Page 1


ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Καθολική απογραφή όλων των συνταξιούχων και επιδοματούχων του ΟΓΑ

Σ

το πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για να αντιμετωπιστεί η παραβατικότητα στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στην αγορά εργασίας, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης αποφάσισε την καθολική απογραφή-με τη διαδικασία της φυσικής παρουσίας- όλων των συνταξιούχων και επιδοματούχων του ΟΓΑ (πολυτεκνικά επιδόματα, συντάξεις, συντάξεις ανασφαλίστων και υπερήλικων). Η διαδικασία της απογραφής θα ξεκινήσει από 1η Οκτωβρίου και θα λήξει την 30η Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους και οι τεχνικές λεπτομέρειες (όπως καταγραφή ΑΜΚΑ, ΑΦΜ κ.α) για τη διαδικασία θα γίνουν γνωστές με εγκύκλιο που θα εκδώσει ο διοικητής του ΟΓΑ κ. Παναγιώτης Πέτρουλας. Όσοι δεν πάρουν μέρος στη διαδικασία της απογραφής, θα γίνεται αυτόματα διακοπή της καταβολής σύνταξης ή οποιασδήποτε παροχής τους. Για το συγκεκριμένο θέμα ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης προέβη στην εξής δήλωση: “Η αποκατάσταση της νομιμότητας στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την πολιτική ηγεσία του υπουργείου αλλά και όλη την Κυβέρνηση. Μετά το ΙΚΑ, συνεχίζεται η απογραφή σε ένα από τα μεγαλύτερα ταμεία που αφορά τουλάχιστον 1.2 εκατομμύρια άτομα. Το υπουργείο έχει βάλει στόχο την εξυγίανση των ταμείων από «μαϊμού» συντάξεις και επιδοματούχους «φαντάσματα». Είναι θέμα πρώτα απ’ όλα κοινωνικής δικαιοσύνης προς όλους, κυρίως δε προς τους νόμιμους συνταξιούχους αλλά και τις επόμενες γενιές ασφαλισμένων”. ΟΓΑ 5 25.09.2012 Καταγραφή φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων του Ο.Γ.Α. και των δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων στις τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ - 'Eλεγχος Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/oga-5-2012/

Φορολογική Ενημέρωση DAILY & WEEKLY TAXnews

Καθημερινά & Εβδομαδιαία Αθήνα, Ελλάδα

Ξεφυλλίστε την εβδομαδιαία ενημέρωση και βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει, εύκολα γρήγορα και ψηφιακά. www.TAXnews.info taxnews@otenet.gr

H TAXnews αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες του για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Μέσα από υπηρεσίες μοναδικές στο Ελληνικό διαδίκτυο που απευθύνονται σε όλους εσάς, που θέλετε να αξιοποιήσετε την καθημερινή σας ενημέρωση.

