Page 29

Johan Sjöqvist, Östermalms byggpatron

Huset har, typiskt för sin tid, en rikemans- och en tjänstefolksdel. Den förra för gäster till ägarna och med storslagna rum i fil. Den senare bestod av en mindre trappa som sträcker sig i hela byggnadens höjd, varifrån man når källare, kök, linneförråd och vind. Därifrån kunde man praktiskt verka utan att vara i vägen för dem man passade upp på. Detta var med andra ord långt innan man gjorde matlagning och köket till den sociala medelpunkten i ett hem. Här var friheten från det praktiska ett mått på framgång. Anläggningen inskränkte sig inte bara till byggnader. En omsorgsfullt anlagd park med rundlar, kantskurna gräsmattor, importerade träd samt björkar omgav huset på två sidor. På husets östra sida, mellan köksingången och tjänstebostäderna anlades odlingsbäddar och rabatter för att under den långa sommarsäsongen kunna förse huset med grönt på tallriken och i vaserna. När allt detta var fullbordat, på kort tid och med anslående effektivitet, kunde familjen förlägga sina somrar i detta vackra hem, helt passande den entreprenör och byggmästare som bebodde det. Det var en tid präglad av sönernas livliga seglingsintresse med många vändor ut till regattorna i Sandhamn. Arvid, som själv skulle bli en firad arkitekt, och hans tvillingbror Fritz ställde faktiskt upp i de olympiska sommarspelen 1912 i 8-metersklassen. De gjorde bra ifrån sig, med en femte plats. Familjen Sjöqvist innehade Villa Björkudden i drygt tio år. När barnen själva flugit ur boet bestämde man sig för att lägga ut det till försäljning. Manegen var då välkrattad för de nya ägarna, krogkungarna Steinwalls från Operakällaren.

29

Profile for Taeko Ostergren

Björkudden 2018 svenska_web  

Björkudden 2018 svenska_web  

Profile for tatan68
Advertisement