Page 1

AVIS FOR TASTA BYDEL

LES MER OM: ● SIDE 4

E39 NR. 3 • 19. ÅRGANG • MA1 2012 • WWW.TASTAVIS.NO

Sprek 99-åring, Eli Hovda

● SIDE 7

Nydelig dansehelg ●● NJS arrangerte en flott helg med dans i ruståhallen.

● SIDE 20

NY START? Alt i ett medlemskap for samme pris: Squash, tennis, helsestudio og gruppetimer.

Spar 900,- ved kjøp av medlemskap NÅ Den beste treningen er den det blir noe av.

Gjerdeveien - Tasta: tlf. 51 54 60 58

Ønsker du gratis prøvetime, kontakt en av oss på Toppform.

Zumba, BodyPump, Spinning er noen av gruppetimene du finner hos oss. • Se treningstider: www.toppform-treningssenter.no


2

MAI 2012

TASTA PA TVERS • TASTA PA TVERS • TASTA

PA TVERS • TASTA PA TVERS • TASTA PA TVERS • TASTA PA TVERS • TASTA PA TVERS • TASTA PA TVERS • TASTA PA TVERS • TAST

Hvem bør kåres til Bydelsutvalget relanserer kulturprisen, tidigere kalt «Tastamaen». Årets tastabu kåres i desember. TEKST OG FOTO: BJØRN NIBE Hege Iren Sivertsen får tulipaner av Reidar Hammer. I midten Thomas J. Kvalvik.

Vellykket tulipanaksjon Årets tulipanaksjon gikk av stabelen siste fredag i april.

bra, sier tulipangeneral Reidar Hammer i Lions Club Tasta til Tastavis.

TEKST OG FOTO: BJØRN NIBE

Sykehjemmet

- Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne, er slagordet når Lions Club Tasta har den årlige tulipanaksjon i bydelen. Utenfor alle dagligvarebutikkene i vår bydel ble flere tusen tulipaner gitt som takk for støtten til Lions sitt forebyggende arbeid blant barn og unge, siste fredag i april - Aksjonen har gått meget

Tasta sykehjem fikk tradisjonen tro besøk av Lions, som tok runden på alle avdelinger for å gi bort tulipaner til beboere og ansatte. Disse tulipanene er sponset av en rekke bedrifter i bydelen. Tulipanmotivet med "Nei til narkotika" ble introdusert i 1983, og er selve symbolet for Lions' kamp mot rusmidler og salg av tulipaner til inntekt for formålet.

Få ledige lokaler 95 prosent er utleid på Tasta Senter. TEKST OG FOTO BJØRN NIBE 25. oktober åpner det første kjøpesenteret nord for Tjensvollkrysset. Tasta Senter blir å huse blant annet Helgø Meny, SATS, conditori, kaffebar, mer enn 40 små og større butikker, og minibank både inne og ute. - Det er kun få lokaler igjen til leie, de som vil inn i senteret, må ta kontakt, sier senterleder Brit Iren Osmundsen.

Nye konsepter - Det er utrolig kjekt å se at senteret og boligene rundt tar form, det er en spennende prosess vi er vitne til, sier senterlederen. I senteret kommer helsestasjon og hjemmebaserte tjenester,

Innen 1. september Kulturprisen skal deles ut årlig. Alle som vil kan stemme på sin kandidat, med en begrunnelse på hvorfor nettopp han eller hun bør bli Årets tastabu. - Fristen for å sende inn forslag er 1. september. Prisen, laget av en lokal kunstner, deles ut i begynnelsen av desember, opplyser bydelsutvalgsmedlemmene. Forslag på kandidater sendes til politisk sekretariat ved Annbjørg Gravdal Larson, epost: annbjorg.gravdal.larson@stavanger.k ommune.no.

11 medlemmer Senterleder Brit Iren Osmundsen.

apotek, kontorer og mer enn 40 små og større butikker. Kjøpesenteret ansetter i disse dager markedskoordinator, som begynner i jobben i september. - Jeg kan røpe at det kommer et par nye konsepter innenfor klær og sko som ikke finnes i Stavanger fra før. Vi kommer til å være synlige i nærmiljøet og støtte gode aktiviteter, også for å gi noe tilbake til medlemmene i OBOS, forteller Osmundsen.

Kor har oljå blitt av?

JAN TERJE MARCUSSEN P. TASTA BYDELSUTVALG, FR

Det er noen år siden bydelsutvalget sist delte ut en kulturpris. På 90-tallet var prisen en innrammet karikatur av Olaf Nilsen eller Tastamaen, som han ble kalt. En lokal værprofet født 1877, og som døde 89 år gammel. - Det er mange gode kandidater til Årets tastabu, det kan for eksempel være en fra et idrettslag, menighetene, speideren, musikkorps eller andre som har utmerket seg på en positiv måte i bydelen, sier May-Britt Ekstrøm (H), Turid Haaland Wiersholm (FrP) og Bjarne Aspelund (Pp) i bydelsutvalget.

Jeg er 66 år og er oppvokst på Årrestadstykket, og flyttet fra Tanke Svilandsgaten i 1953. I hele min barndom husker jeg vi snakket om olje, men det var sildeolje og sardiner i olje. Fra Strandkaien og helt ut til Dusavika var det hermetikkfabrikker og sildoljefabrikker I 1969 fant boreriggen «Ocean Viking» olja på Ekofisk strukturen og dermed var den nye oljealderen et faktum. Men det var en annen olje. I 1950-årene, når vinterfisket etter storsilda var ferdig på

Medlemmene i Tasta bydelsutvalg er May-Britt Ekstrøm, leder (H), Turid Haaland Wiersholm, nestleder (FrP), Kirsten Madland (H), Morten Landråk Asbjørnsen (H), Aina Hauge (Ap), Anders Hauge Steinbakk (Ap), Jan Terje Marcussen (Frp), Marie Kristoffersen (Ap), Tormod Andreassen (V), Vigdis Pettersen (KrF) og Bjarne Aspelund (Pp). I Arbeidsutvalget (AU) er MayBritt Ekstrøm, Turid Haaland Wiersholm, Tormod Andreassen og Anders Hauge Steinbakk. Det er AU som har mandat til å ta den

Mørekysten og silda flytta seg ned til fjordene i Rogaland, fulgte snurpebåtene etter silda. Jeg husker godt at kaiene var fulgt opp med snurpebåter og det ble fisket vårsild i fjordene våre. Ola Olsen, Kjemien og andre malte opp silda og kokte den, og det ble lagt sildemel. Vi smågutter gikk ned til båtene både hos Ola Olsen og Kjemien for å hente knipper med sild. Knippe var en kraftig ståltråd hvor vi hang 20 silder på. Ett knippe i begge hendene. Mor lagte sildakaker. Ellers ble det fersk sild, stekt sild og saltet

May-Britt Ekstrøm (til venstre, H), Bjarne Aspelund (Pp) og Turid Haaland

endelige avgjørelsen om hvem som får årets kulturpris.

Ryddeaksjon snart Årets ryddeaksjon i bydelen nærmer seg. Som tidligere år er skolene i bydelen sterkt delaktig i å rydde bydelen for rask og skrot før 17. mai. - Det er viktig at alle rydder etter seg, en ryddig og fin bydel er så mye kjekkere å bo i, minner bydelsutvalget om. De minner butikker og bensinstasjoner om politivedtektene, som pålegger disse

sild. Sild var da fattigmannskost og det ble konsumert mye av det på den tiden. Når sildeoljefabrikkene var i produksjon utviklet det en kraftig lukt og røyk. Hele bydelen Tasta ble rammet av denne sterke lukten. I den tiden ble all klesvasken hengt opp i stuen og alle vinduer ble lukket. «Sildastanken» reiv godt i neseborene og det var ikke mange som satte pris på lukta. Men silda skapte mange arbeidsplasser, både på sjøen og på land. Jeg husker godt når «jungeltelegrafen» gikk, og ryktene om at nå var

et ekstra ansvar utenfor sine områder, og håper også de kan ta et ekstra tak rundt sine salgssteder. -

Utfyller hverandre May-Britt Ekstrøm (H) ble ny leder i bydelsutvalget høsten 2011. - De første månedene som leder i bydelsutvalget har vært lærerike og utviklende. Jeg føler vi er et godt team som utfyller hverandre godt. Noen av representantene i bydelsutvalget har lang fartstid, noe som er godt for

det «råstoff» - da gikk både mann og kone av hus for å skaffe seg arbeid. Stavanger var i femtiårene Norges hermetikkhovedstad. De fleste hermetikkfabrikkene lå i østre bydel, i Bjellandskvartalet. Men vi hadde flere fabrikker i vår bydel også. Vi smågutter samlet på «iddisar» og hadde store bunker av dem. «Mables» ble spilt og «iddisar» ble byttet. God 17. mai til alle i Tasta bydel!

JAN TERJE MARCUSSEN TASTA BYDELSUTVALG, FRP.


MAI 2012

TA PA TVERS • TASTA PA TVERS • TASTA PA TVERS • TASTA PA TVERS • TASTA PA TVERS • TASTA PA TVERS •

Årets tastabu?

AVIS FOR TASTA BYDEL

Ansvarlig utgiver: Styret Redaktør: Bjørn Nibe Øvrige oppl. - se nest siste side

Støyen fortsetter Tusenvis av mennesker blir berørt av ny E39 gjennom Tasta bydel. Veganlegget er delt inn i to planområder. Reguleringsplan 2236 er vedtatt og dekker i hovedsak strekningen frem til det såkalte Smienekrysset. Ny plan, kommunedelplan 127k, strekningen fra Smienekrysset og videre nordover til Randaberg kommune, er nå oppe til politisk behandling. Bystyret har tidligere vedtatt lengst mulig kulvert for denne strekningen. Statens vegvesen har utredet flere alternativer og anbefaler kort kulvert. Administrasjonen i kommunen og politikerne på rådhuset vil ha en 120 meter lengre kulvert enn vegvesenet vil. Støysituasjonen i området som helhet bekymrer fortsatt mange beboere. I plan 2236 ble det utarbeidet støykart som forutsatte 60 km/t hastighet for hele strekningen fra Smiene-Eskelandsvegen. Det er laget nytt kart for plan 127k med 80 km/t men ikke for hele

Marianne Wieser, Tastavis sin tidligere redaktør fikk kulturprisen «Tastamaen» i 1997.

oss som er nye, og aldersspennet vi har i Tasta Bydelsutvalg er viktig, sier Ekstrøm. - De første månedene som leder i bydelsutvalget har vært lærerike og utviklende. Jeg føler de andre representantene er behjelpelig og kjekke. Spennende at vi er forskjellige på noen områder, vi utfyller hverandre. Aldersspennet i bydelsutvalget er viktig og bra, sier Ekstrøm.

