Page 27

27

samheten var inledningsvis inrymd helt inom slottets lokaler. Allteftersom lokalerna blev för trånga på grund av den växande verksamheten flyttade skolverksamheten till nya lokaler, vilka började uppföras från 1972. Slottet fungerade då som personalbostad innan det i början av 1990-talet, i samband med folkhögskolans 50-årsjubileum, renoverades för att användas som kursgård. Sommartid användes lokalerna också som semesterhem och för korta kurser. När skolan 1992 fyllde femtio år renoverades slottet invändigt. Pingströrelsens skol- och kursverksamhets ordförande Carl-Olof Nilsson, som också varit verksam på Kaggeholm periodvis, menar att skolan

stod inför ett stort val när det gällde slottet: antingen kunde man göra minsta möjliga, och i viss mån låta det förfalla, eller så kunde man se det som en resurs och göra en större och mer genomgripande satsning. Byggnaderna nyttjades inte längre till undervisning, och lokalerna var relativt förfallna och möblerade med ett hopplock av möbler som skänkts till Kaggeholm från dödsbon och andra avyttranden. Valet föll på det sistnämnda, och man valde att göra en genomgripande renovering i stället för en enklare upprustning som man först tänkt. För att finansiera renoveringen sålde man av en del av möblerna på auktion, men de största kostnaderna täcktes upp av lån och arv som skänktes till Kaggeholm samt bidrag från församlingarna.

Profile for Taeko Ostergren

Kaggeholm – kärlek, tro och framtid  

Kaggeholm – kärlek, tro och framtid  

Profile for tatan68
Advertisement