Page 82

Arbetet med att på Wenngarn spegla samtida verksamhet och dess utmaningar mot platsens historik förändrade Sisyfosgruppen och dess ägare. Här föddes ledorden bevara–berätta–skapa historia och viljan att göra dem som involveras i Sisyfosgruppens projekt till medskapare av sitt eget livserbjudande. Wenngarnprojektet väckte också Sisyfosgruppens värdegrund att bedöma möjliga projekt utifrån det sätt som de speglar världen genom sina historier. Hösten 2015 hade Wenngarn gått in i en mer stabil fas, och samhällets befolkning hade börjat flytta in i större skala.

82

”Men själv tvivlade jag aldrig, här finns en otroligt vacker miljö, närheten till Stockholm, Uppsala och Arlanda, fantastiska historiska miljöer, ett slott från barocken med tillhörande slottskapell och en fantastisk park med anor från 1600-talet.” – Olle Larsson

Profile for Taeko Ostergren

Björkudden 2018 svenska_web  

Björkudden 2018 svenska_web  

Profile for tatan68
Advertisement