Page 1


BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN ALAM SEKITAR BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN NEGARA

PENGGAL PERTAMA Minggu

1

Nilai 1.1 Kepercayaan kepada Tuhan

Kandungan Akademik Pegangan agama pedoman hudup Tuntutan negara tanggungjawab kita  Amalan baik dituntut oleh setiap agama - Beraafan - Bersyukur

Hasil Pembelajaran Mengamal dan menghayati cara hidup mengikut tuntutan agama masing-masing

Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Perbincangan tentang amalan baik mengikut ajaran agama masing-masing ii. Main peranan: - Cara meminta maaf - Cara mengucapkan terima kasih


2

3

4

1.1 Kepercayaan kepada Tuhan

1.2 Kebersian Fizikal dan Mental

1.2 Kebersian Fizikal dan Mental

Pegangan agama pedoman hudup Tuntutan negara tanggungjawab kita  Amalan baik dituntut oleh setiap agama - Beraafan - Bersyukur Bahasa yang sopan dalam pertuturan melambangkan peribadi seseorang Kesopanan dalam pertuturan demi keharmonian bersama  Kepentingan dan cara menggunakan bahasa yang sopan dalam pelbagai situasi - Pergaulan harian - Majlis rasmi Bahasa yang sopan dalam pertuturan melambangkan peribadi seseorang Kesopanan dalam pertuturan demi keharmonian bersama  Kepentingan dan cara menggunakan bahasa yang sopan dalam pelbagai situasi - Pergaulan harian - Majlis rasmi

Mengamal dan menghayati cara hidup mengikut tuntutan agama masing-masing

Menggunakan bahasa yang sopan dan bertata susila pada setiap masa

i. Perbincangan tentang amalan baik mengikut ajaran agama masing-masing ii. Main peranan: - Cara meminta maaf - Cara mengucapkan terima kasih i. Lakonan - Cara sopan meluahkan perasaan tidak puas hati kepada seseorang kawan. ii. Menyediakan dan menyampaikan satu ucapan dalam perhimpunan sekolah

Menggunakan bahasa yang sopan dan bertata susila pada setiap masa

i. Lakonan - Cara sopan meluahkan perasaan tidak puas hati kepada seseorang kawan. ii. Menyediakan dan menyampaikan satu ucapan dalam perhimpunan sekolah


5

6

7

Kasih saying asas keluarga bahagia Kasih Sayang sesama anggota keluarga 2.1 Kasih Sayang melahirkan keluarga bahagia terhadap  Kepentingan dan cara menunjukkan keluarga amalan kasih saying sesama anggota keluarga - Saling membantu - Saling menghormati Kasih saying asas keluarga bahagia Kasih Sayang sesama anggota keluarga 2.1 Kasih Sayang melahirkan keluarga bahagia terhadap  Kepentingan dan cara menunjukkan keluarga amalan kasih saying sesama anggota keluarga - Saling membantu - Saling menghormati

3.1 Tanggungjawab terhadap Masyarakat

Kesejahteraan tempat tinggal identity masyarakat Kesejahteraan tempat tinggal tanggungjawab bersama  Penglibatan dalm aktiviti setempat - Rukun Tetangga - Pengkebumian - Kenduri / majlis sosial - Kerja amal

Menunjukkan kasih saying sesama anggota keluarga

Perbincangan dalam kumpulan tentang aktiviti yang dijalankan secara berdikari semasa di rumah.

Menunjukkan kasih saying sesama anggota keluarga

Perbincangan dalam kumpulan tentang aktiviti yang dijalankan secara berdikari semasa di rumah.

Melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat setempat.

i. Menyenaraikan program yang dijalankan oleh masyarakat setempat ii. Bercerita tentang aktiviti masyarakat setempat iii. Ceramah keselamatan - Polis - Wakil Rukun Tetangga - Bomba dan Penyelamat


