Page 1


ΕβδΟμαδιαια ψηΦιακη ΕΝημΕρωση

Διανομή κλειδαρίθμων με το ταχυδρομείο Ενημέρωση Για Ταχυδρομική Αποστολή Κωδικών TAXISnet και Κλειδαρίθμου από τη Γ.Γ.Π.Σ.

Η

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προκειμένου να διευκολύνει τους φορολογούμενους, οι οποίοι υποχρεώνονται σε ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2013, προχώρησε σε κεντρική μαζική έκδοση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα ΤΑΧΙSnet (κλειδάριθμοι). Η αποστολή τους θα γίνει με συστημένες επιστολές. Η ταχυδρόμησή τους θα ξεκινήσει 12/06/2013, θα ολοκληρωθεί 14/06/2013 και εκτιμάται ότι θα έχουν παραδοθεί στους αποδέκτες έως 20/06/2013. Συνεπώς, όσοι φορολογούμενοι το Οικ. Έτος 2012 υπέβαλαν δήλωση σε έντυπη μορφή, δεν τους έχουν εκδοθεί κωδικοί πρόσβασης και μέχρι 07/06/2013 δεν έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο TAXISnet, δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής και στη συνέχεια να επισκεφθούν τη Δ.Ο.Υ για την παραλαβή κλειδαρίθμου, αλλά να αναμένουν τη συστημένη επιστολή. Οι πολίτες για να ενημερωθούν σχετικά με την αποστολή συστημένης επιστολής μπορούν να επισκεφτούν τον ιστοχώρο της ΓΓΠΣ: www.gsis.gr την επιλογή «Υπηρεσίες προς τους Πολίτες» «Περισσότερα» «Δείτε εδώ αν θα λάβετε τον κλειδάριθμό σας ταχυδρομικώς». Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/dianomh-kleidarithmwn-

Φορολογική Ενημέρωση DAILY & WEEKLY TAXnews Καθημερινά & Εβδομαδιαία Αθήνα, Ελλάδα

ωση Ξεφυλλίστε την εβδομαδιαία ενημέρ ι, και βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρε εύκολα γρήγορα και ψηφιακά.

www.TAXnews.info taxnews@otenet.gr

H TAXnews αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες του για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Μέσα από υπηρεσίες μοναδικές στο Ελληνικό διαδίκτυο που απευθύνονται σε όλους εσάς, που θέλετε να αξιοποιήσετε την καθημερινή σας ενημέρωση.

2


3


u

Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Κατατέθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε δημόσια διαβούλευση, http://www.opengov.gr/minreform/?p=820, συμπληρωματικές διατάξεις για το σχέδιο νόμου «Οργάνωσης Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».

Με τις παρούσες διατάξεις συστήνεται ανεξάρτητη αρχή με την επωνυμία «Αρχή Επιθεώρησης-Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης (Α.Ε.Ε.Δ.Δ.)», η οποία προκύπτει από τη συγχώνευση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) και του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.). Επίσης επιφέρονται τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις του πειθαρχικού δικαίου για την αυτοδίκαιη αργία, οι οποίες λειτουργούν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της προστασίας του υπαλλήλου. Παράλληλα, καταργείται η διάταξη του άρθρου 148 παρ.2 του ν. 3528/2007 και αναγνωρίζεται στον υπάλληλο το δικαίωμα παραίτησης από το δημόσιο τομέα. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a8k-9k-2008/

Δημιουργία Μητρώου Αναλογιστών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 7 του Π.Δ. 53 «Προσόντα και Πιστοποίηση αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων» (ΦΕΚ 96 Α΄/26-4-2013) η Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του ΥΠΟΙΚ θα πρέπει να προβεί στη δημιουργία Μητρώου Αναλογιστών. Για τον λόγο αυτόν καλεί τους αναλογιστές ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 56/1985 (ΦΕΚ 21 Α΄/21-2-1985) «Απαιτούμενα προσόντα για τη χορήγηση αδείας άσκησης επαγγέλματος αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων», όπως ισχύει, προκειμένου να ενταχθούν στο εν λόγω Μητρώο, να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά: Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pistopoihsh-analogisth/

Δελτίο τύπου σχετικά με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το πρώτο πεντάμηνο του 2013

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/kratikoy-proypologismoy-2013/

4

Οι εταιρείες που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν προς δημοσίευση τους ισολογισμούς τους μέχρι τις 10/6, ειδικά για φέτος δεν θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα τους καταθέσουν έως τις 10/7/2013.

