Istorinė urbanistinė raida

Page 1

Klaipėdos dujų fabriko teritorijos istorinė-urbanistinė raida

užsakovas: Fondas „Augustus“ autorius: architektas R. Gailius atestato nr. A 958 autorius: architektas M. Savickas atestato nr. A 2018 ekspertas, KPD specialistas: , atestato nr..

Klaipėda 2015m


Turinys 1. Tyrimo tikslas ......................................................................................... 2. Tyrimo objektas ..................................................................................... 3. Esama situacija ..................................................................................... 3.1. Klaipėdos miesto 2007-2017m. bendrojo plano ištrauka ...... 3.2. Esamos situacijos schema .................................................... 3.3. 2014m. aerofoto su sklypų ribomis ....................................... 3.4. 2015m. topografinė nuotrauka .............................................. 3.5. 2015m. fotofiksacija .............................................................. 3.6. Anksčiau rengtos koncepcijos/konkursai XXa.pab.-XXIa.pr. . 3.7. 2006m. Detalusis planas ....................................................... 3.8. Planuojami nauji darbai ......................................................... 4. Istorinė - urbanistinė raida ................................................................... Teritorijos vystymosi etapai ......................................................... XIXa.: 1854m. pradžia .......................................................................... 1861m. ....................................................................................... 1867m. ....................................................................................... 1894m. ....................................................................................... XXa.: 1900m. ....................................................................................... 1900-1908m. .............................................................................. 1912m. ....................................................................................... 1913m. ....................................................................................... 1914-1916m. .............................................................................. 1923m. ....................................................................................... 1936m. ....................................................................................... 1942m. ....................................................................................... 1961m. ....................................................................................... 1987m. fotofiksacija ................................................................... 5. Istorinio užstatymo sluoksniai ............................................................. 6. Išvados / pasiūlymai ........................................................................... 7. Priedai ................................................................................................. 8. Literatūros šaltiniai .............................................................................

3 3 4 4 5 6 7 8 15 18 20 21 22 23 25 28 32 35 37 41 43 46 48 50 53 54 58 61 62-64 65 78


1. Tyrimo tikslas Be istorinės atminties nebus tvarios ateities. Norint tinkamai pasiruošti būsimiems projektavimo darbams atliekamas šis Klaipėdos dujų fabriko teritorijos Liepų gatvėje istorinės-urbanistinės raidos tyrimas. Šio tyrimo pagrindu vystomas projektas turi sukurti naują, tvarų, originalų, visuomenei patrauklų objektą maksimaliai išsaugant iki šių dienų išlikusį miesto pramoninio komplekso elemento - dujų fabriko istorinį palikimą. Tikslai: 1.1. istoriniu – urbanistiniu aspektu išnagrinėti senosios Klaipėdos miesto pramoninės teritorijos fragmentą/ elementą - dujų fabriko teritoriją; 1.2. išsiaiškinti koks buvo dujų fabriko teritorijos užstatymas ir kaip jis kito laike; 1.3. identifikuoti nagrinėjamos teritorijos urbanistinį charakterį ir jo svarbą Klaipėdos miesto kontekste; 1.4. pateikti išvadas, kurių pagrindu būtų formuluojami tolesni projektavimo uždavimai bei pasiūlymai.

2. Tyrimo objektas Buvusios istorinės Klaipėdos pramoninės teritorijos kontekste nagrinėjama buvusio dujų fabriko teritorijos dalis - šiuo metu registruoti žemės sklypai Liepų g. 47 ir Trilapio g. 4 Klaipėdoje.


Klaipėdos miesto 2007-2017m. Bendrojo Plano pagrindinio brėžinio fragmentas

K. G. V2. I2. B2. B3.

Nagrinėjama teritorija Komercinės paskirties objektų teritorijos Gyvenamosios teritorijos Visuomeninės paskirties teritorijos - religinių bendruomenių pastatų statybos Inžinerinės infrastruktūros teritorijos - susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams Bendro naudojimo teritorijos - kapinių Bendro naudojimo teritorijos - urbanizuotų teritorijų viešųjų erdvių Miesto vandenvietės apsaugos zona Pagrindiniai pėsčiųjų ir dviračių takai

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

4


3. Esama situacija Klaipėdos miesto istorinė dalis, kurią šiandieną riboja Liepų, Trilapio bei Priestočio gatvės nuo XIXa. buvo naudojama pramoninių-gamybinių objektų statybai. Šiuo metu šioje teritorijoje yra įsikūrę: prekybos centras “Norfa” (žiūr. schemoje nr. 3), sporto klubas “Impuls” (nr. 4), senoji Klaipėdos vandenvietė (nr. 2), Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (nr. 5), viešoji miesto pirtis (nr. 6), skulptoriaus kūrybinės dirbtuvės (nr.10), komercinis sklypas (nr. 11), keli gyvenamieji namai (nr. 9) ir išlikę dujų fabriko užstatymo likučiai (nr.1). Šiandieną buvusio dujų fabriko teritorijoje (žiūr. schemoje pažymėta nr. 1 raudona) kartais organizuojami įvairūs renginiai - koncertai “GasJazz”, senoviškų automobilių klubo “Seni kibirai” vasaros sezonų atidarymai, uždarymai. Ši vieta turi dar daug neišnaudoto potencialo tapti įdomiu traukos tašku mieste - inovacijoms, eksperimentams, kultūrai, pramogoms, menui, kūrybinėms dirbtuvėms, muzikai, kinui, šviesai, žaidimams, etc. Išlikęs dujų fabriko užstatymas. Du ‘gasholderiai’ (dujų saugyklų statiniai) stovi Liepų ir Trilapio gatvių sankryžos kampe ir formuoja šios sankryžos dominantę. Buvusios parduotuvės-ekspozicijos fasadinė siena formavusi Liepų gatvės išklotinę buvo nuversta vėtros 2011m. Trilapio g. 4 išlikusių pastatų nėra, tačiau manoma rasti senųjų krosnių pastatų bei kitų fabriko statinių pamatus archeologinių kasinėjimų metu. Yra išlikęs buvęs dujų fabriko direktoriaus namas (dabar daugiabutis gyvenamasis namas) sklype Liepų g. 47a (schemoje nr. 8). Teritorijos urbanistinė dominantė - vandens bokštas buvo susprogdintas per Antrąjį Pasaulinį karą. Senojoje vandenvietės teritorijoje vis dar yra artezinis šulinys pastatytas 1898m. Taip pat stovi dvi aeracinės su vandens rezervuarais 1902m., siurblinė atstatyta 1947m., transformatorinė atstatyta 1947m. Gretimybės. Vakarinėje teritorijos pusėje yra įsikūręs skulptūrų parkas, Klaipėdos stačiatikių Visų Rusų Šventųjų bažnyčia. Šiaurinėje dalyje yra degalinė, autobusų bei traukinių stotis. Rytinėje pusėje yra stambus transporto mazgas - Priestočio, Mokyklos ir Liepų gatvių sankryža, tiltas per Danės upę. Pietinėje pusėje yra statybinių prekių parduotuvė “Gulbė”, viešbutis “Ararat”, įvairių įmonių ofisai. Danės upė su numatomu laivų uosteliu yra už 250m. Šiuo metu šioje teritorijoje registruoti 9 žemės sklypai, keletas sklypų yra nesuformuoti ir neregistruoti.

Pries

točio

g.

5.

3.

la Tri

2.

g.

10.

4. 6. 1.

7. 1. 2. 3. 4.

Sklypų ribos 2012m. (nesutikslintos) Nagrinėjama teritorija Senoji Klaipėdos vandenvietė Prekybos centras “Norfa” Sporto klubas “Impuls”

5. 6. 7. 8. 9.

9. 8.

.

ųg

p Lie

Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba Viešoji miesto pirtis Klaipėdos stačiatikių Visų Rusų Šventųjų bažnyčia Daugiabučio gyv. namo sklypas Gyvenamieji namai (sklypas nesuformuotas)

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

Mokyklos g.

pio

12.