WEEKLY TAXnews_3


Νέο φορολογικό: H φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών ρολόγησής τους είναι στο 20%. Περί το 30% θα κυμαίνεται ο συντελεστής φορολόγησης Στελέχη του υπουργείου σχολίαζαν ότι για τους ελεύτων ελευθέρων επαγγελματιών και των ατομικών επιθερους επαγγελματίες ουσιαστικά το καθεστώς θα είχειρήσεων, με το νέο φορολογικό νόμο. ναι πιο ευνοϊκό, καθώς μπορεί να χάνουν το αφοροΣτο 30% θα είναι και η συνολική επιβάρυνση των λόγητο όριο των 5.000 ευρώ όμως θα έχουν τη δυναμεγάλων επιχειρήσεων, ενώ η νέα φορολογική κλίματότητα να περιλαμβάνουν στα βιβλία τους δαπάνες, τις κα που θα ισχύσει για τα εισοδήματα μισθωτών και συοποίες σε κάθε περίπτωση με την επικείμενη κατάργηση νταξιούχων θα έχει τέσσερα κλιμάκια με συντελεστές των φοροαπαλλαγών θα τις έχαναν. από 15% έως 35%. Από την άλλη πλευρά η πολιτική ηγεσία του υπουρΤο νομοσχέδιο αναμένεται να έχει κατατεθεί στη Βουγείου Οικονομικών φέρεται αποφασισμένη να προχωλή έως το τέλος Νοεμβρίου και ενώ θα έχει προηγηρήσει και σε αλλαγές όσον αφορά το φορολογικό καθεί αυτό που αφορά την κατάργηση του ΚΒΣ τη θέσπιθεστώς των μεγάλων επιχειρήσεων, ση νέου «ποινολογίου», την εξίσωση του με στόχο να τονωθεί η ανάπτυξη και ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης και θέρΚαταργείται το να δημιουργηθούν συνθήκες κατάλμανσης καθώς και αυτό με τις αλλααφορολόγητο ληλες για την προσέλκυση επενδύγές στη φορολογία των ακινήτων. των όριο σεων. Όσον αφορά ειδικότερα το νέο τρό5.000 ευρώ Συγκεκριμένα, ειλημμένη πρέπει να πο φορολόγησης των ελευθέρων επαγθεωρείται η απόφαση ότι θα μειωθεί γελματιών από το 2014, δηλαδή για τα η φορολογική επιβάρυνση των ΑΕ, εισοδήματα που θα αποκτήσουν το αφού τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών θα απο2013, κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου Οικονομιφασίσουν το προσεχές διάστημα μεταξύ των κατωτέρω κών επεσήμανε ότι η φιλοσοφία πλέον που υπάρχει από δυο εναλλακτικών προτάσεων που έχουν τεθεί στο τρατην πολιτική ηγεσία του υπουργείου είναι να υιοθετηθούν πέζι του διαλόγου: και στη χώρα μας σύγχρονα «μοντέλα» φορολόγησης, , ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών των τα οποία έχουν ήδη εφαρμοστεί σε προηγμένες οικομεγάλων επιχειρήσεων να μειωθεί στο 20% και νομίες και έχουν αποδώσει χωρίς να υπάρχουν παρεαυτός των μερισμάτων να οριστεί στο 10%, ή νέργειες ούτε για τους φορολογούμενους, ούτε φυσι, ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών να μεικά για το κράτος. ωθεί ακόμη περισσότερο στο 15%, αλλά με συντε«Δώσε μας το ένα τρίτο από αυτά που βγάζεις, ως λεστή 15% να φορολογούνται και τα μερίσματα. φόρο, και το υπόλοιπο 70% μπορείς να το κάνεις οτι Για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μορφής, η συθέλεις» είναι η πρόταση που κάνει το υπουργείο στους νολική φορολογική επιβάρυνση να είναι στο 30% ελεύθερους επαγγελματίες, όπως έλεγε χαρακτηριστικά Από τις συγκεκριμένες προτάσεις γίνεται φανερό ότι σημαίνον στέλεχος της Καραγεώργη Σερβίας. στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι για όλες τις επιΟυσιαστικά καταργείται το αφορολόγητο όριο των χειρήσεις, ανεξαρτήτως μορφής, η συνολική φορολο5.000 ευρώ για τους φορολογούμενους με εισοδήματα γική επιβάρυνση να είναι στο 30%, ποσοστό το οποίο από ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγφυσικά είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις μεγάλες επιχειγελματίες και θα ισχύσει η αυτοτελής φορολόγηση των ρήσεις εάν αναλογιστεί κανείς ότι σήμερα η συνολική καθαρών εισοδημάτων τους με συντελεστή 30%. τους επιβάρυνση φθάνει και το 43%. Η πρόταση προβλέπει ότι τα φορολογητέα καθαρά ειΑπό την άλλη πλευρά η εν λόγω σημαντική μείωση σοδήματα των φυσικών προσώπων που ασκούν ατομιτων συντελεστών φορολόγησης των Α.Ε., όποιο σχέκά εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηδιο κι αν υιοθετηθεί τελικά, ευνοεί την προσέλκυση ξέρεσιών ή ελευθέρια επαγγέλματα δεν θα φορολογούνων επενδύσεων αφού πλέον η φορολογία θα έχει μεινται με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυωθεί σε επίπεδα τέτοια που δεν θα «διώχνει» επενδυσικών προσώπων, αθροιζόμενα με λοιπά εισοδήματά τές σε γειτονικές χώρες όπου ήδη ισχύουν χαμηλοί συτους από άλλες πηγές (ακίνητα, μισθωτές υπηρεσίες), ντελεστές φορολόγησης, αφού στο εξής δεν θα είναι αλλά θα υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση, με συελκυστικότεροι. ντελεστή φόρου 30%. Η πρόταση θα δημιουργήσει πρόσθετη φορολογική Διαβάστε περισσότερα: επιβάρυνση τουλάχιστον κατά 10% στις ατομικές επιhttp://www.taxnews.info/news/neo-forologiko-e-e/ χειρήσεις (Ο.Ε., Ε.Ε.) καθώς σήμερα ο συντελεστής φο-

