Page 1

PICK ME, IT’S FREE!

VOL.04 JUNE 2013

T H E P U N K ’ D G A L A / H E L L O S T R A N G E R ! B Y V I C K T E E R U T / P U N K T H E C H A O S C U LT U R E / L E N Z E N B O AT N O O D L E / T A R A D R O D F I S R I N A K A R I N / T H E H E A R T I S S O S M A R T / INDULGE YOUR SENSE OF SMELL / FIND YOUR PERFECT BREED / VODKABOY ’S CUPCAKE / VICTIM OF DISAPPOINTED LOVE


2

Petple Magazine june 2013


ÍÕÇÒ Åͧâ¡àÅÕ “¹Ñ¡áÊ´§áÅйҧẺª×èʹѧ”

ÃʪҵԪÑé¹àÅÔÈ...

ÊÓËÃѺ·Ø¡Á×éÍÍËÍ¢ͧáÁÇ·Õè¤Ø³ÃÑ¡

ªÕºÒ® ÍÒËÒÃÊѵǏ¼ÊÁÊÓàÃç¨ÃÙ» ª¹Ô´à»‚ÂPetple ¡ 㪌ÊMagazine ÓËÃѺáÁÇÍÒÂØ 1 »‚¢1Öé¹ä» june 2013


c o n t r i bu to r พลอยทราย ภัสสรศิริ พลอย-พลอยทราย ภัสสรศิริ เจ้าของ ธุรกิจฌาปนกิจสัตว์เลี้ยงครบวงจรแห่ง แรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ แบรนด์ “เพ็ท มาสเตอร์” เธอเป็นหนึ่งในหุ้น ส่วนใหญ่ และเป็นผู้ริเริ่มในการทำ�นิตยสารเพ็ทเพิล นอกเหนือจากนั้น จากประสบการณ์การทำ�งานในแวดวงสัตว์เลี้ยงที่มากกว่า 3 ปีและ สาขาธุรกิจของเธอกว่า 4 สาขาทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เธอจะ มาแชร์เรื่องราวการจากไปของสัตว์เลี้ยงในเคสต่างๆ ที่เธอเจอมา ใน คอลัมน์ที่มีชื่อว่า “Pet Master’s Talk” ซึ่งคอลัมน์นี้ เพ็ทเพิลเชื่อ ว่าจะสามารถเป็นอุทธาหรณ์ที่ดีแก่ผู้อ่านและผู้เลี้ยงสัตว์ทุกท่าน คุณพลอย เป็นหนึ่งแรงผลักดันที่สำ�คัญในการสร้างสรรค์ นิตยสารเล่มนี้ ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการจะพัฒนาความสัมพันธ์อัน ดีแก่ผู้เลี้ยงและสัตว์เลี้ยง อีกทั้งคุณพลอยยังมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ในการวางแผนที่จะขยายแวดวงของสัตว์เลี้ยงให้ใหญ่ขึ้น โดยการทำ� นิตยสารสัตว์เลี้ยงที่สามารถเข้าถึงสังคมหมู่มากเพื่อให้พวกเขาได้เห็น ถึงความน่ารักและความซื่อสัตย์ของสัตว์เลี้ยง นิตยสารที่เต็มไปด้วย สิ่งดีๆ แบบนี้ อย่าลืมติดตามเพ็ทเพิลในทุกๆ เดือนนะคะ

ธิดารัตน์ สุทธิวาทนฤพุฒิ เชอรี่-ธิดารัตน์ สุทธิวาทนฤพุฒิ เธอ หลงใหลในการทำ�อาหารให้ลูก ๆ ชิวาว่า ของเธอมานานกว่า 4 ปี ซึ่งแรงบันดาล ใจในการเริ่มทำ�อาหารเกิดจากการที่เธอ อยากจะจัดงานปาร์ตี้วันเกิดให้ลูก เหมือนที่ลูก(คน) เขาทำ�กัน แต่ก็ ยากเหลือเกินกับการหาอาหารและขนมที่เหมาะสมกับลูกๆชิวาว่า เธอ จึงเริ่มหันมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการด้านอาหารสุนัข จากนั้น ก็ลองทำ�ไปเรื่อย ๆ จนได้รับความสนใจจากสื่อต่างๆ หากใครเคยได้ ติดตามผลงานของคุณเชอรีแ่ ละเหล่าเด็กๆ Vodkaboy นำ�ทีมโดย Vodka Bacardi และ Martini จะเห็นได้ถงึ สไตล์การทำ�อาหารที่ หลายๆ คนอาจจะไม่เชือ่ สายตาว่า นีห่ รือคืออาหารสำ�หรับสุนขั 4 ขา !! อาหารแต่ละจานที่คุณเชอรี่ตั้งใจทำ�ขึ้นมาเพื่อลูกๆของเธอนั้น มีรายละเอียดและประณีตมากๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่ง จานหรือแม้กระทั่งวัตถุดิบที่คัดสรรมาใช้ เพราะส่วนประกอบทุกชิ้น ล้วนผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลทางโภชนาการจากสัตวแพทย์แล้วทั้งสิ้น ดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่าน้องๆ 4 ขาจะได้รับประทานอาหารที่ถูกหลัก โภชนาการและมีประโยชน์อย่างแน่นอน พูดอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามการทำ�อาหารสุนัขหลากหลาย เมนูฝีมือของคุณเชอรี่และความน่ารักของเด็กๆ Vodkaboy ได้ใน คอลัมน์ Vodkaboy’s Recipe ในเพ็ทเพิลเป็นประจำ�ทุกเดือนค่ะ

E d i to r’s tal k

Great

Appreciation From Us

หลังจากเพ็ทเพิลออกไปได้เพียง 3 เล่ม เราก็ได้รับผลตอบรับดีเกินคาดจากผู้อ่านนิตยสารของเรา พวกเราทุกคนรูส้ กึ ดีใจและได้ก�ำ ลังใจในการทำ�งานเพิม่ ขึน้ มาอีกเกินร้อย เราขอขอบคุณทุกคำ�ติชมด้วยใจจริง ทีท่ �ำ ให้เราได้มาอยูจ่ ดุ นี้ และเพือ่ เป็นการตอบแทนชาวเพ็ทเพิลทุกท่าน เราตัง้ ใจมากๆ ทีจ่ ะทำ�ให้เพ็ทเพิล เป็นนิตยสารที่พิเศษขึ้นไปอีกโดยการทำ�อะไรแปลกใหม่และฉุดกระชากรูปแบบความเป็นนิตยสารสัตว์เลี้ยง ทั่วไป ซึ่งเพ็ทเพิลเล่มนี้ถือเป็นเล่มที่พิเศษมาก เพราะทีมงานได้รับเกียรติอย่างสูงจากคุณสุมณี คุณะเกษม มาเป็นนางแบบและถ่ายแฟชั่นเซทสุดหรูอลังการให้กับนิตยสารของเรา และเธอจะมาเปิดมุมมองเกี่ยวกับ สัตว์เลี้ยงของเธอในเพ็ทเพิลเป็นทีแ่ รกและทีเ่ ดียว เราจะได้รจู้ กั กับผูห้ ญิงคนนีม้ ากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นรูปแบบในการ ใช้ชีวิตหรือมุมมองน่ารักๆ ของเธอที่มีต่อสัตว์เลี้ยง ที่ทำ�ให้พวกเราขอบคุณชีวิตและรู้สึกอยากจะใช้เวลา ทุกๆ วินาทีข้างหน้านี้ให้คุ้มค่ามากกว่าเดิม และเพื่อเพิ่มความพิเศษของเล่มนี้ขึ้นไปอีกหนึ่งดีกรี เพ็ทเพิล ก็ได้สร้างสรรค์คอลัมน์ใหม่ขึ้นมา 2 คอลัมน์นั้นก็คือ “Check-in” คอลัมน์ที่จะพาคุณไปชิมร้านอาหารอร่อย และเมนูเด็ดจากร้านต่างๆ และคอลัมน์ “Cuisine” คอลัมน์สอนทำ�อาหารจากเชฟฝีมอื เลอ กอร์ดอง เบลอ แต่ละเมนูที่เรานำ�เสนอนั้นรับรองว่าคุณสามารถนำ�ไปทำ�เป็นมื้อพิเศษสำ�หรับโอกาสสำ�คัญได้เลย เพียงแค่คุณ มีเวลา คุณก็สามารถทำ�ได้เองโดยที่คุณไม่ต้องเสียสตางค์ออกไปทานนอกบ้าน ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้อีกสักนิด สำ�หรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนิตยสารเพ็ทเพิล นิตยสารไลฟ์สไตล์และ สัตว์เลี้ยงสุดฮิปเล่มแรกและเล่มเดียว เราขอหนึ่งนาทีที่มีค่าของท่านพลิกไปด้านหลังนิตยสารของเราเพื่อกรอก รายละเอียดและส่งใบสมัครสมาชิกมาให้เราได้ตามที่อยู่ด้านล่าง นอกจากนี้ท่านยังสามารถสนับสนุนนิตยสาร ของเราได้ง่ายๆ เพียงเข้าไปเยี่ยมชม Facebook และ Instagram ของเราได้ตาม Account ด้านล่างเลยค่ะ

Editor-in-chief

พิชาพร ภูยานนท์

PETPLE TEAM

editor-in-chief : พิชาพร ภูยานนท์ / General manager : พลอยทราย ภัสสรศิริ art director-photographer : ตะวัน อมรรัตนเสรีกุล / DEPUTY EDITOR : กมลทิพย์ กลิ่นชวนชื่น Fashion Editor : ศุภกฤต มณีประวัติ / EDITORIaL ASSISTANT : ธานุพล ภู่เทพอมรกุล consultant : ฐิติกุล อยู่วิทยา, ศศิยารินทร์ พนาวรวัฒน์ / ACCOUNT EXECUTIVE : พันธนันท์ ธนายุพงศ์ PUBLIC RELATION MANAGER : เอมิสา รักสยาม / Contributing writer : Cherry VodkaBoy, สพ.ญ. พิมพินันท์ โรจนัย, น.สพ. วินัย ชาญสายสาคร, PMPY, Colafufu, สาวิตรี อรุณสวัสดิ์ illustrator : วินัย นามวงศ์ / TRAINEE : กนกวรรณ มุลทา

PETMASTER CO.LTD

ตู้ปณ. 112 ปณศ. ปากเกร็ด 11120 Tel : 02-977-4404, 080-440-9988 E-mail: petplemagazine@gmail.com

like us on Facebook

www.facebook.com/Petplemagazine @petple_magazine

All articles and photographs appeared in Petple Magazine are subjected to copyright according to law. ©Copyright Petmaster Co.,Ltd 2013. All right reserved.

Hospital ทองหล่อ (ทุกสาขา) ม.เกษตร บางเขน เจริญสุข ศรีวรา บ้านหมอรักหมา ตลิ่งชัน ฮาเลลูยา รามอินทรา กม.8 NP - Happyland รัตนาธิเบศน์ VET4 Pet City - Paradise สัตว์เล็ก จุฬาฯ OASIS

where to find PETPLE Pet Service Pet Master Palpaws All By Or Thong Kaw Farm Coffee Puppy Purr Cat Cafe Cotton Dog Puppy Hub

K-village พื้นที่ส่วนกลาง Gloria Jeans Animal go round dogie couture wine connection

The nine พื้นที่ส่วนกลาง OZONO พื้นที่ส่วนกลาง

Starbucks Paragon หลังสวน ทองหล่อ ทาว์นอินทาว์น Pet Shop The Circle มนูญ เพ็ทชอป GMM Parklane เมล็ดข้าว Emporium กิติศักดิ์ เพ็ทมาร์ท OPI boutique Twinkle Dog Home CDC CDC พื้นที่ส่วนกลาง SCG wine connection

Rain Hill พื้นที่ส่วนกลาง wine connection

Kanom Siam สุขุมวิท 49 La villa อารีย์ CDC The Cystal Paragon The Circle True Coffee Paragon Parklane Siam

BTS ศาลาแดง อโศก หมอชิต อนุเสาวรีย์ ETC Radi cafe Dead or Alive shop ตลาดรถไฟศรีนครินทร์

Hotel The NOW My Way Huahin Chateau de Khaoyai Petple Magazine june 2013

3


P ETPLE UPDATE ROYAL CANIN : TRY IT ท้าให้ลอง

ร่วมสนุกลุ้นโชคกับ Royal Canin เพียงท่านเป็น fanpage dogandcatclubs ท่านก็มีสิทธิ์เป็น 1 ในผู้โชคดี ลุ้นรับ ปลอกคอน้องหมา/น้องแมว สุดหรูจาก Louis Vitton จำ�นวน 1 รางวัล ขยายเวลาลงทะเบียนและร่วมลุ้นรับ ปลอกคอ น้องหมา/น้องแมว สุดหรู 1 รางวัลไปจนถึง วันที่ 15 มิถุนายน นี้ เพียง Click เข้าไปลงทะเบียนที่ http://www.dogandcatclubs.com และ Like fanpage dogandcatclubs http://www.facebook.com/dogandcatclubs 2 ขั้นตอน ง่ายๆ เพียงเท่านี้ท่านก็มีสิทธิ์เป็น 1 ในผู้โชคดีลุ้นรับ ปลอกคอน้องหมา/น้องแมว สุดหรูจาก Louis Vitton จำ�นวน 1 รางวัล ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 20 มิถุนายน 2556

Frontline ลุ้นง่าย ได้บริโอ

Frontline ลุ้นง่าย ได้รถยนต์ BRIO มูลค่ากว่า 500,000 บาทและสร้อย คอทองคำ�หนัก 1 สลึง 3 รางวัล เพียงตัดฝากล่องด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ ฟรอนท์ไลน์ กรอกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อให้ ชัดเจน ส่งมาที่ บริษัท เมเรียล (ประเทศไทย) จำ�กัด แผนกสัตว์เลี้ยง 3195/8 อาคารวิบูลย์ธานี 1 ชั้น 3 ถ.พระราม 4 คลองตัน คลองเตย กทม. 10110 จับรางวัลวันที่ 30 มิ.ย ในงาน Thailand International Dog Show 2013

Friskies Amazing Jigsaw Wall

ฟริสกีส้ เ์ นรมิต “กำ�แพงจิก๊ ซอว์แมว” ทีย่ าวทีส่ ดุ ครัง้ แรกในประเทศไทย เมือ่ วัน ที่ 11 - 12 พ.ค. 56 ทีเ่ อสพละนาด รัชดา ภายในงานมีจดุ เด่นอยูท่ ก่ี �ำ แพง จิก๊ ซอว์แมวทีท่ กุ คนร่วมกันส่งรูปแมวมาร่วมกิจกรรมทำ�ให้ผทู้ ม่ี าร่วมงานตืน่ ตา ตืน่ ใจและสนุกกับการหารูปแมวของตัวเอง นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมสำ�หรับคน รักแมวโดยเฉพาะไม่วา่ จะเป็นโชว์แมวแชมป์และสายพันธุห์ ายาก แฟชัน่ โชว์แมว ประดิษฐ์ปลอกคอ กระเป๋าและของเล่นให้แมว สปาแมว น้องแมวหาบ้านจาก โครงการรักษ์แมว ปันน้�ำ ใจให้แมวจร รวมถึงสินค้าราคาพิเศษทีม่ าร่วมงานอีก มากมาย และทีข่ าดไม่ได้คอื ดารานักแสดงสาวสวยเสียงดี “หนูนา หนึง่ ธิดา โสภณ” ทีม่ าร่วมพูดคุยเรือ่ งเหมียวๆ พร้อมกับนำ�น้องแมว “จูเนียร์” ของเธอ มาอวดเพือ่ นๆ ในงาน

SmartHeart presents JUST SHARE FOR A HOME Thailand INTERNATIONAL “ขอเพียงหนึ่งแชร์ให้เพื่อนแท้ได้มีบ้าน” โครงการนีเ้ ป็นการร่วมมือกันระหว่างด็อกไอไลค์ดอทคอม Dog Show 2013 : Dog และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล เพือ่ หา Lover Meeting เตรียมพบกับมหกรรมเพือ่ นรักสัตว์เลีย้ งครัง้ ยิง่ ใหญ่ ทีค่ ณุ และเพือ่ นรัก 4 ขาจะไม่มวี นั ลืม กับงาน SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2013 “ขบวนการหมาเปือ้ นยิม้ ” ใน วันที่ 27 - 30 มิถนุ ายน 2556 ณ อาคาร 5 - 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี และอีกหนึง่ กิจกรรมทีต่ อ้ ง บอกกันแต่เนิน่ ๆชวนแฟนพันธ์แท้สนุ ขั แต่ละสายพันธุ์ ร่วมสร้างสถิตกิ ารรวมตัวกันให้ได้มากทีส่ ดุ ยิง่ ใหญ่ ทีส่ ดุ ในรอบปีในวันศุกร์ท่ี 28 มิถนุ ายน 2556 เวลา 17.00 น. ณ สนาม Agility และสำ�หรับสายพันธุ์ ทีม่ าเยอะทีส่ ดุ รับของรางวัลพิเศษไปเลย น้องหมาทุก บ้านโปรดทราบ เตรียมตัว!!! 4