Et bindeledd

Wiersholm (FrP).

Lag og foreninger inviteres av bydelsutvalget for å fortelle litt om hva de gjør. Så langt har Ungdommens bystyre og VBK vært

gjester. Fremover vil andre lag og foreninger bli invitert. - Tanken er å bli bedre kjent, det gjør det lettere å avgjøre hvor mye tilskuddsmidler de enkelte skal få. Når søknadene om tilskudd for høsten er på bordet, håper vi disse er godt dokumenterte og med alle nødvendige opplysninger om medlemstall og lignende. - Bydelsutvalget skal være et bindeledd til politikere i byen, ta kontakt eller kom på åpen halvtime på ett av møtene, sier Ekstrøm. Neste møte i bydelsutvalget er 12. juni, på skolen på Austre Åmøy.

strekningen fra Smienekrysset til Eskelandsvegen. En totalvurdering av støybildet som følge av tiltaket mangler. At Statens vegvesen foreslår å legge vei over kulverten ved Tasta skole virker for mange som det reneste vanvidd, også for politikerne i byen. Kulverten var ment å erstatte tapt grøntareal og dempe støyen når det først ble så galt at ikke lang tunnel ble vedtatt bygd. Det er flere som må ta ansvaret for at det er vedtatt å legge en stor støykilde tett opp til bebyggelse, skole, nærområde og turområde ved Stokkavatnet. Nå bør de samme ansvarlige sørge for at skadene og støynivået et så omfattende vegprosjekt innebærer, blir minst mulig. Hvis ikke kan støyen forsterkes.

G SIDE 6

og 7

Arrangement i bydelen? Tips www.tastavis.no nibe@tastavis.no • tlf: 920 91 370

Utb Invitasjon til høstens 3. og 4. klassinger

10 år på Tasta!

Bli med i

Tasta skolekorps!

Ved fremvisning av annonsen får du 30 % rabatt på et valgfritt plagg i butikken. ,KFOUGPSHPETFSWJDFPHGPSO“ZEFLVOEFS

Påmelding/info:www.tastaskolekorps.no 17. mai spiller vi på Byfjord og Tasta skole etter barnetoget.

Åpningstider: man., tirs., ons. og fre. 10.00–17.00, tors. 10.00–18.00. Lør. 10.00–14.00 RandabergvFJFO 4UBWBOHFStUMGt4UPSQBSLFSJOHTQMBTT


4

MAI 2012

- På ville veier Flertall i kommunalstyret for byutvikling (KBU) gikk i mot Statens vegvesen sine planer for ny E39 (Smiene-Harestad, kommunedelplan 127k) på flere områder under kommunalstyrets siste møte.

Ønsker omlegging av Eskelandsveien

TEKST OG FOTO: BJØRN NIBE Strekning er på cirka 4,5 kilometer, og har en rekke uavklarte spørsmål i forhold til miljø, støy og arealbruk i to kommuner. Statens vegvesen anbefaler blant annet en kulvert på 350 meter ved Tasta skole. Stavanger kommune vil ha en kulvert som er 470 meter.

Vei over kulvert? Det vakte sterke reaksjoner i byutvikling da det ble kjent at Statens vegvesen planlegger vei over kulverten ved Tasta skole. - Det blir ikke aktuelt med vei på kulverten. Kulverten skal erstatte tapte friområder og redusere støy, sa Hilde Karlsen (Ap). Karlsen minnet politikerne i byutvikling om at bystyret kunne ha valgt lang tunnel gjennom Tasta for flere år siden. - Kulvertløsningen ved Tasta skole sa vi politikere skulle være så lang som mulig i forhold til sikkerhet og veinormalen, det er ikke tilfellet i det Statens vegvesen presenterer i sine planer nå, sa Karlsen. - Jeg hadde forventet noe annet enn det vegvesenet legger frem, det har vært mye tull og vas før med dem, tilføyde Karlsen.

- 35 millioner er peanuts Også Erlend Jordal (H) og Hans

Statens vegvesen har i ett av sine alternativer vei over kulvert (som vist på bildet) ved Tasta skole.

Berge (Frp) tok ordet og kritiserte vegvesenets planer. - Jeg er overrasket over at Statens vegvesen planlegger vei på kulverten ved Tasta skole, det var aldri meningen, i tillegg er kulverten for kort. Forskjellen mellom lang og kort tunnel er 35 millioner, det er peanuts i forhold til milliardbeløpene som skal brukes på veiprosjektet, sa Jordal. Hans Berge (Frp) tilføyde i en replikk: - En vei på kulverten vil fylles ganske fort med trafikk.

Venstre: - ny planprosess Venstres Per A. Thorbjørnsen gikk lengst av alle i møtet i byutvikling. Han ønsket en helt ny planprosess. En omkamp om lang tunnel gjennom Tasta ønsket ikke Hilde Karlsen og resten av byutvikling. - En lang tunnel ville løst bekymringene flertallet i by-

Hilde Karlsen (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag som fikk tilslutning fra flertallet i byutvikling (ti stemmer): "I planarbeidet må alternativ tilkomst til boligene og parkeringsplass for turgåere vurderes. Støyskjermingstiltak både mot E39 og ikke minst mot Eskelandsveien vurderes i det videre planarbeidet. En omlegging av Eskelandsveien samtidig med utbygging av E39 kan vesentlig forbedre støyforholdene ved Tasta skole. Det må derfor i det videre planarbeidet utredes alternativ vegforbindelse mellom E39 og Tastamyrveien som muliggjør en omlegging av Eskelandsveien." Statens vegvesen sier på sin side at en omlegging av Eslkelandsvegen er en kommunal oppgave.

Tunnelgruppa på banen

Flertall i kommunalstyret for byutvikling (KBU) gikk i mot Statens vegvesen sine planer for ny E39 (Smiene-Harestad).

utvikling har. Flertallet i bystyret har ansvaret for at vi har kommet i denne situasjonen; en veiløsning som er langt unna en moderne løsning, sier Thorbjørnsen til Tastavis.

- Fremskrittspartiet sviktet Tasta

tunnel i sin tid, selv om partiet lovet på et folkemøte på Tasta at de ville gå for lang tunnel, sier Hilde Karlsen (Ap) til Tastavis. - Statens vegvesen anbefaler kort tunnel (kulvert) på Tasta for å spare penger. Vi kommer ikke til å gå for noe annet enn den lengst mulige, sier Karlsen.

- Fremskrittspartiet sviktet Tasta da de sikret flertall for kort

For at kulvertløsningen skal få best mulig effekttilpasning til terreng mener Tunnelgruppa på Tasta at det bør jobbes videre med tilpasning til terreng ved at vegbanen senkes mest mulig for å unngå at kulverten blir stående med stor barrierevirkning i landskapet. Frigjort areal på kulvert anbefaler og ønsker tunnelgruppa blir omgjort til grøntareal som del av arealregnskapet tidligere vedtatt av bystyret. - Eskelandsvegen bør stenges ved Tasta Skole og tilkomst til Tastamyrvegen bør legges lengre mot nord, sier tunnelgruppa. Plan 127k (med to alternativer, kort og lang kulvert) med tilhørende konsekvensutredning sendes nå på høring og legges ut offentlig ettersyn. 2. gangs behandling i kommunalstyret for byutvikling er høsten 2012.

Mest tilskudd til VBK Vardeneset Ballklubb fikk mest tilskudd fra bydelsutvalget av alle søkerne. TEKST OG FOTO: BJØRN NIBE Vardeneset Ballklubb presenterte seg for politikerne i bydelsutvalget i aprilmøtet.. Fotballklubben er en av Stavanger største med nær 1000 medlemmer. Ulastelig antrukket i sorte jakker med VBK-logo på, fortalte Jørn Brekke, daglig leder, og Nils Osaland, styreleder, om hva som skjer i klubben de er så glad i. Både Brekke og Osaland har lang fartstid i Vardeneset Ballklubb, og begge har de sønner som har spilt og spiller i klubben. Jørn Brekke ble ansatt som daglig leder i 2009.

Betydelig miljøfaktor Vardeneset Ballklubb har hele

200 aktive jenter, og hadde en omsetning på 3,2 millioner kroner i 2011. Overskuddet i 2011 var 172.000 kroner. - Vi er bydelens største miljøfaktor. Nær 450 av medlemmene i klubben er i alderen 6-12 år, aktiviteten har økt betraktelig siden det oppgraderte anlegget åpnet i 2008, sa Osaland og Brekke til politikerne. - Den jobben Jørn Brekke gjør i VBK er veldig viktig for oss, alle fotballklubber burde ansatt en daglig leder, sa styreleder Osaland.

Lavt driftstilskudd Driftstilskuddet fra Stavanger kommune under halvparten av det for eksempel fotballklubbene i Bergen får, der får klubbene mer enn dobbelt så mye i tilskudd for hvert medlem. Med et alvorlig blikk til politikerne mer enn antydet Jørn

Brekke at Stavanger bør opp på samme nivå som Bergen. - Ingen av spillerne på A-laget (3. divisjon) mottar lønn. Trenerne på A-laget prioriterer spillere fra egen ungdomsavdeling, i motsetning til mange andre klubber vi kan sammenligne oss med, Brekke engasjert.