8

9

10

11

4.1 Kebersihan dan Keindahan Persekitaran

5.1 Hormat dan setia kepada Pemimpin, Raja dan Negara

5.1 Hormat dan setia kepada Pemimpin, Raja dan Negara

1.3 Harga Diri

Keceriaan persekitaran melalui permuafakatan Kebersihan dan keindahan persekitaran setempat tanggungjawab bersama  Penglibatan dalam aktiviti kebersihan dan keceriaan di kawasan setempat Raja sebagai paying negara Institusi raja kemegahan kita  Kenali dan hormati institusi raja - Sejarah Kesultanan - Raja Berpelambagaan - Majlos Raja-Raja Raja sebagai paying negara Institusi raja kemegahan kita  Kenali dan hormati institusi raja - Sejarah Kesultanan - Raja Berpelambagaan - Majlos Raja-Raja Berani menghadapi cabaran untuk kecemerlangan Kecemerlangan diri lahir daripada kesungguhan dan keyakinan menghadapi cabaran  Penglibatan dan usaha untuk mendapatkan kejayaan dalam pelbagai pertandingan yang disertai

Turut serta dalam aktiviti membersih dan mengindah kawasan sekolah

Mengenali dan menghormati instusi raja

Mengenali dan menghormati instusi raja

i. Melibatkan diri dalam pertandingan di peringkat sekolah dan peringkat yang lebih tinggi. ii. Berusaha sedaya upaya untuk mencapai kecemerlangan dalam semua bidang yang diceburi.

i. Pertandingan melukis bertemakan‟Kebersihan‟ ii. Mengadakan gotong royong dan kerja amal melalui aktiviti kokurikulum i. Mengumpul maklumat tentang sejarah Kesultanan Melayu ii. Membuat buku skrap tentang salasilah Yang Di Pertuan Agong hingga sekarang iii. Membuat peta minda tentang peranan dan fungsi raja i. Mengumpul maklumat tentang sejarah Kesultanan Melayu ii. Membuat buku skrap tentang salasilah Yang Di Pertuan Agong hingga sekarang iii. Membuat peta minda tentang peranan dan fungsi raja i. Pertandingan syarahan, memdeklamasi sajak, melukis dan bersukan. ii. Menyediakan satu jadual ulang kaji untuk menghadapi peperiksaan


12

13

1.3 Harga Diri

1.4 Kerajinan

14 1.4 Kerajinan

Berani menghadapi cabaran untuk kecemerlangan Kecemerlangan diri lahir daripada kesungguhan dan keyakinan menghadapi cabaran  Penglibatan dan usaha untuk mendapatkan kejayaan dalam pelbagai pertandingan yang disertai

Tanpa usaha, tiada kejayaan Ketekunan dalam melaksanakan sesuatu tugas demi kejayaan  Kesungguhan dalam menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan - Anggota keluarga - Murid - Anggota Masyarakat Tanpa usaha, tiada kejayaan Ketekunan dalam melaksanakan sesuatu tugas demi kejayaan  Kesungguhan dalam menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan - Anggota keluarga - Murid - Anggota Masyarakat

i. Melibatkan diri dalam pertandingan di peringkat sekolah dan peringkat yang lebih tinggi. ii. Berusaha sedaya upaya untuk mencapai kecemerlangan dalam semua bidang yang diceburi.

Melakukan tugas yang di beri dengan tekun

i. Pertandingan syarahan, memdeklamasi sajak, melukis dan bersukan. ii. Menyediakan satu jadual ulang kaji untuk menghadapi peperiksaan

i. Perbincangan tentang tugas yang dipertanggungjawabkan dalam aktiviti keceriaan sekolah. ii. Penilaian rakan sebaya berdasarkan senarai semak yang telah disediakan.

Melakukan tugas yang di beri dengan tekun

i. Perbincangan tentang tugas yang dipertanggungjawabkan dalam aktiviti keceriaan sekolah. ii. Penilaian rakan sebaya berdasarkan senarai semak yang telah disediakan.


15

16

17

2.2 Hormat dan taat kepada anggota keluarga

2.2 Hormat dan taat kepada anggota keluarga

3.2 Toleransi dalam masyarakat

Hormat anggota keluarga kembangan mengeratkan ikatan kekeluargaan Hubungan berterusan mengekalkan ikatan kekeluargaan  Kepentingan dan cara menghormati anggota keluarga kembangan - Layanan bersopan - Kunjung mengunjung - Bertanya khabar Hormat anggota keluarga kembangan mengeratkan ikatan kekeluargaan Hubungan berterusan mengekalkan ikatan kekeluargaan  Kepentingan dan cara menghormati anggota keluarga kembangan - Layanan bersopan - Kunjung mengunjung - Bertanya khabar Toleransi asas persefahaman Toleransi menjamin kelancaran aktiviti kemasyarakatan  Kepentingan bersikap toleransi dalam menjalankan aktiviti kemasyarakatan

i. Menbuat folio tentang salasilah keluarga / keturunan ( Pohon keluarga, nama panggilan) Menghormati anggota keluarga kembangan

