Page 26

26

Tron hittar till Kaggeholm Vägen till en folkhögskola – varför, hur och när?

L

ewi Pethrus, den svenska pingströrelsens stora namn, lade 1933 fram de första planerna på att starta en församlingsdriven folkhögskola för Filadelfiaförsamlingen. Man hade då sedan ett par år tillbaka undervisat blivande missionärer i språk, och nu ville man ta verksamheten vidare med folkbildning. Det skulle dock dröja ytterligare nio år innan verksamheten var i gång. Skolans styrelse sammanträdde första gången den 21 maj 1942. Skolan hade då namnet Rörstrands folkhögskola eftersom undervisningen skedde på Rörstrands slott från 1600-talet i lokaler som församlingen förvärvat tidigare och som byggts ihop med den nya gudstjänstslokal som uppfördes på 1930-talet. Totalt 29 deltagare antogs till kurserna när undervisningen startade i september samma år, men lokalerna på Rörstrands slott var en nödlösning och flera förslag på nya lokaler togs upp. Man sökte runt om i Mälardalen. Och tiden sammanföll väl för markförvärv. Kriget rasade runt Sveriges gränser och det osäkra läget höll nere priserna. Kaggeholm hade legat ute till försäljning sedan 1939, och man hade ännu inte funnit några villiga köpare. Inte förrän nu. Under våren 1943 beslutade sig församlingsstyrelsen för att köpa Kaggeholm. I samband med köpet ändrades också namnet till Kaggeholms folkhögskola. Köpeskillingen blev cirka 200 000 kronor, i dagens penningvärde cirka 3,7 miljoner kronor, visserligen en stor summa i krigsår, men en bråkdel av vad som investerats i anläggningen bara 20 år tidigare.

I februari 1944 flyttade skolverksamheten till Kaggeholm, efter omfattande ny- och ombyggnationer. Skolan hade fått två elevinternat med plats för drygt 30 elever, vilket var en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten utanför staden. Verksamheten inriktade sig på språk, musik och bibelstudier och ledde till att ett stort antal missionärer fick utbildning inför sina långa vistelser i främmande land. Vinden i slottsbyggnaden är fortfarande fylld med minnen av dessa excentriska livsöden, nedpackade i lådor och resväskor som aldrig plockats upp av sina ägare. Skolan hade från start stora ekonomiska bekymmer. Därför ordnades ett antal insamlingar för att stötta verksamheten, och diskussioner om att sälja fastigheten togs upp på sammanträden med församlingsstyrelsen i september 1960, parallellt med diskussionen om att starta en stiftelse för skolverksamheten. Då hade ett antal spekulanter varit aktuella men dragit sig tillbaka, förutom svenska Röda Korset som i stort sett var klar som köpare. På ett möte i januari 1962 beslutades att förhandlingarna med Röda Korset skulle slutföras, men att om en stiftelse med förankring i pingstförsamlingarna och med syfte att bedriva folkhögskoleverksamheten skapades skulle denna ha förtur till att förvärva fastigheten. Köpeskillingen som erbjöds av Röda Korset var en miljon kronor, motsvarande drygt tio miljoner i dag. I sista stund gick köpet om intet eftersom stiftelsen Kaggeholms folkhögskola skapades och presenterades under sommaren 1963. Skolverk-

Profile for Taeko Ostergren

Kaggeholm – kärlek, tro och framtid  

Kaggeholm – kärlek, tro och framtid  

Profile for tatan68
Advertisement