Page 1

Pelan Strategik Panitia Pendidikan Moral SK Pendamaran Jaya, Pelabuhan Klang, 2010 – 2013 i) Analis Persekitaran TOWS/COWS Matriks (BIDANG/UNIT: PANITIA PENDIDIKAN MORAL) KEKUATAN: S1 – Guru yang berkemahiran dan Dalaman berkebolehan S2 – Bilik darjah yang selesa dan kondusif Luaran S3 – Kemudahan buku teks mencukupi S4 – Guru-guru bekerjasama dan kerja berpasukan PELUANG: Strategi SO O1- Kerjasama daripada pihak pentadbir S1+O2 menyediakan bahan P&P Bilangan guru yang berpengalaman dengan O2- Penggunaan pelbagai metod mengikut penggunaan pelbagai metod dalam P&P kreativiti guru mampu meningkatkan minat murid dalam O3- Persekitaran sekolah membantu proses subjek PM P&P CABARAN: Strategi SC C1- Bukan subjek UPSR S4+C2 C2- Pengaruh persekitaran di rumah yang Memupuk minat murid dalam subjek PM kurang nilai kesedaran & mengamalkan nilai-nilai yang dipelajari sebagai amalan seharian.

KELEMAHAN: W1- Murid tidak serius ketika P&P kerana PM bukan subjek UPSR W2- Murid itu sendiri kurang nilai-nilai kesedaran dalam diri

Strategi WO W1+W2+O1 Memberi kesedaran kepada murid tentang pentingnya subjek PM dengan menyediakan pelbagai bahan menarik dalam proses P&P Strategi WC Mempermudahkan kerja projek seperti menjalankannya dalam kumpulan atau mengikut tahap kebolehan murid.


ii) Penilaian Strategi Terbaik: BIL 1 2

KOD STRATEGI SO: S1+O2 WO:W1+W2+O1

STRATEGI YANG TELAH DIJANA ST1- Bilangan guru yang berpengalaman dengan penggunaan pelbagai metod untuk menarik minat murid ST2- Memberi kesedaran kepada murid tentang pentingnya PM dengan menyediakan bahan menarik dalam P&P 3 SC: S4+C2 ST3- Memupuk minat & mengamalkan nilai-nilai yang dipelajari sebagai amalan seharian 4 WC: WC ST4- Mempermudahkan kerja projek mengikut kumpulan atau tahap kebolehan murid iii) Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan KRITERIA PEMILIHAN 1. Tahap kesukaran proses 2. Kompetansi staf yang bertanggungjawab 3. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 4. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 5. Andaian keupayaan mengatasi halangan 6. Andaian hasilan yang dijangkakan/impaknya untuk mencapai objektif, matlamat/isu, misi dan visi 7. Akur/kepatuhan dengan mandat/ arahan 8. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 9. Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah skor Keputusan Ulasan

ST1 ST2 ST3 ST4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 2 2 4 4 2 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 5 33 24 22 35 2 3 4 1 Pemilihan kepada ST1

Skala : 1 hingga 5, di mana 5 yang terbaik. iv) Senarai strategi mengikut keutamaan KEUTAMAAN 1 2 3 4

Strategi yang telah dijana ST4-Mempermudahkan kerja projek mengikut kumpulan atau tahap kebolehan murid ST1-Bilangan guru yang berpengalaman dengan penggunaan pelbagai metod untuk menarik minat murid ST2-Memberi kesedaran kepada murid tentang pentingnya PM dengan menyediakan bahan menarik dalamP&P ST3- Memupuk minat & mengamalkan nilai-nilai yang dipelajari sebagai amalan seharian


PELAN STRATEGIK BIDANG/UNIT:PANITIA PENDIDIKAN MORAL SK PENDAMARAN JAYA(2010-2013) NKRA/PIPP: MENINGKATKAN PERATUS PENGUASAAN NILAI-NILAI KESEDARAN ALAM SEKELILING & SEMANGAT PATRIOTISME KRA/Fokus: MENINGKATKAN PERATUS PENCAPAIAN PKBS & PERATUS PENGUASAAN PROJEK PM Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

Indikator pencapaian

Sasaran (ETR)% TOV 2010 2011 2012 2013

1. Murid kurang serius ketika P&P kerana bukan subjek UPSR

-Memupuk minat murid melalui pelbagai media. - Memberi kesedaran tentang pentingnya PM dalam amalan seharian

