân (son) Tr. Đinh Công Hoàng Vũ (brother) Tr. Đinh Ngọc Tuyết (sister) Tr. Đinh Ngọc Hà (sister) Tr. Đinh Ngọc Anh (sister) My favorite TNTT activity: Bó Hoa Thiên, such a powerful way to stay connected to Jesus! I also get to do it with my children, which is such a blessing! I am passionate about TNTT because … it’s my playground with Jesus! Favorite Bible verse: “The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law” (Galatians 5:22) Prayer that I say daily: Communion Prayer

Name: ĐaMinh Hoàng Công Thái Dương Cấp: HLVTC Đoàn: Phaolo Lê Bảo Tịnh; Miền: Đông Bắc Years in TNTT: 20 years How has TNTT helped you? TNTT has taught me to be a better lover: To love Christ, to love my family, and to love the youths. Other family members in TNTT: The love of my life and all siblings are very active Thiếu Nhi members. My favorite TNTT activity: Training camp because each time I’m at a training camp, I feel rejuvenated with love, energy, and wisdom. Not to mention I loose about 5 lbs each camp with all the high spirit activities. I am passionate about TNTT because through TNTT, I understand what love is. Favorite Bible verse: John 3:32. Prayer that I say daily: Kinh trước bữa ăn & Kinh rước lễ thiêng liêng.


30

Each month Hướng Tâm Lên will ask members to respond to a question and share their answers to give readers more insight into our lives as TNTT. If you would like to share your thoughts for our next edition for the Lunar New Year, send us your response to the question: “What is your new year’s resolution to live a life of obedience, sacrifice, discipline, commitment or service?” Be sure to let us know your full name (Saint, Last, Middle, First Name), how long you’ve been in TNTT, your charter, region and city/state. Send us a photo of yourself doing something in TNTT. Email us at tntt.htl@gmail.com! I look forward to becoming a Huynh Truong for my Đoàn. I like going camping, earning tua, playing games, making friends and having fun. Thêrêsa Tiffany Trâm Đang (Ấu Nhi) Years in TNTT: 3.5 Đoàn Kitô Vua, Miền Trung, Wichita, Kansas I’m looking forward to move up to Nghĩa Sĩ. I enjoy going to camp and participate in activities like cooking contest and staying overnight. I love going to Thiếu Nhi every Sunday. Maria Livia Tiên Lê (Thiếu Nhi) Years in TNTT: 5 Đoàn Kitô Vua, Miền Trung, Wichita, Kansas

Next year, I’m looking forward to Đoàn Nghĩa Sĩ camp because it seems like we get to know each other better after spending a whole day together, especially during Hành Trình Đức Tin at night. Têrêsa Kelly Diễm Nguyễn (Nghĩa Sĩ) Years in TNTT: 8 Đoàn Kitô Vua, Miền Trung, Wichita, Kansas

I’m looking forward to attend Huynh Trưởng Cấp II camp and Đại Hội Huynh Trưởng Miền Trung. I’m excited to be promoted this month. Phêro Chung Thanh Dương Soon to be Huynh Trưởng Years in TNTT: 14 Đoàn Kitô Vua, Miền Trung, Wichita, Kansas

Mary Kim Hồ Lê (Hiệp Sĩ) Years in TNTT: 10 Đoàn Anrȇ Trần Anh Dũng Detroit, MI, Miền Trung I have been in Thiếu Nhi for more than half of my life and through my many years in TNTT I have learned more about my faith and God, made new friends, and had a lot of fun at camps and retreats. Every Sunday I am excited to go to Thiếu Nhi because I get to see my friends and all the little children running around, knowing that they are going to be the future of our Đoàn one day. Once in a while we would get a new student coming into TNTT and I always welcome them because I know how it feels like going to somewhere new and not feeling like fitting in, so I like to help them feel more comfortable about it (it doesn’t hurt to say hi!). This year in TNTT we are going to have a camp, retreats, fundraisers, and lessons where we teach the younger ngành (s). I’m looking forward to do all of these things where we would become closer as a family while we learn more about our faith and help each other out, but the thing I look forward to most this year is the camp we have every year in the summer. At camp we have Hành Trình Đức Tin (Journey of Faith) which is always fun because we have to use what we learned that weekend to solve clues, and venture out into the woods. Each year at camp our TNTT family becomes closer and we learn more things about each other that we never knew before. Sometimes exciting things happen like having other Đoàn visit our camp, or once in a lifetime things to happen where we get to bond with each other. We always have cook offs, which is always exciting because we get to cook our own food which is very interesting (learning survival skills!). Making and watching skits for Lửa Thiêng is always fun because we get to put our own ideas together to make a skit for a bible verse and watching our friends perform them is sometimes funny and very moving. The skits also help us remember the verses and understand them more. Our camp is very memorable, and every year the camp activities change where we learn new things and they’re never the same as before that’s what makes it special.

