Page 80

Från ferieskola till 2015

80

Under återstoden av 1900-talet och in i det nya årtusendet bestod familjen Fagerströms ägande av villan. Frågan om underhåll och fortsatt förvaltning kvarstod och växte allt eftersom den stora fastigheten krävde omsorg. Flera ambitiösa projekt genomfördes, såsom takbyte och renovering av det storslagna blyspröjsade fönstret i trapphallen. Den största åtgärden i husets utseende under familjen Fagerströms förvaltande av huset var fasaden mot sjösidan. Efter årtionden av slitage var putsen på fasaden i mycket eftersatt skick. Det åtgärdades genom att avlägsna den befintliga putsen och i stället ersätta den med en träfasad. Under senare årtionden bedrevs en småskalig uthyrningsverksamhet. Fortsatta renoveringsbehov som gjorde sig alltmer påminda tog ut sin rätt. Under mer än ett halvsekel ägdes Björkudden av familjen Fagerström, först av Grethe och Mauritz och därefter av deras barn. Barnen valde emellertid att under vintern 2015 sälja huset. Försäljningen av det spektakulära huset fick stor uppmärksamhet i media med rubriker som ”Nu kan du fynda ett unikt minislott i skärgården!” och ”Nu kan du köpa ett av Stockholms skärgårds häftigaste hus”. Trots stor uppmärksamhet och många nyfikna besökare på visningen visade det sig att många tvekade inför den digra byggnadstekniska utmaning som var nödvändig för att få ordning på huset. Det var en lockande dröm, men få hade plats för den i sin verklighet. Det var då entreprenören Olle Larsson fick upp ögonen för huset.

Om Sisyfos För att förstå vad som sedan händer måste man känna till Sisyfosgruppen och deras hittills största projekt. Det var genom Wenngarn som Sisyfosgruppen fick upp ögonen för kulturhistoriska fastigheter. Där finns både ett av Sveriges äldsta slott, en gång hem till berömdheter som Greve Magnus Gabriel de la Gardie, och en av Sveriges mest välkända alkoholistanstalter under 1900-talet. Sedan anstalten drivits vidare i regi av Lewi Pethrus-stiftelsen under 1980-

Vid tillträdet vintern 2015 dömdes putsfasaderna på landsidan ut. Väta och fukt hade gått in under putsen in till armeringen av plank och vassmattor som förmultnade och föll av i stora tjock.

Profile for Taeko Ostergren

Björkudden 2018 svenska_web  

Björkudden 2018 svenska_web  

Profile for tatan68
Advertisement