Frisk debatt om tilskudd Tasta bydelsutvalg vedtok å utsette fordelingen av tilskuddsmidler fra mars til april. Vardeneset Ballklubb sin søknad var sendt innen fristen 1. februar, uten at det var blitt fanget opp i systemet i kommunen. Tormod Andreassen (V) gjorde det klart i marsmøtet i bydelsutvalget at alle søknadene om tilskudd måtte komme som trykte vedlegg, for å bedre kunne gjøre seg opp en mening om hvem fra Tasta som fortjener støtte. Da de trykte vedleggene ikke lå på bordet denne gangen heller,

holdt Andreassen en aldri så liten tordentale. - Dette er respektløst overfor bydelsutvalget. Vi har ikke grunnlagsmaterialet denne gangen heller, selv om vi eksplisitt ba om det, sa Andreassen. Til høsten er det en ny runde

med tilskudd fra Tasta bydelsutvalg. Søknadsfristen er 1. september. - Vi ønsker godt dokumenterte søknader da, med medlemstall og en aktivitetsoversikt, sier bydelsutvalget til Tastavis.

Disse fikk støtte: Ungdom og Fritid og Ungdomsskolene i Tasta 15.000 Vardeneset skolekorps 7.500 Tasta skolekorps 7.500 Tasta menighet 22.000 Vardeneset menighet 22.000 Tasta IL 15.000 Vardeneset Ballklubb 30.000 Tasta Turn 5.000 Vardeneset Idrettsforening 8.000 Tasta Fritidssenter 18.000 Tasta Håndballklubb 5.000 Tastavarden Håndballkl. 5.000 Tasta Fritidssenter 18.000

Skipper Worse Tasta 2.000 Hinna Håndball v/Hinna HU 5.000 Tasta Speidergruppe 10.000 Austre Åmøy Velforening 15.000 Disse fikk avslag: OTUS, Byfjord skole Teinå skole, 10.klassene (Studietur til Krakow, Polen) Teinå skole Teknolab Eiganes Tasta Frivilligsentral Palarong Pinoy, filippinsk idrettsgruppe


5

MAI 2012

- Takk for meg, Tasta!

TASTARUSTÅ LEDIGE LEILIGHETER

Eirik Faret Sakariassen har forlatt redet på Tasta.

Eirik Faret Sakariassen (21) må vaske klærne sine selv fra nå. TEKST OG FOTO: BJØRN NIBE SV-politikeren, bystyremedlemmet og nestleder i StOr, Eirik Faret Sakariassen, har nylig forlatt barndomshjemmet på Tasta til fordel for Storhaug. Der bor han sammen med to gode venner og en hund, der har de en liten hageflekk, der trives de.

Gode år Han bruker gjestehåndkleet når Tastavis intervjuer ham i barndomshjemmet. Rommet hans er overtatt av broren. - Takk og farvel. Tasta har vært et fantastisk sted å vokse opp. Her har jeg fått gått på Tasta og Tastarustå skole, spilt trommer i Tasta skolekorps, blitt rundspilt i VBK, vært i speideren i Tasta kirke og hengt på bydelshuset. Bydelen har nærhet til både sjøen og Stokkavatnet, og fine turområder på Tastaveden, sier Faret Sakariassen.

Hører fuglesang Faret Sakariassen bodde rett ved en gjennomfartsvei med mye trafikk. Nå er det mindre støy rundt ham. - Det er rart ikke å komme hjem til familien hver dag, men jeg har funnet

meg godt til rette på Storhaug. Trafikken er mindre der jeg bor nå. Nå hører jeg fuglene kvitre fra soverommet igjen, det er grøntområder, kort vei til byen og jeg er mindre avhengig av buss.

17.maikomiteen Faret Sakariassen er medlem i 17.maikomiteen. På nasjonaldagen stiller han med sjakett, flosshatt og bånd på 120 centimeter. - Jeg har alltid likt 17. mai, jeg gleder meg stort. At Norge er et fritt og selvstendig land er virkelig verdt å feire. Jeg skal gå i tre tog, barnetoget, folketoget og et tog til Bjergsted.

Ny StOr-leder? Faret Sakariassen har fått ansvaret for barnehager og skoler i Stavanger SV. Han engasjerer seg sterkt også i høyere utdanning. - Vi må verdsette byggmesteren som bygger huset, arkitekten som tegner det og hjelpepleieren som bor i det. Vi trenger en mer praktisk skole, en skole for de som lærer fra hode til hender, og de som lærer fra hender til hode. Praktisk og teoretisk kunnskap er begge viktig. 11. mai er det valg på nytt styre i StOr. Faret Sakariassen er enstemmig innstilt som leder av valgkomiteen.

FLOTTE LEILIGHETER - FRA 61,4 M2 TIL 128,8 M2 VISNING TIRSDAG KL 15 - 16.30 Tastarustå er en suksess, og vi har noen ledige leiligheter for deg som vil flytte til et av byens mest populære, nye områder. De fleste ledige leilighetene ligger i første etasje, men det er også noen ledige oppover i etasjene. Her får du funksjonelle og fine leiligheter i varierte størrelser, i tre nye blokker, til priser du kan leve med , i et bomiljø du vil trives i.

Din lokale rørlegger RØRLEGGERFIRMA

STØLSVIK AS Klebersteinveien 136, 4027 Stavanger tlf. 51 54 63 71 • faks 51 54 65 86

Besøk vår nettbutikk www.stolsvikvvs.no

KONTAKT HILDE JENSEN Tlf 907 78 911 HILDE.JENSEN@KRUSE-SMITH.NO WWW.KRUSE-SMITH.NO


6

MAI 2012

Byens sprekeste dame

Eli Hovda åpner Vitusapotek.

Eli Hovda fylte 99 år 3. mai. TEKST OG FOTO: BJØRN NIBE Eli Hovda har en hukommelse og livsglede mange kan misunne henne. Hun skjenker hjemmelaget kaffe med stø hånd, smiler og spøker og innimellom litt alvorlig når hun lar Tastavis få et innblikk i hennes lange liv. - Jeg har vært heldig. Jeg har aldri hengt meg opp i årstall, det viktigste er å beholde vettet, sier Hovda åpenhjertig.

Gris og høns i Randabergveien Eli Hovda kom til Tasta julen 1924. Da var hun 11 år. På en to mål stor tomt i Randabergveien der Kiwi og Vitusapotek er nå, hadde familien Hovda både griser og høns. Elis pappa, Johannes Theodor og mamma, Eli Cecilia fikk syv barn, fem av dem vokste opp. Johannes Theodor fisket mange fisk familien Hovda utnyttet som best de kunne, det ble både saltet og tørket fisk til middag, flere ganger i uken. Av de fire grisene og 30 hønsene ble det noen kroner, men også litt mat til familien.

på Tasta. Dagen før sin 99-årsdag pusset hun vinduene ute og inne, og stelte i stand til selskap. - Jeg både ser og hører godt, det er viktig å være aktiv. Folk går for lite nå, vi gikk til skolen og til byen da jeg var liten.

Gris og høns To av Elis søsken døde av tuberkulose da de var fire og fem år. Eli var 14 år da den eldste måtte bøte med livet. Elis mor døde da hun var 56 år. - Jeg måtte jeg ta meg av huset som eneste jente i søskenflokken etter at mamma døde. Mor var veldig flink til å lage mat. Det var ikke alltid så lett, pappa var streng og det var mye jeg måtte til med, men det gikk nå, det og. På

den tiden var det bare et par personer som hadde bil på Tasta. - Jeg husker vi akte ned fra Byhaugen, da sto noen vakt, for det kunne jo komme en hest.

To år i gips Eli Hovda var 26 år da hun skulle begynne på studier. Tre virvler i ryggen satte en stopper for det. Ryggen var i ferd med å bli spist opp av tuberkulosesmitte og måtte gipses. Oppholdet i sykesengen varte i mer enn to år. - Jeg hadde kommet inn både på læreskolen og sykepleien da jeg måtte på sykehus. De to årene i sengen på sykehuset glemmer jeg ikke, men jeg klarte å fylle dagene med noe positivt. Hovda kom seg på beina, tok utdanning og fikk jobb på

En fæl krig Hovda husker krigsårene veldig godt. - 2. verdenskrig var fæl en fæl tid. Vi måtte vise frem bostedsbevis til tyske soldater når det var kontroll. Hvis vi ikke gjorde det, var det ikke behagelig å være oss. En gang måtte jeg gå hjem til Tasta da jeg ikke hadde med bevis, husker jeg. Jeg husker også godt alle granatene som ble skutt fra begge sider av Misjonsveien mot fly som angrep. Da lå vi i skjul i kjelleren.

Alt det nye? - Du har bodd på Tasta i 88 år og har opplevd veldig mye. Hvilke

Eli Hovda i sitt hjem på Tasta.

tanker gjør du deg om byen og Tasta? - Jeg er skuffet over politikerne i Stavanger kommune, det virker som de er redde for å se grønne flekker i byen vår; de bygger ned all den gode jorda vi har. Det skal bli spennende å se hva det blir ut av kjøpesenteret som åpner på Tasta i høst. Der mener jeg service er viktigst av alt, når de først åpner.

- En dag av gangen

Frisk som en fisk 99-åringen Eli Hovda lager middag hver dag, hun kjører bil, leser bibelen, går i kirken og blir invitert til åpning av nytt apotek

kemnerkontoret i Stavanger i 1943. Der jobbet hun til 1980.

I huset til høyre bodde Hovda i 30 år.

- Du er inne i ditt 100. år. Blir du noen gang lei av livet? - Jeg tar en dag av gangen, jeg har det fint og tenker ikke på døden. Jeg ble aldri gift. Alle mine barndomsvenninner er borte, men jeg prøver å være så aktiv som mulig, og er ikke mett av dage. Og så snakker jeg mye med meg selv, det er jeg veldig flink til - det gjør ofte godt, sier Eli med klar røst.


7

MAI 2012

- Hurra for NAV og hjemmesykepleien!

