Issuu on Google+

POZALAGUA’12   Lan-­‐Materiala  

Ander  Deuna  Ikastola   UPV/EHU  


KOBAKO  BETEKIN  POSIBLEAK  


Espeleotema-Mota ezberdinak   1. 

Ur jariakin laminarrak (flowstone).

2.  Tantanketaz (dripstone): estalaktitak eta estalagmitak, zutabeak,… 3.  Exzentrikoak edo Heliktitak. Zartadura  

Exzentrikoak     Helik:tak  

Kor:nak   Zutabeak  

Filiformeak   Estalak+tak  

Gours-­‐ak   Perlak  

Estalagmitak  


N  

Pozalaguako  Koba   plantan  


Pozalaguako  Koba   Zehar  ebakia  

1.  Zenbat  elementu  geologiko   ezberdin  ikusi  dituzu  ?  

3.  Zer  adierazten  dute   elementu  geologiko   ezberdinek?  

(Ordenatu  denboran  eta  espazioan)  

4.  Zer  EZ  da  ageri  ?   2.  Zer  da  gehien  dagoena?     (mota  ezberdinak)  

5.  Nola  jakin  dezakegu   metakinen  ADINA?  


Pozalaguako Koba   Presentzia •  Bertoko  sedimentua   (autoktonoa)   –  Grabitatez  (blokeak)  

•  Hauspeakin  kimikoak   –  Espeleotema   ezberdinak   –  Fase  ezberdinak  

Gabezia •  Sarrera  originala  ?   •  Uraren  markak:   –  Scalops   –  Kobaren  itxura   –  …  

•  Sedimentu  aloktonoak   –  Filtraziozko  lurzoruak   –  Garraiatuak  (urak,  haizeak,  ...)  

•  Antropikoak  


denbora  

Pozalaguako  Kobaren   GEOhistoria  (A.  Aranburu)  

Blokeen  mugimendua   1º  Espeleotemak  (Tantaketazkoak)  

4.  Espeleotemak:  exzentrikoak  

Bloke-­‐erorketa   Betekin  aloktonoak?  

3.  Espeleotemak  (tantanketaz)   2.  Flowstone  +  Gours-­‐ak   (Ur  jariakin  laminarra)  

Kobaren  “disoluziozko”  sorrera  

Adina…??  


Pozalagua