Page 1

1 - İşe alımda ne gibi özelliklere dikkat ediyorsunuz?Bunun için özel bir sözlü mülakat dışında sınavınız ya da benzeri bir işlem var mı? 2- Sizin için yaş,cinsiyet,ırk,din ya da kişinin herhangi bir engeli olması önemli mi? 3 - Örneğin Aids hastası olan bir kişiyi işe alır mısınız?Alırsanız bu durumun diğer çalışanları negatif yönde etkileyebileceğini düşünüyor musunuz? 4 - Yönetim kadrosundaki yükseliş sadece performansa mı dayalı yoksa bu tarz farklılıkları göz önünde bulunduruyor musunuz? 5 - Şirketlerde sözde geçerli olmayan bir ayrımcılık olmasa da bunun doğruluğuna inanıyor musunuz? 6 -Şirketinizde bayan yönetici sayısı var mı varsa % kaç? 7 - Bayanların hamilelik dönemi için ne gibi bir prosedür uygulanıyor?Doğumdan sonra 2-3 aylık izin hakları var mı?ücretli-ücretsiz izin?

İş Yasası’nın 74. maddesine göre Kadın işçilerin doğum izni, doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftadır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta daha eklenir.

8 -Sizce hamilelik dönemi bayan çalışanlarınızın kariyeri için ne gibi bir engel teşkil ediyor? Yükselmeleri için bu bir engel mi? 9 - Hamilelik sürecinden sonra işe bıraktıkları pozisyondan devam edebiliyorlar mı? 10 - Şirketinizde çift olarak çalışanlarınız var mı?Varsa bunun size pozitif ya da negatif bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? 11 - Çalışanlarınızın yaşam tarzlarına,işe olan konumlarına dikkat ediyor musunuz? 12 - Çalışanların sağlık koşulları için ne gibi önlemler alınıyor?Önlemlerin ne kadarının yasalara uygun olduğuna inanıyorsunuz? 13 - Sizin için çalışanın mı yoksa işin niteliği mi önemli?

turkcell  

human research management

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you