Sykkeltid DUAL IMAGE D veil.: 7 499 kr

9,9 9 5 n u K

Ja takk, begge deler! Det beste fra terreng og hybrid er i denne modellen satt sammen til en lynrask allrounder. Dual Image er basert på en terrengramme, hydrauliske skivebremser og olje/ fjær gaffel, som gir kontroll og fremkommelighet. De smale og lette dekkene og hybrid-kranksettet gir stor fart. Med Dual Image dekker man flere behov med kun en sykkel!

CROSSWAY MACHETE LADY MD veil.: 4 499 kr

Øyvind Wiigs foreldre trengte hjelp, og fikk det.

Øyvind Wiigs foreldre trengte hjelp, og fikk det. TEKST OG FOTO: BJØRN NIBE Øyvind Wiigs far og mor fikk helseproblemer for 18 måneder siden. Familien Wiig kontaktet da NAV Eiganes/Tasta for å søke råd og hjelp om hjemmehjelp til foreldrene. - Jeg har aldri i mitt liv opplevd en slik positiv innstilling noen plass, som den vi ble møtt med av NAV Eiganes/Tasta og Tasta hjemmebaserte tjenester, sier Øyvind Wiig til Tastavis. En smule skepsis til NAV viste seg å være ubegrunnet.

Fikk raskt hjelp - Da vi kontaktet NAV hadde jeg alle "piggene" ute og regnet med at det ville bli et slit for å få hjelp. Men hjelp fikk de. - Vi ble møtt med smil, godt humør og forståelse. Det ble avtalt at Hjemmesykepleien Tasta skulle komme hjem til mine foreldre på Tasta kun to dager etter. - Da kom en høflig og grei hjemmesykepleier som snakket hyggelig med mine foreldre og som mente behovet for hjemmehjelp var til stede.

Uken etter var alt på plass. - Mine foreldre fikk vask av leilighet og hjemmesykepleier en gang til dagen. - Etter hvert ble det behov for mer hjelp, og hjelpemidler ble levert og montert raskt og ryddig, aldri mer enn tre-fire dager etter vi hadde spurt om det, sier Wiig.

Faren ble syk og døde I mars i år ble faren veldig syk og ble innlagt på sykehus. Han døde tidlig i april. - Da far ble innlagt på sykehuset, ble mor veldig dårlig psykisk, og familien

vår klarte ikke å hjelpe henne mer. Vi klarte ikke å gi henne kyndig hjelp. - Vi tok saken opp med vår NAVkontakt 4. april. Hjemmesykepleien på Tasta gjorde en medisinsk vurdering av mor. De kom da til at det ikke var forsvarlig at hun bodde hjemme. Familiens NAV-kontakt ringte 10. april og informerte at moren kunne få en korttidsplass på Tasta sykehjem. - Mor ble skrevet inn på Tasta sykehjem dagen etter, 11. april, og ble tatt imot av profesjonelle leger og sykepleiere som så til at mor følte seg hjemme.

9,9 9 3 Kun

Den mest prisgunstige hybridmodellen med mekaniske skivebremser, som gir meget god bremseeffekt i all slags vær, og krever lite vedlikehold. Machete er en god allroundsykkel for tur og fritid. Leveres med lett aluminiumsramme, dempegaffel med låsing, solide doble felger og Shimano Acera 24 gir.

JULIET DURANGO D veil.: 5 499 kr

9,9 9 4 n u K

Takknemlig Hele familien Wiig er veldig takknemlig for hjelpen som ble gitt dem. - Helsetjenesten har et begrenset antall senger til disposisjon. Men når det virkelig blir krise er hjelpen der, det har vi virkelig erfart med NAV og Hjemmesykepleien Tasta, sier Øyvind Wiig. Wiig er murmester og er født og oppvokst på Tasta. Han er politiker for Pensjonistpartiet, og er medlem av Eiganes og Våland bydelsutvalg.

Tøff modell, som gir mye sykkelglede for pengene. Sykkelen har kraftige hydrauliske skivebremser fra Tektro som krever lite vedlikehold. Låsbar Suntour dempegaffel gir kontroll og komfort i utforkjøringene, og Shimano Alivio med 24 gir sikrer et meget presist og hurtig girskift.

VELG RIKTIG SYKKEL OG STØRRELSE

Hjemmebaserte tjenester Stavanger kommunes hjemmebaserte har underavdelinger i alle byens syv bydeler, og utfører bestilte tjenester i hjemmet. Målgruppen er personer som etter faglig vurdering har behov for hjelp og pleie i hjemmet. Hjemmesykepleie tildeles hjemmeboende personer som har behov for hjelp etter lov om helsetjenester i kommunen. Tjenesten består av nødvendig helsehjelp som tildeles ut fra faglig vurdering og den enkeltes behov, og er ikke betalingspliktig. Tasta hjemmebaserte tjenester ble tildelt Arbeidsmiljøprisen 2008 for stort fokus på medarbeiderutvikling og samspill.

www.steensland.as Straensenteret • tlf: 51 52 36 09


8

MAI 2012

Bo landlig og bynært på Tasta 9 leilighetstyper / 51–108 m2

impressmedia.no / designmal Aldente / illustrasjon 3Dpro

Rustabakken

Ring Elisabeth Helliesen på 51 84 95 63 / 913 18 113, send en e-post til eh@stavanger.bbl.no eller kom innom Løkkeveien 51 for en kaffe og en prat!

Fine dager er nok ikke til å unngå* *Heldigvis er prisen fornuftig – fra 2 400 000. Nå har du sjansen til å sikre deg en av leilighetene i den første av de tre blokkene våre på Tasta. Link Arkitektur står bak den spennende utformingen. De nøkkelferdige leilighetene er lyse, luftige, med gode utearealer, både i form av balkong og terrasser i første etasje. Med stor grad av gjennomgående lys, er det lagt vekt på at beboerne skal kunne utnytte dagslyset best mulig. Utenfor inngangspartiene vil det også være hyggelige sitteområder. Blokkene vil bli utstyrt med heis og parkeringsanlegg i kjeller. Vannbåren varme og energimerke B er en selvfølge. To, tre eller fire rom. Valget er ditt!

smart, enkelt og greit

Flere boliger til salgs og informasjon om alle våre medlemsfordeler finner du på www.stavanger-boligbyggelag.no


9

MAI 2012

Rekkehus på Tasta – salgstrinn 2 Fra 3 950 000 / 94 og 137 m2

impressmedia.no / designmal Aldente / illustrasjoner Ensign

Tastagården

Ring Elisabeth Helliesen på 51 84 95 63 / 913 18 113, send en e-post til eh@stavanger.bbl.no eller kom innom Løkkeveien 51 for en kaffe og en prat!

Sentralt og solrikt* *I lia ved Tastarustå, med kort vei til turstier, bydelssenter, skole og barnehage. Følger du Randabergveien sørover når du Stavanger sentrum 3 km unna. Tastagården borettslag består av rekkehus på 94 og 137 m2, med 3 soverom, vannbåren varme og energiklasse B. Området har godt planlagte fellesområder med flere lekeplasser. I tillegg har alle boligene hage og private uteplasser i begge etasjer. Innvendig parkering betyr bilfritt nabolag og tak over hodet fra bilen og inn. Les mer på www.tastagaarden.no!

smart, enkelt og greit

Flere boliger til salgs og informasjon om alle våre medlemsfordeler finner du på www.stavanger-boligbyggelag.no


10

MAI 2012

Advokat Stein Hansson AS • Tastagaten 34

advokat-hansson.no Tlf. 52 69 52 62, mob: 91 14 91 56

Alt innen kran og transport. Spesialitet: BĂĽttransport

NorSea i Tananger og Dusavik ble etablert som forsyningsbaser i 1965, og har vÌrt med fra olje- og gasseventyrets begynnelse. I dag representerer basene 2 industrielle kraftsentre med avgjørende betydning for oljevirksomheten i Stavanger-regionen.

Ansatte fra 60 bedrifter har sin arbeidsplass pĂĽ Dusavikbasen

GODT UUTVALG GODT GOD SERVICE SE Tamaris Tamaris ffør 799 799,- nü

399,-

SSixty Seven , før 999,-

NORSEA AS EIES AV NORSEA GROUP AS - ET 100% NORSK SELSKAP

nĂĽ

499,-

Bibba før 1199,- n nü

599,-

Sentrum 21, RANDABERG RANDABERGÂŹsÂŹ4LFÂŹÂŹÂŹÂŹÂŹsÂŹWWWSKONANO s 4LF  ÂŹÂŹÂŹsÂŹWWW sÂŹ4LFÂŹÂŹ    s WWWSKONANO SKONANO

R E s i r p I w i k E v a l E t s a F L TI

Siste nytt • bildekavalkader • arkiv

Dusavikbasen -et industrielt kraftsenter

www.tastavis.no

Tlf: 917 80 850


11

MAI 2012

Språkgruppe på Byhaugen Frivilligsentralen har startet opp ”Språkmøte for kvinner” på Byhaugkafeen. TEKST OG FOTO: BJØRN NIBE Det er et tilbud først og fremst for kvinner som bor i Eiganes og Tasta bydel og kvinner som er elever ved Johannes Læringssenter. Men alle er velkomne til å ta turen innom kafeen de onsdagene språkgruppen møtes. Kvinner fra syv nasjoner er samlet for å snakke norsk og ta en matbit da Tastavis stikker innom. - Vi snakker om alt, om kultur, ting i hverdagen og mat, for eksempel, sier Kristine Brunvathne Aanestad, daglig leder i Eiganes Tasta Frivilligsentral.

Vårruller og norsk

Tilskudd

Det startet med at mannen til Parat Nangkorn Flesjå (fra Thailand) henvendte seg til frivilligsentralen og spurte om en språkgruppe kunne være bra å starte. Det kunne det. Nå har kvinnene møttes tre onsdager, og skal treffes igjen 16. mai. - Vi håper språkmøtet kan bli et ukentlig tilbud etter hvert, sier Brunvathne Aanestad. Nå er det kvinner fra Thailand, Chile, Tyrkia, Burma, Kurdistan, Kina. Eritrea og Indonesia som treffes i hyggelig selskap og praktiserer norsk. De bytter på å lage mat fra sine opprinnelsesland. Forrige gang de møttes var det vårruller fra Thailand og Kina på menyen.

