Page 101

Ett Sisyfosarbete

glasets funktion och placering som Lena Bergström valt att blinka till husets mest välkända ägare. Genom att föra in luft i kristallen under gjutningen har de färdiga kristallglasen karaktären av is, för att understryka liknelsen att tiden här inte följer vanliga lagar. När baren är tänd får det gulaktiga skenet den att lysa som champagne, bubbel i dubbel bemärkelse. Baren invigdes under högtidliga former under vintern 2016, ett år efter att Sisyfos förvärvat fastigheten.

Bertil Vallien – Blue Wand Efter ännu ett lyckat samarbete föddes idén att för Kosta Boda låta Bertil Vallien formge ett verk i huset. Hans tanke var att på ett respekterande vis lyfta in husets samtida historia och på så vis binda samman det nya med det gamla. Platsen för verket fann han snabbt i det monumentala trapphuset, en placering som tillåter betraktaren att ständigt få nya perspektiv av verket då han eller hon går upp- eller nerför trappan. Tematiken var huset själv och den arketypiska formen var staven – ett tema som återkommit flera gånger genom Bertil Valliens konstnärskap. Staven i sig är en symbol för styrka, som i Björkuddens fall har uppstått genom alla livstrådar som här vävts samman, representerade av ansiktena i stavens sidor. Kompositionen kröns av en obsidiansvart husvolym och däröver ett janusansikte, som blickar både bakåt och framåt i en okänd värld. Kompositionen valde Bertil Vallien efter långa samtal med Olle Larsson, och den kan enligt honom ses som en spegling av den nuvarande förvaltaren av Björkudden, en person som har ett aktivt förhållningssätt till historia, nutid och framtid, men också en chans för alla besökare att se en poetisk tolkning av tankarna bakom Sisyfos.

Kjell Engman – och mer därtill Under 2018 pågår arbetet med ännu en spegling av Björkudden. Denna gång är det mystikern Kjell Engman, känd för sina poetiska reflektioner i glas som alltid pressar uppfattningen av vad som kan göras i detta flyktiga och samtidigt oerhört tidsbeständiga material. Vad det är för något är fortfarande, nu när boken just ska tryckas, hemligt. Men för att ge er chansen att se mer av de befintliga verken och, när Kjells Engmans verk har kommit på plats, ta del av senare konstverk så har vi tagit tekniken till hjälp. Håll din smartphone mot QR-koden och se vad du kan hitta. Under 2018 leder den till filmer om kristallen på Björkudden. Om hundra år får vi se.

101

Profile for Taeko Ostergren

Björkudden 2018 svenska_web  

Björkudden 2018 svenska_web  

Profile for tatan68
Advertisement