WEEKLY TAXnews_5


Τι θα γίνει με μισθωτούς-συνταξιούχους Ειδικότερα, το αμερικανικό μοντέλο προσδιορισμού Όσον αφορά τη φορολόγηση μισθωτών και συνταξιούτων εισοδημάτων προβλέπει την αφαίρεση όλων ανεξαιρέτως χων η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αποτων δαπανών, ακόμη και αυτών που σήμερα αφορούν την φάσισε να διατηρηθεί το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ και ύδρευσης, εκτός φυγια τα φετινά εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων, αλλά και να υπάρξει σταδιακή αύξησή του κατά 1.000 ευρώ κάθε χρόνο, ανάλογα με την εξέλιξη των δημοσιονομικών μεγεθών, ώστε να φθάσει στις 8.000 ευρώ. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει «κλείσει» εάν η αύξηση του αφορολογήτου θα γίνει από τα εισοδήματα του 2013 ή μετατίθεται για το 2014. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα δεν θα γλιτώσουν από νέες επιβαρύνσεις από τη στιγμή που θα καταργηθούν οι φοροαπαλλαγές και υιοθετηθεί η νέα κλίμακα φορολόγησης με συντελεστές από 15% έως 35%. Και αυτό φυσικά διότι είτε το αφορολόγητο παραμείνει στις 5.000 ευρώ, είτε αυξηθεί κατά 1.000 ή 2.000 ευρώ, η φορολόγηση των εισοδημάτων θα γίνεται με το σικά από τις δαπάνες που αφορούν την απόκτηση περιου15% και όχι με το 10% που ισχύει σήμερα. σιακών στοιχείων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας μισθωτός σήμερα με ειΤα οφέλη εφόσον υιοθετηθεί το νέο σύστημα, σόδημα 12.000 ευρώ πληρώκατά τα στελέχη του υπουργείου, θα είναι τα εξής: νει, μετά την αφαίρεση του αφο, περιορισμός της φοροδιαφυγής. Κάθε πολίτης, ρολογήτου ορίου των 5.000 Αμερικανικό έχοντας ουσιαστικό φορολογικό κίνητρο, θα ευρώ, φόρο ύψους 700 ευρώ, σύστημα απαιτεί για κάθε συναλλαγή του να λάβει το αντίενώ εάν ο συντελεστής ανέλθει ης λόγησ φορο στοιχο φορολογικό στοιχείο. Κατά συνέπεια θα στο 15% τότε θα πληρώνει υπάρξει πολύ μεγάλη αύξηση των φορολογικών φόρο 1.050 ευρώ. Ακόμη και το εσόδων από ΦΠΑ (όπου παρατηρείται ανησυχηαφορολόγητο να ανέβει στις τική μείωση), και από τη φορολογία εισοδήματος των 7.000 ευρώ τότε και πάλι θα πρέπει να πληρώσει φόρο για επιτηδευματιών. το υπόλοιπο ποσό 750 ευρώ. , περιορισμός του παραεμπορίου. Κάθε πολίτης, έχοΓια τα φετινά εισοδήματα των μισθωτών και συνταξιούντας ουσιαστικό φορολογικό κίνητρο, θα πραγματοποιεί χων έχει αποφασιστεί να μην υπάρξει καμία αλλαγή, γεγονός τις αγορές του ή και θα λαμβάνει τις οποιεσδήποτε που σημαίνει ότι το αφορολόγητο όριο παραμένει στις 5.000 υπηρεσίες από τους νόμιμους επαγγελματίες, συνεευρώ και διατηρούνται όλες οι δαπάνες που εκπίπτουν κατά πώς η οποιαδήποτε συναλλαγή με το παραεμπόριο θα 10% από το φόρο και αφορούν ιατρικά έξοδα, νοσήλια, τόείναι ασύμφορη. κους στεγαστικών δανείων, ασφάλιστρα, δίδακτρα, ενοίκια. , βοήθεια στη λειτουργία του «πόθεν έσχες». Το σύστημα, θα αλλάξει από το 2013, οπότε θα υιοθετηθεί το αμερικανικό σύστημα φορολόγησης που προβλέΔιαβάστε περισσότερα: πει έκπτωση από το εισόδημα συγκεκριμένων κατηγοριών http://www.taxnews.info/news/misthotoi/ δαπανών με αποδείξεις.

