Page 18

18

Ett kungligt lustspel

1700-talet – nuvarande herrgården kommer till

Å

r 1715 tar Lindschölds dotter Eleonora och hennes make Isak Funck över efter den sista arrendatorn. Därmed inleds ett nytt skede på Kaggeholm. Detta var mitt under det stora nordiska kriget. Under kriget, som inleddes 1700, anfölls samtliga grannländer i förbund. Efter stora initiala framgångar skulle kriget utvecklas alltmer till en katastrof som i och med fredsförhandlingarna 1721 innebar slutet för den svenska stormaktstiden och det kungliga enväldet. Allt till ett fruktansvärt pris i såväl mänskligt lidande som krigslön, vilken skulle ta mer än ett sekel för svenska staten att betala tillbaka. Det var särskilt kännbart för adeln, som med sin privilegierade ställning antogs utgöra ramen i den svenska krigsmakten, och åren efter kriget skulle utmärkas av ett ivrigt nyadlande för att täcka upp de stora förlusterna av unga män. Isak växte upp under goda omständigheter. Hans mamma Elisabet Hansdotter, vars far varit borgmästare i Stockholm, tillhörde en av Sveriges rikaste borgarsläkter, med stora fastighetsinnehav i Stockholm. Pappan Johan Funck var en framgångsrik industrialist, invandrad från Tyskland och adlad för sina förtjänster. Isak var den yngste i en skara på elva syskon och föddes bara månader efter att hans pappa dött. Han inledde sina studier vid Uppsala universitet redan vid sex års ålder. Vid krigsutbrottet skulle han delta i fälttågen i Polen, och efter hemkomsten till

Sverige 1711, samtidigt som Karl XII påbörjade sitt ödesdigra fälttåg in i Ryssland, utsågs han till kammarherre vid det svenska hovet. I kungens frånvaro var det dennes farmor, matriarken Hedvig Eleonora, som ledde riksstyrelsen i den alltmer ansträngda och utarmade huvudstaden. Två år senare gifte sig Isak med sin Eleonora Lindschöld. Som yngste son hade han ett litet arv att förvänta sig, och Eleonora var ensam arvtagare sedan hennes fyra vuxna bröder stupat i kriget. För Eleonora framstod säkert Isak som ett gott parti på en äktenskapsmarknad med akut mansbrist. Förutom hovvistelserna på Drottningholm och kungshuset på Riddarholmen verkar familjen ha haft en bostad i det Funckska huset vid Kornhamnstorg i Stockholm, huvudhamnen för Mälartrafiken. Eleonoras släktgods ute på Helgö och Ekerö utgjorde ett välkommet alternativ till den stinkande och pesthärjade staden. Sedan hennes mamma dött 1718 blev hon och Isak arvtagare till en stor rikedom. Kort därefter utsågs Isak till överceremonimästare vid hovet. Detta gav honom en central funktion i de dramatiska händelserna som omgärdade Karl XII:s död och begravning, kungens syster och hennes man Fredriks trontillträde och enväldets avskaffande. Det är genom denna roll och utifrån parets vid tillträdet påtagligt goda ekonomi som vi ser de kommande byggnadsprojekten, vilka resulterade i den nuvarande huvudbyggnaden.

Profile for Taeko Ostergren

Kaggeholm – kärlek, tro och framtid  

Kaggeholm – kärlek, tro och framtid  

Profile for tatan68
Advertisement