Page 1


ΕβΔομΑΔιΑιΑ ψηΦιΑκη ΕνημΕρωση

Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων του Δημοσίου προς ιδιώτες Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής: «Το Μάρτιο συνεχίστηκε, με πιο εντατικό ρυθμό, η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του Δημοσίου προς ιδιώτες. Η πολιτική του Υπουργείου Οικονομικών υλοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τους στόχους του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής και το αυστηρό πλαίσιο που έχει τεθεί στα υπογραφέντα Μνημόνια με τα συναρμόδια Υπουργεία. Το Υπουργείο Οικονομικών, από την έναρξη της διαδικασίας, τέλος Δεκεμβρίου του 2012, μέχρι σήμερα, τέλος Μαρτίου του 2013, έχει ολοκληρώσει τη χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους 3,2 δισ. ευρώ. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/xreoi1/

Φορολογική Ενημέρωση DAILY & WEEKLY TAXnews

Καθημερινά & Εβδομαδιαία Αθήνα, Ελλάδα

Ξεφυλλίστε την εβδομαδιαία ενημέρωση και βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει, εύκολα γρήγορα και ψηφιακά. www.TAXnews.info taxnews@otenet.gr

H TAXnews αναβαθμίζει συνεχώς τις υπηρεσίες του για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Μέσα από υπηρεσίες μοναδικές στο Ελληνικό διαδίκτυο που απευθύνονται σε όλους εσάς, που θέλετε να αξιοποιήσετε την καθημερινή σας ενημέρωση.

WEEKLY TAXnews_3


Διακοπή λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. από 15:30 της 02/04/2013 έως 08:00 της 03/04/2013 Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/diakoph-taxisnet/

Εξελίξεις στα θέματα των συντάξεων του Δημοσίου

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο πλαίσιο και της συζήτησης στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών», γίνεται η κάτωθι ενημέρωση για τις εξελίξεις στα θέματα των συντάξεων του Δημοσίου: 1. Απογραφή Α. Η διαδικασία της απογραφής των συνταξιούχων που λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2012. Από τα απογραφικά στοιχεία του ΓΛΚ μέχρι την 31.03.2013, εκ των 447.162 (συνεχώς μεταβαλλόμενος αριθμός) που ελάμβαναν σύνταξη, τελικώς οι μη απογραφέντες συνταξιούχοι του Δημοσίου ανέρχονταν σε 2.277. Σε αυτές τις περιπτώσεις διεκόπη η καταβολή των συντάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 169/2007 (ΦΕΚ Α’ 210, 31.08.2007). Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/syntaxeis1/

TAXIS

Στο πλαίσιο ένταξης των Δ.Ο.Υ. στο Νέο TAXIS, οι Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και ΑΙΓΑΛΕΩ (ΑΙΓΑΛΕΩ – ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ) θα διακόψουν τη συναλλαγή με τους Πολίτες από την Τετάρτη 03/04/2013 και ώρα 13:00 και θα παραμείνουν κλειστές από την Πέμπτη 4 έως και τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2013. Οι Δ.Ο.Υ. θα λειτουργήσουν στο Νέο TAXIS από την Τρίτη 9 Απριλίου 2013. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/fae-04-08/

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληροφόρησης Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), ΤΑΠΙΛΤ και ΤΑΠ-ΟΤΕ.

Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα να πληροφορηθείτε για την ύπαρξη ή μη του ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και να καταχωρήσετε αυτά σε περίπτωση που δεν υπάρχουν. Εφιστούμε την προσοχή, για την ορθή καταχώρηση των στοιχείων σας, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στην ταυτοποίηση αυτών. Πληροφόρηση Συνταξιούχων για ΑΜΚΑ-ΑΦΜ https://apps.ika.gr/eAMAIdentification/ Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-afm-amka/

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΜ ΚΑΙ ΑΜΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΓΑ Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/oga-amka-afm/

Διακοπή λειτουργίας Των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ από 16:00 έως 21:00 της 04/04/2013 Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/gsis-0404/

Διακοπή λειτουργίας Των Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και ΑΙΓΑΛΕΩ (ΑΙΓΑΛΕΩ – ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ) από 04 έως 08/04/2013, λόγω ένταξης στο Νέο

WEEKLY TAXnews_5

Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Ανακοινώσεις και Δελτία τύπου Υπουργείων, οργανισμών κ.λπ.


Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Εγκύκλιοι ΠοΛ για την φορολογία ΦΠΑ - κβσ - ΕισοΔημΑ

ΠΟΛ 1056 26.03.2013

Υποχρέωση υποβολής των εργολαβικών συμβολαίων, που συνάπτονται μεταξύ δικηγόρου και εντολέα του, στην Δ.Ο.Υ. του δικηγόρου. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1056-2013/

ΠΟΛ 1062 28.03.2013

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, όπως ορίζεται στην ΠΟΛ.1216/2012 Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1062-2013/

ΠΟΛ 1065 28.03.2013

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 14 Α702.02.2012), καθώς και των διατάξεων ... Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1065-2013/

ΠΟΛ 1066 02.04.2013

Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1066-2013/

ΠΟΛ 1068 03.04.2013 ΠΟΛ 1063 29.03.2013

Παράταση των προθεσμιών υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1063-2013/

6_WEEKLY TAXnews

Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ) «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/pol-1068-2013/


IKA Αριθ. Πρωτ. Γ32/14 01.04.2013

Σχετικά με τη μετεγγραφή συνταξιούχων, μόνιμων κατοίκων εξωτερικού. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-g32-14-2013/