11.

10. 11. 12.

Skulptoriaus dirbtuvės Komercinis sklypas Žalieji plotai

5


2014m. aerofoto su sklypų ribomis

Duomenys iš kultūros paveldo departamento: Unikalus objekto kodas: 4694 Pilnas pavadinimas: Dujų fabriko pastatų kompleksas Adresas: Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Liepų g. 47 Įregistravimo registre data: 1996-12-23 Statusas: Valstybės saugomas Rūšis: Nekilnojamas Objektas įrašytas kaip: kompleksas Kompleksą sudaro: namas (22194; 1); (22195; 2); (22196; 3); Teritorijos plotas: 600 Vizualinio apsaugos zonos pozonio plotas: 0 Fizinio apsaugos zonos pozonio plotas: 0 Vertingosios savybės : Atsiradimo data: 1861 m. Seni kodai: Kodas registre iki 2005.04.19: G21K Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše: Nr. naujai išaiškinamųjų sąraše: 2181 Nr. laikinosios apskaitos sąraše: 413/183

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

6


2015m. topografinė nuotrauka

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

7


Fotofiksacija 2015m.

2015.05.07. Dujų saugyklų vaizdas iš Liepų ir Trilapio gatvių sankryžos. Adresas Liepų g. 47

2015.05.07. Antrosios dujų saugyklos vaizdas iš Trilapio gatvės

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

8


Fotofiksacija 2015m.

2015.05.02. Dujų saugyklų vaizdas iš Liepų gatvės

2015.05.02. Buvęs dujų fabriko direktoriaus namas. Dabar daugiabutis gyvenamasis namas, adresas Liepų g. 47a.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

9


Fotofiksacija 2015m.

1-osios dujų saugyklos rytinio fasado fragmentas

1-osios dujų saugyklos fasado fragmentas

Buvęs dujų fabriko direktoriaus namas iš kiemo pusės

2-osios dujų saugyklos fasado fragmentas

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

10


Fotofiksacija 2015m.

2015.05.07. 1-osios dujų saugyklos sienos vidinė pusė

2015.05.07. 1-osios dujų saugyklos vidus, matosi 2-oji dujų saugykla

2015.05.07. 1-osios dujų saugyklos požeminė dalis su kolonomis

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

11


Fotofiksacija 2015m.

2015.05.07. 2-osios dujų saugyklos išlikę metalinio karkaso fragmentai

2015.05.09. Įspaudas plytoje, 2-osios dujų saugyklos mūras.

2015.05.07. 2-osios dujų saugyklos požeminė dalis

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

12


Fotofiksacija 2015m.

Vieša miesto pirtis Trilapio gatvėje

1913m. statytos dujų saugyklos vieta, dabar ūkinis kiemas Trilapio gatvėje

Valgykla “Čiop Čiop” Trilapio gatvėje

Skulptoriaus kūrybinės Trilapio gatvėje

Buvusio banko “Snoras” administracinis pastatas Liepų ir Trilapio gatvių sankryžoje

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

13


Fotofiksacija 2015m.

Žolynas su medžiais tarp viešosios pirties ir Trilapio g. 4 sklypo

Takelis iš Trilapio gatvės į skulptūrų parką prie stačiatikių bažnyčios tvoros

Vaizdas į skulptūrų parką iš Trilapio gatvės

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

14


Anksčiau rengtos koncepcijos/ konkursai/ projektai: • 1976m. Klaipėdos miesto komunalinio ūkio projektavimo instituto (KŪPI) parengtas rekonstrukcijos projektas aludei; • 1990m. LAS Klaipėdos organizacijos organizuotas senojo Klaipėdos dujų fabriko pritaikymo architektūrinių idėjų konkursas. Užsakovas firma “Arta”; • 2006m. UAB “Klaipėdos projektas” parengtas ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas 2006m. rugpjūčio 18d. įsakymu Nr. AD1 - 1862 žemės sklypo Liepų g. 47, Klaipėdoje, detalusis planas PV M. Ramanauskienė. Užsakovas UAB „Vaiduoklių draustinis“. Rengiant šį detalųjį planą buvo suformuotas sklypas prie išlikusių statinių bei parengtas užstatymo pasiūlymas/ koncepcija. • 2014m. vandenvietės sutvarkymo koncepcija. Koncepcijos autoriai: Roman ir Ilja Klemencovai. Pastatų techninius projektus rengė UAB “Klaipėdos projektas” (žiūr. toliau psl. 16-19)

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

15


1976m.

Klaipėdos miesto komunalinio ūkio projektavimo instituto (KŪPI) parengtas rekonstrukcijos projektas aludei. Šis projektas nebuvo realizuotas.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

16


iniciatyva 1990m.

1990m. architekto R. Gailiaus iniciatyva buvo pasiūlyta pradėti tvarkyti išlikusius Klaipėdos dujų fabriko pastatus su tikslu atgaivinti šį objektą. Miesto vykdomajam komitetui sutikus ir architektui R. Gailiui įtikinus tuometinį Klaipėdos miesto kūrybinio jaunimo susivienijimą - firmą “Arta” teikti finansavimą buvo imtasi darbų. Buvo atlikti gasholderių apmatavymai, stogo konstrukcijų apmatavymus atliko Klaipėdos miesto paminklų konservavimo instituto konstruktorius J. Bachitov. Buvo parengtas statybos darbų organizavimo projektas, pastatytas bokštinis kranas, nuimtos išlikusios stogo konstrukcijos, išvalyti abu gasholderiai (pilni statybinio laužo). Buvo kreiptasi į LAS Klaipėdos organizaciją ir paskelbtas architektūrinių idėjų konkursas. Deja konkursas nepavyko, idėjos išgeneruoti nepasisekė. Galop tuometinis vykdomasis komitetas nesutiko perduoti šių pastatų, kūrybinio jaunimo susivienijimas nutraukė finansavimą ir taip darbai nutrūko.

Architektūrinių idėjų konkurso skelbimas, 1990m.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

17


2006m.

UAB “Klaipėdos projektas” parengtas ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas 2006m. rugpjūčio 18d. įsakymu Nr. AD1 - 1862 žemės sklypo Liepų g. 47, Klaipėdoje, detalusis planas. Projekto vadovė M. Ramanauskienė. Užsakovas UAB „Vaiduoklių draustinis“. Detaliojo plano tikslas suformuoti sklypus, nustatyti jų ribas, paskirtį, naudojimo būdą, naujo ir išlikusio užstatymo reglamentus. Rengiant šį detalųjį planą buvo suformuotas sklypas prie išlikusių statinių bei parengtas užstatymo pasiūlymas/ koncepcija.

Šio detaliojo plano pagrindu parengta užstatymo koncepcija. Koncepcijos vizualizacija. Vizualizacijos autorius K. Mickevičius

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

18


2014m.

Yra parengta vandenvietės sutvarkymo koncepcija. Koncepcijos autoriai: Roman ir Ilja Klemencovai. Pastatų techninius projektus rengė UAB “Klaipėdos projektas”. Analizuojama galimybė tokios koncepcijos realizacijai.