Petple Magazine june 2013

บ้านให้สนุ ขั จากบ้านรักหมาศาลายา โดยสุนขั ทัง้ 35 ตัว ได้รบั การตรวจโรค ฉีดวัคซีน และได้รบั การดูแลเป็นอย่าง ดี ดังนัน้ สิง่ ทีส่ นุ ขั เหล่านีต้ อ้ งการทีส่ ดุ ในตอนนี้ จึงมีเพียง “บ้าน” เท่านัน้ หนึง่ แชร์ของคุณอาจเปลีย่ นชีวติ ของสุนขั เหล่านีไ้ ด้ตลอดไป http://www.dogilike.com/campaign/just-share.php

Dog Stories ปี 2 : Dog in the jungle

เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ ร่วมกับ The Voice (เสียงจากเรา) จัดงาน Dog Stories ปี 2 : Dog in the jungle เมื่อวันที่ 10 - 12 พ.ค. ที่ผ่านมา นำ�โดยคุณเก๋ ชลลดา เมฆราตรี มาร่วมสร้างสีสัน ในงานมีกิจกรรม ร่วมสนุกแจกของรางวัล แฟชั่นโชว์ชุด “Dog In The Jungle” โชว์มะหมา 4 ขาแสนรู้ การประกวดแต่งกาย แฟนซีสุนัข การแข่งขันสุนัขกินเร็ว และการแสดง “Dance In The Jungle” ร่วมถึงโปรโมชั่นดีๆ จากร้านค้าชั้นนำ� ที่มาร่วมงานมากมาย


Petple Magazine june 2013

5


P ETPLE UPDATE

CHIHUAHUA PARTY

ผ่านพ้นไปแล้วเรียบร้อยสำ�หรับ “Chihuahua Party“ งานพบปะ Celebrity ชิวาว่าประจำ�ปีของครอบครัว DrunkFamily บรรยากาศ เต็มไปด้วยความอบอุน่ จากครอบครัวชิวาว่า เหล่าสมาชิกทัง้ สองขา และสีข่ าต่างตบเท้ากันเข้ามาลงทะเบียนเพือ่ ลุน้ ของรางวัลใหญ่จาก สปอนเซอร์ใจดี โปรโมชัน่ พิเศษๆ จากร้านค้าทีม่ าออกบูท ตรวจ สุขภาพน้องหมากับโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ อิม่ อร่อยกับอาหารว่าง และเครือ่ งดืม่ ทัง้ ของผูร้ ว่ มงานและของน้องหมาที่ “Chihuahua Buffet by VodkaBoy” สุดท้ายพลาดไม่ได้รว่ มสอยดาวทำ�บุญกับ มูลนิธิ Soi Dog และโครงการ TPRC

มินิคอนเสิร์ตการกุศล “อะคูสติกแนวๆ เพื่อแมวหมา”

เมือ่ วันอาทิตย์ท่ี 12 พ.ค. 2556 ธัญญะ ช็อปปิง้ พาร์ค ร่วมกับมูลนิธิ เพือ่ สุนขั ในซอยจัดมินคิ อนเสิรต์ “อคูสติกแนวๆ เพือ่ แมวหมา” ระดมทุน ช่วยเหลือสุนขั และแมวจรจัด ภายในงานมีกจิ กรรมต่างๆ มากมาย เช่น มินคิ อนเสิรต์ จากศิลปินใจบุญ ได้แก่ เต็น ธีรภัค, ปลานิลเต็มบ้าน, Trick or treat, Coconut Sunday, โย่ง วงฟองครีม, ชัญญ่า ทามาดะ, ปุก๊ โกะ the voice, ศิลปินจากค่าย Crispy sound การประมูลของที่ ระลึกจากศิลปินดารา แฟชัน่ โชว์สนุ ขั ประกวด การสาธิตทำ�อาหารสำ�หรับ น้องหมาจากคุณเชอรี่ VodkaBoy การออกร้านสำ�หรับสัตว์เลีย้ งมากมาย รวมถึงบูทโครงการเสียงจากเราของคุณเก๋ ชลดา เมฆราตรี

6

Petple Magazine june 2013


g adg et Text : อ้วนกลม

iRing Stylus – Say I Do!

Sony digital paper notepad

Bacon Bubbles

The New Seiko Astron

Solar Powered Cat Tantalizer

Jolla : first Sailfish OS smartphone

เดี๋ยวนี้อะไรๆ ก็เป็นทัชสกรีนไปหมด ทั้งมือถือ, tablets, เครื่องเล่นmp3 ล้วนใช้แค่เพียงปลายนิ้ว แต่ก็มิใช่ปลายนิ้วจะสะดวกสำ�หรับทุกคน และการใช้ ปากกากับจอทัชสกรีนก็ดูเหมือนออกแบบมาให้ทำ�หาย เสียมากกว่าจะเอามาทัชอะไรได้ แต่ถ้าเป็นแหวนที่ทำ� จากอลูมิเนียมและมีหัวแหวนเป็นรับเบอร์สีดำ� นอกจาก ดูเรียบเก๋ใส่ได้จริงแล้วยังทันสมัยด้วยการใช้งานอีกด้วย

นาฬิกา Seiko Astron GPS Solar นับเป็นเรือนแรก ของโลกที่ควบคุมด้วยระบบ GPS ที่ไม่ว่าผู้สวมใส่จะอยู่ ที่ใดในโลก ก็สามารถใช้สัญญาณ GPS ปรับเวลาตาม ไทม์โซน และใช้ Clean Energy พลังงานแสงอาทิตย์ ในการขับเคลื่อนนาฬิกา เชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียม ได้สูงสุดถึง 11 ดวง ในทุกมุมโลก เวลาที่แสดงไว้ บนนาฬิกาเรือนนี้จึงเป็นเวลาเรียลไทม์ของแอเรียนั้น ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลกไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในโลก รวมถึงการแบ่งซอยช่วงเวลาของทุกๆ เส้นแบ่งเขตเวลา อย่างละเอียดแม้เพียง 15/30 นาที บอกเวลาได้เที่ยง ตรงสูงสุด + / - 1 วินาทีต่อ 100,000 ปี วัสดุตัวเรือนทำ�ด้วยไทเทเนียม ชนิดเดียวกับที่ใช้ผลิต กระสวยอวกาศ แบ่งเป็น 4 คอลเล็คชั่น World Limited, Asia Limited, Titanium และ Standard Collection ผลิตเพียง 2,500 เรือนทั่วโลก

Sony เปิดตัวต้นแบบของกระดาษ E-ink ใหม่ขนาด ใหญ่กว่าเดิมในงานแสดงสินค้าในประเทศญี่ปุ่น ด้วย ขนาดเดียวกับกระดาษ A4 หรือ 13.3 นิ้ว คุณสมบัติมี ความยืดหยุ่นสามารถงอได้ ซึ่งจะเพิ่มขีดจำ�กัดในการใช้ งานให้กว้างมากขึ้น เช่นการทำ�รายงานบนกระดาษที่มี ขนาดเท่าของจริง การจดโน้ต พร้อมฟังก์ชั่นการทำ�งาน ใหม่ๆ เช่นการไฮไลท์ หรือเขียนโน้ตบนข้อมูลเดิมที่มี อยู่แล้ว บนน้ำ�หนักเพียง 60 กรัม ซึ่งเบากว่ากระดาษ E-ink รุ่นเก่าๆ ถึง 50%

สิ่งประดิษฐ์ในฝันของคนรักแมว เคยไหมที่เจ้าแมวของ คุณคลั่งการเล่นไม้ล่อแมวเอามากในขณะที่คุณหมดแรง เรียบร้อยทำ�ให้รู้สึกผิดเล็กๆ ที่จะต้องเลิกเล่นกับเขา เพราะการเล่นกับเจ้าเหมียวมีความสำ�คัญทั้งต่อสภาพ ร่างกายและจิตใจ PETPLE ขอแนะนำ�ไม้ล่อแมวพลังงาน แสงอาทิตย์ สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล Best Cat Product of the Year จากนิตยสาร Cat Fancy วิธีการใช้เพียงติดตั้งบริเวณที่มีแสงอาทิตย์เพื่อให้ พลังงาน ไม้ล่อแมวก็จะสะบัดทำ�งานอัตโนมัติเล่นกับ เจ้าตัวแสบอย่างเพลิดเพลินขณะที่คุณกำ�ลังทำ�งาน

เมื่อเจ้าตูบได้มีเวลาอยู่กับคุณก็มักจะอ้อนยุกยิกดุ๊กดิ๊ก หลุกหลิกอยากเล่นไฮเปอร์ตลอดเวลา แล้วยิ่งถ้าเป็นน้อง หมาพันธุ์ใหญ่ด้วยแล้วคุณก็ต้องเตรียมรับมือเป็นพิเศษ กันหน่อย กับเครื่องทำ�ฟองสบู่รสเบคอน ใครๆ ก็รู้ว่า เจ้าหนูของเรายอมตายเพื่อเบคอน ทีนี้เปิดเครื่องแล้วก็ รอดูหนังตลกได้เลย น้องหมาจะทั้งไล่งับ ไล่ตี ไล่ตบ หรืออาจจะแค่นั่งดูเพลินๆ อันนี้ก็ตามแต่นิสัยส่วนบุคคล กันล่ะ

Jolla บริษัทผู้ผลิตมือถือที่ใช้แพลทฟอร์ม MeeGo ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของค่าย ชื่อว่า Jolla ซึ่ง Jolla นี้เป็นสมาร์ทโฟนที่รันระบบปฏิบัติการ Sailfish OS ซึ่งมีพื้นฐานมาจากแพลทฟอร์ม MeeGo นอกจากนี้ Jolla ยังรองรับแอพพลิเคชั่นจากระบบ ปฏิบัติการ Android ได้อีกด้วย โดยสมาร์ทโฟน Jolla มาพร้อมกับจอแสดงผลขนาด 4.5 นิว้ ระบบประมวลผล แบบ Dual-core processor หน่วยความจำ�ภายในตัว เครื่องขนาด 16GB (รองรับ micro SD card) และ กล้องความละเอียด 8 ล้านพิกเซล มีให้เลือกทั้งหมด 4 สีด้วยกัน ได้แก่ สีฟ้า, สีเขียว, สีขาว และสีส้ม โดยฝาหลังสามารถถอดเปลี่ยนได้

Petple Magazine june 2013

7


h ot to pi c Text : PMPY

ที่มา : w w w.n extmov ie. c om

Dog Reduces

Heart Risk! ศูนย์โรคหัวใจประจำ�ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศข้อความถึงชาวอเมริกนั ว่า การเลีย้ งสุนขั สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า กลุ่มคน เลี้ยงสัตว์มักมีโอกาสได้ออกไปเดินเล่นจูงสุนัขมากกว่าคนกลุ่มอื่น ซึ่งความสัมพันธ์อันดีที่ เกิดขึ้นระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยงสามารถส่งผลให้ความเครียดต่างๆ ลดลง และทำ�ให้ อัตราการเต้นของหัวใจเป็นปกติ อย่างไรก็ตาม ข้อความนี้เป็นเพียงผลที่ได้จากการสังเกต เท่านั้นจึงไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ากลุ่มคนที่มีสุขภาพดีและแข็งแรงนั้น คือกลุ่มคนที่พาสัตว์เลี้ยงออกมาเดินเล่นนอกบ้าน Dr.Levine จาก Baylor College of Medicine กล่าวว่าทางสมาคมโรคหัวใจไม่ได้ สรุปอย่างชัดเจนกับข้อความที่กล่าวมาข้างต้น เพียงแต่ผลที่ได้จากการสังเกตนี้ได้รับการ ยอมรับจากเหตุผลต่างๆ ทางด้านจิตวิทยา และด้านกายภาพร่างกายว่ามีความเป็นไปได้สูง ทีจ่ ะเชือ่ ว่ากลุม่ คนเลีย้ งสัตว์เป็นกลุม่ คนทีม่ คี วามเสีย่ งน้อยต่อการเป็นโรคหัวใจ ในเวลาต่อมา Dr.Richard Krasuski แพทย์โรคหัวใจจาก Cleveland Clinic ก็ได้ออกมากล่าวยืนยัน อย่างแน่ชัดจากผลการวิจัยของเขาว่ากลุ่มคนเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสุนัขจะมีสุขภาพที่ดีกว่า คนทั่วไป เพราะสุนัขสามารถกระตุ้นการหลั่งโฮโมนอะดรีนาลีนที่สามารถลดอาการตึงเครียด ต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ได้อย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งเมื่อไม่เกิดความเครียดแล้ว โรคหัวใจก็จะไม่ ถามหา นอกจากนี้ Dr. Richard Krasuski ยังกล่าวอีกว่า กลุ่มคนกลุ่มนี้มักทำ�กิจกรรม เคลื่อนไหวของร่างกายร่วมกับสัตว์เลี้ยงซึ่งทำ�ให้แนวโน้มของปริมาณคอเลสเตอรอลและ ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดลงซึ่งเป็นผลดีต่อร่างกายและหัวใจ อีกหนึ่งผลการวิจัยได้นำ�กลุ่มผู้ซื้อขายหลักทรัพย์และหุ้นที่มีความเครียดสูงเป็นจำ�นวน 48 คนเข้ารักษาโรคความดันโลหิตสูง นักวิจัยและแพทย์ได้แบ่งคนกลุ่มนี้ออกเป็นสองกลุ่ม ซึ่งนักวิจัยได้บอกคนกลุ่มแรกว่าให้รับสุนัขหรือแมวมาเลี้ยงเป็นเพื่อนและให้คลุกคลีอยู่กับ สุนัขหรือแมวให้ได้มากที่สุด หลังการวิจัยผ่านไป 6 เดือนก็พบว่า กลุ่มที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่เป็น เพื่อนนั้นมีอาการผ่อนคลายความเครียดและใจเย็นมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้คลุกคลีอยู่กับสัตว์ หลังจากอ่านบทความข้างต้นแล้ว ผู้เขียนรู้สึกยินดีและดีใจที่พวกเรากลุ่มคนรักสัตว์ มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจน้อยกว่าคนกลุ่มอื่น แต่อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงต่อการ เป็นโรคหัวใจนั้นล้วนเกิดจากการดูแลตัวเองทั้งสิ้น ดังนั้นเราควรหมั่นออกกำ�ลังกาย หันมา ใส่ใจเรื่องสุขภาพและอาหารการกิน หรือหันมาเล่นกับเจ้าสี่ขาของเราบ่อยๆ ปฏิบัติตัวเช่นนี้ ผู้เขียนเชื่อว่าโรคหัวใจก็ไม่มีทางถามหาพวกเราได้หรอกค่ะ ที่มา : nytimes.com

8

Petple Magazine june 2013


E n t e rta i n m e n t Al ert!

