Page 1

POZALAGUA’12 Lan-­‐Materiala  

Ander Deuna  Ikastola   UPV/EHU  


KOBAKO BETEKIN  POSIBLEAK  


Espeleotema-Mota ezberdinak 1. 

Ur jariakin laminarrak (flowstone).

2.  Tantanketaz (dripstone): estalaktitak eta estalagmitak, zutabeak,… 3.  Exzentrikoak edo Heliktitak. Zartadura

Exzentrikoak   Helik:tak  

Kor:nak Zutabeak  

Filiformeak Estalak+tak  

Gours-­‐ak Perlak  

Estalagmitak


N

Pozalaguako Koba   plantan  


Pozalaguako Koba   Zehar  ebakia  

1. Zenbat  elementu  geologiko   ezberdin  ikusi  dituzu  ?  

3. Zer  adierazten  dute   elementu  geologiko   ezberdinek?  

(Ordenatu denboran  eta  espazioan)  

4. Zer  EZ  da  ageri  ?   2.  Zer  da  gehien  dagoena?     (mota  ezberdinak)  

5. Nola  jakin  dezakegu   metakinen  ADINA?  


Pozalaguako Koba Presentzia •  Bertoko  sedimentua   (autoktonoa)   –  Grabitatez  (blokeak)  

•  Hauspeakin kimikoak   –  Espeleotema   ezberdinak   –  Fase  ezberdinak  

Gabezia •  Sarrera originala  ?   •  Uraren  markak:   –  Scalops   –  Kobaren  itxura   –  …  

•  Sedimentu aloktonoak   –  Filtraziozko  lurzoruak   –  Garraiatuak  (urak,  haizeak,  ...)  

•  Antropikoak


denbora

Pozalaguako Kobaren   GEOhistoria  (A.  Aranburu)  

Blokeen mugimendua   1º  Espeleotemak  (Tantaketazkoak)  

4. Espeleotemak:  exzentrikoak  

Bloke-­‐erorketa Betekin  aloktonoak?  

3. Espeleotemak  (tantanketaz)   2.  Flowstone  +  Gours-­‐ak   (Ur  jariakin  laminarra)  

Kobaren “disoluziozko”  sorrera  

Adina…??

Pozalagua  

Pozalaguan erabilitako materiala

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you