Page 22

22

Bankiren med trädgårdsdrömmar

G

reve Cronstedt ägde Kaggeholm i knappt fyra år innan han sålde det vidare. Denna gång gick gods och slott till Martin Aronowitsch och hans hustru Irma Taube. Han var en av Stockholms mest framgångsrika bankirer och av judisk börd. Enligt Aronowitschs son Gregor försökte fadern köpa godset redan 1914. Försäljningen gick i alla fall igenom och Aronowitsch som gjorde entré 1917 är fram till i dag den sista privata ägaren av Kaggeholm. Direkt efter köpet drog planeringsarbetet i gång. Vid tiden för köpet gick affärerna strålande för bankiren. Han var då gift med Irma Taube, dotter till en känd operasångerska och greve Carl-Evert Taube, och en omvittnat stark personlighet. Tillsammans hade de en son, Gregor. Förutom bankverksamheten var Martin Aronowitsch involverad i en rad olika bolag i Stockholm, däribland Bukowskis. Många av hans släktingar utgjorde framstående namn i det judiska borgerskapet i Stockholm, anknutna till släkter som Lamm och Thiel. Den judiska befolkningen bemöttes, trots sitt ofta stora bidrag till affärsliv och ekonomisk utveckling, inte sällan med en oförblommerad reservation och förakt från majoritetssamhället, det talades ofta om ett slags ”salongsantisemitism”. Att markera sin ställning på traditionellt vis, med markinköp och herrgårdar, var ett vanligt sätt att skapa ett erkännande kring sin person. Det gällde också andra grupper som vann mark och ekonomiskt inflytande i samma tidevarv, från 1850-talets grosshandlarvillor och fram till Martin Aronowitsch egen tid.

Om köpet skriver sonen Gregor Aronowitsch i sin självbiografi om godsets tillstånd vid familjens övertagande. Han konstaterar att fadern moderniserade ”slottet, framförallt de sanitära detaljerna, som vanligt på gamla gårdar, var mycket efterblivna”. Men det stannade inte vid vattenklosetter och centralvärme att döma av de visioner som finns bevarade som ritningar i Arkitektur- och designcentrums arkiv. Där möter man ett lustfyllt fantiserande med mer eller mindre excentriska tillägg, främst på utsidan och i trädgården. Man frestas att tolka det storslagna fantiserandet som en välkommen verklighetsflykt för ägaren. De större förändringarna stannade på papper, med undantag för trädgårdsanläggningen som fick en fullständig omgestaltning. Kostnaderna för trädgården uppskattas i en artikel om Kaggeholm i Stockholms-Tidningen från 1944 till ”halvannan miljon kronor”, i dagens penningvärde drygt 40 miljoner kronor. Sonen Gregor konstaterar att fadern senare i livet skulle ångra de koststamma investeringarna, både ekonomiskt och estetiskt, anläggningen gjorde ”ett överdimensionerat intryck i förhållande till corps de logiet”. Han skriver: ”Påverkad av I. G. Clason och trädgårdsspecialisten Rudolf Abelin förändrade han den ursprungliga terrasseringen på slottets baksida. En stor damm anlades på den nedre gräsmattan och en stengrotta byggdes upp för att utgöra en centralpunkt för utökade plananläggningar med rika planteringar av buskar och blommor av allehanda slag. [...] Min far

Profile for Taeko Ostergren

Kaggeholm – kärlek, tro och framtid  

Kaggeholm – kärlek, tro och framtid  

Profile for tatan68
Advertisement