IKA Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 18 01.04.2013

Εξαίρεση των υπηρεσιών Ανακεφαλαίωσης, Απονομών, και Πληρωμών Συντάξεων από τη συναλλαγή με το κοινό κατά μία ημέρα εβδομαδιαίως και άλλα μέτρα για τη διαχείριση της κρίσιμης κατάστασης των υπηρεσιών απονομής συντάξεων. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-g99-18-2013/

IKA 17 02.04.2013

Συμπληρωματικές οδηγίες για την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ. των εργαζόμενων συνταξιούχων με σύμβαση μίσθωσης έργου στον κλάδο

Ε.Τ.Ε.Α., κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 44 του ν. 3996/2011 και 1 του ν. 4075/2012. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-17-2013/

IKA Αριθμ. Πρωτ.Τ01/662/1 02.04.2013

Κοινοποίηση οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) περί της κατάταξης των φυσικών προσώπων κρεοπωλών στην 25 ασφαλιστική κλάση για το έτος 2013. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-t01-662-1-2013/

IKA Αριθμ. Πρωτ. Γ99/20 02.04.2013

Σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου εξαίρεσης των υπηρεσιών Συντάξεων από τη συναλλαγή με το κοινό κατά μία ημέρα εβδομαδιαίως. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/ika-g99-20-2013/

WEEKLY TAXnews_7

Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Εγκύκλιοι για την εργασία και την ασφάλιση ικΑ - οΑΕΔ


Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Λοιπές Αποφάσεις και ερμηνευτικές διατάξεις και σ.ΕΠ.Ε. Αρ. Πρωτ.: Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013 29.03.2013

Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/d10b-1053970-1672-2013/

Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a8638-2013/

Αρ. πρωτ: 30725/587 05.02.2013

Καθορισμός Προγραμμάτων και αριθμού δικαιούχων Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2013. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a30725-587-2013/

Αρ. Πρωτ.: 12174 01.04.2013

Σχετικά με την συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών λογαριασμού φαρμακείου. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a12174-2013/

Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1053300 ΕΞ 2013 27.03.2013

Α.Π: Φ10034/4148/133 05.03.2013

Ένταξη στα Μητρώα Ασφαλισμένων ΟΓΑ των εργατών γης και έναρξη εφαρμογής εργοσήμου για τον ΟΓΑ. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/f10034-4148-133-2013/

Χαρακτηρισμός οφειλών ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, η επιδίωξη της είσπραξης των οποίων υπάγεται και στην αρμοδιότητα της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων & Είσπραξης ...

Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄152).

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/d6a-1053300-2013/

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/f-80000-8285-253-2013/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ” Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a3-11577-5-7600-2013/

Αρ. Πρωτ. Π1/678 26.03.2013

Λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/p1-678-2013/

Αρ. Πρωτ. ΔΟΑ/οικ. 8638 26.03.2013

8_WEEKLY TAXnews

Aρ. πρ.: Φ.80000/8285/253 26.03.2013

Αρ. Πρωτ. 969/40170 01.04.2013

Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 36 παρ. 8 του ν. 4061/2012. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a969-40170-2013/

Α. Π. : ΔΠΕΙΣ Α 1049768 ΕΞ 2013 20.03.2013

Τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 3 της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ. Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a1049768-2013/


Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1048299 ΕΞ 2013 15.03.2013

OAEE 29013 04.04.2013

Διευκρινίσεις για το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010.

Καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152).

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/d13-1048299-2013/

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a29013-2013/

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 51586/3788 02.04.2013

Τροποποίηση της παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ. Οικ. 42292/3881/12-9-2011 εγκυκλίου αναφορικά με την εφαρμογή της παρ. 2β του άρθρου 4 του υπ’ αριθμ. π.δ. 595/1984, όπως ισχύει, που αναφέρεται στην εξωτερική απόσταση ασφαλείας Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a51586-3788-2013/

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14932/1083. 02.04.2013

Παροχή διευκρινήσεων επί της εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Χώρας. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a14932-1083-2013/

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 12598 03.04.2013

Απόδοση δαπάνης για αγορά γυαλιών οράσεως. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/a12598-2013/

Ν.Σ.Κ. 9 09.01.2012

Ποιά διαδικασία πρέπει να τηρήσει η ΥΠΑ για τη βεβαίωση και είσπραξη οφειλών από τέλος εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων (ΤΕΑΑ) του άρθρου 40 παρ. 7 του ν.2065/1992, σε βάρος αεροπορικών εταιρειών, οι οποίες δεν διαθέτουν ΑΦΜ Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/nsk-9-2012/

Αρ.Πρωτ.: οικ. 521 26.03.2013

Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ. Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/oik-521-2013/

Ν.Σ.Κ. 410 28.06.2012

Εάν, μετά τη δια του ν. 3887/2010 «Οδικές εμπορευματικές μεταφορές» νέα κατηγοριοποίηση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών που διενεργούνται με αντίστοιχης άδειας φορτηγά δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) και την κατάργηση της προϊσχύουσας ... Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/nsk-410-2012/

Ν.Σ.Κ. 578 13.11.2013

Eάν το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» δεσμεύεται από την εντολή συμβολαιογράφου για την απόδοση πλειστηριάσματος στον ορισθέντα δικαιούχο, εκδοχέα της απαίτησης του καταταγέντα στον πίνακα κατάταξης ... Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/news/nsk-578-2012/

WEEKLY TAXnews_9

Νέες καταχωρήσεις TAXnews

Λοιπές Αποφάσεις και ερμηνευτικές διατάξεις και σ.ΕΠ.Ε.


WEEKLY TAXnews  

Eβδομαδιαία ενημέρωση για τα κύρια ζητήματα της φορολογικής και ασφαλιστικής επικαιρότητας. Από 01/04/2013 έως 07/04/2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you