Page 31

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Crearea paginii de Flickr este o modalitate recentă de promovare gratuită a bibliotecii prin stocare on-line de imagini şi poze de la activităţile şi acţiunile organizate, impulsionând vizitatorul virtual de a participa la asemenea evenimente, de a descoperi noi forme şi metode de lectură. Iar serviciul Propuneri de achiziţii de pe web ne permite într-un 30 timp rezonabil să completăm fondul cu publicaţii recente sau care lipsesc, la solicitarea utilizatorilor virtuali. Profilul multiplu al unei biblioteci publice îl determină pe bibliotecar să-şi perfecţioneze mereu cunoştinţele, să se documenteze continuu, să însuşească noile curente din specialitatea lui. Secretul eficienţei activităţii bibliotecarului constă în munca depusă sistematic, cu tenacitate şi rigurozitate. Pentru a avea o platformă de comunicare profesională, de socializare şi dezbateri, de stimulare a lecturii profesionale, a studiului neformal, a educării estetice, a încurajării diferenţierii şi originalităţii, BM a organizat un Club de elită „Biblioteca Mov”, care reuneşte specialişti din cadrul BM, reprezentanţi ai bibliotecilor naţionale, academice, universitare şi din alte domenii, pe care îi uneşte un interes de inovare, promovare, calitate, studiu, experiment. Principiul ce stă la baza activităţii Clubului este, de fapt, foarte simplu şi anume: crearea unor ideii remarcabile, care să se „autopromoveze”, să fie observate, luate în seamă. Căci este ceva nou, ceva interesant, ceva excepţional. Este o vacă mov!, simbol al creativităţii, imaginaţiei, înţelepciunii, memorabilităţii. În realizarea acestor activităţi s-a mizat foarte mult pe o publicitate convingătoare. Posterele din biblioteci, semnele de carte sau pliantele, afişele din şcoli şi grădiniţe, din pieţele agricole, cinematografe, foile volante plasate prin cutiile poştale în blocurile de locuinţe din vecinătate – au conţinut mesaje, relatări, comunicări persuasive, dar care să atragă atenţia, să declanşeze interesul, dorinţa, să-l determine pe cel interesat să participe la acţiunile de lectură. Important este ca fiecare instrument de publicitate să conţină elemente de identificare a BM,

moduri inovative de prezentare şi convingere, calitate grafică, dar şi sloganuri ingenioase: Vara înlocuieşte calculatorul cu cartea, Viaţa mea s-a schimbat cu lectura, Delicii de vară, Consumul excesiv de lectură nu este nociv!, Ia-ţi lecturile de la BM!, Consumă zilnic carte..., Rupe lanţul lenei cu lectură, Profită de lectură în vacanţă!, Lecturi pentru timpul liber, Lectura vindecă, fumatul omoară, Dacă vrei să nu îmbătrâneşti... citeşte! Un gen special de publicitate practicată de BM este cea inscripţionată, care utilizează drept purtători de informaţie semne şi inscripţionări pe diferite suporturi: agende, pixuri, calendare de buzunar, brelocuri, insigne, tricouri, pungi, şepci baseball, cutii de chibrituri etc. Acestea sunt oferite cu generozitate celor mai devotaţi, mai fideli, generând familiaritate între utilizator şi bibliotecă şi creându-le impresia că fac parte dintr-un număr de „aleşi”. Obiectivele urmărite sunt: să revigoreze lectura şi să sporească interesul faţă de programele de lectură, de divertisment, de instruire; să conştientizeze rolul cărţii în formare şi educare, să instaureze în rândurile cititorilor o atitudine favorabilă şi de ataşament faţă de bibliotecă şi de serviciile ei. În concluzie, putem afirma că publicaţiile scrise îşi menţin încă cea mai mare pondere în formarea personalităţii cu un grad mare de cultură, cu sete de cunoaştere, cu dragoste de frumos, iar cititorii noştri şi astăzi se ghidează, intuitiv, de spusa lui Leonardo da Vinci: „Nu se cheamă bogăţie ceea ce se pierde. Numai comoara minţii, a sufletului tău câştigată prin citirile tale este adevărata bogăţie, căci ea nu se pierde şi nu se prăpădeşte niciodată.” Indiferent de progresul tehnic al societăţii, cartea rămâne instrumentul primordial al formării caracterelor, al orizontului cultural, iar bibliotecarului îi revine sarcina de a întreţine relaţii de interacţiune cu cititorii, captându-i prin programe şi activităţi inedite. Or, cunoaşterea în profunzime a fenomenului lecturii constituie cunoaşterea utilizatorilor, a intereselor, a aspiraţiilor lor.

Profile for Tatiana Coseri

Buletin ABRM  

Publicatie semestriala a Asociatiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, nr.2 din 2011

Buletin ABRM  

Publicatie semestriala a Asociatiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, nr.2 din 2011

Advertisement