M U S I C

M OV I E

B O O K

Tom Odell

Man of Steel เข้าฉาย : 13 มิถุนายน

Animal-Speak: The Spiritual and Magical Powers of Creatures Great and Small

:: Long Way Down หลังจากที่ได้ปล่อยเพลงฮิต Another love ไปแล้ว นักร้องหนุ่มและนักแต่งเพลงชาวอังกฤษก็ได้มีกำ�หนด การปล่อยสตูดิโออัลบัมของเขาออกมาในปลายเดือนนี้ กับอัลบัมสไตล์ Acoustic/Folk ที่มีชื่อว่า “Long Way Down” เสียงฟุ้งๆ ของผู้ชายคนนี้ ประกอบกับเสียง เปียโนและกลองทำ�ให้อัลบัมนี้ลงตัวมากๆ ไม่เชื่อลองไป หาเพลงฮิตอย่าง Another love หรือ Hold me มา ฟังซิคะ ใครที่ชอบดนตรีมีคุณภาพไม่ผิดหวังแน่นอน

Kelly Rowland :: Talk a good game

อัลบัมนี้ก็เป็นอัลบัมที่สี่ของเธอแล้วซึ่งเธอได้ร่วมงานกับ ศิลปินหลายท่านได้แก่ Rico Love, Lonny Bereal, Sean Garrett และ Rodney หลายคนอาจจะเคย ได้ฟังเพลง Ice จากอัลบัม “Talk a good game” ที่ได้หนุ่ม Lil Wayne มาร่วม Featuring และเพลง Kisses down low ไปแล้ว คงจะเห็นได้ว่าอัลบัมนี้จะ ออกเป็นแนว R&B ที่มีดนตรีเบาฟังสบาย สำ�หรับใคร ที่ชอบดนตรีแนวนี้ติดตามฟังซิงเกิ้ลที่สามของอัลบัมกับ Dirty Laundry ได้เร็วๆนี้ค่ะ

Clark Kent เป็นนักข่าวหนุม่ ผูท้ ม่ี พี ลังและความสามารถ พิเศษเกินมนุษย์ธรรมดา เขาถูกส่งมาจากดาว Krypton เพือ่ ปกป้องคนทีเ่ ขารักและให้ความหวังกับโลกใบนี้ เมือ่ ไหร่โลก เกิดการคุกคามและต้องการความมัน่ คง Clark ก็จะกลาย เป็น Man of Steel ตลอดทัง้ เรือ่ ง Clark ต่อสูด้ น้ิ รนอย่าง ทีส่ ดุ กับคำ�ถามทีว่ า่ “ทำ�ไมเขาถึงมาอยูท่ น่ี ”่ี ภาพยนตร์เรือ่ งนี้ จะมอบประสบการณ์ภาพทีน่ า่ ตืน่ เต้นในทุกรูปแบบ ทัง้ ระบบ ฟิลม์ ธรรมดา ระบบ 3 มิตแิ ละ IMAX

ขอเอาใจคนรักสัตว์อย่างเราๆ กันหน่อย ถึงแม้จะหนังสือเล่มนีเ้ ก่าไปนิดแต่กไ็ ด้รวบรวม ความมหัศจรรย์ของสัตว์ชนิดต่างๆ ไว้อย่างดี ปลายปากกาของ Ted Andrews ได้พาเรา ออกไปศึกษาโลกของสัตว์ ให้เราได้เห็นว่า พวกเขาสามารถปรับตัวให้อยู่รอดท่ามกลาง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ สัตว์บางชนิด มีความกล้าหาญ ร่าเริง และแข็งแรง

World War Z เข้าฉาย : 20 มิถุนายน เจอรี่ เลน (แบรด พิตต์) เจ้าหน้าที่สหประชาชาติ ที่อยู่ ท่ามกลางสงครามระหว่างมนุษย์กับซอมบี้ที่เข้ายึดเมือง และถล่มเมืองต่างๆ ทั่วโลก เขาต้องทิ้งครอบครัวเพื่อ ร่วมมือกับรัฐบาลในการเดินทางไปทั่วโลกเพื่อแข่งกับเวลา ในการช่วยเหลือกองทัพเพื่อขัดขวางการยึดครองโลกและ การระบาดของซอมบี้ ขณะเดียวกันก็ต้องหาทางไปช่วย ลูกสาวของเขา ภาพยนตร์เรื่องนี้กำ�กับโดย Marc Forster จาก Quantum of Solace 007

Petple Magazine june 2013

9


i n st yle

The

PUNK’D Gala Text : Suphakrit Maneeprawat

ถือเป็นงานใหญ่ประจำ�ปีงานหนึ่งที่สาวก แฟชั่นตั้งตารอ “The Costume Institute Gala” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Met Gala” โดยนิตยสาร Vogue อเมริกา ที่มีกัปตันใหญ่อย่าง Anna Wintour เป็นผูจ้ ดั งานนี้ เหล่าดาราคนดังและดีไซน์เนอร์มากมายถูกเชิญมาเพื่อเฉลิมฉลอง การโชว์ผลงานเสื้อผ้าจากดีไซน์เนอร์และ ห้องเสื้อชื่อดังต่างๆ และในปีนี้คอนเซป ของ Exhibition ก็คือ “PUNK: Chaos to Couture” ซึ่งเป็นการโชว์ถึงอิทธิพล ของ Punk ที่อยู่ในการออกแบบเสื้อผ้า ในทุกยุคทุกสมัยและไม่ว่าจะเป็น Readyto-wear หรือ Haute Couture ก็ได้ รับอิทธิพล Punk Couture นีม้ าด้วยกัน ทั้งสิ้น

Anne Hathaway

ดาราสาวออสก้า Anne Hathaway กับสีผมใหม่ทม่ี า ใน Vintage Valentino ทีใ่ ห้ลคุ ดูเป็น Vampire สาว สุดหรูแอบเซ็กซีเ่ ล็กๆ การแต่งหน้าทีด่ ขู าวผ่องดูมนี า้ํ มีนวลและผ้าซีทรูของชุดนัน้ ทำ�ให้ลคุ นีข้ องเธอดูนา่ สนใจ มากขึน้ 10

Petple Magazine june 2013

ใน exhibition ก็จะมีการโชว์เสื้อผ้าจาก หลากหลายห้องเสือ้ ชัน้ นำ�ทีร่ บั แรงบันดาลใจ มาจาก Punk culture และแน่นอนว่าธีม ของเสือ้ ผ้าทีเ่ หล่าเซเลบริตท้ี ง้ั หลายสวมใส่ กันมานั้น ก็ต้องเป็น Punk ด้วยเช่นกัน วันนี้เพ็ทเพิลจึงขออิงกระแสนำ�ภาพเหล่า เซเลบริตี้จากงาน Met Gala มาให้ได้ ชมรับรองได้ว่าถูกใจสาวกแฟชั่นอย่าง แน่นอน

Madonna

Queen of pop สาวสองพันปีอย่าง Madonna มาใน ลุคกระชากวัยจาก Givenchy Haute Couture ทีส่ ดุ จะตรงไปตรงมา และเข้าใจง่าย เพราะมองยังไงก็ดู Punk การตอกหมุดบนผ้าลายสก๊อตตามแบบฉบับ ของ Givenchy ทำ�ให้ลคุ ดูเป็น Punk เอามากๆ และ Silhouette mini skirt ของลุคนีท้ ำ�ให้ลดอายุเธอลงมา ได้หลายสิบปี


Blake Lively

สาว Blake Lively จาก “Gossip Girl” ทีด่ งั เป็นพลุ แตกในบทบาทของ Serena van de Woodsen มาใน ชุดของ Gucci Premiere สุดอลังการด้วยท่อนล่าง สีดำ�ให้อารมณ์ Punk Rock ในสไตล์ Haute Couture นอกจากนีย้ งั มีรายละเอียดขนนกโลหะตรงกลางทำ�ให้ รูส้ กึ แข็งแรงและดูเป็น Punk มากขึน้ มีการแมชกับ accessories อย่างแหวน สร้อยข้อมือ และตุม้ หูเงิน ซึง่ ทำ�ให้ลคุ นีโ้ ดดเด่นและดูนา่ สนใจเป็นทีส่ ดุ

Brooklyn Becker

นางแบบและนักแสดงสุดฮอต Brookly Decker ทีม่ า ในชุดเดรสวางลายปักเลือ่ มจาก Peter Pilotto ซึง่ อาจจะดูไม่ Punk มากเท่าไหร่สำ�หรับลุคนี้ แต่กเ็ ห็น ได้วา่ เธอพยายามใช้ Accessories อย่าง clutch ทีม่ ี รายละเอียดเป็นหมุดทรงปีรามิดหรือทรงผมของเธอทีด่ ู เหมือนเป็นทรงผมไถข้างแบบ Punk แต่จริงๆ แล้วเป็น แค่การรวบผมตึงปัดไปข้างเดียวทำ�ให้ลคุ นีม้ คี วามเป็น Punk Rock ผสมอยูซ่ ง่ึ ก็ไม่ได้ผดิ ธีมแต่อย่างใด

Sarah Jessica Parker Nichole Richie

สาวเปรีย้ วแม่ลกู สอง Nichole Richie มาในชุดของ Topshop ทีด่ จู ะเด่นสะดุดตากว่าใครด้วยผมสีขาวในลุค Ice-Queen Punk ทีล่ งทุนทำ�มาเพือ่ งานนีโ้ ดยเฉพาะ สังเกตได้วา่ Item บนตัวเธอนัน้ แทบจะไม่มอี ะไรทีด่ เู ป็น Punk เลย หากแต่สไตล์การแต่งหน้า และสีผมทีท่ ำ�ให้ ลุคการแต่งตัวของเธอตรงธีมกับปีนอ้ี ย่างมาก

สาวสวยอีกคนจากซีรยี ช์ อ่ื ดัง “Sex and The City” Sarah Jessica Parker หรือทีร่ จู้ กั กันในชือ่ Carrie Bradshaw มาในชุดของ Giles กับ Head-piece ทรง Mohawk สุดเท่ของเธอ จาก Phillip Tracy ทีด่ เู ป็น Punk มากๆ ถึงแม้วา่ ชุดจะดูออกนิม่ นวลไปซักนิด แต่การใส่ Accessories ทีม่ กี ลิน่ ไอของ Punk อย่าง รองเท้าบูท้ หนังสีดำ�ยาวเหนือเข่า สร้อยคอโลหะ และ Head-piece ทรง Mohawk สุดชิคนัน้ ก็ทำ�ให้ดเู ป็น Punk Couture ได้ไม่ยาก

Gisele Bundchen

นางแบบรุน่ เก๋าอย่าง Gisele Bundchen มาในชุดของ Anthony Vaccarello สุดชิคทีม่ รี ายละเอียดเป็นห่วง โลหะอยูต่ รงคอและปลายของชุดกระโปรงให้อารมณ์เป็น Punk จัดๆ แต่ยงั คงความหรูของเสือ้ ผ้าไว้อย่างเต็ม เปีย่ ม นอกจากนีเ้ ธอยังใส่รองเท้าตกแต่งหนามโลหะ จากดีไซน์เนอร์คนเดียวกัน ที่ทำ�ให้ดูเป็น Punk Couture ไปกว่านีไ้ ม่ได้อกี แล้ว

Sianna Miller

ดาราสาวสุดฮอดจากเกาะอังกฤษ Sianna Miller โชว์ ความรักในบ้านเกิดเมืองนอนของเธอด้วยการใส่ British Brand อย่าง Burberry Prorsum ทีม่ าในแจ็กเก็ต หนังสีดำ�ตอกหมุดและหนามทัง้ ตัว เบรกความแรงด้วย การใส่ทบั กับเดรสยาวสีขาว อีกทัง้ เธอยังใส่ทค่ี าดผม หนาม กรีดอายไลน์เนอร์สดี ำ�หนา และทรงผมดูยงั ไง ก็เป็น Punk Rock เพือ่ ไม่ให้เสียชือ่ บ้านเกิดทีเ่ ป็นต้น กำ�เนิดของ Punk Culture อย่างแท้จริง Petple Magazine june 2013

11


Don’t miss Text : Suphakrit Maneeprawat

Stranger! H e l l o

สาวๆ คนไหนที่เบื่อหน่ายความหวานแหววของเสื้อผ้าที่ขายกัน เกลื่อนตามท้องตลาดหรือใครที่กำ�ลังมองหา Classic Piece คัตติ้งเนี๊ยบที่สามารถใส่ได้นานแสนนาน Vickteerut Spring/ Summer 2013 “Hello stranger” จะนำ�สาวๆ ไปสู่โลกอนาคต ที่ทุกอย่างดูเรียบง่าย ไม่มีดีเทลมากจนเกินความจำ�เป็น เพราะ Vickteerut คอลเลคชั่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหุ่นยนต์ และหนังนิยายวิทยาศาสตร์ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเพื่อผู้หญิง ในแบบของ Vickteerut โดยเฉพาะ เหมาะกับสาวๆ ที่เบื่อหน่าย ความจำ�เจของเสื้อผ้าเดิมๆ ที่ใส่อยู่ หรือถ้าสาวออฟฟิสท่านใด กำ�ลังมองหาเสื้อผ้าเรียบโก้ที่แฝงไปด้วยความเซ็กซี่ Vickteerut Spring/Summer 2013 นี้ อาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุด

12

Petple Magazine june 2013


E DITOR ’ S PICKS ! Text : Suphakrit Maneeprawat

manicpanic

สืบเนือ่ งมาจากธีมสุดอิน “PUNK” จากงาน Met Gala ที่เราได้เห็นเหล่าเซเลบริตี้ คนดังได้แต่งตัวจัดเต็มมาประชันกันไปแล้ว Editor’s picks ในฉบับนี้ เราได้หยิบ เลือก item ชิ้นเด่นจากแบรนด์ชั้นนำ�ต่างๆ มาเป็นแนวทางในการแต่งตัวเพื่อให้คุณ ผู้อ่านได้นำ�เทรนด์ก่อนใคร ด้วยเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า และกระเป๋า ที่มี กลิ่นไอของ Punk Rock Culture ขอยืนยันว่าต้องฮิตและอินใน winter หน้าที่กำ�ลังจะมาถึงนี้แน่นอน

acne

ksubi

ลองเปลี่ยนลุคสีผมธรรมชาติของคุณ ด้วยผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมแบบชั่วคราวด้วยสีนีออน ไม่ว่าจะเป็น สีชมพูสะท้อนแสง สีแดงเพลิง หรือ สีนํ้าเงิน จะเปลี่ยนสีทั้งหัว หรือแค่ตรงปลายผมแนว dipped dye อันนี้ต้องแล้วแต่ความกล้าส่วนบุคคล

กางเกงสแลคคัดติ้งเนียบคงต้องหลบไปก่อน เพราะ disstressed jeans ขาดวิ่นเท่านั้นที่ บ่งบองความเป็น Punk Rock ได้ดีที่สุด มองหากางเกงยีนส์ตัวเก่าๆที่เข้ารูปแบบสมัย 70’s ที่มีดีเทลขาดตรงหัวเข่าหรือจุดต่างๆ เสริมลุค ความ casual และยังสวมใส่สบายอีกต่างหาก

PUNK The chaos culture

เปลี่ยนความจำ�เจของสร้อยข้อมือที่รุงรัง ขัดกับไลฟสไตล์ประจำ�วันของคุณด้วย นาฬิกาสายหนังที่จะทำ�ให้ลุค Punk ของคุณ ดูเท่ขึ้นมาถนัดตา ตัดทอนความเป็น Punk ที่ดูทะมัดทะแมง ด้วยการเลือกนาฬิกาสายหนัง หน้าปัดเหล็กดีเทลหรูซึ่งจะทำ�ให้ลุค Punk ของคุณ ดูไม่เยอะจนเกินไป

christianlouboutin

house of holland

Text : Suphakrit Maneeprawat

เสื้อยืดนั้นนอกจากจะใส่สบายแล้ว ยังใส่ง่ายเข้ากับอะไรก็ได้ตามใจอยาก มองหาเสื้อยืดลาย Pop culture ยุค 70’s หรือ เสื้อยืด Vintage ทั้งหลาย ที่ทำ�ให้ลุค Punk นั้นชัดเจนมากขึ้น christianlouboutin

เลือกสร้อยเส้นโตที่มีวัสดุของเหล็กเป็นส่วนประกอบ อาจทำ�ให้ลุคดูเป็น Punk มากขึ้น ตัวอย่างเช่น สร้อยเส้นนี้ที่ใช้ซีลีโคน คริสตัลและหนามเหล็กเป็น ส่วนประกอบจาก Ek Thongprasert combination ที่ลงตัวตัดทอนกันไปมา จนทำ�ให้ได้สร้อยสุดเท่เส้นนี้ ที่เรียบหรูดูดี ekthongprasert

เลือกกระเป๋าที่มีดีเทลของความเป็น Punk มองหา กระเป๋าที่มีลักษะคล้ายหนังงู หนังจระเข้ หนังวัวปั๊มลาย หรือจะเลือกจากใบที่มีการตกแต่ง hardware ด้วยหนาม หรือหมุดที่ดูเป็น Punk Rock จัดๆ

glamrock

สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในลุค Punk เห็นจะเป็น แจ็กเก็ต หนังดีๆ ซักตัวที่ใส่ยังไงก็ไม่มีทางพลาดได้อย่าง แน่นอน สำ�หรับใครที่ไม่อยาก play safe ใส่แจ็กเก็ต หนังสีดำ�แบบจำ�เจทั่วไป ลองหาแจ็กเก็ตหนัง ลายทาง หรือแจ็กเก็ตหนังสีนีออนบาดตามาใส่ให้ลุค Punk ที่ดู เข้มๆ กลับดูสนุกขึ้นมาทันตา

ใครว่า Punk Rock จะใส่สีกับเขาไม่ได้ เพิ่มความสนุกให้ลุค Punk ของคุณด้วย รองเท้าส้นสูงสีนีออนสุดจัดจ้าน ที่แฝง ดีเทลความเป็น Punk ด้วยหมุดสีเดียวกัน เพื่อให้ไม่ดูแรงจนเกินไป Petple Magazine may 2013

13


cover story Text : PMPY / Photo : ตะวั น อมรรั ต นเสรี ก ุ ล

P e t m o de l : B i r d


Q

ueen

of

Aesthetic

Su m a n e e

G u n a - K a s e m

s t o r y : P M P Y / P h o t o g r a p h e r : t a w a n a m o n r a t a n a s e r ee g u l


เราทุกคนอาจจะรู้จัก “คุณสุมณี คุณะเกษม” ในฐานะเศรษฐีณีทายาทมรดกพันล้าน ภรรยาอดีตเอกอัครราชทูต “คุณประชา คุณะเกษม” หรือแม้กระทั่งบทบาทนักสะสม ของเก่าระดับโลก หลังจากที่ทีมงานของเราได้รับเกียรติให้เข้าไปถ่ายทำ�ที่คฤหาสน์ สุดหรูของท่าน ยอมรับว่าทีมงานทุกคนตื่นเต้นมากๆ เพราะเรามองว่าท่านเป็นบุคคลที่ เข้าถึงได้ยากและน่าเกรงขาม แต่หลังจากที่ได้ร่วมงานกับท่านไม่นาน เราก็ได้สัมผัสถึง ตัวตนที่แท้จริงของคุณสุมณีในแบบที่ไม่มีใครเคยสัมผัสมาก่อน ทั้งความเป็นกันเอง จิตใจที่งดงาม และความน่ารักของท่าน ทำ�ให้ทีมงานของเราต่างประทับใจและชื่นชม ในตัวผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างมาก และเราก็เชื่อว่าใครหลายๆคนที่ได้อ่านบทสัมภาษณ์นี้ คงจะต้องรู้สึกประทับใจไปตามๆกันอย่างแน่นอน

ชีวิตตั้งแต่วัยเด็กของท่านมีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงอย่างไรบ้าง?

