Page 9

1943 Georg Steinwall död sedan fem år tillbaka. Steinwalls dödsbo säljer fastigheten till Maria Lövgren. 1944 Året efter försäljningen säljs fastigheten till Gustaf Åkerström.

1898 Byggnaden flyttas till Tynningö och uppförs på fastigheten Sofiero 1 Björkudden av byggmästare Johan Sjöqvist. Byggnaden får gissningsvis sin källare här, då huset placeras i en sluttning. 1908 Gustaf och Georg Steinwall köper fastigheten tillsammans.

1900

1944−1945 Huset används som flyktingförläggning. 1949 Lärarparet Mauritz och Grethe Fagerström köper fastigheten, som är kvar i familjens ägo till år 2015.

1916 Georg köper ut sin bror Gustaf och äger därefter fastigheten ensam.

1920

1950−1967 Mauritz och Grethe Fagerström bedriver ferieskola på Sofiero Björkudden.

1940

1960

1980

2015 Fastighetsförädlingsföretaget Sisyfos köper huset.

2000

1936 Folkskolan 1939–1945 blir obligatorisk och Andra sjuårig i Sverige. världskriget.

1950 Riksdagen 2001 Två flyg1989 1973 beslutar om plan kraschar in Oljekrisen Berlinmuobligatorisk i World Trade ren rivs. drabbar nioårig grundCenter den världen. skola. 11 september. 1919 Sverige inför lika och 1967 Sverige allmän rösträtt för kvinnor. går över till 2004 Sveriges 1995 Sverige blir högertrafik. befolkning Fram till 1920-talet utvandrar medlem i EU. 1917–1955 Motboken passerar 1,5 miljoner svenskar från används i hela Sverige. 9 miljonerSverige främst till USA. strecket. 1905 Albert Einstein framlägger sin relativitetsteori.

1800-talet Nyrenässans. Inriktning som tar upp former och motiv från renässansen.

1914–1918 Första världskriget.

1900-talet Modernism. Fokus på människans behov och det industriellt producerade.

1920–1930 Art déco. Framhäver det individuella, dekorativa och exklusiva. Kännetecknas av geometriska former: klot, polygoner, rektanglar, kvadrater och solstrålemotiv.

1930–1960 Funktionalism, s.k. funkis. Kännetecknas av släta, ljusa, oftast putsade och odekorerade fasader, platta tak och lådaktiga hus.

1970–1980 Postmodernism. Stil som struntar i modernismens stilregler för hur hus ska se ut. Materialen är ofta betong och glas.

9

Profile for Taeko Ostergren

Björkudden 2018 svenska_web  

Björkudden 2018 svenska_web  

Profile for tatan68
Advertisement