Đội trưởng, đội phó retreat 2010 Teresa Le (left), Angel Pham (middle), Kim Le (right)


31

I like to go camping, playing games and earning tua. Timothy Timmy Thanh Đang Ấu Nhi Years in TNTT: 3.5 Đoàn Kitô Vua, Miền Trung Wichita, Kansas I’m looking forward to moving up to Nghia Si and attending camp more often. Francis Xavier John Quy Phạm Thiếu Nhi Years in TNTT: 6 Đoàn Kitô Vua, Miền Trung Wichita, Kansas I’m looking forward to attending camp and any other Mien event.

Giuse Johnny Nguyễn Vũ Nghĩa Sĩ Time in TNTT: 5 months Đoàn Kitô Vua, Miền Trung Wichita, Kansas I look forward to going to things like DHNS and Marian Days. It’s a good way to meet people and is one of my favorite things to do. Tôma Thomas Trung Đang Hiệp Sĩ Years in TNTT: 11 Đoàn Kitô Vua, Miền Trung Wichita, Kansas

Mỗi tháng Hướng Tâm Lên yêu cầu các thành viên trả lời một câu hỏi để chia sẻ về đời sống TNTT. Nếu bạn muốn chia sẻ suy nghĩ của bạn cho phiên bản tiếp trong dịp Tết Nguyên Đán, xin trả lời câu hỏi: “Trong năm mới, bạn sẽ làm điều gì để sống ngoan hơn hoặc biết hy sinh, chinh phục, dấn thân, phụng sự hơn năm ngoái?” Hãy gửi câu trả lời và Tên Thánh, Họ, Tên Gọi, bao lâu bạn đã sinh hoạt trong TNTT, Đoàn, Liên Đoàn, Miền, Thành Phố / Tiểu Bang, và 1 hình ảnh tới email tntt.htl @ gmail.com trước ngày 10 tháng 1 năm 2011.

Têrêsa, Lê Hồ Teresa Hiệp Sĩ Years in TNTT: 11 Đoàn Anrȇ Trần Anh Dũng Detroit, MI, Miền Trung First of all, what is TNTT to me? I have grown up in TNTT for more than half of my life! I started out as an Ấu Nhi, and I’m currently a Hiệp Sĩ and a future Huynh Trưởng. To me, TNTT is my second family that provides unconditional love and support. When I look back to when I was a little Ấu Nhi what did I see TNTT as? Now what do the current Ấu Nhi see it as? Do they see it as fun and games; do they see it as a waste of time? They are probably thinking “why am I in TNTT?” because that is probably what most of us thought. Thus in the upcoming year, I look forward to all TNTT events to help the younger kids learn what TNTT is all about. I look forward to the retreats, camps that will have a positive impact on the kids which will create a lively environment filled with love, laughter and faith. Why? for the wonderful memories in TNTT that will make the younger kids laugh, smile, and cry as they look back. No matter where you are from, we are always one. Throughout the years I have attended many TNTT events from DHNS Toàn Quốc 2008, to Đại Hội Nghĩa Hiệp Miền Trung 2010, and Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp Một 2010 in Detroit. At each event, I have realized one common “thing”—no matter which Miền, Đoàn, or state we are from—even if we are complete strangers, everyone within TNTT treats each other as family, we are best friends. At times in our life when we need a true friend to talk to….our TNTT family is always here for us. I would not know what to do without my friends in TNTT who support me and give me advice. I will always remember a memorable retreat which helped me realize that I truly mean a lot to the people around me, I am special in my own way, and the people around me truly mean a lot to me too. And guess what happens when we all got happy and emotional—we all cried (even the boys!). TNTT has boosted up my confidence, helped me grow in faith, and influenced me to open myself up to others. The family that prays together, stays together. Therefore, in the upcoming TNTT year I look forward to attending my Đoàn’s end of the year camp, all other TNTT camps, and especially Cấp II camp. Maybe I’ll be lucky and find out that there’s going to be another to Đại Hội Nghĩa Sĩ coming up—count me in! I truly adore each one of my TNTT friends that I meet. TNTT helps me to be a great leader, provides unconditional support, but most importantly it strengthens my spirituality and relationship with God. And with this I end with a verse of a song that I learned through Spirit Crew during DHNS Toàn Quốc 2008: “Lean on me, when you're not strong, And I'll be your friend, I'll help you carry on, For it won't be long, 'Til I'm gonna need, Somebody to lean on…” Remember, TNTT is love, family, hope, and sacrifice! I hope that in this upcoming TNTT year I will meet new people in my family as we help each other grow in our faith.