วัยเด็กดิฉนั ผูกพันกับสัตว์เลีย้ งมากค่ะ จำ�ได้วา่ สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 มีสุนัขที่เจ้าของเสียชีวิตในสงครามหนีมาขออยู่กับเราชื่อ “เบดง” พันธุ์ เกรทเดน ในภาวะสงครามปีนังแตก คุณพ่อคุณแม่ของดิฉันซึ่งรับ ราชการเป็นกงสุลใหญ่ที่ปีนังต้องเดินทางย้ายกลับ จึงนำ�สุนัขตัวนั้น กลับมาด้วย ด้วยความที่ครอบครัวดิฉันรักสัตว์ คุณตา คุณยาย คุณ พ่อและคุณแม่สอนให้เห็นใจสัตว์ทั้งหลายเพราะสัตว์เหล่านั้นจะบอกว่า หิว เจ็บ กลัว ร้อน หนาว ก็พูดไม่ได้ สัตว์เลีย้ งตัวแรกของท่านเป็นสัตว์ชนิดใด ชือ่ อะไรและท่านได้มาอย่างไร?

สัตว์เลี้ยงที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดท่านมากที่สุดในตอนนี้?

สนิทสนมมากที่สุดเห็นจะเป็นสุนัขตัวเล็กคือโมเน่ ที่สนิทเพราะความที่ เป็นชิวาวาตัวเล็กเลยนอนอยู่บนเตียงด้วยกัน จำ�ได้ว่าตอนที่เสียสุนัข บลูด็อกไป แม่บ้านโทรมาบอกร้องไห้เสียใจเสียงดังขณะดิฉันกำ�ลัง ร่วมรับประทานเลี้ยงในงานพิธีซ้อมการเสด็จ พยุหยาตราทางชลมารค ช่วงที่มีประชุมเอเปก จึงคิดว่าจะไม่เลี้ยงอีกแล้ว พอดีพนักงานบอก ว่ามีงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงที่บางนาก็พากันไปดูทั้งสองคน ก็เลยซื้อมา คนละตัวคือบลูอายและโมเน่ แต่ไปๆ มาๆ พวกเขาก็บอกว่าไม่มีเวลา ดูแล เลยเอามาฝากดิฉันให้เลี้ยง ฝากไปฝากมาเลยลืมเอากลับ

ตัวแรกที่เป็นของดิฉันจริงๆคือสุนัขชิวาวาชื่อ “นโปเลียน” คุณประชา ในหนึ่งวันของท่านกับเหล่าสัตว์เลี้ยงมีกิจวัตรประจำ�วันอย่างไรบ้าง? สามีดิฉันซื้อให้ขณะที่รับราชการเป็นทูตอยู่ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่ละวันนั้นสั้นมากค่ะ แต่ตื่นขึ้นมาจะได้เห็นทุกตัวเพราะนอนอยู่ใน ห้องเดียวกัน พวกเขาจะปลุกเพราะถึงเวลาเข้าห้องน้�ำ ดิฉนั ก็ให้แม่บา้ น ท่านมีเรือ่ งประทับใจระหว่างท่านกับสัตว์เลีย้ งจากความทรงจำ�อย่างไร? ที่ดูแลนำ�ลงไปขับถ่าย ตัวดิฉันก็ได้โอกาสตื่นสะสางเรื่องงานในบ้าน มากมายค่ะทุกตัวจะรักดิฉันมาก ปกป้องดิฉัน สุนัขเป็นสัตว์ที่น่ารัก ในระหว่างวันเวลาทำ�งานเจ้าบลูอายจะมานอนใกล้ปลายเตียงที่ทำ�งาน พวกเขาจะอยู่ด้วยกับเราเสมอไม่ว่าเราจะดุ หรือเอ็ด กลับจะกระดิก ของดิฉัน เจ้าโมเน่ตัวเล็กมักจะนอนบนตัก ส่วนอีกสามตัวจะซนมาก หางให้ เวลาดิฉันกลับมาจากที่ทำ�งานหรือสามีของดิฉันกลับมาจาก เป็นพิเศษ พาไปเดินเล่นในสวนลอยฟ้าบ้างหรือไม่กไ็ ปอยูก่ บั พ่อบ้านบ้าง กระทรวงก็จะกระโดดกอด เวลาดิฉันไอหรือจามก็จะปีนเก้าอี้ยื่นหน้า ตกเย็นแต่ละตัวจะต้องไปเข้าห้องน้ำ�เช็ดเนื้อเช็ดตัวก่อนที่ดิฉันจะ ขึ้นมาดูเหมือนจะถามว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าคุณแม่ เข้าห้องนอน ตอนนี้แหละค่ะจะปวดหัวที่สุดเพราะแต่ละตัวแย่งกัน เข้ามาในห้องนอนใครเข้าก่อนก็จะเป็นที่หนึ่ง ทะเลาะกันเสียงดัง ในปัจจุบันท่านมีสัตว์เลี้ยงชนิดใดบ้าง ชื่ออะไรบ้าง? แต่ก็ไม่เหงาดีค่ะ ความจริงเป็นสุนัขฝากเลี้ยงของเหล่าบรรดาผู้ช่วยและพนักงาน ที่ซื้อ หามาแล้วดูแลไม่ไหว นอกจากนี้ ยังมีปลา นกแทบทุกชนิด กระรอก ในขณะที่คนทั่วไปแต่งตัวประดับประดาสัตว์เลี้ยงด้วยเสื้อผ้าและของ มด บางทีมีค้างคาวด้วย มากินอาหารที่จัดไว้ให้ทุกเช้า 5 ถาดใหญ่ จิปาถะต่างๆ อะไรทำ�ให้ท่านนำ�สร้อยเพชรเลอค่ามาสวมใส่ให้กับสัตว์ ทุกวัน สายๆ ก็ไป ถ้าเป็นสุนัขมีโมเน่ บลูอาย โอบามา ปาปิยอง เลี้ยงของท่าน? เพิร์ธ แต่ละตัวน่ารักแสนซน แต่บางตัวก็น่าสงสารเพราะมีโรคประจำ� ดิฉันชอบแต่งตัวอยู่แล้ว อาจจะด้วยหน้าที่การงานที่ต้องพบปะผู้คน ตัวค่ะ เป็นประจำ� เหล่าบรรดาสุนัขที่เลี้ยงเองก็ต้องพบปะผู้คนและแขกที่มา 16

Petple Magazine june 2013


Pet m o de l : B lue e ye s


P e t m o de l : M o n e t


ดิฉันเชื่อเสมอว่ามนุษย์เราทุกคนมี จิตใจดีงาม เพียงแต่จะมองไปในแง่ มุมไหน ในบางเรื่องที่เราคิดว่าดีแต่ อาจจะไม่ดีในความคิดของคนอื่นก็ได้ แต่โดยปกติที่เคยสัมผัสมาคนที่รัก สัตว์จะมีจิตใจเมตตาเสมอ

เยี่ยมบ้านดิฉัน เลยนึกสนุกนำ�ของแต่งตัวใส่ให้ เหมือนกับคนรักสุนัขทั่วไป แต่ส่วนใหญ่เป็นของ มีค่าที่มีอยู่แล้วและดูว่าเข้ากับบุคลิกของแต่ละ ตัวเหมือนเล่นตุ๊กตา แรกๆ นึกว่าพวกเขาจะ รำ�คาญแต่กลับตรงข้าม ทุกตัวจะภูมิใจได้แต่งตัว หายซนและต่างนั่งเชิดหน้าเป็นสง่าก็เลยดูเจริญหู เจริญตา สำ�หรับแขกเหรื่อเป็นเหมือนหัวข้อเรื่อง ในวงสนทนาได้เป็นอย่างดี

Pet mod el : Obama

ดิฉันไม่คิดว่าจะมีคนซื้อสัตว์แพงๆ มาเพื่อประดับบารมีหรอกค่ะ เพราะการเลี้ยงสัตว์ก็เหมือนเป็นการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กที่เป็นใบ้พูดจา สัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือไม่นั้นมีความสำ�คัญเสมอ ไม่ว่าจะเป็น ไม่ได้ต้องลงทุนสูง แต่เป็นไปได้ว่าบุคคลที่เลี้ยงสัตว์แปลกก็เป็นเพราะ ด้วยระบบนิเวศหรือความจรรโลงโลก นึกถึงว่าเราไม่มีสัตว์ในโลกคง ความชอบส่วนตัวและเมื่อต้องการสัตว์แปลกก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องมี แปลกนะคะ ยิ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ตัว ย่อมต้องให้ความสำ�คัญเพราะ ค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติค่ะ ส่วนเรื่องสุนัขแมวจรจัดเป็นเรื่องน่าเศร้าใจ เขาได้เข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวเราแล้ว ถือว่าสัตว์เหล่านั้นนำ� มากเพราะมนุษย์เราขาดความเข้าใจในการเลี้ยงดูสัตว์เหล่านี้ ตอนเล็ก ความสุขทางใจมาให้ เป็นข้อดีค่ะแต่ข้อเสียก็มีบ้างเพราะสัตว์เหล่านี้ อายุน้อยจะน่ารักน่าชังแต่พอโตก็จะเปลี่ยนไป เหมือนมนุษย์เราเช่นกัน ไม่สามารถจะบอกเราได้ว่าเจ็บป่วยตรงไหน เราต้องสังเกตเอาใจใส่ เมื่อสัตว์เหล่านี้ตัวโตขึ้น ขนร่วง ไม่สบาย ทำ�ให้ค่าดูแลเพิ่มมากขึ้น ให้ดี ยิ่งสมัยนี้มนุษย์นิยมเลี้ยงสัตว์แปลกๆ ออกไปยิ่งต้องศึกษาวิถี เริ่มด้วยความเมตตาก่อนคำ�นึงถึงผลกระทบระยะยาวไม่ได้นึกถึงผล ชีวิตของสัตว์เหล่านั้นให้ดีก่อนจะนำ�มาเลี้ยง ที่จะตามมา เบื่อก็นำ�ไปปล่อยทิ้ง เหมือนอย่างขณะนี้ดิฉันต้องช่วย ดูแลสุนัขจรจัดซึ่งมีผู้หญิงท่านหนึ่งเก็บสุนัขเหล่านี้ไปเลี้ยงดิฉันสงสาร ท่านเชื่อหรือไม่ว่าคนที่มีจิตใจรักสัตว์สามารถบ่งบอกได้ถึงจิตใจ ก็เลยต้องนำ�อาหารไปช่วยเดือนละเกือบพันกิโลทุกเดือน ซื้อกรงเกือบ อันดีงามภายใน? 60 กรง โต๊ะรักษาพยาบาลมีทแ่ี ขวนน้�ำ เกลือ ฯลฯ แรกๆ มีแค่ สีร่ อ้ ย ดิฉันเชื่อเสมอว่ามนุษย์เราทุกคนมีจิตใจดีงาม เพียงแต่จะมองไปในแง่ กว่าตัวตอนนี้เจ็ดร้อยตัวยังไม่รวมแมว น่าสงสารมากค่ะ คนยิ่งรู้แหล่ง มุมไหน ในบางเรื่องที่เราคิดว่าดีแต่อาจจะไม่ดีในความคิดของคนอื่น ก็ยง่ิ นำ�ไปทิง้ อีกปัญหาทีเ่ ราต้องคำ�นึงคือการคุมกำ�เนิด ซึง่ ทางราชการ ก็ได้ค่ะ แต่โดยปกติที่เคยสัมผัสมาคนที่รักสัตว์จะมีจิตใจเมตตาเสมอ น่าจะยื่นมือเข้ามาดูแลช่วยเหลือ ปัจจุบันสัตว์เลี้ยงมีความสำ�คัญมากขึ้นเสมือนสมาชิกในครอบครัว ท่านเห็นด้วยหรือไม่และท่านคิดว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร?

ในแง่มุมของท่านที่มีสัตว์เลี้ยงเป็นสุนัขพันธุ์ทางอยู่ด้วย คิดอย่างไร กับการซื้อสัตว์เลี้ยงราคาแพงเพื่อประดับบารมี ในขณะที่ยังมีสุนัขและ แมวจรต้องการบ้านและเป็นปัญหาสังคมอยู่อีกมากมาย?

ท่านคิดอย่างไรกับการผสมพันธุ์สัตว์ที่ผิดจากธรรมชาติ เช่น พันธุ์ เล็กมากหรือเพาะเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเกินจริง?