6_WEEKLY TAXnews


Μέτρα για την αύξηση των εσόδων & συμφωνίες με την τρόικα

Τα μέτρα για την αύξηση των εσόδων τα οποία παρουσίασε το υπουργείο Οικονομικών στην τρόικα είναι: 1. Η σημαντική αύξηση της φορολογικής επιβάρυνση των 800.000 ελευθέρων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων, με την καθιέρωση φορολογίας ενιαίου συντελεστή 30%, από το πρώτο ευρώ χωρίς αφορολόγητο. επενδύσεις σε μετοχές, αμοιβαία, ακίνητα κατά το αμε2. Η αλλαγή στη φορολογική κλίμακα, για τα εισοδήμαρικανικό σύστημα. τα του 2013, που θα επιβαρύνει μικρομεσαία εισοδήματα, Τα μέτρα στα οποία έχει υπάρξει που είναι η κύρια μάζα των φοτων συμφωνία με όλων ση Σύνδε ρολογουμένων, ενώ το δημοτην τρόικα, είναι: φοροαπαλλαγών σιονομικό αποτέλεσμα θα κα1. Οι μειώσεις στις συντάξεις άνω των και ημα εισόδ με το ταστεί εμφανές από τις αρχές 1.000 ευρώ με πλαφόν το άθροισμα κύτα περιουσιακά του επόμενου έτους, με την ριας και επικουρικής. στοιχεία αυξημένη παρακράτηση. 2. Πλήρης κατάργηση των επιδομάτων 3. Η αυξημένη φορολόγηση των εορτών και αδείας σε δημοσίους υπαλπολύ υψηλών εισοδημάτων με λήλους και συνταξιούχους όλων των Ταμείων. την επιβολή φόρου τύπου Ολάντ σε εισοδήματα, πι3. Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 θανότατα άνω των 500.000 ευρώ. Στη Γαλλία ο συστα 67 έτη. ντελεστής για τα υψηλά εισοδήματα είναι 75%. 4. Εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στις Δημόσιες Επι4. Η σύνδεση όλων των φοροαπαλλαγών με το εισόδημα χειρήσεις και Οργανισμούς. και τα περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να καταρ5. Μείωση των επικουρικών συντάξεων. γηθούν οι εκπτώσεις φόρου για μεγάλες κατηγορίες 6. Διακοπή καταβολής του ΕΚΑΣ για συνταξιούχους κάτω φορολογουμένων. των 65 ετών με ταυτόχρονη περικοπή συνολικά των δι5. Η καθιέρωση μηχανισμού αποκάλυψης των εισοδημάκαιούχων του συγκεκριμένου βοηθήματος. των βάσει περιουσιακών στοιχείων, όπως καταθέσεις, 7. Περικοπές στις συντάξεις των ανασφάλιστων συνταξι-

WEEKLY TAXnews_7


ούχων. 8. Περικοπή ειδικών επιδομάτων σε νεφροπαθείς. 9. Μείωση συντάξεων του ΟΓΑ με ταυτόχρονη επιβολή εισφορά υγείας για τους αγρότες. 10. Αύξηση των χρόνων ασφάλισης για τη χορήγηση της κατώτατης σύνταξης. 11. Μείωση των εποχικών επιδομάτων ανεργίας για τους οικοδόμους, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους και άλλους. 12. ΕπαναξιολόΑύξηση των γηση χορήγηορίων ηλικίας σης των οικοσυνταξιοδότησης γενειακών επιαπό τα 65 δομάτων. στα 67 έτη. 13. Μείωση του αριθμού των υπαλλήλων με αυστηρή εφαρμογή της αρχής μια πρόσληψη ανά πέντε συνταξιοδοτήσεις και αναζήτηση κάποιας μορφής εφεδρείας με προσυνταξιοδοτικό καθεστώς. Καθώς η τρόικα επιμένει για περισσότερες αποχωρήσεις, το ΥΠΟΙΚ επισημαίνει ότι, λόγω της επικείμενης αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, θα αποχωρήσουν αρκετά περισσότεροι.

8_WEEKLY TAXnews

14. Περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης των ασφαλιστικών ταμείων, με πιθανή καθιέρωση πλαφόν ανά ασφαλισμένο. 15. Περιστολή των νοσοκομειακών δαπανών. 16. Μείωση των ειδικών μισθολογίων 12% κατά μέσο όρο αναδρομικά από την 17-2012, αφού απορρίφθηκαν τα ισοδύναμα που παρουσίασε η κυβέρνηση. 17. Μειώσεις στις συντάξεις ένστολων λόγω κατάργησης αυτόματης μισθολογικής προαγωγής. 18. Ανώτατο όριο τα 720 ευρώ για τις συΕπαναξιολόγηση ντάξεις ανύπαντρων χορήγησης των θυγατέρων. οικογενειακών 19. Αύξηση αριθμού επιδομάτων ετών ασφάλισης για κύρια σύνταξη από 15 στα 20 έτη.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/neoi-foroi/ Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/nea-metra/


Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Ανακοινώσεις και Δελτία τύπου Υπουργείων, Οργανισμών κ.λπ.

