Page 81

Ett Sisyfosarbete

talet försattes den i konkurs 1997. Köparen av konkursboet hade storslagna planer på att ombilda området till en spa-destination med centraleuropeisk förebild. Trots högt ställda förväntningar och lovande första kontakter förföll både planer och verksamhet. Det som först var ett utvecklingsprojekt skiftade snart till att rikta in sig mot allt mindre nogräknade och mer utsatta hyresgäster, detta för att få tillräckligt med hyresintäkter. Wenngarn drogs med en allt större social belastning och utvecklades sakta till att under 2000-talet ses som ett icke-samhälle av kommunen. Efter tio år utan att få i gång fastighetsutvecklingen lade dåvarande ägare ut Wenngarn till allmän försäljning, men utan att hitta någon köpare.

Omgivningarna kring Wenngarns slott förvandlades på åtta månader från en igenväxt och otillgänglig plats till ett välkomnande och trivsamt minisamhälle.

Natten efter att Sisyfos fått tillträde till Wenngarn anlades en mordbrand. Fem brandkårer fick kallas in för släckningsarbetet.

Inom ramen för sitt företag hade Sisyfos grundare Olle Larsson verkat inom fastighetsförädling i Stockholm, främst inriktat på vindar i innerstan. Hans intresse för Wenngarn ökade nu mer och mer. Tanken att vända det som alltmer börjat utveckla sig till en förvaltningsteknisk katastrof i slowmotion lockade honom. Här fanns en plats med fantastisk historia. Intresset fördjupades genom efterforskningarna i platsens historia och det märkliga fastighetsbeståndet. Efter noggranna förberedelser och förhandlingar köpte och tillträdde han anläggningen hösten 2013. Övertagandet och arbetet var allt annat än lätt, med flera byggnader som brändes ner till grunden, men genom en noggrann plan lyckades Sisyfos skapa en välkomnande plats. Tanken med Wenngarn var att med basen i den infrastruktur som redan fanns genom fastigheter och kulturarv bygga till tekniska och sociala komponenter. På så vis skulle en ny gemenskap skapas på platsen, ett levande bysamhälle. Grunden till arbetet skedde med tro: tro på framtiden, tro på projektet och tro på att historiska miljöer kan spela en avgörande roll för att ge perspektiv och värde till människor i deras vardag. Det intensiva utvecklings- och förädlingsarbetet som vidtog skedde med ett aktivt förhållningssätt just till platsens historia, som lyftes fram som dess främsta tillgång.

81

Profile for Taeko Ostergren

Björkudden 2018 svenska_web  

Björkudden 2018 svenska_web  

Profile for tatan68
Advertisement