Menghormati anggota keluarga kembangan

Bertolak ansur semasa melaksanakan kerja-kerja kemasyarakatan

ii. Membincang cara mengeratkan perhubungan sesama anggota keluarga.

i. Menbuat folio tentang salasilah keluarga / keturunan ( Pohon keluarga, nama panggilan) ii. Membincang cara mengeratkan perhubungan sesama anggota keluarga. i. Menyenaraikan tugasan dalam aktiviti gotong royong ii. Membincangkan cara hidup masyarakat masa hadapan jika tiada amalan bertolak ansur dalam kerja-kerja berkumpulan


18

19

4.2 Menyayangi Alam Sekitar

4.2 Menyayangi Alam Sekitar

Mesra alam menjadi gaya hidup Gaya hidup mesra alam menjamin pemeliharaan persekitaran  Penglibatan dalam aktiviti pemeliharaan persekitaran melalui gaya hidup mesra alam - Penggunaan basikal - Penggunaan panel solar - Penggunaan kenderaan awam / berkongsi kereta - Penanaman pokok Mesra alam menjadi gaya hidup Gaya hidup mesra alam menjamin pemeliharaan persekitaran  Penglibatan dalam aktiviti pemeliharaan persekitaran melalui gaya hidup mesra alam - Penggunaan basikal - Penggunaan panel solar - Penggunaan kenderaan awam / berkongsi kereta - Penanaman pokok

i. Membuat buku skrap bertemakan mesra alam. Melibatkan diri dalam aktiviti ii. Menganjurkan kem alam sekitar mesra alam untuk memelihara persekitaran iii. Kerja projek - Membuat herbarium

i. Membuat buku skrap bertemakan mesra alam. Melibatkan diri dalam aktiviti ii. Menganjurkan kem alam sekitar mesra alam untuk memelihara persekitaran iii. Kerja projek - Membuat herbarium


20

21

22

Pertuturan dan perlakuan yang sopan mencerminkan budi pekerti seseorang Batasan dalam pergaulan seharian memupuk 1.5 Hemah Tinggi peribadi mulia  Kesedaran tentsng pentingnya batasan dalam pergaulan - Persahabatan antara murid perempuan dan lelaki Perbinacangan dalam kumpulan

i. Mengamalkan tingkah laku dan tutur kata yang tidak keterlaluan.

Pertuturan dan perlakuan yang sopan mencerminkan budi pekerti seseorang Batasan dalam pergaulan seharian memupuk 1.5 Hemah Tinggi peribadi mulia  Kesedaran tentsng pentingnya batasan dalam pergaulan - Persahabatan antara murid perempuan dan lelaki - Perbinacangan dalam kumpulan

i. Mengamalkan tingkah laku dan tutur kata yang tidak keterlaluan.

Peraturan dan undang-undang dalam komuniti menjamin kesejahteraan hidup. 5.2 Patuh kepada Undang-undang menjamin kesejahteraan peraturan dan masyarakat undang-undaang  Peraturan hidup bermasyarakat dipatuhi - Hidup berjiran - Penglibatan dalam membenteras kegiatan salah laku

ii. Menghindarkan diri daripada pergaulan yang terlalu bebas

ii. Menghindarkan diri daripada pergaulan yang terlalu bebas

Perbincangan berdasarkan isu / situasi contoh -

Batasan pertuturan Batasan perlakuan

Perbincangan berdasarkan isu / situasi contoh -

Batasan pertuturan Batasan perlakuan

i. Menyediakan senarai semak peraturan yang dipatuhi. Menerima peratuean dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh masyarakat setempat

ii. Melukis poster dengan ungkapan yang berhemah untuk menggalakkan orang mematuhi peraturan. Contoh: Terima kasih kerana tidak merokok.


