Page 60

Den första tiden, läger och förflyttning Efter många års krig kom Helga inte ihåg hur en fredstida stad såg ut. Mat, gatljus och skyltfönster – och så fick de varm choklad. Det var som att komma till himlen. Via Gotland skeppades de först till ett läger runt Västervik. Därifrån via Sörmland kom de att hamna på Lovön utanför Stockholm. Anläggningarna var alla av olika provisoriskt slag och flyttningarna många. Det fanns över tvåhundra läger bara för ester i Sverige. Man försökte så snart som möjligt att sätta arbetsföra människor i arbete och pappan fick tidigt under våren tjänst som skogstaxerare vid Domänverket för att revidera kartor, en tjänst han skulle inneha fram till sin pension. Sammanlagt skulle familjen bo på över nio boenden under det första året efter sin flykt.

Ett slott i skärgården 60

Under familjens många förflyttningar var pappa Aleksander hela sommarhalvåret ute i fältarbete och brevväxlingen mellan föräldrarna tjänar som ett komplement till Helgas egna minnen. Från Lovön skulle familjen egentligen omplaceras ut till Vikingshill på Värmdö i juni -45. När de kom fram visade det sig att det var fullt, och familjen fick komma till närbelägna Tynningö. När de närmade sig destinationen möttes de av en närmast magisk syn. Det var ett slott inbäddat i grönska, helt olikt de boenden de dittills haft.

Livet i lägret De skulle få två fina sommarmånader i slottet, som Helga ännu kallar det. Familjen inkvarterades i ett stort rum på övervåningen, det gamla herrskapssovrummet med tapeter. Livet i lägret skilde sig mycket från det de upplevt tidigare. För det första var det mindre, endast 30–40 personer jämfört med andra läger där man kunde vara flera hundra. Rutinerna var dock lika hårda, och mamma Elsa skriver till Aleksander att den svenske föreståndaren var sträng. De fick arbeta hela dagen i hans

Profile for Taeko Ostergren

Björkudden 2018 svenska_web  

Björkudden 2018 svenska_web  

Profile for tatan68
Advertisement