Koncepcijos vizualizacija

Dienraščio “Klaipėda” straipsnis 2015-05-05

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

19


2015m.

planuojami darbai 2014m. išlikusius statinius įsigijo naujas savininkas Augustinas Jankevičius. Prasideda naujas etapas. Klaipėdos krašto kultūros paveldo išsaugojimo fondo įkūrėjo Arvydo Urbio padedamas, savininkas ieško žmonių, specialistų, idėjų komplekso atgaivinimui. Taip palaipsniui susikurė neformali darbo grupė - architektė-konsultantė Rasa Riškienė, architektai Romas Gailius ir Mindaugas Savickas. Prie šio darbo taip pat prisideda Klaipėdos krašto istorijos mylėtojai: dizaineris Kęstutis Mickevičius, archeologas Dainius Elertas, istorikas doc. dr. Arūnas Baublys, archeologas Rokas Kraniauskas. Taipogi savininko šeimos nariai Karolis Beniulis, Jurgita Beniulienė ir Rūta Simonaitytė. Pradedami ir planuojami darbai: • Įkurti fondą “Augustus”, valdymo organą, kuris toliau vystys Klaipėdos dujų fabriko atgaivinimo idėją, organizuos lėšų pritraukimą, projektavimo darbus, atliks užsakovo funkciją; • Atlikti sklypų Liepų g. 47 ir Trilapio g. 4 geoskanavimą 7-10 metrų gylio; • Atlikti archeologinius tyrimus; • Atlikti geologinius tyrimus; • Atlikti grunto užteršumo tyrimus; • Atlikti Klaipėdos dujų fabriko teritorijos Liepų gatvėje istorinės-urbanistinės raidos tyrimą; • Paruošti teritorijos pritaikymo galimybių studiją; • Sukurti teritorijos panaudojimo scenarijų bei būsimų statinių funkcinę programą; • Pradėti projektavimo darbus;

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

20


4. Istorinė – urbanistinė raida


Teritorijos vystymosi etapai 1854m. – po didžiojo Klaipėdos miesto gaisro nuspręsta įsteigti Klaipėdos Dujų įmonę; 1861m. – dujų fabriko pastatymas ir pirmoji produkcija; 1867m. – rekonstrukcija – pastatyta antroji dujų saugykla; 1894m. – rekonstrukcija – plečiama gamyba ir statomi nauji pastatai; 1900m. – praplėsta gamyklos teritorija; 1905m. – pastatomas naujas krosnių pastatas, rekonstruojami kiti statiniai; 1912m. – statomi nauji statiniai - kontora, darbininkų valgykla, amoniako fabrikas; 1913m. – plečiama gamyba, statoma nauja dujų saugykla šiaurinėje sklypo dalyje; 1914-1916m. – statomas vertikalių krosnių pastatas; 1923m. – Miesto įmonių reorganizacija – 1-ojoje dujų saugykloje įrengiama administracija. 1936m. – Pilnai išvystytas urbanistinio komplekso užstatymas 1946m. – Dujų fabrikas nebeegzistuoja – į išlikusius pastatus įkeliami gyventojai. 1961m. – Griaunami dujų fabriko pastatai. Vėliau pastatoma vieša pirtis 1981m. – Dujų saugyklas (gazholderius) apleidžia gyventojai.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

22


Ištakos - 1854m. Po Didžiojo Klaipėdos miesto gaisro 1854m. buvo nuspręsta mieste įvesti saugesnį dujinį gatvių apšvietimą. Dujų stoties statybai iš pradžių buvo numatytas Heinricho laivų dirbtuvės sklypas ant Dangės upės kranto, bet patikrinus pasirodė, kad žemė dujų stočiai statyti buvo netinkama. Dujų stoties statyboms buvo parinkta vieta šalia miesto kapinių ir kelio į Luizės dvarą. Iki XIXa. vid. ši vieta buvo neužstatyta, čia tęsėsi miestiečių pievos, kur stovėjo jų daržinės.

1860m žemėlapis, kuriame matosi, kad tuo metu teritorija buvo neužstatyta

Rigasche Zeitung 1854 spalio 08d. Vertimas: Po 1854m. spalio mėnesio gaisro nuniokojusio didelę dalį Klaipėdos miesto - ketinama įrengti dujinį miesto apšvietimą.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

23


laikraščių ištraukos 1857-1858m.

Memeler Dampfboot 1858m. rugsėjo 27d. Vertimas: Ilgai trunka dujų gamyklos projektavimas, paruošiamiesiems darbams taryba prašo Magistrato skirti 500 talerių.

Memeler Dampfboot 1857m. vasario 16d. Vertimas: Steigiama Dujų įmonė

Memeler Dampfboot 1857m. vasario 20d. Vertimas: Statytų kompanija “Buttlery Iron Company” pateikė sutarties projektą dėl dujų fabriko statybų, miesto taryba pritartų sutarties projektui, dalyvautų su 10 000 talerių.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

24


1861m.

1860m. gruodžio mėn. 19d. Miesto Seimelis buvo nutaręs dujų stotį statyti miesto sąskaita ir skyrė 120 000 talerių. 1861m. Klaipėdoje buvo pastatyta dujų stotis pagal Karaliaučiaus dujų įmonės direktoriaus J. Hartmann planus vadovaujant pačiam J. Hartmann. Statybos ėjo sparčiai ir tų pačių metų spalio mėnesio pabaigoje dujų stotis galėjo pradėti veikti.*

Ištrauka iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d. Klaipėdos dujų stoties vaizdas 1861m. metais žiūrint iš šiand. Liepų gatvės. Priekyje – mažasis gazholdis.

Šaltinis: „GAS-ANSTALTEN DEUTSCHLANDS“, Munchen 1862 Vertimas: Memelis(Prūsija). 17,400 gyventojų. Nuosavybė: Savivaldybės. Vadovauja ponas H. Hartmann. Statybai vadovauja J. Hartmann iš Karaliaučiaus. Pradėjo veikti lapkričio 1d. 1861,

* Iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

25


1861m.

Ištrauka iš 1936m. lapkričio 1d jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“,

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

26


1861m. 1861m. buvo pastatyti šie statiniai bei įrengimai*: 1. Retortų trobesys (plane 8x14m) su 4 retortų krotinėmis krosnimis. 2. Garo katilas garo mašinai varyti bei įmonės, raštinės ir gyvenamiesiems būstams apšildyti. 3. Aparatų patalpa. Stoties laikrodis pagamintoms dujoms matuoti. 4. 4 cilindriniai oro aušintuvai, 0.65m skersmens, 3m aukščio bei kiti įrengimai. 5. Šulinys. 6. Valytuvų patalpa. 7. Spaudimo reguliatorius. 8. Dujų saugykla (gasholderis) 660m3 talpumo. 9. Namas raštinės reikalams ir direktoriaus butui. 10. Dirbtuvės ir sandėlys. 11. Meistrų gyvenamasis namas. 12. Anglių pašiūrė anglims laikyti. Planas 9x34m. Čia tilpo 500t. anglių. 13. Sandėlys 14. Dervos duobė. 15. Dangės (Akmenos) upėje paruošta prieplauka anglims perkrauti. Toliau anglys keliaudavo vežimais iki dujų stoties. 16. Miesto dujų vamzdžių tinklas 26875m ilgio ir 50-235mm skersmens.

12. 13. 14.

11. 1.

2.

3.

10.

4. 6.

dab

. Tri

7.

lapi

o g.

8.

9.

tas len ė) p o tv var ų ga d zės iep Lui arb. L (d

Iliustracija: Teritorijos užstatymas 1861-1866m.

* Iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

link

Dan

gės

27


1867m.

Jau 1865m. atsirado reikalas statyti antrą dujų rezervuarą. 1866m. rugpjūčio 19d. dujų įmonės statybos komisija pateikė Magistratui brėžinius bei išlaidų sąmatas antram apmūrytam dujų rezervuarui statyti. Miesto Seimelis 1866m. lapkričio 21d. leido rezervuarą statyti. Pagal apskrities meistro Meyerio projektą ir išlaidų sąmatą dujų rezervuaro trobesys buvo statomas mūrininko meistro Loehrkes. Geležinį 710m3 talpos rezervuarą pastatyti buvo pavesta kalviui-meistrui Young ir šaltkalviui meistrui Krampf.*

Ištrauka iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d. Dujų stoties vaizdas 1867 metais, pastačius didijį gazholderį

Šaltinis: Dr. N. H. Schilling „GAS-ANSTALTEN DEUTSCHLANDS“, Munchen 1868m. Vertimas(pabraukta): antrojo Gasholderio statyba įvykdyta 1867 metų vasarą.

* Iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

28


1867m.

Ištrauka iš 1936m. lapkričio 1d jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“,

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

29


1867m.

dab

. Tri

lapi

o g.

tas e) n e aß pl ro er str a v d d ės exan z i link Lu u Al Dan a i l gės Fab (vė rik stra ße Nauji statiniai, priestatai, antstatai

Iliustracija: Teritorijos užstatymas 1867-1892m. Pastatomas antras gasholderis

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

30


laikraščių ištraukos 1873-1879m.