Με τροπολογία από το ΥΠΑΝΥΠ, οι εταιρείες που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν προς δημοσίευση τους ισολογισμούς τους μέχρι τις 10/6, ειδικά για φέτος δεν θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα τους καταθέσουν έως τις 10/7/2013. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/paratash-isologismon/

Σχέδιο Νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση του Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» και η Αιτιολογική Έκθεση.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/elte-nsk-odhgia-2011-16-ee/

Διανομή κλειδαρίθμων με το ταχυδρομείο Ενημέρωση Για Ταχυδρομική Αποστολή Κωδικών TAXISnet και Κλειδαρίθμου από τη Γ.Γ.Π.Σ.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προκειμένου να διευκολύνει τους φορολογούμενους, οι οποίοι υποχρεώνονται σε ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2013, προχώρησε σε κεντρική μαζική έκδοση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα ΤΑΧΙSnet (κλειδάριθμοι). Η αποστολή τους θα γίνει με συστημένες επιστολές. Η ταχυδρόμησή τους θα ξεκινήσει 12/06/2013, θα ολοκληρωθεί 14/06/2013 και εκτιμάται ότι θα έχουν παραδοθεί στους αποδέκτες έως 20/06/2013. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/dianomh-kleidarithmwn-/

Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό των δικαιολογητικών για τις δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Γιώργου Μαυραγάνη, καθορίζονται προς διευκόλυνση των ομογενών εκ νέου τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος. Διαβάστε περισσότερα:


5


u

Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου http://www.taxnews.info/news/katoikwn-exoterikoy/

Ολοκληρώνεται η Γ’ φάση του σε εξέλιξη σχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών για την ενοποίηση και αναδιοργάνωση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ), σύμφωνα με το οποίο αναστέλλεται η λειτουργία 20 ακόμη ΔΟΥ και 45 σημείων ελέγχου.

Ειδικότερα, από 17/6/2013 αναστέλλεται η λειτουργία 6 πρόσθετων ΔΟΥ σε νησιωτικές περιοχές της χώρας, ενώ οι υπόλοιπες 14 ΔΟΥ θα ενοποιηθούν στις 1/9/2013. Με τον τρόπο αυτό θα εκπληρωθεί η μνημονιακή υποχρέωση για λειτουργία 120 ΔΟΥ σε επίπεδο χώρας εντός του 2013, έναντι των 290 ΔΟΥ που λειτουργούσαν το 2011, αφού ήδη: Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/nees-doy2/

Ανάρτηση των αποφάσεων για τις προϋποθέσεις υπαγωγής οφειλών στα νέα προγράμματα ρύθμισης

Σας γνωρίζουμε ότι για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που επιθυμούν να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του ν.4152/2013, έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr), καθώς και

στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. (www.publicrevenue.gr) οι σχετικές αποφάσεις, αλλά και κατατοπιστικοί πίνακες που αναφέρονται τόσο στις προϋποθέσεις υπαγωγής των οφειλών στα νέα προγράμματα ρύθμισης, όσο και στα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται κατά περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα : Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/rythmish-ofeilwn-xrewn/

H Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προβαίνει σε μία κίνηση που θα επιτρέπει στους πολίτες να έχουν πρόσβαση στην εξέλιξη της είσπραξης των Εσόδων ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σε συνάρτηση με τους στόχους που έχουν τεθεί.

Στο πλαίσιο της Νέας Στρατηγικής Διαφάνειας και Αξιοκρατίας αλλά και της παγίωσης αρχών επιχειρησιακής αριστείας, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προβαίνει σε μία κίνηση που θα επιτρέπει στους πολίτες να έχουν πρόσβαση στην εξέλιξη της είσπραξης των Εσόδων ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σε συνάρτηση με τους στόχους που έχουν τεθεί. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/publicrevenue/

u

Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Εγκύκλιοι ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΛ 1127 31.05.2013

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α\’ 81) συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινήσεις για κάθε άλο αναγκαίο θέμα.. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1127-2013/

6

ΠΟΛ 1135 10.06.2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2012. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1135-2013/

ΠΟΛ 1137 11.06.2013

Παροχή διευκρινίσεων που αφορούν στην Έναρξη Εργασιών, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων.


u

Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Εγκύκλιοι ΦΠΑ-ΚΒΣ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1137-2013/

ΠΟΛ 1139 13.06.2013

Παροχή οδηγιών σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών στις τελωνειακές αρχές καπνοβιομηχανικών προϊόντων. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1139-2013/

ΠΟΛ 1138 31.05.2013

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 142/2013 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Α’ Τμήμα) αναφορικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού βεβαιωμένων οφειλών επιχείρησης με εκκαθαρισμένες