เท่าทีด่ ฉิ นั ทราบมาการเพาะเลีย้ งผสมพันธุส์ ตั ว์มมี าทุกยุคทุกสมัยตาม ดิฉันใช้ชีวิตที่ต่างประเทศตามนครใหญ่เลยเข้าใจว่าการที่จะเลี้ยงสัตว์ ความนิยมของแต่ละยุค บ้างก็เพือ่ ให้คณุ ภาพดีขน้ึ บ้างก็เพือ่ ให้ได้ยนี ที่ สายพันธุ์แท้นั้นเป็นอย่างไร ก็เหมือนกับคนที่เล่นอัญมณีก็ต้องการสิ่งที่ ดีทส่ี ดุ เพือ่ จะนำ�มาใช้งาน จากใจจริงแล้วดิฉนั สงสารมากค่ะ เพราะนึก ดีที่สุด สัตว์สายพันธุ์แท้เป็นเพราะคุณสมบัติเด่นที่คนส่วนใหญ่ต้องการ กลับกันว่าถ้าวันหนึง่ สัตว์เหล่านัน้ ทำ�กับเราบ้างเราคงเสียใจเราคงไม่ชอบ


P e t m o de l : P a p i l l o n

20

Petple Magazine june 2013


ชีวิตมนุษย์เรานั้นสั้นมากนัก ทำ�ไมต้องทำ�ร้ายกันและกัน โลกในยุคนี้ขึ้นอยู่ กับมือของเรา การส่งมอบความรักความเอื้ออาทรให้กันย่อมจะทำ�ให้โลก ใบนี้น่าอยู่เป็นที่สุด วันที่เราจากโลกใบนี้ไปก็นำ�อะไรติดตัวไปไม่ได้เลยแม้แต่ สิ่งเดียว หันไปยิ้มให้กัน ให้ความสุขความเห็นใจกันและกันนั้นเป็นสิ่งที่ ดิฉันฝากไว้

บทบาทของดิฉันคงไม่มีอะไรมากเพราะดิฉันปฏิบัติกับสัตว์ทุกชนิดด้วย จิตเมตตาเป็นปกติธรรมดาเป็นนิจอยู่แล้ว ดิฉันถือหลักเอาใจเขามา ใส่ใจเรา ตัวเราเองไม่อยากโดนเบียดเบียนเขาก็คงไม่อยากโดนเช่นกัน เมื่อเรามีพอจะแบ่งปันให้สัตว์เหล่านั้นได้บ้างเราก็ควรจะทำ� โลกใบนี้ กฎหมายเป็นปลายเหตุค่ะ ดิฉันคิดว่าการปลูกจิตสำ�นึกของความ รับผิดชอบเป็นเรื่องดีที่สุด แต่ไม่ได้ว่ากฏหมายเป็นเรื่องไม่จำ�เป็นนะคะ ไม่ใช่ของสัตว์จำ�พวกใดจำ�พวกหนึ่ง เราเกิดมาอยู่ร่วมกัน มนุษย์เรา แต่เราต้องปลูกจิตสำ�นึกถึงการรักสัตว์ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ ประเสริฐกว่าควรเรียนรู้ที่จะไม่ทำ�ร้ายสัตว์ผู้ด้อยกว่านะคะ ของตัวเอง รับผิดชอบต่อสัตว์ที่อยู่ในปกครองของเราและรับผิดชอบต่อ สังคม กฏหมายหรือพระราชบัญญัติก็ควรที่จะมีไว้เพื่อปกป้องสิ่งที่ไม่ดี นอกจากนี้ท่านมีภารกิจใดบ้างในปัจจุบัน? ไม่งามไม่สมควร ประเทศเราเป็นประเทศแห่งเมืองพุทธ ความจริงแล้ว ภารกิจมากล้นมือค่ะ ยิ่งช่วงนี้ดิฉันกับลูกชายสนใจไปทางธรรมะซึ่ง มีข้อให้ระวังเกี่ยวการทำ�ร้ายชีวิตผู้อื่นไม่ว่าคนหรือสัตว์ซึ่งชาวพุทธที่ก็ เป็นเรื่องดีที่จะทำ�ให้เราสามารถพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง นอกจากงาน ในบริษัทและไปออกกำ�ลังกาย ดิฉันกับลูกก็จะพยายามสืบสานพุทธ ทราบกันดีอยู่และควรจะปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่ง ศาสนา ตอนนี้ก็ได้ทำ�หนังสือเกี่ยวกับพุทธวจนร่วมกับพระอาจารย์ กล่าวถึงพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ที่กำ�ลังพิจารณา คึกฤทธิ์ แห่งวัดนาป่าพง เล่มแรกเป็น “หนังสือพุทธวจนว่าด้วยภพภูม”ิ เล่มต่อไปจะเป็นเรื่อง “การแก้กรรมอย่างถูกวิธี” และตามมาด้วย ร่างอยู่ในขณะนี้ ท่านคิดว่าจะสามารถใช้ได้จริงในบ้านเมืองเราหรือไม่ และควรจะมีมาตรการหรือหน่วยงานใดควบคุมดูแลเฉพาะทางหรือไม่? “อริยสงฆ์ที่ดีเราสามารถดูได้อย่างไร” เพื่อจะเป็นเนื้อนาบุญสำ�หรับ ดิฉันเชื่อและศรัทธาในรัฐบาลของประเทศเราเสมอ ถ้ารัฐบาลไม่เห็น เราๆ เวลาไปทำ�บุญ ที่สำ�คัญดิฉันและลูกได้จัดทำ� facebook และ คุณค่าคงไม่จัดให้มีหัวข้อคุยเรื่องนี้เป็นแน่แท้แม้จะช้าไปสักหน่อย แต่ fanpage เกี่ยวกับพุทธวจนด้วย เพื่อเป็นการติดต่อสื่อสารกับคนที่ จะป้องกันได้มากน้อยอย่างไรนั้นเราต้องเข้าใจว่าจำ�นวนประชากรกับ ต้องการความรู้เกี่ยวกับคำ�สอนของพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านได้ตรัส จำ�นวนหน่วยงานมีอัตราส่วนที่ค่อนข้างจะแตกต่างกัน เราเองควรจะมี ออกมาจากพระโอษฐ์จริงๆ โดยไม่มีการแต่งเติม จิตสำ�นึกเห็นความสำ�คัญของชีวิตสัตว์ร่วมโลกทุกชนิด พยายามที่จะ อยากให้ท่านแบ่งปันแนวความคิดและคติสอนใจส่วนตัวของท่าน แก่ผู้อ่าน? ไม่เบียดเบียนกันและกันดิฉันเชื่อว่านี่เป็นวิธีการแก้ที่ต้นเหตุ ดิฉันเชื่อเสมอว่าการที่เราเจริญด้วยสติทำ�อะไรไม่เบียดเบียนใคร รู้ว่า ยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นที่มีการจัดระเบียบสุนัขและแมวจรจัด รวมถึง อะไรควรอะไรไม่ควรเป็นเรื่องที่ดี ที่สำ�คัญมนุษย์เรานั้นในความเป็นจริง การลงทะเบียนสัตว์เลีย้ งอย่างเคร่งครัด ท่านคิดว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ ชีวิตนี้สั้นมากนัก ทำ�ไมต้องทำ�ร้ายกันและกัน โลกในยุคนี้ขึ้นอยู่กับมือ ของเรา การส่งมอบความรักความเอื้ออาทรให้กันและกันย่อมจะทำ�ให้ ที่สักวันประเทศเราจะทำ�ได้บ้าง? เป็นไปได้แน่นอนค่ะ มนุษย์พฒั นาขึน้ เรือ่ ยๆ ถ้าญีป่ นุ่ ทำ�ได้เราก็ท�ำ ได้คะ่ โลกใบนี้น่าอยู่เป็นที่สุด วันที่เราจากโลกใบนี้ไปก็นำ�อะไรติดตัวไปไม่ได้ ดิฉันเชื่อมั่นในความเป็นคนไทย ที่สำ�คัญเราเองเป็นเมืองพุทธ ศีลห้า เลยแม้แต่สิ่งเดียว หันไปยิ้มให้กัน ให้ความสุขความเห็นใจกันและกัน ของเราก็มีว่าให้ละการเบียดเบียน ดิฉันว่าด้วยพี้นฐานจิตใจของคนไทย นั้นเป็นสิ่งที่ดิฉันฝากไว้ ไม่ค่อยชอบที่จะไปเบียดเบียนสัตว์โลกด้วยกันอยู่แล้ว สำ�หรับในประเทศไทยซึ่งยังไม่มีกฎหมายสัตว์เลี้ยงอย่างชัดเจนรวมถึง บทลงโทษ ท่านมองว่าปัญหาใดร้ายแรงและสำ�คัญที่สุดที่ต้องแก้ไข อย่างเร่งด่วน?

ทราบว่าท่านได้รับเชิญเป็นเซเลบริตี้จิตใจดีของโครงการเซเลบริตี้จิตใจดี by Kevina ไม่ทราบว่าท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง?

ตอนที่ Kevina ส่งเรื่องนี้มาทางผู้ช่วย ดิฉันยังแปลกใจมากไม่ทราบว่า คณะกรรมการทางนั้นพิจารณาจากตรงไหน แต่ก็ขอรับไว้ด้วยใจนะคะ

Mod el : Sumanee Guna-Kasem P h o t o g r a p her : ta wa n amon ra ta n a sereeg u l / Assistant photograp her : c halermsak ha-ngam, kanokwan mu lt a H a i r St y l i s t : S u pa kit Ma ka mn u a y ch a i ( Pok Ch elsea) / Clothes by : Pathak Komon (Yai), Pramsak Chuyp itak, Ap ic ha k r as e e

Petple Magazine june 2013

21


petple on str ee t Photo : น้องปอย

ปาลิดา

กี้ ไจโกะ

โซดา บอสซ่า

ไข่ตุ๋น กะทิ

ชีต้าร์

22

Petple Magazine june 2013


ซ่าส์

กะตัง

เวเว่

เลดี้ เมสซี่ เบลล่า ซาช่า จีจี้ เริงร่า

ส่งภาพถ่ายของคุณและสัตว์เลีย้ งตัวโปรด แต่งตัวสุดชิคในวันสบายๆ ตามสถานทีต่ า่ งๆ มาได้ท่ี Email: petplemagazine@gmail.com หรือใน Fanpage ของเรา www.facebook.com/petplemagazine รูปของคุณอาจจะได้อยูใ่ นคอลัมน์ ON STREET ของเราก็ได้ ส่งมากันเยอะๆ นะคะ

Petple Magazine june 2013

23


C heck-In Text : Chubby Lady / Photo : น้องปอย

สวัสดีผู้อ่านชาวเพ็ทเพิลค่ะ คอลัมน์ที่ทุกท่าน กำ�ลังอ่านอยู่ ณ ขณะนี้เป็นคอลัมน์ใหม่เอี่ยม ที่พวกเราภูมิใจเสนอ “Check-In” เราจะพา ทุกท่านไปสืบเสาะร้านอาหารโดนๆ รสชาติ อร่อย จะใกล้หรือจะไกลพวกเราก็จะตามไป เก็บเมนูเด็ดประจำ�ร้านมาฝากให้ทุกท่านได้ ตามไปลิ้มลองกัน สำ�หรับวันนี้ เราขอเปิด คอลัมน์ใหม่ด้วยการเอาใจคอก๋วยเตี๋ยว ร้านนี้ไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาโบราณ ธรรมดานะ แต่เป็นก๋วยเตีย๋ วเรือสไตล์ โมเดิรน์ ในแบบของร้าน ”เล่นเส้น”

24

Petple Magazine june 2013

L e n Z e n Boat Noodle

“เล่นเส้น” ก๋วยเตี๋ยวเรือ


โดยปกติแล้วเวลาเราเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ สิ่งแรกที่เราเห็นคงจะไม่พ้นเรือลำ�โตๆ ที่ตั้งโชว์ ไว้ให้สมกับความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างแท้จริง แต่ถ้าหากใครที่อยากลองเปลี่ยนบรรยากาศมา รับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือในร้านชิวๆ ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นต้องลองมาที่ร้าน ”เล่นเส้น” บรรยากาศภายในร้านไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ หรือฝาผนัง ถูกตกแต่งแบบเรียบง่ายให้ความรู้สึก ปลอดโปร่งและสบาย นอกจากสไตล์การตกแต่งร้านที่เป็นแบบโมเดิร์นแล้ว เจ้าของร้านยังบอกอีก ว่ารสชาติของก๋วยเตี๋ยวยังโมเดิร์นอีกด้วย ที่นี่เขาได้ดัดแปลงสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือมาจากอยุธยา รสชาติที่ได้จะเข้มข้นและกลมกล่อมมากเป็นพิเศษ เนื้อหมูที่นำ�มาใช้ในก๋วยเตี๋ยวก็เป็นเนื้อหมูแบบ ออแกนิคนุม่ อย่าบอกใครเชียว นอกจากร้านเล่นเส้นจะมีเมนูประเภทก๋วยเตีย๋ วแล้ว ยังมีเมนูขา้ ว เมนูย่างและส้มตำ�อีกด้วย เรียกว่าครบจริงๆ

ไม่รอช้า เราขอสั่งทุกอย่างที่ขึ้นชื่อและเป็นเมนู แนะนำ�ของที่ร้าน เริ่มที่เมนูแรก “ก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อไทย เฟรนช์” ให้สามคำ�...เข้ม ข้น มาก! รสชาติน้ำ�ก๋วยเตี๋ยว เข้มข้นและกลมกล่อมมากๆ บวกกับรสชาติของเนื้อหมู ออแกนิคนุ่มๆ ชามนี้ขอบอกว่าลงตัวที่สุดๆ

ต่อมาเป็น ”ยำ�หมูออแกนิค” เมนูนี้รับประทาน เข้าไปแล้วคุณจะรู้สึกสุขภาพดีขึ้นมาทันที มีทั้งผักสดและ รสชาติเผ็ดนิดๆ ที่ให้ความรู้สึกเผาผลาญ ทีเด็ดของจาน อยู่ที่องุ่นค่ะ เมื่อรับประทานผักคู่กับหมูออกแกนิคแล้ว อย่าลืมพื้นที่เล็กๆ ในช้อนให้สำ�หรับองุ่นนะคะ องุ่นจะช่วยเติมเต็มรสชาติหวานอมเปรี้ยวของอาหาร คำ�นั้นได้ดีทีเดียว

มาต่อกันเลยที่ “ข้าวกะเพราหมูออแกนิค” คำ�แรกที่รับประทานเข้าไปรู้สึกว่าไม่ธรรมดา ขนาดเมนู เบสิคสุดๆ อย่างกะเพรายังไม่ธรรมดาเลยค่ะคุณผู้อ่าน เนื้อหมูจานนี้ก็นุ่มและกลมกล่อมไม่แพ้จานอื่นๆ เช่นกัน

LEN ZEN BOAT NOODLE

- เค วิลเลจ สุขุมวิท 26 - สาขาเซ็นทรัลพระรามเก้า

ถึงจะเป็นร้านเล่นเส้นแต่ที่นี่เขามีเมนูข้าวเหมือนกัน และทีข่ น้ึ ชือ่ เลยก็เห็นจะเป็น “ข้าวหมูชะมวงจากจันทบุร”ี ได้รสชาติของเนื้อหมูออแกนิคนุ่มๆ หวานหอมอร่อย พร้อมรับประทานคู่กับไข่เจียวรสชาติกลมกล่อมและ ข้าวสวยร้อนๆ โอ้โห... สุดจะบรรยาย

ปิดท้ายด้วยอาหารเบาๆ อย่าง ”ตำ�ข้าวโพด ไข่เค็ม” ดิฉันก็รับประทานข้าวโพดไปเรื่อยๆ เพลินๆ รู้ตัวอีกทีก็เกลี้ยงจานแล้ว เมนูนี้เน้นรสชาติเปรี้ยวหวาน หากใครที่อยากรับประทานเมนูเบาๆ ลองเมนู ตำ�ข้าวโพดไข่เค็มนี้ดูซิคะ

11.30 – 22.00 น.

(

02-661-3438

E-Mail : lenzen_noodle@hotmail.com Petple Magazine june 2013

25


C uisi ne Tex : ฮ้อซัง

อกเป็ดรมควันซอสแยมส้มกับมะนาว เสิร์ฟกับเยลลี่ไวน์แดงและทอฟฟี่เปลือกส้ม

สวัสดีผู้อ่านเพ็ทเพิลนะครับ ขอแนะนําตัวคร่าวๆ กันก่อน ผมชื่อโอ๊ก เรียนจบสถาบันอาหาร Le Cordon Bleu ประเทศ ออสเตรเลียครับ ผมเคยเปิดร้านอาหารชื่อ Bloc Beer and Bistro ที่ The City Viva เมนูที่ร้านจะเป็นอาหารสไตล์ฟิวชั่น แปลกๆ ทีผ่ มคิดขึน้ มาเอง เช่น ขาแกะเยอรมัน ข้าวผัดหมึกดำ� และผมก็เคยออกแบบเมนูให้ร้านอาหารร้านหนึ่งที่ CDC ซึ่ง เล่มนีก้ ถ็ อื เป็นฤกษ์ดที ผ่ี มจะมาแนะนำ�เมนูงา่ ยๆ ให้ผอู้ า่ นได้ลอง ทำ�รับประทานกันเองที่บ้าน ในคอลัมน์ใหม่่ที่มีชื่อว่า “Cuisine” อย่างเมนูในเดือนนี้ที่คิดทำ�ขึ้นมาตอนอยู่ที่ออสเตรเลีย เมนูนี้ ซอสจะออกรสหวานอมเปรี้ยวตัดกับรสฝาดของไวน์เจลลี่ เข้ากับความหอมของอกเป็ดรมควัน ถ้าใครมีเวลาว่างก็ลอง ทำ�ชิมกันได้ตามสูตรอาหารเลยครับ 26

Petple Magazine june 2013

ส่วนผสม

อกเป็ด ครึ่งชิ้น แยมเปลือกส้ม 2 ช้อนโต๊ะ มะนาวครึ่งลูก เปลือกส้ม 5 กรัม แผ่นเจลาติน ครึ่งแผ่น ไวน์แดง 40 มิลลิลิตร แครอท 20 กรัม น้ำ�ตาลทราย 2 ช้อยโต๊ะ เกลือและพริกไทยสำ�หรับปรุงรส

วิธีทำ�

1. แช่แผ่นเจลาตินในน้ำ�เย็นจนนุ่ม 2. อุ่นไวน์ให้ร้อน 3. นำ�เจลาตินใส่ในไวน์ที่ต้มไว้ คนให้เข้ากันจนละลาย 4. เทใส่แม่พิมพ์แล้วนำ�ไปแช่เย็น 5. หั่นเปลือกส้มเป็นเส้นๆ 6. นำ�ไปต้มกับน้ำ�และน้ำ�ตาลประมาณ 5 นาที 7. สะเด็ดเปลือกส้มให้แห้ง นำ�ไปคลุกกับน้ำ�ตาลแล้วแช่ตู้เย็น 8. ทอดอกเป็ดในกระทะโดยทอดด้านที่มีหนังก่อนจนสีสวยแล้วพักไว้ 9. เคี่ยวน้ำ�มะนาวกับแยมจนเข้ากันเพื่อใช้เป็นซอส 10. จัดส่วนผสมทั้งหมดใส่จานให้สวยงาม


tr avel Text : ตะวัน อมรรัตนเสรีกุล / Photo : ตะวัน, น้องปอย

taradrodfi srinakarin Rd.