Memeler Dampfboot 1873m. birželio 22d. Vertimas: Gražus pasakojimas apie joninių šventimą šaulių parke, džiaugiasi naujomis dujų šviesomis.

Memeler Dampfboot 1873m. rugsėjo 18d. Vertimas: Laivas “Burmistras Šving” atveža dujų gamyklai 11 032 centnerių ir 32 svarus anglies iš Sanderlendo Anglijoje.

Memeler Dampfboot 1873m. spalio 10d. Vertimas: Miesto gatvių dujinio apšvietimo tvarka “Tebunie šviesa”.

Memeler Dampfboot 1873m. rugsėjo 27d. Vertimas: Skelbimas. 2-3 kambarių kontora, su dujiniu apšvietimu, yra stoginė karietoms ir arklidės. Turgaus gatvė 11.

Memeler Dampfboot 1874m. sausio 3d. Vertimas: Įspėjimas dėl dujų naudojimo apšvietimui.

Memeler Dampfboot 1874m. gruodžio 11d. Vertimas: Vasarą dujų gamyklos “nesveikos dujos” paraližuoja gražią vietą.

Memeler Dampfboot 1879m. lapkričio 22d. Vertimas: Uosto statybos biuras pristato šventės proga dujų apšvietimą.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

31


1894m. rekonstrukcija Nuo 1861 iki 1892m. dujų stotis (neskaitant 2-ojo dujų rezervuaro pastatymą) nebuvo nei praplėsta nei atnaujinta, krosnys ir aparatai nebuvo remontuoti. Per 31 veikimo metus įmonės įrengimai buvo visiškai pasenę, todėl dujų stotis turėjo būti iš pagrindų atnaujinama. Buvo keliamas klausimas, ar ne geriau būtų statyti elektros stotį, tačiau dujų komisijai ištyrus pasiūlymas buvo atmestas dėl reikalingų didelių investicijų. 1892-1894 metais miesto korporacijoms parūpinus reikalingų lėšų dujų stotis buvo atnaujinta pagal inžinieriaus Schaar Altonoje planus, vadovaujant dujų stoties dirigentui E. Kurth. 1893m. buvo pradėta įvesti baltakaitė Auerio šviesa. Nors įvedus efektyvesnę baltakaitrę dujų šviesą dujų sunaudojimas sumažėjo, tačiau buvo skaitoma, kad tai turi naudą visuomenei. Padarius įvairių bandymų su baltakaitre dujų šviesa ir uždegamaisiais prietaisais įsitikinta, kad šis apšvietimas yra geriausia šviesa gatvėms apšviesti. 1894m. po reorganizacijos dujos buvo pradėtos tiekti virinimo, šildymo ir jėgos reikalams. Tai prisidėjo prie dujų suvartojimo padidėjimo.*

Ištrauka iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d. Dujų stoties vaizdas po 1892-94 metų rekonstrukcijos.

* Iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

32


1894m. rekonstrukcija

Ištrauka iš 1936m. lapkričio 1d jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“,

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

33


1894m. rekonstrukcija Rekonstrukcijos metu buvo pristatyti priestatai krosnių, garo katilų, aparatų ir valytuvų pastatams praplėsti. 1867m. statytas dujų saugyklos pastatas buvo tiek padidintas (2-as aukštas), kad dujų rezervuarą buvo galima didinti (teleskopijuoti) nuo 710m3 iki 1600m3 talpos. Anglių pašiūrė buvo praplėsta tiek, kad anglių atsargų užtekto visai žiemai. Dvi krotinės krosnys buvo pakeistos naujomis Didier tipo krosnimis. Buvo įrengta nauja amoniakinio vandens ir dervos duobė tarp krosnių ir valytuvų trobesio. Dujoms aušinti buvo parūpinti du geležiniai oro aušintuvai 1,3m ir 1,1m skersmens ir 5m aukščio. Kaikuriose miesto gatvėse buvo atnaujinti ir pastorinti dujų tiekimo vamzdžiai.*

dab

. Tri

lapi

o g.

e raß ė) t s v r de ų gat n p xa Ale b. Lie r Fab (da rik

stra ß

e

Nauji statiniai, priestatai, antstatai

Iliustracija: Teritorijos užstatymas 1894m. Plečiamos patalpos, paaukštintas 2-asis gasholderis

* Iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

34


1900m.

Ištrauka iš 1936m. lapkričio 1d jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“,

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

35


1900m. 1899m. buvo praplėsta gamyklos teritorija, kad būtų galima pastatyti naują anglių saugyklą – medinė, kvadratinio plano su važiuojamaisiais tiltais. Kadangi per stiprius šalčius žibintų dujų vamzdžiai prie žemės užsikišdavo susidarančiais ledais 1900m. buvo įsigytas spirito išgarintojas. Šiuo aparatu į dujas buvo primaišoma spirito, kad nesusidarytų ledas ir naftalinas. 1897/98 metais siekiant reklamuoti ir viešinti dujų panaudojimo galimybes prie senojo gasholderio buvo pastatytas priestatas, kuriame buvo įrengta pastovi ekspozicija ir pardavinėjami dujiniai prietaisai. 1900m. metinė produkcija siekė 634675m3 iš kurių virinimo, šildymo ir jėgos reikalams atiteko 96922m3.*

dab

. Tri

lapi

o g.

e raß ė) t s v r de ų gat n a p x Ale b. Lie r Fab (da rik st

raß e

Nauji statiniai, priestatai, antstatai

Iliustracija: Teritorijos užstatymas 1900m.

* Iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

36


1900-1908m.

Įkurta miesto komunalinių Įmonių bendrovė

Ištrauka iš 1936m. lapkričio 1d jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“,

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

37


1900-1908m.

Įkurta miesto komunalinių Įmonių bendrovė 1899m. šalia dujų įmonės išgręžtas artezinis gręžinys. 1901m. buvo pradėtas statyti vandens bokštas ir vandens tiekimo sistema. 1902m. rugpjūčio 1 d. Klaipėdos dujų ir vandentiekio įmonės buvo sujungtos į vieną komunalinių įmonių zoną. Rugpjūčio 2d. buvo iškilmingai atidarytas Klaipėdos vandentiekis. Vandentiekio atidarymas sutapo su 650-osiomis miesto įkūrimo metinėmis. Jo metu burmistrui Altenbergui miesto statybos meistras Pietsch įteikė raktus. Miesto vadovas, pasidžiaugęs svarbiu įvykiu, priėmė statybą. Didelis koncertas ta proga surengtas šaulių namų sode. 1903 metais į pensiją išėjo dujų stoties vadovas (dirigentas) Kurth. 1904m. krosnių įrengimas padidintas viena retortų krosnimi. 1906m. didžiausio dujų suvartojimo metu vakaro valandomis dujų nebeužteko, buvo nupirktas vandens dujų įrengimas. Tais pačiais metais buvo įsigytas amoniako gaminimo įrengimas, amonio salietros trąšų gamybai žemės ūkio poreikiams tenkinti. Katilų įrangai buvo pastatytas naujas 28m kaminas. Vienu aukštu buvo padidintas valytuvų pastatas. Pastatyta dar viena krosnis su 8 retortais. 1907m. dujų stoties ir vandentiekio darbininkams buvo įrengtas valgomasis, dušinės ir vonios. Taip pat pastatytas įrengimas pigaus limonado ir selterio gamybai. Tuo būdu socialiniu atžvilgiu buvo padarytas labai svarbus įmonės įrengimų praplėtimas.*

dab

. Tri

lapi

o g.

e raß ė) t s v r de ų gat n a p x Ale b. Lie r (da Fab r

ik s traß

e

Nauji statiniai, priestatai, antstatai

Iliustracija: Teritorijos užstatymas 1905m.

* Iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

38


1900-1908m.