32

Tháng 11, 2010

Activity Corner & Challenge; TRY IT OUT! John 10:27 27 “My sheep listen to my voice” Listen Carefully Everyone gets into a circle and one person is designated as the Source/Jesus. Once the signal is given, the Source relays a message to the person to the right and the person to the right listens to the message and passes the message to the next person. This task is timed. When the message reaches the last person, the team checks to see if the correct message is transmitted and the length of time used. If the message is incorrect, the task is to do it over again until the right message is received. If the correct message is received, the group can brainstorm on how to beat the fastest time. Lesson Youth Leaders can use this game as an analogy to discuss about the challenges we faced in trying to listen to His voice and what can we do to better receive His message.

FREE TNTT JACKET!!! Art Cover Page Challenge Design a cover page for the next newsletter with the Theme “Vietnamese New Years and Thiếu Nhi Thánh Thể” . Selected artwork will feature in the next issue and will win a BRAND NEW TNTT JACKET.

ACTIVITY CHALLENGE!! Create a BRAND NEW Bible game and send in your description, meaning, and instruction to play your game. Selected game will feature in the next newsletter and will WIN a TNTT WHISTLE with CORD. Deadline Jan 5th, 2011

What are the three most important liturgical celebrations? Ba việc phụng vụ quan trọng nhất là gì? ***The first correct responder will feature in the next newsletter. Please forward all correspondences to

tntt.htl@gmail.com Please include your Saint Name, Full Name, Charter, and Region. Comments and Suggestions Welcome


33

Tháng 11, 2010

Xin Cầu Nguyện / Please Pray Pope’s Prayer Intentions As members of TNTT, we are called to obedience to the Pope and a focus on his monthly prayer intension. Please offer up your prayers in the upcoming months for the following intentions: DECEMBER 2010 The Experience of Personal Suffering as a Help to Others who Suffer General: That our personal experience of suffering may be an occasion for better understanding the situation of unease and pain which is the lot of many people who are alone, sick or aged, and stir us all to give them generous help. Opening Our Doors to Christ Missionary: That the peoples of the earth may open their doors to Christ and to His Gospel of peace, brotherhood and justice. JANUARY 2011 General Intention: That the riches of creation be preserved, valued and made available to all, as a precious gifts from God to mankind.

Những Linh Hồn Vừa Qua Đời *Bà Catarina Phạm Thị Lý, Mẹ Tr. Giuse Đào Văn Đức, BCHTU *Trưởng Phêrô Phạm Nhân Peter, Đoàn TNTT Don Bosco, MN *Bà Maria Nguyễn Thị Ốc, Mẹ Tr. Anton Nguyễn Đức Công, Canada *Ông Philiphe Nguyễn Thanh Chiều, Ba Tr. Nguyễn Bảo Châu & Tr. Nguyễn Mỹ Hoa, MTB *Bà Maria Nguyễn Thị Gai, Mẹ cựu HT Nguyễn Viết Khang, MĐN *Tr. Gioan Kim Nguyễn Minh Huấn, MTY *Linh hồn Phêrô, Ông Nội Tr. Nguyễn Công, Nguyễn Chính, và HS Nguyễn Thảo, MT *Linh hồn Anna, Mẹ Tr. Vinh, Quang, và Mary, MTN

Hướng Tâm Lên 37  

tntt, eucharistic youth

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you