ανταπαιτήσεις αυτής έναντι του Δημοσίου που γεννήθηκαν μετά την υπαγωγή της Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1138-2013/

ΠΟΛ 1136 10.06.2013

Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1136-2013/

u

Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Εγκύκλιοι Εργασίας-ΙΚΑ-ΟΑΕΔ IKA Αριθμ. Πρωτ. Α21/404/13 11.06.2013

Κριτήρια επιλογής, οργάνωσης και εργασίας των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικές κλινικές της χώρας- Έκδοση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-a21-404-13-2013/

IKA εγκ. 34 10.06.2013

Κοινοποίηση εγγράφου του Ε.Τ.Ε.Α., σχετικά με τους

ενταχθέντες σ’ αυτό φορείς Επικουρικής Ασφάλισης και μετατροπής των εξαιρούμενων Τομέων σε Επαγγελματικά Ταμεία υποχρεωτικής Ασφάλισης – Ν.Π.Ι.Δ..

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-34-2013/

ΣΕΠΕ Aριθ. πρωτ: 509 11.06.2013

Διευκρινήσεις αναφορικά με την διαδικασία υποχρεωτικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/sepe-509-2013/

7


u

Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Εγκύκλιοι OAEE - ΟΓΑ – ΕΤΑΑ

OAEE εγκ. 29 04.06.2013

Τροποποίηση της αρ. 24/ 15-05-2013 εγκυκλίου περί παράτασης της σύνταξης λόγω αναπηρίας, ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/oaee-29-2013/

OAEE εγκ. 30 05.06.2013

Νέο ασφαλιστικό καθεστώς των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων των παρ.1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/93 και του π.δ 33/79, όπως ισχύουν και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα

λειτουργίας του EOT.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/oaee-30-2013/

OAEE εγκ. 31 05.06.2013

Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχείρησης επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, τα οποία συμμετέχουν στο κεφάλαιο της ΑΕ με ποσοστό 3%- 5% και δεν ασφαλίστηκαν... Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/oaee-31-2013/

u

Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Λοιπές Αποφάσεις και Κ.Φ.Α.Σ. Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/163/5/Φ.Ν.433 05.06.2013

Ενημέρωση για τις αλλαγές του άρθρου 95 του ν.2362/1995 « Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» που επήλθαν με το άρθρο 28 του ν.4151/2013. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/egk-21-2013/

Αριθμός Πρωτ. οικ Α 25305/2515 06.06.2013

Διευκρινίσεις επί θεμάτων ταξινόμησης Επιβατηγών Ιδιωτική Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) ή Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων κατά τα οριζόμενα στους ν.4070/2012 (Α’ 82) και 4093/2012 (Α’ 222). Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a25305-2515-2013/

Αριθμός Πρωτ. οικ Α 12410/1258 07.06.2013

Κωδικοποίηση ονομασίας εδρών Επιβατηγών Δημόσιας

8

Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων- Ενημέρωση μηχανογραφικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a12410-1258-2013/

Αριθμός Πρωτ. Α5 / 26611 / 2669 10.06.2013

Τροποποίηση της περίπτωσης δ της παραγράφου 4 του Κεφ. Γ της υπ’ αριθμ. Α2/29542/5347/1991 υ.α. (ΦΕΚ 707 Β’) «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ κατά το Ν. 1959/91» Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a5-26611-2669-2013/

Ν.Σ.Κ. 100 12.03.2013

Εάν ο ανάδοχος, ο οποίος κατ’ άρθρο 68 παρ. 6 ν.3863/2010 διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου ότι έχει υποπέσει στα συγκεκριμένα παραπτώματα της ανωτέρω παραγράφου και του έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες από


u

Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Λοιπές Αποφάσεις και Κ.Φ.Α.Σ. τον νόμο κυρώσεις...

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/nsk-100-2013/

Αριθ. Πρωτ: Φ. 10160/13503/569 21.05.2013

Καθορισμός εισφορών Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα του Ενιαίου Ταμείου Αυτοτελώς Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)

Αριθ. Πρωτ. Γ454/16072/1683/13 11.06.2013

Διευκρινήσεις σχετικά με τους ελέγχους της νομιμότητας των οδικών επιβατικών μεταφορών από τα κατά τόπους Μ.Κ.Ε. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/g454-16072-1683-13-2013/

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/f10160-13503-569-2013/

9


10


11

WEEKLY TAXnews  

Eβδομαδιαία ενημέρωση για τα κύρια ζητήματα της φορολογικής και ασφαλιστικής επικαιρότητας. Από 10/06/2013 έως 16/06/2013