Πώς θα γίνει η επιστροφή φόρου Με ταχείες διαδικασίες θα επιστρέφεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων από φέτος ο φόρος, ή στο πετρέλαιο θέρμανσης η διαφορά του φόρου, στους καταναλωτές που αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης και πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/petrelaio-thermanshs/

Αιφνιδιαστικές επιχειρήσεις ελέγχου του ΣΔΟΕ στις πύλες εισόδου της χώρας για πάταξη της παράνομης διακίνησης καυσίμων- εμπορευμάτων Το Σ.Δ.Ο.Ε., στο πλαίσιο της αποστολής του, ύστερα από εντολή του Υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, προς τον Ειδικό Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε., Στέλιο Στασινόπουλο, για πάταξη του φαινομένου της παράνομης διακίνησης καυσίμων – εμπορευμάτων, σχεδίασε και διενήργησε αιφνιδιαστικές επιχειρήσεις ελέγχου Β/Ο, Φορτηγών αυτοκινήτων και λεωφορείων, σε 24ωρη βάση, στις πύλες εισόδου της χώρας, από την Τετάρτη 19/09/2012 έως το Σάββατο 22/09/2012. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/sdoe-kaysima/

Απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού σε Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή: Πρωτοβουλίες του ΓΛΚ στον τομέα των συντάξεων Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή, ανέπτυξε τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όσον αφορά τον

Αναστέλλεται, από την 1η Οκτωβρίου 2012, η λειτουργία 49 Δ.Ο.Υ. και μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους, σε άλλες Δ.Ο.Υ. Οι οργανικές θέσεις των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, περιέρχονται στις Δ.Ο.Υ. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/anastolh-doy/

τομέα των Συντάξεων. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/glk/

Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α και των ανακεφαλαι-

Σε μείωση κατά 30% στις υφιστάμενες δόσεις των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων προσανατολίζονται οι τράπεζες, οι οποίες σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης, επεξεργάζονται διάφορες προτάσεις, προκειμένου να καταλήξουν στο πλαίσιο εκείνο, που θα βοηθήσει τα νοικοκυριά να αποπληρώνουν χωρίς καθυστερήσεις τις υποχρεώσεις τους. Τράπεζες και υπ. ανάπτυξης σχεδιάζουν την ελάφρυνση των χρεωμένων νοικοκυριών

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/xrewmenwn-noikokyriwn/

WEEKLY TAXnews_9


Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Ανακοινώσεις και Δελτία τύπου Υπουργείων, Οργανισμών κ.λπ.

2. Πλήρης κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους όλων των Ταμείων. Τα μέτρα στα οποία έχει υπάρξει συμφωνία με την 3. Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από τρόικα, είναι: τα 65 στα 67 έτη. 1. Οι μειώσεις στις συντάξεις άνω των 1.000 4. Εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στις Δημόευρώ με πλαφόν το άθροισμα κύριας και επισιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς. κουρικής. Mέτρα στα οποία έχει υπάρξει συμφωνία με την τρόικα

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/nea-metra/

ωτικών πινάκων που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26/09/12 μέχρι και την 28/09/12. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/paratash-fpa2/

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Απόφασης για τον προσδιορισμό των συντελεστών επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου που αφορά τους αγρότες για το 2012 Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/epistrofh-fpa-agrotes/

Εξίσωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης και χορήγηση επιδόματος θέρμανσης Η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην υλοποίηση της εξίσωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης, στο 80% της σημερινής τιμής του ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης που αποτελεί το κατώτερο δυνατό σημείο, σύμ-

Kαθολική απογραφή - με τη διαδικασία της φυσικής παρουσίας όλων των συνταξιούχων και επιδοματούχων του ΟΓΑ (πολυτεκνικά επιδόματα, συντάξεις, συντάξεις ανασφαλίστων και υπερήλικων). Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/apografh-oga/

φωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Συγχρόνως, εξετάζεται από το ΥΠΕΚΑ και το ζήτημα εξομοίωσης της ποιότητας των δύο καυσίμων, το οποίο θα προβεί σύντομα σε ανακοινώσεις επί αυτού. Ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης έδωσε εντολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) να ξεκινήσει την προετοιμασία για την υποστήριξη της χορήγησης επιδόματος θέρμανσης σε δικαιούχους που αγοράζουν πετρέλαιο θέρμανσης.

Τα μέτρα για την αύξηση των εσόδων τα οποία Mέτρα για την αύξηση των εσόδων τα οποία παρουσίασε το υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε το υπουργείο Οικονομικών στην τρόικα είναι: στην τρόικα 1. Η σημαντική αύξηση της φορολογικής επιβάρυνση των 800.000 ελευθέρων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων, με την καθιέρωση φορολογίας ενιαίου συντελεστή 30%, από το πρώτο ευρώ χωρίς αφορολόγητο. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/neoi-foroi/

10_WEEKLY TAXnews


Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Ανακοινώσεις και Δελτία τύπου Υπουργείων, Οργανισμών κ.λπ.

η αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών των φορολογούμενων έφθασε στα 6,871 δισ. ευρώ. Οι οφειλές των φορολογούμενων προς το δημόσιο Τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών έχουν ανέλθει συνολικά στο ποσό-ρεκόρ των 48,9 δείχνουν αύξηση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς δισ. ευρώ από 38,9 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος το Δημόσιο καθώς μόνο μέσα στον Αύγουστο οι λητου 2010. ξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων αυξή- Διαβάστε περισσότερα: θηκαν κατά 3 δισ. ευρώ. Από την αρχή του έτους http://www.taxnews.info/news/ofeiletes/ Περισσότεροι οφειλέτες προς το Δημόσιο

Πιο συγκεκριμένα ο σχεδιασμός προβλέπει: Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/efk-petrelaio/

Παράταση στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την παρ.2 της 1026510/1658/370/ΠΟΛ.1101/Α0014/19.3.2002 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 524Β΄), παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών και τελών που λήγουν κατά την ημέρα που οι αρμόδιες για την υποβολή ΔΟΥ παρέμειναν κλειστές λόγω ανωτέρας βίας (όπως απεργία τραπεζικών ή εφοριακών υπαλλήλων, ύπαρξη βλάβης του συστήματος TAXIS κ.λ.π.), μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα της επαναλειτουργίας τους

Παράταση προθεσμίας υποβολής του «ειδικού σημειώματος αυτοελέγχου ΦΠΑ» Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη παρατείνεται μέχρι 30.10.12 η προθεσμία υποβολής του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθάριστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004, όπως ισχύουν, για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε μέχρι 31.12.2011. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/paratash-e-s-a-fpa/

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/paratash-plhromon/

Το πακέτο μέτρων που παρουσιάστηκε στους αρχηγούς

Περικοπές 10,5 δισ. ευρώ σε βάθος διετίας και συνολικά 11,5 δισ. ευρώ στην τετραετία 2013 – 2016 παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο στους αρχηγούς των τριών κομ-

μάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Τα μέτρα για το 2013 περιλαμβάνουν περικοπές δαπανών 7,5 δισ. ευρώ, άλλα 3 δισ. ευρώ καταγράφονται στο 2014 και 1 δισ. ευρώ είναι τα μέτρα που θα μπουν την επόμενη διετία. Συνολικά το πακέτο σε βάθος τετραετίας φτάνει στα 14,5 δισ. ευρώ. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/paketo-metron/

WEEKLY TAXnews_11


Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Νέοι Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4079 ΦΕΚ 180Α 19.09.2012 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4079 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 19 Απριλίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 94 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄), που έχει ως εξής: «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγμα-

12_WEEKLY TAXnews

τος. 2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων. 3. Με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 3864/2010 (Α΄ 119) 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010, οι λέξεις «Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000) ευρώ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δισεκατομμυρίων (50.000.000.000) ευρώ». Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/nomos-4079-2012/


Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Εγκύκλιοι ΠΟΛ για την φορολογία ΦΠΑ - ΚΒΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΛ 1188 24.09.2012 Ανάλυση διατάξεων του Έκτου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης» - Κοινοποίηση νέων διατάξεων. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1188-2012/

ΠΟΛ 1191 28.09.2012 Κοινοποίηση της 363/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. Με την υπόψη Γνωμοδότηση το Ν.Σ.Κ (Α' Τακτική Ολομέλεια), έκρινε, ομοφώνως, ότι στην περίπτωση, όπως εκείνη που αναφέρεται στο ιστορικό, ο μεν σύζυγος που απέκτησε πρώτη κατοικία προ του γάμου δικαιούται να συνεχίσει να εκπίπτει από το συνολικό εισόδημά του τους δεδουλευμένους τόκους του στεγαστικού δανείου, που αφορούν την προ του έτους 2002 αποκτηθείσα οικία του, η δε σύζυγος του δικαιούται να εκπίπτει, από το ποσό του προκύπτοντος φόρου εισοδήματος, το προβλεπόμενο ποσοστό των δεδουλευμένων τόκων του νέου δανείου, που αντιστοιχεί στη διαφορά εμβαδού των δύο κατοικιών, σε σχέση με τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας του φορολογούμενου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

ΠΟΛ 1186 21.09.2012 Αναστολή υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων απο εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών (έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044) Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1186-2012/

Αρ. πρωτ. Δ12 1133259 ΕΞ 2012 24.09.2012 Αμφισβήτηση αντικειμενικών δαπανών του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. για δηλώσεις οικονομικού έτους 2012 που ήδη έχουν υποβληθεί. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/d12-1133259-2012/

