Page 43

BIBLIOTECILE DE COLEGIU – QUO VADIS? Tatiana AMBROCI, Colegiul de Construcţii „Atâta timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina; sub paşii tăi care urcă, ele se vor înmulţi la nesfârşit.” (Franz Kafka)

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

42 Poziţia bibliotecilor de colegiu ca centre metodico-didactice, informaţionale şi documentare ale instituţiilor de învăţământ se clatină sub efectele directe ale crizei financiare şi sociale. Aceste instituţii infodocumentare sunt direct afectate de faptul că nu mai pot ţine pasul schimbărilor spectaculoase ce au loc în mediul informaţional şi al tehnologiilor informaţionale, nu mai pot face faţă cerinţelor informaţionale tot mai exigente ale utilizatorilor, nu pot asigura la un nivel înalt şi calitativ acoperirea informaţională şi didactică a procesului educaţional, nu mai pot fi un suport real, stabil şi efectiv pentru procesul de studiu, ce ar însemna că devine tot mai dificil să-şi îndeplinească misiunea, pentru care au fost create, iar şansele de redresare sunt, în acest moment, aproape nule. Am discutat în ultimul timp cu mai mulţi colegi de breaslă din diferite tipuri de biblioteci, prin prisma experienţei lor profesionale, să se expună în problemele privind schimbarea situaţiei în aceste biblioteci la compartimentele: dezvoltarea colecţiilor, dotarea tehnică, informatizarea şi modernizarea serviciilor şi, nu în ultimul rând, formarea profesională continuă a cadrelor bibliotecare, dar majoritatea şi-au exprimat dezamăgirea, incertitudinea şi pesimismul faţă de situaţia delicată, în care ne aflăm, şi de modul în care vom depăşi această stare de fapt. Nu ştiu cum se întâmplă că de ani de zile acest învăţământ mediu de specialitate sau superior de scurtă durată, cum se numea cu 10 ani în urmă, sau – vocaţional tehnic, cum este numit în proiectul Codului educaţiei, nu-şi găseşte locul bine determinat în Sistemul Naţional de Învăţământ, această situaţie reflectându-se în mod direct şi asupra bibliotecilor acestor instituţii. Cel mai mult au avut de suferit cadrele bibliotecare ce au rămas fără nicio asistenţă metodică de specialitate, o parte din bibliotecari au fost reduşi sau optimizaţi, cum e la modă acum să se spună, mulţi profesionişti au plecat, fiind înlocuiţi cu persoane venite din alte domenii, fără studii speciale şi pregătire profesională. În ultimii 20 de ani nimeni n-a fost preocupat de formarea profesională continuă a acestei categorii de bibliotecari, doar Asociaţia Bibliotecarilor prin Şcoala de Bibliote-

conomie şi apoi prin crearea Secţiunii biblioteci de colegiu, a înviorat puţin atmosfera prin organizarea unor seminare, traininguri, mese rotunde, conferinţe pentru bibliotecarii de colegiu, aceste acţiuni purtând un caracter ocazional şi de scurtă durată. Tema comunicării am formulat-o cu o întrebare firească, pe care fiecare dintre noi ne-o punem: Încotro mergem, biblioteci de colegiu? Quo vadis, bibliotecari de colegiu? Ce avem de făcut? Ce perspective ne aşteaptă în viitor? Şi genericul atelierului l-am formulat, aşa cum se vede în program, în marea speranţă că astăzi vom discuta problemele pe care le avem, vom încerca să găsim nişte soluţii de ameliorare a situaţiei şi de a reliefa nişte perspective optimiste pentru bibliotecile în care activăm, pentru a le menţine pe linia de plutire şi de dezvoltare a mediului infodocumentar. Ceea ce am constatat cu toţii este faptul că bibliotecile universitare, naţionale şi ştiinţifice ne-au depăşit cu mult în problemele ce ţin de automatizare şi informatizare a proceselor bibliotecare, de diversificarea serviciilor moderne oferite utilizatorilor. Decalajul format între instituţiile infodocumentare din Sistemul Naţional de Biblioteci pune în dezavantaj bibliotecile şcolare şi de colegiu în faţa instituţiilor de profil mult mai avansate, personalul acestor instituţii – în faţa colegilor de breaslă, starea actuală a acestora deteriorând grav imaginea instituţiei bibliotecare în genere şi a profesiei de bibliotecar, care şi aşa este destul de şubredă în societate. Este o situaţie critică şi totuşi bibliotecarii acestor instituţii încearcă să schimbe ceva pentru a supravieţui într-o societate a informării şi cunoaşterii. Actualitate De mai bine de un an de zile tot încercăm să aflăm care este situaţia reală în bibliotecile de colegiu. S-a elaborat un chestionar, care a fost distribuit bibliotecilor de colegiu de trei ori: de Biblioteca USM, de Biblioteca Colegiului de Construcţii şi de Ministerul Educaţiei. Trei încercări şi acelaşi rezultat: doar 20 de biblioteci de colegiu au răspuns la acest chestionar. Dacă veţi contacta Centrul Metodologic al Bibliotecii USM şi Serviciul statistică al Bibliotecii Naţionale, care acumulează în fiecare an datele sta-

Profile for Tatiana Coseri

Buletin ABRM  

Publicatie semestriala a Asociatiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, nr.2 din 2011

Buletin ABRM  

Publicatie semestriala a Asociatiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, nr.2 din 2011

Advertisement