Page 55

De som kom över havet

Men segern kom inte. Efter krigsvintern 1942 stod det alltmer klart att kriget inte skulle gå att vinna.

Baltiska flyktingar ombord på fartyg 1944. Människor tog sig över i alla upptänkliga farkoster, många i små ekor och överlastade fiskebåtar. Flera tusen gick under på resan och för dem som överlevde väntade en hård tid. Foto: Lennart af Petersens.

På andra sidan Östersjön, i Sverige, förstod man att det stundande tyska sammanbrottet i öst kunde resultera i att många sökte sig undan den väntade sovjetiska framryckningen. Genom de ester som lyckats fly under den första ockupationen var man väl informerad om vilket öde som väntade stora delar av befolkningen. Civilförsvaret och socialstyrelsen mobiliserades genom en utredning ledd av Folke Bernadotte, senare känd världen över för sina insatser med de vita bussarna. Den första evakueringen skedde under planerade former och inkluderade de estländska öarnas svenskspråkiga befolkning. Estlandssvenskarna var en minoritet som varit bosatt på de stora öarna Dagö och Ösel sedan medeltiden och återmigrationen till Sverige blev mycket uppmärksammad i pressen. Men i och med att den tyska arméns läge blev alltmer utsatt blev den stora flykten alltmer förestående. I en lika delar spontan som planerad flykt skulle 80 000 personer lämna landet undan de ryska styrkorna, 32 000 av dem kom till Sverige.

Mottagandet Den största delen av flyktingarna kom under en mycket kort period, till exempel nådde 6 000 personer Gotland under de två sista veckorna i september 1944. De nyanlända fördelades till läger runt om i landet men utlänningskommissionens 55 läger för baltiska flyktingar räckte inte på långa vägar. Civilförsvaret fick mobiliseras och på rekordtid stampade man fram ytterligare 216 läger. Det blev en bred variation av byggnadstyper och institutioner som städslades för uppgiften. Kyrkor, skolor, badhotell och sommarvillor som Björkudden. Alla utrymmen med tak och sanitetsutrymmen kunde komma ifråga. Efter att först ha hoppats på att snart återvända till hemlandet insåg de flesta att detta inte skulle ske inom överskådlig tid.

55

Profile for Taeko Ostergren

Björkudden 2018 svenska_web  

Björkudden 2018 svenska_web  

Profile for tatan68
Advertisement