One sTop @

จากตลาดนัดขายของเก่าชื่อดัง ในย่านจตุจักร โด่งดังจนขยับขยาย มาเปิดรองรับนักช้อปยามค่ำ�คืนใน สถานที่ใหม่ แม้ที่นั้นจะไม่มี ‘รถไฟ’ เลยก็ตาม เชื่อว่านักช้อป ขาคลาสสิค หรือวินเทจ ทั้งหลาย คงรู้จัก คุ้นเคยกับชื่อ ตลาดรถไฟ เป็นอย่างดี ด้วยร้านค้าขายของ ย้อนยุค ไม่ว่าทั้ง เฟอร์นิเจอร์ ของสะสม รถโบราณ แผ่น เสียงเก่าๆ เสื้อผ้าวินเทจ ไปยันของตกแต่งบ้าน และสินค้า อื่นๆ ที่มีให้เลือกซื้อเลือกหามากมาย... จากตลาดเล็กๆ ใกล้จตุจักร ที่เช่าพื้นที่โกดังเก่าจากการรถไฟ จนปัจจุบันได้ ขยับขยายใหญ่โต จนต้องเปิดสาขาใหม่เพื่อรองรับเอาใจนัก ช้อปทั้งหลาย พื้นที่ตลาดนัดรถไฟ สาขาศรีนครินทร์ ตั้งอยู่ในซอย ศรีนครินทร์ 51 ติดกับบริเวณด้านหลังของห้าง ซีคอนสแควร์ ที่ยังคงอารมณ์แบบตลาดนัดรถไฟจตุจักรได้เป็นอย่างดี โดยทางตลาดได้แบ่งโซนเป็นสองส่วนให้เลือกเดิน ได้แก่ โซนพลาซ่า เปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เป็นอาคารที่สร้าง คล้ายๆ โกดังของเก่า ภายในมีร้านค้ามากมายที่ตกแต่ง หลากหลายสไตล์ พร้อมกับสินค้ามากมายให้เลือก เพียงแค่ เดินเล่นธรรมดาก็เพลินกันแล้วในส่วนนี้ และโซนตลาดนัด ที่จะมีเฉพาะช่วงเย็นของวันพุธและวันพฤหัสบดีเท่านั้น โซนนี้จะคึกคักในแบบตลาดนัด ของปูกับพื้นให้ต้องก้มกันดู ใครอยากต่อราคา อยากซื้ออะไรก็ตกลงกับพ่อค้ากันเองนะครับ นอกจากของใช้ทั้งหลายแล้ว แน่นอนว่าของกินก็มีให้ เลือกมากมายเช่นกัน ตั้งแต่หมูปิ้ง ไก่ย่าง อิ่มเบาๆ ไปจนถึง ร้านน่านั่ง จิบเครื่องดื่มพักเหนื่อย ชมบรรยากาศไปพร้อมกับ วงดนตรีทม่ี มี าเล่นสดๆ ให้ได้ฟงั ได้บนั เทิงเริงรมย์ สังสรรค์กนั แหม...ที่เดียวได้ทั้ง ช้อป กิน เที่ยว ดื่ม ครบขนาดนี้ลองหา เวลาว่าง ไปเที่ยวกันดูนะครับ Petple Magazine june 2013

27


Big Int ervi ew Text : Colafufu / Photo : ตะวั น อมรรั ต นเสรี ก ุ ล

heart smart The

is so

จากกระแสอีเวนท์สัตว์เลี้ยงที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เชื่อแน่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนรักสัตว์ทุกคน สังเกตเห็นคือคำ�ว่า “SmartHeart presents...” ในชื่องานหลายๆ งาน และอีกหนึ่ง งานใหญ่ของปีนี้ในเดือนมิถุยายนก็เช่นกัน “SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2013” งานใหญ่ขนาดนี้ต้องขอแอบเจาะลึกมาฝาก กันเสียหน่อย และแล้วทางนิตยสารก็ได้รับเกียรติจาก คุณโชษิตา เทียนสว่าง รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำ�กัด มาบอกเล่ารายละเอียดบางส่วนให้เราฟังอย่างเป็นกันเอง 28

Petple Magazine june 2013


สิงหาคมที่จะถึงนี้ อย่างที่เชียงใหม่เราก็จัดมาเป็นปี ที่ 2 แล้วซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวเมือง เชียงใหม่ และก็หวังว่างานที่กำ�ลังจะจัดที่ขอนแก่น ก็จะได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวเมืองขอนแก่น ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแทบจะทุกงานอยู่แล้ว เพราะว่า ถ้าเป็นเซอร์ไพรส์ก็คงจะบอกไม่ได้นะคะ (หัวเราะ) เช่นเดียวกันนะคะ นอกจากนั้นแล้วเราก็จะมีงาน หลักๆ เลยซึ่งเราก็สนับสนุนมาเป็นปีที่ 12 แล้วก็คือ ตัวของบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป เรามี แต่ที่แน่ๆ ก็คือทุกท่านจะได้พบกับคุณชายปวรรุจ อาหารสัตว์ทุกประเภท ความสำ�คัญของการสนับสนุน หรือคุณโป๊ป ธนวรรธน์ SmartHeart Presenter สุดหล่อ งานมหกรรมสัตว์เลี้ยง จัดขึ้นที่ ไม่ใช่แค่สุนัขนะคะ ของเรา และก็จะได้ร่วมถ่ายภาพ meet & greet แต่จะเป็นทั้งนก แมว หนู กระต่ายและปลาด้วย การจัดอีเวนท์ก็คือทำ�ให้เราได้พบกับผู้บริโภคจริงๆ และมีโอกาสได้พูดคุยพบปะกับผู้ใช้ ทำ�ให้รู้ถึงความ กับคุณโป๊ปด้วย และที่เพิ่มมาเป็นพิเศษก็คือจะมีการ ซึ่งก็จะจัดเป็นประจำ�ทุกปีในช่วงปลายปีก็คือเดือน ชิงบ้านในงานด้วย แต่เป็นบ้านสุนัขนะคะ กติกาก็คือ ธันวาคมค่ะ ต้องการของลูกค้า ว่าต้องการอะไรมากเป็นพิเศษ ซื้อสินค้าในงานครบทุก 500 บาท จะได้รับคูปอง แล้วก็ที่สำ�คัญก็คือเราได้มีโอกาสจัดกิจกรรมดีๆ ฝากถึงผู้อ่าน PETPLE เพื่อมาจับสลาก ซึ่งสมาร์ทฮาร์ทจะมีการจับสลาก มาตอบแทนให้กับลูกค้าด้วยค่ะ ทุกปีอยู่แล้ว ปีนี้ก็เลยมีไอเดียว่าจะแจกบ้าน 10 หลัง ถ้ายังไงมาเที่ยวงานแล้วก็อย่าลืมแวะมาที่บูทของ สมาร์ทฮาร์ทนะคะ เพราะเรามีกจิ กรรมมากมายรวมถึง ทุ่มทุนไปเลยค่ะ สมาร์ทฮาร์ทมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการให้การ ขบวนสินค้าราคาพิเศษนำ�มาจัดโปรโมชั่นให้เหมือน สนับสนุนแต่ละอีเวนท์ นอกจากงาน SmartHeart presents Thailand ทุกปี และมีของพรีเมี่ยมน่ารักๆเป็นที่ระลึกมอบให้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงานแล้วก็รายละเอียด ของกิจกรรมค่ะว่ามีอะไรบ้าง วัตถุประสงค์ของการ International Dog Show 2013 ในกรุงเทพ ทุกท่านเหมือนเดิมค่ะ จัดงานทั้งหมดเราจะดูว่ามันควรมุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภค สมาร์ทฮาร์ท ยังให้การสนับสนุนงานที่ต่างจังหวัด อีกด้วย ได้แก่งานใดบ้าง เป็นหลักเราจึงจะสนับสนุนกิจกรรมนั้นๆ ส่วน หลักเกณฑ์เราก็จะดูว่างานนั้นจัดในช่วงระยะเวลาไหน ทางสมาร์ทฮาร์ทเองก็เป็นผู้สนับสนุนหลัก Thailand สถานที่จัดที่ไหน ผู้ที่เข้ามาร่วมชมงานหรือผู้บริโภค Dog Show อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นออนทัวร์ ที่เชียงใหม่หรือว่าที่ต่อไปก็คือที่ขอนแก่นในเดือน มีมากน้อยแค่ไหนนั้นคือหลักๆ ที่เราจะดูด้วย ในงาน SmartHeart presents Thailand ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าสมาร์ทฮาร์ทได้ให้การ สนับสนุนการจัดอีเวนท์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอยู่บ่อยครั้ง International Dog Show 2013 ครั้งนี้ สมาร์ทฮาร์ทมีเซอร์ไพรส์อะไรมาฝากคนรักสัตว์ที่จะ อยากทราบว่าเล็งเห็นถึงความสำ�คัญอย่างไรบ้าง มาร่วมงานบ้าง โดยมาก สมาร์ทฮาร์ท จะให้การสนับสนุนอีเวนท์

Petple Magazine june 2013

29


Q & A Q

wellness

With Our Care

Text : สพ.ญ. กาญจนา วิ ญ ญู น ั น ทกุ ล : โรงพยาบาลสั ต ว์ โ อเอซิ ส

สุนัขที่บ้านดุมากๆ เวลาจะพาเค้าไปอาบน้ำ� ตัดเล็บหรือแม้กระทั่งไปหาคุณหมอเอาไม่ อยู่เลย มีคนแนะนำ�ว่าให้ลองใช้ยาซึมแบบ เม็ดเพื่อทำ�ให้ควบคุมน้องหมาได้ง่ายขึ้น วิธีนี้จะเป็นอันตรายกับน้องรึเปล่าคะ

a

การใช้ยาซึมในสุนัขนั้นอันที่จริงไม่เป็นอันตรายหากใช้ อย่างถูกต้องเหมาะสม และ ถูกวิธี โดยทั้งนี้ควรอยู่ ในความดูแลของสัตวแพทย์ ยาซึมนั้นมีหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบกินซึ่งมีทั้งยาเม็ดและยาน้ำ� และรูปแบบ ฉีด อีกทั้งยังมีหลายชนิดให้เลือกใช้ตามความเหมาะ สม ซึ่งการเลือกชนิดของยานั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ สัตวแพทย์ โดยจะคำ�นึงถึงสุขภาพร่างกายของตัวสัตว์ เป็นหลัก เช่นในกรณีที่สัตว์มีปัญหาโรคตับ โรคไต โรค หัวใจ หรือ ในสัตว์อายุน้อย ก็ควรจะต้องมีการระวัง ในการใช้ยาเป็นพิเศษ ทั้งนี้หากมีความจำ�เป็นที่จะต้อง ใช้ยาซึม ไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่สุนัขดุ สุนัขเมารถ หรือ อื่นๆ ก็สามารถไปพบสัตวแพทย์เพื่อปรึกษา และ เลือกใช้ชนิดและรูปแบบยาซึมให้ถูกต้องเหมาะสมกับ สัตว์เลี้ยงของท่าน เพื่อความปลอดภัยกับตัวสัตว์เลี้ยง เองและเพื่อความสบายใจของเจ้าของด้วยค่ะ

Q

สอบถามเรื่องพยาธิในลูกสุนัขค่ะ น้องเพิ่งอายุได้ 4 เดือน มีการถ่ายออกมาเป็นพยาธิตวั เล็กและยาวมีสขี าว น้องตัวผอมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด น้ำ�หนัก 3 กิโลกรัม อยากทราบวิธีการถ่ายพยาธิอย่างปลอดภัยค่ะ ต้องใช้ยาถ่ายพยาธิแบบไหนถึงจะดี และต้องใช้ขนาดเท่าไหร่คะ

a 30

Petple Magazine june 2013

การถ่ายพยาธิในลูกสุนัขนั้นสามารถทำ�ได้ง่าย สะดวก และปลอดภัยมาก โดยยาถ่ายพยาธินั้นจะเป็นรูปแบบ ยากิน ซึ่งมีทั้งแบบเม็ดและแบบน้ำ�ให้เลือกใช้ ทั้งนี้ขนาด หรือปริมาณของยาที่ให้นั้นขึ้นอยู่กับน้ำ�หนักตัวของสัตว์ เจ้าของสามารถปรึกษาสัตวแพทย์ได้ถึงรูปแบบ ชนิด และ ขนาดของยาที่เหมาะสมได้ที่คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ ทั่วไป ในลูกสัตว์นั้นสามารถเริ่มถ่ายพยาธิได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน และ ควรถ่ายพยาธิอย่างเป็นประจำ�สม่ำ�เสมอ อย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน หรือ หากมีความเสี่ยงในการติด พยาธิ เช่น เลี้ยงบริเวณนอกบ้าน มีการสัมผัสดิน สุนัขมี นิสัยชอบคุ้ยถังขยะ กินสิ่งแปลกปลอม หรือ ชอบเลีย ก็ ควรเพิ่มความถี่ในการถ่ายพยาธิ เป็นทุก 3 - 4 เดือน ครั้ง และแนะนำ�ให้ทานยาถ่ายพยาธิตอนท้องว่าง เพื่อ ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ที่ดีของยาค่ะ


Petple Magazine june 2013

31


groom i ng Text : PMPY

Indulge smell your sense

of

การรับรู้ทางกลิ่น เป็นหนึ่งในประสาทสัมผัสทั้งห้าที่มีอิทธิพลต่อความ รู้สึกและสามารถกระตุ้นให้เราสร้างสรรค์จินตนาการต่างๆ ได้อย่างไม่น่าเชื่อ Grooming เดือนนี้เราไม่ได้จะสอนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เรื่องกลิ่นหรือ ประสาทสัมผัสแต่อย่างใด เราแค่อยากจะบอกว่า ความมหัศจรรย์ของกลิน่ ทีเ่ พ็ทเพิลกล่าวไปข้างต้นนัน้ ปัจจุบนั นีไ้ ด้ถกู นำ�มาคิดค้นเป็นสูตรน้ำ�หอมเฉพาะ สำ�หรับสัตว์เลีย้ งแสนรักของเราแล้วค่ะ ถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่แบรนด์ Kevina ได้ผลิตน้ำ�หอมสุนัขเป็นเจ้าแรกของโลกสัตว์เลี้ยง นอกจากความหอมแล้ว ผลิตภัณฑ์ของเขายังช่วยเรื่องการบำ�รุงเส้นขนและลดการพันกัน อีกทั้ง ยังช่วยทำ�ให้น้องหมาผ่อนคลายความเครียดได้อีกด้วย วันนี้เพ็ทเพิลขอแนะนำ� น้ำ�หอมสุนัขจาก Kevina ซึ่งคอเลคชั่นนี้มีทั้งหมด 3 กลิ่นด้วยกัน

Lovely Tail

ตำ�นานของความหอมที่จะนำ�พาให้น้องหมา หลุดลอย เข้าไปยังดินแดนแห่งเทพนิยาย และมีน้องหมาพากัน วิ่งเล่นในทุ่งหญ้าดอกไม้ กลิ่นหอมของดอกไม้ ทุ่งหญ้า และภูเขากระจายไปรอบๆตัว จนพวกเขาต้องกระดิก หางน้อยๆ กัน Personality: มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มั่นใจ ว่าเขาสวย หล่อ หยิ่ง หวงตัว ไม่ค่อยสมาคมกับพวก หมาด้วยกัน Recommended for: พันธุ์ขนยาว มีขนสวย เป็นเอกลักษณ์เช่น Shih Tzu, Maltese, Yorkshire, Poodle, Beijing, Pomeranian, Afghan hound, Collie และอื่นๆ 32

