Page 1

TAULA DE TREBALL AMB SUPORT


PRESENTACIÓ La inserció laboral de les persones amb discapacitat és possible gràcies a la col·laboració de les empreses i administracions. Durant l’any 2011 més de 700 persones han treballat a empreses del mercat laboral ordinari i d’aquests treballadors, entorn de 300 persones mantenen l’estabilitat laboral mitjançant un contracte indefinit. Els programes de treball amb suport compten amb més de 60 preparadors laborals que treballen per donar suport a l’empresa i al treballador amb discapacitat en el seu procés d’inserció, d’adaptació i manteniment de la feina. Les empreses que col.laboren amb els programes de treball amb suport són representatives de tots els sectors empresarials, tant de l’ambit privat com públic.


BUGADERIA I NETEJA


BUGADERIA

NETEJA


ALIMENTACIÓ


ALIMENTACIÓ


RESTAURACIÓ


RESTAURACIÓ


DISTRIBUCIÓ I TRANSPORT


DISTRIBUCIÓ I TRANSPORT


AGRÍCOLES


AGRÍCOLES


HABITATGE I CONSTRUCCIÓ


HABITATGE I CONSTRUCCIÓ


SERVEIS SOCIALS I SANITARIS


SERVEIS SOCIALS

SERVEIS SANITARIS


SERVEIS ADMINISTRATIUS


SERVEIS ADMINISTRATIUS

Ajuntament de Campos

Ajuntament de Felanitx

Ajuntament de MarratxĂ­


Ajuntament d’Alcúdia


Madre Alberta


HOTELERIA


HOTELERIA


COMERÇ I INDÚSTRIA


COMERÇ


Peluquería Llabrés

INDÚSTRIA


OCI I TURISME


OCI

TURISME


TECNOLOGIES I COMUNICACIÓ


TECNOLOGIES I COMUNICACIÓ


Impr猫s a amadip.esment 路 DL: PM-621-2012


http.taula.treballambsuport.com

guia d'empreses  
guia d'empreses  

cataleg d'empreses

Advertisement