Červenec 2013 zpráva tc šluknov

Page 1

TEEN CHALLENGE

STŘEDISKO ŠLUKNOV

MODLITEBNÍ POTŘEBY A PODĚKOVÁNÍ

stanici Šluknov a v práci na ulicích a v dětském centru! Stále se modlete za naše studenty. Přinášejí si z minulosti mnoho duševní i duchovní zátěže. Modlete se aby i přes tuto zátěž horlivě a opravdově následovali Ježíše. Modlete se za křty V D.S. pro naše studenty. Modlete se za prevence na školách, aby se otevřely další možnosti a školy. Za prostředky na platy preventistů. Nedaří se nám získávat zakázky na zimu, bez nich nebudeme mít dostatek prostředků na provoz. (měsíčně potřebujeme získat 122.000.-. Tj. 46.000.– na platy a 76.000.– na provoz = jídlo, energie, cestovné, aj.) Prosím modlete se za Toma Kačera, vedoucího podnikání. Je dlouhodobě unavený. Potřebuje nové síly!!! Jirka Camfrla potřebuje uzdravení z bércového vředu, který ho sužuje již více než půl roku Modlete se za naši zem, ať ztraceným na ulicích má kdo sloužit. Modlete se za ty, kteří již na ulicích slouží. Potřebují autoritu, moudrost a lásku k překonávání protivenství!

Děkujeme všem, kteří reagovali na naši výzvu s finanční podporou. Díky ní jsme získal zhruba 50.000 na provoz, což nám stačilo na dva měsíce. Stále potřebujeme pravidelné dárce! Jak jsem již psal minule, zima nám vzala 2 měsíce z možnosti vydělávat prostředky v našem podnikání. Stále tedy potřebujeme získat prostředky na uhlí, což je zhruba 100.000,Zároveň bychom rádi snížili náklady za elektřinu. Potřebujeme získat prostředky na 2 bojlery, které je možné nahřívat z kotle. Cena i s instalací je zhruba 170.000,- a návratnost zhruba 3 roky (i půjčka). Dlouhodobá zátěž se také projevila na síle služebníků. Prosím modlete se za nás, potřebujeme zmocnění k službě našim studentům, ke kázaní slova ve

 