-Melaksanakan proses P&P yang lebih menarik dengan penggunaan pelbagai metod

-Meningkatkan % minat murid dalam subjek PM

2. Murid tidak menyiapkan & tidak menghantar kerja projek

-Meningkatkan % penguasaan & Penghantaran kerja projek

-Memudahkan kerjaprojek mengikut tahap kebolehan murid - Membimbing murid dalam setiap kerja projek

- Mengurangkan % murid yang gagal dalam PM

Kualiti & Kuantiti Pencapaian PKBS pada tahap sederhana

75

76

77

78

80

78

79

80

81

82


BIDANG/UNIT: PANITIA PENDIDIKAN MORAL

Bil

Program

Objektif

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/ Sumber

Indikator Pencapaian

TOV

ETR

1

Karyaku

Merangsang minda dan dapat meluahkan perasaan muridmurid.

Guru Pendidikan Moral

Sepanjang tahun

Murid dapat meluahkan perasaan melalui karya.

75%

80%

2

Sahabatku

Untuk mengeratkan hubungan antara murid yang berbilang bangsa.

Guru Pendidikan Moral

Sepanjang tahun

Hubungan yang baik antara murid berbilang bangsa.

78%

82%


PELAN OPERASI BIDANG/UNIT : PANITIA PENDIDIKAN MORAL (2013) Nama Program Objektif Tempoh

Karyaku Merangsang minda dan dapat meluahkan perasaan murid-murid Sepanjang tahun

Nama Program Objektif Tempoh

Sahabatku Untuk mengeratkan hubungan antara murid yang berbilang bangsa Sepanjang tahun


Pelan Operasi BIDANG/UNIT: PANITIA PENDIDIKAN MORAL (2013) Nama Program

Karyaku

Objektif

Merangsang minda dan dapat meluahkan perasaan murid

Tempoh

Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran

Semua murid Tahap 2

Guru Terlibat

Semua guru Pendidikan Moral

Proses Kerja

1. 2. 3. 4.

Taklimat program kepada semua guru Pendidikan Moral. Memaklumkan kepada semua murid aktiviti yang akan dijalankan. Pelaksanaan program Penilaian

Kekangan

Semasa : Guru Pendidikan Moral terlibat secara langsung dalam menjayakan aktiviti yang dijalankan. Selepas : Secara keseluruhannya penglibatan murid dan guru amat memuaskan.

Pemantauan

Proses pemantauan dilakukan oleh guru Pendidikan Moral ketika di dalam kelas.

Penilaian

Semasa : Kesungguhan murid-murid dalam menyertai aktiviti yang dilaksanakan amat menggalakkan. Selepas : Secara keseluruhannya penglibatan murid dan guru amat memuaskan.

Penambahbaikan

Penglibatan setiap guru Pendidikan Moral amat diperlukan dalam menjayakan aktiviti yang dirancang. Selain itu, penekanan tentang nilai-nilai patriotik dan murni perlu sentiasa diterapkan dalam diri murid-murid setiap masa dan bukan hanya ketika aktiviti dijalankan sahaja.


Pelan Operasi BIDANG/UNIT: PANITIA PENDIDIKAN MORAL (2013) Nama Program

Sahabatku

Obektif

Untuk mengeratkan hubungan antara murid yang berbilang bangsa

Tempoh

Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran

Murid Tahap 2

Guru Terlibat

Guru Pendidikan Moral

Proses Kerja

1. 2. 3. 4.

Taklimat program kepada semua guru Pendidikan Moral. Memaklumkan kepada semua murid aktiviti yang akan dijalankan. Pelaksanaan program Penilaian

Kekangan

Terdapat murid yang tidak mahu berkawan dengan murid yang berbangsa lain.

Pemantauan

Proses pemantauan dilakukan oleh guru Pendidikan Moral pada setiap kelas yang diajar.

Penilaian

Proses penilaian dilakukan oleh guru Pendidikan Moral pada setiap kelas yang diajar.

Penambahbaikan

Guru Pendidikan Moral bertanggungjawab menerangkan kepada murid kepentingan bersahabat dengan semua bangsa.

PELAN STRATEGIK, OPERASI, TAKTIKAL  

PELAN STRATEGIK, OPERASI, TAKTIKAL

PELAN STRATEGIK, OPERASI, TAKTIKAL  

PELAN STRATEGIK, OPERASI, TAKTIKAL

Advertisement