Page 1

PORTFOLIO Ing. TATIANA ČERBOVÁ

Záhradná a krajinNá architektka

2018


Ing. TATIANA ČERBOVÁ Zahradný a krajinNý architekt

KONTAKT

VZDELANIE I.Krasku 308/29 Krupina 963 01 +421 0944 533 166 tatianacerbova41@gmail.com tatianačerbová

OSOBITÉ SCHOPNOSTI Kreativita

Pracovitosť

Tímový hráč

Zodpovednosť

2009 . 2013

STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE Gymnázium Andreja Sládkoviča Krupina VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE

2014 . 2016

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

2016 . 2018

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

2018

Účasť na Študentskej vedeckej konferencii

odbor: Záhradná a krajinNá architektúra (ukončený bakalár) - bakalárska práca: Princípy permakultúrneho hospodárenia a návrh riešenia záhrady

odbor: Záhradná a krajinNá architektúra (diplomový ročník) - diplomová práca: Permakultúrny dizajnnávrh areálu farmy v Krupine

JATYKOVÉ ZNALOSTI Anglický jazyk B1 ( aktívne) Francúzsky jazyk (začiatočník)

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI 2016 . 2018

New garden design, s.r.o Ing. Eugen Guldan, PhD. (realizácie, údržby záhrad)

2017

New garden design, s.r.o Ing. Eugen Guldan, PhD. (prax v ateliéry - pracovanie na projektoch)

2017

Florabel záhradné centrum Ing. Jozef Beladič (realizácie, údržby záhrad)

PROFESIJNÉ ZRUČNOSTI AutoCad SketchUp CorelDRAW Adobe IlLustrator Adobe Photoshop

ZÁUJMY


OBSAH 1. SKICE 2. VEREJNÝ PRIESTOR 3. RODINNÁ ZÁHRADA 4. DIPLOMOVÁ PRÁCA 5. TECHNICKÉ DETAILY 6. MODELOVANIE


1.SKICE Skicovanie verejných priestorov, súkromných záhrad, ale aj jednotlivých prvkov zelene ako stromy.

Skica záhrady rodinNého domu

skica listnatého stromu

Revitalizácia okolia kostola na námestí


Revitalizácia námestia v Krupine

Revitalizáciamenšieho priestoru v rámci parku


2.VEREJNÝ PRIESTOR ZÁHRADA BIODIVERZITY POD HRADOM Priestor je navrhnutý v prírodne – krajinárskom štýle. Plocha je navrhnutá pre rekreačné využitie uživateľov parku. V priestore sú rôzne atrakcie pre využitie ako detské ihrisko, náučná časť s drevinami pódium s mólom pri jazierku.

1

1 2

WC

REKREAČNÉ VYUŽITIE OKOLIA PRIEHRADY Projekt zlepšuje a zatraktívňuje miesta v Krupine. Zaoberá sa možnosťami využitia turistiky v okolí Krupiny. Priestor má vytvárať pre návštevníkov príjemné, prírodné prostredie pre rekreáciu a odDych.Okolie priehrady Bebrava navrhujem doplniť o mobiliár, detské, herné prvky, odDychové siete, občerstvovacie stánky, pergoly či mólo.

1 5

2

1

3 4

5 5

2

4

5

2

3

4


22

GYNEKOLOGICKO - UROLOGICKÝ PAVILON FAKULTNÁ NEMOCNICA V NITRE GYNEKOLOGICKO - UROLOGICKÝ PAVILÓN

Pohľad z chodníka na záhony a fontánu

MIERKA: 1: 1 100 FORMÁT: 2 x A4 ROK: 2016/2017 SEMESTER: letný ROČNÍK: prvý

VYPRACOVALI: Bc. Tatiana Čerbová, Bc. Katarína Ilievová, Bc. Zuzana Hluzáková, Bc. Patrícia Mačičáková

GARANT A VEDÚCI PREDMETU: Ing. Mária Bihúňová, PhD.

Pohľad na gynekologicko - urologický pavilón

NÁZOV PROJEKTU: Sadovnícko-architektonické úpravy centrálnej časti areálu Fakultnej nemocnice v Nitre

Picia fontána Bodové osvetlenie Pouličné osvetlenie

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI, KZKA

PREDMET: ATELIER TVORBY VYHRADENEJ ZELENE

Priestor nemocnice sme navrhovali pre SITUAČNÁ a MAPA pacientov návštevníkov. Priestor mal uživateľom LEGENDA spríjemniť pobyt či už krátkodobý,Budova alebo dlhodobý. Do tohoto Vstupy do budov konkrétnehoAsfaltová odDelenia cesta Chodníky zo zámkovej dlažby sme navrhli priestor Spevnená pretvoriť pre plocha Súčasná zeleň pohľadové funkcie a Súčasný živý odDychové. Navrhli plot Trávnik sme zfunkčniť Trvalkové záhony Pohľad na záhon a fontánu fontánu, doplniť moZáhon s ružami biliár. Navrhli sme Súčasné dreviny okrasné trvalkové Navrhované dreviny záhony ale Lavičky aj záhony ruží. Smätné koše

