Page 72

någon blev sjuk – för att den personen skulle få lugn och ro och samtidigt inte smitta ner andra. På ankomstdagens första kväll, när eleverna kanske var lite vilsna, brukade Mauritz ta fram sitt munspel för att lätta upp stämningen.

Tid för fritid

72

Undervisningen pågick under förmiddagarna. Eftermiddagarna var lediga. Då brukade de flesta bada eller ligga på bryggan. En del drog sig till badhuset för att sola där. Det var vikt för flickorna de gånger de ville bada för sig själva. Några spelade pingis i lusthuset. Måltiderna intogs vid långbord i matsalen. Den gamla järnvägsrälsen som var upphängd i den stora eken vid bryggan användes som gonggong, och vid matdags slog man på den med en liten järnstång. Signalen genljöd över hela tomten och alla kom släntrande från olika håll mot matsalen. Efter middagen var det läxläsning under två timmar. Nästan varje kväll var det dans i dagrummet och ibland på verandan. I dagrummet, till höger när man kommer in från huvudentrén, var det tillåtet att röka om man hade målsmans tillåtelse. Många elever rökte och eftersom huset ansågs vara extremt brandfarligt behövdes det särskilda rum för det.

Ny grundskola markerade slutet År 1962 beslutade riksdagen att en ny grundskola skulle genomföras. Den nya grundskolan var obligatorisk och omfattade alla barn i nio år. Den skulle undanröja klasskillnader i samhället. Det blev ingen kvarsittning utan i grundskolan flyttades alla elever upp till nästa klass även om de hade underkända betyg. Realskolan med realexamen upphörde. Grundskolan genomfördes successivt över landet och var fullt genomförd i Sverige år 1972. Därmed behövdes ingen ferieskola längre, och de sista eleverna gick på ferieskolan i Villa Björkudden sommaren 1967.

Badande elever 1964.

Profile for Taeko Ostergren

Björkudden 2018 svenska_web  

Björkudden 2018 svenska_web  

Profile for tatan68
Advertisement