Įkurta miesto komunalinių Įmonių bendrovė

Šaltinis: „Centralblatt der Bauverwaltung“, 1901m. Vertimas: 1899m. lapkritį išgręžtas 288,8m gylio gręžinys inžinieriaus Bieske iš Konigsbergo pagalba.

Žemėlapis Ubersichts-Plan der Stadt Memel 1903m. mastelis 1:4000

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

39


Atvirutė, kurioje matosi pagrindinis įėjimas į komunalinių įmonių teritoriją. Spėjama data 1902-1912m.

Atvirutė, kurioje matosi į komunalinių įmonių pastatai: abu gasholderiai, krosnių pastatas, vandentiekio bokštas. Spėjama data 1902-1912m.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

40


1912m.

Ištrauka iš 1936m. lapkričio 1d jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“,

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

41


1912m. Įvedimas Klaipėdoje elektros šviesos sudarė natūralią konkurenciją dujoms. Uosto Valdyba ir Šaulių namai atsijungė nuo dujų tinklo ir įsirengė elektros apšvietimą. Tačiau dujų suvartojimas žymiai nesumažėjo, nes buvo pigesnis bei teikė ryškią šviesą “ligi 1000 žvakių stiprumo”. Be to labai žymiai išaugo dujų suvartojimas verslo reikalams, kur dujos buvo naudojamos didesniems motorams varyti. 1911m. lapkričio 1d. Magistrato pavedimu atėjusio Dujų Įmonės ir Vandentiekio Įmonės decernento (generalinis vadovas), miesto patarėjo Schulz’o ir eksploatacijos direktoriaus iniciatyva Dujų Įmonės darbininkų valgomojoje salėje susirinkusiam įmonių personalui paminėtas 50 metų jubiliejus. Miesto korporacijos dalyvaudavo šios pramoninės teritorijos kūrime. Kaip pavyzdys, 1911m spalio 19d. paskelbtas miesto korporacijų nutarimas sudaryti miesto įmonių amatininkų ir darbininkų pašalpos fondą. Šiam reikalui kiekvienais metais sąmatoje turėjo būti įrašyti 600 markių. Taip buvo išmokėtos jubiliejinės gratifikacijos darbininkams, meistrams, amatininkams bei raštinės valdininkams. Tuo metu buvo praplėsta raštinė/kontora, šalia pastatytas sandėlys, pastatytas darbininkų valgomasis, prausimosi patalpos ir amoniako fabrikas.*

dab

. Tri

lapi

o g.

e aß ė) r t v rs de ų gat n p xa Ale b. Lie r (da Fab rik st

raß e

Nauji statiniai, priestatai, antstatai

Iliustracija: Teritorijos užstatymas 1912m.

* Iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

42


1913m.

eksperto vertinimas - pasiūlymas Kadangi 1912m. dujų rezervuarų nebeužteko ir ėjo kalba apie didelę praplėtimo statybą Magistratas nutarė išklausyti eksperto nuomonę dėl dujų stoties plėtros. Ekspertu buvo pakviestas direktorius Kobbertas iš Karaliaučiaus. 1913m. vasario 6d. Kobberto pranešimas numatė dujų stočiai 25 metų praplėtimo perspektyvą iki 12000-18000m3 dieninės produkcijos.*

Ištrauka iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d * Iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

43


1913m.

realizuota projekto dalis - naujas dujų tankas

Ištrauka iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

44


1913m.

realizuota projekto dalis - naujas dujų tankas

1913m. balandžio 16-24d. remiantis eksperto Kobberto vertinimu Miesto korporacijos paskyrė 107000markių reikalingiausiems statiniams statyti. Naujas dujų rezervuaras buvo plokščiadugnės konstrukcijos, dvigubo pakėlimo, 3000m3 talpos su galimybe padidinti (teleskopijuoti) talpą iki 4500m3. Šalia pastatytas laikrodžių ir spaudimo reguliatorių statinys.*

dab

. Tri

e raß ė) t s v r de ų gat n a p x Ale b. Lie r Fab (da rik stra ß

lapi

o g.

e

Nauji statiniai, priestatai, antstatai

Iliustracija: Teritorijos užstatymas 1913m. Pastatomas naujas metalinis dujų tankas

* Iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

45


1914-1916m.

Ištrauka iš 1936m. lapkričio 1d jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“,

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

46


1914-1916m.

Kad būtų padaryta vietos naujoms krosnims teko pirma nugriauti senąjį dujų meistro namą. Meistras buvo apgyvendintas netoliese viename privačiame bute. 1914m žiemą buvo nuimtas senojo (pirmojo) gasholderio gaubtas (varpas) ir jame virš dujų tanko duobės buvo nutiestas gelžbetoninis perdengimas. Toje duobėje buvo laikomas amoniako vanduo, o viršutinė patalpa buvo naudojama kaip sandėlys. 1914m. gegužės 6-28d. miesto korporacijos leido atlikti numatytus praplėtimus: pastatyti naują krosnių pastatą bei įrengti vertikalines krosnis, anglių ir kokso bunkerius, padavimo įrengimą su liftu ir kabančiu keltu. Kad nereiktų ardyti anglių pašiūrės ir dėl to didinti perstatymų išlaidas naująjį krosnių trobesį statė nukrypdami nuo Kobberto projekto. Dėl karo statyba buvo dar parengiamojoje stadijoje sukliudyta. Tuo pačiu karo metu dujų suvartojimas buvo sumažėjęs. 1915m. krosnių statyba atgijo ir vėlai rudenį eksploatacijai buvo perduota viena krosnis. Antra krosnis buvo baigta 1916m. pavasarį. 1916m. gruodžio mėn. miesto korporacijų nutarimu buvo leista statyti trečią krosnį.*

dab

. Tri

e raß ė) t s v r de ų gat n a p x Ale b. Lie r Fab (da rik stra ße

lapi

o g.

Nauji statiniai, priestatai, antstatai

Iliustracija: Teritorijos užstatymas 1914-1916m. Ilgai statomas vertikalių krosnių pastatas

* Iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

47


1923m.

Mažajame gasholderyje įkurta administracija 1922m. rugpjūčio pabaigoje Magistrato statybos patarėjas Pietsch, 20 metų vedęs dujų ir vandentiekio įmones, dėl ligos išėjo į pensiją. Tų pačių metų rugsėjo pradžioje įmonių vadovybę parėmė miesto korporacijų išrinktasis direktorius R. Wilke iš Frankfurto. Jis atliko miesto korporacijų pageidautą Miesto Įmonių reorganizaciją. Naujosios bendrovės pirmieji apyskaitiniai metai prasidėjo 1923m. sausio 1d. vardu “Klaipėdos Miesto Įmonės, b-vė s. a. a.”. 1923m. senasis gasholderis buvo perstatytas į administracijos namus, kuriuose sutilpo įvairių įmonių, dujų, vandentiekio, kanalizacijos ir elektros stoties administracijos aparatas. Tuose namuose taip pat dirbo ir tramvajaus su siaurais geležinkeliais administracija. Pastate buvo įrengti šie kambariai: kasa, buhalterija, laukiamasis kambarys, įmonių kontora, direktoriaus kabinetas su prieškambariu, registratūra ir telefonų kambarys, administracijos biuras ir šalutinės patalpos. 1923m. balandžio 6-11d. įvyko darbininkų streikas. 1923/24 metais buvo pastatyti įmonių gyvenamieji namai. 1923m. spalio mėn. buvo nupirktos vežimų svarstyklės 10000kg sveriamos galios, geresnei koks pardavimo kontrolei užtikrinti. Vežimų svarstyklės pastatytos prie įvažiavimo iš Prezidento Smetonos alėjos (dab. Liepų gatvė). 1923m. buvo nutiesta siaurojo geležinkelio šaka ir anglys uoste buvo kraunamos tiesiog į siaurojo geležinkelio vagonus, gabenamos tramvajaus bėgiais iki siaurojo geležinkelio šakos ir iš čia garvežiais vežamos į dujų įmonę. Dujų įmonėje anglys kraunamos į apverčiamus vagonėlius ir važiuojamuoju tiltu padalinamos anglių sandėlyje. 1932m. administracijos namuose buvo įrengta telefonų automatinė centrinė ir automatiniai telefonai, kuriais sujungtos atskiros įmonių šakos.*

Ištrauka iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d. Dujų stoties vaizdas 1923m.

* Iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

48


1923m.

Žemėlapyje matosi anglių iškrovimo vieta prie Dangės (iškastas kanalas). Pažymėtas užstatymas žemėlapyje neatspindi realybės, nes čia pavaizduotas eksperto Kobbert’o perspektyvinis dujų stoties projektas, kuris nebuvo pilnai įgivendintas. Taipogi nepažimėti darbuotojų gyvenamieji namai bei nauji siauruko bėgiai.

Ubersichts Plan der Stadt Memel. 1903m. sudarytas - 1923m. pakoreguotas žemėlapis. J. Zembrickis

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

49


1936m.

Pilnai išvystyta Dujų Įmonė

Ištrauka iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

50


1936m.

Pilnai išvystyta Dujų Įmonė

Ištrauka iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

51


1936m.

Pilnai išvystyta Dujų Įmonė

Ištrauka iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d. Vaizdas (piešinys) iš paukščio skrydžio

dab

. Tri

)

lapi

o g.

r de

xan Ale

d

e(

aß str

. arb

Fab r

ė atv ųg

p

Lie

ik s traß

e

Nauji statiniai, priestatai, antstatai

Iliustracija: Teritorijos užstatymas 1936m.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

52


1942m.

1942m. Šiame žemėlapyje pažymėtas 4-asis gasholderis teritorijos šiaurėje. 1946m. Dujų fabrikas nebeegzistuoja – į išlikusius pastatus įkeliami gyventojai.

1942m. žemėlapis Memel Nord.

Memeler Dampfboot 1956m. balandžio mėn. Vertimas: Buvusioje dujų ir elektros prietaisų parduotuvėje dabar yra alus, degtinė ir “zakuska”.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

53


1961m.

statinių griovimas

Šis žemės sklypo planas atliktas 1961m. prieš nugriaunant dujų fabriko pastatus. LTSR Klaipėdos Inventorizacijos Tech Biuras.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

54


1961m.

statinių griovimas

1961m. ruošiantis statyti miesto viešąją pirtį buvusios Dujų Įmonės statiniai buvo griaunami iki pamatų. Pateiktoje iliustracijoje matosi, kurie statiniai buvo išgriauti.

)

dab

. Tri

ė atv ųg

iep

lapi

o g.

M.

io

rk Go

vė gat

.L arb

(d

Nugriauti statiniai

Iliustracija: griaunami pastatai 1961m.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

55


fotofiksacija apie 1961m.

Fotografijoje matosi (iš kairės į dešinę): 2-oji dujų saugykla, valytuvų pastato griūvėsiai, 1905m. statytas krosnių pastatas

Vaizdas iš dab. Trilapio gatvės

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

56


fotofiksacija apie 1961m.

Vaizdas iš dab. Trilapio gatvės krosnių pastato ir valytuvų pastato griuvėsiai

Vaizdas iš dab. Trilapio gatvės matosi po II pasaulinio karo atstatytas vandens bokštas

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

57


fotofiksacija apie 1987m.

Fotografijos iš istorinės apybraižos, J. Tatoris, 1987m.,Klaipėda

Buvusios parduotuvės/ parodinės ekspozicijos pastato fasadas iš dab. Liepų gatvės nugriautas vėtros 2011m.

1-osios dujų saugyklos vaizdas iš Liepų ir Trilapio gatvių sankryžos

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

58


fotofiksacija apie 1987m.

Fotografijos iš istorinės apybraižos, J. Tatoris, 1987m.,Klaipėda

Buvusio užstatymo griūvėsiai prie dab. Trilapio gatvės

Tarp dviejų saugyklų

Buvusi parduotuvės / parodinės ekspozicijos patalpų vieta.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

59


fotofiksacija apie 1987m.

Fotografijos iš istorinės apybraižos, J. Tatoris, 1987m.,Klaipėda

2-osios dujų saugyklos stogo konstrukcijų fragmentai

2-osios dujų saugyklos metalinio gaubto karkasas

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

60


5. Istorinio užstatymo sluoksniai

Šis istorinio užstatymo ir esamos situacijos palyginimas daromas tam, kad būtų galima įsivaizduoti kur stovėjo istoriniai (dabar jau nugriauti) Dujų Įmonės statinai. Schema nr. 1

14.

14. 8.

15.

9.

7.

12.

6.

10. 5.

10.

11. 4. 1.

3. 2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Buvęs dujų fabriko direktoriaus namas 1-oji dujų saugykla pastatyta 1861m. 2-oji dujų saugykla pastatyta 1867m. Valytuvų ir spaudimo regulilatorių pastatas Krosnių pastatas 1861m. praplėstas 1905m. Vertikaliųjų krosnių pastatas 1914-1916m. Anglių pašiūrė 3-oji dujų saugykla Vandens bokštas Darbininkų namų kolonija

13.

11. Raštinė, darbininkų valgykla, dušinės 12. Elektros stoties biuras 13. Dujinių prietaisų parodinė parduotuvė 14. Šiuo metu stovi garažai, sandėliukai 15. Šiuo metu skulptoriaus kūrybinės dirbtuvės 2012m. sklypų ribos (nesutikslintos) užstatymas vieno aukšto užstatymas daugiau nei vieno aukšto

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

61


6.1 Išvados/ pasiūlymai

Išvados: 1. Svarba miesto kontekste. Ugnis ir vanduo - tai miesto gyvybės elementai. Dujų fabriko, o vėliau ir vandentiekio bei kitų komunalinių įmonių atsiradimas Klaipėdoje (Memelyje) rodo, kad miestas buvo progresyvus ir savo inovacijomis neretai pralenkdavo kaimyninius miestus. Atsiradus dujiniam apšvietimui - vakarais gatvės tapo šviesesnės ir saugesnės, vėliau miesto korporacijos dujas pradėjo naudoti verslo reikmėms. Atsiradus vandentiekiui bei kanalizacijos sistemai miestas tapo higieniškesnis. Vandens bokštas sunaikintas II pasaulinio karo metu buvo svarbus miesto panoramos elementas bei visos pramoninės teritorijos unikali dominantė (žiūr. sch.1 psl. 61, nr.9). Tokia komunalinių įmonių bendrovė savo laiku buvo vienintelė Lietuvoje bei viena iš pirmųjų Baltijos šalyse. 2. Socialinis aspektas. Dujų fabrike, o vėliau ir Komunalinių Įmonių bendrovėje socialiniu požiūriu taip pat vyko progresas. Čia įvyko pirmasis Klaipėdoje darbininkų streikas, geresnių darbo sąlygų reikalavimas, 8 darbo valandų įvedimas, buvo įkurtas dabininkų paramos fondas. 3. Svarba kvartalo kontekste. Istoriškai, Klaipėdos miesto dujų fabrikas buvo visos pramoninės teritorijos židinys ir pirmas pradas. Pažymėtinas ir tas faktas, kad nuolat plečiantis veiklai šioje teritorijoje, valdymo aparatas (administracija-intelektas) buvo įsikūrusi senojoje dujų saugykloje (žiūr. sch.1 psl. 61, nr. 2), taigi dujų fabrikas visada buvo visos pramoninės teritorijos širdis. Dujų saugyklų pastatai yra charakteringiausi kvartalo elementai menantys pramoninę istoriją ir formuojantys kvartalo identitetą. 4. Užstatymo principas. • Nagrinėjami sklypai Liepų g. 47 ir Trilapio g. 4 užima tik nedidelę dalį buvusios Dujų Įmonės teritorijos. • Gyvenamieji ir administraciniai pastatai bei parduotuvė su ekspozicija (reprezentacija) buvo statomi arčiau gatvės (dab. Liepų g.), ūkiniai-technologiniai pastatai, sandėliai bei anglių pašiūrės statomos toliau nuo gatvės šiaurinėje teritorijos dalyje. • Pagrindinis (paradinis) įėjimas į dujų fabriko teritoriją buvo iš dabartinės Liepų gatvės. • Istorinis dujų fabriko kiemas niekada nebuvo užstatytas. • Istorinis dujų fabriko užstatymas Trilapio gatvėje buvo tankus 1-2 aukštų ir “užlipo” ant šiuo metu esančio šaligatvio zonos. Pastatai buvo statomi vokišku principu - “galu” į gatvę. • Dujų saugyklų pastatai stovintys Liepų g. ir Trilapio g. sankryžoje buvo ir yra sankryžos dominantė.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