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1191-2012/

1079/26−03−2012 τροποποιούνται από την 1η Αυγούστου 2012, ως εξής: Ηλεκτρονικά υποβάλλοΥποβολή εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων φο- νται μόνο οι αρχικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, ρολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, αντιθέτως οι τρουποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου ποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται στις αρεπικοινωνίας μέσω διαδικτύου. μόδιες Δ.Ο.Υ. Διαβάστε περισσότερα: …αποφασίζουμε: 1. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 της ΑΥΟ−ΠΟΛ. http://www.taxnews.info/news/pol-1178-2012/ ΠΟΛ 1178 31.08.2012

WEEKLY TAXnews_13


Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Εγκύκλιοι για την εργασία και την ασφάλιση ΙΚΑ - ΟΑΕΔ IKA Αριθμ. Πρωτ. 085/10 19.09.2012 Μίσθωση μεταφορικών μέσων για το έτος 2013. ΣΧΕΤΙΚΗ : Η με αριθμ. 103/84 Εγκύκλιός μας. Με την ανωτέρω σχετική, σας έχει κοινοποιηθεί η με αριθμ. 5100/1600/10.4.84 (ΦΕΚ 387/τ. Β΄/14.6.84) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, που καθορίζει τη διαδικασία μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης από Δημόσιες Υπηρεσίες και Υπηρεσίες, που αναφέρονται ή εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/53, μεταξύ των οποίων είναι και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες, για την έγκριση των μισθώσεων μεταφορικών μέσων έτους 2013 από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (πρώην Περιφέρειες), παρακαλούμε, εάν υπάρχει ανάγκη μίσθωσης αυτοκινήτων για τις Υπηρεσίες σας για το έτος 2013, να μας αποστείλετε το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2012 στο FAX 210-52.22.994, τον έντυπο πίνακα που σας διαβιβάζουμε, συμπληρωμένο με τις αιτούμενες πληροφορίες. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-085-10-2012/

IKA Αριθ. Πρωτ. Ε41/312 24.09.2012 Κοινοποίηση του με αριθ. Φ.80000/11220/758/10-09-2012 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης/ Γ.Γ.Κ.Α. , αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 παρ.22 και 26 παρ.2 του Ν. 4014/2011 περί αυθαίρετων κατασκευών και εγκαταστάσεως χρήσεων. Με το Γενικό Έγγραφο Ε41/401/17-10-2011της Διεύθυνσής μας , δόθηκαν οδηγίες για την διαχείριση, από πλευράς Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., περιπτώσεων αυθαιρέτων κατασκευών ή εγκατάστασης αυθαιρέτων χρήσεων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4014/2012, ενώ με το Γενικό Έγγραφο Ε41/432/1/-11-2011 για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων κτισμάτων που «πληρούν τους όρους δόμησης» και οι οποίες υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του ίδιου νόμου.

14_WEEKLY TAXnews

Προκειμένου να διευκρινισθούν θέματα έχοντα σχέση: , Με την αναζήτηση από πλευράς ΙΚΑ – ΕΤΑΜ βεβαιωμένων κυρίων εισφορών μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών και προσαυξήσεων , που είχαν καταλογισθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 014/2011 , χωρίς να έχουν εξοφληθεί. , Με

την διαχείριση περιπτώσεων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 4014/2011 ( καταβολή παράβολου και παροχή δικαιώματος έκδοσης οικοδομικής αδείας εντός τριετίας) Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-e41-312-2012/

ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ. Σ00/ 69 26.09.2012 Παράταση του χρόνου διενέργειας της φυσικής καταγραφής των συνταξιούχων ΙΚΑΕΤΑΜ έτους 2012. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-s00-69-2012/


Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Εγκύκλιοι για την ασφάλιση ΟΑΕΕ - ΟΓΑ - ΕΤΑΑ ΟΓΑ 5 25.09.2012 Καταγραφή φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων του Ο.Γ.Α. και των δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων στις τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ - 'Eλεγχος Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. Σας κάνουμε γνωστό ότι από 01/10/2012 μέχρι 30/11/2012 θα εφαρμοστεί το μέτρο της καταγραφής φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων και των δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων του ΟΓΑ στα ΕΛ.ΤΑ. ή στις Τράπεζες, απ' όπου τους καταβάλλεται η σύνταξη ή το οικογενειακό επίδομα. Η καταγραφή φυσικής παρουσίας είναι υποχρεωτική και θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Παράλληλα με την καταγραφή θα γίνει έλεγχος και επικαιροποίηση των στοιχείων των Μητρώων των συνταξιούχων και των δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων ως προς τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ. Για την υλοποίηση των ανωτέρω θα αποσταλεί από τον ΟΓΑ σε όλους τους συνταξιούχους και δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων ενημερωτική επιστολή, στην οποία θα περιγράφεται η διαδικασία: α) της καταγραφής και β) του ελέγχου του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ τους.

