Page 2

Innehåll

Villa Björkudden förädlas av Sisyfosgruppen – ett företag som bygger på en gammal grekisk myt. Sisyfos har trotsat den mäktige överguden Zeus. Som straff för sin hybris döms han till att rulla en tung sten uppför ett högt berg. För att klara uppgiften tvingas han använda alla sina krafter. När stenen knuffats upp på toppen av berget rullar den ner på andra sidan och Sisyfos får börja om från början. Detta arbete får han fortsätta med i eviga tider. Man brukar säga att ett arbete som man inte ser något slut på är ett Sisyfosarbete. Men Sisyfos kommer på ett sätt att undgå sitt straff. Genom att bestämma sig för att detta kroppsarbete är det roligaste som finns misslyckas Zeus med att straffa honom. I Camus bok är det vi människor som knuffar på stenen. Livet har, precis som stenrullandet, inget varaktigt värde. Det är vi människor som måste skapa ett värde i våra liv. Vi kan välja att tycka att det vi gör har ett värde, på samma sätt som Sisyfos valde att sätta värde på sitt arbete. Att tvingas välja och ta ansvar för sitt liv är ett huvuddrag i existentialismen.

Förord: Levnadsöden och framtidsdrömmar

sid 5

Tidslinje

sid 8

1897 Stockholm, utställningen och sommarnöjen

sid 10

1898–1908 Johan Sjöqvist, Östermalms byggpatron

sid 22

1908–1943 Steinwalls skärgårdspalats

sid 34

1944–1945 De som kom över havet

sid 52

1949 När Villa Björkudden blev ferieskola

sid 66

Ett Sisyfosarbete

sid 78

En plats som satt sig i hjärtat

sid 94

Glaset tar plats

sid 100

Detaljbilder

sid 102

Före- och efterbilder

sid 104

Byggarbete

sid 106

Slutord

sid 108

Villa Björkudden, Levnadsöden och framtidsdrömmar 1897–2016. Text: Hampus Busk, Sejda; Olle Larsson, Sisyfos; Bibbi Fagerström. Textredigering: Johanna Lundeberg, Ordaglad. Foto: Anneli Lindh, Care of Lindh, Olof Ringmar, Gabriel Lundh Ljudbildsverket, Peter Rudin och Olle Jo. Arikivbilder från Stockholms Stadsmuseum (sid 13, 15, 21, 25, 52, 55), och Sjöhistoriska museet (sid 50, 51). Övriga foton: Privata bilder från Birgitta Steinwall, Bibbi Fagerström och Helga Nõu. Form: Taeko Östergren, Grafish. Tryck: Danagård Litho. Typsnitt: Brödtext är Cochin, ritad av Georges Peignot 1912. Mellanrubrik är Base 12 Serif, ritad av Zuzana Licko 1995. Andra upplagan. Maj 2018.

Profile for Taeko Ostergren

Björkudden 2018 svenska_web  

Björkudden 2018 svenska_web  

Profile for tatan68
Advertisement