- Vi har lyst til å lage komler en gang, og vi ønsker å treffe nordmenn på Byhaugkafeen. Det blir ulike temaer for samtaler utover, sier de blide kvinnene. Maikhin Kyi bor På Tasta. Hun er fra Burma. Tastabuen Patricia Hansen er chilensk. - Det er viktig for oss å bli enda bedre i norsk, sier Kyi og Hansen. Fylkeskommunen har gitt 15.000 kroner i økonomisk tilskudd til det nye tilbudet i bydelen. Er du norsk og har lyst til å være en frivillig som kommer og tar en prat med jentene, er det bare til å ta kontakt med frivilligsentralen. Blide kvinner utenfor Byhaugkafeen.

Teinå jublilerer Skolen har hatt mer enn 500 morgensamlinger siden 1997. TEKST OG FOTO: BJØRN NIBE Teinå skole er 15 år i år. Hver eneste fredag i skoleåret siden Teinå skole åpnet høsten 1997 har det vært morgensamlinger i aulaen, ”Torjå” som de kaller den. Da

har det vært opptredener med dans, sang og musikk. Til sammen har det vært mer enn 500 morgensamlinger, ikke en av dem avlyst. To fredager i april var det jubileumsforestillinger på skolen med innbudte gjester, tidligere elever, foreldre og besteforeldre. På scenen: Elever fra 1.-10. trinn i en halvannet time lang og innholdsrik forestilling.

- Jeg vil gi skryt til lærerne og elevene som øver og får det til. I juni skal vi ha en kjekk aktivitetsdag, og til høsten er det stort bursdagsselskap, sier Gro Tøsdal, rektor på Teinå de siste syv årene.

Se bilder fra jubileumsmorgensamlingen på tastavis.no.

Selge bolig på Tasta? Vi har for tiden stor pågang av kjøpere i ditt område. Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang og verdivurdering av din bolig.

Jan Georg Byberg, Eiendomsmegler MNEF 51 50 90 85 / 909 98 578 jan.georg.byberg@em1.no

Sjur André Svihus, Megler 51 50 90 80 / 41 400 400 sjur.svihus@em1.no


12

MAI 2012

Gjør et

SYKKELKUPP! DUAL IMAGE D veil.: 7 499 kr

9,9 9 5 Kun

MATTS MACHETE MD veil.: 4 499 kr

9,9 4 3 Kun

Prisgunstig modell med mekaniske skivebremser. Mekaniske skivebremser gir meget god bremseeffekt i all slags vær, og krever lite vedlikehold. En god allroundsykkel for tur og fritid. Leveres med lett MATTS aluminiumsramme, RST dempegaffel med låsing, solide doble felger og Shimano Acera 24 gir.

MATTS DURANGO D veil.: 5 499 kr

Ja takk, begge deler! Det beste fra terreng og hybrid er i denne modellen satt sammen til en lynrask allrounder. Dual Image er basert på en terrengramme, hydrauliske skivebremser og olje/ fjær gaffel, som gir kontroll og fremkommelighet. De smale og lette dekkene og hybrid-kranksettet gir stor fart. Med Dual Image dekker man flere behov med kun en sykkel!

9,9 9 4 Kun

Tøff modell, som gir mye sykkelglede for pengene. Sykkelen har kraftige hydrauliske skivebremser fra Tektro som krever lite vedlikehold. Låsbar Suntour dempegaffel gir kontroll og komfort i utforkjøringene, og Shimano Alivio med 24 gir sikrer et meget presist og hurtig girskift.

www.steensland.as tlf: 51 52 36 09

Videokopiering til DVD

÷25%

÷25% ved innlevering av denne kupongen (Gjelder innlevering av nye ordre)

DIN

på en mengde utvalgte varer.

Vi kopierer dine gamle videokassetter til DVD.

´Tlf 51 56 14 98 • Straensenteret

Engangstallerkener 20-pk

P

5,-

Elin gardiner

49,220 cm 69,160 cm


13

MA1 2012

Veletablert motebutikk 10 år med Solveigs Mote.

økonomi og papirarbeidet. For Solveig har mote blitt en livsstil.

TEKST OG FOTO: BJØRN NIBE

Lov å leke

Solveig Lundberg Thomassen overtok butikken i Randabergveien 22 for ti år siden. Butikken med klassisk damemote har hatt en fin vekst gjennom de ti år. Solveig Lundberg Thomassen har alltid hatt interesse for klær. Kanskje fordi moren hennes sydde klær og var veldig flink til det. Morens tre døtre var alltid fint kledd. - Det har vært en veldig bra tid for meg så langt. Jeg har mange fantastisk hyggelige kunder, mange av dem faste, fra 25 år og oppover. Flere unge, yrkesaktive kvinner er innom butikken og handler, sier Solveig.

Familiebedrift Hun og datteren, Eli, tar ut klær på messer i både Oslo og København. - Vi plukker ut kolleksjoner etter egen smak og erfaring, det er fint å ha med Eli, hun er veldig flink og interessert i klær, og så er det greit å være to. Aldersforskjellen på oss håper jeg jo gjenspeiler seg i butikken, sier Solveig. Sønnen, Pål, tar seg av markedsføring, mannen ordner med

Solveigs Mote har merker som selger godt. Legg til at det er god veiledning i forhold til passform og tilbehør og god service, lett adkomst og god parkering, så finner en mye av forklaringen på at butikken går så godt. - Det er mange farger i vår, ørkenfarger, pasteller, rødt, hvitt og blått, farger for alle. Det er også rosemønster og striper, inspirert av 50- og 60-tallet. Det er lov til å leke med kvaliteter og plagg.

Tilbehør - Vi står friere nå, til å kombinere farger og stoff, for eksempel en dongerijakke sammen med et skjørt. Tilbehør som skjerf og smykker er med på å gi en helhet. Det er lov til å leke med kvaliteter og plagg, noen basisplagg kan være et godt utgangspunkt, sier Solveig. - Jeg ser frem til Randabergveien er ferdig oppgradert. Det kommer til å bli en fin gate. At gaten leder mot et nytt kjøpesenter i oktober, bekymrer ikke Solveig.

Solveig Lundberg Thomassen driver en butikk med personlig service.

Vi har et stort velassortert vareutvalg. Delikatesse - ferskvarer • Ukentlige gode tilbud Fast lavpris på en god del varer • Garantert 2% kjøpeutbytte for medlemmer.

Man-fre 07-22 (09-20)

Coop Marked Randabergveien 24

Gjelder kun private husholdninger. Forbehold om trykkfeil og utsolgt.

Grillpølse

Gilde. 600 g. Pr pk

2 50 for

Alltid gode tilbud

Bli medlem og få kjøpeutbytte på alle varer! Du får mer informasjon om kjøpeutbytte og medlemsfordeler i Coop-butikkene eller www.coop.no


15

MAI 2012

Nye Tasta skatepark

Parken til 31 millioner får kafe, utsiktsplattform og stier. (Fotomontasje: Pivitech, Usse Bengaard)

Hvis alt går etter planen, får Stavanger en av Europas beste skateparker i 2014. På Tasta.

form på taket. Her vil det under arrangementer kunne selges varer, og folk kan stå på utsiktsplattformen for å se på både fotballkamper i Tasta Idrettspark og skating.

TEKST BJØRN NIBE

Slitt og glemt Tasta Skatepark ble åpnet 1996, og har blitt oppgradert flere ganger siden da. Det har vært arrangert flere mesterskap, som Stavanger Open, NM og Europacup på Tasta. Planene med å få på plass et oppgradert Tasta skatepark begynte med skateplanen i 2008. Tasta skatepark i ny, innbydende og 6000 kvadratmeter drakt er nå presentert, og er tenkt bygget i bestandige materialer som betong, naturstein og skifer. - Skateparken skal være en plass for skatere og bydelens innbyggere, det skal være en fin plass å oppholde seg for de med brett, men også for de som vil la seg inspirere av omgivelsene og skaterne, sier Mats Nergård, saksbehandler for parken i Stavanger kommune, til Tastavis.

Åpen og tilgjengelig Skateparken vil være åpen for publikum; folk ledes gjennom parken fremfor å gå rundt. Skateparken skal være en plass for alle bydelens innbyggere, det skal være en fin plass å oppholde seg for å slappe av og la seg inspirere. Parken er tenkt bygget i et eksklusivt uttrykk som varer i mange år, og som krever lite vedlikehold. Det er planlagt en overbygget, utendørs kafe med utsiktsplattform på taket. Her vil det under arrangementer kunne selges varer, og folk kan stå på utsiktsplattformen for å se på fotballkamper, skatere og solnedgang. Ved kafeen er det dessuten

- Parken på Tasta har etter hvert blitt slitt og glemt. Den planlagte, nye skateparken kommer til å bli stor og helt fantastisk, med mange elementer, sier Bjarne Bergsaker (38), legendarisk skater til Tastavis. - Det er tenkt på alt; publikum, nærmiljøet og det estetiske, nå er det viktig at politikerne bevilger penger til alle de uorganiserte i skatemiljøet, mange av dem trener veldig mye, sier Bergsaker.