Pohľad na hlavný vchod do budovy

ZDROJ: Pinterest.sk


3.RODINNÁ ZÁHRADA

RodinNá záhrada je navrhnutá ako odDychová, okrasná záhrada. Navrhnutá je predzáhradka s okrasnými trvalkami, lavičkou a vodným prvkom. Za domom je trávnatá plocha slúžiaca na odDych pri vyvýšenom záhone trvaliek. Pergola s grilom a hojdacou sedačkou v zadnej časti pozemku ohraničenou živým plotom. Jazdnú dráhu dopĺňajú zatrávňovacie tvárnice. OdDelenie od okolitých pohladov živým plotom.


Záhrada navrhnutá vo vidieckom štýle. Pri vstupe na pozemok zaujme okrasný vyvýšený záhon vysadený tieňomilnými trvalkami. Vyvýšený záhon zabezpečuje imtimne prostredie posedenia navrhnutého na spevnenej ploche z kamena a prekryté pergolou s popívanou rastlinou. Spevnená plocha je spojená s domom chodníkom z kamenNých platní v štrku. Spevnenú plochu lemuje záhon, ktorý pokračuje po obvode záhrady doplnený o vysoký listnatý strom. Popri záhone sú navrhnuté kamenNé platne uložené v štrku.


4.DIPLOMOVÁ PRACA

REZ JAZIERKOM

NÁVRH AREÁLU FARMY PERMAKULTÚRNY DIZAJN

ZÓNA 1

ZÓNA 2

ZÓNA 3

REZ DAŽĎOVÝM ZÁHONOM Permakultúra je veľmi moderná technológia ale zároveň aj starobylá. Vytvára systém, ktorý funguje sám, bez väčších zásahov. Hlavnou myšlienkou tohto návrhu bolo vytvorenie permakultúrneho funkčného systému farmy, ktorá sa bude využívať nie len pre hospodárske využitie ale aj na rôzne verejné podujatia, ako miestne zabíjačky, či exkurzie Celý návrh sa odvíja od ekozón podľa permakultúrneho designu. Jednotlivé zóny na seba nadväzujú alebo sa prelínajú. Všetky prvky, ktoré sú navrhnuté na danom území plnia viacero funkcií a taktiež sú logicky umiestnené v priestore.

hĺbka záhonu 30 cm vrstva mulčoviny pôdna zmes 40 cm

VÝREZ NÁVRHU V MIERKE 1:500


Bízke okolie domu s mlatovým chodníkom, jedlým trávnikom a výsadbou trvaliek

Reprezentatívna časť s prírodným jazierkom a zeleninovými záhonmi

Kurín so skleníkom v ovocnom sade s výbehom pre hydinu

Stretávacia plocha s pergolou a štrkovým trávnikom

Hlavný vstup na pozemok s výhľadom na trvalkový záhon

Oblužná komunikácia spájajúca pasienok a plochu s ovocnými krami

Ohrada pre husi a kačky s jazierkom pri jedlom lese

Orechové aleje na južnej strane pozemku s oblužnou komunikáciou


5. TECHNICKÝ DETAIL MALEJ STAVBY Drobná stavba navrhnutá do diplomovej práce ako kurín so skleníkom pod ovocný sad. Funkciou konštrukcie je uľahčiť majiteľom chod hydiny a dopestovanie úrody.Kurín je vybavený troma bydlami a veľkým hniezdom. Skleník je s kurínom prepojený cez hniezdo, z ktorého sa vajíčka zberajú cez skleník malými dvierkami. Skleník je vybavený vyvýšeným záhonom pre pestovanie rastlín. Ohraničený výbeh v rozmeroch rozdelený na dve časti s rozmermi 6,3 a 3 m, je vyhradený na sezónNe využívanie.

PÔPORYS V 1/3

REZY STAVBOU


BOČNÝ SEVERNÝ POHĽAD

ZÁPADNÝ POHĽAD

BOČNÝ JUŽNÝ POHľAD

VÝCHODNÝ POHĽAD


6.MODELOVANIE AutoCAD 3D Modelovanie terénu v AutoCAD 3D - EAGLE POINT podľa vrstevníc,následné vytvorenie terás tak aby sa výkopy rovnali násypom a následné osadenie budov a zelene.

SKETCHUP Modelovanie v sketchup podľa pokladu z autocadu. Modelovanie budovy Europy ShopPing Center vo Zvolene. Model budovy s jej okolím podľa skutočnej podoby.


TATIANA ČERBOVÁ

Portfolio T.Č  
Portfolio T.Č  
Advertisement