Page 87

ATELIERUL PROFESIONAL

ASPECTE PRACTICE ALE CATALOGĂRII DOCUMENTELOR: STUDIU DE CAZ DESCRIEREA BIBLIOGRAFICĂ. VEDETA: NUME DE AUTORI STRĂINI

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

86

Lina MIHALUŢA, director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Formarea numelui autorului în limba originală se stabileşte în urma documentării catalogatorului asupra autorului: naţionalitatea sau cetăţenia, limba în care a scris. Odată aflate, aceste date trebuie identificate (într-o enciclopedie a ţării sale sau într-un lexicon) pentru a afla forma originală a numelui său pentru vedeta uniformă. Deci, un autor francez va fi căutat într-o enciclopedie franceză, un autor rus într-o enciclopedie rusă, un autor englez într-o enciclopedie engleză etc. şi nu altfel, pentru că formele specificate pot diferi unele de altele. De ex.: dramaturgul spaniol Lope Felix de Vega Carpio (1562-1635), în enciclopediile româneşti / franceze şi italiene, este trecut ca LOPE DE VEGA, Felix Carpio, iar în enciclopediile spaniole este trecut: VEGA CARPIO, Felix Lope. Catalogatorul nu are, însă întotdeauna la îndemînă toate instrumentele necesare documentării sale, mai ales în bibliotecile mici. În acest caz, studiul uzanţelor onomastice caracteristice diferitor limbi şi naţionalităţi îl vor ajuta să găsească forma exactă de nume pentru stabilirea vedetei uniforme şi aici trebuie reţinute cîteva observaţii asupra numelor de autori pe grupe lingvistice şi naţionale. În acest sens se pot stabili cîteva categorii de nume ca:  nume de autori din ţările de limbi romanice;  nume de autori anglo-saxoni;  nume de autori din ţările de limbi germanice;  nume de autori slavi etc. Autori din ţările de limbi romanice: română, franceză, italiană, spaniolă (Spania şi America Latină), portugheză (Portugalia, America Latină). Dificultăţile care apar pentru alegerea vedetei uniforme la această categorie de nume apare în cazul autorilor cu:  nume compuse;  nume cu prefixe;  nume cu prefixe stabilite sau atributive. Numele compuse romanice îşi au originea, în general, de la îmbinarea numelui de familie patern cu cel matern: la spanioli – primul nume este al tatălui, iar al doilea al mamei; la portughezi – primul nume este al mamei, iar al doilea al tatălui.

Modalităţi de combinare: prin liniuţă, prepoziţii, conjuncţii, articole, ca părţi separate. Nume compuse romanice unite prin liniuţă (În document / Vedeta uniformă): Ion Păun-Pincio (român) / PĂUN-PINCIO, Ion Argentina Cupcea-Josu (român) / CUPCEA-JOSU, Argentina Luigi Alpago-Novello (italian) / ALPAGO-NOVELLO, Luigi Unii autori francezi îşi trec prenumele legat prin linioară de numele de familie. În vedetă se va trece mai întîi numele, apoi prenumele, deci nu se va ţine cont de linioară: Roger-Ferdinand / FERDINAND, Roger Raoul-Rochette / ROCHETTE, Raoul Nume compuse romanice unite prin părţi separate sau nume duble. Pentru autorii români, francezi, italieni şi de limbă spaniolă aceste părţi speciale sînt scoase în vedetă începînd cu prima parte: Ion Budai Deleanu / BUDAI DELEANU, Ion Vicente Blasco Ibanez / BLASCO IBANEZ, Vicenze Umberto Zanotti Bianco / ZANOTTI BIANCO, Umberto Pentru autorii de limba portugheză aceste părţi sînt scoase în vedetă începînd cu ultima parte: Pedro Alvarez Cabral (portughez) / CABRAL, Pedro Alvarez Luis Aranha Pereira (brazilian) / PEREIRA, Luis Aranha Nume romanice cu prefixe. Prefixele constau din prepoziţii şi articole, care se notează în vedetă conform uzanţei naţionale din ţara al cărei cetăţean este autorul. Pentru numele româneşti orice prefix face parte din nume: Vasile a Mariei / A MARIEI, Vasile Nume franceze. Fac parte din nume articolele simple şi prepoziţiile articulate indivizibile L’, La, Le, Les, Des, Du (scrise cu majuscule): Gustave Le Bon / LE BON, Gustave Jean de La Fontaine / LA FONTAINE, Jean de Jean Du Moulin / DU MOULIN, Jean Marcel L’ Herbier / L’HERBIER, Marcel

Profile for Tatiana Coseri

Buletin ABRM  

Publicatie semestriala a Asociatiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, nr.2 din 2011

Buletin ABRM  

Publicatie semestriala a Asociatiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, nr.2 din 2011

Advertisement