PENGGAL KEDUA Cadangan Aktiviti Pembelajaran Minggu

1

2

Nilai

Kandungan Akademik

Hasil Pembelajaran

Sayangi diri kesihatan terjamin Amalan yang sihat tanda sayangkan diri 1.6 Kasih Sayang  Penjagaan diri untuk kesihatan tubuh badan - Tabiat makan yang sihat - Riadah

Mengamalkan cara hidup yang sihat dalam kehidupan

Sayangi diri kesihatan terjamin Amalan yang sihat tanda sayangkan diri 1.6 Kasih Sayang  Penjagaan diri untuk kesihatan tubuh badan - Tabiat makan yang sihat - Riadah

Mengamalkan cara hidup yang sihat dalam kehidupan

Kerja Kumpulan - Menyenaraikan jenis makanan yang digemari - Mengketegorikan makanan yang telah disenaraikan mengikut jenis berzat dan tidak berzat - Menyediakan menu makanan harian yang seimbang Kerja Kumpulan - Menyenaraikan jenis makanan yang digemari - Mengketegorikan makanan yang telah disenaraikan mengikut jenis berzat dan tidak berzat - Menyediakan menu makanan harian yang seimbang


3

4

1.7 Kesederhanaan

1.7 Kesederhanaan

Sikap kesederhanaan menjamin keharmonian hidup Kesederhanaan dalam pertuturan dan perlakuan demi kesejahteraan hidup masyarakat  Perlakuan diri yang sederhana dan tidak menyinggung perasaan orang lain - Rakan - Jiran - Anggota masyarakat

Sikap kesederhanaan menjamin keharmonian hidup Kesederhanaan dalam pertuturan dan perlakuan demi kesejahteraan hidup masyarakat  Perlakuan diri yang sederhana dan tidak menyinggung perasaan orang lain - Rakan - Jiran - Anggota masyarakat

Bersikap sederhana dalam pertuturan dan perlakuan setiap masa

i. Menyenaraikan tingkah laku yang boleh dicontohi. Ii Simulasi tentang pertuturan dan tingkah laku yang tidak menyinggung perasaan rakan dan jiran,

i. Menyenaraikan tingkah laku yang boleh dicontohi. Bersikap sederhana dalam pertuturan dan perlakuan setiap masa

Ii Simulasi tentang pertuturan dan tingkah laku yang tidak menyinggung perasaan rakan dan jiran,


5

6

7

1.8 Kejujuran

1.8 Kejujuran

1.9 Baik Hati

Kejujuran asas prinsip hidup Keikhlasan menjamin kehidupan harmonis  Keikhlasan dalam setiap perlakuan seperti yang dituntut agama dan norma masyarakat

Kejujuran asas prinsip hidup Keikhlasan menjamin kehidupan harmonis  Keikhlasan dalam setiap perlakuan seperti yang dituntut agama dan norma masyarakat  Sumbangan ikhlas dikenang selalu Sikap murah hati sentiasa disanjung  Kepentingan dan cara memberi sumbangan kepada orang yang memerlukan

Bersikap jujur seperti yang di tuntut oleh agama dan norma masyarakat

Mengumpul kata-kata hikmat berdasarkan tema kejujuran

Bersikap jujur seperti yang di tuntut oleh agama dan norma masyarakat

Mengumpul kata-kata hikmat berdasarkan tema kejujuran

Bersikap murah hati dakam kehidupan seharian

i. Menulis sebuah cerita ringkas bertemakan „Murah Hati” ii. Mengumpul keratan akhbar tentang sumbangan derma oleh individu atau pertubuhan kepad rumah-rumah kebajikan / orang yang memerlukan


8

9

1.9 Baik Hati

Sumbangan ikhlas dikenang selalu Sikap murah hati sentiasa disanjung  Kepentingan dan cara memberi sumbangan kepada orang yang memerlukan

1.10 Berterima Kasih

Berterimn kasih mengiratkan hubungan Sumbangan rakan dan jiran tetangga dihargai  Pengiktirafan terhadap sumbangan rakan dan jiran tetangga - Sokongan moral - Kebendaan - Buah fikiran - Tenaga

