Page 68

Comunitatea profesională a semnalat de nenumărate ori (scrisori către factorii de decizie, intervenţii şi interpelări etc.) privind situaţia critică în vederea asigurării cu personal de specialitate. La nivel naţional (total 2907 biblioteci / 4575 bibliotecari) ponderea specialiştilor cu studii superioare biblioteconomice alcătuieşte doar 28,4%. După cum specifică universitarii de la Catedra biblioteconomie şi asistenţă informaţională a USM, studiile superioare universitare de biblioteconomie, finanţate din bugetul de stat, începând cu anul 2008 sunt în scădere. Pentru anul 2008 s-au alocat – 15 locuri (secţia zi), 15 (frecvenţă redusă); pentru 2009 – 10 (secţia zi), 0 (frecvenţă redusă); 2010 – 5 (secţia zi), 10 (frecvenţă redusă), iar în anul 2011 – 15 (secţia zi), 10 (frecvenţă redusă). Reieşind din aceasta, bibliotecile din Republica Moldova riscă în următorii ani să rămână fără specialişti cu studii superioare de specialitate. Iniţiative şi acţiuni ale ABRM:  în sprijinul bibliotecilor de colegiu: ciclul de acţiuni profesionale Biblioteca de colegiu: aliniere la cerinţele Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii (în colaborare cu Secţiunea biblioteci de colegiu şi şcoli profesionale);  în sprijinul bibliotecilor şcolare: implicaţii ale ABRM în organizarea procesului de formare continuă a bibliotecarilor şcolari sub egida Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (actualizarea programei analitice prin introducerea subiectelor: Sistemul Naţional de Biblioteci: cadru legal, organizare,

dirijare, Standarde profesionale în vigoare, Marketing de bibliotecă etc.; organizarea acţiunilor de formare continuă); ateliere organizate în colaborare cu Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Primăriei Chişinău (în colaborare cu Secţiunea biblioteci şcolare); în sprijinul bibliotecilor publice: şcoli şi tabere de vară (Orhei, Ungheni), acţiuni de formare profe- 67 sională (ateliere, mese rotunde: Bălţi, Orhei, Soroca).

ABRM: pro formarea profesională continuă. Ce avem de făcut:  inaugurarea cursurilor de formare profesională în cadrul Centrului de Formare Continuă a Secţiei formare continuă a USM, activitatea căruia se desfăşoară conform legislaţiei în vigoare, certificatele / diplomele de absolvire fiind recunoscute în procesul de atribuire a gradelor de calificare, promovare în post, avansare în carieră (pentru detalii a se vedea: http://usm.md/?page_id=47);  colaborări cu Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei în sprijinul procesului de formare continuă a bibliotecarilor;  promovarea conceptelor formării continue, învăţării permanente, viziunilor moderne în domeniu în scopul conştientizării procesului de către fiecare bibliotecar;  promovarea, sprijinirea şi încurajarea bunelor experienţe, modelelor de organizare a formării continue la locul de muncă. Referinţe bibliografice 1. Corghenci, Ludmila. Centrul de Instruire Continuă a Bibliotecarilor „Şcoala de Biblioteconomie din Moldova”: activităţi, realizări, impact. În: Corghenci, Ludmila. Bibliotecarul şi biblioteca: aspecte ale eficienţei profesionale. Ch., 2009, p. 18-28. 2. Dezvoltarea profesionala continua: Principii şi acumularea celei mai bune experienţe: declaraţia IFLA. Acces: http://www.abrm.md/files/ iflainstruire.pdf. [Accesat la 4 noiem. 2011] 3. Marinescu, Nicoleta. Dezvoltarea profesională biblioteconomică. Iaşi, 2007. 155 p. ISBN 978973-1783-44-4.

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Statistici îngrijorătoare (anii 2009 / 2010): total angajaţi în Republica Moldova: 4661, inclusiv cu studii superioare în biblioteconomie – 1298 (27,8%) / 4575, inclusiv cu studii superioare în biblioteconomie – 1301 (28%); angajaţi în bibliotecile publice: 2504, inclusiv cu studii superioare în biblioteconomie – 770 (30,7%) / 2470, inclusiv cu studii superioare în biblioteconomie – 783 (31%); angajaţi în bibliotecile din învăţământ: 2017, inclusiv cu studii superioare în biblioteconomie – 444 (22%) / 1963, inclusiv cu studii superioare în biblioteconomie – 428 (22%) angajaţi în bibliotecile şcolare: 1539, inclusiv cu studii superioare în biblioteconomie – 204 (13,3%) / 1523, inclusiv cu studii superioare în biblioteconomie – 199 (13%).

Profile for Tatiana Coseri

Buletin ABRM  

Publicatie semestriala a Asociatiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, nr.2 din 2011

Buletin ABRM  

Publicatie semestriala a Asociatiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, nr.2 din 2011

Advertisement