εκπροσώπου τους στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους, στον οποίο θα πρέπει να προσέλθει ο εκπρόσωπός τους προσκομίζοντας κατά περίπτωση τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 1.Καταγραφή από πληρεξούσιο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. α) Πληρεξούσιο ή ειδική εξουσιοδότηση για την καταγραφή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, Αστυνομία ή τη Δημοτική Αστυνομία στην περίπτωση που η θεώρηση θα γίνει στην οικία του δικαιούχου προσώπου. Εάν το πληρεξούσιο είναι παλαιό (πέραν του έτους), απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, επίσης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι το πληρεξούσιο βρίσκεται σε ισχύ. β) Ιατρική γνωμάτευση/ βεβαίωση νοσηλείας. γ) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο του δικαιούχου και του πληρεξουσίου ή του εξουσιοδοτημένου προσώπου. δ) Προκειμένου για συνταξιούχο (γήρατος, αναπηρίας ή επιζώντων) που κατοικεί στο εξωτερικό και πληρώνεται τη σύνταξή του στην Ελλάδα, απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση από την αρμόδια προξενική αρχή, εκδοθείσα κατά το χρονικό διάστημα της καταγραφής… Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/oga-5-2012/

Ι. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ Οι συνταξιούχοι και οι δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων που θα λάβουν την ενημερωτική επιστολή θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στο πιστωτικό ίδρυμα (Τράπεζα ή ΕΛ.ΤΑ.) από το οποίο εισπράττουν τη σύνταξή τους, προκειμένου να καταγραφούν, επιδεικνύοντας: α) Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους και β) τη σχετική ενημερωτική επιστολή. ΙΙ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΝΙΚΑΝΩΝ Οι συνταξιούχοι και οι δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων που αποδεδειγμένα αδυνατούν να προσέλθουν στα πιστωτικά ιδρύματα και μόνο αυτοί, θα καταγραφούν δια του νομίμου WEEKLY TAXnews_15


Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Λοιπές Αποφάσεις και ερμηνευτικές διατάξεις και Σ.ΕΠ.Ε.

Αρ. Πρωτ. ΔΝΥ 1130171 ΕΞ 2012 20.09.2012 Παροχή διευκρινίσεων για το άρθρο 65 του Ν.4055/2012 και την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της ΠΟΛ 1129/2012.11301712012 Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a1130171-2012/

Αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.21700 19.09.2012 Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a21700-2012/

Αρ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.15/19497 21.09.2012 Μέσα απόδειξης των στοιχείων της ταυτότητας των πολιτών- υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συνθήκη Σένγκεν. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a19497-2012/

Ν.Σ.Κ. 273 08.05.2012 Ερωτάται αν το κριτήριο της πληθυσμιακής κάλυψης του άρθρου 9 της υπ’ αριθ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 154949/3.12.2010 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει καταργηθεί από

Α.Π : 22096 30.08.2012 Καθορισμός τελών καθαριότητας για τους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας – Πειραιά, για τα οικονομικά έτη 2011 και 2012. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a22096-2012/

16_WEEKLY TAXnews

τον Ν.3919/2011 με τον οποίο καταργήθηκαν αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/nsk-273-2012/

Ν.Σ.Κ. 466 07.11.2011 Μετά από την κατάπτωση της κατά το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 2227/1994 εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου και την αυτοδίκαια εκ του νόμου υποκατάστασή του στα δικαιώματα της τράπεζας από και δια της βεβαίωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ... Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/nsk-466-2011/

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Β135642 25.09.2012 Καταβολή ειδικού εποχιακού βοηθήματος έτους 2012, στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 όπως ισχύει. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/b135642-2012/


Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Λοιπές Αποφάσεις και ερμηνευτικές διατάξεις και Σ.ΕΠ.Ε.

Αρ.Πρωτ. οικ. 2/ 70738/0022 28.09.2012 Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ.1 και 12 του άρθρου 45 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄), προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή εφαρμογή τους. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a2-70738-0022-2012/

Αριθ. Πρωτ.:4619/99242 25.09.2012 Εφαρμογή του Νόμου 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 16 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α’ Αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 5036588 ΕΞ 25.09.2012

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a4619-99242-2012/

Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με την επιστροφή Ε.Φ.Κ. για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a5036588-2012/

Αριθμ. Πρωτ. Α 35920/ 3304 25.09.2012 Διαβίβαση εγγράφου Ο.Α.Ε.Ε. περί προσκόμισης βεβαίωσης κατά τη μεταβολή ιδιοκτησιακού καθεστώτος Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a35920-3304-2012/

WEEKLY TAXnews_17


WEEKLY TAXnews  

Εβδομαδιαία ενημέρωση για τα κύρια ζητήματα της φορολογικής και ασφαλιστικής επικαιρότητας. Από 24/09/2012 έως 30/09/2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you