Petple Magazine March 2013

Puppy (One more time) Follow me จำ�วันแรกที่รับพวกเขามาเลี้ยงได้ไหม เขาทั้งน่ารัก อ่อนโยน ไร้เดียงสาในอ้อมกอดของคุณ จนมาถึงวันนี้ คุณยังสามารถที่จะย้อนความทรงจำ�ดีๆ ของคุณกลับมา ได้อีกครั้งด้วย Kevina “Puppy (One More Time)” Personality: ขี้อ้อน รักเจ้าของ ชอบอยู่กับ ที่เดิมๆ หวงข้าวของ Recommended for: สุนัขพันธุ์กลาง สุนัขสูงวัย เช่น Chihuahua, Miniature, Chow Chow, Splitz, Papillon, Pug และอื่นๆ

กลิ่นหอมสดชื่นพาให้พวกเขาร่าเริง ตื่นเต้น สนุกสนาน ทุกครั้งหลังจากได้กลิ่นหอมจนต้องวิ่งไปมาด้วยความดีใจ ทำ�ให้พวกคุณต้อง Follow พวกเขา Personality: ขี้เล่น เป็นมิตรกับทั้งพวกหมา และกับทุกคน จนกระทั่งคนแปลกหน้า ชอบสิ่งแปลกใหม่ Recommended for: สุนัขพันธุ์ผสมและสุนัข พันธุ์ใหญ่เช่น Golden Retriever, Labrador, Siberian, Bulldogs, West Island White, Schnauzer, Cocker, Dalmatian, Beagle, Miniature และอื่นๆ


P e t to kno w Text : สพ.ญ.พิ ม พิ น ั น ท์ โรจนั ย

Find your

perfect

breed โดยปกติแล้วคนรู้จัก หรือลูกค้าที่พา สุนัขมารักษามักจะมีคำ�ถามเสมอๆ ว่า ชิวาวาเป็นสุนัขพันธุ์เล็กอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ได้รับ ความนิยมสูง มีน�ำ้ หนักเฉลีย่ อยูท่ ป่ี ระมาณ 1 - 2.5 กิโลกรัม เลี้ยงสุนัขพันธุ์อะไรดี ซึ่งหาคำ�ตอบให้ (ตัวเท่าลูกแมวค่ะ) ชิวาวามีทั้งสายพันธุ์ขนสั้นและขนยาว ได้ยากมาก เพราะไม่มีพันธุ์ไหนเลยที่ สมบูรณ์แบบ แต่ที่พบเห็นได้บ่อยๆ แต่ขนไม่หนา จึงทำ�ให้ง่ายต่อการดูแลความสะอาด และเหมาะกับบ้านเราซึ่งมีอากาศร้อน ยกเว้นในช่วงที่มี ในปัจจุบันนั้นได้แก่ ปอมเมอเรเนียน การผลัดขน ผู้เลี้ยงควรดูแลช่วยสางขนที่ตายแล้วออก ชิวาวา โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ และ เพื่อไม่ให้ขนเหล่านั้นมาติดตามเสื้อผ้า หรือเฟอร์นิเจอร์ ต่างๆ ชิวาวามีนิสัยร่าเริง ขี้ประจบ ติดคน เช่นเดียว ไซบีเรียน ฮัสกี้ วันนี้เลยจะขอแนะนำ� สายพันธุ์เหล่านี้ให้รู้จักกันคร่าวๆ ค่ะ กับปอมเมอเรเนียน ปัญหาสุขภาพที่อาจพบได้ ได้แก่ ภาวะน้ำ�ตาลในเลือดต่ำ�ในลูกสุนัขชิวาวา หลอดลมตีบ ขอเริ่มที่พันธุ์เล็กก่อนละกันนะคะ

ชิวาวา

และสะบ้าเคลื่อน

โกลเด้น รีทรีฟเวอร์

โกลเด้น รีทรีฟเวอร์ เป็นสุนัขใหญ่ใจดี ที่ยังได้ รับความนิยมอย่างสม่ำ�เสมอ เนื่องมาจากนิสัยที่เป็นมิตร ขี้เล่น ฉลาด มีประสาทสัมผัสที่ดีเยี่ยมนอกจากนั้น ยังสามารถเรียนรู้ได้เร็ว จึงถูกนำ�มาฝึกเพื่อใช้งาน เช่น การสะกดรอย หรือช่วยนำ�ทางผู้พิการทางสายตา โกลเด้น รีทรีฟเวอร์มนี �ำ้ หนักเฉลีย่ อยูท่ ป่ี ระมาณ 25 - 40 กิโลกรัม มีขนสีออกเหลืองทองเช่นเดียวกับชื่อ เนื่องจาก เป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่จึงต้องการพื้นที่ในการวิ่งเล่นออกกำ�ลัง การอย่างสม่ำ�เสมอ ปัญหาทางสุขภาพที่อาจจะพบได้ ได้แก่ โรคข้อสะโพกเสื่อม โรคภูมิแพ้ที่ผิวหนัง

34

Petple Magazine june 2013

ไซบีเรียน ฮัสกี้

ปอมเมอเรเนียน

ปอมเมอเรเนียนมีถิ่นกำ�เนิดมาจาก ทางตอนเหนือ ของทวีปยุโรป มีน้ำ�หนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.4 - 3.5 กิโลกรัม (ขนาดพอๆ กับแมวทั่วไปค่ะ) มีขนสองชั้น ปอมเป็นสุนัขที่ฉลาด ขี้ประจบ ติดคน มีความ กระตือรือร้นและสนใจสิ่งรอบๆ ตัวอยู่เสมอ จนบางครั้ง อาจจะมีนิสัย “ปากเปราะ” ไปบ้าง แต่บางตัวก็ไม่เป็น สุนัขพันธุ์นี้มีการผลัดขนตามฤดูกาล และเนื่องจาก ลักษณะขนที่หนา ผู้ที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้จึงควรเอาใจใส่ดูแล คอยหมั่นแปรงขนอยู่เสมอ ซึ่งนอกจากจะช่วยไม่ให้ขน พันเป็นสังกะตังแล้ว ยังช่วยเพิ่มการถ่ายเทอากาศ สู่ผิวหนังได้ดีขึ้น ลดโอกาสที่จะเกิดโรคผิวหนังได้ ปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในปอมเมอเรเนียน ได้แก่ สะบ้าเคลื่อนซึ่งมักจะทำ�ให้เกิดปัญหาข้อเข่าเสื่อมตามมา หลอดลมตีบ และโรคขนร่วงโดยไม่ทราบสาเหตุ

ไซบีเรียน ฮัสกี้ เป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่อีกพันธุ์หนึ่งที่มี ความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย สุนัขพันธุ์นี้มีถิ่น กำ�เนิดมาจากแคว้นไซบีเรีย ในประเทศรัสเซีย มีน้ำ�หนัก เฉลีย่ ที่ 20 - 27 กิโลกรัม ฮัสกีเ้ ป็นสุนขั ทีเ่ ป็นมิตร มีความ กระตือรือร้น และสนใจต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ และยังเป็น สุนขั ทีฉ่ ลาด มีประสาทสัมผัสทีด่ ี จึงถูกนำ�มาฝึกเพือ่ ใช้งาน เช่น ใช้ในการลากเลื่อน หรือช่วยนำ�ทางในเขตขั้วโลก เนื่องจากมีถิ่นอาศัยอยู่ในเขตหนาว ขนของสุนัขพันธุ์นี้ จึงหนา เพื่อให้สามารถป้องกันความหนาวเย็นได้ดี เมื่อ นำ�มาเลีย้ งในบ้านเราทีม่ อี ากาศร้อนจึงมักผลัดขนชัน้ ในออก ทำ�ให้เกิดปัญหาขนร่วงติดตามเสื้อผ้าผู้เลี้ยงดู หรือตาม เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ได้ ผู้ที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้จึงควรมีทั้ง สถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ร้อน มีบริเวณให้ออก กำ�ลังกายได้ รวมทั้งมีเวลาดูแลแปรงขนให้ ปัญหาทาง สุขภาพที่อาจพบได้ เช่น ข้อสะโพกเสือม โรคผิวหนัง บางชนิด จากที่ได้ทำ�ความรู้จักกันกันไปแล้ว หวังว่าผู้อ่าน คงพอจะเห็นภาพสุนัขทั้งสี่สายพันธุ์ได้คร่าวๆ นะคะ แต่ถ้าจะถามว่าพันธุ์ไหนเลี้ยงแล้วมีปัญหาน้อยที่สุด ก็จะขอแนะนำ�พันธุ์ไทยผสม ที่พบได้ทั่วไปตามริมถนน นีแ่ หละค่ะ เลีย้ งง่าย แข็งแรง ฉลาด มีหลากหลายขนาด ทั้งขนสั้นขนยาวค่ะ แต่จริงๆ แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสุนัข พันธุ์ไหนก็ตาม เขาไม่รู้หรอกค่ะ ว่าตัวเขามีโรคประจำ� พันธุ์อะไรมา เขาต้องการเพียงแค่ความรักความเอาใจใส่ ซึ่งถ้าหากเจ้าของสุนัขเข้าใจ และจัดการการเลี้ยงดู ให้เหมาะสมแล้ว ปัญหาต่างๆ ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยค่ะ


Vo d ka B oy ’ s Recipe

VodkaBoy’s

Text : Cherry / Photo : ตะวั น อมรรั ต นเสรี ก ุ ล

Cupcake คัพเค้กของพวกเรา ที่พวกคุณก็ทำ�ได้

คนยังมีคัพเค้กน่ารักๆทานได้ ทำ�ไมน้องหมาจะมีคพ ั เค้กน่ารัก ๆ ทานไม่ได้ จริงมั๊ยค่ะ? เห็นภาพจากคอลัมน์นี้หลายคนอาจสงสัยว่า ขนมอะไร สำ�หรับใคร? Petple ฉบับเดือนนี้ เราจะมาแนะนำ�การทำ�คัพเค้กสำ�หรับสุนัขกันค่ะ... ทุกขั้นตอนการทำ� และ วัตถุดิบที่ใช้ ได้ผ่านการพิจารณาจาก คุณหมออ๊อฟ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขารังสิต ว่าไม่เป็นอันตรายกับเด็ก ๆ ค่ะ

วัตถุดิบที่ใช้ 1. 2. 3. 4. 5.

แป้งโฮลวีต 1/2 ถ้วยตวง ไข่ไก่ 4 ฟอง (แยกไข่ขาว ไข่แดง) ฟักทองต้มบดละเอียด 1/3 ถ้วยตวง ข้าวโอ๊ต 2 ช้อนโต๊ะ ผลไม้ JerHigh และ โยเกิร์ต เพื่อตกแต่งให้ดูน่าทาน

วิธีทำ� -

นำ�ไข่ขาวมาเข้าเครื่องตีให้ขึ้นฟู จนตั้งยอด ค่อยๆ เติมแป้ง สลับกับ ไข่แดง และ ฟักทอง ตะล่อมจนส่วนผสมเข้ากันดี ใส่ข้าวโอ๊ต แล้วตะล่อมอีกครั้ง เมื่อทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน ให้รีบตักใส่พิมพ์ เข้าเตาอบความร้อน 180 C ประมาณ 20 นาที (เวลามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ขนาดของพิมพ์ที่ใช้นะคะ) - รอจนเย็น นำ�มาตกแต่งหน้าตาตามความคิดสร้างสรรค์ของเพื่อน ๆ เลยค่ะ จะเลือกเป็น ผัก ผลไม้ หรือ เนื้อสัตว์ ตามที่ลูก ๆ ชอบทานก็ได้นะคะ ขอบคุณร้าน Radi Cafe สำ�หรับ Cupcake น่ารักๆ ทีใ่ ห้รไ่ี ด้นง่ั ทานไปพร้อมกับ Cupcake ของลูกๆ ค่ะ

www.

.com

Petple Magazine june 2013

35


pet on a tr ue sto ry Text : The Voice

Victim of Disappointed love หลายต่อหลายครั้งที่ความแค้นก่อให้ เกิดโศกนาฏกรรม แต่หากเป็นความ เจ็บปวดที่เกิดกับผู้ก่อเหตุคงไม่น่า สลดใจเท่ากับผูโ้ ชคร้ายทีต่ อ้ งรับเคราะห์ แทนอย่างแสนสาหัส ยิ่งกับสัตว์สี่เท้า ผู้จงรักภักดีและไม่มีทางเลือกกลับเป็น ที่รองรับอารมณ์ชั้นดี

น้องโอโม่เป็นสุนัขพันธุ์เทอร์เรียที่อาศัยอยู่กับสองสามีภรรยาคู่หนึ่ง แรกเริ่มชีวิตของน้องดูจะสมบูรณ์แบบ แต่ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งเมื่อ นายหญิงทอดทิ้งน้องและนายผู้ชายไปจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของ ทั้งสองชีวิตโดยสิ้นเชิง เมื่อความรักเปลี่ยนเป็นความแค้น ความ เมตตาจึงกลายเป็นการทารุณ ยิ่งเจ้านายเมาก็จะยิ่งโดนทุบตี อย่างหนัก แต่โอโม่ก็ไม่หนีไปไหนยังคงจงรักภักดีไม่ทอดทิ้ง นายที่ทำ�ร้ายตัว

เจ้า 2 ตัวนี้มาเลี้ยงดู และแน่นอนเจ้า 2 ตัวนี้ก็ไม่รอดเงี้อมมือ นายของมัน ตัวหนึ่งโชคร้ายโดนโยนใส่รั้วลวดหนามแทงจนเป็น แผลและมีหนองแต่ก็ไม่ได้รับการรักษาใดๆ จากพฤติกรรมโหดร้าย และเสียงร้องของสัตว์ตาดำ�ๆ ทำ�ให้ชาวบ้านไม่อาจนิ่งเฉยได้จึง ตัดสินใจแจ้งมาที่ The Voice (เสียงจากเรา)

ทีมงานจึงรีบลงพื้นที่เข้าตรวจสอบและเจรจาขอนำ�น้องโอโม่ และเด็กๆ มาเข้าโครงการ ตรวจสุขภาพ รักษาและหาบ้านใหม่ อยู่มาวันหนึ่งโอโม่ตั้งท้องและคลอดลูกทั้งคอกออกมาเลี้ยงดู ในตอนแรกนายของโอโม่ยอมให้เอาโอโม่กับลูก 1 ตัวไป โดยจะ คิดไม่ถึงว่าจะยิ่งปะทุไฟแค้นให้กับนายใจร้าย โอโม่ถูกด่าว่าสารพัด ขอเก็บอีกตัวไว้เพราะเหงา ซึ่งสภาพของตัวนี้ที่เห็นคือมีแผล ว่าสำ�ส่อนเหมือนกับนายหญิงของมัน แค่นั้นยังไม่สาแก่ใจนายกลับ ลวดหนามแทงเป็นรูที่ขาหน้าเป็นหนองบวม ทำ�ให้ต้องเจรจา ตีลูกๆ ของโอโม่จนตายทั้งคอก แม้จะเป็นหมาแต่หัวใจของสัตว์ อยู่อีกพักใหญ่จนกว่าเจ้าของจะยอมให้มากับเรา เพศแม่ ก็ย่อมแตกสลาย นอกจากมันแล้ว ชีวิตลูกๆ ของมัน ก็ต้องเป็นเหยื่อรองรับอารมณ์ไปด้วย ต่อมาทางทีมงานได้ดำ�เนินการตามขั้นตอนตรวจสุขภาพ และรักษาตามอาการจนกระทั่งทุกตัวแข็งแรงพร้อมสำ�หรับบ้าน เวลาผ่านไปในบริเวณบ้านของโอโม่ มีลูกหมา 2 ตัวถูกนำ� ใหม่แล้ว ถ้าท่านใดสนใจอุปการะน้องโอโม่และลูกสุนัขสีดำ�ในภาพ มาปล่อยทิ้งไว้ ที่น่าแปลกคือโอโม่ดูแลพวกมันเหมือนเป็นลูกตัวเอง สามารถติดต่อได้ที่ คุณตาล 083-806-8003 ชาวบ้านก็ได้แต่ทึกทักเอาว่ามันคงจะคิดถึงลูกๆ ที่ตายไปจึงเก็บ

The Voice (เสียงจากเรา)

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกระบือ ชื่อบัญชี : เสียงจากเรา/ชลลดา เมฆราตรี เลขบัญชี : 007-284-6788