62


6.2 Išvados/ pasiūlymai 5. Vertybės. Viso pramoninio kvartalo autentiškas charakteris sovietmečiu nebuvo saugomas dėl to daugelis identitetą formuojančių kvartalo elementų yra prarasti. Tačiau buvusio dujų fabriko saugyklų pastatai (žiūr. sch.1 psl. 61, nr. 2 ir nr. 3) yra vertingiausi išlikę buvusios pramoninės teritorijos elementai. Savo aštuonkampe tūrių forma dujų saugyklų pastatai yra unikalūs - tokios formos išlikusių gazometrų yra vos vienas kitas pasaulyje. Fasadų mūras, jo raštas bei detalės su keliomis išimtimis yra ganėtinai gerai išsilaikę. Taipogi šios dujų saugyklos yra vertingos savo išskirtine vidine erdve su 6m gylio duobe (požeminė dalis). Unikalus buvo ir saugyklų stogo kombinuotas medžio-metalo konstruktyvas. Krosnių pastatas (žiūr. sch.1 psl. 61, nr. 5) turėjo išskirtinį ir stebinančiai išraiškingą fasado frontoną su pusapvalia viršutine dalimi. Šalia stovėjo kaminai, valytuvų bei spaudimo reguliatorių pastatas (žiūr. sch.1 psl. 61, nr. 4). Visi šių pastatų fasadai formavo charakteringą Trilapio gatvės išklotinę - vokišku užstatymo principu “galu” į gatvę. Vietoje istorinio vertikaliųjų krosnių pastato (žiūr. sch.1 psl. 61, nr. 6) šiuo metu stovi viešosios miesto pirties pastatas. Pirtis jau atliko savo laikmečio funkciją ir yra morališkai pasenusi. Tiek istorine tiek architektūrine prasme tai yra visiškai menkavertis pastatas. Menkavertis yra ir šalia stovintis (Trilapio g. 10) sovietiniais metais buvusios statybos valdybos administracijos pastatais su menkaverčiais statiniais - garažais sandėliukais (žiūr. sch.1 psl. 61, nr. 14). Šalia stovinčios skulptoriaus kūrybinių dirbtuvių pastatas architektūriškai taip pat nėra vertingas (žiūr. sch.1 psl. 61, nr. 15). 6. Susisiekimas. Kvartalo transporto infrastruktūra yra neracionali ir netvarkinga. Kvartalo gatvių prasmingumas yra abejotinas. Transporto mazgai - sankryžos yra nepatogios, nesaugios ir avaringos. Kiekvienas ūkio subjektas parkavimo klausimus sprendžia atskirai, dėl to infrastruktūros teritorija naudojama neefektyviai. 7. Tvarkoma nekompleksiškai. Gaila, kad iki šiol miestas nesugebėjo pasirengti vieningos, bendros koncepcijos šios teritorijos atkūrimui ir panaudojimui XXIa. reikmėms. Istorinė pramoninė teritorija tvarkoma ir valdoma nekompleksiškai, fragmentiškai ir atsitiktinai. Teritorija padalinta į visą eilę sklypų, kuriuos valdo savarankiški autonomiški fiziniai ir juridiniai asmenys. Kiekvienas sklypo savininkas ar naudotojas sprendžia savarankiškai savo sklypo panaudojimo perspektyvas pagal savo poreikius. Šio proceso pasekoje atsirado prekybos centras “Norfa”, sporto kompleksas “Impuls” nederantys tarpusavyje nei stiliumi nei architektūriniais-urbanistiniais sprendimais. Dabartinės vandenvietės teritoriją šiuo metu taipogi planuojama tvarkyti autonomiškai. Šiandieną teritorijoje yra įsikūrę 10 ūkio subjektų, kurie neracionaliai naudoja teritoriją, neturi vienijančių ryšių ir bendro vardiklio. Visi objektai tvarkomi neieškant sąsajų su gretimybėmis. Nagrinėjamo kvartalo ūkio subjektų darbo laikas nėra suderintas. Esamos funkcijos neturi jas papildančių paslaugų. Vakarais teritorija yra negyva ir nyki dėl funkcijų įvairovės nebūvimo.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

63


6.3 Išvados/ pasiūlymai

Pasiūlymai: 1. Vieninga koncepcija. Rekomenduojama ieškoti būdų sukurti tvarią visos buvusios pramoninės teritorijos sutvarkymo koncepciją realizuojant tai ilgalaikėje perspektyvoje. Vieninga koncepcija padėtų konsoliduoti visus teritorijos naudotojus vieningai ir efektyviai spręsti kvartalo problemas. 2. Širdis. Istoriškai senasis dujų fabrikas (ugnis) dirbo neatsiejamai kartu su vandenviete (vanduo) kaip vienas pramoninis organizmas užtikrinantis miestui gyvybingumą ir komfortą. Todėl prasminga būtų ir toliau šį kompleksą atkūrinėti kaip vientisą, suteikiant naujas nedisonuojančias funkcijas. 3. Identitetas. Rekomenduojama atkurti / restauruoti išlikusių pastatų sunykusias dalis dujų saugyklų stogai, langai, mūro detalės, vėliavos tvirtinimo elementas, etc. Siūloma atstatyti istoriškai unikalią urbanistinę dominantę-vertikalę vandens bokštą (žiūr. sch.1 psl. 61, nr. 9). Siūloma ieškoti galimybių kūrybiškai interpretuojant atstatyti buvusio dujų fabriko pastatų vertingiausius tūrius bei architektūrą: buvusį krosnių pastatą (žiūr. sch.1 psl. 61, nr. 5), buvusią parodinę parduotuvę (žiūr. sch.1 psl. 61, nr. 13). Šiaurinėje dujų fabriko teritorijoje stovėjusios anglių saugojimo pašiūrės (žiūr. sch.1 psl. 61, nr. 7) architektūriniu požiūriu buvo menkavertės, todėl jų atkūrinėti nebūtų prasminga. Ten kur neįmanoma atkurti vertingo užstatymo, siūloma nužymėti vietą architektūrinėmis priemonėmis. Šiomis priemonėmis bent dalinai atkurti vietovės identitetą. 4. Susisiekimas. Rekomenduojama persvarstyti kvartalo transporto (tiek motorinio tiek bemotorio) infrastruktūros prioritetus bei naudotojų poreikius. Rekomenduojama kvartalo parkingo klausimus spręsti kompleksiškai - viso kvartalo apimtimi. Siūloma ieškoti sprendimų sankryžų ir perėjų avaringumui mažinti. Yra prasminga įrengti saugų patekimą į skulptūrų parką kertant Trilapio gatvę, taip sukuriant pėsčiųjų ryšius su miesto žaliųjų “plaučių” – elementu – skulptūrų parku. Nagrinėtina galimybė Trilapio gatvėje riboti arba naikinti motorinį transportą. Tai suteiktų didesnį patrauklumą ir pačiam skultūrų parkui. Būtina užtikrinti ryšius su šalia esančiu magistraliniu dviračių taku. Taip būtų užtikrintas poilsiaujančių žmonių pritraukimas bei lengvas patekimas į teritoriją - rekreacijos tikslais. 5. Funkcijos ir ryšiai. Siūloma kurti ryšius tarp atskirų ūkio subjektų, kurti funkcijų įvairovę viena kitą papildančią ir kuriančią pridėtinę vertę. Multifunkcinis kompleksas su skirtingu įvairių funkcijų darbo laiku pagyvintų šią vietą vakarais. Siūloma kurti su istorinių technologijų pažinimu, kultūra, edukacija susijusias funkcijas. Ši Klaipėdos miesto pramoninė teritorija savo laiku buvo progresyviausia ir inovatyviausia Baltijos šalyse, todėl tęsiant tradicijas siūloma kurti ir naujausių technologijų klasterius, eksperimentariumus, socialines laboratorijas, HUB’us. Taipogi galėtų atsirasti daugiau gyvenamosios paskirties objektų, vakarinių pramogų - klubai, restoranai, t.t. Ši vieta turi milžinišką neišnaudotą potencialą miesto centre. Tai galėtų tapti pramoninio paveldo, šiuolaikinių menų ir naujausių technologijų parku - “disneilendu”.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