Bersikap murah hati dakam kehidupan seharian

Mengiktiraf dan menghargai sumbangan rakan dan jiran tetangga

i. Menulis sebuah cerita ringkas bertemakan „Murah Hati� ii. Mengumpul keratan akhbar tentang sumbangan derma oleh individu atau pertubuhan kepad rumah-rumah kebajikan / orang yang memerlukan

Simulasi: cara berterima kasih kepada rakan dan jiran


10

11

12

1.10 Berterima Kasih

2.3 Tanggungjawab terhadap keluarga

3.3 Semangat Bermasyarakat

Berterimn kasih mengiratkan hubungan Sumbangan rakan dan jiran tetangga dihargai  Pengiktirafan terhadap sumbangan rakan dan jiran tetangga - Sokongan moral - Kebendaan - Buah fikiran - Tenaga Personaliti yang baik mencerminkan nama baik keluarga Perlakuan yang baik mencerminkan imej keluarga.  Kepentingan dancara menjaga imej dan maruah keluarga Sukan memupuk semangat kekitaan Aktiviti sukan dijayakan bersama  Penglibatan dalam pelbagai aktiviti sukan di kawasan setempat - Sukaneka - Permainan - Jogathon

Mengiktiraf dan menghargai sumbangan rakan dan jiran tetangga

Menjaga tingkah laku dan penampilan diri untuk memelihara maruah keluarga

Mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti sukan di kawasan setempat

Simulasi: cara berterima kasih kepada rakan dan jiran

i. Membanding beza dari segi - Pakaian - Tutur kata - Tingkah laku ii. Perbincangan tentang personality anggota keluarga yang lain. i. Menyenaraikan acara-acara sukaneka ii. Mengadakanacara sukaneka


13

14

15

3.4 Peka terhadap isu-isu social

4.3 Peka terhadap isu aalam sekitar

5.3 Cinta akan Negara

Amalan sihat, masyarakat sejahtera, negara makmur Aktiviti berfaedah dijayakan bersama, kegiatan tidak berfaedah dihindari juaa  Kepentingan melibatkan diri dalam aktiviti berfaedah  Kepentingan mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan tidak berfaedah Alam sekitar berkualiti masyarakat sejahtera. Sikap bertanggungjawab menjamin kualiti alam sekitar  Prihatin terhadap masalah alam sekitar - Pencemaran akibat tindakan manusia - Pencemaran akibat factor semula jadi Malaysia boleh Imej negara yang positif di mata dunia kebanggaan kita  Penglibatan diri dalam mengangkat dan menaikkan imej negara - Aktiviti kokurikulum - Aktiviti Akademik

Melibatkan diri dalam aktiviti yang berfaedah dan menghindari kegiatan tidak berfaedah.

i. Klip video yang memaparkan isu-isu sosial ii Petandingan melukis poster iii. Menulis karangan yang bertajuk “ Mrmbuang Masa Itu Amalan Yang Tidak Sihat”

Tidak melibatkan diri dalam kegiata yang boleh mencemarkan dan memusnahkan alam sekitar

i. Membincangkan kesan dan akibat bencana alam di dalam dan di luar nrgara Membuat lawatan ke tempat yang tercemar dan membuat laporan.

Melakukan sesuatu dengan penuh semangat untuk mencapai kejayaan dan mengharumkan nama negara dalam pelbagai bidang yang diceburi

i. Mengumpul maklumat tentang kejayaan Malaysia dalam pelbagai bidang ii. Menulis karangan pendek bertajuk „ Cita-cita Saya Untuk Negara‟


Hidup muafakat masyarakat sejahtera i

16

Anazs 04

5.4 Keamanan dan keharminian

Saling membantu sesama anggota Melibatkan diar dalam aktiviti masyarakat menjamin keharmonian hidup kebajikan masyarakat bermasyarakat setempat  Penyertaan dalam aktiviti kebajikan masyarakat setempat - Gotong royong di kawasan temapt ibadat - Kutipsn derma untuk membantu individu yang menghidap penyakit ( jantung, barah)

i. Bercerita tentang aktiviti yang diadakan di kawasan tempat tinggal masing-masing ii. Simulasi: Main peranan untuk mengatasi sesuatu masalah kebersihan dan keceriaan yang wujud di temapt tinggal masingmasing

RANCANGAN TAHUNAN TAHUN 4  

RANCANGAN TAHUNAN TAHUN 4

Advertisement