Positiv Bjarne Kvadsheim

Nye Tasta Skatepark. VBKs kunstgressbaner til høyre. (Fotomontasje: Pivitech, Usse Bengaard)

lagt opp til utendørs sitteplasser på benk og bord, og på en fin grønn gressvoll hvor det vil være naturlig å ligge i solen på en varm sommerdag. Det skal også etableres støyskjerminger i nordøst og sør, som vil skjerme omliggende bebyggelse for den lille støyen som blir generert

2014 - Hvis politikerne i Stavanger bevilger penger til Nye Tasta skatepark, kan byggingen starte neste år og stå ferdig i 2014, sier prosjektleder for skateparken, Mats Nergård i Stavanger kommune, til Tastavis. Fredrik Austbø sto på brett første gang da han var ti år. Han har vunnet en rekke mesterskap på rullebrett, og har selv skatet i

to av parkene til firmaet som har tegnet parken som kanskje kommer på Tasta. Han har deltatt i flere Stavanger Open, NM og Europacup i den nå nedslitte Tasta Skatepark. - Med en ny skatepark på Tasta kommer hele skatemiljøet i Stavanger til å få en ny boost, Stavanger blir igjen Norges skatehovedstad. Nå håper jeg politikerne i Stavanger finner penger på budsjettet til parken, sier Austbø.

penger til bygging, men vi satser på å bli prioritert i kommende behandling av handlings- og økonomiplanen for Stavanger kommune, sier prosjektleder for skateparken, Mats Nergård til Tastavis. - Skateparken skal også være en plass for bydelens innbyggere, det skal være en fin plass å oppholde seg for å slappe av og la seg inspirere av omgivelsene og skaterne, sier Nergård.

Handlings- og økonomiplanen 2013-2016

Overbygget utendørskafe

Stavanger kommune og Stavanger skateklubb har vært medvirkende til planene for den nye parken. - En ny Tasta Skatepark vil være bra for hele Tasta og Stavanger. Prosjektet har ikke fått bevilget

Samtidig som parken er planlagt åpen og tilgjengelig, skal det også etableres støyskjerminger i nordøst og sør, som vil skjerme bebyggelse for den lille støyen som blir generert. Det er planlagt en overbygget utendørskafe med utsiktsplatt-

Tastavis snakket med en meget positiv Bjarne Kvadsheim (Sp), bystyrerepresentant og idretts- og kulturpolitiker i Stavanger. Kvadsheim har vært politiker i Stavanger siden 1995. - Dette kan bli veldig bra. Stavanger Skateklubb har lagt frem gode planer, det beste etter min mening er byutviklingsperpektivet prosjektgruppen har lagt frem; den nye skateparken kan bli en positiv tilvekst for Tasta og byen, og som kan bygge samfunnet videre, sier Kvadsheim til Tastavis. Anlegget vil også være et tilbud for andre brukergrupper: rulleskøyter, sparkesykkel og BMX. Nye Tasta Skatepark har en prislapp på 31,5 millioner kroner. Forprosjekt har blitt utarbeidet av danske konsulenter i firmaet Pivitech, som de siste årene har prosjektert og bygget et titalls skateparker i hele Skandinavia.


14

MAI 2012

Håndballjentene i støtet Det gror godt i håndballen på Tasta. Jentene har gjort det spesielt bra denne sesongen. TEKST OG FOTO: BJØRN NIBE Ingen lag, verken i Rogaland eller Agder, er bedre enn Jenter 15laget (1996) til Tastavarden Håndballklubb. Laget er Regionsmestere i region Sørvest (Rogaland og Agder) for andre år på rad. To av jentene på laget, Stine M. Gjerstad og Iselin Førland, kom med på Bylaget, og markerte seg blant de beste under NM for Bylag for Region SørVest.

Nesten seriegull Det skilte bare to poeng mellom vinneren av avdeling A 1 Rogaland, Austrått, og Tastavarden. Et ufortjent hjemmetap (19-21) mot Sola svir ennå. Trond Førland har vært trener i Tastavarden en årrekke, de siste seks årene for de suksessrike jenter 96. - Det var surt å tape mot Sola og bli nummer to i serien, vi slo Austrått (avdelingsvinneren) med fem mål borte, men det viktigste var å vinne regionssluttspillet i helgen, sier Førland.

Tastavarden Jenter 95 er seriemestere i Rogaland.

Jenter 16 seriemestere I Jenter 16 (1995) avdeling A Rogaland troner Tastavarden helt øverst med 14 seire, en uavgjort og ett tap. - Jentene har trent fire ganger i uken gjennom sesongen, noen av dem trener og spiller med damelaget i tillegg (4. divisjon), sier lagleder Marius Sønstebø. Sønstebø har fulgt jentene i ti år. Han trekker frem samarbeidet med Randaberg HK, det sosiale og de fem 96-jentenes bidrag som tre av suksessfaktorene for laget. Jentenes trenere er Lone H. Fjellanger og Anne Katrine Mæland. - De er en stor venninneflokk som har det kjekt både på og utenfor banen, sier Lone H. Fjellanger.

Tasta på gang De to jenter 13-lagene (født 1998) i Tasta Håndballklubb har gjennomført årets sesong med stil og nesten uten tap. Tasta 2 ble nummer to i avdeling B 2 i Rogaland. På 16 kamper ble det 14 seire og to tap. Tasta 1 har spilt 18 kamper i avdeling B 1, og er avdelingsvinnere med 32 poeng, etter 15 seire, to uavgjort og bare ett tap.Begge lagene slapp inn færrest mål i sine respektive avdelinger.

Tasta Jenter 13 (98) puljevinnere.

- Kjekkest å slå Tastavarden Jentene har trent fire ganger i uken siden august, tre ganger i hall og en dag med kondisjonstrening under ledelse av Kirsten Roth Jorid Sande Rødde. De har kjørt jentene hardt på langturer og knallharde intervaller. - Vi har blitt mye bedre enn i fjor, det hjelper å trene, det kjekkeste er å spille som et lag og slå Tastavarden, alle på laget fortsetter neste sesong, sier Sofie Grøsvik Selvik (kaptein) og Karoline Stensen. Neste sesong spiller jentene i Apuljen.

Tastavarden Jenter 96: Regionsmestere 2012.


16

MAI 2012

Norges nr. 8, Audun Starheim i kampen mot Danmark.

Hockeytalentet Audun Starheim

I garderoben i Siddishallen.

U16-landslaget i ishockey spilte 5-nasjonersturnering i Stavanger i påsken. TEKST OG FOTO: BJØRN NIBE Norge, med Tastas egen Audun Starheim på laget, vant fullt fortjent 3-1 (0-0, 1-2, 0-1) mot Danmark i Siddishallen i siste kamp i turneringen, og kom på en meget sterk 2.-plass sammenlagt. I garderoben etter seieren over Danmark, dundrer heftig housemusikk gjennom høyttalerne. Svettelukten kjennes godt. Latteren sitter løs. En fornøyd gjeng spillere og ledere kan ta en pause. En lang sesong er over.

Audun Starheim og pappa Per, sjåfør og støttespiller i en årrekke.

Mellomfornøyd Starheim Starheim var den eneste fra Rogaland på U16-landslaget, men han er ikke helt fornøyd etter sine fire kamper mot Italia, Tyskland, Sveits og Danmark. - Nei, det ville seg ikke helt for meg, det ble verken assists eller mål, men nivået er høyt. Nå er hockeysesongen over, jeg trener og spiller fotball fremover. Barmarkstreningene begynner også snart. I september starter neste hockeysesong, sier Starheim til Tastavis.

- Direkte og offensiv Audun Gjøse, U16-landslagets trener, har mye bra å si om Starheim.

- Audun Starheim har god fart, er veldig god på skøytene, han er veldig god i det fysiske, er godt trent, vinner nærkamper, har et godt skudd, og er direkte og offensiv i hodet. Audun Starheim er også en veldig ålreit kar, en god gutt. Det han må jobbe med er kølleteknikk og pasninger.

8-5 mot Tyskland Norge U16 fikk tre seire og ett tap i 5-nasjonersturneringen. Det er trener Gjøse og støtteapparatet meget tilfreds med. - Vi er fornøyd med utviklingen gjennom sesongen. Vi spilte vår beste kamp her i Stavanger mot Tyskland (seier 8-5), det var

årets beste kamp for vår del. Da rullerte vi på fire rekker og alle bidro med god innsats og god hockey, mot en så god motstander som Tyskland, sier Gjøse.

U18 neste sesong Dette var siste landskamp for guttene som U16 - Årgang 96 er en meget god årgang som det har vært inspirerende og helt fantastisk å jobbe sammen med. En god gruppe som vil og kan mye. Flere på laget er aktuelle på U18 fra neste sesong. For å bli god i ishockey kreves det utholdenhet, styrke, eksplosivitet, hurtighet, god koordinasjon og motorikk. Hockeyspillere må ha god kølleteknikk,

og være gode på skøyter og med puck, forteller landslagstreneren.

Både ishockey og fotball Kombinasjonen ishockey og fotball kombinerer Audun Starheim med glans. Gjennom ishockeyen har han fått bedre balanse og fysikk. Han spiller både på 96-laget og A-laget i Tasta. På tre kamper har det blitt ett mål og to målgivende i 4. divisjon med A-laget. Starheim vil ikke velge vekk fotballen for å konsentrere seg bare om hockey. - Jeg sier ja takk, begge deler, avslutter hockeyvingen og fotballspissen.


17

MAI 2012

Skottene møtt med gjestfrihet

Tasta 96. Bak (f.v.): Lars Veen Uldal, Tormo Starheim, Ahmed Mohammed, Sindre Østhus, Alexander E. Johnson, Marius Høyland, Berk Akay, Marius Hafnor, Joachim Tvedt og Abdunasir Akmese. Foran: Enes Akay, Marius Olsen, Jonas Espevik Larsen, Preben Harestad, Magnus Jacobsen og Jan Erik Tysse Tollefsen.

Kampen mellom Tasta 96 og Newmachar United FC U15 huskes best for den gode tonen mellom spillerne og laglederne på begge lag, før under og etter kampen.

fra fire sponsorer gjorde turen mulig.

- Greit med uavgjort Tastas trener, Thomas Laastad synes uavgjort i en vennskapskamp er et greit resultat. - Det er alltid kjekt å vinne, men 3-3 gir et bra bilde av kampen. Pasningskvaliteten var ikke på topp, og vi mistet initiativet utover i andre omgang, sier Laasstad. Jan Erik Tysse Tollefsen er ikke helt fornøyd, verken med sin egen innsats, eller lagets prestasjon. - Vi spilte en bra 1. omgang, men ble slakke etter pause, vi ble slitne og spilte ikke vår beste kamp. Newmachar United er et bra lag, og det var kjekt å spille mot dem. Veldig bra at alle fra begge lag kunne møtes i klubbhuset etter kampen, sier Tysse Tollefsen.