36

Petple Magazine june 2013

“เสียงจากเรา” โครงการหาทุนเพื่อช่วยสุนัข/แมวจรจัดไม่สบาย และพิการ หลายครั้งคนคงหลงลืมไปว่า สิ่งที่เราเรียกเค้าว่า ’เพื่อน’ เราได้ทำ�ดีที่สุด เฉกเช่นกับการที่เค้าคอยให้ความบันเทิง คลายเหงาเฝ้าบ้าน และรอยยิ้มกับเราแล้วหรือยัง... “เจ้าสัตว์สี่ขาพวกนี้หละค่ะเค้ามีชีวิต จิตใจนะคะถึงจะพูดไม่ได้ แต่หัวใจเค้ารู้สึกได้เหมือนเรา ขอแค่เมตตา ให้อาหารอิ่มท้อง พร้อมที่หลับนอน อย่าได้ทอดทิ้งเค้าเลย”


pe tmaste r ta l k Text : Katto Usui

one

You are still the

ขอเจ้านายอยู่กับฉัน เมื่อช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตฉัน มาถึง... อย่าทิ้งฉันไว้เพียงลำ�พัง... เพื่อที่ลมหายใจ สุดท้ายของฉันจะได้รับรู้ว่า ชีวิตของฉันสิ้นสุดลง... ในอ้อมกอดของเจ้านาย... หากย้อนเวลาไปเมือ่ 6 เดือน ที่ผ่านมาที่ป้า ปาร์ตี้ แห่งวิมานยอร์คเชีย ยังมีชีวิต อยู่ในบ้านที่เปี่ยมไปด้วยร้อยยิ้มจากความสุขที่ปาร์ตี้ ได้มอบให้กับครอบครัวของเรา ‘ปาร์ตี้’ เป็นสุนัขสายพันธุ์ยอร์คเชียเทอร์เรียที่มีนิสัยตัวเล็กแต่ใจใหญ่ ไม่เกรงกลัวใดๆ ทั้งสิ้น ครอบครัวของเราได้รับปาร์ตี้มาตอนอายุ 11 เดือน จากฟาร์มสุนัขแห่งนึงที่ ต้องการปลดระวางลูกสุนัขซึ่งเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ และตั้งแต่เล็กจนโตเราจะชอบ อาบน้ำ�ให้สุนัขด้วยตนเอง มันเหมือนได้ใช้เวลาร่วมกันและเราจะได้รู้อะไรหลายๆ อย่าง เช่นความผิดปกติทางร่างกายต่างๆ เมื่อปาร์ตี้อายุราว 2 ปี ระหว่างที่อาบน้ำ�ให้ตาม ปกติ ฉันคลำ�เจอเม็ดกลมๆ เล็กๆ บริเวณก้อนนม จึงได้พาไปตรวจหามะเร็งแต่ผลก็ ไม่พบอะไร คุณหมอแนะนำ�ว่าให้รอดูต่อไป หากก้อนเนื้อบริเวณนั้นเติบโตอย่างรวดเร็ว ถือว่าผิดปกติ... จนเมื่อปาร์ตี้อายุ 7 ปี ก้อนเนื้อบริเวณเต้านมไม่ได้ใหญ่ไปจากเดิมมาก จึงได้วางแผนทำ�หมันให้พร้อมทั้งตัดก้อนเนื้อที่งอกออกมาบริเวณเต้านมทิ้งไปด้วยเลย หลังผ่าตัดคุณหมอนำ�ก้อนเนื้อทั้งชิ้นไปตรวจก็ไม่พบเจอมะเร็ง การผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดี ปาร์ตี้ฟื้นตัวและกลับมาใช้ชีวิตปกติ จนกระทั่ง 6 เดือนให้หลัง ฉันเริ่มสังเกตอาการว่าปาร์ตี้มีอาการเหมือนหายใจ ติดขัด และก้อนเนื้องอกที่ผ่าตัดออกไปกลับมาเหมือนเดิมอีก คุณหมอจึงเจาะชิ้นเนื้อไป ตรวจและ X-ray ปอด ผลปรากฎว่าปาร์ตี้เป็นมะเร็งเต้านมและลามไปยังปอด หมาย ถึงปาร์ตี้กำ�ลังเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย จะอยู่ได้ราว 6 เดือน ถึง 1 ปี ได้ยินเพียงเท่านี้ หัวใจสลายทันที ได้แต่นั่งร้องไห้และกอดปาร์ตี้ไว้ในอ้อมอกให้นานๆ และพูดว่า “อยู่กับ มี๊นานๆ นะปาร์ตี้” ปาร์ตี้เหมือนรับรู้ความรู้สึกเราได้ ปาร์ตี้เงยหน้ามาเลียน้ำ�ตาที่อาบ แก้มหม่ามี๊เหมือนกำ�ลังจะบอกว่า “มี๊อย่าร้องไห้นะ” ครอบครัวของเราได้ตกลงกันว่า อยากให้ปาร์ตี้หลับไปอย่างสบายๆ จะทำ�ทุกอย่างให้ปาร์ตี้มีความสุขที่กับเวลาที่เหลืออยู่ ฉันและครอบครัวได้จัดหาถังอ็อกซิเจนมาไว้ที่บ้าน ให้ปาร์ตี้ได้นอนดมอ็อกซิเจนเวลา หายใจติดขัด และเปลี่ยนอาหารการกินเป็นอาหารชีวจิตสำ�หรับสุนัขที่เป็นมะเร็ง และแล้ววันนั้นก็มาถึง... วันที่ 10 ธ.ค.55 ปาร์ตี้ได้เดินไปรอบๆ บ้าน กินอาหาร อย่างเอร็ดอร่อยด้วยฝีมือหม่ามี๊ตามปกติ บรรยากาศในห้องน้องๆ ตัวอื่นๆ ก็กำ�ลังวิ่ง เล่นกันสนุกสนานทุกอย่างดูเพลิดเพลินไปหมด ส่วนปาร์ตี้ก็กระโดดขึ้นเตียงและล้มตัว นอนหลับไปเลยต่อหน้าหม่ามี๊ ทั้งปะป๊าและหม่ามี๊พยายามปั้มหัวใจลูก จนกระทั่งรู้แล้ว ว่าปาร์ตี้คงไม่มีวันกลับมาอีกต่อไป ปาร์ตี้หลับไปอย่างสบายบนเตียงของครอบครัวเรา รักลูกเสมอ / ครอบครัววิมานยอร์คเชีย

Pet Crematorium

บ้านหลังสุดท้าย ของสัตว์เลี้ยงแสนรัก

www.petscrematorium.com

02-9774404 / 089-9500155 วัดธาตุทอง (เอกมัย), วัดบางบัว (บางเขน), วัดไก่เตี้ย (ตลิ่งชัน), วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม (พัทยา)


38

Petple Magazine june 2013


ho roscope Text : พี ่ เ สื อ

GEMINI

Sagittarius

14 มิ.ย. - 14 ก.ค. OWNER - เรียกได้วา่ เป็นขาขึน้ ก็วา่ ได้ เกณฑ์การงานดีมากเพราะมีผใู้ หญ่คอย สนับสนุน ส่วนเกณฑ์ความรักก็รงุ่ พุง่ แรงมากๆ สำ�หรับคนมีคกู่ ห็ วานสุดๆ เดือนนี้ มีเกณฑ์ได้ เดินทางไกลกับคูร่ กั ของคุณค่ะ PET - ต้องกัดฟันสอนสัตว์เลี้ยงของคุณบ้าง ไม่ เช่นนั้นเขาจะเคยตัว อาจมีแขกคนสำ�คัญมาเยี่ยม ที่บ้าน นิสัยการเห่าของน้องหมาควรให้เพลาลง บ้างก็จะดี

16 ธ.ค. - 13 ม.ค. OWNER - เรื่องงานของชาวราศี ธนูกำ�ลังรุ่งค่ะ หลังจากที่คุณเหนื่อยมาซักพักนึง แล้ว สิ่งที่คุณทำ�นั้นส่งผลดีกับตัวคุณมากเพราะจะ มีผู้ใหญ่หรือเจ้านายเห็นแววและให้ความช่วยเหลือ การเงินมีเกณฑ์จะได้รับรายได้เพิ่มจากงานพิเศษ PET - พาน้องๆ ไปเดินเล่นให้เค้าได้ปลดปล่อย พลังงานที่เหลือเฟือ ตกกลางคืนจะได้หลับสบายกัน ทั้งคู่ไม่มีใครกวนใคร

CANCER

14 ม.ค. - 12 ก.พ. OWNER - ระวังเพศตรงข้าม ผิว สองสีจะเข้ามาทำ�ให้ชีวิตการงานและความรัก วุ่นวาย แก้เคล็ดหันมาดูแลสุขภาพให้ดี เพิ่มเสน่ห์ ให้ตัวเองจะเป็นวิธีการดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาหาได้ PET - น้องๆ ต้องการความสนใจเป็นพิเศษ เห็น ว่าเรียกร้องกันโดยการมาป้วนเปี้ยนบ้าง มานั่งมอง หน้าบ้าง สนใจกันนิดนึงน่านะ

15 ก.ค. - 14 ส.ค. OWNER - มีเกณฑ์ได้ตดิ ต่อกับ ชาวต่างชาติ ต่างภาษา เรือ่ งการ เงินเดือนนีม้ ใี ช้ไม่ขดั สนแต่กม็ ไี ม่เหลือเก็บเพราะคุณ จะมีเรือ่ งใช้จา่ ยจุกจิกค่อนข้างเยอะในเดือนนี้ คนมี คูช่ ว่ งนีต้ อ้ งใจเย็นๆ และพูดจาให้นา่ ฟังเข้าไว้ PET - น้องๆ คึกคักและสุขภาพดีแค่นี้ก็ไม่มี อะไรต้องห่วงแล้ว ใช้เวลาให้มีความสุขกับพวก เขากันดีกว่า

LEO

17 ส.ค. - 16 ก.ย. OWNER - เรื่องการงานอาจจะ มีติดขัดและล่าช้านิดหน่อย แต่ไม่ต้องห่วงเพราะ คุณจะได้ความช่วยเหลือจากเพื่อนต่างเพศที่มีอายุ มากกว่า การเงินเดือนนี้ยังหมุนไม่ค่อยคล่องตัว เท่าไหร่ประหยัดอดออมไว้ก่อนนะช่วงนี้ PET - น้องหมาแมวดูขี้เกียจเหลือทน ถ้าไม่มี ความจำ�เป็นต้องขยับเขาก็จะแช่อยู่ในท่านั้นๆ หาของเล่นใหม่มาให้เค้าได้ขยับบ้างจะดีไหม

Virgo

17 ก.ย. - 16 ต.ค. OWNER - ควรหาเวลาว่างไปพัก ผ่อนหรือให้รางวัลกับตัวเองบ้าง คุณกำ�ลังเครียด เกินไป การพักผ่อนจะทำ�ให้คุณกลับมามีแรงฮึด ทำ�งานได้อีกครั้งนึง PET - ควรดูแลน้องหมาน้องแมวเรื่องอาหาร การกินด้วย ช่วงนี้ลำ�ไส้แปรปรวนขับถ่ายผิดปกติ บางตัวอาจมีอาการทานอาหารลดลงและเซื่องซึม

LIBRA

17 ต.ค. - 15 พ.ย. OWNER - หนักเอาเบาสู้คงจะ เป็นคำ�พูดที่เหมาะที่สุดแล้ว คุณกำ�ลังต่อสู้กับ การงานหรือการเริ่มต้นใหม่ อดทนอีกนิด สิ่งที่ คุณตั้งใจกำ�ลังจะเป็นดั่งฝันอีกไม่นาน PET - ช่วงนี้เจ้าของควรระวังนิสัยชอบวิ่งไปไหน มาไหนปุปปับของน้องสัตว์เลี้ยงราศีตุลย์ด้วย จับตาดูกันให้ดีๆ

Scorpio

16 พ.ย. - 15 ธ.ค. OWNER - ต้องควบคุมสติ อารมณ์ของตัวเอง มีเกณฑ์จะมีปากเสียงกับ ผู้ร่วมงานและคนใกล้ชิด ขอให้ใจเย็นและยึด เหตุผลเป็นหลัก สำ�หรับคนโสด คนที่แอบชอบ อยู่อาจจะทำ�อะไรให้ไม่พอใจบ้าง PET - เอาแต่ใจสุดๆ งัดไม้ไหนมาก็สะทก สะท้านเป็นพักๆ แล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม ลองปรับเปลี่ยนนิสัยเขาโดยการพาไปเจอเพื่อน ใหม่ตามสวนสาธารณะน่าจะดี

Capricorn

Aquarius

13 ก.พ. - 13 มี.ค. OWNER - จะได้ยินข่าวดีจาก ทางไกล การทำ�งานมีเกณฑ์จะได้ลองทำ�อะไรใหม่ๆ เพราะผู้ใหญ่เห็นความสามารถและไว้วางใจ คว้า โอกาสนั้นไว้และทำ�มันให้ดีที่สุดเพราะอนาคตของ คุณอาจขึ้นอยู่กับสิ่งๆ นี้ก็ได้ PET - ระวังสิ่งเป็นพิษต่อน้องๆ ที่อยู่ใกล้ตัว สัตว์ ที่ไม่พึ่งประสงค์อาจเป็นอันตรายต่อน้องหมาน้อง แมวที่รักของคุณ แต่ไม่ต้องพะวังกันไปเพราะน้องๆ ของคุณก็มีภูมิต้านทานเหมือนกัน

เมื่อสมัครสมาชิก มีสิทธิ์ลุ้นรับตุ๊กตา เฟอร์บี้น่ารักแสนรู้ดูดี (จำ�นวน 1 รางวัล)*

รับฟรีทันที! + เสื้อ PETPLE มูลค่า 350 บาท + PETPLE MEMBER CARD บัตรสมาชิกชาว PETPLE CLUB เพื่อรับสิทธิพิเศษและส่วนลด จากร้านค้าชั้นนำ�มากมาย

Pisces

14 มี.ค. - 12 เม.ย. OWNER - มีเกณฑ์เดินทางไกล ได้พบปะกับผู้คนใหม่ๆ มีเกณฑ์ทำ�ธุรกิจเป็นของ ตัวเอง ควรรวบรวมสมาธิและอยู่กับตัวเองให้มากๆ เตรียมตัวกับโอกาสใหญ่ที่กำ�ลังจะเข้ามาในไม่ช้านี้ PET - น้องหมาราศีมีนติดคุณเหลือเกิน จะหัน ไปทางไหนก็เจอแถมคุณจะกินอะไรน้องก็ขอบ้าง ทำ�ใจลำ�บากจริงๆ

Aries

13 เม.ย. - 13 พ.ค. OWNER - การงานรุ่ง รอรับ ข่าวดีได้เลย สิ่งที่ตั้งใจไว้จะสำ�เร็จดังหวัง ส่งผล ให้รายรับเข้าด้วยนะ ระวังแค่เรื่องสุขภาพ อาการ ป่วยกระทันหัน PET - ค่อยๆ สอนกันไปก็แล้วกัน ต้องเหนื่อย คอยตามเอาใจน้องๆ เป็นพิเศษ เดี๋ยวก็วิ่งหลบเข้า มุมของเขาละ เอาขนมมาล่อก็ไม่ยอม

ชื่อสกุล วัน/เดือน/ปี เกิด อาชีพ สถานที่จัดส่ง โทรศัพท์ E-Mail ประเภทสัตว์เลี้ยง

เพศ

Taurus

14 พ.ค. - 13 มิ.ย. OWNER - ใจเย็นๆ กับเรื่องงาน เพราะเดือนนี้สิ่งที่รอคอยยังมาไม่ถึง แต่ไม่ต้อง ห่วงเพราะปลายเดือนมีเกณฑ์ได้พบปะผู้คนใหม่ๆ เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเพื่อนใหม่เหล่านี้จะช่วย เหลือคุณได้อย่างดี PET - น้องรักสัตว์เลี้ยงราศีพฤษภมีความสามารถ พิเศษอยู่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือ เอาใจเก่งที่หนึ่ง แต่ช่วงนี้ยังไงกันนะ ไม่ค่อยเข้าหาคุณเหมือนเมื่อ ก่อนและมักทำ�อะไรที่ขัดคำ�สั่งคุณอยู่เรื่อย *ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรุ่นและสีของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

จำ�นวน


PETPLE vol04 (Thai Language)  
PETPLE vol04 (Thai Language)  

posh life pet lover

Advertisement