64


7. Priedai Ištraukos iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d.

Burmistro Schulz’o įžanginis žodis leidinyje

Antspaudas leidinyje

Leidinį pasirašo valdyba Jubiliejinio leidinio pabaigos žodis

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

65


apmatavimai 1988m.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

66


stogo konstrukcijų apmatavymai

Paminklų Restauravimo Projektavimo Institutas

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

67


miesto dujų vamzdžių tinklas

Skaudžiausia įmonės vieta buvo vamzdžių tinklas. Jis buvo ne tik blogai išklotas, bet taip pat vamzdynui panaudota be galo bloga medžiaga. Retas miesto užstatymas reikalavo ilgų vamzdžių. Įrengiant kanalizaciją dujų vamzdžių tinklas labai nukentėjo. Taip pat vamzdžius gadindavo blogu gatvių grindiniu važiuojantys sunkvežimiai ir didėjantis transporto judėjimas. Dujų nuostoliai palyginus su suvartojimu buvo labai dideli. Vamzdžių taisymas brangiai kainuodavo, nes vamzdžiai gulėdavo podirvio vandenyje ir slankiame smėlyje.*

Ištrauka iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d * Iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

68


Produkcija

Ištrauka iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d.

Principinė dujų gamyklos veikimo schema. Iš istorinės apybraižos, J. Tatoris, 1987m., Klaipėda

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

69


dujiniai žibintai

Dujiniai žibintai apvalaus stiklo pakabinti ant pastato konšteino pagalba. Nuotraukos iš „Pasiūlymai dėl senamiesčio erdvės tarp P. Cvirkos g-vės, Dangės upės, Teatro aikštės ir Pergalės g-vės rekonstrukcijos“ Aiškinamojo rašto. Komunalinio ūkio statybos projektavimo instituto Klaipėdos skyriaus užsakymas 1974m. Architektas S. Manomaitis

2015-04-25 Fotofiksacija Naujoji Uosto gatvė 4

2015-04-25 Fotofiksacija Liepų gatvė 16

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

70


dujiniai žibintai

Senamiesčio apšvietimo žibintų brėžiniai 1977m. Parengė: Lietuvos TSR Kultūros Ministerija Paminklų Konservavimo Institutas Skyriaus vyr. Inžinierius: R. Riešutas Projektavo: S. Manomaitis Užsakovas: Klaipėdos m. Komunalinio ūkio valdyba

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

71


kamščiai

Teritorijoje rastas mineralinio vandens butelio kamštis. Manoma, kad 1905 m. Dujų fabrike buvo pradėta setlerio (silpnas mineralinis vanduo) gamyba.

Klaipėdietiški kamščiai

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

72


vandentiekio gręžiniai

1911-1912m. žemėlapis „Geologische Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten“ – Memel H. Hess v. Wichdorff 1911 u.12

Pjūvis per Kuršių Neriją (Kurhauzą Sandkrugą), marias, Memelio miestą, toliau į šiaurę per Tauralaukį į Purmaleną. Šiame pjūvyje matosi vandenvietės artezinis gręžinys Wasserwerk – 277m. gylio „Profil vom Südrand über die Kurische Nehrung (Kurhaus Sandkrug) und das Haff nach der Stadt Memel und von hier nach Norden über Tauerlauken nach Purmallen.“

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

73


namų kolonija 1923/24m.

Buvusi “Miesto įmonės” darbuotojų namų kolonija Vaizdas iš Liepų gatvės (Google street view 2015m.)

Ištrauka iš jubiliejinio leidinio „Klaipėdos Dujų įmonei 75 metai“, 1936m. lapkričio 1d.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

74


pavyzdžiai Pavyzdinis to laikmečio projektas. Atlasas 1854m.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

75


pavyzdžiai

Atnaujintas dujų fabrikas, Latvijas Gāze, Riga

2015.04.24 vaizdas iš administracinio pastato terasos

2015.04.24 atnaujintas gasholderio fasadas

2015.04.24 įrengta sporto salė

2015.04.24 autentiškos stogo konstrukcijos

2015.04.24 įrengta sporto salė

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

2015.04.24 įrengta sporto salė

76


pavyzdžiai

Atnaujintas dujų fabrikas, Latvijas Gāze, Riga

1962m. dujų fabriko nuotrauka

2015.04.24 atnaujintas gasholderio fasadas

2015.04.24 įrengti ofisai buvusiame fabriko pastate

2015.04.24 įrengti ofisai buvusiame fabriko pastate

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

77


8. Literatūros ir informacijos šaltiniai Rašytiniai šaltiniai: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Memeler Dampfboot 1857-58m., 1873-79m. Rigasche Zeitung 1854 10 08. Leidinys „Klaipėdos dujų įmonei 75 metai. 1936m lapkričio mėn. 1d. Istorinė apybraiža, J. Tatoris, 1987m., Klaipėda KVAD dosje 1996m. Pasiūlymai dėl senamiesčio erdvės tarp P. Cvirkos g-vės, Dangės upės, Teatro auikštės ir Pergalės g-vės rekonstrukcijos“ Aiškinamojo rašto. Komunalinio ūkio statybos projektavimo instituto Klaipėdos skyriaus užsakymas 1974m. Architektas S. Manomaitis 7. Journal fur Gasbeleuchtung und Wasserversorgung, Nr. 16; 18. April 1908. 8. „GAS-ANSTALTEN DEUTSCHLANDS“, Dr. N. H. Schilling, Munchen 1862, 1869, 1896. 9. „Centralblatt der Bauverwaltung“, 1901m. 10. „Bericht Uber die Verwaltung und den Stand der Gemeinde-Angelegenheiden der Stadt Memel“/ Pradedant 1856m., 1862, 1863, 1867, 1868 Žemėlapiai: 1. Umlandkarte: Urmeßtischblatt 1:25000 Memel, Zusammenstellung der Bl. 4,5,7 und 8 von 1860 (Ausschnitt). 2. Ubersichts-Plan der Stadt Memel 1:4000, 1903 3. „Geologische Karte von Preussen und benachbarten Bundesstaaten“ – Memel. 1:25000, H. Hess v. Wichdorff 1911 u.12 4. Plan von Memel und Umgegend 1:10000, 1913. 5. Ubersichts-Plan der Stadt Memel 1:6000, 1903, pakoreguotas 1920-23m. 6. Memel Nord 1:5000, 1942m. 7. 1947m, 1:25000, (rusiškas) 8. 1959m, 1:25000, (rusiškas) Apmatavymai: 1. Žemės sklypo planas, M. Gorkio g. 47, 47a, 47b. LTSR Klaipėdos inventorizacijos Tech Biuras, 1961-05-29. 2. Architektūriniai-fotogrametriniai apmatavymai, Buv. Dujų fabriko gazholderiai, Klaipėda Trilapio gtv. Nr. 4. Užsakovas: Klaipėdos m. buit. aptarnavimo susivienyjimas „Pajūris“. Vyr. architektas F. Vanagas. PRPI 1988m.

Dujų fabriko Klaipėdoje istorinė – urbanistinė raida

78