TEKST OG FOTO: BJØRN NIBE Vertene Tasta ville gjøre noe ekstra ut av besøket fra Skottland, og dekket på til en hyggelig samling for begge lags spillere, trenere og lagledere, og serverte både kaffe, brus og pizza i klubbhuset etter kampslutt.

- Aldri opplevd maken Det er femte gang den skotske klubben er i Stavanger og spiller kamper mot lag fra byen. - Vi har aldri opplevd maken til mottagelse og gjestfrihet, som den fra Tasta IL, sier John Matthew, formann i ungdomsavdelingen i Newmachar United FC og lagleder for klubbens U15-lag, til Tastavis. Matthew takket Tasta i en tale han holdt i klubbhuset, og han overrakte også gaver til Tor Jan Førland, Thomas Laastad (hovedtrener for Tasta 96) og kampens meget gode dommer, Lennart Jonassen.

Uavgjort på Stemmen Det var ett minutt stillhet før kampstart, til minne om nylig avdøde Terje Vinje, tidligere lagleder for Tasta G98. 60 tilskuere fikk med seg at Tasta scoret kampens første mål

- Smarte spillere

Begge lag koste seg i klubbhuset etter kampslutt.

et kvarter inn i første omgang ved Jonas Espevik Larsen, som på lekkert vis skjøt med utsiden av høyre fot og i mål. Newmachar Uniteds Josh Cruickbank utlignet litt før halvtimen på et godt frisparkskudd. Magnus Jacobsen ga hjemmelaget ledelsen 2-1 to minutter før pause. Da Jonas Espevik Larsen økte Tastas ledelse tidlig i andre omgang, trodde mange at kampen var kjørt. Men skottene ga ikke

opp, og reduserte til 2-3 ved Josh Cruickbank. Frasier Marcellline scoret sitt lags tredje mål og kampens siste. 3-3 på Stemmen, et rettferdig resultat etter spill og sjanser.

- Fantastisk ramme Tor Jan Førland var tidlig på Stemmen for å ta i mot de skotske gjestene. Han sørget til og med for at det var melk og sukker til kaffen til de utenlandske gjestene.

Craig Sutherland var leid inn som trener spesielt for lagets tur til Stavanger. Sutherland, som resten av lagledelsen, foreldrene og spillerne, skryter av Tasta IL. - Vi følte oss velkommen fra vi kom til Stemmen, rammen rundt kampen var helt fantastisk, sier Sutherland. Newmachar United FCs tur til Stavanger kostet totalt 156 000 kroner. Dugnadsjobber og midler

Kampens yngste spiller, Lars Veen Uldal, sto for første gang i mål for Tasta 96. - Newmachar United har smarte spillere som spiller godt sammen. Både jeg og laget mitt gjorde feil som førte til baklengsmål, men det var veldig kjekt å spille. Jeg har ikke spilt mot spillere fra Storbritannia siden jeg var på keeperskole i Manchester for et par år siden, sier Veen Uldal til Tastavis.


18

MAI 2012

Alternativ behandling OSTEOPATI AB Klinikk Senter for manuell helhetsmedisin Gjerdeveien 61 (4028) 51 54 33 30, 918 87 722 døgnåpen telefonservice Osteopati, fysioterapi, ergonomi, kurs

Randaberg Bil - Karosseri og lakkering 51 41 94 64 rb@oyjord.no www.oyjord.no Alle bilverkstedbehov

Rimi Bragetunet Chr. Bjellandsgt. 6 51 52 44 20 Åpent: 9-21 (20) Faste lave priser

Øyjord Bilverksted Randabergvn. 37/39 51 52 08 13 obr@oyjord.no www.oyjord.no Alle verkstedbehov

Sola Flytting Flytting, pakking & renhold www.sola-flytting.no

John Haugvaldstad AS Tastag. 45 (4007) 51 56 15 45 www.haugvaldstad.no Byens malermester i over 60 år

Fotterapi Lett På Tå Randabergv. 99. Tlf. 962 36 336, 51 54 35 70 Åpent: man-fre. 9-15.30 onsdag 9-19 lørdag etter avtale -fotterapi, manikyr, voksing, farging av vipper bryn, aromaterapi.

Øyjord Bilverksted AS Tanke Svilandsgate 33 51 52 07 00 obt@oyjord.no www.oyjord.no Alle verkstedbehov

Eiendomsmegler 1 Kirkegt. 2, Stavanger Tlf 51 50 90 90 www.eiendomsmegler1.no En handel du skal leve med

Elektro Etech Randabergvn. 33 51 54 61 00 www.etech.as Din lokale elektriker

Møbeltapetsering Monsen Møbeltapetsering Omtrekking/stopping av alle typer stoppmøbler, nyere skumplastmøbler. Trekking av båtputer. Omtrekking av hotell- og restaurantmøbler/inventar. Tlf. 90 72 07 51 www.monsen-mobler.no Auglendsdalen 89

Sko og nøkkelservice

Viktige nummer

Madla Sko og Nøkkelservice Madlakrossen 7 Tlf: 51 93 31 60 Åpent: 9-19 (16) Alt i skoreparasjoner, rens/gravering, skosalg

Byfjord skole 51 50 65 50 Frivillighetssentralen 51 56 33 77 Natteravnene 924 48 510 Natteravnene vakttelefon 934 22 334

Trening Toppform Treningsenter as Gjerdevn. 84 (4028) Tlf. 51 54 60 58 Helsestudio, squash, aerobic, spinning, solarium Mandag 0900-2200 Tirsdag 0900-2200 Onsdag 0630-2200 Torsdag 0900-2200 Fredag 0630-2000 Lørdag 1000-1700 Søndag 1400-2000 TASTA TURN www.tastaturn.no

Parkvesenet Tasta sone 905 95 746 Stavanger kommune 51 50 70 90 Tasta bydelshus 51 50 87 62 Tasta fritidsklubb 51 50 87 45 Tasta helsestasjon 51 50 82 70 Tasta menighet 51 54 51 80

Leger

Regnskap

Ved

Tasta Legesenter Legene Karlsen og Kyllingstad Storden 3 (4029) 51 54 52 50 Spes. i allmen medisin

Vistnes Regnskap AS Randabergv 372, tlf 51 41 60 60 www.vistnesregnskap.no Alt innen regnskap.

Bjørkeved Innelagret bjørkeved pakket i Tasta svømme- og idrettshall sekker. Furuved og briketter. 51 51 74 40 www.stavangerved.no Tastarustå idrettshall Mob. 908 94 594

Eiendom

Madland Bilverksted Finnestadgeilen 20, Dusavik, Tlf. 51 54 23 00 mb@oyjord.no www.oyjord.no Alle verkstedbehov

Malermester Morten Sørensen Aspelundtunet 18 (4027) mob: 906 63 227 fax: 51 87 02 20, mortesoe@online.no Alt innen maling og tapetsering

(samme bygning som Seilmaker Mathiesen A/S)

Rimi - Tasta Gjerdeveien 49 51 54 64 30 Åpent: 9-22 (20) Faste lave priser

Bilverksteder

Innelagret bjørkeved pakket i sekker. Furuved og briketter. www.stavangerved.no Mob. 908 94 594

Flytting

Blomster

Interflora Kolnes-Zwerg blomster Randabergv. 41 (4025) 51 53 23 40 kolnes.zwerg.tasta@ ANNE KARIN´S interflora.no BEHANDLINGSKLINIKK Åpent: 09-18 (15) Senter for alternativ behandling Healing, massasje, Dagligvare sportsmassasje COOP Marked Refleksologi, aromaterapiRandabergv. 24 (4025) leirbehandling 51 56 61 28 Energipsykologi, Åpent: 9-21(20) urtebehandling 2% kjøpeutbytte Kranio-sikral teknikker Kontakt: Randi 482 22 299, Iren: 450 37 469, Anne Karin: 930 58 816

Maling

Bjørkeved

Ønsker ditt firma å stå oppført her? Kontakt: nibe@tastavis.no www.tastavis.no

Tasta skole 51 83 98 00

51 83 66 40

Rørlegger

Velvære

Randaberg VVS AS Randabergvn. 306 (4070) 51 41 83 33 Alt innen VVS, butikk og service

Negledesigneren på Tasta - Negleforlenging/ forsterkning m/Calgel - Dekor og lakkering Dine Negler Kornblomsttunet 13 408 52 990 etter kl. 16:00 dinenegler@lyse.net

Skadedyrbekjempelse

Tastarustå skole 51 83 92 90 Tastavarden fjellhall 51 54 61 83 Tastavden skole 51 91 01 00 Teinå skole 51 83 96 00 Vardenes skole 51 85 39 00

Skadedyrsentralen Ullandhauggt. 10 4307 Sandnes 51 66 23 55, f. 51 66 82 00 Vakttelefon 90 83 74 06 Alt innen skadedyr

Vardeneset menighet 51 83 66 80 Åmøy skole 51 93 88 10

BRANN 110 • POLITI 112 • AMBULANSE 113

tlf. 51 54 61 00

tlf. 51 51 63 90

Tlf. 51 56 59 00

www.etech.as

www.henriksenolje.no

www.tannklinikk-omholt.no

tlf. 920 913 70

www.si.no

www.sfotball.com

tlf. 51 41 49 49

www.harestad.no

AUTOMASJON, TELE, DATA OG ELEKTROINSTALLASJON Zetlitzveien 2, 4017 Stavanger tlf 51 82 80 00 – faks 51 58 88 34

www.wepco.no

www.tastavis.no

www.ronning-el.no


19

MAI 2012

Velkommen til Tasta

Rektors hjørne

Sommertid Endelig nærmer deg seg sommer og varme. Elever og lærere har nå bare noen få skoledager igjen før ferien venter. For 10. trinn er dette ekstra spesielt. De er nå på vei ut og til nye utfordringer på videregående skoler. Jeg håper vi på Tastaveden har gitt dem den faglige kunnskapen og oppdragelsen de trenger til sitt videre løp i skole og arbeidsliv. Læringsgleden har vært stor hos elevene, og det håper jeg viser igjen hos elevene både hjemme og ute.

10.05 Kl. 18.30. Stemmen kunstgress. Tasta - Hana. Menn 4. divisjon avd. 02.

lærere, kantine, fremmedspråk, karakterer, lengre dager, flere timer og flere fag. Vi innfører et helt nytt fag (valgfag) på 8. trinn til høsten. Tastaveden skole vil tilby tre fag: Produksjon av varer og tjenester, Internasjonale kontakter og Produksjon for sal og scene. Vi er spente på hvordan disse fagene vil slå an hos elevene. Intensjonen er at alle skal få et praktisk drypp i løpet av uken. Dette nye faget gjør også at timeantallet for elevene blir 30.5 timer per uke.

I år har vi fokusert mye på læringsmiljø og læringsstrategier på alle trinn. Dette arbeidet fortsetter vi med til neste år.

Tastaveden viderefører også idrettsklassen til neste år. Det blir cirka 29 elever som starter opp i den nye idrettsklassen. Ellers vil de tre andre klassene bli satt sammen ut fra følgende hensyn: Sammensetning som fremmer læring og utvikling. Sammensetning som skal være bra for elevenes psykososiale miljø. Elever med spesialpedagogisk fagopplæring. Best mulig fordeling mellom jenter og gutter. God fordeling av elever fra de tre ulike barneskolene. Skolen ønsker ikke klasser over 30 elever.

Opplevelsene står uansett i kø for elevene neste år. Nye venner, nye

Vi har et godt samarbeid med barneskolene i forhold til elev-

På barneskolene i nærheten går det spente elever på 7. trinn som skal over i ungdomsskolene til høsten. Vi er klar til å ta imot både elever og foreldre. Vi starter allerede innføringen i månedsskiftet mai/juni med skolebesøk for elever, foreldremøter og OTUSdag. Vi gleder oss til å ta imot alle sammen og innlemme alle i Læringsgleden på Tastaveden.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tasta-kalenderen 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

15.05 Kl. 20.15. Stemmen kunstgress. POL - Buøy 2. 6. divisjon avd. 02.

17.05 Kl. 08.00 og 11.30. Tasta skolekorps og Vardenes skolekorps spiller i bydelen. Arrangementer på skolene etter barnetoget.

21.05 Kl. 19.00. Modenabanen, Tasta idrettspark.Vardeneset - Brodd. 3. divisjon avd. 06.

22.05 Rektor Finn Lea

sammensetning og legger mye arbeid ned i dette for å skape et godt læringsmiljø for elevene. Vår opplevelse de siste årene har vært at elevene faller til ro og finner læringsgleden i de klassene vi har satt dem inn i. Dette skyldes det gode samarbeidet med barneskolene. Med dette vil jeg ønske alle barn og voksne i Tasta bydel en riktig god innspurt mot sommerferien, en god og varm ferie når den tid kommer og velkommen til nytt skoleår i august! Med hilsen Finn Lea rektor, Tastaveden skole.

Kl. 12.00. Skipper Worse Tasta, Tasta bydelshus. "Eg e leie sure folk" ved tidligere fylkesordfører Tom Tvedt.

24.05 Kl. 18.30. Stemmen kunstgress. Tasta - Lura. Menn 4. divisjon avd. 02.

28.05 Kl. 19.00. Modenabanen, Tasta idrettspark. Vardeneset 2 - Suldal. 5. divisjon avd. 2.

31.05 Kl. 20.15. Stemmen kunstgress. POL - SIF 3. 6. div. avd. 02.

1.06 Kl. 19.00. Modenabanen, Tasta idrettspark. Vardeneset - Viking 2. 3. divisjon. avd. 06.

3.06 Kl. 11.00. Tasta kirke. Søndagsskolens dag. Friluftsgudstjeneste. Tasta skolekorps spiller i kirkebakken.

- Kjekt i korps

12.06

Vardenes skolekorps går inn i en hektisk og kjekk tid.

14.06

Kl. 18.00. Åmøy skole. Møte i Tasta bydelsutvalg.

Kl. 20.15. Stemmen kunstgress. POL - Våganes. 6. divisjon avd. 02.

TEKST OG FOTO: BJØRN NIBE

15.06 Kl. 18.30. Stemmen kunstgress. Tasta - Austrått. Menn 4. divisjon avd. 02. Kl. 19.00. Modenabanen, Tasta idrettspark. Vardeneset - Vigør. 3. divisjon. avd. 06.

Mats Moldesæter (19) er eldst i Vardenes skolekorps. Han har spilt i korpset siden han gikk i 4. klasse, i ti år. Kornett og trommer. Til sommeren er det slutt, men han sitter igjen med mange gode minner. - Det har vært en flott tid med gode utfordringer og mange bekjentskaper i korpsmiljøet. Fra oktober er jeg gardist, forteller Moldesæter.

17. mai Runar Kårtveit (9) har spilt i korpset i to år. Han er junior og spiller baryton. Sandra Nordbø (8) er aspirant. Hun spiller althorn,

Oppdatert kalender på tastavis.no

AVIS FOR TASTA BYDEL

og begynte i høst. Hun øver nesten hver dag, kan noter og synes det er kjekt å spille og lære nye sanger. - Vi gleder oss veldig til 17. mai, før det skal vi øve og marsj-

ere i gatene, sier Runar og Sandra. Vardenes skolekorps spiller fra tidlig morgen på Vardeneset. Så er det barnetog og spilling ved Vardeneset kirke og to skoler, Vardenes og Teinå.

RANDABERG

Skipper Worse Tasta, Tasta bydelshus

Jon Torbergssons vei 8 4070 Randaberg Telefon: 51418210 Telefaks: 51419633

Har et variert program med blant annet mange flotte dagsturer, for eksempel tur til Trodla-Tyssdal onsdag 23. mai. Kom innom å få program eller ring 51 54 13 47.

Åpningstider: Mandag - fredag: kl.9.00-16.30 Lørdag: kl. 9.00-13.00

Skipper Worse, Tasta

Postadresse: Randabergveien 32, 4025 Stavanger Ansvarlig utgiver: Styret Redaktør: Bjørn Nibe - mob: 920 91 370 E-post: nibe@tastavis.no Neste utgivelse: 20. juni 2012 Frist stoff/annonser: 13. juni Opplag: 7300 Distribusjon: Aftenbladet distribusjon Produksjon: Torstein Oliversen Trykk: Stavanger Aftenblad

Tasta bydelshus Tlf. 51 54 13 47

På Tastavis deles ut til samtlige husstander og forretningsadresser i bydelen.


20

MAI 2012

Eleganse og kroppsbeherskelse i ruståhallen.

Samba Ståle Bethuelsen (13) og Ida Ingebrigtsen (12) fikk topplasseringer både lørdag og søndag, da NJS arrangerte Norgescup og Vestlandserie i sportsdans i Tastarustå idrettshall.

de Tasta

TEKST OG FOTO: BJØRN NIBE Sportsdansere fra Norge og Danmark imponerte et stort publikum i den festpyntede hallen. 120 dansere, fra de helt små til voksne, fra nybegynnere til dansere i norgestoppen, deltok i konkurransen som ble avsluttet med premieutdeling både lørdag og søndag. Danserne konkurrerte og sjarmerte i blant annet samba, rumba, cha-cha-cha, tango, quick-step, engelsk vals og wienervals. Ida Ingebrigtsen og Ståle Bethuelsen, førsteplass søndag. 12 par fra arrangørklubben NJS deltok. Tastas store håp og stjernepar, Ståle Bethuelsen og Ida Ingebrigtsen ble nummer 2 i standard lørdag, og gikk helt til topps i standard i klassen Junior Elite II søndag ettermiddag.

Mye trening - Vi trener fast fire dager i uken, og ofte i helger også. Det gikk bedre for oss søndag, da hadde vi mer energi, og ting satt bedre rent dansemessig. Lørdag var det kanskje litt mer show enn dansing, noe vi ble litt trukket for av dommerne, forteller Ståle og Ida. 12 par fra NJS deltok i konkurransene i helgen. Ståle og Ida har danset sammen i snart syv år. I februar vant alsydde, gule kjole fra Hong Kong kjole og hvitt, og førte sin paret Norgescup i Kristiansand. med 1000 steiner lørdag. Søndag partner på sedvanlig flott vis. Ida var glitrende flott i sin spesi- var hun like flott. Ståle var stilig i Neste konkurranse for Ståle

Fargerikt, vakkert og temperamentsfullt.

og Ida er NM i Bergen første helgen i juni.

Stavanger og trener de lokale sportsdanserne.

- Meget godt nivå

VM i Norge

Anita Langset var i hallen både lørdag og søndag, hun så til at reglementet ble fulgt. - Det er et meget godt nivå på dansingen, det har blitt veldig mye bedre de siste par årene, noe som skyldes en bevisst og intensiv satsing fra Norges Danseforbund og god jobbing i de lokale danseklubbene, sier Langset, som har 16 internasjonale medaljer i sportsdans, blant annet gull fra både EM og VM. Langset er med jevne mellomrom i

1. september er det ny mulighet for å oppleve dans, fargerike kjoler og heftige rytmer i ruståhallen. Da arrangerer NJS Vestlandsserie i sportsdans, med Freestyle dans i tillegg. VM i 10-dans går av stabelen på Oslofjord Convention Center i Stokke i Vestfold i november.

Se bildegalleri fra helgens dansebegivenhet på tastavis.no

Tastavis 3 - MAI 2012  
Tastavis 3 - MAI 2012  

På Tastavis er avisa for Tasta bydel. Papirutgaven ble første gang utgitt i 1993, og utgis åtte ganger i året til alle i bydelen, også Austr...

Advertisement